V tem članku je opisana sintaksa formule in uporaba BIN2HEX v Microsoft Excelu.

Opis

Pretvori dvojiško število v šestnajstiško.

Sintaksa

BIN2HEX(število, [mesta])

V sintaksi funkcije BIN2HEX so ti argumenti:

  • število    Obvezen. Dvojiško število, ki ga želite pretvoriti. Število ne sme imeti več kot 10 znakov (10 bitov). Najpomembnejši bit je znakovni bit. Ostalih 9 bitov določa velikost števila. Negativna števila so zapisana z dvojiškim komplementom.

  • mesta    Neobvezen. Število znakov, ki naj jih program uporabi. Če izpustite argument »mesta«, funkcija BIN2HEX uporabi najmanjše število potrebnih znakov. Argument »mesta« je uporaben pri zapolnjevanju vrnjene vrednosti z vodilnimi znaki 0 (ničlami).

Opombe

  • Če število ni veljavno dvojiško število ali če ima več kot 10 znakov (10 bitov), vrne BIN2HEX vrednost #NUM! .

  • Če je število negativno, BIN2HEX prezre prazna mesta in vrne šestnajstiško število z desetimi znaki.

  • Če BIN2HEX zahteva več mest, kot je za znake določeno v #NUM! .

  • Če argument »mesta« ni celo število, ga program prireže na celo število.

  • Če število »mesta« ni število, BIN2HEX vrne #VALUE! .

  • Če je vrednost za mesta negativna, BIN2HEX vrne #NUM! .

Primer

Kopirajte vzorčne podatke iz te tabele in jih prilepite v celico A1 v novem Excelovem delovnem listu. Če želite, da formule prikažejo rezultate, jih izberite, pritisnite F2 in nato tipko ENTER. Po potrebi lahko prilagodite širine stolpcev in si ogledate vse podatke.

Formula

Opis

Rezultat

=BIN2HEX(11111011; 4)

Pretvori dvojiško število 11111011 v štirimestno šestnajstiško

00FB

=BIN2HEX(1110)

Pretvori dvojiško število 1110 v šestnajstiško

E

=BIN2HEX(1111111111)

Pretvori dvojiško število 1111111111 v šestnajstiško

FFFFFFFFFF

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×