Vpišite se z Microsoftovim
Vpišite se ali ustvarite račun.
Pozdravljeni,
Izberite drug račun.
Imate več računov
Izberite račun, s katerim se želite vpisati.

V tem članku je opisana sintaksa formule in uporaba DCOUNTA v Microsoft Excelu.

Opis

Prešteje celice v polju (stolpcu) zapisov v seznamu ali zbirki podatkov, ki niso prazne in ustrezajo določenim pogojem.

Argument polja je izbiren. Če ga izpustite, prešteje DCOUNTA vse zapise v zbirki podatkov, ki ustrezajo pogoju.

Sintaksa

DCOUNTA (zbirka, polje, pogoji)

V sintaksi funkcije DCOUNTA so ti argumenti:

 • zbirka_podatkov    Obvezen. Obseg celic, ki sestavljajo zbirko podatkov. Zbirka podatkov je seznam sorodnih podatkov, v katerem so vrstice s podatki zapisi, stolpci s podatki pa polja. V prvi vrstici seznama so oznake posameznih stolpcev.

 • polje    Izbirno. Označuje polje, ki ga uporablja funkcija. Vnesite oznako stolpca med dvojnimi narekovaji, kot je na primer "Starost" ali "Donos", ali število (brez narekovajev), ki predstavlja mesto stolpca na seznamu: 1 za prvi stolpec, 2 za drugi stolpec in tako dalje.

 • pogoji    Obvezen. Obseg celic z navedenimi pogoje za zbirko podatkov. Za argument »criteria« lahko uporabite poljuben obseg celic, vendar pod pogojem, da vsebuje vsaj eno oznako stolpca in najmanj eno celico pod oznako stolpca, v kateri določite pogoj za ta stolpec.

Opombe

 • Za argument »pogoji« lahko uporabite kateri koli obseg, vendar mora vključevati vsaj eno oznako stolpca in vsaj eno celico pod oznako stolpca, ki vsebuje primerjalno vrednost za pogoj.

  Če na primer obseg G1:G2 vsebuje oznako stolpca »Dohodek« v celici G1 in znesek 10.000 € v celici G2, lahko imenujete obseg »PrimerjajDohodek« in uporabite to ime kot argument »pogoji« v funkcijah zbirke podatkov.

 • Čeprav je lahko obseg s pogoji kjer koli na delovnem listu, ga ne postavite pred seznam. Če seznamu dodate podatke, bodo novi podatki dodani pred prvo vrstico na seznamu. Če vrstica pred seznamom ni prazna, Excel na seznam ne more vključiti novih podatkov.

 • Poskrbite, da obseg s pogoji ne bo prekrival seznama.

 • Če želite izvesti operacijo v celotnem stolpcu v zbirki podatkov, vnesite prazno vrstico pod oznake stolpcev v obsegu pogojev.

Primeri

Kopirajte vzorčne podatke iz te tabele in jih prilepite v celico A1 v novem Excelovem delovnem listu. Če želite, da formule prikažejo rezultate, jih izberite, pritisnite F2 in nato tipko ENTER. Po potrebi, lahko prilagodite širine stolpcev, da si boste lahko ogledali vse podatke. Če kopirate katerega koli od spodnjih primerov v Excel, morate izbrati vse celice v tej tabeli, tudi tiste v skrajnem zgornjem levem kotu.

Drevo

Višina

Starost

Donos

Dobiček

Višina

="=Jablana"

>10

<16

="=Hruška"

Drevo

Višina

Starost

Donos

Dobiček

Jablana

18

20

14

105,0

Hruška

12

12

10

96,0

Češnja

13

14

9

105,0

Jablana

14

15

10

75,0

Hruška

9

8

8

76,8

Jablana

8

9

6

45,0

Formula

Opis

Rezultat

=DCOUNTA(A4:E10; "Dobiček"; A1:F2)

Prešteje vrstice (1), ki vsebujejo »Jablana« v stolpcu A z višino >10 in <16. Le vrstica 8 ustreza tem trem pogojem.

1

Primeri pogojev

 • Ko vnesete =besedilo v celici, Excel vnos tolmači kot formulo in jo poskuša izračunati. Če želite vnesti =besedilo, tako da ga Excel ne poskusi izračunati, uporabite to sintakso:

  =''= vnos ''

  Kjer je vnos besedilo ali vrednost, ki jo želite najti. Na primer:

Kar vnesete v celico

Kar Excel izračuna in prikaže

="=Zajc"

=Zajc

="=3000"

=3000

 • Med filtriranjem podatkov besedila Excel ne loči znakov velikih in malih črk. Če pa želite izvesti iskanje z razlikovanjem velikih in malih črk, uporabite formulo.

V razdelkih v nadaljevanju so prikazani primeri zahtevnih pogojev.

Več pogojev v enem stolpcu

Logična vrednost:     (Prodajalec = "Zajc" OR Prodajalec = "Potokar")

Če želite poiskati vrstice, ki izpolnjujejo več pogojev za en stolpec, vnesite vsak pogoj v obsegu pogojev v svojo vrstico neposredno enega pod drugim.

V tem obsegu podatkov (A6:C10) je obseg pogojev (B1:B3) v stolpcu »Prodajalec« (A8:C10) uporabljen za izračun vrstic, ki vsebujejo »Zajc« ali »Potokar«.

Prodajalec

="=Zajc"

="=Potokar"

Kategorija

Prodajalec

Prodaja

Pijače

Stražar

5.122 EUR

Meso

Zajc

450 EUR

pridelek

Potokar

6.328 EUR

Pridelek

Zajc

6.544 EUR

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10; 2; B1:B3)

Prešteje število vrstic (3) v obsegu A6:C10, ki ustrezajo kateremu koli od obeh pogojev »Prodajalec« v vrsticah 2 in 3.

=DCOUNTA(A6:C10; 2; B1:B3)

Več pogojev v več stolpcih, kjer morajo biti vsi pogoji resnični

Booleanova logika:     (Vrsta = »Pridelek« AND Prodaja > 2000)

Če želite poiskati vrstice, ki izpolnjujejo več pogojev v več stolpcih, vnesite vse pogoje v isto vrstico obsega pogojev.

V tem obsegu podatkov (A6:C12) je obseg pogojev (A1:C2) uporabljen za štetje vrstic, ki vsebujejo »Pridelek« v stolpcu »Kategorija« in v stolpcu »Prodaja« vrednost, večjo kot 2.000 €.

Kategorija

Prodajalec

Prodaja

="=Pridelek"

>2000

Kategorija

Prodajalec

Prodaja

Pijače

Stražar

5.122 EUR

Meso

Zajc

450 EUR

Pridelek

Potokar

935 EUR

Pridelek

Zajc

6.544 EUR

Pijače

Potokar

3.677 EUR

Pridelek

Zajc

3.186 EUR

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C12;;A1:C2)

Prešteje število vrstic (2) v obsegu A6:C12, ki ustrezajo pogojem v vrstici 2 (="Pridelek" in >2000).

=DCOUNTA(A6:C12;;A1:C2)

Več pogojev v več stolpcih, kjer je lahko vsak pogoj resničen

Logična vrednost:     (Vrsta = "Izdelek" OR Prodajalec = "Zajc")

Če želite najti vrstice, ki ustrezajo več kriterijem v več stolpcih, kjer je lahko vsak pogoj resničen, vnesite pogoje v različne vrstice obsega pogojev.

V tem obsegu podatkov (A6:C10), obseg pogojev (A1:B3) prikaže vse vrstice, ki vsebujejo »Pridelek« v stolpcu »Vrsta« ali »Zajc«.

Kategorija

Prodajalec

="=Pridelek"

="=Zajc"

Kategorija

Prodajalec

Prodaja

Pijače

Stražar

5.122 EUR

Meso

Zajc

675 EUR

pridelek

Potokar

937 EUR

Pridelek

Potokar

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10; "Prodaja"; A1:B3)

Prešteje število vrstic (2) v obsegu A6:C10, ki ustrezajo kateremu koli od obeh pogojev v obsegu A1:C3, kjer polje »Prodaja« ni prazno.

=DCOUNTA(A6:C10; "Prodaja"; A1:B3)

Več nizov pogojev, kjer vsak niz vključuje pogoje za več stolpcev

Logična vrednost:     ( (Prodajalec = "Zajc" AND Prodaja >3000) OR (Prodajalec = "Potokar" AND Prodaja > 1500) )

Če želite poiskati vrstice, ki ustrezajo več naborom pogojev, kjer vsak niz vključuje pogoje za več stolpcev, vnesite vsak niz pogojev v ločene vrstice.

V tem obsegu podatkov (A6:C10) je obseg pogojev (B1:C3) uporabljen za štetje vrstic, ki vsebujejo tako »Zajc« v stolpcu »Prodajalec« kot vrednost, večjo kot 3.000 €, v stolpcu »Prodaja« ali pa za štetje vrstic, ki vsebujejo »Potokar« v stolpcu »Prodajalec« in v stolpcu »Prodaja« (A9:C10) vrednost, večjo kot 1.500 €.

Kategorija

Prodajalec

Prodaja

="=Zajc"

>3000

="=Potokar"

>1500

Kategorija

Prodajalec

Prodaja

Pijače

Stražar

5.122 EUR

Meso

Zajc

450 EUR

pridelek

Potokar

6.328 EUR

Pridelek

Zajc

6.544 EUR

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10;;B1:C3)

Prešteje število vrstic (2) v obsegu A6:C10, ki ustrezajo vsem pogojem v obsegu B1:C3.

=DCOUNTA(A6:C10;;B1:C3)

Več nizov pogojev, kjer vsak niz vključuje pogoje za en stolpec

Logična vrednost:     ( (Prodaja > 6000 AND Prodaja < 6500 ) OR (Prodaja < 500) )

Če želite poiskati vrstice, ki izpolnjujejo več naborov pogojev, pri čemer so v posamezen nabor pogojev vključeni pogoji za en stolpec, vključite več stolpcev z enako glavo stolpca.

V tem obsegu podatkov (A6:C10) je obseg pogojev (C1:D3) uporabljen za štetje vrstic v stolpcu »Prodaja« (A8:C10), ki vsebujejo vrednosti med 6.000 € in 6.500 € in vrednosti, manjše kot 500 €.

Kategorija

Prodajalec

Prodaja

Prodaja

>6000

<6500

<500

Kategorija

Prodajalec

Prodaja

Pijače

Stražar

5.122 EUR

Meso

Zajc

450 EUR

pridelek

Potokar

6.328 EUR

Pridelek

Zajc

6.544 EUR

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10;;C1:D3)

Prešteje število vrstic (2), ki ustrezajo pogojem v vrstici 2 (>6000 in <6500) ali ustrezajo pogoju v vrstici 3 (<500).

=DCOUNTA(A6:C10;;C1:D3)

Pogoji za iskanje vrednosti besedila, ki imajo nekaj skupnih znakov, nekaj pa različnih

Če želite poiskati besedilne vrednosti, ki imajo skupnih le nekaj znakov, naredite nekaj od tega:

 • Če želite poiskati vrstice z besedilno vrednostjo v stolpcu, ki se začne z znaki brez enačaja (=), vnesite nekaj teh znakov. Če na primer kot pogoj vnesete besedilo Zaj , Excel poišče »Zajc«, »Zajec« in »Zajnik«.

 • Uporabite nadomestni znak.

  Te nadomestne znake uporabite kot primerjalne pogoje.

Uporaba

Če želite najti

? (vprašaj)

Kateri koli znak
Primer st?le najde »stele« in »stale«

* (zvezdica)

Poljubno število znakov
Primer: *vzhod najde »jugovzhod« in »severovzhod«

~ (tilda), ki ji sledi ?, *, ali ~

Vprašaj, zvezdico ali tildo
Na primer pl91~? najde »fy91?«

V tem obsegu podatkov (A6:C10) je obseg pogojev (A1:B3) uporabljen za štetje vrstic z vrednostjo »Jaz« kot prvimi znaki v stolpcu »Vrsta« ali za štetje vrstic z drugim znakom, ki je enak »u« v stolpcu »Prodajalec«.

Kategorija

Prodajalec

Prodaja

Jaz

?u*

Kategorija

Prodajalec

Prodaja

Pijače

Stražar

5.122 EUR

Meso

Zajc

450 EUR

pridelek

Potokar

6.328 EUR

Pridelek

Zajc

6.544 EUR

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10;;A1:B3)

Prešteje število vrstic (3), ki ustrezajo kateremu koli od obeh pogojev v obsegu A1:B3.

=DCOUNTA(A6:C10;;A1:B3)

Pogoji, ustvarjeni kot rezultat formule

Kot pogoj lahko uporabite izračunano vrednost, ki je rezultat formula. Ne pozabite na te pomembne točke:

 • Formula mora biti ovrednotena s TRUE ali FALSE.

 • Ker uporabljate formulo, jo vnesite kot po navadi in izraza ne vnesite tako:

  =''= vnos ''

 • Za oznake pogojev ne uporabljajte oznake stolpca; pustite oznake pogojev prazne ali uporabite oznako, ki ni oznaka stolpca v obsegu (v spodnjem primeru »Izračunano povprečje« in »Popolno ujemanje«).

  Če v formuli uporabite oznako stolpca namesto relativnega sklica na celico ali imena obsega, prikaže Excel v celici, ki vsebuje pogoj, napako z vrednostjo, na primer #NAME? ali #VALUE!. To napako lahko prezrete, saj ne vpliva na filtriranje obsega.

 • Formula, ki jo uporabite za pogoj, mora vključevati relativni sklic, ki se sklicuje na ustrezno celico v prvi vrstici.

 • Vsi drugi sklici v formuli morajo biti absolutni sklici.

Filtriranje vrednosti, ki so večje od povprečja vseh vrednosti v obsegu podatkov

V tem obsegu podatkov (A6:C10) je obseg pogojev (D1:D2) uporabljen za štetje vrstic, ki imajo v stolpcu »Prodaja« vrednost, večjo kot povprečje vseh vrednosti »Prodaja« (C7:C10). Povprečje je izračunano v celici C4, rezultat pa združen v celici C2 s formulo =">"&C4, ki ustvari uporabljeni pogoj.

Prodaja

=CONCATENATE(">"; C4)

Izračunano povprečje

=AVERAGE(C7:C10)

Kategorija

Prodajalec

Prodaja

Pijače

Stražar

5.122 EUR

Meso

Zajc

450 EUR

pridelek

Potokar

6.328 EUR

Pridelek

Zajc

6.544 EUR

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10;;C1:C2)

Prešteje števila vrstic (3), ki ustrezajo pogoju (>4611), v obsegu C1:C2. Pogoj v celici C2 je ustvarjen z združevanjem =">" s celico C4, kar je izračunano povprečje obsega C7:C10.

=DCOUNTA(A6:C10;;C1:C2)

Na vrh strani

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Ali želite več možnosti?

Raziščite ugodnosti naročnine, prebrskajte izobraževalne tečaje, preberite, kako zaščitite svojo napravo in še več.

Skupnosti vam pomagajo postaviti vprašanja in odgovoriti nanje, posredovati povratne informacije in prisluhniti strokovnjakom z bogatim znanjem.

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?
Če pritisnete »Pošlji«, bomo vaše povratne informacije uporabili za izboljšanje Microsoftovih izdelkov in storitev. Vaš skrbnik za IT bo lahko zbiral te podatke. Izjavi o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×