Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV 2016 dla wszystkich krajów i ustawień regionalnych języka.

Omówienie

Ta zbiorcza aktualizacja zawiera wszystkie poprawki i funkcje regulacyjne wydane dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2016, w tym poprawki i funkcje regulacyjne wydane w poprzednich aktualizacjach zbiorczych. Uwaga Jeśli aktualizacja zbiorcza jest uaktualniana z wcześniejszej aktualizacji zbiorczej, należy przekonwertować bazę danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz konwertowanie bazy danych w pomocy dla systemu Microsoft Dynamics NAV.Ta zbiorcza aktualizacja zastępuje uprzednio wydane zbiorcze aktualizacje. Należy zawsze zainstalować najnowszą aktualizację zbiorczą.Może być konieczne zaktualizowanie licencji po zastosowaniu tej poprawki, aby uzyskać dostęp do nowych obiektów uwzględnionych w tej lub poprzedniej aktualizacji zbiorczej (dotyczy to tylko licencji klienta). Aby uzyskać listę aktualizacji zbiorczych opublikowanych dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2016, zobacz wydane zbiorcze aktualizacje dla systemu Microsoft Dynamics nav 2016. Aktualizacje zbiorcze są przeznaczone dla nowych i istniejących klientów korzystających z systemu Microsoft Dynamics NAV 2016.WażneZalecamy skontaktowanie się z partnerem systemu Microsoft Dynamics przed zainstalowaniem poprawek lub aktualizacji. Ważne jest, aby sprawdzić, czy środowisko jest zgodne z instalowanymi poprawkami lub aktualizacjami. Poprawka lub aktualizacja może powodować problemy ze współpracą w ramach dostosowań i produktów innych firm współpracujących z Twoim rozwiązaniem w systemie Microsoft Dynamics NAV.

Problemy rozwiązane w tej aktualizacji zbiorczej

W tej aktualizacji zbiorczej Rozwiązano następujące problemy:

Poprawki platformy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

378195

Po przeniesieniu danych do nieskompilowanego obiektu dane zostaną utracone.

378316

Funkcja Eksportuj zasoby profilu przetłumaczonego nie obejmuje wszystkich zasobów dla określonego profilu w pliku Output *. resx.

378497

Dodatek JavaScript ulega awarii w kliencie Dynamics NAV.

378519

Aplikacja uniwersalna Dynamics NAV nie współpracuje z usługą Dynamics NAV 2015 z urządzenia iPad Pro.

Poprawki hotfix aplikacji

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

378153

Oferty zakupu lub sprzedaży można przekonwertować na zamówienia zakupu lub sprzedaży z przepływem pracy, w którym włączono oferty zakupów i sprzedaży, mimo że stan jest ustawiony na oczekującą zgodę na zatwierdzenie.

Administr

DORSZ 86 CHZT 96 PAG 9300

378602

Po użyciu przycisku Zaawansowane w celu wybrania identyfikatora strony na stronie usług sieci Web klient ulega awarii.

Klient

TAB1100.TXT TAB1214.TXT TAB206.TXT TAB209.TXT TAB244.TXT TAB246.TXT TAB255.TXT TAB261.TXT TAB265.TXT TAB270.TXT TAB352.TXT TAB354.TXT TAB360.TXT TAB377.TXT TAB403.TXT TAB405.TXT TAB442.TXT TAB487.TXT TAB5300.TXT TAB5301.TXT TAB5303.TXT TAB5304.TXT TAB5307.TXT TAB5335.TXT TAB5430.TXT TAB552.TXT TAB5619.TXT TAB5622.TXT TAB5633.TXT TAB5874.TXT TAB61.TXT TAB7309.TXT TAB7328.TXT TAB7336.TXT TAB77.TXT TAB78.TXT TAB80.TXT TAB82.TXT TAB856.TXT TAB8611.TXT TAB8613.TXT TAB8614.TXT TAB8615.TXT TAB8616.TXT TAB8617.TXT tab8622.txt tab8624.txt tab8625.txt tab8628.txt TAB8640.TXT TAB87.TXT TAB9657.TXT TAB11761.TXT TAB11762.TXT TAB31065.TXT TAB10862.txt TAB11000005.txt TAB12420.txt TAB12421.txt TAB12428.txt TAB17200.txt TAB17308.txt

378146

Komunikat o błędzie "wiersz 10000 w przyjęciu XXXXX, który próbujesz zafakturować, został już zafakturowany." podczas księgowania międzyfirmowej faktury zakupu.

Finanse

DORSZ 427

378180

Funkcja łącz wysyłki nie przetwarza faktury dla wierszy zamówienia sprzedaży, w przypadku których koszt dodatkowy pochodzi przed wierszem towaru.

Sprzedaż

PRZEDSTAWICIEL 295

378218

Zarchiwizowana wersja zamówienia sprzedaży lub zakupu jest tworzona, mimo że zamówienie sprzedaży lub zakupu nie zostało zaksięgowane ze względu na błąd księgowania.

Sprzedaż

CHZT 80 DORSZ 90

378236

"Długość ciągu..." komunikat o błędzie podczas obliczania zapasów w dzienniku przeszacowania przy zastosowaniu filtru wariantu.

Stan

DORSZ 5899

378260

Na stronie udziały po kosztach BOM nie jest uwzględniana wartość braków dla składników BOM-ów w przypadku, gdy w wierszu marszruty jest przypisany współczynnik odpadków.

Twarz

CHZT 5836 DORSZ 5870

378270

"Nie masz następujących uprawnień na temat wymiany danych TableData.:" Wstaw komunikat o błędzie po wybraniu akcji Aktualizuj kurs wymiany.

Administr

DORSZ 1281

378298

"Podjęto próbę zmiany starej wersji rekordu głównego wiersza dziennika. Rekord należy najpierw odczytywać z bazy danych... " komunikat o błędzie podczas próby opublikowania dziennika cyklicznego z różnymi opisami.

Finanse

PAG 283

378343

Użycie filtru na stronie kod pocztowy różni się między zamówieniami sprzedaży i zakupu.

Sprzedaż

KARTA 36

378351

"Partner międzyfirmowy nie istnieje. Podczas wysyłania dokumentu do partnera międzyfirmowego jest wyświetlany komunikat o błędzie: kod = ' XXXX ' ".

Administr

DORSZ 427

378391

Komunikat o błędzie "sumy lub rabaty mogą być nieaktualne" po wprowadzeniu więcej niż 100 wierszy tekstu w dokumencie sprzedaży lub zakupu.

Sprzedaż

DORSZ 57

378394

W przypadku realizacji dostaw bezpośrednich opisy są łączone w wierszach arkusza zapotrzebowania po zmianie pola Nr dostawcy. wartość.

Bycie

KARTA 246

378395

W scenariuszach dostaw bezpośrednich, w których wiersze sprzedaży są ściągane bezpośrednio do zamówień zakupu, opisy nie są pobierane z wierszy sprzedaży.

Bycie

DORSZ 76

378423

Po zaimportowaniu dokumentu jako szablonu interakcji pola korespondencji seryjnej są wyszarzone.

Sprzedaż

DORSZ 5054

378432

Komunikat o błędzie "ilość dostępna do pobrania nie wystarcza do wypełnienia wszystkich wierszy" w przypadku, gdy rezerwacje są odtwarzane.

Hurtow

CHZT 7312 DORSZ 7314

378449

Nr dokumentu pola w arkuszach nie są zwiększane o kolejne wartości. interwał instancji dziennika.

Finanse

KARTA DORSZ 396 81

378463

Pola sumy na stronach zamówień sprzedaży i zamówień zakupu nie są poprawnie aktualizowane.

Sprzedaż

PAG 46 PAG 47 PAG 508 PAG 510 PAG 54 PAG 55 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98

378464

Komunikat o błędzie "nie można usunąć tego konta bankowego, ponieważ podczas próby usunięcia konta bankowego dostawcy jest wyświetlany jeden lub więcej zapisów księgowych skojarzonych z kontem bankowym".

Zarządzanie gotówką

KARTA 287 TAB 288

378525

"Jednostka miary zapasu nie istnieje. Pola i wartości identyfikacyjne: Nr zapasu = ''; Kod = "XXXXX" "powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie po zmianie jednostki miary w wierszach arkusza przesunięć.

Hurtow

KARTA 7326

378560

Mimo że stan jest zwolniony, możesz dodać nowy wiersz między oryginalnym wierszem zapasu a wierszem opłat za usługę (konto k/g).

Sprzedaż

DORSZ 57

Poprawki lokalne aplikacji

DACH

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

378420

Funkcja UpdatePmtDiscDate powinna zostać usunięta z tabeli Nagłówek sprzedaży w wersji DACH.

Finanse

KARTA 5900 TAB 36 TAB 38 PRZEDSTAWICIEL 295

ES — Hiszpania

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

378220

Jeśli jest księgowana Grupa rachunek, w której dla typu transakcji wybrano opcję rabat, wybrana nazwa wsadu nie jest brana pod uwagę w wersji hiszpańskiej.

Sprzedaż

PAG 7000036 PRZEDSTAWICIEL 7000099

378275

Deklaracja 349 obejmuje operacje nienależące do UE z opodatkowanym podatkiem VAT w wersji hiszpańskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 10710

378374

"Profil zapasów nie istnieje. Pola i wartości identyfikacyjne: nr elementu = X, kod wariantu = Y, kod lokalizacji = X, Data ukończenia = DD/MM/RR... komunikat o błędzie podczas uruchamiania planu odzyskania w wersji hiszpańskiej.

Twarz

DORSZ 99000854

FR — Francja

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

378491

Wartości wymiaru globalnego 1 nie są odświeżane poprawnie w arkuszach finansowych, jeśli raport Zamknij rachunek wyników jest uruchomiony z wymiarami w wersji francuskiej.

Finanse

N/A

378502

Wartość zwracana dla instrukcji pobierania w raporcie XML dla wpisów k/g umożliwia wstrzymanie obsługi błędów z obsługą użytkowników w wersji francuskiej.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 10820

378589

Wartość zwracana dla instrukcji pobierania w pozycjach Eksportuj wpisy k/g do raportów XML i SEPA ISO20022 nie umożliwia działania użytkownikom w wersji francuskiej.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 10880 PRZEDSTAWICIEL 10883

Włochy

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

378402

Podczas eksportowania deklaracji Unica Certificazione typ rekordu A powinien zawierać CUR16 zamiast CUR15 w wersji włoskiej.

Finanse

DORSZ 12 DORSZ 12132 PAG 12103 TAB 12116

378406

Nie można pomyślnie sprawdzić poprawności pliku Certificazione Unica 16 w wersji włoskiej.

Finanse

DORSZ 12132 PAG 12103 TAB 12113

378436

Raport dotyczący zamierzenia zawsze drukuje informacje o dostawcy, które odwołują się do pierwszej deklaracji zamiaru w systemie w wersji włoskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PAG 12161

378459

Raport rejestr zwolnienia z podatku VAT powinien zamówić informacje o liczbie całkowitej. Nr rejestru , a nie przez dostawcę w wersji włoskiej.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PRZEDSTAWICIEL 12181

378515

W raporcie deklaracji VAT nie są pokazane właściwe wyniki, gdy zamiast filtru daty w wersji włoskiej jest używany zamknięty okres VAT.

Finanse

PRZEDSTAWICIEL 20

Ameryka Północna

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

378468

Numer rozliczeniowy banku. W wersji dla Ameryki Północnej nie są wyświetlane zwinięte wiersze depozytu.

Zarządzanie gotówką

PRZEDSTAWICIEL 10407

RU — Rosja

IDENTYFIKACJI

Tytuł

Obszar funkcjonalny

Zmienione obiekty

378580

W raporcie księgi zakupów z podatkiem VAT niewłaściwie wypełnił atrybut ДокПдтвУпл w pliku XML, jeśli kolumna 7 jest pusta (plik programu Excel) w wersji rosyjskiej.

Finanse

CHZT 12401 PRZEDSTAWICIEL 12460 REP 12461

378581

W przypadku raportów zakup VAT i Księga sprzedaży nie jest używana pełna nazwa w wersji rosyjskiej.

Finanse

COD 12401 PRZEDSTAWICIEL 12455 REP. 12456, 12460, PRZEDSTAWICIEL 12461

378609

System nie eksportuje raportu z podatku VAT do pliku XML z pustym kodem KPP i numerem NIP. pola w wersji rosyjskiej.

Finanse

COD 12401 PRZEDSTAWICIEL 12455 REP. 12456, 12460, PRZEDSTAWICIEL 12461

378610

Raport w księdze zakupów z VAT niewłaściwie wypełnia atrybut ОКВ w pliku XML, jeśli kolumna 14 jest pusta (plik programu Excel) w wersji rosyjskiej.

Finanse

COD 12401 PRZEDSTAWICIEL 12455 REP. 12456, 12460, PRZEDSTAWICIEL 12461

Rozwiązanie

Jak uzyskać pliki aktualizacji systemu Microsoft Dynamics NAV

Ta aktualizacja jest dostępna do ręcznego pobrania i instalacji z centrum pobierania Microsoft.

Zbiorcza aktualizacja CU 06 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2016

Który pakiet poprawek do pobrania

Ta zbiorcza aktualizacja zawiera wiele pakietów poprawek. Wybierz i Pobierz jedną z następujących pakietów w zależności od wersji kraju w bazie danych systemu Microsoft Dynamics NAV 2016:

Kraj

Pakiet poprawek

O godzinie Austria

Pobierz pakiet ATKB3151017

AU — Australia

Pobierz pakiet AUKB3151017

TO-Belgia

Pobierz pakiet BEKB3151017

CH — Szwajcaria

Pobierz pakiet CHKB3151017

CZ-czeski

Pobierz pakiet CZKB3151017

DE-Niemcy

Pobierz pakiet DEKB3151017

Dania — dania

Pobierz pakiet DKKB3151017

ES — Hiszpania

Pobierz pakiet ESKB3151017

FI — Finlandia

Pobierz pakiet FIKB3151017

FR — Francja

Pobierz pakiet FRKB3151017

TO-Islandia

Pobierz pakiet ISKB3151017

Włochy

Pobierz pakiet ITKB3151017

Ameryka Północna

Pobierz pakiet NAKB3151017

NL — Holandia

Pobierz pakiet NLKB3151017

NIE — Norwegia

Pobierz pakiet NOKB3151017

NZ — Nowa Zelandia

Pobierz pakiet NZKB3151017

RU — Rosja

Pobierz pakiet RUKB3151017

SE — Szwecja

Pobierz pakiet SEKB3151017

Zjednoczone Królestwo

Pobierz pakiet GBKB3151017

Wszystkie pozostałe kraje

Pobierz pakiet W1KB3151017

Jak zainstalować zbiorczą aktualizację systemu Microsoft Dynamics NAV 2016

Zobacz , jak zainstalować zbiorczą aktualizację systemu Microsoft Dynamics NAV 2016.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, musi być zainstalowany program Microsoft Dynamics NAV 2016.

Więcej informacji

Zobacz więcej informacji na temat terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania i systemu Microsoft Dynamics NAV 2016.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×