Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

W systemie Windows 10 możesz udostępnić drukarkę wielu komputerom w sieci. Aby udostępnić drukarkę z komputera, do którego jest podłączona (podstawowy komputer) innym komputerom, do których nie jest podłączona, trzeba skonfigurować opcje udostępniania drukarki, podłączyć ją do podstawowego komputera (bezprzewodowo lub kablem USB), a następnie włączyć drukarkę. Ponadto sprawdź, czy podstawowy komputer jest włączony oraz podłączony do drukarki i sieci.

Uwaga: Udostępniając drukarkę, upewnij się, że ustawienia udostępniania zostały skonfigurowane zarówno w podstawowym, jak i w pozostałych komputerach. Ponadto upewnij się, że znasz nazwę podstawowego komputera. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcje Konfigurowanie ustawień udostępniania i Znajdowanie nazwy komputera na końcu tego tematu.

Udostępnianie drukarki na podstawowym komputerze

Drukarkę można udostępnić na dwa sposoby, korzystając z aplikacji Ustawień w Panelu sterowania.

Udostępnianie drukarki za pomocą aplikacji Ustawienia

 1. Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > urządzenia > drukarki & skanery

 2. Wybierz drukarkę, którą chcesz udostępnić, a następnie wybierz opcję Zarządzaj.

 3. Wybierz Właściwości drukarki, następnie wybierz kartę Udostępnianie.

 4. Na karcie Udostępnianie wybierz Udostępnij tę drukarkę.

 5. Jeśli chcesz, edytuj nazwę udziału drukarki. Użyj tej nazwy do nawiązania połączenia z drukarką z drugiego komputera.

Udostępnianie drukarki za pomocą Panelu sterowania

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz tekst panel sterowania, a następnie wybierz pozycję Panel sterowania.

 2. W obszarze Sprzęt i dźwięk, wybierz pozycję Wyświetl urządzenia i drukarki.

 3. Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) drukarkę, którą chcesz udostępnić, a następnie wybierz Właściwości drukarki i kartę Udostępnianie.

 4. Na karcie Udostępnianie wybierz Udostępnij tę drukarkę.

 5. Jeśli chcesz, edytuj nazwę udziału drukarki. Użyj tej nazwy do nawiązania połączenia z drukarką z drugiego komputera.

 1. Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję ustawienia > urządzenia> drukarki & skanery

 2. Wybierz drukarkę, którą chcesz udostępnić, a następnie wybierz opcję Zarządzaj.

 3. Wybierz Właściwości drukarki, następnie wybierz kartę Udostępnianie.

 4. Na karcie Udostępnianie wybierz Udostępnij tę drukarkę.

 5. Jeśli chcesz, nazwę udziału drukarki. Użyj tej nazwy do nawiązania połączenia z drukarką z drugiego komputera.
  Udostępnianie drukarki w oknie Właściwości drukarki

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz tekst panel sterowania, a następnie wybierz pozycję Panel sterowania.

 2. W obszarze Sprzęt i dźwięk, wybierz pozycję Wyświetl urządzenia i drukarki.

 3. Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) drukarkę, którą chcesz udostępnić, a następnie wybierz Właściwości drukarki i kartę Udostępnianie.

 4. Na karcie Udostępnianie wybierz Udostępnij tę drukarkę.

 5. Jeśli chcesz, edytuj nazwę udziału drukarki. Użyj tej nazwy do nawiązania połączenia z drukarką z drugiego komputera.
  Udostępnianie drukarki w oknie Właściwości drukarki

Podłączanie udostępnionej drukarki do innego komputera

Istnieją dwa sposoby podłączania udostępnionej drukarki do innego komputera: z aplikacji Ustawienia lub z Panelu sterowania.

 1. Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję ustawienia > urządzenia> drukarki & skanery.

 2. W obszarze Dodaj drukarki i skanery wybierz pozycję Dodaj drukarkę lub skaner.

 3. Wybierz odpowiednią drukarkę i wybierz pozycję Dodaj urządzenie.
  Dodawanie drukarki

 4. Jeśli nie widzisz drukarki, którą chcesz wybrać, wybierz opcję Drukarki, której szukam, nie ma na liście.

 5. W oknie dialogowym Dodaj drukarkę zaznacz opcję Wybierz drukarkę udostępnioną według nazwy, a następnie wpisz nazwę komputera lub urządzenia i nazwę udziału drukarki w jednym z tych formatów:

  • \\computername\printername

  • http://computername/printername/.printer

 6. Po wyświetleniu monitu zainstaluj sterownik drukarki i wybierz Dalej, aby zakończyć instalację.

Aby uzyskać więcej informacji o nazwie komputera lub urządzenia, zobacz sekcję Znajdowanie nazwy komputera w tym temacie. Domyślnie do uzyskania dostępu do drukarki konieczne są nazwa użytkownika i hasło podstawowego komputera.

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz tekst panel sterowania, a następnie wybierz pozycję Panel sterowania.

 2. W obszarze Sprzęt i dźwięk, wybierz pozycję Wyświetl urządzenia i drukarki, a następnie wybierz pozycję Dodaj drukarkę.

 3. Zaznacz odpowiednią drukarkę i wybierz opcję Dalej. Gdy zostanie wyświetlony monit, zainstaluj sterownik drukarki.

 4. Jeśli nie widzisz drukarki, którą chcesz wybrać, wybierz opcję Drukarki, której szukam, nie ma na liście.

 5. W oknie dialogowym Dodaj urządzenie zaznacz opcję Wybierz drukarkę udostępnioną według nazwy, a następnie wpisz nazwę komputera lub urządzenia i nazwę udziału drukarki w jednym z tych formatów:

  • \\computername\printername

  • http://computername/printername/.printer

 6. Po wyświetleniu monitu zainstaluj sterownik drukarki i wybierz Dalej, aby zakończyć instalację.

Aby uzyskać więcej informacji o nazwie komputera lub urządzenia, zobacz sekcję Znajdowanie nazwy komputera w tym temacie. Domyślnie do uzyskania dostępu do drukarki konieczne są nazwa użytkownika i hasło podstawowego komputera.

Skonfiguruj Ustawienia udostępniania

Ustawienia używane do udostępniania urządzeń są często domyślnie włączone. Jeśli nie są, wykonaj czynności opisane w tej sekcji, aby włączyć te ustawienia z menu ustawień lub Panelu sterowania.

 1. Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Sieć & Internet > Wi-Fi.

 2. W obszarze Powiązane ustawienia wybierz pozycję Zmień zaawansowane opcje udostępniania.

 3. W oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia udostępniania rozwiń sekcję Prywatne. W obszarze Wyszukiwanie sieci wybierz Włącz odnajdowanie sieci.

 4. W obszarze Udostępnianie plików i drukarek, wybierz pozycję Włącz udostępnianie plików i drukarek.

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz tekst panel sterowania, a następnie wybierz pozycję Panel sterowania.

 2. Wybierz Sieć i Internet > Centrum sieci i udostępniania > Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania.

 3. W oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia udostępniania rozwiń sekcję Prywatne. W obszarze Wyszukiwanie sieci wybierz Włącz odnajdowanie sieci.

 4. W obszarze Udostępnianie plików i drukarek, wybierz pozycję Włącz udostępnianie plików i drukarek.

Znajdowanie nazwy komputera

Aby podłączyć dodatkowy komputer do drukarki, musisz znać nazwę podstawowego komputera (nazwę urządzenia).

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz tekst nazwa komputera.

 2. Wybierz opcję Wyświetl nazwę komputera.

 3. W sekcji Nazwa urządzenia zobaczysz nazwę swojego komputera.

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz tekst panel sterowania, a następnie wybierz pozycję Panel sterowania.

 2. Wybierz pozycję System i zabezpieczenia> system > Zobacz nazwę tego komputera.

 3. W sekcji Nazwa komputera zobaczysz nazwę swojego komputera.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×