You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

V Pripovedovalcu, vgrajenemu bralniku zaslona sistema Windows, smo naredili nekaj sprememb. Ker smo vam želeli olajšati učenje in uporabo Pripovedovalca, smo nadgradili znanje, ki ste ga morda pridobili z uporabo drugih bralnikov zaslona. V tej izdaji smo uvedli novo standardno razporeditev tipkovnice za Pripovedovalca. Ko uporabljate Pripovedovalca, bo postavitev tipkovnice privzeto standardna.

V tem članku je predstavljen le del sprememb. Sčasoma bomo posodobili vso vsebino našega bralnika zaslona, vendar bo to trajalo nekaj časa. Do takrat pa si oglejte informacije v tem članku.

Namig: Če želite, lahko preklopite nazaj na staro razporeditev Pripovedovalec tipkovnice. Če želite tipko Ctrl+ Windows nazaj, pritisnite tipko z logotipom sistema + Ctrl + N. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Izbira postavitve tipkovnice, standardna.« Če želite spremeniti postavitev v Podedovana, enkrat pritisnite puščično tipko dol. Zaslišali boste: »Podedovana, izbrana«. Novi ukazi Pripovedovalca niso na voljo v podedovani razporeditvi tipkovnice, če so kombinacije tipk za podedovane ukaze v sporu s tistim, ki so uporabljene v funkcijah novega Pripovedovalca.

Tukaj je nekaj zanimivosti:

 • V Pripovedovalcu lahko zdaj uporabite tipko Caps Lock ali Insert kot modifikacijsko tipko Pripovedovalca. V nadaljevanju bomo te modifikacijske tipke imenovali tipke »Tipka SR«.

 • Posodobili smo ukaze »Spremeni pogled«. Ti ukazi so zdaj preslikani v tipko SR + tipki za stran gor in stran dol. Ukaz »Spremeni pogled« lahko uporabite tudi tako, da pritisnete tipko SR + Ctrl + puščični tipki gor in dol. Ukaza »Premakni naprej« in »Premakni nazaj« se nista spremenila.

 • Spremenili smo ukaza za primarno in sekundarno dejanje v načinu pregleda. Primarno dejanje lahko izvedete tako, da pritisnete tipko Enter ali preslednico. Sekundarno dejanje lahko dokončate tako, da poleg katere koli od teh dveh tipk pritisnete še tipko Shift (Shift+Enter ali Shift+preslednica). Ta sprememba bo prikazana ne glede na izbrano razporeditev tipkovnice.

 • V novi standardni razporeditvi tipkovnice za Pripovedovalca smo spremenili ukaze za stran, odstavek, vrstico, besedo in znak. Poleg tega smo v Pripovedovalcu spremenili veliko ukazov tudi tako, da se jih boste lažje zapomnili. Nekatere smo spremenili tako, da sovpadajo s kombinacijo tipk, ki jih uporabniki bralnikov zaslona pogosto uporabljajo.

 • Zdaj lahko ukaze Pripovedovalca izvedete s številsko tipkovnico. Podrobnosti so opisane spodaj.

 • Pripovedovalcu smo dodali nekatere nove ukaze, kot so »Seznam povezav«, »Seznam naslovov«, »Seznam mejnikov« in »Iskanje v Pripovedovalcu«.

 • Dodali smo nekatere nove ukaze na tipkovnici za način pregleda, s katerimi lahko izberete besedilo.

 • Nekateri ukazi na tipkovnici za Pripovedovalca za pomikanje do povezav, naslovov in tabel so bili v standardni razporeditvi tipkovnice zastareli. Ti ukazi so še vedno na voljo v načinu pregleda in ukazu »Spremeni pogled«. Prav tako je zastarel tudi ukaz »Premakni v zadnji element v območju, ki ga vsebuje«.

Opombe: 

 • Nove funkcije storitve Microsoft 365 se za naročnike na Microsoft 365 izdajajo postopoma, zato vaša aplikacija teh funkcij morda še ne vključuje. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije dobite hitreje, se pridružite programu Office Insider.

V tej temi

Izkušnja nadgradnje

Ko nadgradite na to različico sistema Windows in vklopite Pripovedovalca, se prikaže pogovorno okno z informacijami o spremembah, ki ste jih naredili v razporeditvi tipkovnice za pripovedovalca. Če želite to izklopiti, potrdite polje Tega ne kaži več.

Tipka SR

Modifikacijsko tipko Pripovedovalca smo nekoliko spremenili. V nastavitvah Pripovedovalca in prihodnji dokumentaciji jo bomo imenovali »tipka SR«.

Kot tipka SR bosta privzeto na voljo tipki Caps Lock in Insert. Če uporabljate japonsko tipkovnico 106, lahko za tipko SR uporabite tipki NonConvert in Insert. V prejšnjih izdajah sta bili modifikacijski tipki Pripovedovalca tipki Ctrl in Alt.

Spremembe nastavitev Pripovedovalca

Nastavitvam Pripovedovalca smo dodali nov naslov Izbira nastavitev tipkovnice. Nastavitve lahko odprete v načinu pregleda in se s tipko H pomaknete na naslov. Tukaj so na voljo te nastavitve:

Izbira razporeditve tipkovnice

S to nastavitvijo lahko izberete razporeditev tipkovnice Pripovedovalca. Privzeto je izbrana standardna razporeditev tipkovnice. Če se želite vrniti na razporeditev tipkovnice aprilske izdaje 2018, izberite postavitev Starejša.

Izbira modifikacijske tipke Pripovedovalca

S to nastavitvijo lahko določite tipko, ki jih želite uporabiti za modifikacijsko tipko Pripovedovalca (tipka SR). Na voljo se te možnosti:

 • Caps Lock in Insert (privzeta nastavitev)

 • Insert

 • Caps Lock

Če uporabljate japonsko tipkovnico 106, so na voljo te nastavitve:

 • NonConvert in Insert (privzeta nastavitev)

 • Convert

 • Insert

 • NonConvert

Nove bližnjice na tipkovnici za Pripovedovalca

V tej izdaji smo Pripovedovalcu dodali številne nove funkcije. Nekateri od teh ukazov delujejo le v načinu pregleda, medtem ko drugi delujejo vedno, ko uporabljate Pripovedovalca.

Opomba: V navajanju kombinacij tipk za ukaze, ki so opisani v tabelah v tem dokumentu, bomo tipko Pripovedovalca imenovali preprosto »tipka SR«. Enako načelo boste opazili tudi v pogovornem oknu »Tipka SR+F1«, ki prikaže vse ukaze Pripovedovalca.

Nove splošne bližnjice

Te bližnjice delujejo, če je način pregleda vklopljen ali izklopljen:

Ukaz

Tipka

Branje izbora

Tipka SR+Shift+puščična tipka dol

Črkovanje izbora

Tipka SR+Shift+dvakrat hitro puščična tipka dol

Seznam povezav

Tipka SR+F7

Seznam naslovov

Tipka SR+F6

Seznam mejnikov

Tipka SR+F5

Iskanje v Pripovedovalcu

Tipka SR+Ctrl+F

Nadaljuj iskanje naprej

Tipka SR+F3

Nadaljuj iskanje nazaj

Tipka SR+Shift+F3

Nove bližnjice načina pregleda

V tej izdaji lahko izberete vsebino, ko ste v načinu pregleda, in jo kopirate v odložišče sistema Windows. Te bližnjice delujejo, ko uporabljate način pregleda:

Ukaz

Tipka

Izbira ali preklic izbire znaka v fokusu Pripovedovalca

Shift+leva ali desna puščična tipka

Izbira ali preklic izbire besede v fokusu Pripovedovalca

Ctrl+Shift+leva ali desna puščična tipka

Izbira ali preklic izbire vrstice v fokusu Pripovedovalca

Shift+puščična tipka gor ali dol

Izbira ali preklic izbire odstavka v fokusu Pripovedovalca

Ctrl+Shift+puščična tipka gor ali dol

Izbira za pomik na začetek ali konec trenutne vrstice

Shift+Home ali End

Izbira za pomik na začetek ali konec trenutnega dokumenta

Ctrl+Shift+Home ali End

Izbira ali preklic izbire strani

Shift+Page Up ali Page Down

Označitev bloka

F9

Izbira bloka

F10

Izbira vsega

Ctrl+A

Branje izbora

Tipka SR+Shift+puščična tipka dol

Črkovanje izbora

Tipka SR+Shift+dvakrat hitro puščična tipka dol

Kopiranje izbora v odložišče

Ctrl+C

Lepljenje izbora

Ctrl+V

Rezanje izbora

Ctrl+X

Uporaba številske tipkovnice s Pripovedovalcem

Nova standardna razporeditev tipkovnice omogoča izvajanje ukazov Pripovedovalca s številsko tipkovnico. Številsko tipkovnico smo zasnovali tako, da lahko do vseh predmetov dostopate z eno roko. Za vse ukaze Pripovedovalca morate uporabiti tipko SR (običajno tipko Insert na številski tipkovnici). Puščične tipke gor, dol, levo in desno ter tipke Home, End, Page Up in Page Down delujejo tako, kot če tipka SR ni pridržana. Ukazi teh tipk so preprosto posredovani aplikaciji. Celoten opis postavitve številske tipkovnice je opisan spodaj:

Ukaz

Tipka

Premik do prvega elementa v oknu

Tipka SR+Home

Premik do zadnjega elementa v oknu

Tipka SR+End

Branje trenutne vrstice

Tipka SR+puščična tipka gor

Branje od kazalca

Tipka SR+puščična tipka dol

Branje trenutnega izbora

Tipka SR+Shift+puščična tipka dol

Črkovanje trenutnega izbora

Tipka SR+Shift+dvakrat hitro puščična tipka dol

Spreminjanje pogleda

Tipka SR+Page up

Spreminjanje pogleda

Tipka SR+Page down

Premik na prejšnji element

Tipka SR+Puščična tipka levo

Premik na naslednji element

Tipka SR+Puščična tipka desno

Branje trenutnega znaka

5 na številski tipkovnici

Branje prejšnje besede

Tipka SR+Ctrl+Puščična tipka levo

Branje naslednje besede

Tipka SR+Ctrl+Puščična tipka desno

Branje elementa

Tipka SR+Ctrl+5 na številski tipkovnici

Branje črkovanega elementa

Tipka SR+Ctrl+dvakrat hitro 5 na številski tipkovnici

Premik kazalca Pripovedovalca v sistemski kazalec

Tipka SR+minus na številski tipkovnici (-)

Nastavitev fokusa na element

Plus na številski tipkovnici (+)

Branje vrstice in stolpca, v katerem se nahaja Pripovedovalec

Ctrl+Alt+Shift+5 na številski tipkovnici

Standardna razporeditev tipkovnice

V spodnjih razdelkih je opisano, v čem se nova standardna postavitev tipkovnice Pripovedovalca razlikuje od prejšnje postavitve tipkovnice (zdaj imenovane »Starejša«). V spodnjih razdelkih so predstavljene najpogostejše uporabljene tipke Pripovedovalca.

Način učenja vnosov v Pripovedovalcu

Z načinom učenja vnosov se boste lažje seznanili s standardno postavitvijo tipkovnice. Pritisnite tipko SR+1, da vklopite način učenja vnosov. V tem načinu lahko preskusite tipke na tipkovnici, da se naučite njihovih funkcij. 

Spremenjeno posredovanje povratnih informacij

Nova kombinacija tipk za posredovanje povratnih informacij je tipka SR+Alt+F. Ta kombinacija deluje tako v standardni postavitvi kot tudi v starejši postavitvi.

Spremenjeni ukazi spreminjanja pogleda

Novi ukazi so:

Pritisnite te tipke

Če želite narediti to

Tipka SR+Page up ali Page down
Tipka SR+Ctrl+puščična tipka gor ali dol

Spreminjanje pogleda

Nekateri prenosni računalniki imajo na svojih tipkovnicah tipki Page Up in Page Down postavljeni na nepraktičnih mestih, zato je zdaj na voljo alternativni način za spreminjanje pogleda Pripovedovalca s puščičnima tipkama gor in dol.

Opomba: Če želite spremeniti pogled Pripovedovalca na znake, besede, vrstice ali odstavke, je branje besedila določene vrste pogleda zanesljivejše z ukazom »Preberi trenutni element«.

Spreminjanje nastavitev zvoka Pripovedovalca

Spodaj so opisane spremembe upravljanja nastavitev govora Pripovedovalca:

Ukaz

Tipka 1

Tipka 2

Povečanje glasnosti zvoka

Tipka SR+Ctrl+znak plus (+)

Tipka SR+Ctrl+plus na številski tipkovnici (+)

Zmanjšanje glasnosti zvoka

Tipka SR+Ctrl+znak minus (-)

Tipka SR+Ctrl+minus na številski tipkovnici (-)

Povečanje načina obširnosti branja

Tipka SR+V

Zmanjšanje načina obširnosti branja

Tipka SR+Shift+V

Preklop branja znakov

Tipka SR+2

Spremembe načina pregleda

Spremenili smo ukaza za primarno in sekundarno dejanje v načinu pregleda tako, da jih boste lažje uporabljali. Če želite izvesti ta ukaza, uporabite te tipke:

Ukaz

Tipka 1

Tipka 2

Primarno dejanje

Enter

Preslednica

Sekundarno dejanje

Shift+Enter

Shift+preslednica

Splošni ukazi

Spremenili smo te ukaze:

Ukaz

Tipka 1

Tipka 2

Preklop načina iskanja

Tipka SR+Ctrl+Enter

Branje trenutnega časa in datuma

Tipka SR+F12

Opis slike s spletno storitvijo

Tipka SR+Ctrl+D

Preklop načina za razvijalce

Tipka SR+Ctrl+F12

Način miške

Tipka SR+Alt+M

Posredovanje ukaza tipke aplikaciji

Tipka SR+3

Premik kazalca Pripovedovalca v sistemski kazalec

Tipka SR+začetni oglati oklepaj ([)

Tipka SR+minus na številski tipkovnici (-)

Nastavitev fokusa na element

Tipka SR+enojni narekovaj (')

Tipka SR+plus na številski tipkovnici (+)

Pomik na povezan element

Tipka SR+A

Pomik na vsebino z opombami

Tipka SR+Shift+A

Krmarjenje do nadrejenega elementa (ko je na voljo strukturno krmarjenje)

Tipka SR+Alt+puščična tipka gor

Krmarjenje do naslednjega sorodnega elementa (ko je na voljo strukturno krmarjenje)

Tipka SR+Alt+puščična tipka desno

Krmarjenje do prejšnjega sorodnega elementa (ko je na voljo strukturno krmarjenje)

Tipka SR+Alt+puščična tipka levo

Krmarjenje do prvega podrejenega elementa (ko je na voljo strukturno krmarjenje)

Tipka SR+Alt+puščična tipka dol

Splošni ukazi za branje

Spremenili smo te ukaze:

Ukaz

Tipka 1

Tipka 2

Branje elementa

Tipka SR+Tab

Tipka SR+5 na številski tipkovnici

Branje črkovanega elementa

Tipka SR+dvakrat hitro tabulatorka

Tipka SR+dvakrat hitro 5 na številski tipkovnici

Ponovitev besedne zveze

Tipka SR+X

Začetek branja dokumenta

Tipka SR+puščična tipka dol

Tipka SR+Ctrl+R

Premik na začetek besedila

Tipka SR+B

Tipka SR+Ctrl+Home

Premik na konec besedila

Tipka SR+E

Tipka SR+Ctrl+End

Branje dokumenta

Tipka SR+C

Branje od začetka kazalca

Tipka SR+Shift+J

Tipka SR+Alt+Home

Ukazi za branje znakov, besed, vrstic, odstavkov in strani

Spremenili smo te ukaze:

Ukaz

Tipka 1

Tipka 2

Branje trenutnega znaka

Tipka SR+vejica (,)

5 na številski tipkovnici

Branje prejšnjega znaka

Tipka SR+M

Puščična tipka levo (ko urejate besedilo)

Branje naslednjega znaka

Tipka SR+pika (.)

Puščična tipka desno (ko urejate besedilo)

Branje trenutne besede

Tipka SR+K

Tipka SR+Ctrl+5 na številski tipkovnici

Črkovanje trenutne besede

Tipka SR+dvakrat hitro K

Tipka SR+Ctrl+Puščična tipka levo

Branje prejšnje besede

Tipka SR+J

Tipka SR+Ctrl+End

Branje naslednje besede

Tipka SR+L

Tipka SR+Ctrl+Puščična tipka desno

Branje trenutne vrstice

Tipka SR+I

Tipka SR+puščična tipka gor

Branje prejšnje vrstice

Tipka SR+U

Puščična tipka gor (ko urejate besedilo)

Branje naslednje vrstice

Tipka SR+O

Puščična tipka dol (ko urejate besedilo)

Branje trenutnega odstavka

Tipka SR+Ctrl+K

Branje prejšnjega odstavka

Tipka SR+Ctrl+J

Branje naslednjega odstavka

Tipka SR+Ctrl+L

Branje trenutne strani

Tipka SR+Ctrl+I

Branje prejšnje strani

Tipka SR+Ctrl+U

Branje naslednje strani

Tipka SR+Ctrl+O

Način branja tabele

Poenotili smo izkušnjo branja tabele. Spodaj so navedene nove kombinacije tipk za branje tabel, ko ne uporabljate načina pregleda:

Ukaz

Tipka 1

Tipka 2

Premik na naslednjo celico v trenutni vrstici

Ctrl+Alt+puščična tipka desno

Premik na prejšnjo celico v trenutni vrstici

Ctrl+Alt+puščična tipka levo

Premik na naslednjo celico v trenutnem stolpcu

Ctrl+Alt+puščična tipka dol

Premik na prejšnjo celico v trenutnem stolpcu

Ctrl+Alt+puščična tipka gor

Premik na prvo celico v tabeli

Ctrl+Alt+Home

Premik na zadnjo celico v tabeli

Ctrl+Alt+End

Branje glave trenutne vrstice

Ctrl+Alt+Shift+puščična tipka levo

Branje trenutne vrstice

Ctrl+Alt+Shift+puščična tipka desno

Branje glave trenutnega stolpca

Ctrl+Alt+Shift+puščična tipka gor

Branje trenutnega stolpca

Ctrl+Alt+Shift+puščična tipka dol

Branje vrstice in stolpca, v katerem se nahaja Pripovedovalec

Ctrl+Alt+Shift+poševnica naprej (/)

Ctrl+Alt+Shift+5 na številski tipkovnici

Pomik v celico tabele

Ctrl+Alt+Page Up

Pomik na vsebino celice

Ctrl+Alt+Page Down

Glejte tudi

Popoln vodnik za Pripovedovalca

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×