Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

V tem članku sta opisani sintaksa formule in uporaba funkcije DEC2OCT v Microsoft Excelu.

Opis

Pretvori desetiško število v osmiško.

Sintaksa

DEC2OCT(število, [mesta])

Sintaksa funkcije DEC2OCT ima te argumente:

  • število    Obvezen. Desetiško celo število, ki ga želite pretvoriti. Če je število negativno, program prezre prazna mesta, DEC2OCT pa vrne (30-bitno) osmiško število z desetimi znaki, v katerem je najpomembnejši bit znakovni bit. Ostalih 29 bitov določa velikost števila. Negativna števila so zapisana z dvojiškim komplementom.

  • mesta    Neobvezen. Število znakov, ki naj jih program uporabi. Če argumenta »mesta« ne navedete, DEC2OCT uporabi najmanjše število znakov, ki so potrebni. Argument »mesta« je uporaben pri zapolnjevanju vrnjene vrednosti z vodilnimi znaki 0 (ničlami).

Opombe

  • Če je < -536,870,912 ali če je število > 536,870,911, vrne DEC2OCT #NUM! .

  • Če število ni v obliki števila, vrne DEC2OCT #VALUE! .

  • Če DEC2OCT zahteva več mest, kot je za znake določeno v #NUM! .

  • Če argument »mesta« ni celo število, ga program prireže na celo število.

  • Če število »mesta« ni število, vrne DEC2OCT #VALUE! .

  • Če je vrednost »mesta« negativna, DEC2OCT vrne #NUM! .

Primer

Kopirajte vzorčne podatke iz te tabele in jih prilepite v celico A1 v novem Excelovem delovnem listu. Če želite, da formule prikažejo rezultate, jih izberite, pritisnite F2 in nato tipko ENTER. Po potrebi lahko prilagodite širine stolpcev in si ogledate vse podatke.

Formula

Opis

Rezultat

=DEC2OCT(58; 3)

Pretvori desetiško število 58 v osmiško

072

=DEC2OCT(-100)

Pretvori desetiško število v osmiško.

7777777634

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×