You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

V tem članku sta opisani sintaksa formule in uporaba funkcije COUPNCD v Microsoft Excelu.

Opis

Vrne številko, ki predstavlja naslednji datum kupona od datuma poravnave

Sintaksa

COUPPCD(poravnava, zapadlost, pogostost, [osnova])

Pomembno: Datume vnašajte s funkcijo DATE ali kot rezultate drugih formul ali funkcij. Za 23. maj 2008 uporabite DATE(2008;5;23).Če vnašate datume kot besedilo, lahko pride do težav.

Sintaksa funkcije COUPNCD ima te argumente:

 • poravnava    Obvezen. Datum dodelitve zavarovanja. Datum dodelitve zavarovanja je poznejši datum kot datum izdaje, ko je bilo zavarovanje poslano kupcu.

 • zapadlost    Obvezen. Datum zapadlosti zavarovanja. Datum zapadlosti je datum prenehanja veljave zavarovanja.

 • pogostost    Obvezen. Letno število plačil s kuponi. Za letna plačila je vrednost argumenta »pogostost« 1, za polletna 2, za četrtletna pa 4.

 • osnova    Neobvezen. Je vrsta uporabljene osnove za štetje dni.

Osnova

Osnova za štetja dni

0 ali izpuščeno

Ameriško (NASD) 30/360

1

Dejansko/dejansko

2

Dejansko/360

3

Dejansko/365

4

Evropsko 30/360

Opombe

 • Microsoft Excel shrani datume kot zaporedne serijske številke, tako da jih je mogoče uporabiti pri izračunih. Za 1. januar 1900 je privzeta serijska številka 1, za 1. januar 2008 pa je serijska številka 39448, ker je na vrsti 39.448 dni po 1. januarju 1900.

 • Datum poravnave je datum, ko kupec kupi kupon, kot je obveznica. Datum zapadlosti je datum poteka kupona. Recimo, da je 1. januarja 2008 izdana 30-letna obveznica, ki jo je kupil kupec šest mesecev pozneje. Datum izdaje bi bil 1. januar 2008, datum poravnave bi bil 1. julij 2008, datum zapadlosti pa 1. januar 2038, kar je 30 let po 1. januarju 2008.

 • Vsi argumenti se prirežejo v cela števila.

 • Če v argumentu »poravnava« ali »zapadlost« ni veljavnega datuma, COUPNCD vrne #VALUE! .

 • Če je vrednost pogostosti katero koli drugo od 1, 2, ali 4, vrne COUPNCD vrednost #NUM! .

 • Če je < 0 ali če je > 4, COUPNCD vrne #NUM! .

 • Če argument ≥ zapadlost, COUPNCD vrne #NUM! .

Primer

Kopirajte vzorčne podatke iz te tabele in jih prilepite v celico A1 v novem Excelovem delovnem listu. Če želite, da formule prikažejo rezultate, jih izberite, pritisnite F2 in nato tipko ENTER. Po potrebi lahko prilagodite širine stolpcev in si ogledate vse podatke.

Podatki

Opis

25-jan-11

Datum poravnave

15-nov-11

Datum zapadlosti

2

Polletni kupon (glejte zgoraj)

1

Dejansko/dejanska osnova (glejte zgoraj)

Formula

Opis

Rezultat

=COUPNCD(A2; A3; A4; A5)

Naslednji datum kupona po datumu poravnave za delnico z zgoraj opisanimi pogoji

15. maj 2011

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×