Trenutno nimate vzpostavljene povezave; čakanje, da se internetna povezava znova vzpostavi

Dodajanje, spreminjanje in brisanje registrskih podključev ter vrednosti z datoteko .reg

Podpora za Windows XP je bila ukinjena

Microsoft je 8. aprila 2014 ukinil podporo za Windows XP. Ta sprememba je vplivala na posodobitve programske opreme in možnosti za varnost. Preberite, kaj to pomeni za vas in kako poskrbite za zaščito.

Podpora za Windows Server 2003 se je končala 14. julija 2015

Microsoft je 14. julija 2015 ukinil podporo za Windows Server 2003. Ta sprememba je vplivala na posodobitve programske opreme in možnosti za varnost. Preberite, kaj to pomeni za vas in kako poskrbite za zaščito.

Opombe
 • Članek je namenjen naprednim uporabnikom, skrbnikom in računalničarjem.
 • Uvoz datotek za registrske vnose (.reg) je funkcija programa Regedit.exe, program Regedt32.exe pa je ne podpira. Regedit.exe lahko uporabite, če želite spremeniti register v računalniku z operacijskim sistemom Windows NT 4.0 ali Windows 2000, za nekatere spremembe pa potrebujete Regedt32.exe. V računalnik z operacijskim sistemom Windows NT 4.0 ali Windows 2000 npr. ne morete dodati ali spremeniti vrednosti REG_EXPAND_SZ ali REG_MULTI_SZ s programom Regedit.exe. Regedt32.exe je prvotni urejevalnik registra za operacijska sistema Windows NT 4.0 in Windows 2000. Če morate uporabiti Regedt32.exe, ne morete uporabiti datotek za registrske vnose (.reg) za spreminjanje registra. Če želite več informacij o razlikah med urejevalnikoma registra Regedit.exe in Regedt32.exe, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
  141377 Razlike med urejevalnikoma registra Regedit.exe in Regedt32.exe (Besedilo je morda v angleščini)

PRI TEM OPRAVILU

Povzetek
Pomembno V tem razdelku, načinu ali opravilu so navodila za spreminjanje registra. Če nepravilno spremenite register, lahko pride do resnih težav. Zato natančno sledite navodilom. Za dodatno zaščito varnostno kopirajte register, preden ga spremenite. Če pride do težav, ga bo tako mogoče obnoviti. Če želite več informacij o varnostnem kopiranju in obnavljanju registra, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
322756 Varnostno kopiranje in obnovitev registra v sistemu Windows
V članku je po korakih opisano dodajanje, spreminjanje in brisanje registrskih podključev in vrednosti z datoteko z vnosi v register (.reg). Regedit.exe uporablja datoteke .reg za uvoz in izvoz registrskih podključev in vrednosti. Te datoteke .reg lahko uporabljate, če želite oddaljeno razdeliti spremembe registra v več računalnikov s sistemom Windows. Ko zaženete datoteko .reg, se vsebina datoteke spoji v lokalni register. Zato morate datoteke .reg pazljivo razdeljevati.

nazaj na vrh

Skladnja datotek .Reg

Datoteka .reg ima tako skladnjo:

RazličlicaUrejevalnikaRegistra
Prazna vrstica
[PotRegistra1]
"ImePodatkovnegaElementa1"="VrstaPodatka1:VrednostPodatka1"
ImePodatkovnegaElementa2"="VrstaPodatka2:VrednostPodatka2"
Prazna vrstica
[PotRegistra2]
"ImePodatkovnegaElementa3"="VrstaPodatka3:VrednostPodatka3"

kjer:

RazličicaUrejevalnikaRegistra je »Urejevalnik registra programa Windows različica 5.00« za operacijske sisteme Windows 2000, Windows XP in Windows Server 2003 ali »REGEDIT4« za operacijska sistema Windows 98 in Windows NT 4.0. Naslov »REGEDIT4« deluje tudi v računalnikih z operacijskimi sistemi Windows 2000, Windows XP in Windows Server 2003.

Prazna vrstica je prazna vrstica. Ta določa začetek nove poti registra. Vsak ključ ali podključ je nova pot registra. Če imate v datoteki .reg več ključev, vam prazne vrstice pomagajo raziskati vsebino in odpraviti težave.

PotRegistrax je pot podključa, ki vsebuje prvo vrednost, ki jo uvažate. Pot vnesite v oglate oklepaje in vsako raven hierarhije ločite s poševnico nazaj. Npr.:
[
HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System
]
Datoteka .reg lahko vsebuje več poti registra.Če dno hierarhije v izjavi poti ne obstaja v registru, se ustvari nov podključ. Vsebina datotek registra se pošlje v register v takem vrstnem redu, kot ste jih vnesli. Če torej želite ustvariti nov podključ z drugim podključem pod njim, morate vnesti vrstice v pravilnem vrstnem redu.

ImePodatkovnegaElementax je ime podatkovnega elementa, ki ga želite vnesti. Če podatkovni element iz datoteke ne obstaja v registru, ga doda datoteka .reg (z vrednostjo podatkovnega elementa). Če podatkovni element ne obstaja, vrednost v datoteki .reg prepiše obstoječo vrednost. Med narekovaji je ime podatkovnega elementa. Znak enako (=) sledi takoj za imenom podatkovnega elementa.

VrstaPodatkax je vrsta podatka vrednosti registra in sledi takoj za znakom enako. Vsem vrstam podatkov, ki niso REG_SZ (vrednost niza), sledi dvopičje. Če je vrsta podatka REG_SZ , ne vključite vrednosti vrste podatka ali dvopičja. V tem primeru Regedit.exe sklepa, da je vrsta podatka REG_SZ. V spodnji tabeli so naštete značilne vrste podatkov registra:
Vrsta podatkaVrstaPodatka v datoteki .reg
REG_BINARYšestnajstiški
REG_DWORDdword
REG_EXPAND_SZšestnajstiški(2)
REG_MULTI_SZšestnajstiški(7)
Če želite več informacij o vrstah podatkov v registru, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
256986 Opis registra v operacijskem sistemu Microsoft Windows
VrednostPodatkax Sledi takoj za dvopičjem (ali znakom enako pri vrsti podatka REG_SZ) in mora biti v ustrezni obliki zapisa (npr. niz ali šestnajstiško). Za dvojiške podatkovne elemente uporabite šestnajstiško obliko zapisa.

Opomba Za isto pot registra lahko vnesete več vrstic s podatkovnimi elementi.

Upoštevajte, da mora registrska datoteka na dnu datoteke vsebovati prazno vrstico.

nazaj na vrh

Dodajanje registrskih podključev ali dodajanje in spreminjanje vrednosti registra

Če želite dodati registrski podključ ali dodati ali spremeniti vrednost registra, naredite ustrezne spremembe v registru in izvozite ustrezen podključ ali podključe. Izvoženi registrski podključi se samodejno shranijo kot datoteke .reg. Če želite spremeniti register in izvoziti spremembe v datoteko .reg, sledite tem korakom:
 1. Kliknite Start, Zaženi, v polje Odpri vnesite regedit in kliknite V redu.
 2. Poiščite in kliknite podključ, ki vsebuje element ali elemente registra, ki ga oz. jih želite spremeniti.
 3. Kliknite Datoteka in nato Izvozi.

  Ta korak varnostno kopira podključ, še preden ga spreminjate. Datoteko lahko pozneje uvozite nazaj v register, če spremembe povzročijo težavo.
 4. V polje Ime datoteke vnesite ime datoteke, kamor želite shraniti datoteko .reg z izvirniki elementi registra, in kliknite Shrani.

  Opomba Uporabite ime datoteke, ki vas spomni na vsebino, npr. ime, ki se navezuje na ime podključa.
 5. V desnem podoknu dodajte ali spremenite želene elemente registra.
 6. Če želite znova izvoziti podključ, ponovite 3. in 4. korak, vendar za datoteko .reg uporabite drugo ime. To datoteko .reg lahko uporabite tudi, če želite spremeniti register v drugem računalniku.
 7. Spremembe preskusite v lokalnem računalniku. Če povzročijo težavo, dvokliknite datoteko z varnostno kopijo izvirnih podatkov registra in vrnite register v prvotno stanje. Če spremembe delujejo po pričakovanjih, lahko datoteko .reg, ki ste jo ustvarili v 6. koraku, razdelite v druge računalnike z načini v razdelku »Razdeljevanje sprememb registra« v tem članku.
nazaj na vrh

Brisanje registrskih ključev in vrednosti

Če želite izbrisati registrski ključ z datoteko .reg, pred PotRegistra v datoteki .reg vnesite vezaj (-). Če npr. želite izbrisati podključ Test iz tega registrskega ključa:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
, vnesite vezaj pred ta registrski ključ v datoteki .reg:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
V naslednjem primeru je datoteka .reg, ki lahko izvaja to opravilo.
[
-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
]
Če želite izbrisati vrednost registra z datoteko .reg, postavite vezaj (-) za znak »je enako«, ki sledi vrednosti ImePodatkovnegaElementa v datoteki .reg. Če npr. želite izbrisati vrednost registra PreskusnaVrednost iz tega registrskega ključa:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
, vnesite vezaj za "PreskusnaVrednost"= v datoteki .reg. V naslednjem primeru je datoteka .reg, ki lahko izvaja to opravilo.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test

"PreskusnaVrednost"=-
Če želite ustvariti datoteko .reg, s programom Regedit.exe izvozite registrski ključ, ki ga želite izbrisati, ter z Beležko uredite datoteko .reg in vnesite vezaj.

nazaj na vrh

Preimenovanje registrskih ključev in vrednosti

Če želite preimenovati ključ ali vrednost, izbrišite ključ ali vrednost in ustvarite nov ključ ali vrednost z novim imenom.

Razdeljevanje sprememb registra

Datoteko .reg lahko pošljete uporabnikom v e-poštnem sporočilu, jo prenesete v omrežno sredstvo in uporabnikom omrežnega sredstva dovolite, da jo zaženejo, ali pa v prijavne skripte uporabnikov dodate ukaz, da se datoteka .reg samodejno uvozi, ko se prijavijo. Ko uporabniki zaženejo datoteko .reg, prejmejo ta sporočila:
Registry Editor
Are you sure you want to add the information in path of .reg file to the registry? (Urejevalnik registra; Ali ste prepričani, da želite v register dodati informacije v »pot datoteke .reg«?)
Če uporabnik klikne Yes (Da), prejme to sporočilo:
Registry Editor
Information in path of .reg file has been successfully entered into the registry. (Urejevalnik registra; Informacije v »pot datoteke .reg« so bile uspešno dodane v register.)
Regedit.exe podpira stikalo /s v ukazni vrstici, da ne prikaže teh sporočil. Če npr. želite tiho zagnati datoteko .reg (s stikalom /s) iz prijavne skriptne paketne datoteke, uporabite to skladnjo:
regedit.exe /s pot datoteke .reg
Če želite spremembe v registru razdeliti v celotnem omrežju, uporabite pravilnik skupine ali pravilnik sistema. Če želite dodatne informacije, obiščite to Microsoftovo spletno mesto:Opomba Če spremembe delujejo, lahko registrsko datoteko pošljete ustreznim uporabnikom v omrežju.

nazaj na vrh
q297435
Opomba To je članek za »HITRO OBJAVO«, ki je ustvarjen neposredno v Microsoftovi organizaciji za podporo. Informacije v tem članku so na voljo »takšne kot so« in kot odziv na težave. Zaradi hitrosti pri objavljanju članka so v gradivu lahko tipografske napake, ki se jih lahko popravi kadar koli brez obvestila. Za dodatne informacije glejte Pogoje uporabe.
Lastnosti

ID članka: 310516 – Zadnji pregled: 04/28/2014 15:09:00 – Revizija: 1.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation, Windows Server 2008 R2 for Embedded Systems, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Servisni paket SP1 za sistem Windows Vista, Servisni paket SP2 za sistem Windows Vista, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows 7 Professional for Embedded Systems, Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Ultimate for Embedded Systems

 • kbenv kbhowtomaster KB310516
Povratne informacije