Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Wprowadzenie

Ten artykuł zawiera informacje o tym, jak uzyskać i zainstalować aktualizację zbiorczą 10 dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3, a także o problemach, które są rozwiązywane przez aktualizację zbiorczą.

Numer kompilacji dla pakietu podstawowego aktualizacji jest 6.3.3000.110. Pakiet ten użyje do instalowania poprawek indywidualnych w środowisku systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Aby zainstalować ten pakiet aktualizacji zbiorczej, firma Microsoft zaleca, należy uważnie przeczytać ten artykuł.

Numer kompilacji jądra i pakiet aktualizacji slipstreamable jest 6.3.3000.111. Aby zainstalować poprawkę w ramach nowej instalacji systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 użyje tego pakietu.

Informacje dotyczące instalacji

Wymagania wstępne

Musi mieć Microsoft Dynamics AX 2012 R3 lub być instalowanie systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 jest zastosowanie tej aktualizacji zbiorczej.

Ważne zaleca masz projektu Microsoft Dynamics Lifecycle Services skonfigurowane dla danego środowiska, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zbiorczej. Pakiet instalacyjny dla Ta zbiorcza aktualizacja jest dostępna z usług cyklu eksploatacji, a także przy użyciu łącza pobierania poprawek w górnej części tego artykułu.

Instrukcje dotyczące instalacji

Pobierz Podręcznik instalacji dla aktualizacji zbiorczej 10 dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 dla informacji dotyczących sposobu instalowania tej aktualizacji zbiorczej.

Podręcznik instalacji opisano następujące metody instalowania 10 j.p.:

  • W istniejącej instalacji programu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 należy zastosować 10 j.p. jako aktualizację.

  • W przypadku nowych instalacji systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 należy zintegrowaną zainstalować 10 j.p. wraz z resztą produktu.

Informacje o plikach aktualizacji zbiorczej 10

Wersja globalna tej aktualizacji zbiorczej ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Axupdate.exe

Nie dotyczy

62,120

31-Oct-14

21:04

x86

Desktop.ini

Nie dotyczy

48

1-Jul-13

2:00

Nie dotyczy

Axsetupsp.exe

6.3.2000.4082

2,009,776

6-Oct-15

18:52

x86

Axsetupsplib.dll

6.3.1000.2189

93,880

22-May-15

13:02

x86

Axsetupui.exe

6.3.2000.4837

363,696

4-Nov-15

5:48

x86

Axutillib.dll

6.3.164.564

978,608

26-Jun-14

13:37

x86

Microsoft.dynamics.servicing.dependencypackage.dll

6.3.164.3546

40,184

14-Oct-14

17:33

x86

Microsoft.dynamics.servicing.graphlibrary.dll

6.3.164.2384

45,800

12-Aug-14

0:05

x86

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.3.164.2384

44,264

12-Aug-14

0:05

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

518,840

31-Oct-14

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

31-Oct-14

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

31-Oct-14

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

31-Oct-14

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

506,552

31-Oct-14

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

31-Oct-14

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

31-Oct-14

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

510,648

31-Oct-14

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

506,552

31-Oct-14

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

31-Oct-14

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

31-Oct-14

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

518,840

31-Oct-14

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

31-Oct-14

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

31-Oct-14

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

31-Oct-14

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

31-Oct-14

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

31-Oct-14

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

31-Oct-14

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

539,320

31-Oct-14

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

31-Oct-14

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

567,992

31-Oct-14

21:04

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

486,072

31-Oct-14

21:04

x86

Informacje o wersji dla aktualizacji zbiorczej 10 dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Informacje zawarte w tym dokumencie, w tym adresy URL i inne odwołania do stron internetowych mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jeśli nie podano inaczej, firmy, organizacje, produkty, nazwy domen, adresy e-mail, logo, osoby, miejsca i zdarzenia przedstawione w przykładach są fikcyjne. Żadne skojarzenia z wszelkie podobieństwa do rzeczywistych firm, organizacji, produktu, nazwy domeny, adres e-mail, logo, osoby, miejsca lub zdarzenia jest zamierzone ani nie należy się go doszukiwać. Jest do przestrzegania wszystkich stosownych praw autorskich odpowiada użytkownik. Bez ograniczania praw objętych prawem autorskim, żadna część tego dokumentu może być powielana, przechowywane w lub wprowadzać do systemu pobierania lub przekazywać w żadnej formie za pomocą wszelkich środków (elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrań lub w inny sposób) w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Microsoft Corporation.

Firma Microsoft może mieć patenty, wnioski patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej obejmujące treść tego dokumentu. W pisemnych umowach licencyjnych firmy Microsoft, otrzymanie tego dokumentu nie udzielenia licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa związane z własnością intelektualną, z wyjątkiem wyraźnie określonych przypadków.

© 2015 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Microsoft, Excel, InfoPath, programu Internet Explorer, Microsoft Dynamics, MS-DOS, SharePoint, SQL Server, języka Visual Basic, Visual Studio, Windows, środowiska Windows PowerShell, Windows Server i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli.

Znane problemy w aktualizacji zbiorczej 10

Znane problemy w aktualizacji zbiorczej 10 można znaleźć za pomocą wyszukiwania problemów w cyklu życia usługi. Należy się zalogować celu LCS przy użyciu konta PartnerSource lub CustomerSource. W polu wyszukiwania problemów wprowadź "10 j.p. znany problem" jako kwerendy dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Uwaga: Aby uzyskać wyniki tylko AX 2012 R3, wykonaj następujące kroki:

  1. Uruchom wyszukiwanie.

  2. Na liście filtrów należy wyczyścić wszystkie pola wyboru produktu z wyjątkiem AX 2012 R3.

  3. Uruchom wyszukiwanie ponownie.

Ulepszenia dotyczące modułów lub obszarów funkcji, które są zawarte w aktualizacji zbiorczej 10

Rozszerzeń, które są uwzględnione w tej aktualizacji zbiorczej są opisane w temacie TechNet, co jest nowego w Microsoft Dynamics AX 2012 R3 zbiorczej podczas aktualizacji 10.

Aktualizacje i poprawki, które są zawarte w aktualizacji zbiorczej 10

10 aktualizację zbiorczą dla programu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 zawiera następujące aktualizacje specyficzne dla kraju.

KB

Tytuł zewnętrznych

Kraje

3092757

UE, w tym opłaty dodatkowe w wysokości Intrastat. Definiowanie Podstawa obliczania kwoty intrastat

Wszystkie

3066291

Austria/AUT: Zmiany dla opłat materiałowych dla Austrii wersji systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 opakowań

Austria

3067435

Brazylii/BRA: Naliczenie podatku PIS i COFINS niekumulowania reżimu jest dostępna

Brazylia

3081690

Brazylia/BRA: Powrócić PAF-ECF ER v2.02, informacji wymaganych przed sprzedażą, sprzedaży i połączone NF e dla EPOS

Brazylia

3089194

BR - ECF PRZYSPIESZYĆ - A nowej deklaracji podatkowej "PRZYSPIESZYĆ ECF" (bloki 0, j i K) dla ksiąg podatkowych jest teraz dostępny

Brazylia

3091938

Instrukcje przetwarzania i COFINS majorado: zmiany i ulepszenia w arkuszu księgowania procesu i źródła danych dokumentu fiskalnego

Brazylia

3063675

Indii/IND: Działania problem obliczania amortyzacji dodatkowe w następnym roku w obszarze podatku dochodowego

Indie

3034035

Włochy ITA: Podzielić płatność dla wystawionych faktur dla administracji publicznej

Włochy

3061754

Włochy ITA: Zmiany raportu Modello 770 za rok 2015

Włochy

3068595

Włochy ITA: IVA deklaracji za rok 2015

Włochy

3083032

Włochy ITA: Zmiany dla raportu Modello 770

Włochy

3080868

Ulepszenie GST Malezji na GAF, faktury korygującej, noty uznaniowej

Malezja

3092722

Opłata bankowa opodatkowaniu jako zakup w GAF

Malezja

3086660

Meksyk/MEX: Serii faktura jest uwzględniona w pliku arkusza XML dla raportu księgowania księgi elektronicznej

Meksyk

3084243

Norwegia / NOR: Obsługa odwołań do danego projektu odbiorcy

Norwegia

3065101

Rosja/RUS: Zasiłki społeczne dla pracowników zagranicznych

Rosja

3066779

Rosja/RUS: Ulepszenia interfejsu użytkownika dla raportu dla podmiotu

Rosja

3071848

Rosja/RUS: Aktualizacja księgowania personelu do obsługi zmian w raporcie RSV-1 na rok 2015

Rosja

3072850

Rosja/RUS: Zarządzanie dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 przepływu środków pieniężnych

Rosja

3072850

Rosja/RU: Zarządzanie dla AX2012 R3 przepływu środków pieniężnych

Rosja

3075429

Rosja/RUS: Kod operacji VAT można zmienić ręcznie

Rosja

3078022

Rosja/RUS: Pełną sumę faktury powinna zostać odzwierciedlona w kolumnie 15 księgę zakupów

Rosja

3078805

Rosja/RUS: Formaty XML nowy arkusz dokumentów faktur dotyczących, księgi zakupów i księgi sprzedaży

Rosja

3082272

Rosja/RUS: Zmiany w instalacji zwolnień lekarskich i rejestracji

Rosja

3084236

Rosja/RUS: Włączanie lokalne cechy rosyjski "Zgodność" i "Storno fizycznego" do łagodzeniu projektowania nowego dokumentu przyjęcia produktów

Rosja

3092755

Rosja/RUS: Zmiany na stronie tytułowej raportu 4 FSS

Rosja

3097781

Rosja/RUS: Dziennik sprzedaży alkoholu w sieci sprzedaży

Rosja

3075923

Podatek od wynagrodzeń R3 2012 zaktualizować 2015-R08 dla Stanów Zjednoczonych

Stany Zjednoczone

3089712

Podatek od wynagrodzeń R3 2012 zaktualizować 2015-R09 dla Stanów Zjednoczonych

Stany Zjednoczone

10 aktualizację zbiorczą dla programu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 zawiera następujące poprawki.

Numer w Bazie Wiedzy

Tytuł

Obszar

3071957

Finlandia/FIN: Funkcja "Użyj weryfikacji numeru odwołania faktury dostawcy" nie działa zgodnie z oczekiwaniami

Rozrachunki z dostawcami

3080132

Problemy z wydajnością na fakturze od dostawcy z dużą liczbą wierszy podczas tworzenia nowego wiersza i zapisywanie

Rozrachunki z dostawcami

3070155

Indie/IND: Obliczanie podatku akcyzowego podatku niepoprawne faktury

Rozrachunki z dostawcami

3071719

Finlandia/FIN: Identyfikator firmy musi być przedstawione na poziomie IntgPty w pliku Finlandii SEPA kredytu Transfer (CT)

Rozrachunki z dostawcami

3073297

Niemcy/DEU: Zamówień zwrotu nie są wymienione w DE Intrastat

Rozrachunki z dostawcami

3069413

Indie/IND: VAT jest obliczany na podstawie wartości ilość proporcjonalnie kwotę opłaty dodatkowej w obliczeniach pochodzenia kwota VAT

Rozrachunki z dostawcami

3068410

Nie działają warunkach w oparciu o "Wierszy faktury od dostawcy – information.Company projektu"

Rozrachunki z dostawcami

3068304

Nie można wycofać fakturze dostawcy, która zawiera podatek nienaliczony

Rozrachunki z dostawcami

3070049

Faktura przepływu pracy zatwierdzania i konflikt limity podpisywania

Rozrachunki z dostawcami

3070916

Załączniki plików znikają z otwartych faktur, gdy załącznik był zapisany i księgowany z faktura oczekująca

Rozrachunki z dostawcami

3071615

Opis załącznika transakcji korekty noty kredytowej nie ciągnie poprawny tekst z formularza domyślny opis

Rozrachunki z dostawcami

3083113

Faktury zamówienia zakupu między wierszami powoduje raportu transakcji faktury od dostawcy do pokazania odchylenie sumy całkowitej kwoty między faktury i płatności

Rozrachunki z dostawcami

3080038

Indie/IND: VAT na MRP nie jest obliczana w przypadku arkusza faktur z wieloma wierszami

Rozrachunki z dostawcami

3073550

Indie/IND: Niepoprawna kwota podstawy jest używana do obliczania potrąconej zaliczki na podatek podatku po wykonaniu zapłacenia

Rozrachunki z dostawcami

3074789

Brazylia/BRA: Proces "Anuluj dokument fiskalny" Brak kod opłat z oryginalnej faktury zamówienia zakupu

Rozrachunki z dostawcami

3073306

Brazylia/BRA: Kwota podstawy opodatkowania jest zdefiniowana jako 0 gdy stawka podatku został skonfigurowany z 0 procent i fiskalne wartość jest równa 1 (opodatkowaniu)

Rozrachunki z dostawcami

3078972

Niewłaściwy faktury, kwota pozostała po zapisaniu faktura oczekująca

Rozrachunki z dostawcami

3075537

Indie/IND: Pole "Szacowana wartość w walucie rozliczeniowej" nie jest aktualizowany tylko dla dopasowanych produktu ilość przychodu

Rozrachunki z dostawcami

3081721

Indie/IND: Kwota podatku akcyzowego jest niepoprawna, gdy podstawa opodatkowania jest równa maksymalnej detalicznej ceny z redukcji emisji

Rozrachunki z dostawcami

3085283

Konto rabatu gotówkowego nieodpowiednim podczas rozliczania faktury zamówienia zakupu, który został utworzony za pomocą rejestru faktur i zafakturowane za pośrednictwem puli faktur - CU9 znany problem

Rozrachunki z dostawcami

3080798

Bez wymiaru finansowego bez względu na granice struktury konta księgowania rabatów gotówkowych dostawcy

Rozrachunki z dostawcami

3095002

Indie/IND: Za pomocą opłat w obliczeniach podatku o nieprawidłowym Projektant formuł, powodując podatku

Rozrachunki z dostawcami

3085893

Indie/IND: Podatku akcyzowego księguje na niewłaściwe konto finansowe w przypadku, gdy stawka podatku od sprzedaży wynosi zero i wykonać korekty podatku

Rozrachunki z dostawcami

3082884

Hiszpania ESP: Zły kurs wymiany podczas tworzenia listy sprzedaży do UE, jeśli faktura od dostawcy ma opłaty dodatkowe w walutach obcych

Rozrachunki z dostawcami

3086626

Szwecja/SWE: Importowanie plików zwrotu tworzy niepoprawny błędu, jeśli arkusza, załącznik lub kombinacji kwota jest nieprawidłowa

Rozrachunki z dostawcami

3091875

Niepoprawne należne sprawdzanie poprawności daty dla przepływu faktury dostawcy, gdy zamówienie zakupu zostało skonfigurowane z harmonogramu płatności

Rozrachunki z dostawcami

3090175

Produkcja podatku akcyzowego lub faktura importowa informacje nie są aktualizowane dla scenariuszy importu zamówienia zakupu

Rozrachunki z dostawcami

3097793

Nie można używać przycisku "Znajdź załączników", podczas tworzenia wierszy w arkuszu zatwierdzania faktur, jeśli jest aktywna zasada XDS

Rozrachunki z dostawcami

3093506

Finlandia/FIN: Numeru odwołania faktury dostawcy jest więcej niż 20 cyfr

Rozrachunki z dostawcami

3093572

Finlandia/FIN: ISO 2002 CT i xml systemu identyfikator pain.001.001.03

Rozrachunki z dostawcami

3093568

Do czasu dostawcy faktury nie można przesłać w z formularza faktury od dostawcy z wyjątkiem przez użytkownika, który tworzy fakturę

Rozrachunki z dostawcami

3100166

Tajlandia/THA: "Aby zaksięgować zrealizowanych transakcji VAT, wprowadź Faktura VAT faktury numer, podatek Data i podatku Data otrzymania faktury" błąd podczas księgowania faktury zamówienia zakupu z Przedpłata stosowane

Rozrachunki z dostawcami

3099917

Wielka Brytania/GBR: rozliczenia potrąconej zaliczki na podatek jest niepoprawna, gdy za pomocą "Kwota brutto"

Rozrachunki z dostawcami

3107767

Niska wydajność aktualizowanie wierszy w arkuszu faktur

Rozrachunki z dostawcami

3093572

Finlandia/FIN: ISO 2002 CT i xml systemu identyfikator pain.001.001.03

Rozrachunki z dostawcami

3099236

Indie/IND: Odwołanie do formularza szczegółów śledzenia funkcjonalność nie jest widoczny

Rozrachunki z dostawcami

3104794

"Błąd w wywołaniu metody EventContextInformation.unpack" błąd podczas odrzucania przepływu pracy faktury AP (z warunek sMatching)

Rozrachunki z dostawcami

3106260

Indie/IND: Rachunkowości wpis problem przy fakturowaniu zamówienia zakupu importu (wraz z funkcją BOE)

Rozrachunki z dostawcami

3108733

Francja/FRA: Intrastat nie zapewnia poprawne informacje po uaktywnieniu przepływu dostawa bezpośrednia

Rozrachunki z dostawcami

3097256

Umowy zakupu można przejść ponad maksymalny maks jest wymuszane, włączona i za pomocą faktur oczekujących

Rozrachunki z dostawcami

3090905

Brazylia/BRA: Obliczanie podatku II nie używa stały kurs wymiany dla zamówienia zakupu bezpośrednio zaimportować w walutach obcych

Rozrachunki z dostawcami

3073550

Indie/IND: niepowodzenie przypadku testowego z sprawdzania poprawności wydanie kwota całkowita potrąconej zaliczki na podatek w formularzu TaxWithholdTmpWorkTrans_IN

Rozrachunki z dostawcami

3072095

Indie/IND: Błąd sprawdzania poprawności w formularzu Szczegóły odroczenie dla zamówień zakupu

Rozrachunki z dostawcami

3089320

Raport przeszacowania AP pokazuje, że kurs wymiany jest przez 100 zamiast 1 z poprawką KB2818987 zainstalowane

Rozrachunki z dostawcami

3093740

Wartości pola faktów nie są czyszczone przy tworzeniu nowej faktury dostawcy w formularzu Faktura dostawcy

Rozrachunki z dostawcami

3083636

Brak komunikat sprawdzania poprawności podczas księgowania faktury zamówienia zakupu z niedopasowania kwoty "Harmonogramu płatności"

Rozrachunki z dostawcami

3082753

Konta płatne role nie mają pełny dostęp do podziału formularza Załącznik z formularza konta faktur rozrachunków z dostawcami

Rozrachunki z dostawcami

3083255

Republika Czeska CZE: Odwrócenie rabatu gotówkowego, biorąc pod uwagę podatku nienaliczonego nie działa

Rozrachunki z dostawcami

3078578

Tajlandia/THA: "zarówno zrealizowanych podatku VAT i podatku VAT niezrealizowanego istnieje w bieżącej faktury księgowania" błąd podczas księgowania arkusza faktur

Rozrachunki z dostawcami

3079202

"Okres dla DD/MM/RRRR nie istnieje" ostrzeżenie podczas księgowania zamówienia zakupu faktury, mimo że istnieje okres

Rozrachunki z dostawcami

3074818

Lista transakcji sprzedawcą fałszuje różnice kursowe

Rozrachunki z dostawcami

3073134

Brazylia/BRA: "System.NullReferenceException: odwołanie do obiektu nie jest ustawione na wystąpienie obiektu" błąd podczas księgowania bezpośredniego przywozu zamówienia zakupu, jeśli "Importuj podatek" jest skonfigurowany jako "Podstawa = Kwota netto na wiersz" i opcja "Ryczałtowa" jest włączona

Rozrachunki z dostawcami

3073136

Niemcy/DEU: "Nie zawiera" jest wyświetlany w polu Kod listy zwrócone międzyfirmowego zamówienia sprzedaży

Rozrachunki z dostawcami

3070923

Dostawcy faktury elementy przepływu pracy przypisany do kolejki nie są widoczne na stronie listy "Elementy pracy przypisane do moich kolejek"

Rozrachunki z dostawcami

3070810

Indie/IND: Obejmuje opłaty za płatności bankowych typu księgi przy obliczaniu potrąconej zaliczki na podatek po zainstalowaniu poprawki KB3047246

Rozrachunki z dostawcami

3070157

Brazylia/BRA: Pole "Data księgowania" zawsze enforcedly jest ustawiona na dzisiejszą datę podczas próby księgowania faktury zamówienia zakupu

Rozrachunki z dostawcami

3029330

Miejsca dziesiętne nie są drukowane na raportu obrotów z faktur dostawców

Rozrachunki z dostawcami

3069172

Finlandia/FIN: CdtTrfTxInf/PmtId/InstrId nie są unikatowe w pliku SEPA CT

Rozrachunki z dostawcami

3068872

Wiersze arkuszy płatności są duplikowane podczas drukowania do programu Excel z przetwarzania wsadowego

Rozrachunki z dostawcami

3072253

Pole rozwijane domyślne dla ilości zostały włączone w trybie wiersza po dodaniu zamówienia zakupu w trybie wiersza Maintain faktur od dostawcy

Rozrachunki z dostawcami

3065857

Włochy ITA: Plik ASCII domyślnie nieprawidłowe wartości w polach "Data faktury" i "Metoda płatności" korekty usług

Rozrachunki z dostawcami

3070195

"Nie można zaktualizować stan wiersza dokumentu źródłowego" błąd podczas księgowania faktury wstrzymane z liniami aplikacji przedpłaty

Rozrachunki z dostawcami

3066118

Republika Czeska CZE: odwrócenie rabat gotówkowy w procesie rozliczania wstecznego tworzy saldo dostawcy niewłaściwy

Rozrachunki z dostawcami

3066465

Wielka Brytania/GBR: Usuwa pojedynczy UK porady płatności z różnych przekazów

Rozrachunki z dostawcami

3064773

Brazylia/BRA: "531 — całkowita ICMS BC odrzucenia różni się od podsumowania elementów" błąd podczas tworzenia NF e z kodem ICMS opodatkowania jest równa 51

Rozrachunki z dostawcami

3061374

Faktury utworzone za pomocą arkusza faktur nie są wyświetlane na stronie listy faktur od dostawcy otwarte, ale wyświetlany na fakturach dostawcy zaległych strony listy

Rozrachunki z dostawcami

3061013

"Waluta transakcji jest wymagana do ukończenia przeliczania waluty" błąd podczas księgowania płatności podatku, jeśli pole waluty jest puste

Rozrachunki z dostawcami

3060514

Niemcy/DEU: Szczegóły płatności DTAZV można wykazać tylko kiedy liczba faktur jest równa lub niższa 3 nawet jeśli skonfigurowany więcej

Rozrachunki z dostawcami

3060515

Brazylia/BRA: Zamówienie zakupu (bezpośredni Import) z "harmonogramu płatności" niepoprawnie tworzy odpowiednie rozliczeń za pomocą "Kwota faktury" zamiast "Saldo dostawcy"

Rozrachunki z dostawcami

3056920

"Nie może być pobrane, ponieważ tylko jest/są dostępne w magazynie" błąd podczas próby zaksięgowania zamówienia zakupu, która zawiera środek trwały

Rozrachunki z dostawcami

3058583

Brazylia/BRA: Niepoprawne obliczenia "Kwota do rozliczenia" po zaksięgowaniu "uzupełniające dokumentu fiskalnego" (cena) z podatków z tytułu sprzedaży INSS (Retained podatek)

Rozrachunki z dostawcami

3059227

Po kliknięciu przycisku "Szczegóły projektu" na formularzu ewidencjonowania aktywności dystrybucje po zainstalowaniu poprawki KB3019585 brakuje źródeł finansowania

Rozrachunki z dostawcami

3045524

Lista sald dostawcy według faktury raportów konta głównego rejestru

Rozrachunki z dostawcami

3055731

Brazylia/BRA: "Data dokumentu" i "Data wysłany" pola zawsze mają tę samą datę dla "uzupełniające dokumentu fiskalnego" (podatek)

Rozrachunki z dostawcami

3056079

Cena sprzedaży nie jest poprawnie aktualizowany przez kwotę faktury podczas dodawania wiersza projektu do Arkusz zatwierdzania faktur od dostawcy

Rozrachunki z dostawcami

3073179

Republika Czeska CZE: Rabat gotówkowy rozliczania podatku od sprzedaży krajowej prowadzi do błędów z księgowania podatku od sprzedaży i odwrócenia

Rozrachunki z dostawcami

3050956

Wycofywanie rozliczenia płatności i faktury przedpłaty nie pozwala przedpłaty mają być stosowane ponownie

Rozrachunki z dostawcami

3079202

Załącznik faktury dla przedpłaty scenariusza nie jest aktualizowany przy użyciu opcji przywracania

Rozrachunki z dostawcami

3043659

Rosja/RUS: Zły waluty firmy na raport arkusza księgowania dokumentu faktury

Rozrachunki z dostawcami

3075381

Norwegia / NOR: TelePay2 nie odbiera prawo na podstawie waluty konta bankowego nie obejmuje wszystkich scenariuszy

Rozrachunki z dostawcami

3088488

Wiele dystrybucji na fakturze zakupu wersji roboczej mają nieprawidłowe wartości procentowej w porównaniu do źródła zamówienia zakupu po procesu zakończenia roku i wielu księgowania faktury

Rozrachunki z dostawcami

3037869

Brazylia/BRA: błędy odrzucenia 602 i 603 PIS i COFINS podatki po zastosowaniu KB3000301

Rozrachunki z dostawcami

3095381

Włochy ITA; Francja/FRA; Holandia/NDL: Nie można zapisać konto bankowe z SWIFT i IBAN

Rozrachunki z dostawcami; Rozrachunki z odbiorcami

3102920

Rozszerzenia do obszarów modułów lub funkcje zawarte w aktualizacji zbiorczej 10 wszystkich funkcji.

Rozrachunki z dostawcami; Rozrachunki z odbiorcami; Budżetowanie; Biura obsługi; Księgi głównej; Zasoby ludzkie; Zaopatrzenie i Sourcing; Zarządzanie projektami i ich księgowanie; Program Retail Headquarters; Transport zarządzających

3073271

Nieprawidłowe konto przeciwstawne wymiary finansowe "Arkusza płatności" i "Dziennika głównego" raportów

Rozrachunki z dostawcami; Rozrachunki z odbiorcami; Środków trwałych; Księga główna

3079205

Nieprawidłowe kwoty zwalnianego po wielu dokumentów przyjęcia produktów są częściowo dopasowane z faktur od dostawcy i później na koniec są dopasowane razem

Rozrachunki z dostawcami; Ramy; Zaopatrzenie i Sourcing

3101418

Niemcy/DEU: Niepoprawne listy kodu dla rabatu gotówkowego dostawcy na liście sprzedaży do UE

Administrowanie organizacją; rozrachunków z dostawcami

3068318

Francja/FRA: FR intrastat ręcznego wprowadzania wartości statystycznych nie mogą być eksportowane w pliku eksportu

Administrowanie organizacją; rozrachunków z dostawcami

3071709

Brazylia/BRA: Pole "Kwota podstawy zwolnienia" jest zerowana podczas wykonywania korekt podatku dla zamówienia zakupu

Rozrachunki z dostawcami; Zaopatrzenie i Sourcing

3067260

Włochy ITA: Niektóre pola (CIG kod, kod CUP itd.) nie są zarządzane w pliku .xml PA E-faktura

Rozrachunki z odbiorcami

3096907

Nie można oznaczyć faktury korygującej do rozliczenia dla arkusza płatności SEPA

Rozrachunki z odbiorcami

3068315

Dla wierszy arkusza BOE draw jest drukowany tylko pierwszy dokument weksla (BOE)

Rozrachunki z odbiorcami

3066120

Francja/FRA: Nie można wygenerować pliku płatności przy użyciu funkcji płatności scentralizowane

Rozrachunki z odbiorcami

3062235

Brazylia/BRA: NF e eksportowane Chybienia pliku XML tag < refNFe > dla zwrócone zamówienie zamówienia zakupu (dokument modelu jest 55)

Rozrachunki z odbiorcami

3070158

Norwegia / NOR: Hostowaną AccountingCustomerParty / / kontaktu/identyfikator jednostki powinny zawierać odniesienie podane przez stronę klienta

Rozrachunki z odbiorcami

3071016

Nieprawidłowy identyfikator sprawy jest zwracana, gdy otworzenie sprawy identyfikator, który jest przypisany do nabywcy kolekcje

Rozrachunki z odbiorcami

3078863

Hiszpania ESP: Brak AdministrativeCentres węzła w hiszpańskim faktury eInvoice

Rozrachunki z odbiorcami

3070894

Przedpłaty stosowane do zamówienia sprzedaży nie jest drukowany na fakturze zamówienia sprzedaży

Rozrachunki z odbiorcami

3100371

Hiszpania ESP: "źródła danych nie jest włączona" błąd podczas próby drukowania płatności raporty dla SEPA

Rozrachunki z odbiorcami

3073971

Austria/AUT: Plik listy sprzedaży do UE Austria jest nieprawidłowa z powodu tego samego rodzaju transakcji ma sam numer identyfikacji podatkowej

Rozrachunki z odbiorcami

3068323

Austria/AUT: Lista niepoprawne zaokrąglona kwota sprzedaży do UE, raport

Rozrachunki z odbiorcami

3074424

Zobacz dostęp do elementów menu, CustCollectionsAgingPart i CustCollectionsCreditLimit wymaga CAL różne typy typy w AX 2012 R2 i R3

Rozrachunki z odbiorcami

3077953

Anulowanie płatności odliczenia za pomocą przycisku "Anuluj płatności" nadal wyświetlany jest w obszarze roboczym odliczenia, który pozwala napisać ją i powoduje, że podwójne komentarze

Rozrachunki z odbiorcami

3099379

Karty kredytowe nie można przetworzyć po uaktualnieniu do 2012 R3 ze względu na odwołanie do niewłaściwej usługi

Rozrachunki z odbiorcami

3092825

Sortowanie w odbiorcy raportu bazy danych nie działa

Rozrachunki z odbiorcami

3082881

Polski/POL: Źle zaksięgowany podatek VAT, anulowanie faktury niezależnej

Rozrachunki z odbiorcami

3082543

Niderlandy/NLD: Kompresji Intrastat usuwa kierunek kodu z pliku i formularza

Rozrachunki z odbiorcami

3104690

"Nie można wybrać rekordu w formularzu Customers (CustTable). Nazwa 0. Baza SQL zgłosiła błąd"błąd podczas próby sortować według nazwisk klientów w raporcie Wyciąg z konta odbiorcy

Rozrachunki z odbiorcami

3090891

Niezależnej faktury i grupy podatków od lokalizacji dostarczania nie jest aktualizowany.

Rozrachunki z odbiorcami

3099500

Tajlandia/THA: Poprawianie faktury niezależnej tworzy zbędnych dodatkowych załączników potrącenie podatku niezrealizowany i kont

Rozrachunki z odbiorcami

3093146

Brazylia/BRA: AX zezwala użytkownikowi na anulowanie poprzednio zaksięgowane zamówienie zwrotu zamówienia sprzedaży za pomocą funkcji dokumentu fiskalnego Anuluj

Rozrachunki z odbiorcami

3091284

Rozliczenia z listy rozwijanej klasyfikacji w fakturze niezależnej nie działa, gdy definicja księgowania dotyczy konfiguracji z klasyfikacji jako typ atrybutu dla faktury niezależnej faktur

Rozrachunki z odbiorcami

3093864

Niemiecki/DEU: Zapłaty SEPA: praw użytkownika do generowania plików kolekcji

Rozrachunki z odbiorcami

3094475

Niemcy/DEU: Raportu zawiadomienia o płatności jest drukowane w języku angielskim

Rozrachunki z odbiorcami

3104820

Japonii/JPN: Faktura — problem interfejsu użytkownika (UI) dla pola znaku w zamówienie sprzedaży kartę skonsolidowane

Rozrachunki z odbiorcami

3099379

Dane adresowe karty kredytowej nie prawidłowo uaktualniony

Rozrachunki z odbiorcami

3098958

Holandia/NLD: "konto rozrachunkowe dla konta odbiorcy w profilu GEN księgowania nie istnieje" błąd podczas wykonywania Holenderski plik audytu, jeśli klient nie ma żadnych transakcji

Rozrachunki z odbiorcami

3099664

Not duplikowane w raporcie Faktura Pro forma

Rozrachunki z odbiorcami

3105952

Japonia/JPN: Wydajność jest niska podczas tworzenia skonsolidowanych faktur

Rozrachunki z odbiorcami

3097513

Instrukcja konta odbiorcy notatek formularza nie są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami podczas przetwarzania w partii

Rozrachunki z odbiorcami

3105082

Podczas tworzenia dokumentu dostawy dla zamówienia sprzedaży faktury korygującej, jeśli jest to związane z płatności kartą kredytową systemu powinny być pomijanie próba autoryzacji karty kredytowej

Rozrachunki z odbiorcami

3106941

Indie/IND: Cena detaliczna Max nie mogą pochodzić z umowy handlowej zamówienia sprzedaży, jeśli tak za pomocą przycisku "Dodaj produkty" w linii

Rozrachunki z odbiorcami

3101626

Nie można utworzyć plików zapłaty SEPA i przyjmowania płatności w krajach SEPA

Rozrachunki z odbiorcami

3106708

Norwegia / NOR: konta płatnika dołączonych do zamówienia sprzedaży nie jest obsługiwana prawidłowo w Norwegii

Rozrachunki z odbiorcami

3108825

Niska wydajność podczas wyszukiwania elementu większej ilości wyników są zwracane w tworzeniu nowego wiersza zamówienia sprzedaży

Rozrachunki z odbiorcami

3056848

Malezja/MYS: "nie można utworzyć rekordu w SalesOrderCountryExt (SalesTable_W). ... już istnieje "błąd podczas dodawania wiersza międzyfirmowego zapasu, a następnie odświeżyć sprzedaży formularz zamówienia"Dostawa bezpośrednia"pole wyboru zaznaczone

Rozrachunki z odbiorcami

3106520

Rosja/RUS: Zadania wsadowego jest rzucanie Błąd śledzenia stosu podczas przetwarzania

Rozrachunki z odbiorcami

3082952

Nie można wyświetlić w formularzu "CustOpenTrans" transakcje z "Kierownik działu księgowości", "Dochody z tytułu Menedżer kont" lub "Konta płatności z odbiorcami urzędnik" roli

Rozrachunki z odbiorcami

3082952

Anulowanie płatności odliczenia za pośrednictwem CustTrans pokazuje nadal przycisku anulowanie płatności w workbench odliczenia, który pozwala napisać ją i powoduje, że podwójne komentarze

Rozrachunki z odbiorcami

3081237

Włochy ITA: Problem na łączne kwoty w pliku Intrastat i raportu zaokrąglania

Rozrachunki z odbiorcami

3080077

Zobacz dostęp do elementów menu, CustCollectionsAgingPart i CustCollectionsCreditLimit wymaga licencji CAL różnych typów w AX 2012 R2 i R3

Rozrachunki z odbiorcami

3077384

Brazylii/BRA: Pełna kwota faktury i płatności częściowe nie wyświetla szczegóły raportu listy transakcji do zapłaty

Rozrachunki z odbiorcami

3074788

Niemcy/DEU: "Kwota do rozliczenia jest zbyt duży" błąd podczas rozliczania otwartych elementów klienta, jeśli istnieją częściowo rozliczonych transakcji przedpłaty

Rozrachunki z odbiorcami

3073109

Nie można ukończyć zadania ponowne rozmieszczanie danych księgowania podczas procesu fakturowania partii zamówienia sprzedaży

Rozrachunki z odbiorcami

3070154

Włochy ITA: Pole nazione jest jest nieprawidłowy w pliku XML faktury elektronicznej PA

Rozrachunki z odbiorcami

3068722

Włochy ITA: Adresu w pliku XML faktury elektronicznej PA przekracza 60 znaków zgłoszony

Rozrachunki z odbiorcami

3069184

Francja/FRA: Zatwierdzony arkusz przekazów, którego wiersze są resetowane do "Wysłane"

Rozrachunki z odbiorcami

3096605

Tajlandia/THA: niepoprawnie obliczona kwota podatku w walucie faktury i potrąconej zaliczki na podatek dla zamówienia sprzedaży i faktury korygującej sprzedaży

Rozrachunki z odbiorcami

2959924

Islandia/ICE: Niezgodność w pliku tekstowym jest widoczny po zaksięgowaniu propozycji faktury

Rozrachunki z odbiorcami

3076476

Indie/IND: Nie można wybrać potrąconej zaliczki na podatek na produkt i dostarczyć biorąc pod uwagę rolę "Pracownik sprzedaży."

Rozrachunki z odbiorcami

3061873

Norwegia / NOR: nie można zaimportować rekordów faktury eInvoice B2C w pliku rejestrowania, jeśli odwołanie do faktury eInvoice (numer konta odbiorcy) nie zostanie znaleziony w systemie AX

Rozrachunki z odbiorcami

3096622

Rosja/RUS: Transakcje załącznika arkusza faktury są niepoprawne po zaksięgowaniu faktury korygującej - CU9 znany problem i FTI

Rozrachunki z odbiorcami

3056848

Malezja/MYS: Nie można zmienić typu faktury zamówienia sprzedaży utworzone przed zastosowaniem poprawki GST Malezja KB3016532

Rozrachunki z odbiorcami

3056236

GFM aplikacje nie mogą uniemożliwić przesyłanie przepływu pracy wiele razy

Rozrachunki z odbiorcami

3057722

Belgia/BEL: IntrastatBE XML zawiera dodatkowe znaki i deklaracji nie można przekazać do witryny rządu, podczas otwierania pliku XML w przeglądarce HEX

Rozrachunki z odbiorcami

3025319

Obliczanie odsetek niepoprawne dla faktur, które są kilka razy rozliczonych i nierozliczonych

Rozrachunki z odbiorcami

3108726

Brazylia/BRA: "Żadna konfiguracja usługi sieci web, NF e istnieje dla urzędu NF-e" błąd podczas próby przetwarzania i Wyślij NF e plik jeśli NF e wszedł w tryb awaryjny

Rozrachunki z odbiorcami

3046547

Brazylia/BRA: Brak < xPed > oraz < nItemPed > tagi w wyeksportowanego pliku XML

Rozrachunki z odbiorcami

2996035

Problemy z wydajnością podczas drukowania ponad 8000 wyciągu z konta odbiorcy

Rozrachunki z odbiorcami

3034545

Austria/AUT: Nr warunki płatności (rabatu gotówkowego) i identyfikator wiersza faktury są z dwoma miejscami dziesiętnymi

Rozrachunki z odbiorcami

3106191

Księgowanie faktury będzie używać sekwencji numerów dla faktury kredytowej, nawet jeśli nie wartości ujemnej kwoty równej kwocie brutto faktury

Rozrachunki z odbiorcami; Sprzedaż i Marketing

3095292

Dodanie cztery opcje alokacji kosztów stanowiska podlegającego prognozie

Budżetowanie

3095295

Możliwość zastąpienia wszystkich wierszy planu budżetu dotyczące stanowiska podlegającego prognozie

Budżetowanie

3080745

Kwot przyszłych zobowiązań wiążących przeniesionych na następny projekt nie są wyświetlane w przyszłych zobowiązań wiążących w formularzu Statystyki kontroli budżetu

Budżetowanie

3086136

Element kosztów budżetu jest obliczany nieprawidłowo, kiedy podstawa kosztu element nie jest cyklu budżetu pełną stanowiska podlegającego prognozie

Budżetowanie

3107014

Wymiar odnośników w Enterprise Portal (EP) zawiera nieprawidłowe wartości według struktury konta dla planowania budżetu

Budżetowanie

3073510

"Rozmiar wymagany do buforowania zawartości XML przekroczył limit przydziału buforu" błąd podczas próby publikowania planu budżetu w programie Excel

Budżetowanie

3074100

Użyj kontroli budżetu, który pozwala formularza Statystyki Filtr konta głównego, który dostarcza niewłaociwych wyników

Budżetowanie

3070024

Nie można utworzyć szablony budżetu za pomocą Kreatora szablonów budżetu

Budżetowanie

3061905

Nie można otworzyć transakcji wpis rejestru budżetu z formularza elementów pracy

Budżetowanie

2979807

KB2979807 poprawka nie działa zgodnie z oczekiwaniami podczas wsadowego przepływu pracy jest uruchamiany na firmę gdzie budżetu nie jest włączone

Budżetowanie; Zaopatrzenie i Sourcing

3072390

Dostęp do informacji w Centrum wywołanie wymaga poprawy

Personel Centrum obsługi telefonicznej

3096256

Faktury nie może zostać w pełni rozliczone podczas rozliczania faktury w walucie obcej z płatności w walucie lokalnej

Środki pieniężne i konta bankowe

3069662

Uwaga obsługi dokumentów nie jest wyowietlana w arkuszu płatności odbiorcy z transakcji odbiorcy

Środki pieniężne i konta bankowe

2967434

Dostawcy z blokady płatności uwzględnione w propozycji płatności z poprawką KB2967434 zainstalowane

Środki pieniężne i konta bankowe

3076331

Polska/POL: Nieprawidłowe konto główne w banku wymiany odwrócenia korekty

Środki pieniężne i konta bankowe

3075832

Niepoprawne rabatu gotówkowego podjęte dla faktury podatkowej rozliczania bezpośrednio z konta odbiorcy

Środki pieniężne i konta bankowe

3080164

Belgia/BEL: Rozliczenie Coda niepoprawnie jest oznaczony, przy przenoszeniu instrukcji do księgi

Środki pieniężne i konta bankowe

3084232

Rosja/RUS: Arkusz dokumentu dostawy z zatwierdzonych wierszy można usuwać nieoczekiwanie

Środki pieniężne i konta bankowe

3092539

Nie można przetworzyć procesu płatności depozytu slip Anuluj podczas pracy z arkusza księgi głównej i konto bankowe

Środki pieniężne i konta bankowe

3102555

Szukaj historii płatności dostawcy nie zwraca zamówienia zakupu lub faktury, które są wyszukiwane

Środki pieniężne i konta bankowe

3099559

Problemy z wydajnością podczas przetwarzania arkusz płatności rozrachunków z dostawcami

Środki pieniężne i konta bankowe

3051838

Filtrowanie VendorPaymentHistory nie działa zgodnie z oczekiwaniami

Środki pieniężne i konta bankowe

3078454

System powinien uniemożliwić przesyłanie przepływ pracy wiele razy dla przepływu pracy zatwierdzania arkusza uzgodnienia bankowego (BankReconciliationApproval)

Środki pieniężne i konta bankowe

3074446

Przelewy SEPA: Nie można wybrać żądaną transakcję płatności

Środki pieniężne i konta bankowe

3076449

Warunki płatności dla trzech miesięcy 30 kwietnia-maj-czerwiec nie obliczania poprawnie

Środki pieniężne i konta bankowe

3068093

Stan czek postdatowany nie aktualizowany, jeśli czek został wygenerowany z poprzedniej daty i datą spłaty nie jest sprawdzana względem daty sesji

Środki pieniężne i konta bankowe

3066149

Rozliczenie księgi nie jest dobrze odwrócona podczas wycofywania transakcji odbiorcy

Środki pieniężne i konta bankowe

3065100

Nie można oznaczyć transakcji bankowych dokumentu po raz pierwszy w uzgadnianiu konta bankowego

Środki pieniężne i konta bankowe

3063402

Raportu "Arkusz płatności zaksięgowane odbiorcy" nie można wydrukować faktury niezależnej utworzone w innej firmie, ale spłacone w bieżącej firmy

Środki pieniężne i konta bankowe

3037307

Konto strat zamiast konta zysku służy do kursu wymiany

Środki pieniężne i konta bankowe

3043049

Nie można filtrować przeszacowanie w walucie przez profil księgowania z rozrachunków z dostawcami

Środki pieniężne i konta bankowe

3058947

Rosja/RUS: "odmowa dostępu: SalesFormLetter_Invoice4Paym_RU" błąd podczas próby utworzenia faktury dla płatności w przedsiębiorstwo rosyjskie

Zgodność i kontrole wewnętrzne

3084241

"Stan zapasów wymiaru nie może być puste ustawienie wymiaru numeru partii" błąd podczas zamknięcia magazynu

Rachunek kosztów

3095215

Odchylenia standardowego kosztu własnego spowodowany zaokrąglania dla jen japoński

Rachunek kosztów

3094332

Nie można określić filtra zapytania w kwerendzie, które jest podzielone na kilka zapytań na 1: n tryb pobierania na koszt oszacowania i wyceny raportu

Rachunek kosztów

3091805

Nie można usunąć zlecenia produkcyjnego, jeśli istnieją transakcje zamknięcia magazynu

Rachunek kosztów

3096557

Działania procesu przepływu produkcji oszczędnej z dużą liczbą pobrania rekordy mają wpływ na wydajność obliczeń pełnego kosztu

Rachunek kosztów

3098952

Zlecenie przesunięcia nie wpływa na koszt własny w witrynie docelowej

Rachunek kosztów

3106109

Obliczanie BOM ignoruje wartości dziesiętnych określonych w Wskaźnik produktywności z grup harmonogramów produkcji oszczędnej produkcji oszczędnej

Rachunek kosztów

3106395

Nie można uruchomić zestawienia wartości zapasów z podziału kosztów standardowych w trybie rozkładu, korzystając z grup kosztów outsourcingu bezpośredniego

Rachunek kosztów

3095215

Odchylenia standardowego kosztu własnego spowodowany zaokrąglania dla jen japoński

Rachunek kosztów

3084241

"Stan zapasów wymiaru nie może być puste ustawienie wymiaru numeru partii" błąd podczas zamknięcia magazynu

Rachunek kosztów

3093739

Odchylenie ilości i zastępczych podczas obliczania BOM używa ostatniej operacji marszruty głównej

Rachunek kosztów

3093051

Dostosowanie dostępnych dla produktu CW, których model wyceny jest średnią ważoną, niepoprawnie dzieli ilość efektywna w rekordzie ważona średnia Blankiet podsumowania

Rachunek kosztów

3091878

Niepoprawnie dzieli ilość efektywna w rekordzie ważona średnia Blankiet podsumowania

Rachunek kosztów

3077778

Kolejnym problemem z nie szacowania poprawnie, w tym elementy fantomu BOM-u zlecenia produkcyjnego

Rachunek kosztów

3076171

Obliczanie kosztów utworzonych przez oszacowanie nie jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia zasobu zaznaczonego w planowaniu podczas planowania zlecenia produkcyjnego

Rachunek kosztów

3071194

Parametr "Na dzień" raportu "Kosztów pośrednich w procesie" nie działa zgodnie z oczekiwaniami

Rachunek kosztów

3058414

Przy wprowadzaniu filtry zamrożonym zachowanie aktualizacji w elastyczne Budżetowanie (COS)

Rachunek kosztów

3057528

Narzutów wartości mogą być stosowane dwa razy, gdy szarże produkcyjne są zakończone wielokrotnie ze względu na długotrwały produkcji zakończenia przetwarzania

Rachunek kosztów

3048256

Zapisy księgi dla "Szacowane kosztów pośrednich PWT" i "Szacowane przesunięcia kosztów pośrednich PWT" są tworzone na złej stronie

Rachunek kosztów

3061216

Wsparcie dla nowych podmiotów DIXF w obszarze modułu Rozrachunki z dostawcami

Struktura eksportu importu danych

3061216

Wsparcie dla nowych podmiotów DIXF w obszarze modułu Rozrachunki z odbiorcami

Struktura eksportu importu danych

3061216

Wsparcie dla nowych podmiotów DIXF w module Zarządzanie gotówką i bankami

Struktura eksportu importu danych

3061216

Wsparcie dla nowych podmiotów DIXF w księdze głównej

Struktura eksportu importu danych

3061216

Wsparcie dla nowych podmiotów DIXF w obszarze modułu zarządzania zapasami

Struktura eksportu importu danych

3061216

Wsparcie dla nowych podmiotów DIXF w obszarze Moduł Administrowanie organizacją

Struktura eksportu importu danych

3061216

Wsparcie dla nowych podmiotów DIXF w obszarze moduł zaopatrzenie i sourcing

Struktura eksportu importu danych

3061216

Wsparcie dla nowych podmiotów DIXF w obszarze modułu Zarządzanie informacjami produktu

Struktura eksportu importu danych

3061216

Wsparcie dla nowych podmiotów DIXF w obszarze modułu Kontrola produkcji

Struktura eksportu importu danych

3061216

Wsparcie dla nowych podmiotów DIXF w obszarze modułu Zarządzanie projektami i ich

Struktura eksportu importu danych

3061216

Wsparcie dla nowych podmiotów DIXF w obszarze modułu Sprzedaż i marketing

Struktura eksportu importu danych

3061216

Wsparcie dla nowych podmiotów DIXF w obszarze Moduł Administrowanie systemem

Struktura eksportu importu danych

3061216

Wsparcie dla nowych podmiotów DIXF w module wyjazdów i wydatków

Struktura eksportu importu danych

3068864

Włochy ITA: Raport "Księga środków trwałych włoski" ma nieprawidłowe wartości księgowej netto w przypadku transakcji korekty zapisu

Środki trwałe

3074794

Włochy ITA: Naprawiono księgi środków trwałych z nieodpowiednim wartość księgowa netto w przypadku transakcji korekty zapisu na następny okres (Flaga monitująca poprawki KB3068864)

Środki trwałe

3074797

Francja/FRA: "nie można edytować rekordu w modelu ewidencji na środek trwały (AssetBook)" błąd podczas próby podziału środka trwałego przy użyciu amortyzacji derogacyjnej

Środki trwałe

3079021

Ciągłe wymiaru dla grupy środków trwałych nie działa podczas usuwania środka trwałego utworzony i nie zapisano

Środki trwałe

3090494

Amortyzację środka trwałego za pomocą konwencji amortyzacji jest obliczana niepoprawnie podczas zwiększania żywotności

Środki trwałe

3089190

Podatek od sprzedaży z uwzględnieniem rabatu gotówkowego ŚT i wydawania potrącenia

Środki trwałe

3102159

Amortyzacja jest obliczana niepoprawnie z eksploatacji linii prostej dla dodatkowych nabyć i konwencji amortyzacji

Środki trwałe

3105406

Nadal mogą być nabywane zamkniętych środka trwałego

Środki trwałe

3105024

System oblicza korekty amortyzacji niepoprawne, gdy środek trwały jest usuwany po zainstalowaniu poprawki KB3000721

Środki trwałe

3105405

Podziału środka trwałego nie tworzy Załącznik finansowy dla transakcji środków trwałych nowego środka, kiedy składnik aktywów został nabyty w zamówieniu zakupu

Środki trwałe

3109260

"Numer kolejny numer już używany" błąd podczas zakupu środków trwałych puli i zatwierdzania

Środki trwałe

3089190

Błąd "Dzielenie przez zero" Podczas płacenia środka trwałego z rabatu gotówkowego i załącznikiem 1 jest używane tylko w nabycia

Środki trwałe

3076677

"Nie można utworzyć rekordu w środkach trwałych (AssetTable). Nazwa: (nazwa). Rekord już nie istnieje"błąd podczas przetwarzania funkcji"Kopiuj środek trwały", gdy sekwencja numerów jest ustawiona na"Ręcznie"

Środki trwałe

3085894

Transakcje środków trwałych pochodnych modeli ewidencji ma niepoprawne wymiary

Środki trwałe

3070077

Wymiary dla transakcji środków trwałych nie są uważane za podczas księgowania arkusza z kilku wierszy

Środki trwałe

3070887

Niezgodność wartości jest wyświetlany na karcie dane, gdy Konwencja amortyzacji jest oznaczona za pomocą "Miesiąc środkowy (15. dzień miesiąca)"-CU9 znany problem

Środki trwałe

3069387

Indie/IND: FA zakupu zagadnień księgowych dotyczących przywozu zakupów

Środki trwałe

3067477

Brak wymiarów dla konta rabatu gotówkowego, biorąc pod uwagę płatności środka trwałego

Środki trwałe

3070253

Błędna wartość sprzedaży w modelu ewidencji środka trwałego

Środki trwałe

3063866

Kwoty ujemne mogą być generowane dla środków trwałych, nawet jeśli wartości ujemne są niedozwolone.

Środki trwałe

3073517

Obliczanie amortyzacji nieodpowiednim po wiele dostosowań z "Tworzenie korekt amortyzacji z regulacją podstawy" włączony i Konwencji pół roku (początek roku)

Środki trwałe

3061366

Propozycji amortyzacji zawiera nieprawidłową kwotę amortyzacji, gdy pole "Pozostaw wartość księgowa netto na" różni się od 0,00

Środki trwałe

3058302

Polska/POL: "należy zdefiniować okresy dla kalendarza środków trwałych obrachunkowego" błąd podczas próby utworzenia z nowych modeli ewidencji środków trwałych

Środki trwałe

3061366

Austria/AUT: Kwoty kredytu są wyświetlane w kolumnie Debet użyto propozycji amortyzacji w arkuszu księgi amortyzacji

Środki trwałe

3043238

Kwota dla pochodnej księgi amortyzacji jest niewłaściwy

Środki trwałe

3034194

Problem z wydajnością podczas wybierania załączników w postaci stałej transakcji środków trwałych

Środki trwałe

3102225

DIXF sekwencji nie honorowane podczas korzystania z struktura przetwarzania wsadowego

Framework

3071334

Uwidacznianie DMF funkcjonalności trzeba zaimplementować rozwiązanie LCS

Framework

3069778

"element" encji importu za pomocą DIXF zakłada, że puste INVENTDIMID jest "AllBlank" bez interpretacji, co znajduje się w rekordzie INVENTDIMID puste dla firmy, który ma być importowany do docelowej

Framework

3070760

Nie można utworzyć nowego raportu z wydatków ze strony Centrum roli klienta systemu AX

Framework

3069791

Błąd śledzenia stosu, wybierając filtr zaawansowany w siatce zamówienia sprzedaży i następnie klikając prawym przyciskiem myszy wybierz pola pokrewne po zainstalowaniu poprawki KB3028277

Framework

3068456

Powinien być ograniczony w granicach modalne okno dialogowe nawigowania za pomocą klawiatury

Framework

3075683

Program Task recorder nie można zmienić kolejności wierszy zaimportowanych z arkusza kalkulacyjnego

Framework

3073075

Funkcje mapowania w obszarze jednostki operacji marszruty nie są obecne w DIXF

Framework

3077681

Typ licencji CAL "none" powinien być kont usług

Framework

3087112

Warianty nie trafia na pozostałe przedsiębiorstwa zgodnie z oczekiwaniami podczas przywozu produktów z wariantów za pośrednictwem DIXF

Framework

3078624

Definicja księgowania i reguły zaawansowanej nie działają zgodnie z oczekiwaniami

Framework

3084595

Jednostka "Grupa kategorii" projektu nie eksportowanie lub importowanie kont kosztów i przychodów kont (DMFProjCategoryGroupEntity)

Framework

3086091

"Tabela kategorii" jednostki obcina pola Trv_PayMethod i również odwołania do tego pola dwa razy, ale drugie odwołanie jest zbędny (DMFCategoryTableEntity)

Framework

3085059

Ustawienia zarządzania drukowaniem nie są widoczne i błąd się po uaktualnieniu systemu Dynamics AX 2012 CU7 do systemu Dynamics AX 2012 R3 CU8

Framework

3090292

Wygenerowane instrukcji SQL nie zawiera prawidłowej kolejności według pól dla kwerendy niestandardowej

Framework

3097091

Pole, które dodano do siatki za pomocą personalizacji jest wyświetlany jako "Unretrieved"

Framework

3085836

Wiadomości e-mail wysłanej za pomocą SysMailerNet quickSend z wieloma adresami w DW nie powiedzie się.

Framework

3088035

Obsługa dokumentów nie obsługuje poprawnie dziedziczenia tabeli

Framework

3093518

Drukowanie o partii do drukarki podłączony serwer AOS zawsze powraca do domyślnej drukarki

Framework

3092955

Nie można zaimportować wymagania zasobu za pośrednictwem DIXF

Framework

3095387

Pokaż wszystkie pola formularza nie zawierał żadnych informacji dla użytkowników z uprawnieniami tylko do aktualizacji lub odczytu

Framework

3100130

"Podwęzeł już istnieje. Utworzenie tabeli Jednostka została zatrzymana"błąd podczas tworzenia jednostki TaxRegistration w DIXF

Framework

3104048

Zmiana firmy na użytkownik posługujący się oświadczeniami zapobiega ich rejestrowania w ponownie do modułu enterprise portal

Framework

3101887

Obsługa wydania dokumentu nie można zapisać plików przechowywanych w bazie danych w systemie Windows 8 lub nowszej środowiska

Framework

3099798

"Poziom TTS ma wartość 0. Zawieszenia alokacji identyfikatorów rekordów można dokonać tylko wewnątrz zakresu transakcji"Błąd na fakturze od dostawcy z kontem głównym alokacji

Framework

3109258

Ponowne uruchamianie usługi AOS trwa godzin ze względu na dużą liczbę tabel tymczasowych

Framework

3098037

Zamówień zakupu utworzonych za pomocą zapotrzebowań na zakup nie konsolidować w zależności od kolejności wiersza wiersze zapotrzebowania na zakup

Framework

3105296

Nie można wyeksportować danych za pomocą interfejsu API usługi DMF

Framework

3105664

Globalne reguły alertów na sprzedaży i umów zakupu i wierszy umowy nie zawsze twórz powiadomienie przetwarzanie w trybie wsadowym

Framework

3112834

Tworzenie portów Basic AIF kończy się niepowodzeniem w kroku dodatkowe zadania uaktualniania za pomocą listy kontrolnej uaktualniania danych podczas uaktualniania z systemu AX 4.0 do 10 AX 2012 R3 j.p. i AX 2009 do 10 AX 2012 R3 j.p.

Framework

3102457

Pole "Nazwa / opis" na adresach znika podczas importowania wierszy faktury od dostawcy przy użyciu DIXF

Framework

3097400

DMFTrvAppEmplSubEntity jednostki (delegatów) nie działa zgodnie z oczekiwaniami w ramach Import/Eksport danych

Framework

3092352

Wsparcie dla nowych podmiotów DIXF w obszarze Zarządzanie gotówką i bankami

Framework

3083370

SysQueryRun. Następny jest dokonywanie dodatkowych 25 wywołań RPC w porównaniu do CU7

Framework

3084559

Grup środków trwałych nie są wypełniane podczas przywozu produktów przy użyciu danych przywozowych struktura eksportu (DIXF)

Framework

3083754

Limity akceptacji nie poprawnie wymuszany delegując elementu przepływu pracy

Framework

3081654

Funkcja "Wyświetl szczegóły przepływu pracy" przedstawia niewłaściwy przepływ pracy, gdy używanych jest wiele przepływów pracy dla towaru w wierszu

Framework

3078321

Nie są wysyłane powiadomienia dla zadania automatyczne

Framework

3058478

Adres dostawy odbiorcy zduplikowane są importowane po zaimportowaniu zamówienia sprzedaży za pomocą DIXF

Framework

3086146

Obiekt dostawcy DIXF nie tworzy prezentowanie ich rekordów podczas importowania danych

Framework

3074804

Wystąpił błąd podczas księgowania, ponieważ jest używany wymuszony kurs i nie bilansują się z powodu różnicy kursowej będzie księgowań z transakcji międzyfirmowych k/g

Framework

3072483

Aktualizowanie umowy sprzedaży nie działa poprawnie

Framework

3072488

"Tylko dokumenty ze stanem odrzucone mogą być ponownie wysłane do" błąd podczas próby ponownie przesłać zamówienie zakupu

Framework

3065708

Konta zaokrąglania faktury dostawcy niepoprawne jest używany podczas księgowania faktury od dostawcy wymaga zaokrąglania w puli faktur

Framework

3067611

Użytkownicy niepełnosprawni są nadal dostępne dla przepływu pracy zamówienia zakupu z Enterprise Portal (EP)

Framework

3066620

Nie można ustawić regułę alertu dla pola RefRecID, które składają się tylko numery

Framework

3066367

Element zatwierdzania odbywa się bez zatwierdzenia, jeśli elementu pracy jest odrzucone w eskalacji, a następnie ponownie przydzielone

Framework

3067186

Rekord EventType jest błędnie aktualizowany, a tym samym kilka alertów przestają działać

Framework

3059231

Parametry zarządzania dokumentami modułu EP "Dostawcy internetowego" i "Klient Online" nie działa zgodnie z oczekiwaniami

Framework

3068017

Aktualizacja zbiorcza Brak podczas używania DMF do importowania odbiorców i dostawców

Framework

3057617

Konflikt podczas drukowania potwierdzeń zamówień zakupu w partii przez dwóch użytkowników jednocześnie

Framework

3068004

Nie można uaktywnić port wejściowy zawierający DMFStagingWriterService.stagingService

Framework

3053829

Numer zakładki sekwencji występuje, gdy za pomocą "Autogenerate" w DIXF

Framework

3047322

Problem z wydajnością otwierania formularza oczekujące faktury od dostawcy podatku przez wywołania przepływu pracy

Framework

3074512

Problem z wydajnością - konto listy rozwijanej zajmuje dużo czasu na formularzach arkusza

Ramy; Księga główna

3079202

Brak równowagi w rachunkach naliczania zakupu podczas usuwania rabat wiersza po zaksięgowaniu dokumentu dostawy

Księga główna

3102194

Zmiana - projektu bezpieczne zaokrąglona kwota w walucie rozliczeniowej między rachunkiem księgi podrzędnej i ksiąg podrzędnych na poziomie dokumentu

Księga główna

3049086

Tajlandia/THA: System generuje raport płatności o nieprawidłowym potrąconej zaliczki na podatek

Księga główna

3055730

Włochy ITA: Poprzedniego pola debetowe i kredytowe podatku nie są aktualizowane na raport płatności podatku

Księga główna

3071373

Brazylia/BRA: AX niepoprawnie zaliczki na kolejny numer książki każdorazowo, gdy utworzony raport księgi dzień osiągnie 251 stron

Księga główna

3076324

Raport "płatności podatku według kodu" zawiera jest niezgodna z objawami

Księga główna

3077030

Francja/FRA: FR_FEC zanika dostawcy lub odbiorcy informacje dotyczące rozliczenia transakcji

Księga główna

3068320

Indie/IND: Nieprawidłowe Obliczanie podatku w obliczeniach podatku Temp formularza

Księga główna

3070944

Indie/IND: Zapis k/g tymczasowy podatek usługi nie jest odwrócenie po wielu rozliczenia i rozliczenia

Księga główna

3069740

AX nie domyślne ustawienia dla wyboru Suspended oznaczone na poziomie firm

Księga główna

3065852

Tajlandia/THA: Raport potrąconej zaliczki na podatek dla odbiorcy faktury korygującej, który Brak transakcje ujemne podpisania po zainstalowaniu poprawki KB2877596

Księga główna

3076327

Tajlandia/THA: Raport podatku u źródła nie ma strony nagłówka na stronie drugiej i kolejnych stronach mają format innego wiersza ze względu na Brak sekcji nagłówka

Księga główna

3071963

"Podstawa opodatkowania" nie jest poprawnie aktualizowany po "Rzeczywista kwota podatku" jest ustawione na zero w formie transakcji podatku

Księga główna

3074787

Francja/FRA: Zły saldo otwarcia raportu "zestawienie bilansowe z kontami sum dla grup"

Księga główna

3073271

Nieprawidłowe konto przeciwstawne wymiary finansowe "Arkusza płatności" i "Dziennika głównego" raportów

Księga główna

3078504

Hiszpania ESP: Ksiąg VAT hiszpański nie pokazuje "numer dokumentu" i "numer identyfikacji podatkowej" czy data transakcji projektu różni się od daty faktury projektu

Księga główna

3075897

Indie/IND: Kod dostawcy nie jest aktualizowany w przypadku arkusza korekty TDS w raporcie TDS

Księga główna

3096669

Austria/AUT: Kwota ujemna muszą być zgłaszane w specjalne kody raportowania w AUT płatności podatku

Księga główna

3079779

Rosja/RUS: Wartość początkowa źle równowaga jest się na Przegląd kont-raport

Księga główna

3082304

Indie/IND: Rejestr VAT nie jest aktualizowany w scenariuszu wielowierszowego

Księga główna

3080806

Problem z wydajnością podczas edycji wierszy zamówienia zakupu potwierdzone (Flaga monitująca poprawki KB3038967)

Księga główna

3081124

Francja/FRA: JournalLib nowa opcja pobierania opisu arkusza

Księga główna

3078926

Tylko pierwsze 30 znaków parametru "Zakres wymiarów" są dostępne w raporcie Podsumowanie obrotów i sald

Księga główna

3082882

Belgia/BEL: Raportu transakcji VAT drukuje tej samej faktury trzy razy

Księga główna

3082334

"Transakcje na załączniku nie bilansują się" błąd podczas wykonywania Konwersja waluty

Księga główna

3090269

Polska/POL: Problem z wymiany walut obcych dla konta bankowego (próba 2)

Księga główna

3094503

Belgia/BEL: Niewłaściwa wartość deklaracji podatku z faktury korygującej

Księga główna

3087908

Nie można zamknąć formularz, gdy wielu użytkowników są edytowanie szablonu wymiaru finansowego GL dystrybucji

Księga główna

3088985

Chiny/CHN: Kursor jest przejście do pierwszego wiersza po zapisaniu wiersza załącznika, jeśli jest włączona opcja chińskiego systemu załącznika

Księga główna

3093861

Nie widać transakcje zaksięgowane na bilans próbny rekordy z istniejących danych

Księga główna

3089882

Finlandia/FIN: Kod dla usług krajowych konstrukcji (318) i raport płatności podatku raportowania

Księga główna

3091321

Australia\AUS: Australijskiej deklaracji BAS nie zezwala użytkownikom na księgowanie i rozliczenie podatku GST dla transakcji korekty po księgowania i rozliczania podatku GST oryginalny podatek od sprzedaży, nawet dla wersja płatności podatku różnych

Księga główna

3095311

Błąd przepływu pracy podczas przesyłania dziennika głównego w jednej firmie, a następnie przełącz przed przesłaniem pełni w firmie oryginalnej arkusza

Księga główna

3100546

Informacje rozliczeniowe FEC Francji R3

Księga główna

3097945

Francja/FRA: FEC złe informacje journalLib użyto funkcji wycofywania

Księga główna

3095252

Nieprawidłowa etykieta DE w rozliczenia transakcji księgi

Księga główna

3104005

Austria/AUT: Płatności podatku według kodu — raport pokazuje jest niezgodna z objawami (Austriacki układ)

Księga główna

3100168

Niemcy/DEU: Typu identyfikacji podatkowej jest użyteczny w przypadku jednego przedsiębiorstwa po zainstalowaniu poprawki KB3033659

Księga główna

3101876

Dodawanie tekstu do domyślny opis pola dostępne tylko w niektórych regionach

Księga główna

3103477

Belgia/BEL: Konta przyjęcie zakupu naliczania i produkt nie są oznaczone brakuje identyfikatora journalID belgijski księgowania

Księga główna

3103483

Hiszpania ESP: Hiszpański płatności należne zgodności Data raportu nie łącznie z faktur od dostawcy z dzienników głównych

Księga główna

3108106

"Transakcje na załączniku nie bilansują się" błąd podczas księgowania dziennika głównego, jeśli ustawiono opcję "Podmiot prawny księgowania międzyfirmowego podatku" źródła

Księga główna

3108114

Wystawianie numerów sekwencji załączników na płatności podatku

Księga główna

3106216

Nie można wycofać kursowej, która wynika z konta księgowania międzyfirmowego

Księga główna

3051839

Lub "Nieprawidłowa kombinacja kodów podatku" błąd podczas sprawdzania poprawności sprzedaży arkusza faktur od dostawcy podatku albo TaxGroup TaxItemGroup nie zostanie wprowadzona.

Księga główna

3106233

Pole wyboru raportu uzgodnienia podatku pokazuje różnicę, która nie istnieje po oznaczenie Użyj podatku"i wykonywanie korekty podatku na fakturze zamówienia zakupu

Księga główna

3108064

"Nie można edytować rekordu w relacji wybierz (TmpDimensionRelationshipConstraint)" błąd podczas usuwania organizacji Instalatorowi aktywnej relacji w struktury kont i nic nie może być zmieniony już

Księga główna

3107768

Brakuje profil księgowania w formularzu Arkusz faktur (tabeli CUSTINVOICEJOUR)

Księga główna

3088986

LedgerDimensionEPControllerTest.testLoadEmpty z zestawu wymiarów nie rozpoczęła

Księga główna

3086627

Włochy ITA: Rekord H jest źle na Modello 770 2015 raportu

Księga główna

3080055

Różnice groszowe w obliczaniu potrąconej zaliczki na podatek, gdy waluta transakcji jest inna niż waluta firmy

Księga główna

3082163

Konta przeciwstawne w arkuszach wydruku nie są poprawne, po wprowadzeniu arkusza o koncie międzyfirmowym

Księga główna

3077636

Otwierając formularz LedgerTransAccount działa wolno z powodu Wstaw wiersz po wierszu tabeli LedgerJournalTransTmp

Księga główna

3074808

Kontroli księgi subkonta mogą być księgowane bezpośrednio w księdze głównej za pomocą funkcji "Transakcji księgi obciążenia"

Księga główna

3073137

Finlandia/FIN: Raport podatku fińskim jest nie tak podczas księgowania podatku nienaliczonego z wartością w polu "Procentowe zwolnienie z podatku od sprzedaży"

Księga główna

3072377

Brazylia/BRA: Transakcje na załączniku niepoprawne za cenę "Dokument fiskalny uzupełniające" po zastosowaniu poprawki KB3055731

Księga główna

3072606

Złe wymiary w formularzu Transakcje na załączniku podczas uruchamiania przydziały dla dziennika transakcji międzyfirmowych

Księga główna

3069402

Data transakcji zamknięcia nieodpowiednim po ponowne obliczanie salda na zamknięcie roku obrachunkowego

Księga główna

3068317

Niemcy/DEU: Eksportu GDPdU nie eksportuje metody int64

Księga główna

3064225

Kwoty zaksięgowanego podatku w walucie krajowej przechwycone w rekordzie podatku nie zgadzają się z kwoty zaksięgowanego podatku w ogóle księgi

Księga główna

3066464

Belgia/BEL: Eksportowanie kont księgowych transakcji podwaja się, ze względu na wymiary

Księga główna

3065052

Polska/POL: "Zestawienie obrotów i sald" raport zawiera błędne wyniki po wybraniu parametru "separate bilansu"

Księga główna

3062228

Malezja/MYS: Raport "Uzgodnienie podatek/finanse" zawiera nie tylko dane wejściowe i danych wyjściowych kont podatku, ale również konta AP i rozrachunków z Odbiorcami po zainstalowaniu poprawki GST Malezja KB3016532

Księga główna

3064267

Funkcjonalność żądanie procesu alokacji i arkusza alokacji pokrewne nie Zarządzaj poprawnie kursu wymiany

Księga główna

3063661

Niemcy/DEU: Plik nie odnoszą się do definicji eksportu GDPdU i indeksu po zostały zaimportowane dane z innej instancji AX2012

Księga główna

3071602

Indie/IND: "Odroczenie podatku akcyzowego" w karcie Sekwencje numerów GL parametru powinny być "Harmonogram odroczenie podatku akcyzowego"

Księga główna

3063666

Hiszpania ESP: Kraj zadeklarowane w raporcie 347 powinien być adres służbowy i żaden adres dostawy

Księga główna

3014082

Meksyk/MEX: Deklaracja DIOT raport jest pusty, podczas drukowania

Księga główna

3066468

Indie/IND: Nie można oznaczyć "Przeoczyć próg" w grupie podatków z biorąc pod uwagę rolę "Menedżer kont"

Księga główna

3078549

Rosja/RUS: Przycisk transakcje z przyrzeczeniem odkupu nie jest widoczny w formularzu LedgerTransVoucher

Księga główna

3055729

Belgia/BEL: Żadna kwota nie jest wyświetlana w polu "Kwota podatku" w raporcie sprzedaży dziennika z pewnych ról

Księga główna

3056992

Włochy ITA: Włoski raport podatku sprzedaży płatności nie zwraca żadnych danych

Księga główna

3035902

Numer załącznika płatności nie podatku od sprzedaży jest generowany, gdy całkowita liczba transakcji podatku wynosi zero

Księga główna

3037223

Holandia/NLD: Plik inspekcji holenderski nie poprawnie eksportuje kwot debetowych i kredytowych

Księga główna

2963585

"Kombinacja jest nieprawidłowa dla struktury konta" błąd podczas procesu płatności podatku po zmiana struktury konta skojarzone z planu kont

Księga główna

3079202

PO otrzymaniu anulowanie nie powiedzie się, gdy podatek fizyczny jest aktywny przez okres zamknięty

Księga główna

3030498

Australia AUS: Niepoprawna wartość jest w fakturze korygującej dla faktury zamówienia sprzedaży cena zawiera podatek od sprzedaży

Księga główna

3053833

Nowych arkuszy nie można automatycznie zaksięgować, mimo że przetwarzanie wsadowe jest skonfigurowany w formie arkuszy księgowania nawet po zainstalowaniu poprawki 2881145

Księga główna

3041373

Holandia/NLD: Zły rzeczywista kwota podatku po podzieleniu transakcje podatkowe

Księga główna

3041352

Wycofywanie transakcji w arkuszu finansowym wraz z "Tylko jeden kupon" jest ustawiona pokazuje niewyważenia błąd, jeśli podatki są zaangażowane

Księga główna

3037307

Kwota na jednostkę podatku nie wykonuje testu post powiązane załączniki - CU9 znany problem

Księga główna

3030992

Europa/UE: kursów wymiany z "Bank Centralny Europy" niepoprawnie są importowane do programu Microsoft Dynamics AX

Księga główna

3068366

Przestawiać siatkę wynagrodzeń i niektóre punkty odniesienia Pokaż niewłaściwy cena, po dodaniu do grupy wynagrodzenia

Zasoby ludzkie

3073263

Lider zespołu, który nie ma dostępu do systemu AX nie może sprawdzić kontakt alarmowy swoich pracowników z Enterprise Portal (EP)

Zasoby ludzkie

3103952

Pracownik nie jest przypisany do "Zarejestruj" stan, mimo, że są wolne miejsca na kurs

Zasoby ludzkie

3108061

Pola tekstowe oznaczone "Musi być wypełnione" na kwestionariusz można odpowiedzieć puste bez błędu

Zasoby ludzkie

3108105

"Pracownik powiązany z zasobem musi być powiązana z bieżącej firmy na czas trwania przydziału" błąd podczas dodawania zasobu typu zasobów ludzkich na grupę zasobów

Zasoby ludzkie

3105504

Problem z zabezpieczeniami portalu grafiku

Zasoby ludzkie

3087325

"Przejdź do pochodzenia" z formularza Alert powiadomienie nie działa

Zasoby ludzkie

3075739

Nieoczekiwanie można wybrać roboczego, która jest zatrudniona w innej osobie prawnej za pomocą funkcji Zatwierdź HR T & A

Zasoby ludzkie

3072920

Stany Zjednoczone/USA: Kwalifikowalności FORMUŁ jest obliczany nieprawidłowo

Zasoby ludzkie

3068586

"Wystąpił nieobsługiwany błąd. Aby wyświetlić szczegóły dotyczące tego błędu, włączyć debugowanie w pliku web.config albo przejrzyj dzienniki zdarzeń systemu Windows"Błąd po kliknięciu przycisku Zablokuj lub Odblokuj w formularzu elektronicznej karty czasowej

Zasoby ludzkie

3061376

Wartości nie można poprawnie zapisać w kwestionariuszu, która zawiera wiele wierszy, gdy używasz "Wstecz" i "do przodu"

Zasoby ludzkie

3070240

"Nie można utworzyć rekordu w procesie roboczym (HcmWorker). Rekord już nie istnieje"błąd podczas próby ponownie zatrudnić pracownika z otwartych pozycji, jeśli są włączone akcji dotyczących pracowników

Zasoby ludzkie

3056239

Kilka warunków zatrudnienia są skuteczne w tym samym zakresie daty

Zasoby ludzkie

3066886

PayrollWorkerGarnishmentDetail jest możliwe uaktualnienie z listy płac wyłączone

Zasoby ludzkie

3020277

AX zmiany pozycji historii przez siebie bez powiadomienia użytkownika

Zasoby ludzkie

3081211

Kod dyrektywy w szablonie pracy nie jest edytowalny uzupełnienia zapasów

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3063513

Poprawa wydajności dostępnych kwerend przez uruchomienie nowego zadania oczyszczania dla zapisów zapasów dla WHS włączone elementy

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3104480

Optymalizacja pracy tworzenia (po kroku alokacji)

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3106974

Nie można przejść do nadwyżki ilości RAF przy użyciu flagi "Redukcji fizycznej" w procesach produkcyjnych w WHS przetwarzania

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3099718

Optymalizacja pracy tworzenia (po kroku alokacji)

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3096930

Nie można zafakturować zamówienia sprzedaży połączone do zapotrzebowania na towary, jeżeli stosują WMS (wysyłka) do pakowania dokumentu dostawy zamówienia

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3100664

Ręczne urządzenie przenośne odręczne JM zakupu za pomocą numeru GTIN otrzymania scenariuszy WHS

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3107010

Włącz przez pobrania na przepływ ruchu wychodzącego

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3073717

Problem z wydajnością sporadyczne z dochodzenia dostępnych zapasów z kwerend w sp_WHSOnHand procedury przechowywanej

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3092911

Wyświetlania dostępnych fizycznych jest niepoprawna w dostępnych zapasów magazynowych i strony według lokalizacji, gdy używane są hierarchie rezerwacji zarządzania hurtowni

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3080643

Praca przyjęcie numeru identyfikacyjnego procesu tworzenia bez bezpośredniego wykonywania pracy

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3086585

Linie obciążenia nie są usuwane ani aktualizowane, gdy wiersz zamówienia zakupu jest podzielony przy użyciu harmonogramu dostaw, po utworzeniu linii ładunkowej

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3072929

Obecnie śledzenia numery seryjne z aktywnym w sprzedaży proces nie działa w ramach funkcji WHS

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3103960

Zmiana numerów identyfikacyjnych, Podziel ilość, Pomiń i zastąpienie lokalizacji podczas wprowadzane podczas wykonywania pracy przychodzącej i różne drobne poprawki

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3106449

Pełna przycisk nie jest dostępny, gdy istnieją 2 tablice rejestracyjne w tej samej lokalizacji i potwierdzenie pobrania pierwszego tablic rejestracyjnych

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3069966

Przetwarzanie Wave nie rozpoznaje istniejącej pracy uzupełniania zapasów min lub max jako dostaw

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3069261

Formularz Pack nie można odnaleźć wierszy za pomocą tablic rejestracyjnych, jeśli istnieje wiele wysyłek

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3069603

Brak rezerwacji z grupy numerów elementów WMS i partii

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3069667

Auto się uwolnić blokad zamówienia sprzedaży przez czas nieokreślony na wyjątek konflikt aktualizacji

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3071554

Problem z wydajnością podczas otwierania okna "Dopuszczenia do magazynu"

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3068847

Żądanie uzupełnienia tylko uzna w pierwszym wierszu zastosowanie szablonu uzupełniania i zignoruje dodatkowe wiersze z różnymi kodami w dyrektywie

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3069502

Docelowego numeru identyfikacyjnego zostanie wyczyszczony w nagłówku pracy po anulowaniu wiersza pracy

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3072489

Funkcja podziału pracy można ponownie otworzyć pracy anulowane wiersze

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3068236

Zliczanie dodatkowego Wyświetla informacje o niepoprawnej lokalizacji

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3071198

Ilość jest niepoprawnie zaktualizowane podczas wykonywania krótkich pobrania w zleceniach przesunięcia

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3071564

Nie można zamknąć pojemnik po spakowaniu ilości tego samego towaru przez tablice rejestracyjne do pojedynczego kontenera

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3069579

Wiersz wydruku w pracy pokazuje błędnych ilości po krótkim pobrania

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3072480

Wiersz, który "Drukuj" jest zamknięty, gdy są otwarte inne wiersze pracy pracy

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3071842

WHSInventReserve błędnie aktualizowany podczas wykonywania korekt ilości dla "partii i seryjnego" włączony element z BatchSerialAbove

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3069234

Błąd "Nieprawidłowa lokalizacja" na wglądu zamówienia zakupu podczas ręcznego wpisywania lokalizacji, który umożliwia mieszanych towarów, ale jest ustawiona jako stałej lokalizacji dla innego elementu

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3071875

Błąd konwersji jednostki podczas anulowanie pracy uzupełnienia związane z pracą przeniesienia

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3075374

Ustalony format daty w RF klienta i powoduje, że duże zamieszanie

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3073915

Nie można anulować żądanie uzupełnienia pracy, nawet, jeśli wiersz pracy, który został utworzony dla została anulowana

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3071193

Kwota frachtu, billing arkusz faktur jest niepoprawnie przekonwertowane podczas używająca przecinka jako separatora dziesiętnego

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3076196

Odbieranie LP zamówienia przeniesienia traci numery partii, gdy sam inventdim używać wielu elementów

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3071220

Nie można odebrać odpowiednie ilości podczas przetwarzania oznaczone rekordy InventTrans

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3072793

Nie można odebrać linie dostępne jest przetwarzanie wsadowe, kiedy są one oznaczone

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3078551

"Inny wave jest aktualnie przetwarzane dla magazynu, spróbuj ponownie później" błąd podczas automatyczne zwalnianie do magazynu nie można zwolnić blokady aplikacji SQL

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3076184

Nie można kontynuować z przyjęcia przesunięcia z powodu numer wiersza niedopasowane

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3103770

Urządzenie przenośne pełnego działania funkcji formularza nie działa konsekwentnie kiedy ilość linii podziału pracy i określając pełną pracy

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3086998

Nie można odebrać zamówienie przeniesienia z różnych partii identyfikatory

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3074074

Ilość efektywna ilość nie obowiązuje w poprawnie podczas tworzenia zamówienia sprzedaży przy użyciu elementu na nim skonfigurowano ilości efektywnej

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3079015

Ilość efektywna nie jest aktualizowany po otrzymaniu zamówienia przeniesienia z arkusz przyjęcia towaru i występuje błąd "Dzielenie przez zero"

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3095173

Dodatkowy licznik lub liczba cykli z przewodnikiem można ustawić zapasów do zera po użyciu przycisku Gotowe

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3079113

Nieoczekiwanie można potwierdzić wysyłkę, jeśli zamówienie jest nadal w opakowania lokalizacji

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3076973

Pracy w magazynie od obciążenia zamówienia sprzedaży wejdzie w pętli nieskończonej podczas próby ukończenia z klienta systemu AX

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3077971

Pobieranie listy raportów drukowania pustych stron w pliku PDF, jeśli raport ma wiele stron

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3034786

Błąd śledzenia stosu, po kliknięciu przycisku "Zapasów według lokalizacji" za pośrednictwem powiązanych informacji w obszarze wszystkie prace na stronie listy

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3077546

WHS identyfikacyjnych pobiera nazwę konta niepoprawne, jeśli te same numery konta są używane dla sprzedaży i zakupu

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3078474

"Należy określić numer seryjny wymiaru magazynowego" błąd podczas próby odebrania elementów na przyjęcia zamówień zakupu z partii i szeregowe wymiary włączone

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3079322

Stan ładowania nie jest aktualizowany do "Loaded", jeśli używana jest funkcja "zmniejszenia pobrania"

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3078204

Błąd "Nie można usunąć rezerwacji, ponieważ istnieje pracy utworzony, która opiera się na zastrzeżenia" podczas próby modyfikacji ilości podanej w formularzu rezerwacji wiersza zamówienia sprzedaży

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3083341

Praca z kontrolowana partia towaru nie mogą być wykonywane automatycznie

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3079664

"Parametr 'WHSPickListShippingDS_DynamicParameter' nie istnieje na tym raporcie" błąd podczas próby drukowania listy pobrania

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3077242

"Stan jest nieprawidłowy" błąd podczas kontrolowanej lokalizacji tablic rejestracyjnych za pośrednictwem portalu urządzenia przenośnego magazynu (tylko wersja Web) liczba cykli

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3080766

Numer identyfikacyjny etykiety nie będzie zawierać numer partii, przy użyciu otrzymywać zakupu z urządzenia przenośnego do odbierania ilości większej niż 1

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3080091

Nadrzędnego numeru identyfikacyjnego usunięte i pozostaje dołączony do rekordu płytkę zagnieżdżonych

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3081151

Niepoprawnie dokument drukuje $ Routing $PrintedDate

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3079915

Wartość atrybutu partii frakcji nie jest aktualizowany, gdy separatorem dziesiętnym jest przecinek zamiast kropka

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3083831

Błąd "ilość jest nieprawidłowa" podczas próby ukończenia ruchu na urządzeniu przenośnym przy użyciu istniejących wartości stanu zapasów różnych ilości

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3084180

Lokalizacje listy rozwijanej w oknie stałe lokalizacje są wyświetlane kolumny, która jest częścią WMSII

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3095508

Komunikat o błędzie "Nie można pobrać zagnieżdżonych tablic rejestracyjnych" jest wyświetlany podczas próby wykonania operacji pobrania i wybierz licencję zagnieżdżone pod nadrzędny numer identyfikacyjny

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3080201

"Zbyt wiele formularzy są aktualnie otwarte" błąd podczas pracy z formularzem rezerwacji partii

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3084549

Skonsolidowane wysyłki nie można wyświetlić w formularzu "Szczegóły wysyłki" oryginalnego zamówienia sprzedaży po ręcznie konsolidacji przesyłek 2 do 1 wysyłkę

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3080215

Notatki nagłówka i wiersza zamówienia przeniesienia nie są wyświetlane w raporcie WHSPickListShipping na fali

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3084550

Włączenie "Dni możliwej sprzedaży" i "Najstarszą partię" Opcje powoduje nieskończoną pętlę z pracy utworzony

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3081815

"Wystąpił błąd dla zakresu kwerendy: błąd składni w pobliżu 0" błąd podczas stosowania filtrów do dopasowania frachtu rachunków i faktur

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3082617

"Zlecenie kontroli jakości już otwarte dla towaru i partii" błąd podczas próby wyłączenia "dyspozycja partii aktualizacji" na zlecenie kontroli jakości

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3089355

Błąd występuje, jeśli ilość potwierdzenia z licencją płyty mniej niż pełna ilość

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3082220

Dziennik tworzenie pracy zawiera niepoprawny typ transakcji dla zamówień przeniesienia

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3086917

Zakotwiczanie przez obciążenie nie jest poprawnie aktualizowana lokalizacji pobrania przy użyciu tymczasowej proces

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3087219

Aktualizacja produktu odbioru zakończyła się niepowodzeniem podczas uruchamiania w trybie wsadowym do odbierania przyjęć częściowych dla jednego wiersza

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3088766

"Maksymalna liczba miejsc dziesiętnych dla jednostki składowania zapasu jest" błąd podczas próby przetwarzania zleceń produkcyjnych

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3087240

Nieoczekiwanie można zalogować się do tego samego Identyfikatora pracy, który jest już "w toku" pierwszy użytkownik urządzenia przenośnego

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3092197

"Transakcja jest zamknięta finansowo i nie może zostać podzielona" komunikat o błędzie podczas anulowania pracy

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3088206

Urządzenie przenośne "Wskazują położenie" funkcja działa tylko dla pierwszego wiersza zamówienia wielowierszowym pustych miejsc

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3089785

Pełna przycisk nie jest dostępny, gdy istnieją 2 tablice rejestracyjne w tej samej lokalizacji i potwierdzenie pobrania pierwszego tablic rejestracyjnych

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3005200

"Wartość na mapie nie znaleziono" błąd podczas pobrania surowca z przez pobranie z powodu pobrania pełnej tablic rejestracyjnych

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3086900

Akcja elementu menu urządzenia magazynu Transfer Mobile nie korzystania z funkcji łącze wymiaru

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3083020

Raport listy pobrania drukuje puste strony w pliku PDF, gdy nazwa produktu jest długa

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3089798

Błąd "Nieprawidłowy identyfikator pracy" na urządzeniu przenośnym podczas pracy przy użyciu przycisku Anuluj i próba ponownego wejścia

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3087811

"Istnieje rekord WHSInventTable" błąd podczas zwalniania produktów, gdzie produkt jest nieposiadanie grupy wymiarów magazynowania, ale kategorii sieci sprzedaży mają domyślne grupy wymiarów magazynowania, które jest aktywowane dla zarządzania magazynem

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3067743

Nie można otworzyć ponownie zamknięte pojemniki

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3091857

Niespójna pakowania struktury danych podczas przetwarzania ładunku i przesyłki z pakowaniem struktury

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3091220

Wolumin fizyczny wymiar nie jest aktualizowany w InventTable, kiedy dane są wstawione lub zaktualizowane w tabeli WHSPhysDimUOM

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3094266

Indie/IND: Podatku akcyzowego delegowania na przyjęć przesunięcia jest niewłaściwy

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3091517

Utworzone za pomocą groszowe błędy zaokrąglania faktury za koszty transportu

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3075374

Ustalony format daty w RF klienta i powoduje, że duże zamieszanie

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3095943

Rezerwacja w wersji do magazynu zastrzega sobie w magazynie-WMS

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3091179

Stan Wave nie jest poprawnie aktualizowany jeśli przesyłka jest podzielony na wiele fal

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3091861

Nie można wprowadzić odpowiednie ilości, gdy sprzedaż pobrania na urządzeniu przenośnym

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3094717

Indie/IND: Numer identyfikacyjny podatku akcyzowego problem w Księgowanie arkusza przepływu zapasów

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3095487

Jeśli numer identyfikacyjny ma więcej niż oczekiwana ilość pobrania surowca nie obsługuje tymczasowej scenariusza

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3096047

Brazylia/BRA: Nie można zaksięgować dostawy w R3-CU9-BRA-środowisko

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3094517

Przypisanie wymiaru rozpoznaje tylko ilość w wierszu zamówienia zakupu zamiast ilość faktycznego otrzymania w scenariuszu nadwyżka w dostawie i niedobór w dostawie

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3093401

Numer partii nie jest generowany na numer identyfikacyjny etykiety przy użyciu czynność drukowania dla drukowania etykiet na arkuszy przesunięć magazynowych dla kontrolowanych partii zapasów

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3098064

Zmniejszenie ilości w ilości nieodpowiednim przyczyny obciążenia na liniach ładunkowych i wiersza sprzedaży

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3099616

Pro liczb nie należy tworzyć na wysyłek związanych z zamówienia przeniesienia

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3095248

Błędnie aktualizowany wartości QtyLeftToLoad w tabeli WHSSalesLine po zmodyfikowaniu dostarczyć reszta dla wierszy zamówienia sprzedaży

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3096653

Indie/IND: Niewłaściwy zapisów księgowych w magazynie przenieść za pomocą rezerwacji automatycznej włączony — obejmujących partii zapasów

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3105328

Brak InventTransRefId w arkusza przyjęcia towaru

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3095510

AX nie są obliczane automatycznie planowana data zakończenia i godzina

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3098147

Indie/IND: Wiersze arkusza przepływu nie są widoczne, jeśli podatku akcyzowego nie jest zaznaczone.

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3097142

Tworzenie nowych tablic rejestracyjnych (LP) podczas przemieszczania

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3066527

Nadmiernego pobrania surowców pochodzących z produkcji kontrolowane tablic rejestracyjnych nie można wprowadzać lokalizacji

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3105308

Zarządzanie magazynem nie aktualizuje lokalizacji w formularzu inwentaryzacji dostępnych zapasów po ukończeniu odłożenie i pobranie

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3107821

Problem z wydajnością podczas potwierdzania danych wyjściowych wysyłki w warsztacie planu załadunku

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3100999

Logiki konfekcjonowania powoduje nieskończoną pętlę w pobrania workbench podczas próby utworzenia partii pobrania

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3101865

Numer zamówienia nie jest drukowany na etykiecie dla zamówień przeniesienia z różnych elementów

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3098084

Zwolnienie do magazynu dla kilku zamówień przeniesienia zawsze tworzy tylko jednego ładunku

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3103352

Nie można wydrukować informacji "Adres" dla etykiet zamówienia przeniesienia

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3106404

Krótki pobrania w pobrania klastra nie działa z wymiarów produktu

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3106775

Wymiar finansowy witryny nie jest kopiowane do zlecenia kwarantanny utworzone na podstawie zlecenia kontroli jakości

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3089057

Wartości tekstowe o nieprawidłowym stopki wyświetlany na WMSPickingLIst_OrderPick.Report przy użyciu przystawki Zarządzanie drukowaniem

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3105948

Indie/IND: Funkcji kopiowania na ruch nie działa poprawnie, jako kopiowanych wierszy arkusza (formularz) nie mogą być wyświetlane podczas Indii jest włączona

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3107445

Wiersze arkusza BOM dla zestawów nie są automatycznie zarezerwowane podczas tworzenia arkusza za pośrednictwem zamówienia sprzedaży

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3108451

Indie/IND: Niewłaściwy zapisów księgowych w magazynie przenieść za pomocą rezerwacji automatycznej włączony — obejmujących partii zapasów

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3105967

Najbardziej aktualne informacje LP nie używane podczas drukowania etykiet

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3109221

Numer wariantu jest puste w wierszu zamówienia zakupu, które jest ustalone z planowanego zamówienia zakupu

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3109609

Usuń funkcji wiersze dziennika w dzienniku BOM nie powoduje usunięcia wszystkich rekordów InventTransOrigin i nowo zaktualizowane wiersze dziennika BOM ma niezgodny InventTrans i InventTransOrigin

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3112873

Poprawę wydajności dla poprawki KB3073717

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3102701

Wartość wagi pozostała jest niewłaściwy, gdy wymiary fizyczne są puste.

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3089355

Pole potwierdzenia ilość po kliknięciu pozycji PEŁNEGO nie jest wyświetlane z poprawką KB3089355 i KB3091861 zainstalowane

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3098108

Nie można Usuń dopasowanie faktur zatwierdzonych frachtu

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3098061

"Identificateur du produit introuvable" błąd podczas ładowania wielu elementów podczas procesu wychodzącego, jeśli ustawiono język francuski

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

2980464

Fokus jest przenoszony do pierwszego wiersza po zaznaczeniu ostatniego wiersza w formie "Przeglądu przyjęć"

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3089785

Pełna przycisk nie jest dostępny, gdy istnieją 2 tablice rejestracyjne w tej samej lokalizacji i potwierdzenie pobrania pierwszego tablic rejestracyjnych

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3073600

Ustalania regresji z poprawek KB3073600: nie można anulować pracę, gdy są one podzielone przez szablon pracy po otrzymaniu zamówienia zakupu z przyjmowanie pozycji obciążenia

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3092465

Transakcje magazynowe są sumowane w jednej transakcji magazynowej, gdy zamówienie przeniesienia dla elementów w partiach mają szeregowy elementy wiersza

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3088776

Błąd "Nie można zarezerwować elementu z powodu braku zapasów" po uaktywnieniu wysyłki

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3103991

Anulowanie pracy uzupełnienia i anulowanie zapotrzebowania odliczenia od scenariusza uzupełnienia, są dzielone w dwóch scenariuszy

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3089379

Formularz tymczasowej wysyłki nie aktualizuje identyfikator palety po palletID zmianie w formularzu Transport palet za pomocą wybierz inną funkcję palet na transporty palet

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3085881

"Nie można utworzyć zlecenia kontroli jakości. Tworzenie jakości zamówienia jest hamowany przez istnienie zleceń kwarantanny"komunikat o błędzie podczas raportowania pozostałą ilość gotowych

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3085450

Rezerwacja nie na liście pobrania - zmniejszyć ilość

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3083442

Anulowane pobrana wiersz pozostaje zarezerwowana

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3081839

Wszyscy klienci są wyświetlane zamiast wybranego odbiorcy po wybraniu konkretnego klienta w ofercie Potwierdź formularza "SalesQuotationEditLines"

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3081141

Ilość efektywna na problem ręcznie w tworzenie arkusza zliczania

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3099374

Za pomocą krótkich pobrania z dostosować się maja spowodować pozostałych zapasów w lokalizacji pobrania i w lokalizacji użytkownika pracy jako cel LP

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3012427

"Stan jest nieprawidłowy" błąd podczas kontrolowanej lokalizacji tablic rejestracyjnych za pośrednictwem portalu urządzenia przenośnego magazynu (tylko wersja Web) liczba cykli

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3080390

komunikat o błędzie "zapis jest nieprawidłowa" podczas kopiowania tablice rejestracyjne w formie pack

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3075574

Pobrania listy rezerwacji zamiana nie działa, gdy inicjowany z innym rezerwacji listy pobrania

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3074519

Nieprawidłowy stan transakcji magazynowych podczas księgowania dokumentu przyjęcia produktów dla dostawy częściowej

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3071554

Problem z wydajnością podczas otwierania okna "Dopuszczenia do magazynu"

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3074073

Zwiększenie wydajności podczas wykonywania fizycznej aktualizacji transakcji poprzez unikanie Wstawianie rekordów w WMSLocationLoad WHS włączone lokalizacje

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3073529

Poprawę wydajności operacji zamknięcia kontenera

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3073602

Za pomocą pomiarowej lokalizacji może wpłynąć na wydajność w dyrektywie wyszukiwanie lokalizacji w odłożone scenariuszy

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3073177

Ulepszenia wydajności dla kroku fali kontenerów wave

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3072510

Można poprawić wydajność lokalizacji obsady sprawdzanie limitu poprzez optymalizację logiki retreival limitu magazynowania i jednostka miary konwersji logiki

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3071893

Poprawa wydajności pracy tworzenia rejestrowania

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3069079

Formularz rezerwacji partii nie filtruje partie z brakujących atrybutów

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3067743

"Należy określić wymiar magazynowy numeru partii" błąd podczas próby odebrania zamówienia przeniesienia o numerze partii puste w zleceniu przesunięcia linii odbioru

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3073600

Można poprawić wydajność funkcji uzupełnienia min./maks. przez zmniejszenie liczby razy obliczane są normy pracy

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3067204

Brazylia/BRA: "Sum" i formy "Tymczasowe transakcje podatkowe" Pokaż 0.00 kwoty podczas przetwarzania zwrotu zamówienia przeniesienia

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3051069

Błąd "Nie można edytować rekordu w obciążenia (WHSLoadTable)" podczas dodawania wysyłki do istniejącego ładunku

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3063484

Zlecenie kontroli jakości nie jest tworzony dla innej partii podczas kwarantanny nie istnieje dla purchLine

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3060618

Brak witryny wymiary finansowe dotyczące połowu dostosowania wagi

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3060312

Kwerendy, utworzony filtr zaawansowany w formularzu zapasy nie pokazuje wymiary wybranego magazynu

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3064084

Nieoczekiwanie można zwolnić do magazynu WIĘC co jest wstrzymane z uwolnienia do formularza magazynu

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3084592

Błąd występuje, gdy raporty odmiany produkt towarzyszący szarży produkcyjnej

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3073600

Wiersze obciążenia, które ilość pracy utworzony nie jest utrzymywane odpowiednie dla ruchu przychodzącego

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3067743

Wybierz, które najlepiej pasujących tablic rejestracyjnych na ekranie urządzenie radiowe nie jest wyświetlany, gdy pobrania drugiej surowiec dla zlecenia produkcyjnego

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3065046

Nie można ręcznie ponownie przypisać falę po zamknięciu części BOM-u jako część innego wave

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3072510

Nieprawidłowe sprawdzanie poprawności w WHSLocationDirective.validateVolumetrics()

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3064082

"Pole zastępcze stawka musi być typu danych: prawdziwe" komunikat ostrzegawczy podczas aktualizowania parametrów silnika z typem rzeczywistych w szczegółach podstawowej stawki

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3059090

Dokument dostawy, księgowanie z arkusz przyjęcia towaru jest tworzenie transakcji dla arkusza nieodpowiednim lub numerów partii

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3073600

Przenieść szablon RF pozwala na przeniesienie numeru identyfikacyjnego, który znajduje się w identyfikator pracy otwarte

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3073600

Nie można zwolnić uzupełniania zapasów, jeśli służy więcej niż jednej dostawy

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3073600

Nie można anulować pracę, gdy są one podzielone przez szablon pracy po otrzymaniu zamówienia zakupu z przyjmowanie pozycji obciążenia

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3056168

Nie można połączyć ten sam atrybut z różnych testów w ramach samej grupy testowej

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3057720

Brazylia/BRA: "Funkcja InventTransferOrderCopying_BR.geCancelReturnTypr została wywołana niepoprawnie" błąd podczas próby przetwarzania zamówienia zwrotu dla już zwrócone zamówienia (stan transferu jest odebrane)

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3070473

Funkcja odpadki produkcji nie jest przeznaczony dla kontrolowanych partii zapasów

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3067743

Zero PL, komputery Zero jest wyświetlany na produkcję pobieranie umieścić ekranie podczas pobrania zostało wykonane z wielu lokalizacji, z których jedna jest kontrolowane tablic rejestracyjnych

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3062300

Liczba cyfr dziesiętnych nie jest zaznaczone, gdy używasz przycisk Pełny na urządzenie radiowe

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3064791

Sposób, w jaki oblicza ilość zarezerwowana podczas zwalniania do magazynu jest nieprawidłowy

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3067743

Nie można ponownie otworzyć kontenera dla powyżej partii towaru

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3067743

Ciągi mogą być przyjęte i przetłumaczone jako liczby

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3067743

Błąd "Nieprawidłowe pole/związane pole kombinacji" po kliknięciu przycisku odniesienia podczas w oknie oznakowanie zamówienia zakupu

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3067743

Przyjęcie dostawy rejestracji teraz nie działa

Magazynowych oraz zarządzania magazynem

3070997

Domyślny kierunek planowania nie ma zastosowania, jeżeli zamówienia o stanie utworzone jest "Started"

Planowanie główne

3074198

Stałe reguły Kanban nie przechowuje identyfikator konfiguracji i nie tworzy stałe kart Kanban dla konfiguracji po aktualizacji reguł

Planowanie główne

3078250

Planowane zamówienia przeniesienia są tworzone między magazynami w poziom lokalizacji, ale nie planowane zamówienie zakupu do uzupełniania ich

Planowanie główne

3078499

Karty Kanban uzupełnienia nie są tworzone podczas korzystania z rodziny produktów z elementów, które są warianty produktu

Planowanie główne

3083827

Reqtrans duplikowane podczas uruchamiania planowania głównego dla planu dynamicznego, który jest taki sam jak dynamiczny plan zalegających z parametrów planowania głównego

Planowanie główne

3082615

System przestaje odpowiadać na wstawienie rekordu w tabeli unitofmeasureconversioncache po ostatnich aktualizacji

Planowanie główne

3091595

Niska wydajność na tablicy Kanban dla zadań procesu

Planowanie główne

3088099

Zużycie prognozowane jest źle na konto odbiorcy, jeśli jest to ostatni dzień klucza redukcji

Planowanie główne

3087259

Utratę filtrów na siatce tablicy Kanban

Planowanie główne

2993883

Zadanie zaplanowane zamiast zaplanowany na poziomie operacji

Planowanie główne

3095964

Planowane zamówienia zakupu dla dolnej części nie są tworzone podczas uruchamiania pierwszego MRP

Planowanie główne

3098166

Planowane zamówienie przeniesienia jest aktualizowana przy użyciu daty prognozy nawet ma wystarczających zapasów w magazynie uzupełnianie

Planowanie główne

3091494

Komunikat o błędzie podczas ustalania zamówienia planowanego, gdy wiersz BOM ma oznaczony zużycie zasobów

Planowanie główne

3091168

"Ślad stosu" błąd podczas dostarczania Data symulacji

Planowanie główne

3093995

Konstruktor BOM nie ma aktywnej trasy na niższych poziomach

Planowanie główne

3103911

Planowanie zadań Kanban wielu zadań wykonuje zbyt wiele razy powoduje problemy z wydajnością w planowania tablicy Kanban

Planowanie główne

3098353

Nieprawidłowy komunikat klienta lub serwera podczas ponownego kart Kanban

Planowanie główne

3029065

Za mało błąd zdolności produkcyjnych podczas planowania operacji z podzespołów routeless i inne ustawienia danego odnoszących się do innych elementów i numery operacji wierszach BOM

Planowanie główne

2930289

Oznaczanie transakcji w zatwierdzonych zamówień planowanych nie jest zachowywany podczas wykonywania nowych zapotrzebowań materiałowych (MRP) planowania jest wykonywana

Planowanie główne

3092210

Planowane zlecenie produkcyjne dotyczące zapasu bezpieczeństwa pobiera Data niewłaściwej kolejności

Planowanie główne

3094909

Przycisk Aktualizuj zamówienia planowane w harmonogramie dostaw przez rodzinę prod nie wyświetla zamówienia planowane zlecenie produkcyjne rodziny

Planowanie główne

3077036

Problem z wydajnością podczas planowania zlecenia produkcyjnego nowo utworzony

Planowanie główne

3072344

Nie można utworzyć zadania Kanban, gdy systemem oznaczania transakcji przetwarzania zdarzeń w trybie wsadowym Jeśli pojemność horyzont, które pojawiają się problemy z

Planowanie główne

3072152

Planowanie główne może spowodować Reqtrans stan zapasów rekordów przyszłych dni 40 000 lub większym

Planowanie główne

3068601

Problem z wydajnością z harmonogramu Kanban

Planowanie główne

3065151

Prognoza popytu jest zmniejszana przez otwarte zlecenie kontroli jakości po zainstalowaniu poprawki KB2938186

Planowanie główne

3065922

Wiersza Kanban nie jest zastępowany nowej konfiguracji podczas zmiany konfiguracji towaru w wierszu zamówienia sprzedaży z automatyczną rezerwację

Planowanie główne

3064528

Gdy włączona jest opcja "użyciu niestandardowej wersji" nie można utworzyć planowanego zlecenia produkcyjnego

Planowanie główne

3064452

"Podczas wywoływania aparatu planowania wystąpił błąd środowiska CLR" błąd podczas próby zwolnienia lub zaplanować zlecenie produkcyjne z ujemną ilością na towar typu fantom

Planowanie główne

3028449

Formularz zamówienia planowane jest puste, po kliknięciu przycisku "Zamówienie planowane aktualizacji"

Planowanie główne

3040703

Data ważności potwierdzenia bezpieczeństwa nie są oznaczone i transakcji wsadowych wygasłe są obliczane przy użyciu niewłaściwego ilości

Planowanie główne

3056993

Włochy ITA: Funkcja kompresji usuwa wpisy dla kraj pochodzenia

Administrowanie organizacją

3118322

2 skrypty z modułu listy płac kończą się niepowodzeniem w uruchamianie uaktualniania danych podczas drobnych wersji uaktualnienia z R2 na 10 R3 j.p.

Listy płac

3097911

Stany Zjednoczone/USA: Dodano obsługę wzajemności SUTA do obsługi kredytu podstawowej płacy poprzedniego stanu

Listy płac

3068383

Stany Zjednoczone/USA: Formularz w-2 raporty Wyklucz pracy zarobkowej wierszy wyciągu w polach 10, 11, 12 i 14 podczas pracy zarobkowej kod jest skonfigurowana z typem próg zysku równa Standard lub GTL

Listy płac

3064265

Wyszukiwanie według kategorii zaopatrzenia wymaga poprawy

Zaopatrzenie i Sourcing

3068901

"Aktualizacja zbiorcza dla dostawy zamówienia zakupu i dostawy zamówienia sprzedaży" błąd podczas bezpośredniej dostawy zamówienia zakupu są ze sobą zafakturowane (aktualizacji zbiorczej)

Zaopatrzenie i Sourcing

3070216

Nie można zatwierdzić zakupu zapytań ofertowych, gdy ZO została odrzucona przez sprzedawcę w Enterprise Portal (EP)

Zaopatrzenie i Sourcing

3070453

"Nie można utworzyć rekordu w Charges transactions (MarkupTrans). Kod opłat: Vnd Freigt. Rekord już nie istnieje"błąd podczas księgowania wiele dokumentów przyjęcia produktów z opłat dodatkowych po zastosowaniu poprawki KB3006787

Zaopatrzenie i Sourcing

3072845

Brak opłat dodatkowych po zaksięgowaniu wielu dokumentów przyjęcia produktów z opłat dodatkowych, osobno po zastosowaniu poprawki KB3070453

Zaopatrzenie i Sourcing

3074497

Międzyfirmowa dostawa bezpośrednia scenariusza nie powiedzie się, gdy element w jednej firmie towaru, a w innej firmy nie jest magazynowany

Zaopatrzenie i Sourcing

3077072

Za pomocą przycisku Usuń w pliku lub naciskając kombinację klawiszy Alt + F9 po utworzeniu zamówienia zakupu z niego można usunąć wiersza umowy zakupu

Zaopatrzenie i Sourcing

3085054

Zapotrzebowanie na towary tworzenie wielu zamówień sprzedaży, jeśli więcej niż jeden odbiorca jest skojarzony z umowy dotyczącej projektu (źródło finansowania)

Zaopatrzenie i Sourcing

3080048

Poprawa możliwości wykorzystania wyszukiwania dostawcy na rejestracji dostawcy w EP - publicznej witryny portalu dostawców

Zaopatrzenie i Sourcing

3084942

Automatyczne przypisywanie polu administrator portalu dostawców na rekord dostawcy przy użyciu pierwszego użytkownika dostawcy przypisany do roli administrator portalu dostawców (zewnętrzny) - sektor publiczny podczas dołączania

Zaopatrzenie i Sourcing

3089819

Zamówienia międzyfirmowe nadal są tworzone, jeśli istnieje przytrzymaj zamówienia na oryginale tak

Zaopatrzenie i Sourcing

3087703

Niepoprawne pole tekstowe na zwolnionego zamówienia zakupu dla towarów z wymiarami inny produkt

Zaopatrzenie i Sourcing

3092255

Błąd "Nie można edytować rekordu w Charges transactions (MarkupTrans)" po zmianie opłat na międzyfirmowym zamówieniu sprzedaży

Zaopatrzenie i Sourcing

3095030

Międzyfirmowe zamówienia sprzedaży stan zmieni się z dostarczane do Otwórz zamówienie, gdy żąda wysłania zmiany dat na podstawie oryginalnego zamówienia sprzedaży

Zaopatrzenie i Sourcing

3093255

Nieprawidłowe wartości wyświetlana w raporcie "Międzyfirmowych towarów w transakcjach tranzytu" podczas przetwarzania wielu zamówień sprzedaży z jednego dokumentu dostawy

Zaopatrzenie i Sourcing

3090584

Informacje kontaktowe dostawcy nie są wyświetlane na skróconej karcie dostawcy podczas dostawcy zaprasza się na otwarte zapytanie ofertowe z portalu dostawców

Zaopatrzenie i Sourcing

3096491

Nie można modyfikować wiersza zamówienia zakupu podczas przepływu pracy, nawet jeśli za pomocą step Zatwierdź wiersz zamówienia i można ją edytować w przepływie pracy zamówienia zakupu

Zaopatrzenie i Sourcing

3091404

Dodawanie zasad dla ról sektora publicznego dostawcy do administrator portalu dostawców

Zaopatrzenie i Sourcing

3090682

Modyfikowanie kolejności sortowania otwartych zapytań dla ofert i zamkniętych zapytań ofertowych wyświetlane od najnowszych do najstarszych

Zaopatrzenie i Sourcing

3096544

Transakcje na załączniku dla zwróconego międzyfirmowe zamówienie zakupu nie jest taki sam, jak dla oryginalnego zamówienia międzyfirmowego zamówienia zakupu

Zaopatrzenie i Sourcing

3098306

Dostawa bezpośrednia workbench nie używa bieżącej daty, kiedy proces księgowania przyjęcia produktów, jeśli za pomocą WHS okresowych aktualizacji dokumentów przyjęcia produktów

Zaopatrzenie i Sourcing

3098988

Dwukrotne kliknięcie dziennik informacyjny dla utworzonych ZO przejście do niewłaściwego ZO

Zaopatrzenie i Sourcing

3097379

Błąd "Nie można utworzyć rekordu w Konfiguracja dostawcy importowania produktu" podczas próby Dodawanie dostawcy do innego podmiotu prawnego w formularzu "Dostawcy"

Zaopatrzenie i Sourcing

3098532

Wiersze zamówienia zakupu usuniętych rozważane są w warunkach przepływu pracy

Zaopatrzenie i Sourcing

3105709

"Pole"Kategoria projektu"musi być wypełnione" Błąd przy użyciu

Zaopatrzenie i Sourcing

3105307

Nieoczekiwanie będzie można usunąć zamówienie zakupu, przesłać do przepływu pracy

Zaopatrzenie i Sourcing

3100101

Dodanie pola dokumentu przyznana do wyników formularza konfiguracji spowoduje wyświetlenie zamówienia zakupu lub przyznawany dostawcy przy sprawy ZO używa widoku wyników z polem włączony numer dokumentu umowy zakupu

Zaopatrzenie i Sourcing

3107894

Zduplikowane dostawcy utworzone z niezaproszonego dostawcy, gdy więcej niż jeden użytkownik zarządza żądania

Zaopatrzenie i Sourcing

3108260

Domyślny język w profilu dostawcy oparte na języku systemu, gdy dostawca jest tworzony na podstawie niezaproszonych dostawców

Zaopatrzenie i Sourcing

3108359

Dodawanie sprawdzania poprawności formatu wiadomości e-mail podczas rejestracji niezaproszonego dostawcy

Zaopatrzenie i Sourcing

3115512

Międzyfirmowe zamówienia sprzedaży stan zmieni się z dostarczane do Otwórz zamówienie, gdy żąda wysłania zmiany dat na podstawie oryginalnego zamówienia sprzedaży

Zaopatrzenie i Sourcing

3107314

Przeniesienie pola Typ Identyfikatora podatku, DBA i adres URL z przysposobienie dostawcy za pomocą portalu dostawców, gdy "Tworzenie dostawcy" jest zaznaczone w formularzu niezaproszonych dostawców

Zaopatrzenie i Sourcing

3083774

Obsługuje możliwość anulowania sprawy ZO pochodzi z zapotrzebowania na zakup, gdzie nie ma ofert zostały odebrane i ważność sprawy ZO

Zaopatrzenie i Sourcing

3097876

Wcześniej napełnić wybierz dostawcę informacje w pola informacyjne firmy podczas nowej rejestracji dostawcy za pomocą portalu dostawców

Zaopatrzenie i Sourcing

3093173

Stos śledzenia błędów podczas wysyłania ZO zmiany ze środowiska klienta

Zaopatrzenie i Sourcing

3094183

Żądania użytkowników muszą wymagać adresy e-mail, gdy Azure ACS jest metoda uwierzytelniania, a użytkownik nie jest powiadamiany, jeśli adres e-mail użyty podczas dołączania jest obecnie w użyciu podczas procesu dołączania

Zaopatrzenie i Sourcing

3098801

Ograniczyć zmiany powiadomienia do osób, które pierwotnie otrzymały użytkowników ZO i dostawcy, które przedłożyło odpowiedzi oferty po zastosowaniu poprawki KB3071033

Zaopatrzenie i Sourcing

3095297

Dezaktywuj użytkownika przepływu pracy nie wyłączyć użytkownika lub Usuń role dostawca (zewnętrzny) lub wygasa relacji z użytkownikami roszczeń

Zaopatrzenie i Sourcing

3090148

Przenieść pola Kod pocztowy dostawcy i skontaktuj się z powyżej pola ulicy ogólne informacje strony podczas tworzenia konta dostawcy w module enterprise portal

Zaopatrzenie i Sourcing

3088896

Wniosek o wydanie limit czasu odpowiedzi oferty wynikające w ślad stosu w module Enterprise Portal

Zaopatrzenie i Sourcing

3083774

Obsługuje możliwość anulowania sprawy ZO pochodzi z zapotrzebowania na zakup, gdzie nie ma ofert zostały odebrane i ważność sprawy ZO

Zaopatrzenie i Sourcing

3080450

Żądania dla nagłówka oferty i linii załączniki nie są widoczne w portalu dostawców

Zaopatrzenie i Sourcing

3083870

Międzyfirmowa dostawa bezpośrednia scenariusza nie powiedzie się, gdy element znajduje się w jednej firmie towar magazynowy i w innej firmy nie

Zaopatrzenie i Sourcing

3080398

Kod przyczyny nie zostaje włączony jako kryterium dotyczące elementu warunkowe przepływu pracy zamówienia zakupu

Zaopatrzenie i Sourcing

3080394

Numer organizacji nie zostaje włączony jako pola w konfiguracji wniosek dostawcy dla typu żądania rejestracji niezaproszonego dostawcy

Zaopatrzenie i Sourcing

3077644

Hiszpania ESP: Zapytania o "Dostawy nie zafakturowane" nie pokazuje ujemne wiersze zawarte w dostawy

Zaopatrzenie i Sourcing

3077075

"Niewystarczająca ilość transakcji magazynowych o stanie Odebrane" błąd podczas księgowania towarów w ilości Efektywnej dokumentu przyjęcia produktów

Zaopatrzenie i Sourcing

3086961

Problem z wydajnością z VendorLookup na dane woluminu podczas Bugbash GFM 6/11 miała ponad 30 minut.

Zaopatrzenie i Sourcing

3074648

"Nie można odnaleźć kurs wymiany" błąd podczas wprowadzania korekt w opłatach w fakturze korygującej

Zaopatrzenie i Sourcing

3072530

Rola administratora systemu można wybrać odpowiedzi szczegółów oferty w EP i zobacz komentarze i ofert alternatywnych linii (nie kwoty i ilości) w zapieczętowanych oferty przed wygaśnięciem sprawy ZO

Zaopatrzenie i Sourcing

3065144

Problemy z anulowanie automatycznych opłat otrzymania produktu w zamówieniach sprzedaży i faktury niezależnej księgowania zaksięgowane zapisy arkusza w ogóle sald księgi

Zaopatrzenie i Sourcing

3053750

Data dostawy nie jest aktualizowany w nagłówku zamówienia sprzedaży

Zaopatrzenie i Sourcing

3040161

Błąd śledzenia stosu podczas otwierania różnych formularzy z polami fakt wyłączone

Zaopatrzenie i Sourcing

3071033

Odblokuj sprawy ZO (więcej pól), aby umożliwić przetwarzanie zmiany Aktualizuj kontakty wyświetlane w zakończyć kreatora zmiany, aktualizowanie e-mail wysyłanie tabeli stanu podczas zastrzegania nowego użytkownika dostawcy

Zaopatrzenie i Sourcing

3087917

Poprawa zarządzania rekordów na stronie rejestracji niezaproszonego dostawcy ze stanem i filtrowanie

Zaopatrzenie i Sourcing

2964067

Księgowanie w takiej samej kolejnooci w formularzu dokumentu przyjęcia produktów okresowe wielu dokument przyjęcia produktów nie zezwala na nadwyżka w dostawie

Zaopatrzenie i Sourcing

2941599

Nie przewiduje się "Stan od" daty nowego zapotrzebowania na zakup utworzone jako bieżąca data

Zaopatrzenie i Sourcing

2961278

Problem odświeżania ekranu podczas zapisywania formularza odbioru produktu z więcej niż jeden dokument przyjęcia produktów dla tego samego zlecenia

Zaopatrzenie i Sourcing

3069222

Atrybuty produktu typu "Odwołania" nie są aktualizowane podczas aktualizacji produktu

Zarządzanie informacjami o produktach

3070464

Projektant produktów i produkt projekt menedżera ról nie można modyfikować tłumaczenia dla produktów

Zarządzanie informacjami o produktach

3080134

Formularz Wiersz formuły odświeża wraz z numerem zapasu niepoprawne zaznaczenie nowego elementu na stronie listy zwolnionych produktów

Zarządzanie informacjami o produktach

3083846

Przyjazna nazwa atrybutu jest utracone podczas odświeżania

Zarządzanie informacjami o produktach

3093676

Wybuch nie aktualizuje zapotrzebowań pochodnych podczas dat rozpoczęcia zadania połączone zostały zaktualizowane przy użyciu wykresu Gantta

Zarządzanie informacjami o produktach

3091147

Nie można skonfigurować produktów, gdy model produktu zawiera Węzeł marszruty dla operacji pomocniczych

Zarządzanie informacjami o produktach

3091523

Wartość zapasów nie wypełnia w planowanej jednostce miary (JM), użyto przycisk Pełny na urządzenie przenośne

Zarządzanie informacjami o produktach

3093344

Niewłaściwe tworzenie BOM-ów produkcyjnych podczas wywoływania model podrzędny ze zmienną z dwóch różnych wartości

Zarządzanie informacjami o produktach

3095081

Filtr jest niepoprawny, wybierając kategorię dla hierarchii

Zarządzanie informacjami o produktach

3107489

"Brakuje wartości. Wprowadź wartość w polu Grupa modeli towaru w formularzu Szczegóły zwolnionego produktu"błąd podczas tworzenia nowego zwolniony produkt z rekordu szablonu, który ma zestaw"Zezwalaj pobranie gniazda produkcyjnego negatywnych"

Zarządzanie informacjami o produktach

3097143

Jednostki badania uzyskać wyjątek podczas uruchamiania UT EcoResReleasedVariantImageManagementTest.testGetProductThumbnailImage z powodu poprawki KB3088035

Zarządzanie informacjami o produktach

3097448

Problem z klasy PCDocumentHandlingExcel.findDocumentBySourceLine, co powoduje wystąpienie błędu

Zarządzanie informacjami o produktach

3071248

Funkcji kopiowania marszruty nie kopiuje grupy marszruty, razy lub zasobów (relacji operacji) z pochodzących z marszruty

Zarządzanie informacjami o produktach

3062886

"Produkt główny, który został określony nie istnieje" błąd podczas próby przeniesienia pola wymiarów produktu w wierszach zamówień sprzedaży za pomocą funkcji widoku Szczegóły na polach

Zarządzanie informacjami o produktach

3061287

Niektóre błędy i ostrzeżenia wystąpić podczas importowania wielu rekordów InventTable za pomocą narzędzi AIF ItemService

Zarządzanie informacjami o produktach

2966155

Dostarczone i pozostałej ilości są nieprawidłowe w sprzedaży arkuszy kasowych dostawy

Zarządzanie informacjami o produktach

3072175

"Wymiar, który musi być określona lokalizacja zapasów" błąd podczas RAFing zlecenie produkcyjne mimo że lokalizacji zostało wypełnione w formularzu RAF "WMS procesach magazynowych" włączone i "domyślne produkcji gotowych lokalizacji towarów" jest określony

Kontrola produkcji

3072209

"Nielegalne podział" błąd podczas oceny szacunkowej zamówienia partii z ilości Efektywnej i ustalona dostawa

Kontrola produkcji

3088269

Brazylia/BRA: "ślad stosu: operacja wiązania nie może zaalokować obszaru buforu" błąd podczas "arkusza absorpcji kosztów" procesu księgowania

Kontrola produkcji

3092216

Zgłoszenie wiele instancji i tablic rejestracyjnych z gotowych dobrych odłożenia

Kontrola produkcji

3072357

Data zaplanowanego okresu jest usuwany po przygotowaniu planowane karty Kanban

Kontrola produkcji

3078543

"Nie określono numer arkusza" błąd, gdy próbujesz wysłać kartę marszruty w zleceniu partii towaru planowania

Kontrola produkcji

3082582

Nieoczekiwanie można RAF nawet wtedy, gdy skojarzenia jakości są ustawione do bloku RAF

Kontrola produkcji

3105800

"Nie określono numer arkusza" błąd podczas księgowania według partii towaru planowania karta marszruty

Kontrola produkcji

3081808

W przypadku nie istnieje żadna trasa i istnieje wiele surowców dla tego samego magazynu surowca pracy pobrania nie domyślnie z konfiguracja magazynu

Kontrola produkcji

3080883

Protokół do rejestracji zadania nie ma paska przewijania, aby zobaczyć wszystkie rejestracje

Kontrola produkcji

3087307

Nie można zgłosić jako gotowe szarże produkcyjne dla planowania elementów przy użyciu funkcji okresowych

Kontrola produkcji

3095935

Jednostka miary jest używany niewłaściwy co powoduje poważne problemy z wykonywania dalszych działań na podstawie zlecenia produkcyjnego, gdy arkusze listy pobrania są księgowane w wyniku korzystania z funkcji resetowania stanu zlecenia produkcyjnego

Kontrola produkcji

3092487

Zastosowanie opcji Wybierz później nie działa przy zwalnianiu zleceń produkcyjnych partii

Kontrola produkcji

3091796

Ilość dobrych nie aktualizuje poprawnie w raporcie jako gotowe dla zlecenia produkcyjnego

Kontrola produkcji

3104779

"Nie masz uprawnień dostępu do tabeli"Wykaz towarów magazynowych zarządzania"(WHSInventEnabled). Skontaktuj się z administrator systemu"błąd podczas uruchamiania dla szarży bilansowania partii

Kontrola produkcji

3096152

Błąd "Nie można edytować rejestr w Production orders (ProdTable)" kiedy zgłoszenie wyrobów gotowych z zużyciem BOM i 0 ilość dobrych

Kontrola produkcji

3100544

Rosja/RUS: "Nie zainicjowano obiektu LedgerBondTransObject_RU" Błąd przy próbie ogłoszenia AP arkuszu faktur.

Kontrola produkcji

3099578

"Nie można zarezerwować ilości, ponieważ tylko 0 jest dostępna w magazynie" błąd podczas zgłaszania jako gotowe zlecenia produkcyjnego z elementem serializowane i szeregowych powyżej hierarchii rezerwacji

Kontrola produkcji

3097201

System nie odpowiada, zgłaszając jako zakończonego zlecenia produkcyjnego podczas włączania automatycznego przetwarzania WHS pracy

Kontrola produkcji

3109389

Nie można otwierać załączników zlecenia produkcyjnego za pomocą formularza rejestracji zadania, gdy operacja jest w toku

Kontrola produkcji

3108102

Raport produkcji podzielony na 2 strony podczas eksportowania dokumentu do pliku PDF

Kontrola produkcji

3107687

"Czas przezbrojenia razem opinie będzie ujemny" ostrzeżenie podczas zatwierdzania czas dla Asystentów

Kontrola produkcji

3107870

Formularz zatwierdzenia, który obliczenia nie ustawia automatycznie zadanie nieobecności Jeśli dni specjalnych dla pracowników elastycznego czasu pracy profilów

Kontrola produkcji

3104287

Przenoszone i obliczone elektronicznej karty czasowej Enterprise Portal (EP) może jeszcze usunięte wiersze

Kontrola produkcji

3109307

"Wymiar, który musi być określona lokalizacja zapasów" błąd, gdy próbujesz wysłać listy pobrania

Kontrola produkcji

3106943

Indie/IND: Stos Śledź błędy w klasie InventJournalCheckPost\validate_IN przy uruchamianiu zlecenia produkcyjnego

Kontrola produkcji

3088269

Brazylia/BRA: Nie Bezczynność pochłaniana kosztów dla zlecenia produkcyjne utworzone i zamknięty dla tego samego miesiąca

Kontrola produkcji

3089147

Czas rozpoczęcia zegara w i zadania są niezgodne, gdy parametr "Użyj rzeczywistego czasu rejestracji" jest wyłączona

Kontrola produkcji

3089040

Zapłać korekt za inny okres, który kody są niepoprawne

Kontrola produkcji

3084900

Przycisk Aktualizuj nie działa poprawnie od razu po wpisaniu dzisiejszą elektronicznej karty czasowej z poprawką KB3076612 zainstalowane

Kontrola produkcji

3084146

Awaria klienta podczas znakowania i usunięcie oznaczenia pole wyboru przesunięte w oknie Zatwierdź

Kontrola produkcji

3078762

Transakcje nieobecności nieoczekiwanie i automatycznie zmieniony

Kontrola produkcji

3076612

Domyślna data rozpoczęcia i Data zakończenia w obszarze rejestracji są niezgodne Data profilu w elektronicznej karty czasowej

Kontrola produkcji

3074761

Zlecenia produkcyjne usuniętych nieoczekiwanie są wyświetlane w raporcie "Praca w toku"

Kontrola produkcji

3073525

Odwrócenie usuwa zamówień works zatwierdzone rejestracje

Kontrola produkcji

3072164

Gdy rejestracja nieobecności jest UN-przeniesionych w formularzu Zatwierdź wiersz rejestracji nieobecności nie jest usuwany w formularzu rejestracji nieobecności

Kontrola produkcji

3070541

Planowana nieobecność jest blokowane przez nieobecności wybranej przy zarejestrowaniu

Kontrola produkcji

3066410

Zadanie operacja została zakończona, gdy anulowanie wpis "Zgłoś informacje zwrotne"

Kontrola produkcji

3066541

Zgłoszone jako arkusza zgłoszonych wyrobów gotowych nie jest wycofane, gdy odpisu otrzymania usługi podwykonawstwa

Kontrola produkcji

3065416

Brazylia/BRA: Niepoprawna sekwencji numerów dla transakcji kosztów pochłonięta wartość kuponu.

Kontrola produkcji

3063482

Które wiersze nie można skopiować na istniejącą umowę płacową Umowa płacowa

Kontrola produkcji

3049027

Szacunkowy koszt nie są obliczane w zamówieniu linii produkcyjnej

Kontrola produkcji

3061898

Zlecenie produkcyjne nie oszacować poprawnie w tym elementy fantomu BOM-u

Kontrola produkcji

3061976

Nieoczekiwanie można zakończyć operację 2 nawet jeśli 1 operacji jest wciąż otwarty po włączeniu opcji "Sprawdź poprawność ilości informacji zwrotnej"

Kontrola produkcji

3061923

"Musi być określony identyfikator zadania" komunikat o błędzie nie znikają w wierszu rejestracji przerwy, gdy identyfikator odwołania lub zlecenia zadania podziału jest wypełnione tylko wtedy, gdy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie

Kontrola produkcji

3094435

Podział na dwie linie w przypadku podatku transakcji wydatków dostawcy

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3069715

Zgłoszenie błędu waluty w zapis wycofania projektu

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3069116

Ponowne przesyłanie wiersza grafiku księguje 0,00 zł dla kosztu i ceny sprzedaży

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3069720

Uczestnicy nie są widoczne po synchronizowania terminów z serwera Exchange

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3071019

Dopasowywanie raportu z wydatków międzyfirmowych powoduje, że źródło transakcji wykazało jako "Arkusz faktur" zamiast "Faktury od dostawcy"

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3069722

Element prognozy z dzisiejszą datą podczas kopiowania z struktury podziału pracy (SPP)

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3069725

Element prognozy pole faktów, które kwoty są podwajane nigdy nie transakcji finansowych

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3071350

Planowanie pokazuje, że pracownik jest zawyżonej liczbie, jeśli są rezerwowane przez 8 godzin w 8-godzinnego dnia pracy

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3073812

Indie/IND: "numer konta dla typów transakcji usługi podatku nie istnieje" błąd podczas próby faktury zamówienia sprzedaży z propozycji faktury projektu z podatku od usług

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3074786

Brazylia/BRA: "Tekst dokumentu fiskalnego" dla funkcji przybliżona wartość podatków nie jest drukowane w raporcie RPS dla SO, który jest generowany z modułu projektów

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3073890

Pracownik nie można rezerwować, gdy okres kalendarzowy jest otwarty na osobę prawną pochodzenia, ale okres kalendarza osoby prawnej projekt jest zamknięty

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3073970

Norwegia / NOR: Hostowaną plik, który zawiera wiersze dodatnie nie mogą być sprawdzone podczas tworzenia faktury korygującej po stronie projektu

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3075577

Nie można edytować kwota alokacji budżetu projektu dla pola przydział ról Menedżera projektu i sektora publicznego menedżera projektu

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3073891

Nie wszystkie pola są widoczne w wymiary produktu projektu formularza spp

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3073586

Wymuszanie synchronizacji między AX i programu Exchange/Outlook Web App (OWA) nie działa zgodnie z oczekiwaniami

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3075947

Kwerendy dostępności zasobów pokazuje pracowników, jak po użyciu twardego Rezerwacja funkcji konwersji i zmiana przeciwstawnej zadania o zawyżonej liczbie rezerwacji

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3081381

Ceny sprzedaży projektu nie można poprawnie obliczyć z arkusza faktur Jeśli cena zawiera podatek od sprzedaży

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3078409

Groszowe transakcji godzinowych grafiku zaokrąglanie problem na koszt własny

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3075581

Przyciski "Odśwież" i "Eksportuj do programu Excel" pozostają wyszarzone, gdy istnieją rekordy w siatce

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3078343

Indie/IND: Błąd śledzenia stosu podczas ustawiania punktu kontrolnego w reguły fakturowania projektu umowy z firmą INMF

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3079291

Niewłaściwy wymiarów finansowych w międzyfirmowym oczekujące faktury od dostawcy

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3078171

Transferowanie działalności SPP ze skorygowaną jednostkowa cena sprzedaży do projektu nie ma ceny z oferty

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3082474

Projekt koszt własny wynosi zero w przypadku godzin projektu przeniesionych zarejestrowany z produkcji

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3080474

Pracownika można usunąć nieoczekiwanie Jeśli istnieje zależne grafiku

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3079274

Koszt wydatku z początku dziennika nie jest aktualizowany w koszt śledzenia Zobacz spp

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3082493

Grafik jest blokowane po odwołaniu Menedżera

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3089679

Klienta systemu AX ulega awarii podczas próby otwarcia projektu ze strony listy projektów

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3083343

Nie można utworzyć prognozę, gdy ciągłe jest oznaczona w formularzu Tworzenie oszacowania dla dziennych modelu szacowania

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3082483

Błąd śledzenia stosu podczas próby księgowania faktury zamówienia zakupu projektu z opłat dodatkowych

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3083349

Szacunki nie zostały wycofane po wycofaniu eliminacji

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3082859

SPP projektu nie używa ceny umowy handlowe dla towaru

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3088275

Podwójne kosztów podczas księgowania listy pobrania projektu

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3087595

Kategoria projektu tylko pokazuje przedmiot transakcji związanych z zapotrzebowania na zakup kategorie domyślnie w Enterprise Portal (EP)

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3087911

Instrukcja projektu zawiera tylko transakcje z jednego projektu dotacji podczas otwierania ze strony listy "Wszystkie dotacje"

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3088689

Transakcja magazynowa potrącony pozostawionych po anulowaniu projektu związane potwierdzenia zamówienia zakupu

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3083362

Koszt własny towaru nie jest aktualizowany w formularzu Podsumowanie oferty projektu, gdy cena została zmieniona w wierszu oferty

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3089251

"Wystąpił błąd podczas pobierania kontaktu osobistego z Exchange Server. Spróbuj ponownie"błąd podczas synchronizowania kontaktu osobistego z systemu AX do programu Exchange

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3088999

Komentarze na temat podziału tygodni nie są poprawnie przechowywane i nie są widoczne podczas procesu zatwierdzania

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3089678

Zatrzymanie faktury od dostawcy jest ignorowanie retencji procent aktualizacji podczas księgowania rutynowych

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3089677

Niepoprawna itemSalesGroupId jest przypisywana w momencie grupy podatków towaru jest modyfikowany na poziomie kategorii po zaksięgowaniu arkusza i korygowanie zaksięgowanych transakcji

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3091635

Niezamknięty TTS level błąd o zamknięcia

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3091294

Stały wymiar nie jest kopiowane do wprowadzania wydatków modułu Enterprise Portal

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3093532

Harmonogram płatności jest niepoprawna, gdy faktura z projektów

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3096113

Propozycja faktury projektu tylko jeden jest drukowany podczas księgowania propozycji wielu przy użyciu przystawki Zarządzanie drukowaniem

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3091295

Usuwanie szansy sprzedaży ze sprzedażą proces powoduje dodatkowe działania stają się aktywne

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3095489

Przekazywane za pomocą płaca, gdy płatne funkcje można wybrać dla płatności za pomocą funkcji propozycji płatności faktur od dostawcy

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3095053

Projekty o stałej cenie w stanie utworzone umożliwić zapotrzebowań na towary do utworzenia

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3095043

Korekta transakcji projektu nie działa zgodnie z oczekiwaniami

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3096676

Działania utworzone dla przypadków przesłane do przepływu pracy, mimo że AX jest skonfigurowany do tworzenia działań

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3097985

Nie można zaksięgować grafiku, który jest połączony z budżetu projektu, który ma korekty budżetu nieprzesłane

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3096673

"Analiza potencjalnych klientów" raport zawiera "Nie ma żadnych danych dostępnych", mimo że wszystkie parametry dostępne są zaznaczone i ma danych w moduł sprzedaży i marketingu

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3096672

Raport szacowania projektu zawiera zduplikowane wiersze i dwukrotnie wynik narastająco

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3097984

Księgowanie faktury korygującej jednostka dostawy jest poprawnie aktualizowany podczas korzystania z reguł fakturowania projektów

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3101086

Nie można zmodyfikować jednostka dostawy do faktury podczas usuwania propozycji faktury projektu

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3099421

Zatrzymanie płatności od dostawcy z wielu funduszy kontraktu projektu w sektorze publicznym przydzielić lub nie zwalnia poprawnie przechowywania

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3097982

System nie zachowuje wszystkie istniejące filtry, po liście rozwijanej stosując kryteria filtrowania, aby działania projektu

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3098874

Utworzone automatycznie głównym zadaniem w SPP ma nieprawidłowy opis i dat

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3098556

Kategoria projektu można usunąć, gdy istnieją dane projektu

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3099413

Nieprawidłowe księgowania PWT dla faktury korygującej po uaktualnieniu z systemu AX 2012 R2 w AX 2012 R3

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3101397

Dania/DNK: Błąd sprawdzania poprawności podczas sprawdzania poprawności pliku OIOUBL faktury projektu

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3099116

Błędnych ilości podczas wykonywania automatycznej rezerwacji w dzienniku nowo utworzony element

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3097666

Kwoty dla faktury korygującej nie są proponowane dla fakturowania reguły jednostek dostawy (UOD)

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3099405

"Nie można przyjąć ilości, ponieważ towary zostały zwrócone" błąd podczas próby anulowania zaksięgowano wydanie dokumentu dostawy zamówienia sprzedaży projektu

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3101726

Transakcje projektu są niepoprawnie oznaczone po otrzymaniu projektu częściowo związane z zamówienia zakupu

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3102538

Pozostały nakład nie aktualizuje podczas usuwania linii szacowane koszty i przychody spp

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3103557

Jednostkowy koszt własny i cena sprzedaży jednostki tego szablonu są używane przez konkretnej cenie projektu przy użyciu szablonu struktury podziału pracy

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3109690

Błąd "Funkcja CostControlPostingSourceDocumentLine::construct została wywołana niepoprawnie" podczas próby tworzenia zamówienia zakupu z zapotrzebowania na zakup zatwierdzony

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3106294

Ustalony koszt i przyszłych zobowiązań wiążących są błędne podczas konwertowania projekt PR do zamówienia zakupu i Praca z NIP

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3104041

Podkategorie wydatków są usuwane, jeśli ponowny wybór typu wydatku w formie wspólnych kategorii

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3102541

2 płatne transakcje tworzone podczas korygowania samej transakcji godzinowych w tym samym czasie

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3101732

PWT nie jest wycofywany podczas księgowania kosztów pośrednich

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

2993801

Brazylia/BRA: "tylko zawarte lub zachowane podatki są dozwolone w fakturach projektu" błąd podczas księgowania propozycji faktury

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3105500

Właściwość wiersza jest błędnie utworzone w tabeli właściwości wiersza projektu/grupy

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3106130

Raport z projektu szacowanego nie jest drukowana cała lista, przy tym ostrzeżenia

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3106057

Kwota zatrzymana bieżącego odbiorcy wynosi zero, mimo, że utrzymanie klienta nie został całkowicie zwolniony

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3107126

Kwota faktur niewłaściwy z wielu źródła finansowania

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3101397

Dania/DNK: Błąd sprawdzania poprawności podczas sprawdzania poprawności pliku OIOUBL faktury projektu

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3108432

Formularz Transakcje z instrukcji projektu ze strony listy sumy wyświetlane są tylko transakcje jednego projektu

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3109271

Nieoczekiwanie można wprowadzić tej samej linii sprzedaży na wiele propozycji faktur, gdy propozycja faktury jest nadal w przepływie pracy

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3103553

Niewłaściwy komunikat o błędzie podczas wprowadzania arkuszy projektu o stanie zakończone

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3105942

Ostrzeżenia kompilacji zgłoszone w formie ProjInvoiceProposalDetail

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3105945

Błąd śledzenia stosu podczas księgowania zamówienia zakupu po usunięciu zapotrzebowania na zakup

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3108732

Dania/DNK: Niezgodność nazwy przedmiotu z opisem elementu w pliku XML generowane podczas księgowania propozycji faktury

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3093268

Zero załącznika kwotę po zaksięgowaniu transakcji projektu szacowania z saldo początkowe

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3092417

Niepoprawne ilości na arkuszy kasowych dostawy dla zamówień projektów zapotrzebowania na towary

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3094505

Zamówienie zakupu dla projektu włączane z budżetu projektu nie mogą być anulowane i sfinalizowana

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3088691

Zapotrzebowanie na towar jest dwukrotnie podczas ustalania zamówienia planowanego

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3088053

Cena sprzedaży niewłaściwy projekt w programie Windows journal, gdy "Podatek nienaliczony" jest uwzględniony w cenie

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3086859

Skopiować wiersze grafiku od funkcji nie działa po witrynie EP grafiku jest ustawiona na angielski (Singapur) ustawienia regionalne

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3079296

Zaksięgowana transakcja są duplikowane podczas księgowania faktur dla projektów z wieloma wynikami finansowania

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3079305

Opis przedmiotu niespójne na fakturze projektu

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3078606

Filtr nie działa zgodnie z oczekiwaniami w arkusze faktur projektu

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3088913

Aktualizacje księgi niepoprawne podczas księgowania transakcji towarowych projektu

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3077431

Zamówienia zakupu, zawierający ujemny poziom zapasów i wielu częściowym zafakturowaniu aktualizuje poprzedni zaksięgowana transakcja z całkowity koszt całkowity koszt nowej transakcji po zainstalowaniu poprawki KB2928719

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3076347

Poprawa wydajności optymalizacji księgowanie propozycji faktur

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3075578

Identyfikator nie jest zmieniony zgodnie ze zmianą nabywcy źródło finansowania

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3075948

Błędne informacje wyświetlane w polach fakt tabeli projektu

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3074205

Salda początkowe akonto można zmienić po jest w pełni zafakturowane

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3073896

W tabeli ProjtransPosting dla składników pośrednich różnią się daty księgowania projektu

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3073374

Struktury źródła danych nie może zaktualizować stan okresu

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3080461

Nie można skonfigurować programu Microsoft outlook, integracja

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3072599

Modyfikowanie wiersza zamówienia zakupu do ilości ustawioną wartość 0 wyników w transakcjach magazynowych, nie są one usuwane

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3048839

"Sekwencji numerów nie istnieje" błąd podczas eliminacji projektu inwestycyjnego do środka trwałego, który ma Tworzenie korekt amortyzacji przy korektach podstawy w modelu ewidencji i Korekta amortyzacji została już wykonana.

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3025429

Nie znaleziono rekordów w formularzu transakcji godzinowych po zaksięgowaniu grafiku

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3069719

Nieoczekiwanie można wprowadzić wierszy zamówienia zakupu dla projektu o stanie "Zakończono" gdy opcja "Utwórz zapotrzebowania na towar" jest oznaczona w parametrach projektu

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3073647

"Wymiana nie znaleziono na domyślny typ kursu wymiany między walutami EUR i USD na datę wymiany RRRR-MM-DD" ostrzeżenie podczas przesyłania raportu z wydatków - CU9 znany problem

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3073897

Koszty ustalone są błędne po zaksięgowaniu arkuszy kart marszruty dla samego zlecenia produkcyjne - CU9 znany problem

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3068412

Kategoria projektu nie jest automatycznie wypełnione w wierszach umowy zakupu w podczas tworzenia umowy zakupu z projektu ZO

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3067743

Nie można zarejestrować ilości zamówienia zakupu na zamówienia zakupu projektu podczas korzystania z zarządzania kwarantanną

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3076383

Faktura zakupu projektu nie jest zaksięgowany z zatrzymaniem w przypadku faktury korygującej z zwolnienie zatrzymania

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3066678

"Pola"Waluta"musi być wypełnione" błąd podczas próby utworzenia wierszy w formularzu zapotrzebowania towaru

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3080181

Lista rozwijana kategorii wydatków działa zgodnie z oczekiwaniami w usługach pracowników modułu EP

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3065256

Inny kurs wymiany jest używany dla transakcji korekty projektu zamiast przy użyciu kursu z oryginalnej transakcji, nawet po zainstalowaniu poprawki KB3056076

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3095370

Międzyfirmowe pracowników Pokaż wiele razy w oknie Dostępność zasobu w finansowania zewnętrznego firmy, gdy wiele cen transferowych są ustawione w formie pożyczek firmy

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3060743

Zadanie "Tworzenie propozycji faktur projektu" tworzy niepoprawne wyniki, gdy różni użytkownicy go uruchomić jednocześnie

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3058118

Dodatkowe strony jest drukowany tylko z informacjami nagłówka podczas drukowania arkusza faktury projektu do formatu PDF

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3055337

System nie może uniemożliwić przesyłanie przepływu pracy wiele razy

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3055782

Usuwanie z propozycji faktury transakcje zatrzymania usuwa rekordy retencji całkowicie w systemie AX 2012 R2 CU7

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3057724

Filtry znikają podczas filtrowania transakcji projektu

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3056074

Raport "Płatności zatrzymanych u odbiorcy" nie obejmuje wszystkich faktur na jednej propozycji faktury projektu

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3055713

Błąd śledzenia stosu podczas księgowania zamówienia zakupu po usunięciu zapotrzebowania na zakup

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3049570

Transakcja faktury korygującej nie należy rozważyć ile retencji, jeśli jest zwalniane po zainstalowaniu poprawki KB2975071

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3063866

Niewłaściwy projekt daty są rejestrowane podczas korzystania z funkcji cofania wpis w dzienniku głównym GL akonto projektu

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3096114

Transakcje towarowe są niewidoczne dla projektu i wartości wyświetlane dla transakcji godzinowych są niewłaściwe, po przetworzeniu zlecenia produkcyjnego - CU9 znany problem

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3048839

Brazylia/BRA: Transakcje na załączniku są niepoprawne podczas księgowania zamówienia zakupu (dla przedmiotu serwisu), który jest generowany na podstawie projektu (typ projektu jest wewnętrzny)

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3050969

Nie można zmienić daty faktury dla transakcji zaliczki nabywcy w projekcie

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3044475

Nieprawidłowe księgowania w zleceniach produkcyjnych projektu

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3047647

Nieoczekiwanie można przesłać, zatwierdzanie i księgowania grafiku, który jest tworzony przed zaznaczeniem pola wyboru "Wymagane działanie dotyczące arkuszy — godzina"

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3048398

Raport "Płatności zatrzymanych u odbiorcy" nie zawiera poprawny znak dla przechowywania faktury korygującej

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3008661

Płać, gdy zapłacone formularza nie działa w przypadku faktur, które są księgowane w arkuszach

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3030094

Kwota budżetu projektu stałej ceny przychodu wydatków nie można wyświetlić w instrukcji projektu

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

2949124

Przeniesione godziny od czasu i frekwencji do projektu nie wykazują kwoty kosztu przewidywanego z element płacowy

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3038043

Wartość "Zużyto budżet" jest obliczany nieprawidłowo w formularzu salda budżetu projektu

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3099110

Marszruty przepływu pracy zamówienia zakupu nie ma wymiary księgi

Sektor publiczny

3099097

Marszruty przepływu pracy faktury niezależnej nie ma wymiary księgi

Sektor publiczny

3100937

Nieoczekiwanie można zwiększyć ilość przewożonych do przodu nieużywane rezerwacji budżetu ogólnego (GBR)

Sektor publiczny

3103758

Formularz analizy budżetu nie zawiera węzłów wymiaru Jeśli zapis budżetu zawiera mniej segmenty wymiarów niż wybrany zestaw wymiarów finansowych

Sektor publiczny

3073226

Blokada konta księgowego w przeniesione na następny okres niewykorzystane GBR

Sektor publiczny

3074825

Dostawców zamówienia zakupu różnią się od przyznawany dostawcy przy użyciu rezerwacji budżetu ogólnego zapotrzebowania na zakup

Sektor publiczny

3074824

Nie można edytować Data księgowania w nagłówku GBR po zaksięgowaniu

Sektor publiczny

3071049

Rezerwacja budżetu ogólnego nie ostrzegał o podczas PR, zamówienia zakupu i faktury w wierszu zapisu lub tworzenia niewystarczające środki pozostają na GBR

Sektor publiczny

3108038

FinDim nie Import poprawnie do systemu AX

Sektor publiczny

3110004

Nie można zwiększyć nieużywane zamówienia zakupu, która ma zostały przeniesione na następny okres

Sektor publiczny

3071072

Nie można anulować pozostałą ilość w zamówieniu, który został częściowo zafakturowany i jest połączony z rezerwacji budżetu ogólnego

Sektor publiczny

3072012

Oczekujące faktury nie są wyświetlane w rzeczywistych rozchodów w formularzu Statystyki kontroli budżetu gdy są one połączone do rezerwacji budżetu ogólnego, które przeszedł zamknięcia na koniec roku

Sektor publiczny

3069718

Szczegóły wiersza są wyczyszczone po dołączeniu rezerwacji budżetu ogólnego do faktury od dostawcy

Sektor publiczny

3069349

Rezerwacja budżetu ogólnego (GBR) nadal jest zmniejszona, jeśli GBR jest już skojarzona z wiersza faktury od dostawcy i Księgowanie faktury

Sektor publiczny

3080301

Jeden raz, który proces dostawcy nie ciągnie na koncie księgowym z pliku

Sektor publiczny

3074121

Przyciski "Wynik sprawdzania budżetu" i "Wykonywać sprawdzanie budżetu" nigdy nie są aktywne na stronie listy zaawansowane zapis księgi

Sektor publiczny

3074859

Analiza budżetu zawiera kwoty od innych firm, gdy model budżetu jest tej samej nazwy dla budżetu poprawione i rzeczywiste

Sektor publiczny

3079211

Parametr "Ogranicz rozliczenia faktur korygujących" na klasyfikacji faktur nie działa zgodnie z oczekiwaniami

Sektor publiczny

3082472

Zasady podziału księgowań faktury dostawcy niepoprawnie domyślne konto z profilu księgowania po procesu zakończenia roku z poprawką KB3069349 zainstalowane

Sektor publiczny

3081975

Nie można zaksięgować arkusza odpisów, jeśli profilu księgowania nie zawiera "All" wiersz konta i definicje księgowania są włączone

Sektor publiczny

3087570

Nie można zmienić zasady podziału księgowań źródło wierszy zapis księgi zaawansowane dla projektów z wielu źródeł finansowania finansowania po zainstalowaniu poprawki KB3047235

Sektor publiczny

3096630

Przepływ pracy rezerwacji budżetu ogólnego nie jest wartości wymiaru pola Konto księgowe oceny

Sektor publiczny

3096021

Transakcje opłat projektu stworzone przez ALE są księgowane z stan faktury nieprawidłowe i nie są objęte przepływów pieniężnych projektu

Sektor publiczny

3112125

Kategoria projektu nie jest podczas wypełniania właściwości wiersza w rezerwacji budżetu ogólnego

Sektor publiczny

3098523

Element menu dla raportów aktywności kontroli budżetu wg raportu projektu jest dostępna tylko dla administratorów

Sektor publiczny

3100242

Podstawowy lub pomocniczy siatki dane nie są spójne na podstawie zaznaczenia węzła drzewa

Sektor publiczny

3100239

Skorygowany budżet drążenie pokazuje przyszłych zobowiązań wiążących budżetu i przyszłe zobowiązanie niewiążące transakcji podczas tworzenia budżetu wpisu do rejestru

Sektor publiczny

3100244

Upadki drążenia przyszłych zobowiązań niewiążących i nie pokazuj transakcji niewiążących lub przyszłych zobowiązań wiążących budżetu utworzonych bez konta głównego

Sektor publiczny

3092884

Data kodu, który skuteczne wersji można usunąć, gdy istnieje faktura rozliczeń używał go

Sektor publiczny

3109040

Faktury cykliczne utworzone za pomocą konta księgowego ustawiana domyślnie na podstawie klienta zamiast z kod bilingowy

Sektor publiczny

3109582

Generowanie list kolekcji procesu spowoduje anulowanie liter jest właśnie utworzony.

Sektor publiczny

3083338

Wyświetl szczegóły kodu ze strony definicji księgowania transakcji rozliczenia nie pozwala podświetlać kod bilingowy docelowej

Sektor publiczny

3075458

Błąd definicji księgowania, podczas przetwarzania procesu zakończenia roku rezerwacji budżetu ogólnego

Sektor publiczny

3071706

Kwoty wiersza nieprawidłowe faktury i jeden wiersz faktury dodatkowych dla załącznik rozliczenia Opłata odsetek

Sektor publiczny

3086806

Odsetek wierszy załącznika Uwaga uzyskać niepoprawne wymiary przy wyłączonym znacznik parametru wierszy rozrachunków z Odbiorcami

Sektor publiczny

3071797

Sposób ręcznego sprawdzania budżetu na dostawcę faktury, która jest skojarzona z zastrzeżeniem ogólnego budżetu nie zwraca komunikat o błędzie informujący, że środki są niewystarczające

Sektor publiczny

3069448

Kody przyczyny i grup kodów przyczyny nie można zastosować na poziomie kategorii w sieci sprzedaży

Program Retail Headquarters

3082686

Personel Centrum obsługi telefonicznej tak nie przypisuje typ transakcji bankowej do jego arkusza płatności

Program Retail Headquarters

3064979

Usunąć kanał Publikuj i sprawiają, że niejawne

Program Retail Headquarters

3082300

Nie można wybrać przynależności dla zamówienia sprzedaży, Call Center

Program Retail Headquarters

3037664

Po awarii serwera AOS podczas obliczania tylko częściowo zaksięgowanych zestawień sieci sprzedaży

Program Retail Headquarters

3068417

Pierwsze 20 elementy są wyświetlane, gdy Przechodzenie do szczegółów z raportów sprzedaży "wydajność według kategorii produktów sieci sprzedaży" w raporcie "Sales performance według produktu"

Program Retail Headquarters

3070987

"Ślad stosu: pole"Personel"w tabeli 'RetailTransactionSafeTenderTrans' nie zostały jawnie wybrane" błąd podczas obliczania zestawienia sieci sprzedaży

Program Retail Headquarters

3071044

Błąd śledzenia stosu podczas dodawania nowej metody płatności w formularzu metody płatności

Program Retail Headquarters

3071732

Wywołanie Centrum karty kredytowej refundacji zatwierdzeń powinny być wymagane w celu uzyskania zatwierdzenia przed w pełni zafakturowane zamówienia zwrotu sprzedaży

Program Retail Headquarters

3013779

Planowany przeładunek kompletacyjny (dystrybucja na zamówienie) siatki formularza jest uszkodzony podczas wprowadzania wartości przy użyciu klawiatury

Program Retail Headquarters

3072403

Wybory dokonane przez pierwszego użytkownika, gdy dwaj użytkownicy uzyskują dostęp do arkusza aktualizacji masa dziedziczy właściwości ekranu

Program Retail Headquarters

3072300

"Nie można wybrać rekordu w (). Baza SQL zgłosiła błąd"błąd podczas obliczania analizy funkcjonalności

Program Retail Headquarters

3082852

MCRFraudCheckEngine nie powiedzie się podczas uruchamiania w środowisku CIL dla systemu AX 2012

Program Retail Headquarters

3078113

Arkusze płatności zduplikowany wystąpić podczas księgowania zestawień sieci sprzedaży w partii po konflikt aktualizacji

Program Retail Headquarters

3073835

Personel Centrum obsługi telefonicznej zamówienia sprzedaży nie używa ceny katalogowe, jeśli element jest zaznaczony przed zaktualizowaniem źródła

Program Retail Headquarters

3073996

Ilość w transakcji push nie jest poprawnie aktualizowany w dystrybucji na zamówienie

Program Retail Headquarters

3077008

Obliczenie okresowe sprawozdanie nie dzielenie sprawozdań według daty przy użyciu dnia roboczego

Program Retail Headquarters

3080482

Błąd "niewystarczający poziom transakcji magazynowych ze stanem na zamówienie, fizyczne zarezerwowane, Zamówione zarezerwowane i pobrane" z powodu zaokrąglanie ilości podczas księgowania zestawienia

Program Retail Headquarters

3078993

Zmiany kodu źródłowego zamówienia Centrum połączeń nie jest stosowane do istniejących wierszy sprzedaży na zamówieniu

Program Retail Headquarters

3080173

Nie można utworzyć ofertę sprzedaży z kodem źródłowym

Program Retail Headquarters

3087584

Nie są wyświetlane w punkcie sprzedaży, gdy przywołując zamówienia sprzedaży utworzone w HQ procent rabatu

Program Retail Headquarters

3080176

Nie można zmienić kategorii sprzedaży cen w Centrum wywołanie, jeśli jest włączona kontrola cen

Program Retail Headquarters

3080180

"Kategorie podatków produktu musi być przypisany do zakupów i sprzedaży" błąd podczas próby utworzenia nowego zwolnionego produktu

Program Retail Headquarters

3080177

Ustalanie planowanych zamówień przeniesienia w handlu detalicznym nie są domyślnie pod lub nad procentowej dostawy

Program Retail Headquarters

3086864

Nieprawidłowy magazyn jest wyświetlany na podstawie zamówienia sprzedaży podczas tworzenia zamówienia w punkcie sprzedaży dla towaru dostawy bezpośredniej

Program Retail Headquarters

3084980

Rabat wiersza nie stosowane zamówień sprzedaży w biurze obsługi w programie Retail POS, jeżeli "do tej pory" jest pusty w umowie handlowej

Program Retail Headquarters

3084167

Pełną funkcjonalność statku nie ma zastosowania do przesyłek WHS podczas przetwarzania ręcznie za pośrednictwem formularza zamówienia sprzedaży

Program Retail Headquarters

3086398

Proces księgowania zestawienia tworzy faktury dla nieprawidłowe daty

Program Retail Headquarters

3084157

Wymiary grupy odbiorców nie są ustawione podczas tworzenia odbiorcy w punkcie sprzedaży

Program Retail Headquarters

3088971

Program business connector nie można przypisać rolę użytkownika dla konta RTS

Program Retail Headquarters

3080482

Błąd "niewystarczający poziom transakcji magazynowych ze stanem na zamówienie, fizyczne zarezerwowane, Zamówione zarezerwowane i pobrane" z powodu zaokrąglanie ilości podczas księgowania zestawienia

Program Retail Headquarters

3086848

Błąd SQL podczas obliczania analizy funkcjonalności w Centrum obsługi

Program Retail Headquarters

3089292

Przyjazna nazwa atrybutu jest utracone podczas odświeżania

Program Retail Headquarters

3090014

Odśwież w zamówieniu sprzedaży Call Center czyści wszystkie wartości nagłówka

Program Retail Headquarters

3095028

Adres jest tworzony z nieodpowiednim Miasto

Program Retail Headquarters

3090059

"Przekroczono limit kredytu" błąd podczas potwierdzania zamówień sprzedaży w module Call Center

Program Retail Headquarters

3092033

Atrybuty produktu nie są ustawiane domyślnie do elementu i lista rozwijana nie jest dostępna dla wartości dla wartości atrybutów kategorii

Program Retail Headquarters

3090371

Poziomu w programie lojalnościowym nie jest poprawnie aktualizowany.

Program Retail Headquarters

3092918

Atrybuty produktu nie są ustawiane domyślnie do elementu i lista rozwijana nie jest dostępna dla wartości dla wartości atrybutów kategorii

Program Retail Headquarters

3098492

Wywołanie Centrum płatności są niezgodne z transakcji odbiorcy

Program Retail Headquarters

3097078

Domyślnie składniki przy użyciu domyślnej jednostki miary przez jednostkę zdefiniowane na produkt zestawy sieci sprzedaży

Program Retail Headquarters

3096454

Nie można wybrać oryginalnego kodu źródłowego na rekordów klientów

Program Retail Headquarters

3098232

Sprawdź, czy "statek kompletny" występuje przed aktualizacją rezerwacji podczas tworzenia listy pobrania

Program Retail Headquarters

3105144

Formularz zamówienia sprzedaży zajmuje 5 sekund lub więcej, aby otworzyć z ekranu Centrum rozmowy

Program Retail Headquarters

3098302

Powiadomienia e-mail Retail przerwać po usunięciu zamówienie sprzedaży

Program Retail Headquarters

3098473

Nie można dodać elementów sprzedaży do zamówienia sprzedaży, gdy wymagane są kody źródłowe

Program Retail Headquarters

3098013

Nie odnaleziono dla waluty obcej zamówienia po zainstalowaniu poprawki KB3066429 podczas tworzenia zamówienia sprzedaży w Centrum wywołanie typu ExchRate

Program Retail Headquarters

3105964

POS przedpłaty nie powiedzie się, jeśli stan płatności nie jest Brak

Program Retail Headquarters

3097891

Poziomu w programie lojalnościowym transakcji karty nie jest aktualizowany przy odbiorze zamówienia klienta z poprawką, którym zainstalowana KB3090371

Program Retail Headquarters

3098177

Zasady lokalizacji sieci sprzedaży nie działa zgodnie z oczekiwaniami, gdy stosuje się kod wielopoziomowego informacji

Program Retail Headquarters

3099076

Instrukcja nie można zaksięgować, jeśli istnieje sprzedaży i powrócić do tego samego klienta o nazwie i adresie wysyłkowym dodawane tylko do pierwotnej sprzedaży po włączeniu agregacji

Program Retail Headquarters

3099478

Sprawdzanie metod wyboru zatwierdzonych dostawców nie działa w zamówienia zakupu Jeśli wypełniania wierszy zamówienia zakupu za pomocą przycisku Dodaj produkt

Program Retail Headquarters

3101453

Wysyłanie potwierdzeń POS nie zawiera treści wiadomości e-mail

Program Retail Headquarters

3104075

Dostawa bezpośrednia, które wiersze zamówienia sprzedaży nie będą aktualizowane, jeśli nagłówek zamówienia sprzedaży jest oznaczony jako nie mogą przetwarzać.

Program Retail Headquarters

3104572

Nie ma problemu filtru w module sieci sprzedaży do pracy

Program Retail Headquarters

3105142

Powiadomienia E-mail sieci sprzedaży nie działają z szablonami XSLT wiadomości e-mail

Program Retail Headquarters

3104577

"Nie można utworzyć obiektu 'obiektu CLRObject" "błąd, gdy system próbuje wysłać wiadomość e-mail z żadnego adresata

Program Retail Headquarters

3104576

Powiadamianie pocztą e-mail jest tworzony i próba wysłania do karty upominkowej fizyczne

Program Retail Headquarters

3105100

Każdy adresat otrzyma wiadomość e-mail ze szczegółami dla wszystkich wierszy w zamówieniu, gdy istnieją dwie karty upominkowe typu konta poczty e-mail na podstawie zamówienia sprzedaży

Program Retail Headquarters

3109627

Powiadomienia pocztą e-mail dla wysyłki (pobrania listy lub list przewozowy) wysyła informacje o wszystkich wierszy w kolejności zamiast po prostu wierszy na liście pobrania lub dodatkiem Service pack

Program Retail Headquarters

3106996

Saldo nie może być zerowana podczas, gdy po złożeniu została zapłacona po powołując się zamówienie klienta i zwiększenie sprzedaży ilość zamówienia odbiorcy w punkcie sprzedaży

Program Retail Headquarters

3108044

Oblicza rabat końcowy na poziomie nagłówka i wiersza

Program Retail Headquarters

3105205

Grupy linii w mix i włączanie rabatu Uwzględnij zablokowane

Program Retail Headquarters

3108055

Niewłaściwe magazyny informacji do sprzedaży detalicznej w formularzu jednostki operacyjnej

Program Retail Headquarters

3109704

Adres dostawy na międzyfirmowym zamówieniem sprzedaży i zamówień zakupu utworzonych przez przeładunku kompletacyjnego jest adres osoby prawnej skojarzone z magazynu

Program Retail Headquarters

3115504

Nie ma żadnych wiadomości Ostrzeżenie wyświetlane podczas księgowania zamówienia sprzedaży, jeśli przekraczającą limit kredytu równa ostrzeżenie

Program Retail Headquarters

3119899

Przycisk "Prześlij" nie działa podczas przesyłania zamówienia sprzedaży

Program Retail Headquarters

3106333

Ustawienie dla "Wymagane wprowadzenie ceny jeśli zero" brakuje niektórych AX w profilu funkcji

Program Retail Headquarters

3090545

AX ulega awarii podczas uruchamiania klasy "RetailConnSeedDataGenerator", w celu przygotowania danych w sieci sprzedaży

Program Retail Headquarters

3083350

Zduplikowane rekordy dla smmOpportunityView, gdy podstawowy adres strony jest edytowany wiele razy

Program Retail Headquarters

3091740

Grupy powiadomienia nie są dostępne do wyboru w operacji magazynu Otwarta szuflada w obszarze Profil funkcji AX

Program Retail Headquarters

3096369

Konfiguracja Interfejsu użytkownika dla telefonu w trybie offline należy usunąć z formularza profilu trybu offline w systemie AX

Program Retail Headquarters

3078120

Błąd występuje, gdy usunięcie powiadomienia w firmach

Program Retail Headquarters

3078164

"Pole"Numer kodu informacji"musi być wypełnione" ostrzeżenie podczas edycji pola w formularzu hierarchii produktów sieci sprzedaży

Program Retail Headquarters

3072341

Polecenie "Global zwrot wyboru" w sprzedaży detalicznej przechowywania transakcji i nie działa formularzy transakcje sklepu internetowego

Program Retail Headquarters

3061573

Pole tekstowe (SalesLine.Name) na zamówienie sprzedaży jest zastępowana "Handel detaliczny" jest włączone w konfiguracji licencji

Program Retail Headquarters

3069849

Błąd CLRErrorException podczas tworzenia wiersza sprzedaży przy użyciu programu .NET Business Connector

Program Retail Headquarters

3057401

Wymiary finansowe nie są poprawnie wypełnione na transakcje płatności związane z transakcjami sprzedaży detalicznej

Program Retail Headquarters

3056744

Wymiary produktu nie są dziedziczone z grupy wariantu podczas aktualizowania kategorii

Program Retail Headquarters

3054746

Po zaktualizowaniu kategorii na produkt główny, wymiary produktu wariantu odziedziczone z kategorii nie są zaznaczone lub odświeżany poprawnie

Program Retail Headquarters

3044127

Ustawienia jednostki ceny dla wariantu za pośrednictwem umowy handlowej nie jest widoczna w wierszu oferty sprzedaży

Program Retail Headquarters

3027266

Program Retail POS nieoczekiwanie pozwala wpisów zegara ma być utworzony dla kasjerów nieaktywne

Program Retail Headquarters

3049517

Skrypt katalogu produktu na wariant nie pojawia się podczas wprowadzania zamówienia Call Center

Program Retail Headquarters

3070241

Nie można usunąć rabaty Handlowo-merchandisingowe o stanie wolnym z formularza PDSRebateTable

Sprzedaż i Marketing

3108825

Niska wydajność podczas wyszukiwania elementu większej ilości wyników są zwracane w tworzeniu nowego wiersza zamówienia sprzedaży

Sprzedaż i Marketing

3067298

Nieoczekiwanie można wprowadzić rabat skorygowanej kwoty, które są poza zero do zakresu pozostałe saldo

Sprzedaż i Marketing

3070290

Wywołanie "map.remove(_key)" w metodzie \Classes\SysGlobalCache\remove powoduje, że wyjątek CIL

Sprzedaż i Marketing

3070816

Pole Ilość zmienia się z "All" na "Dostawa teraz", podczas księgowania faktury bez drukowania

Sprzedaż i Marketing

3072485

Wiersze zamówienia sprzedaży dla towarów dodatkowych nie są automatycznie anulowane podczas "Anuluj automatyczne" jest włączona dla odbiorcy

Sprzedaż i Marketing

3071892

Dokument dostawy nie mogą być wysyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail, korzystając z przystawki Zarządzanie drukowaniem i przetwarzane w partii

Sprzedaż i Marketing

3072220

Wyboru dostępna ilość na zamówieniu sprzedaży nie może działać podczas dodawania elementów za pomocą przycisku "Dodaj produkty"

Sprzedaż i Marketing

3070191

Rabat końcowy jest stosowany do każdego zamówienia zwrotu, a nie tylko raz lub dzielenie, powodując nadwyżkę wsadu w Rabat końcowy

Sprzedaż i Marketing

3072379

Zmiany wprowadzone w zsynchronizowanych terminów w programie OWA nie powiedzie się synchronizować do AX

Sprzedaż i Marketing

3073304

Brak LedgerJournalID dla rabatów, które są "Tworzenie faktur korygujących" kiedy wiele rekordów są oznaczone które mają program rabatowy różnych identyfikatorów

Sprzedaż i Marketing

3073166

Błąd śledzenia stosu podczas aktualizowania ilość z wiersza zamówienia sprzedaży z oferty

Sprzedaż i Marketing

3074650

"Podzielona ilość musi mieć ten sam znak co transakcja" błąd podczas próby aktualizacji pozostałe do dostarczenia dla towaru w zamówieniu sprzedaży w ilości efektywnej

Sprzedaż i Marketing

3073207

Zwraca "Ilość zwracana jest większa niż to, co może zostać pokryta przez partię zwrotu" błąd podczas próby tworzenia zamówienia zakupu z zamówienia zwrotu sprzedaży

Sprzedaż i Marketing

3075357

Kontakt z klientami nie jest aktualizowany przy tworzeniu tak

Sprzedaż i Marketing

3080875

Nie można uruchomić procesów "Rabat narastająco" według grup rabatowych nabywców lub wszystkich nabywców

Sprzedaż i Marketing

3081805

Nadwyżki w dostawie błąd podczas księgowania potwierdzenia

Sprzedaż i Marketing

3078170

Tworzenie odbiorcy na podstawie podmiot prawny GAB wyników w zmianie nazwy nazwa firmy info dla firmy jesteś zalogowany do

Sprzedaż i Marketing

3081382

Flaga i temat zaktualizowane zadanie pojawia się jako ukończone w programie Outlook 2013, mimo że jest wciąż w toku podczas korzystania z integracji Exchange Server (EWS 2.x)

Sprzedaż i Marketing

3079944

Błąd "Nie można zmniejszyć ilości zamówionej, ponieważ nie ma wystarczającej ilości otwarte transakcje magazynowe o stanie Zamówione" po anulowaniu pozostałe do dostarczenia dla towaru w ilości efektywnej w międzyfirmowym zamówieniu

Sprzedaż i Marketing

3083547

Ceny i rabaty zaktualizować w wierszach kategorii sprzedaży

Sprzedaż i Marketing

3088109

Nie można ponownie dokument dostawy zaktualizować autoryzacji zwrotu zamówienia sprzedaży gdzie poprzedni dokument dostawy została anulowana

Sprzedaż i Marketing

3087681

Rabat informacji brakuje w formularzu Szczegóły ceny po wygaśnięciu program rabatowy

Sprzedaż i Marketing

3082265

Kwota netto nie jest aktualizowany w koszyku nabywcy portalu po zmianie ilości

Sprzedaż i Marketing

3084186

Opłaty wiersza nie ponownie obliczone dla linii tak, gdy metoda dostawy jest aktualizowana

Sprzedaż i Marketing

3093692

Stałe opłaty do wierszy harmonogramu dostaw dla oferty sprzedaży nie należy kopiować odpowiednie wiersze zamówienia sprzedaży

Sprzedaż i Marketing

3097483

Problemy z frakcji atrybuty partii po ustawieniach regionalnych przecinek jako dziesiętny

Sprzedaż i Marketing

3090099

Podatek jest obliczany w opcji naliczania umowy rabatowej

Sprzedaż i Marketing

3094611

Usługa SalesSalesOrderService AIF nie zezwala na zastępowanie typu dokumentu

Sprzedaż i Marketing

3089057

Wartości tekstowe stopki nie jest wyowietlana w WMSPickingList_OrderPick.Report podczas korzystania z przystawki Zarządzanie drukowaniem

Sprzedaż i Marketing

3093547

Wymiary finansowe nie są dodawane automatycznie po kliknięciu na przycisk Dodaj wiersze w wierszu oferty sprzedaży

Sprzedaż i Marketing

3096218

Umowa handlowa, którego szczegółowy cennik nie jest tworzony dla zamówienia sprzedaży za pomocą narzędzi AIF SalesSalesOrderService

Sprzedaż i Marketing

3094934

Automatycznych opłat dodatkowych są coraz dodane, ale nigdy nie usunięte po zastosowaniu poprawki KB3084186

Sprzedaż i Marketing

3095762

Formularz przypadkach nie pokazuje przypadkach określonych dla kategorii Typ sprawy, gdy dostępne za pośrednictwem formularza windykacji

Sprzedaż i Marketing

3104304

Rabaty są tworzone i przetwarzane na tworzeniu Faktura Pro Forma tak

Sprzedaż i Marketing

3104537

Nie można utworzyć zamówienia zakupu Dostawa bezpośrednia na częściowo zafakturowane zamówienia sprzedaży, jeśli identyfikator elementu zafakturowanych wierszy zostanie zatrzymana

Sprzedaż i Marketing

3082265

Kwota netto nie jest aktualizowany w koszyku nabywcy portalu po zmianie ilości

Sprzedaż i Marketing

3094365

"Znak lub ilość i Kwota netto musi być taki sam" Błąd przy użyciu funkcji zamówienie sprzedaży Znajdź dla zamówienia zwrotu

Sprzedaż i Marketing

3109253

Błąd "nie można pobrać 1,00, ponieważ tylko 0,00 jest/są dostępne w magazynie" podczas próby Księgowanie faktury korygującej dla zamówienia zwrotu o "Tylko kredytowe" Kod dyspozycji

Sprzedaż i Marketing

3093679

Miary liczby wierszy zamówień sprzedaży w module Sprzedaż pobiera zduplikowane rekordy

Sprzedaż i Marketing

3092819

Zafakturowane zamówienia sprzedaży nadal można usunąć ustawienie poziom bezpieczeństwa zafakturowanych zamówień na zablokowane

Sprzedaż i Marketing

3087667

Polski/POL: Nie działa w polskiej firmie zrazy okresowego księgowania pakowania

Sprzedaż i Marketing

3073716

Dane gromadzi się w parametrów zadania wsadowego po uruchomieniu zadania wsadowego jako zadanie cykliczne na fakturze sprzedaży

Sprzedaż i Marketing

3047103

Nie można dodać informacji kontaktowych do jednego czas adres

Sprzedaż i Marketing

3070298

Problem drukowania wielu faktur odbiorcy

Sprzedaż i Marketing

3067706

Obciążenie nie jest usuwany z wiersza zamówienia sprzedaży po usunięciu wiersza sprzedaży z zamówienia sprzedaży

Sprzedaż i Marketing

3069749

Środek "rzeczywisty przychód uzyskany z szansy sprzedaży" zwraca bezsensowne rekordy VOID lub wartość NULL, a także zduplikowane rekordy

Sprzedaż i Marketing

3068655

Potwierdzenie w obszarze Sprzedaż i Marketing zapytania nie potwierdzi z limitem kredytu na klienta oraz zestaw wyboru kredytu na Brak

Sprzedaż i Marketing

3066036

Problem z wydajnością formularza kwerendy za raportu listy transakcji prowizji (tabeli CommissionTrans) podczas otwierania go w celu wydrukowania raportu

Sprzedaż i Marketing

3067727

Nie można zapisać elementu alternatywne o wymiarach mniej w ofertach sprzedaży (Flaga monitująca poprawki KB3033376)

Sprzedaż i Marketing

3067708

Tak WIĘC linie nie są aktualizowane przy użyciu funkcji "Oceń każdy wiersz", gdy zmiana nabywcy na podstawie zamówienia sprzedaży z umowy handlowej lub ręcznie aktualizacji cen

Sprzedaż i Marketing

3067898

Szacowany przychód niepoprawne szansy sprzedaży w moduł sprzedaży i marketingu po zaktualizowaniu podstawowy adres

Sprzedaż i Marketing

3064179

Zaznaczony wiersz arkusza umów handlowych nie można poprawnie skopiować przy użyciu funkcji "Kopiuj wiersz", nawet jeśli została zainstalowana poprawka KB3056194

Sprzedaż i Marketing

3095116

Japonia/JPN: Następny rekord nie jest wyświetlana po kliknięciu przycisku Następny rekord w formularzu Kontakty - CU9 znany problem

Sprzedaż i Marketing

3056177

Obliczenie ATP nie jest dozwolone dla potwierdzone daty wysyłki w oryginalnym zamówieniu sprzedaży w łańcuch międzyfirmowy

Sprzedaż i Marketing

3056181

Konflikt na SalesTable aktualizacji, podczas próby anulowania zamówienia zwrotu, dokument dostawy, jeśli firma ma adres dostawy zdefiniowane

Sprzedaż i Marketing

3056194

Wybrany wiersz w umowy cenowej i rabatowej, który arkuszy nie można poprawnie skopiować przy użyciu funkcji "Kopiuj wiersz"

Sprzedaż i Marketing

3055464

Domyślny adres faktury pokazuje usunięte adres

Sprzedaż i Marketing

3061573

Australia AUS: Umowy handlowej, że rabaty nie Aktualizuj wiersze zamówienia sprzedaży, gdy nagłówki zamówień sprzedaży Żądana data wysyłki jest aktualizowany i walcowane aż do wierszy

Sprzedaż i Marketing

2879182

"Transakcje na załączniku nie bilansują się" błąd podczas księgowania faktury zamówienia sprzedaży po zainstalowaniu poprawki KB2898917

Sprzedaż i Marketing

3052794

"Data typu" parametr dla rabatów nie działa w przypadku rabatów "Multiline"

Sprzedaż i Marketing

3038789

Nazwa adresu zamówienia sprzedaży nie mogą być aktualizowane przy zmianie adresu

Sprzedaż i Marketing

3033376

Wymiary produktu nie zostały wypełnione podczas korzystania z alternatywnych produktu w ofercie sprzedaży

Sprzedaż i Marketing

3086855

SMAServiceOrderService udpate metoda zwraca błąd nieprawidłowego, jeśli jest używany inny niż domyślny adres w nagłówku (SMASERVICEORDERTABLE)

Zarządzanie serwisem

3093022

Błąd "Nie można edytować rekordu w działania (smmActivities)" podczas próby utworzenia zlecenia serwisowego

Zarządzanie serwisem

3079857

Problemy podczas anulowanie zleceń serwisowych z procesu okresowych i usuwanie wierszy w kwerendzie

Zarządzanie serwisem

3058898

Konflikt między "Wyrejestrować" pól wiersza zlecenia serwisowego i stan działania

Zarządzanie serwisem

3107317

Nie mogą być tworzone lub obsługiwane za pomocą procesów transportu zaplanowanych marszrut

Transport zarządzających

3037058

Data faktury nie jest podczas wypełniania datę dokumentu w arkuszu faktur z faktury TMS

Transport zarządzających

3069644

Nie można całkowicie wygenerowany faktur za usługi transportowe wielu modelu (multi przewoźnika)

Transport zarządzających

3074961

"Kierunek obciążenia" Brak i puste "obciążenia identyfikator szablonu" po przeniesieniu przesyłki od obciążenia, zawierający 2 wysyłek do nowego obciążenia

Transport zarządzających

3077521

Ustawienia grupy wymiarów fizycznych nie są uznawane za podczas tworzenia nowego obciążenia otrzyma zamówienie zakupu

Transport zarządzających

3083861

Raport listu przewozowego oblicza waga i liczba zły pakiet, jeśli wiele elementów z tym samym kodem NMFC na obciążenia

Transport zarządzających

3092765

Nie można Usuń dopasowanie faktur zatwierdzonych frachtu

Transport zarządzających

3090095

Bill faktur za usługi transportowe nie wolno wypełniać pola specyfikacji płatności przypisane do metody płatności

Transport zarządzających

3103012

MOD na wydanie utworzone podczas tworzenia wersji do magazynu jest niepoprawna w przypadku zmiany wiersza w zamówieniu sprzedaży do nowego magazynu z różnych MOD

Transport zarządzających

3069482

"Nie można edytować rekordu w wierszach wydatków (TrvExpTrans)" błąd podczas zapisywania raportów z wydatków

Wyjazdy i wydatki

3078607

"Jest jeden lub więcej zasad podziału księgowań albo over-distributed lub niedostatecznie rozproszona" błąd podczas próby utworzenia i przesłania wniosku wyjazdowego z kategorią diety do przepływu pracy

Wyjazdy i wydatki

3079855

Błędny tekst elementu w wierszy oferty projektu utworzonych na podstawie SPP podczas pracy z wariantów produktu

Wyjazdy i wydatki

3090256

Importuj tylko metody płatności jest dostępne do pobrania w wierszach wydatków utworzone ręcznie, gdy powinien być zablokowany

Wyjazdy i wydatki

3095115

Pole uzasadnienie wydatków jest puste, po przesłaniu raportu wydatków odrzucone

Wyjazdy i wydatki

3099404

Księgowanie raportu z wydatków poziomu wiersza jest aktualizowanie daty transakcji księgi, ale posiadają nie dat ProjectTransPosting Jeśli okres jest na

Wyjazdy i wydatki

3097062

Szacowany koszt wiersza nie są zapisywane, jeśli kliknięcie przycisku Zapisz i zamknięcie podróży zapotrzebowania

Wyjazdy i wydatki

3107302

Problem z datami księgowania raportu z poprawką KB3094435 zainstalowane z wydatków

Wyjazdy i wydatki

3065286

Musi być przeniesiona z SypUpgrade do modelu SYP Aby uniknąć błędów kompilacji skryptu uaktualnienia dla nowego pola CreditCardTransactionExchRate w tabeli TrvExpTrans

Wyjazdy i wydatki

3093535

"Wartość"xxxxxxx"w polu"Location"nie znaleziono w powiązanej tabeli"Lokalizacji wyjazdów służbowych"" błąd podczas próby wprowadź lokalizację niezależnych na zaliczki gotówkowej

Wyjazdy i wydatki

3082416

Błąd "Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.ErrorException" w TrvDocumentAutoPostingWorkflow typu przepływu pracy podczas przetwarzania przepływu pracy raportu z wydatków dla pracownika, który ma skojarzone z nim i metody płatności dostawcy

Wyjazdy i wydatki

3057230

Przebieg z koszty podróży do projektu zaksięgowana faktura jest inny spowodowany zaokrąglania

Wyjazdy i wydatki

3065286

Umożliwiają modyfikowanie kursu wymiany dla transakcji karty kredytowej

Wyjazdy i wydatki

3099962

Jednostki kodu sekwencji numerów (DMFNumberSequenceTableEntity) nie ma możliwość dodawania lub edytowania odwołania do sekwencji numerów

NA

3100992

Wprowadzenie rachunkowości Eksploratorze źródła i tożsamości odniesienia dokumentu źródłowego

NA

3093049

Zarejestruj numer seryjny podczas pobierania materiałów służących do produkcji - WHS

NA

3103955

Tak WIĘC zostało zwolnione do magazynu i pracy, jest tworzony, mimo że SO przekracza limit kredytu nabywcy po zastosowaniu AX 2012 R3 CU8

NA

3073600

Anulowanie pracy uzupełnienia nie odblokować pracy zamówienia sprzedaży

NA

3067743

"Zgłoszenie wyrobów gotowych" i "Raportu jako gotowego i odstawić" dla procesów pracy tworzenia włączone kodów dyspozycji urządzenia przenośnego

NA

3095545

Konsolidowanie wysyłki na automatyczne zwalnianie do magazynu dla zamówień przeniesienia

NA

3084491

Praca nie została podzielona zgodnie z oczekiwaniami przy użyciu pola Maksymalna jednostka szablon pracy i maksymalnej ilości, jeśli zamówienia sprzedaży ma wiele elementów w tej samej jednostce

NA

3118718

Granulowany instalacji: porty przychodzące "DMFCrossInstanceServices" i "DMFParametersServiceGroup" nie może być aktywny na maszynach granulowany BAT, które spowodowały błędy BAT

NA

3095763

Wybierając osobę kontaktową otwiera inny rekord

NA

3064662

Saldo odbiorcy jest nie tak po instrukcji (supermarkety) księgowania w MPOS

NA

10 aktualizację zbiorczą dla programu Microsoft Dynamics AX 2012 R3 obejmuje następujące poprawki binarne.

Numer w Bazie Wiedzy

Tytuł

Obszar

3055639

Budżet planu arkusza problem z wydajnością podczas zmiany kwoty w programie Excel

Budżetowanie

3069130

Pamięć podręczna tabeli nie jest ładowana poprawnie z plików AUC

Framework

3070961

Analiza zawartości projektu brakuje w drzewie obiektów aplikacji po wdrożeniu

Framework

3073365

Skrypt konwersji waluty w projekcie modułu Dynamics AX jest przerywane po pracy Konfigurowanie modułów o zmianę licencji

Framework

3073918

Importowanie axutil niepoprawnie wykrywa lub wypycha konflikty

Framework

3073670

Awarie serwera AOS w Ax32Serv! CSessionMgr::CreateNewServerSession

Framework

3077360

Serwer AOS ulega awarii podczas korzystania z Kreatora tworzenia DIXF encji niestandardowej

Framework

3086651

"Konto odbiorcy, Grupa odbiorców i Waluta musi być wypełnione" błąd podczas korygowania transakcji w projekcie, jeśli CustTable jest udostępniony przy użyciu firmy wirtualnej

Framework

3087083

"Nie znaleziono grupy miar stałego wynagrodzenia pracownika" Błąd w projekcie modułu Dynamics AX przerwane po uruchomieniu Konfigurowanie modułów o zmianę licencji

Framework

3081769

Nie jest wyświetlane obramowanie formantu DateEdit

Framework

3080439

Microsoft.Dynamics.AX.Framework.OfficeAddin.Controls.dll nie jest aktualizowana z AX 2012 R3 CU8, CU9, i poprawki binarne później

Framework

3088242

"Rozmiar wymagany do buforowania zawartości XML przekroczył limit przydziału buforu" błąd podczas publikowania arkusza budżetu

Framework

3088614

Wiele obrazów nie ma atrybutów ALT

Framework

3089663

Błąd skryptu podczas próby personalizacji widoków z klienta systemu AX

Framework

3089512

Scalanie rekordów przechowywanych w tabelach w dziedziczeniu nie powiedzie się, gdy wykonywane w trybie wsadowym

Framework

3092031

Metoda xRecord.Data() nie działa zgodnie z oczekiwaniami podczas kopiowania danych z TableMap do tabeli i działa na CIL

Framework

3099486

Graficzne problem dotykający formanty pola kombi na serwerze terminali systemu Windows 2008 R2

Framework

3105330

selectforupdate(true) dla tabeli dziedziczenia nie działa.

Framework

3104842

Nie można zapisać projektu analizy Biznesowej, gdy zmiany są już istnieje w bieżącej warstwie

Framework

3108674

Firmy jest wyświetlany w stopce ekranu, gdy międzyfirmowe zamówienie sprzedaży zwrotu jest wyświetlany z firmy, w której został utworzony zwrotu zakupu międzyfirmowego

Framework

3106026

Nie można zaimportować dane do tabel docelowych z DIXF, jeśli nazwa grupy przetwarzania zawiera znaki dwubajtowe

Framework

3108673

Personalizacja formularza powoduje, że nastąpiła awaria klienta

Framework

3112031

"Ten pakiet instalacyjny nie jest obsługiwany przez procesor tego typu" błąd podczas próby zainstalowania narzędzia Microsoft Visual Studio 2013 na 32-bitowe systemu Windows 7/8/8.1

Framework

3110276

Reguły strefy czasowej dla systemu Dynamics AX muszą zostać zaktualizowane do najnowszej poprawki systemu windows - 10/2015

Framework

3115359

Powinny być wyświetlane tylko jedno ostrzeżenie, gdy próbuje ustawić typ zamówienia zakupu do arkusza

Framework

3101837

SysGlobalObjectCache nie jest unieważnione w środowisku serwera AOS multi dla kodu wspólnego języka pośredniego (CIL)

Framework

3094379

Sprawdź poprawność instalacji MPOS w systemie Windows 10

Framework

3089195

Dane walutowe importowane w programie Word z metod wyświetlania nie jest sformatowany przy użyciu CurrentCulture liczbę miejsc dziesiętnych

Framework

3084945

AX drążenia do Dynamics nie działa z filtrami atrybut

Framework

3085055

Wyjątek naruszenie zasad dostępu występuje podczas importowania dużej liczby danych

Framework

3085006

Wklejanie zduplikowane wiersze do arkusza planu budżetu nie działa zgodnie z oczekiwaniami

Framework

3082873

Nie można zaksięgować faktury zamówienia sprzedaży dla użytkowników bez uprawnień administratora o zasadach XDS wymuszone

Framework

3082037

"Błąd podczas wykonywania kodu: obiekt xInfo nie ma metody 'globalCache'" błąd podczas przetwarzania przepływy pracy

Framework

3069756

"Zmiana tej wartości spowoduje, że wnoszące wkład wierszy, które mają przyczynić się do innego wiersza zagregowane. Czy na pewno chcesz zmienić tę wartość?"błąd podczas edycji danych za pomocą wyszukiwania w programie Excel

Framework

3026803

AX ulega awarii, gdy pole kliknięcie lub przeciągnięcie wartość z pola do drugiego

Framework

3095583

Błąd "Brak wystarczających zdolności można odnaleźć" podczas operacji wymaga więcej niż jednego zasobu z grupy zasobów, w którym zamknięte kalendarza jest przypisana do pierwszego zasobu

Planowanie główne

3090169

Brak wystarczających zdolności produkcyjnych podczas planowania z zasobem zadań

Planowanie główne

3100274

Nowe kolumny RetailTransactiontable.Subtype i RetailTransactionPaymentTrans.CardInstallments spowodowany Wstaw błędów na MPOS

NA

3052483

Wiele zamówień zakupu są tworzone podczas tworzenia zapotrzebowania na zakup, które zawiera wielu dostawców z kategorii zaopatrzenia, mimo, że podział na kategorie jest wyłączona dla zasady

Zaopatrzenie i Sourcing

3012843

"Wystąpił nieobsługiwany błąd. Aby wyświetlić szczegóły dotyczące tego błędu, włączyć debugowanie w pliku web.config albo przejrzyj dzienniki zdarzeń systemu Windows"Błąd po kliknięciu na"Mój koszyk"lub"Moje zamówienia"

Zaopatrzenie i Sourcing

3072128

Błąd modułu EP podczas korzystania z funkcji "myszą zamówień zakupu dla projektu"

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3098873

Uczestnicy nie są widoczne w systemie AX po synchronizowania terminów z serwera Exchange

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3087590

Zadania są agregowane, jeśli o tej samej nazwie

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3096115

Zadania są agregowane, jeśli o tej samej nazwie

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3099479

Potrzebujesz pomocy ustalenia, dlaczego nie AX do programu MS Project Synch

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3101859

Synchronizacja z systemu AX do programu Microsoft Project nie jest dla niektórych projektów i kategorii są tracone podczas publikowania AX

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

3072391

Nowoczesne POS (MPOS) mogą być używane z Retail Essentials

Program Retail Headquarters

3069453

Personel Centrum obsługi telefonicznej zamówienie sprzedaży przestaje działać lub zajmuje dużo czasu do przetworzenia podczas dodawania elementu wiersza z dużą ilością (10 000 +) do wiersza sprzedaży, która ma rabatu cena progowa

Program Retail Headquarters

3086802

Kalkulacja cen w Centrum wydajności stale spada, gdy więcej przedmiotów są dodawane do transakcji

Program Retail Headquarters

3071410

Nie jest możliwe wyszukiwanie innego magazynu odbiorcy przy użyciu usługi Real-time Service

Program Retail Headquarters

3092669

Retail SDK: Kod DataManager w Retail CRT SDK narażania

Program Retail Headquarters

3082820

Anulowane szuflady, które operacje nie są rejestrowane przez program Retail POS

Program Retail Headquarters

3115508

Transakcje są tracone podczas EPOS ulega awarii po transakcji XML został wyczyszczony - kończą się w dalszej części przepływu transakcji - Rosja Post/GMCS

Program Retail Headquarters

3100951

Nieprawidłowa wartość kodu powiadomienia dla rabatu po zmianie rabatu dla transakcji

Program Retail Headquarters

3071724

Układ płatności nie mogą być zapisywane i wyświetlane w programie Retail POS

Program Retail Headquarters

3059368

Niska wydajność podczas malowania na ekranie w Retail POS ze względu na wykorzystanie starszego wydania DevExpress w programie Retail POS

Program Retail Headquarters

3098294

Program Retail POS nie można dostosować, aby umożliwić zwrot karty upominkowe

Program Retail Headquarters

3066768

Na stronie wyników wyszukiwania nie zawiera obrazów w widokach karty w nowoczesnych POS

Program Retail Headquarters

3070992

Atrybut KeyName jest wyświetlany zamiast tłumaczenia

Program Retail Headquarters

3068784

Pokaż arkusz w programie Retail POS pokazuje poprzedniego symbolu podczas wyszukiwania innym magazynie transakcji po zmianie symbolu waluty

Program Retail Headquarters

3068418

Dokładność po przecinku JM nie jest uważany za podczas modyfikowania odbioru ilość zamówienia danego klienta w punkcie sprzedaży

Program Retail Headquarters

3068429

Nie można ustawić ilość dla wierszy zagregowane produktu w programie Retail POS

Program Retail Headquarters

3069795

"Pokaż dziennik wyszukiwania" przycisk nie działa, jeśli tylko uaktualnić jądra do CU8 na R3 RTM

Program Retail Headquarters

3068447

Kwota salda transakcji płacony przez 2 metody płatności przy użyciu zaokrąglenie po zainstalowaniu poprawki KB3063651

Program Retail Headquarters

3071061

Szczegóły kodu informacji brakuje przy zwracaniu zamówienie klienta

Program Retail Headquarters

3068771

"Zliczona kwota jest inna niż oczekiwana kwota. Przelicz ponownie tego typu metody płatności: Waluta "błąd podczas wprowadzania deklaracja środków płatniczych dla waluty

Program Retail Headquarters

3074581

Błąd analizy występuje podczas finalizowania transakcji w nowoczesnych POS należne w korzystaniu z przecinkiem, zamiast okresu

Program Retail Headquarters

3074908

Podstawowa cena sprzedaży dla produktu głównego jest wyświetlany po wybraniu wariantu produktu podczas wyszukiwania wyszukiwania lub zapasów produktu

Program Retail Headquarters

3069145

Kwoty podatku są duplikowane w całkowitej wielkości sprzedaży na X i Z raportu w programie Retail POS nowoczesny

Program Retail Headquarters

3073394

Informacje o sklepie jest usuwany, gdy przywołując zawieszonej transakcji

Program Retail Headquarters

3079832

Poszukiwany obiekt nie można dodać do transakcji nowoczesnych POS po włączeniu Indii

Program Retail Headquarters

3072109

Punkty lojalnościowe nie podlegają zwrotowi na unieważnienie płatności, gdy zamówienie sprzedaży nie jest tworzony.

Program Retail Headquarters

3072111

Transakcję z sumy netto 0 powoduje, że okno monitu potwierdzenia prezent się niepowodzeniem z nieobsługiwany wyjątek

Program Retail Headquarters

3080157

Ekran wyszukiwania EPOS nie jest poprawnie renderowana (brak tła)

Program Retail Headquarters

3074878

Zastąpienie podatku dla produktu w wierszu nie działa poprawnie w nowoczesnych POS

Program Retail Headquarters

3078352

"Jednego lub więcej produktów zostały wycofane z oferty dla danego kanału" ostrzeżenie, gdy usunięcie elementu z asortyment dla sklepu internetowego i nie można dodać elementów do koszyka

Program Retail Headquarters

3075915

Wydruk metody płatności w punkcie sprzedaży wtyczki prowadzi do nieoczekiwanych wyników

Program Retail Headquarters

3077009

Awaria łączności w czasie rzeczywistym usługi. Wywoływanie metody w czasie rzeczywistym usługi UpdateChannelPublishingStatus (tryb rozszerzenia: False) nie powiedzie się

Program Retail Headquarters

3079909

Tekst "wyświetlanie całkowitej" w profilu sprzętu nie jest wyświetlany na wyświetlaczu linii w punkcie sprzedaży

Program Retail Headquarters

3083410

Jest to niewygodne Zeskanuj kod towaru w ePOS

Program Retail Headquarters

3082760

Częściowy raport sprzedaży nie ma zamówień nabywcy, które zostaną wykryte w innym magazynie

Program Retail Headquarters

3082767

Funkcja wyszukiwania klientów w punkcie sprzedaży jest wychowania rekordy pracowników

Program Retail Headquarters

3081126

Zły kod numer jest wyświetlany po kliknięciu przycisku Szczegóły produktu w punkcie sprzedaży

Program Retail Headquarters

3082762

Dzieli się skanowanie o produkcie w punkcie sprzedaży dwa razy

Program Retail Headquarters

3085058

Punkty lojalnościowe są tworzone w punkcie sprzedaży dla karty lojalnościowej, gdy POS jest w trybie szkoleniowym

Program Retail Headquarters

3091467

Wybieranie formularza Kod pocztowy powinien również adres informacji o ekranie jako kod POCZTOWY może ma inny adres w niektórych krajach

Program Retail Headquarters

3087818

Zwraca numer wiersza nie jest poprawnie ustawiona na transakcji zwrotu w punkcie sprzedaży

Program Retail Headquarters

3098180

Wycofanie zawieszone transakcji nie działa dobrze dla przedmiotu serwisu

Program Retail Headquarters

3091763

Klawiatura jest widoczne, gdy jest aktywna karta/pasek kod logowania

Program Retail Headquarters

3089189

Skanowania elementów jest obliczanie cen lub rabatów i podatków dwa razy

Program Retail Headquarters

3098573

Powiadomienia z wyzwalaczem produktu są wyświetlane wielokrotnie w MPOS

Program Retail Headquarters

3098572

Powiadomienia grupy i połączonymi powiadomieniami nie działają w MPOS

Program Retail Headquarters

3093854

MPOS nie zapobiega dodawaniu zablokowani odbiorcy

Program Retail Headquarters

3090039

EPOS nie jest zapisywany na kolumnę PAYMENTAUTHORIZATION w RetailTransactionPaymentTrans znajdują się informacje o autoryzacji karty kredytowej

Program Retail Headquarters

3099455

Nie uwzględnione w sprawozdaniu transakcji sieci sprzedaży

Program Retail Headquarters

3092381

Usunąć 75 limit rejestrów w Retail Essentials

Program Retail Headquarters

3098847

"Są 1 produktów lub kody kreskowe, które nie są zarejestrowane" błąd podczas próby opublikowania dokumentu w MPOS

Program Retail Headquarters

3097947

"Magazyn danych inicjujących failed to load" błąd podczas logowania do MPOS, jeśli usługi EFT w profilu sprzętu jest ustawiony na "Brak"

Program Retail Headquarters

3096715

MPOS nie prawidłowo przypisuje typ metody płatności w transakcji płatności podczas operacji płatność gotówką za pomocą środków płatniczych innych niż 1 (Gotówka)

Program Retail Headquarters

3096304

Obniża wydajność skanowania elementu z liczbą elementów w koszyku

Program Retail Headquarters

3097370

Ilość zwrotu może być nieprawidłowy, jeśli dzwoni wprowadzając ilość towaru

Program Retail Headquarters

3103702

Numer i transakcji blankietów numer został pominięty lub zniknął z punktu sprzedaży

Program Retail Headquarters

3098810

Wpływy gotówkowe z MPOS nie spełniają wymagania prawne UK do wyświetlania informacji o podatku VAT na podstawie dokumentów przyjęcia

Program Retail Headquarters

3099821

Pociągnięcie częściowe dane zadania P

Program Retail Headquarters

3098179

Zamówienia klientów Pokaż saldo ujemne kwoty przy odbiorze osobistym od przy jednoczesnym depozytu została zapłacona

Program Retail Headquarters

3105526

Powyżej minimalny poziom naładowania zaproszeniu do składania ofert nie działa w przypadku różnych oferty jako formę płatności

Program Retail Headquarters

3104575

Baza danych serwera magazynu nie czyścić up w handlu detalicznym AX

Program Retail Headquarters

3103664

Brazylia/BRA: Program Retail POS prosi o informacje numer seryjny podczas tworzenia raportu Z fiskalnych

Program Retail Headquarters

3099802

Wolno wstawić do bazy danych kanałów

Program Retail Headquarters

3108003

MPOS (CRT) nie wysyła typ karty, podczas tworzenia zamówienia sprzedaży i konta księgowego zależne od kart jest ignorowany podczas księgowania

Program Retail Headquarters

3101469

Wyszukiwanie określonego produktu lub klienta nie wygeneruje żadnych wyników po zastosowaniu poprawki KB3024353 do punktu sprzedaży

Program Retail Headquarters

3105965

Błąd "Nie można zapisać kolejność w tej chwili" przy zwracaniu zamówienie klienta bez kodu przyczyny

Program Retail Headquarters

3108302

Wpływy gotówkowe z MPOS nie spełniają wymagań prawnych UK pokazywania informacji VAT na przyjęciu

Program Retail Headquarters

3109217

Maksymalna łączna kwota zwrotu nie jest sprawdzana.

Program Retail Headquarters

3114160

"Numer błędu: Wystąpił błąd podczas wykonywania akcji 1000" Błąd płatność gotówką w Brazylii retail POS

Program Retail Headquarters

3110313

Ustawienie fokus jest błędne dla punktu sprzedaży w układzie pad ciąg

Program Retail Headquarters

3093274

Zainstaluj MPOS w systemie Windows 10

Program Retail Headquarters

3095390

Call Center: Nie można zaksięgować faktury korygującej z płatnością kartą kredytową = "Zgłoszono wyjątek przez obiekt docelowy wywołania"

Program Retail Headquarters

3091741

Czytnik kodów kreskowych nie zapisuje kody kreskowe towaru na wyszukiwanie w magazynie, Inwentaryzacja, sprawdzanie cen i strony wyszukiwania zaawansowanego

Program Retail Headquarters

3082031

Nie można uaktywnić urządzenie MPOS w trybie bezpośredniego bazy danych

Program Retail Headquarters

3077328

MPOS zawiesza się i wykonuje wywołanie nieskończone RS, używając grupy kodów przyczyn na profil funkcjonalności

Program Retail Headquarters

3071808

Zostaną wyświetlone tylko zapisy $0 poprawić wpis błędny typ metody płatności jako 0 zł w raportach Z i X, ale wcześniejsze wartości są uwzględniane w sprawozdaniu w kwaterze głównej

Program Retail Headquarters

3075321

EPOS: - raportu widoku siatki ma jedną dodatkową kolumnę dla każdego raportu po zastosowaniu poprawki CU9.

Program Retail Headquarters

3073281

Nie wyświetlono produktu w przypadku wyszukiwania na niepoprawne element numeracji wprowadzona przed gotowe z transakcji wyszukiwania lub -store produktu przeszukiwane wyszukiwanie produktu

Program Retail Headquarters

3067494

Nieoczekiwanie można zmienić rabatu zamówienia odbiorcy w punkcie sprzedaży dla trybu "Odbiór zamówienia"

Program Retail Headquarters

3065840

Po zakończeniu edycji rekordu klienta ma zły format adresu odbiorcy na ekranie POS

Program Retail Headquarters

3073885

Modern POS używa jeden profil sprzętu na jeden sklep, zamiast jednego dla jednej kasy po zastosowaniu CU9

Program Retail Headquarters

3073086

Kadencja może: MPOS E2E: < tutaj tytuł >

Program Retail Headquarters

3071791

Kadencja może: MPOS E2E: < tutaj tytuł >

Program Retail Headquarters

3070419

Zaktualizować kilka plików SDK płatności w AX klienta i serwera

Program Retail Headquarters

3080820

Mikcyjne oraz UN-typu void wiersza zwrotu powoduje usunięcie informacji o rabacie

Program Retail Headquarters

3065790

Gdy karta jest przesuwany CRT zestawy IsSwipe na false, nawet kiedy karta jest czytniku i nie wysyła Data ważności / rok / Nazwa do łącznika płatności

Program Retail Headquarters

3058832

Stan panelu nie zawiera Identyfikatora konto odbiorcy podczas dodawania odbiorcy do transakcji program Retail POS

Program Retail Headquarters

3058936

Rabaty łączone są stosowane nawet wtedy, gdy cena na uwzględniony towar został zastąpiony lub ręcznie z rabatem

Program Retail Headquarters

3040389

Tłumaczenie wyszukiwania jest brak w języku francuskim po zainstalowaniu poprawki KB3040389

Program Retail Headquarters

3057403

Kwota reszty jest księgowana na niewłaściwy typ metody płatności

Program Retail Headquarters

3070419

Nowoczesne POS oblicza podatek przy zwracaniu towarów z transakcji zwolnionego z podatku

Program Retail Headquarters

3024353

Komunikaty usługi Synch są ograniczone do 250 znaków, które powoduje, że komunikat obcinanie

Program Retail Headquarters

3033210

Podatki nie można zastosować do elementu zastępczego, po dodaniu adresu wysyłkowego podczas wykonywania transakcji wymiany z podatków według lokalizacji docelowej

Program Retail Headquarters

3106862

Błąd śledzenia stosu podczas próby importowanie kontaktów z programu Exchange

Sprzedaż i Marketing

3003292

Różnica w marżą cub sprzedaży i raportu statystyk odbiorcy/towaru

Sprzedaż i Marketing

3068448

Inicjowanie zadania analizatora licencji z jądra

Administracja systemu

3064673

Nie Kufel prezent przyjęć w MPOS

NA

3105973

Problem z wydajnością POS po skanowaniu wielu produktów

NA

3064668

Deklaracja środków płatniczych kodu informacji nie jest wyzwalany w MPOS

NA

3064677

Kod informacji nie zostanie wywołany przez Otwarta szuflada w MPOS

NA

3052505

MPOS: GetSuspended transakcji API nie zwróci żadnych zawieszonych transakcjach Jeśli jedna z transakcji ma element, który nie jest już jest różne w magazynie (daje błąd aplikacji)

NA

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" w górnej części tego artykułu bazy wiedzy. Jeśli wystąpią pobieranie problemu, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania natury technicznej, skontaktuj się z partnerem lub zarejestrowane w planie pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, można skontaktować się z pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Można również kontakt pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics telefonu za pomocą tych łączy dla kraju określonych numerów. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Partnerzy

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Klienci

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

W wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do wszelkich dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Jeśli jesteś klientem i nie masz z firmą Microsoft umowy Premier wsparcia, musi skontaktuj się z partnerem do uzyskania tej poprawki.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×