Ustawianie opcji mowy w Windows 7

Pomoc techniczna dla systemu Windows 7 zakończyła się 14 stycznia 2020 r.

Zalecamy migrację do systemu Windows 10, aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Microsoft.

Dowiedz się więcej

W oknie dialogowym Właściwości mowy można ustawić opcje funkcji rozpoznawania mowy w systemie Windows oraz zamiany tekstu na mowę.

  1. Otwórz rozpoznawanie mowy, klikając przycisk Start, Ikona przycisku Startpanel sterowania, klikając pozycję Ułatwienia dostępu ,a następnie klikając pozycję Rozpoznawanie mowy. 

  2. W lewym okienku kliknij pozycję Zaawansowane opcje mowy.

W poniższej tabeli opisano opcje karty Rozpoznawanie mowy.

 Opcja

 Opis

Język

Wyświetla listę dostępnych aparatów rozpoznawania mowy. Wybierz odpowiedni aparat.

Rozpoznawanie mowy jest dostępne tylko w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, japońskim, chińskim uproszczonym i chińskim tradycyjnym.

Ustawienia

Pokazuje dodatkowe właściwości aparatu. Wyświetlane pozycje zależą od typu aparatu (nie wszystkie aparaty mają właściwości dodatkowe).

Profile rozpoznawania

Wyświetla dostępne profile użytkownika. Wybranie profilu z listy spowoduje oznaczenie go jako aktywnego.

Nowy

Dodaje nowy profil użytkownika. Zostaje uruchomiony kreator dodawania profilu, umożliwiając skonfigurowanie profilu oraz skalibrowanie mikrofonu i głośników. Kreator ten automatycznie uruchamia kreatora konfigurowania mikrofonu.

Usunięcie

Usuwa wybrany profil. Profil wybrany do usunięcia nie może być używany przez jakikolwiek inny program.

Testuj profil

Uruchamia kreatora szkolenia rozpoznawania głosu. Kreator ten może zwiększyć skuteczność rozpoznawania dzięki przyswojeniu Twojego charakterystycznego stylu mówienia i dźwięków otoczenia.

Uruchom rozpoznawanie mowy przy uruchomieniu systemu

Powoduje włączenie rozpoznawania mowy podczas uruchamiania komputera.

Przeglądaj dokumenty i pocztę w celu zwiększenia dokładności

Zezwala funkcji rozpoznawania mowy na przeglądanie dokumentów i wiadomości e-mail na Twoim komputerze pod kątem często używanych wyrazów i fraz. Może to pomóc w zwiększeniu dokładności rozpoznawania.

Włącz aktywowanie głosem

Sprawia, że funkcja rozpoznawania mowy zostaje włączona w trybie uśpienia, i umożliwia włączenie dla niej trybu uśpienia przez wypowiedzenie polecenia „stop listening” (przestań słuchać).

Liczba spacji do wstawienia po znaku interpunkcyjnym

Ustawia liczbę spacji, które mają zostać wstawione po znaku interpunkcyjnym zamykającym zdanie podczas dyktowania tekstu za pomocą funkcji rozpoznawania mowy.

Poziom

Wskazuje poziom dźwięku mikrofonu.

Wejście audio

Otwiera okno dialogowe Dźwięk. Można w nim dostosować ustawienia wejściowych urządzeń audio.

Zaawansowane

Umożliwia ustawienie preferowanego urządzenia audio, takiego jak wejściowe urządzenie audio dla funkcji rozpoznawania mowy. Ta opcja jest aktywna tylko wtedy, gdy zainstalowano co najmniej jedno urządzenie audio.

Konfiguruj mikrofon

Uruchamia kreatora konfigurowania mikrofonu. Ta procedura pomaga w skalibrowaniu wejściowych urządzeń audio i ustawień głośników.

W poniższej tabeli opisano opcje funkcji zamiany tekstu na mowę dostępne na karcie Tekst na mowę.

Opcja

Opis

Wybór głosu

Wyświetla listę głosów dostępnych w ramach funkcji zamiany tekstu na mowę. Kliknij głos, aby go uaktywnić. Kiedy głos zostanie wybrany, aparat zamiany tekstu na mowę wypowie tekst, aby zaprezentować dany głos.

Ustawienia

Pokazuje dodatkowe informacje lub opcje dotyczące aparatu zamiany tekstu na mowę. Dostępne ustawienia zależą od typu aparatu (nie wszystkie aparaty mają właściwości dodatkowe).

Użyj następującego tekstu do podglądu głosu

Wyświetla przykładowy tekst służący do zaprezentowania głosu wybranego dla funkcji zamiany tekstu na mowę. Tekst można tymczasowo zmienić, ale potem zostanie przywrócona oryginalna zawartość domyślna.

Podgląd głosu

Wypowiada tekst wpisany w polu Użyj następującego tekstu do podglądu głosu przy użyciu wybranego głosu. Poszczególne wyrazy są wyróżniane w miarę wypowiadania ich przez aparat. Kiedy trwa mówienie, przycisk Podgląd głosu zmienia się w przycisk Zatrzymaj, umożliwiając zatrzymanie mówienia. Po zakończeniu (lub zatrzymaniu) mówienia przycisk Zatrzymaj zmienia się ponownie w przycisk Podgląd głosu.

Szybkość mowy

Dostosowuje tempo odtwarzania głosu w ramach funkcji zamiany tekstu na mowę.

Wyjście audio

Otwiera okno dialogowe Dźwięk. Można w nim dostosować ustawienia wyjściowych urządzeń audio.

Zaawansowane

Kliknij, aby ustawić preferowane wyjściowe urządzenie audio do obsługi dźwięku w ramach funkcji zamiany tekstu na mowę. Ta opcja jest aktywna tylko wtedy, gdy zainstalowano co najmniej jedno urządzenie audio.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×