Vpišite se z Microsoftovim
Vpišite se ali ustvarite račun.
Pozdravljeni,
Izberite drug račun.
Imate več računov
Izberite račun, s katerim se želite vpisati.

Veliko uporabnikov dela učinkoviteje z bližnjicami na tipkovnici. Za uporabnike z okvaro mobilnosti ali vida so bližnjice na tipkovnici ključna alternativa uporabi miške.

Opomba: V tej temi je predvideno, da so uporabniki aplikacije JAWS izklopili funkcijo navideznega menija na traku.

Vstavljanje grafike SmartArt v Officeov dokument

 1. V Microsoft Officeovem programu, v katerega želite vstaviti grafiko, pritisnite Alt, nato N in še M, da odprete pogovorno okno Grafika SmartArt.

 2. Pritisnite puščico gor ali puščico dol, da izberete želeno vrsto grafike.

 3. Pritisnite Tab, če želite premakniti podokno opravil »Postavitev«.

 4. Pritisnite puščične tipke, če želite izbrati želeno postavitev.

 5. Pritisnite Enter, če želite vstaviti želeno postavitev.

Če želite

Pritisnite

Izbrati naslednji element v grafiki SmartArt

Tab

Izbrati prejšnji element v grafiki SmartArt

Shift+Tab

Izbrati vse oblike

Ctrl+A

Odstraniti fokus iz izbrane oblike

Esc

Krcniti izbrano obliko navzgor

Puščica gor

Krcniti izbrano obliko navzdol

Puščica dol

Krcniti izbrano obliko levo

Puščica levo

Krcniti izbrano obliko desno

Puščica desno

Urediti besedilo v izbrali obliki

Enter ali F2, Esc za izhod iz oblike

Izbrisati izbrano obliko

Delete ali vračalka

Izrezati izbrano obliko

Ctrl+X ali Shift+Delete

Kopirati izbrano obliko

Ctrl+C

Prilepiti vsebino odložišča

Ctrl+V

Razveljavitev zadnjega dejanja.

Ctrl+Z

Če želite

Pritisnite

Povečati izbrano obliko vodoravno

Shift+puščica desno

Pomanjšati izbrano obliko vodoravno

Shift+puščica levo

Povečati izbrano obliko navpično

Shift+puščica gor

Pomanjšati izbrano obliko navpično

Shift+puščica dol

Zavrteti izbrano obliko v desno

Alt+puščica desno

Zavrteti izbrano obliko v levo

Alt+puščica levo

Opombe: 

 • Če želite natančneje prilagoditi oblike, pritisnite poleg katere koli bližnjice na tipkovnici, ki je navedena zgoraj, še Ctrl.

 • Ta bližnjice na tipkovnici se uporabljajo za več izborov, kot bi izbrali vsak element posebej.

Če želite

Pritisnite

Pomik za en znak v levo

Puščica levo

Pomik za en znak v desno

Puščica desno

Premakniti se eno vrstico višje

Puščica gor

Premakniti se eno vrstico nižje

Puščica dol

Premakniti se za eno besedo v levo

Ctrl+puščica levo

Premakniti se za eno besedo v desno

Ctrl+puščica desno

Premakniti se za en odstavek višje

Ctrl+puščica gor

Premakniti se za en odstavek nižje

Ctrl+puščica dol

Premakniti se na konec vrstice

End

Premakniti se na začetek vrstice

Home

Premakniti se na konec polja z besedilom

Ctrl+End

Premakniti se na začetek polja z besedilom

Ctrl+Home

Izrezati izbrano besedilo

Ctrl+X

Kopirati izbrano besedilo

Ctrl+C

Prilepiti izbrano besedilo

Ctrl+V

Premakniti izbrano besedilo navzgor

Alt+Shift+puščica gor

Premakniti izbrano besedilo navzdol

Alt+Shift+puščica dol

Razveljaviti zadnje dejanje

Ctrl+Z

Izbrisati en znak v levo

Vračalka

Izbrisati eno besedo v levo

Ctrl+vračalka

Izbrisati en znak v desno

Delete

Izbrisati eno besedo v desno

Ctrl+Delete

Povišati izbrano besedilo

Alt+Shift+puščica levo

Ponižati izbrano besedilo

Alt+Shift+puščica desno

Preveriti črkovanje (ni na voljo v Wordu).

F7

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Odpreti pogovorno okno Pisava

Ctrl+Shift+F ali Ctrl+Shift+P

Povečati velikost pisave izbranega besedila

Ctrl+Shift+>

Pomanjšati velikost pisave izbranega besedila

Ctrl+Shift+<

Preklopiti male in velike črke izbranega besedila (male črke, Velike Začetnice Besed, VELIKE ZAČETNICE)

Shift+F3

Uporabiti krepko oblikovanje za izbrano besedilo

Ctrl+B

Uporabiti podčrtavanje za izbrano besedilo.

Ctrl+U

Uporabiti ležeče oblikovanje za izbrano besedilo.

Ctrl+I

Uporabiti podpisano oblikovanje za izbrano besedilo

Ctrl+enačaj

Uporabiti nadpisano oblikovanje za izbrano besedilo

Ctrl+Shift+znak »plus« (+)

Prilagoditi odmik nadpisanega/podpisanega navzgor

Ctrl+Alt+Shift+>

Prilagoditi odmik nadpisanega/podpisanega navzdol

Ctrl+Alt+Shift+<

Odstraniti vse oblikovanje znakov iz izbranega besedila

Shift+Ctrl+preslednica

Opomba: Bralnika JAWS in Pripovedovalec v sistemu Windows 8.1 ne prebereta ustrezne spremembe velikosti pisave. Oba prebereta pravilno spremembo v sistemu Windows 10.

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Kopirati oblikovanje iz izbranega besedila

Shift+Ctrl+C

Prilepiti oblikovanje v izbrano besedilo

Shift+Ctrl+V

Če želite

Pritisnite

Sredinska poravnava odstavka.

Ctrl+E

Poravnati odstavek obojestransko

Ctrl+J

Poravnati odstavek na levo

Ctrl+L

Poravnati odstavek na desno

Ctrl+R

Ponižati elemente označenega seznama

Tab ali Alt+Shift+puščica desno

Povišati elemente označenega seznama

Shift+Tab ali Alt+Shift+puščica levo

Če želite narediti to

Pritisnite

Spojiti dve vrstici besedila

Delete na koncu prve vrstice besedila

Prikazati priročni meni

Shift+F10

Preklopiti med podoknom Besedilo in risalno površino

Ctrl+Shift+F2

Zapreti podokno Besedilo

Alt+F4

Preklopiti fokus s podokna Besedilo na obrobo grafike SmartArt

Esc

Odpreti temo pomoči za grafike SmartArt. (Kazalec mora biti v podoknu z besedilom.)

Ctrl+Shift+F1

Več informacij

Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v sistemu Office

Vstavljanje grafike SmartArt v Officeov dokument

 1. V Microsoft Officeovem programu, v katerega želite vstaviti grafiko, pritisnite Alt, nato N in še M, da odprete pogovorno okno Grafika SmartArt.

 2. Pritisnite puščico gor ali puščico dol, da izberete želeno vrsto grafike.

 3. Pritisnite Tab, če želite premakniti podokno opravil »Postavitev«.

 4. Pritisnite puščične tipke, če želite izbrati želeno postavitev.

 5. Pritisnite Enter, če želite vstaviti želeno postavitev.

Delo z oblikami v grafiki SmartArt

Če želite

Pritisnite

Izbrati naslednji element v grafiki SmartArt

Tab

Izbrati prejšnji element v grafiki SmartArt

Shift+Tab

Izbrati vse oblike

Ctrl+A

Odstraniti fokus iz izbrane oblike

Esc

Krcniti izbrano obliko navzgor

Puščica gor

Krcniti izbrano obliko navzdol

Puščica dol

Krcniti izbrano obliko levo

Puščica levo

Krcniti izbrano obliko desno

Puščica desno

Urediti besedilo v izbrali obliki

Enter ali F2, Esc za izhod iz oblike

Izbrisati izbrano obliko

Delete ali vračalka

Izrezati izbrano obliko

Ctrl+X ali Shift+Delete

Kopirati izbrano obliko

Ctrl+C

Prilepiti vsebino odložišča

Ctrl+V

Razveljavitev zadnjega dejanja.

Ctrl+Z

Če želite

Pritisnite

Povečati izbrano obliko vodoravno

Shift+puščica desno

Pomanjšati izbrano obliko vodoravno

Shift+puščica levo

Povečati izbrano obliko navpično

Shift+puščica gor

Pomanjšati izbrano obliko navpično

Shift+puščica dol

Zavrteti izbrano obliko v desno

Alt+puščica desno

Zavrteti izbrano obliko v levo

Alt+puščica levo

Opombe: 

 • Če želite natančneje prilagoditi oblike, pritisnite poleg katere koli bližnjice na tipkovnici, ki je navedena zgoraj, še Ctrl.

 • Ta bližnjice na tipkovnici se uporabljajo za več izborov, kot bi izbrali vsak element posebej.

Če želite

Pritisnite

Pomik za en znak v levo

Puščica levo

Pomik za en znak v desno

Puščica desno

Premakniti se eno vrstico višje

Puščica gor

Premakniti se eno vrstico nižje

Puščica dol

Premakniti se za eno besedo v levo

Ctrl+puščica levo

Premakniti se za eno besedo v desno

Ctrl+puščica desno

Premakniti se za en odstavek višje

Ctrl+puščica gor

Premakniti se za en odstavek nižje

Ctrl+puščica dol

Premakniti se na konec vrstice

End

Premakniti se na začetek vrstice

Home

Premakniti se na konec polja z besedilom

Ctrl+End

Premakniti se na začetek polja z besedilom

Ctrl+Home

Izrezati izbrano besedilo

Ctrl+X

Kopirati izbrano besedilo

Ctrl+C

Prilepiti izbrano besedilo

Ctrl+V

Premakniti izbrano besedilo navzgor

Alt+Shift+puščica gor

Premakniti izbrano besedilo navzdol

Alt+Shift+puščica dol

Razveljaviti zadnje dejanje

Ctrl+Z

Izbrisati en znak v levo

Vračalka

Izbrisati eno besedo v levo

Ctrl+vračalka

Izbrisati en znak v desno

Delete

Izbrisati eno besedo v desno

Ctrl+Delete

Povišati izbrano besedilo

Alt+Shift+puščica levo

Ponižati izbrano besedilo

Alt+Shift+puščica desno

Preveriti črkovanje (ni na voljo v Wordu).

F7

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Odpreti pogovorno okno Pisava

Ctrl+Shift+F ali Ctrl+Shift+P

Povečati velikost pisave izbranega besedila

Ctrl+Shift+>

Pomanjšati velikost pisave izbranega besedila

Ctrl+Shift+<

Preklopiti male in velike črke izbranega besedila (male črke, Velike Začetnice Besed, VELIKE ZAČETNICE)

Shift+F3

Uporabiti krepko oblikovanje za izbrano besedilo

Ctrl+B

Uporabiti podčrtavanje za izbrano besedilo.

Ctrl+U

Uporabiti ležeče oblikovanje za izbrano besedilo.

Ctrl+I

Uporabiti podpisano oblikovanje za izbrano besedilo

Ctrl+enačaj

Uporabiti nadpisano oblikovanje za izbrano besedilo

Ctrl+Shift+znak »plus« (+)

Prilagoditi odmik nadpisanega/podpisanega navzgor

Ctrl+Alt+Shift+>

Prilagoditi odmik nadpisanega/podpisanega navzdol

Ctrl+Alt+Shift+<

Odstraniti vse oblikovanje znakov iz izbranega besedila

Shift+Ctrl+preslednica

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Kopirati oblikovanje iz izbranega besedila

Shift+Ctrl+C

Prilepiti oblikovanje v izbrano besedilo

Shift+Ctrl+V

Če želite

Pritisnite

Sredinska poravnava odstavka.

Ctrl+E

Poravnati odstavek obojestransko

Ctrl+J

Poravnati odstavek na levo

Ctrl+L

Poravnati odstavek na desno

Ctrl+R

Ponižati elemente označenega seznama

Tab ali Alt+Shift+puščica desno

Povišati elemente označenega seznama

Shift+Tab ali Alt+Shift+puščica levo

Če želite narediti to

Pritisnite

Spojiti dve vrstici besedila

Delete na koncu prve vrstice besedila

Prikazati priročni meni

Shift+F10

Preklopiti med podoknom Besedilo in risalno površino

Ctrl+Shift+F2

Zapreti podokno Besedilo

Alt+F4

Preklopiti fokus s podokna Besedilo na obrobo grafike SmartArt

Esc

Odpreti temo pomoči za grafike SmartArt. (Kazalec mora biti v podoknu z besedilom.)

Ctrl+Shift+F1

Bližnjice na tipkovnici, ki so opisane tukaj, se nanašajo na ameriško razporeditev tipkovnice. Tipke na drugih tipkovnicah morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški.

Pri bližnjicah na tipkovnici, ko morate hkrati pritisniti dve tipki ali več, so tipke, ki jih morate pritisniti, ločene z znakom (+). Pri bližnjicah na tipkovnici, ko morate pritisniti eno tipko takoj za drugo, so tipke ločene z vejico (,).

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Ali želite več možnosti?

Raziščite ugodnosti naročnine, prebrskajte izobraževalne tečaje, preberite, kako zaščitite svojo napravo in še več.

Skupnosti vam pomagajo postaviti vprašanja in odgovoriti nanje, posredovati povratne informacije in prisluhniti strokovnjakom z bogatim znanjem.

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?
Če pritisnete »Pošlji«, bomo vaše povratne informacije uporabili za izboljšanje Microsoftovih izdelkov in storitev. Vaš skrbnik za IT bo lahko zbiral te podatke. Izjavi o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×