Zadnja posodobitev: oktober 2010

Vsebina

Dodatek k izjavi o zasebnosti za Microsoft Lync 2010

Ta stran je dodatek k izjavi o zasebnosti za izdelke Microsoft Lync. Če želite razumeti zbiranje podatkov in njihovo uporabo v zvezi s posameznim izdelkom ali storitvijo Microsoft Lync, preberite izjavo o zasebnosti za Microsoft Lyncove izdelke in ta dodatek.

Ta dodatek k izjavi o varnosti obravnava uvajanje in uporabo programske opreme za komuniciranje v programu Microsoft Lync 2010 v vašem omrežju ali omrežju vašega podjetja. Če uporabljate Microsoft Lync Server 2010 kot storitev (povedano drugače: če tretja oseba [npr. Microsoft] gosti strežnike, v katerih je zagnana programska oprema), bodo informacije prenesene tretji osebi. Če želite izvedeti več o uporabi podatkov, prenesenih tretji osebi, se obrnite na skrbnika v podjetju ali ponudnika storitev.

Arhiviranje

Kaj omogoča ta funkcija: Z arhiviranjem lahko vaš skrbnik arhivira pogovore neposrednega sporočanja, dejavnosti in vsebino srečanja ter značilnosti uporabe, kot so vpisi uporabnikov, začetki pogovorov in podatki o pridruževanju.

Zbrane, obdelane ali prenesene informacije: Arhiviranje shrani vsebino pogovorov neposrednega sporočanja, informacije o uporabi neposrednega sporočanja, vsebino srečanja in informacije o srečanju v strežniku, ki ga konfigurira vaš skrbnik. Microsoft ne prejme nobene informacije.

Uporaba informacij: Vaš skrbnik lahko s temi informacijami upravlja uporabo programa Lync 2010 v podjetju.

Izbira/nadzor: Arhiviranje je privzeto izklopljeno in ga lahko vklopi skrbnik podjetja. Če želite ugotoviti, ali lahko omogočite arhiviranje, preglejte pravilnike podjetja o uporabi podatkov in nadzoru.

Vir dejavnosti

Kaj omogoča ta funkcija: Vir dejavnosti vam omogoča, da si na seznamu stikov ogledate »Posodobitve iz družabnih omrežij« za vaše stike. Drugim lahko prikažete nedavne osebne zaznamke ter spremembe slike, naziva ali lokacije pisarne.

Zbrane, obdelane ali prenesene informacije: Ob prisotnosti boste v programu Lync objavili te informacije:

 • Čas posodobitve poslovne slike (iz poslovnega imenika organizacije, kot so domenske storitve Active Directory)

 • Spletno sliko (ki jo prenesete v strežnik in želite dati v skupno rabo) s časom posodobitve

 • Čas spremembe naziva v podjetju

 • Čas spremembe lokacije pisarne

 • Zgodovino nazadnje objavljenih osebnih zaznamkov

 • Sporočilo o odsotnosti iz strežnika Microsoft Exchange Server

Microsoft ne prejme nobene informacije.

Uporaba informacij: Te informacije bodo v skupni rabi s stiki, ki imajo prikazan vaš vir dejavnosti in so v zasebnih odnosih »Družina in prijatelji«, »Delovna skupina«, »Sodelavci« ali »Zunanji stiki«.

Izbira/nadzor:

Nadzirate lahko, ali želite zgoraj opisane informacije dodati v skupno rabo, in sicer tako:

 1. V meniju Orodja kliknite Možnosti.

 2. Na zavihku Osebno pod možnostjo Podatki o dejavnosti vklopite ali izklopite skupno rabo teh posodobitev. Vaš trenutni osebni zaznamek in obvestilo o odsotnosti bosta prikazana v podatkih o dejavnosti, če so podatki nastavljeni. Če ne želite prikaza informacij v osebnem zaznamku, preprosto pustite polje zaznamka prazno.

 3. Kliknite V redu.

Storitev preskušanja zvoka

Kaj omogoča ta funkcija: Gumb »Preskusi kakovost klica« vam omogoči preskusni klic v Lyncu, tako da lahko preverite kakovost zvoka ob klicu. Gumb vam omogoči, da preverite, kako je vaš glas slišati ob dejanskem klicu. Ko opravite preskusni klic, vas storitev za preskušanje zvoka pozove, da posnamete glasovni vzorec po zvočnem signalu. Vaš glasovni vzorec bo posnet za vnaprej definirano časovno obdobje (npr. 5 sekund) in nato predvajan. Če omrežje ni najbolj učinkovito ali pa nimate ustrezno nameščene naprave, boste pomanjkljivosti opazili ob predvajanju posnetka.

Zbrane, obdelane ali prenesene informacije: Če opravite preskusni klic, posname storitev za preskušanje zvoka po pozivu glasovni vzorec. Ko končate klic, so glasovni vzorci izbrisani. Microsoftu niso poslane nobene informacije.

Uporaba informacij: Glasovni vzorec je namenjen vaši rabi, da preverite, kako vaš glas zveni ob dejanskem klicu, in ali je naprava ustrezno nameščena ter pripravljena na klic. Uporabnik s poslušanjem posnetega vzorca ugotovi, ali naprava ustrezno deluje in posreduje zvok, ter posledično ugotovi, ali lahko opravlja klice.

Izbira/nadzor: Če ne želite posneti glasovnega vzorca, lahko preskočite tudi preskusni klic. Preskusni klic lahko opravite na ta način:

 1. V meniju Orodja kliknite Možnosti.

 2. Na zavihku Zvočna naprava kliknite gumb Preskusi kakovost klica in sledite navodilom.

 3. Kliknite V redu.

Dnevniki klicev

Kaj omogoča ta funkcija: Dnevniki klicev omogočajo shranjevanje posnetkov glasovnih klicev v Lyncu v mapo programa Microsoft Outlook.

Zbrane, obdelane ali prenesene informacije: Informacije o glasovnih klicih, npr. začetni in končni čas, trajanje in udeleženci klica, bodo shranjeni v Outlookovi mapi »Zgodovina pogovorov«. Lokacije in zadeve srečanja zabeležite v dnevnik tako, da vi ali skrbnik v podjetju izberete Outlook za upravitelja osebnih podatkov v pogovornem oknu »Možnosti« na zavihku »Osebno«. Dnevniki klicev ne shranijo vsebine glasovnih klicev. Microsoftu niso poslane nobene informacije.

Uporaba informacij: S temi informacijami lahko pregledate zgodovino glasovnih klicev.

Izbira/nadzor: Funkcija »Dnevniki klicev« je privzeto vklopljena. Če skrbnik ni onemogočil vaše možnosti za nadzor dnevnikov klicev, lahko spremenite nastavitve na ta način:

 1. V meniju Orodja kliknite Možnosti.

 2. Na zavihku Osebno počistite potrditveno polje Shrani dnevnike klicev v Outlookovo mapo »Zgodovina pogovorov«.

 3. Kliknite V redu.

Posredovanje klicev

Kaj omogoča ta funkcija: Posredovanje klicev omogoča, da dodelite enega ali več pooblaščencev, ki nato vzpostavljajo klice in jih sprejemajo namesto vas ter organizirajo skupna spletna srečanja v vašem imenu.

Zbrane, obdelane ali prenesene informacije: Kadar pooblaščenci v vašem imenu sprejmejo klic, prejmete e-poštno obvestilo o tem dogodku. Microsoftu niso poslane nobene informacije.

Uporaba informacij: To funkcijo uporabite pri sodelovanju z vašimi pooblaščenci za upravljanje urnika in srečanj, pri nadaljnjem sodelovanju s pooblaščenci glede vzpostavljanja in sprejemanja klicev namesto vas (ali v vašem imenu).

Izbira/nadzor: Posredovanje klicev je privzeto izklopljeno, vendar ga lahko vklopi in izklopi skrbnik v podjetju. Če je vklopljeno, lahko nastavite pooblaščence na ta način:

 1. V meniju Orodja kliknite Možnosti.

 2. Na zavihku Preusmeritev klicev kliknite Hkratno klicanje ali preusmeritev mojih klicev na ter nato Moji pooblaščenci na spustnem meniju.

 3. Če nimate konfiguriranih pooblaščencev, kliknite Dodaj, nato pa izberite osebe, ki jih želite nastaviti kot pooblaščence.

 4. V pogovornem oknu Pooblaščenci kliknite V redu.

 5. V pogovornem oknu Preusmeritev klicev kliknite V redu.

  Opombe: 

  • Uporabnikom, ki ste jih nastavili kot pooblaščence, se prikaže obvestilo, ki jih obvešča o tem, da ste jih nastavili kot pooblaščence v Lyncu.

  • Skrbniki v podjetjih lahko nastavijo pooblaščence koledarja v programu Exchange za sinhronizacijo s strežnikom Lync Server 2010. Če je ta možnost omogočena, bodo pooblaščenci koledarja v programu Exchange z ustreznimi dovoljenji (ki so enaka ali večja od dovoljenj avtorjev brez pravice urejanja) samodejno dodani kot vaši pooblaščenci v Lync, vendar s tem ne spremenite nastavitev preusmeritve klicev.

Preusmeritev klicev

Kaj omogoča ta funkcija: Preusmeritev klica omogoča določitev druge osebe ali števila za preusmeritev vaših klicev, ko niste na voljo ali pa niste v pisarni.

Zbrani, obdelani in preneseni podatki: Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: S to funkcijo preusmerite klice drugi osebi ali na drugo številko, ko niste na voljo ali pa niste na primarni lokaciji.

Izbira/nadzor: Možnosti preusmeritve klicev so na voljo le, če jih je za vašo organizacijo omogočil skrbnik v podjetju. Če je skrbnik v podjetju omogočil to funkcijo za vašo organizacijo, je v namiznem odjemalcu programa Lync privzeto izklopljena. S temi koraki konfigurirate preusmeritev klica:

 1. V meniju Orodja kliknite ali Nastavitve preusmeritve klicev ALI Možnosti in nato kliknite Preusmeritev klicev.

 2. Pod možnostjo Preusmeritev klicev kliknite Preusmeri moje klice na številko in nato storite nekaj od tega:

  • Izberite Telefonski predal in nato kliknite V redu.

  • Izberite Nova številka ali stik. V pogovornem oknu Izbiranje stika ali številke kliknite stik, poiščite stik ali vnesite novo telefonsko številko za preusmeritev klicev in nato kliknite V redu. Znova kliknite V redu.

  • Izberite Moji pooblaščenci. V pogovornem oknu Preusmeritev klicev – pooblaščenci konfigurirajte pooblaščence glede na navodila v odseku »Posredovanje klicev« v tem dokumentu, nato pa kliknite V redu. Znova kliknite V redu.

Pomembno:  Ko v programu Lync 2010 konfigurirate preusmeritev klicev, so dohodni klici preusmerjeni na nastavljeno številko. Ko je klic povezan, je klicatelju prikazana številka, na katero ste preusmerili klice. Do tega pride le pri klicih iz Lynca v Lync.

ID klicatelja na seznamu udeležencev srečanja

Kaj omogoča ta funkcija: Seznam sodelujočih (seznam) prikaže seznam vseh udeležencev srečanja.

Zbrane, obdelane ali prenesene informacije: Ko kličete v konferenčni klic, je telefonska številka, s katero kličete (ID klicatelja), prikazana vsem udeležencem. Microsoft ne prejme nobene informacije.

Uporaba informacij: Osebe v srečanju lahko s temi informacijami ločijo med različnimi udeleženci, ki so se srečanju pridružili prek telefona.

Izbira/nadzor:

ID klicatelja je privzeto prikazan in pridobljen pri telefonski družbi. Izberete lahko možnost, da vaša telefonska številka ni prikazana, in sicer tako, da blokirate ID klicatelja, ko kličete.

 • Če želite trajno blokirati svoj ID klicatelja, se obrnite na lokalno telefonsko družbo.

 • Če je funkcionalnost na voljo v vašem območju, vtipkajte posebno kodo, preden pokličete telefonsko številko, da blokirate ID klicatelja za en klic. Za navodila se obrnite na lokalno telefonsko družbo.

Odjemalsko pisanje dnevnika

Kaj omogoča ta funkcija: Odjemalsko pisanje dnevnika vam omogoča beleženje podatkov o uporabi Lynca v računalniku. S temi informacijami odpravljate morebitne težave z Lyncom.

Zbrane, obdelane ali prenesene informacije: Če omogočite odjemalsko pisanje dnevnika, ali pa to stori vaš skrbnik, so v računalnik shranjene informacije, kot so te: zadeva srečanja, lokacija, sporočila protokola SIP, odgovori na povabila programa Lync, informacije o pošiljatelju in prejemniku posameznega sporočila programa Lync, potek sporočila, vaš seznam stikov, informacije o vaši prisotnosti, imena programov v skupni rabi, imena prilog v skupni rabi, imena datotek programa Microsoft PowerPoint v skupni rabi, imena tabel v skupni rabi, imena anket v skupni rabi, anketna vprašanja v skupni rabi in kazalo izbranih možnosti. Vsebina Lyncovih pogovorov ni shranjena. Družbi Microsoft niso samodejno poslane nobene informacije, lahko pa jih posredujete ročno.

Uporaba informacij: Z odjemalskim pisanjem dnevnika lahko odpravljate težave z Lyncom.

Izbira/nadzor: Odjemalsko pisanje dnevnika je privzeto izklopljeno in ga mora vklopiti skrbnik podjetja. Če vam skrbnik ni onemogočil možnosti nadzora nad pisanjem dnevnika, lahko spremenite nastavitve tako:

 1. V meniju Orodja kliknite Možnosti.

 2. Na zavihku Splošno kliknite Vklopi pisanje dnevnikov za Lync in Vklopi zapisovanje dogodkov v dnevnik sistema Windows za Lync.

 3. Kliknite V redu.

Zbiranje dnevnikov

Kaj omogoča ta funkcija: Zbiranje dnevnikov vam omogoča zbiranje dnevnikov programa Lync, tako da lahko Microsoft razišče morebitne težave z zvokom, videom ali povezljivostjo.

Zbrane, obdelane ali prenesene informacije: Če kliknete Zbiranje dnevnikov, so zbrane te informacije:

 • Dnevniki programa Lync, ki vsebujejo sezname stikov in informacije o prejšnjih sejah pogovorov. Lyncovi dnevniki ne vključujejo vsebine pogovorov neposrednega sporočanja.

 • Parametri zvoka, kot so raven signala govora in raven hrupa

 • Omrežni pogoji

 • Namestitev naprave

 • Različica operacijskega sistema in informacije o sistemu

 • Programi, ki se izvajajo v vašem računalniku, kot sta Outlook in Windows Internet Explorer

Če izberete to, se zbirajo tudi te informacije:

 • 30-sekundni posnetek zadnjega klica

 • Posnetek zaslona vašega namizja

Dnevnike boste morali ročno prenesti v strežnik glede na navodila skrbnika podjetja. Skrbnik podjetja jih bo posredoval družbi Microsoft za odpravljanje težav.

Uporaba informacij: Z informacijami, zbranimi v vašem računalniku, bodo odpravljene težave, s katerimi se boste soočili, in izboljšan program Lync.

Izbira/nadzor: Lync privzeto ne zbira dnevnikov iz vašega računalnika. Program zbira le dnevnike, ko kliknete gumb Zbiranje dnevnikov. Dnevniki se zbirajo lokalno v vašem računalniku (pod možnostjo »%USERPROFILE%\tracing\«). Dnevnik prenesete ročno v strežnik, tako da upoštevate navodila skrbnika podjetja. Če kliknete Zbiranje dnevnikov, s tem ne prenesete samodejno dnevnikov v oddaljeni strežnik.

Kartica stika

Kaj omogoča ta funkcija: Na kartici stika so zbrane statične in dinamične informacije o drugih osebah v vašem podjetju ter prikazane v Lyncu, zbrane pa so tudi informacije o stikih v najnovejših različicah Outlooka. Kartica stika omogoča dejanja z enim klikom za pošiljanje e-pošte, klicanje, pošiljanje neposrednih sporočil in, med drugim, načrtovanje srečanj.

Zbrane, obdelane ali prenesene informacije: Statične informacije na kartici stika so zbrane iz imenika podjetja (kot je Active Directory) ter prek strežnika Lync Server posredovane v skupno rabo. Zbrane dinamične informacije, kot so telefonske številke in prisotnost, lahko sami vnesete in nato prek strežnika Lync Server posredujete v skupno rabo. Informacije o zasedenosti na koledarju, ki so prikazane na kartici stika, so pridobljene v strežniku Microsoft Exchange Server. Informacije o lokaciji, ki so prikazane na kartici stika, so pridobljene na način, opisan v odseku »Lokacija«. Družbi Microsoft niso posredovane nobene informacije.

Uporaba podatkov: Podatki na kartici stika so prikazani, tako da lahko posredujete svoje podatke za stik v skupno rabo z drugimi.

Izbira/nadzor: Na voljo so te možnosti nadzora:

Zasebni odnosi: Določene stike lahko razvrstite v različne zasebne odnose (»Družina in prijatelji«, »Delovna skupina«, »Sodelavci«, »Zunanji stiki« in »Blokirani stiki«). Tako nadzirate, katere informacije so v skupni rabi s posameznimi stiki. Zasebne odnose nastavite tako:

 1. Stik kliknite z desno tipko miške.

 2. Kliknite Spremeni zasebni odnos.

 3. Izberite možnost, s katero želite posredovati informacije v skupno rabo.

Podatki koledarja: V možnostih Outlooka lahko nadzirate »dovoljenja za ogled podatkov o stanju prost/zaseden«.

Lokacija: Za funkcijo »Lokacija« si oglejte odsek »Izbira/nadzor«.

Zgodovina pogovorov

Kaj omogoča ta funkcija: Zgodovina Lyncovih pogovorov pridobi zgodovino pogovorov uporabnika v strežniku Exchange Server in jo prikaže na zavihku »Pogovori programa Lync«.

Zbrane, obdelane ali prenesene informacije: Če ste omogočili pisanje dnevnika zgodovine pogovorov, sta vsebina pogovorov neposrednega sporočanja in statistika glasovnih pogovorov (npr. datum, čas, trajanje in podatki o klicatelju) shranjeni v račun za Exchange. Če ste pisanje dnevnika zgodovine pogovorov v Lyncu onemogočili vi ali pravilnik, ki ga je definiral skrbnik podjetja, ti elementi ne bodo zbrani ali prikazani. Družbi Microsoft niso posredovane nobene informacije.

Uporaba informacij: Lync prikaže te informacije na zavihku »Pogovori« v glavnem uporabniškem vmesniku, ki omogoča uporabnikom ogled in nadaljevanje starejših pogovorov.

Izbira/nadzor: Onemogočite lahko pisanje dnevnika pogovorov neposrednega sporočanja, klicev ali obeh. Te nastavitve spremenite tako:

 1. V meniju Orodja izberite Možnosti.

 2. Na zavihku Osebno potrdite ali počistite potrditveno polje Shrani moje pogovore z neposrednimi sporočili v Outlookovo mapo »Zgodovina pogovorov«.

 3. Kliknite V redu.

Če omogočite zgodovino pogovorov, obvestite osebe, s katerimi komunicirate, da bodo njihovi pogovori z neposrednimi sporočili shranjeni.

Program za izboljšanje uporabniške izkušnje

Kaj omogoča ta funkcija: Če se odločite sodelovati, zbira program za izboljšanje uporabniške izkušnje (CEIP) osnovne informacije o konfiguraciji strojne opreme in vaši rabi Microsoftove programske opreme in storitev zaradi prepoznavanja trendov in uporabniških vzorcev. Program CEIP zbira tudi podatke o vrsti in številu napak, s katerimi se soočate, učinkovitosti delovanja programske in strojne opreme ter hitrosti storitev. Microsoft ne zbira podatkov, kot so vaše ime, naslov in drugi podatki za stik.

Zbrane, obdelane ali prenesene informacije: Če imate to funkcijo vklopljeno, Microsoft samodejno prejema podatke programa CEIP. Če želite več informacij o zbranih, obdelanih ali prenesenih informacijah programa CEIP, si oglejte izjavo o zasebnosti za Microsoftov program za izboljšanje uporabniške izkušnje.

Uporaba informacij: Microsoft uporabi te informacije za izboljšanje kakovosti, zanesljivosti in učinkovitosti delovanja Microsoftovih storitev in programske opreme.

Izbira/nadzor: Program CEIP je privzeto onemogočen, razen če ga vklopi skrbnik podjetja. Namestitveni program za Lync vas bo pozval k prijavi. Če skrbnik podjetja ni onemogočil kontrolnika, lahko kadar koli spremenite nastavitve programa CEIP, in sicer tako:

 1. V meniju Orodja izberite Možnosti.

 2. Na zavihku Splošno potrdite ali počistite potrditveno polje Dovoli podjetju Microsoft, da zbira podatke o tem, kako uporabljam Lync.

 3. Kliknite V redu.

Opomba: Če skrbnik spremeni nastavitev in omogoči oz. onemogoči program CEIP, uporabnik pa že uporablja Lync, mora uporabnik zapreti Lync in se znova vpisati, da se uveljavi nova nastavitev.

Skupna raba namizja/programa

Kaj omogoča ta funkcija: Skupna raba namizja/programa omogoča souporabo pogleda zaslona računalnika ali izvajanega programa z drugimi udeleženci v pogovoru v Lyncu.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če je skupna raba omogočena, bodo vsi udeleženci pogovora lahko videli elemente v skupni rabi, npr. monitorje, celotno namizje ali izbrani program na zaslonu računalnika. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Skupno rabo namizja/programa lahko uporabljate, če želite sodelovati v pogovoru in z udeleženci.

Izbira/nadzor:

Če želite začeti skupno rabo namizja v novem Lyncovem pogovoru:

 1. Če želite prikazati kartico stika, na seznamu stikov pokažite na sliko stika ali ikono prisotnosti.

 2. Kliknite gumb Prikaži več možnosti za vzpostavljanje stika s to osebo.

 3. Kliknite meni Skupna raba in nato Namizje.

Če želite začeti skupno rabo namizja/programa med obstoječim Lyncovim pogovorom:

 1. V oknu za pogovor kliknite Skupna raba.

 2. Če želite izbrati več programov, v meniju kliknite Namizje, monitor (če jih imate več) ali Program.

Če želite ustaviti skupno rabo namizja ali programa:

 1. Na vrhu zaslona v vrstici skupne rabe kliknite Ustavi skupno rabo.

Pomembno: Dokumente ali slike, ki jih imate prikazane na namizju in so zaščiteni s programsko opremo za upravljanje digitalnih pravic, bodo morda videli tudi udeleženci, s katerimi imate namizje v skupni rabi v pogovoru v Lyncu.

Kontrolnik skupne rabe namizja/programa

Kaj omogoča ta funkcija: S kontrolnikom skupne rabe dodelite nadzor nad namizjem ali programom osebi, ki ravno tako uporablja Lyncovega odjemalca v drugem računalniku.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Ko dodelite nadzor osebi, lahko ta nadzira vaše namizje ali program in izvaja spremembe, kot da bi neposredno uporabljala računalnik s tipkovnico ali miško. Vi in drugi udeleženci Lyncovega pogovora si boste lahko ogledali izvajanje sprememb v realnem času. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba podatkov: S kontrolnikom skupne rabe dovolite drugim osebam prevzem nadzora nad namizjem ali programi, odvisno od tega, kaj posredujete v skupno rabo. Vi in ostali udeleženci pa spremljate izvajanje sprememb.

Izbira/nadzor: Če želite omogočiti souporabo nadzora nad namizjem drugi osebi v pogovoru, naredite to:

 1. V oknu za pogovor kliknite gumb Skupna raba, nato pa želene elemente dajte v skupno rabo (npr. namizje).

 2. Izberite osebo, ki ji želite prepustiti nadzor, v meniju Dodeli nadzor v vrstici za skupno rabo na vrhu zaslona.

Če želite pridobiti nazaj nadzor nad svojim namizjem, naredite to:

 1. V vrstici za skupno rabo na vrhu zaslona kliknite meni Podeli nadzor.

 2. Kliknite Znova prevzemi nadzor.

Klici v sili (112)

Kaj omogoča ta funkcija: Če skrbnik podjetja omogoči klice v sili, Lync lahko prenese lokacijo službi za klice v sili, ko nekdo pokliče številko za nujne primere (v ZDA je to na primer 911). Skrbnik podjetja lahko omeji možnost klicev v sili za vaše delovno mesto, zato se obrnite na skrbnika podjetja in povprašajte, v kolikšnem obsegu je na voljo funkcija klicev v sili. Če so informacije o lokaciji omogočene, so osebju storitve klicev v sili posredovane informacije o lokaciji, ki jo je skrbnik podjetja dodelil uporabniku (na primer številka pisarne) in vnesel v zbirko podatkov o lokacijah. Če takšna lokacija ni na voljo, so posredovane lokacije, ki jih uporabniki ročno vnesejo v polje »Lokacija«. Če pokličete številko klica v sili s programom Lync prek brezžične internetne povezave, medtem ko ste na delovnem mestu, bodo podatki o informacijah, ki jih dobi služba za klice v sili, le približni – posredovani bodo podatki na podlagi lokacije, dodeljene brezžični končni točki, s katero komunicira računalnik. Informacije o lokaciji te brezžične končne točke je vnesel skrbnik podjetja ročno, zato podatki o lokaciji, preneseni storitvam klicev v sili, morda ne bodo izražali vaše dejanske lokacije. Če želite polno funkcionalnost, mora podjetje ohraniti storitve usmerjanja, ki jih ponujajo določeni pooblaščeni ponudniki rešitev. Ta storitev je na voljo le v ZDA.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Informacije o lokaciji, ki jih pridobi Lync, določajo podatki o samodejni lokaciji, ki jih vnese strežnik za informacije o lokaciji ali uporabnik v polje »Lokacija«. Ti podatki so shranjeni v pomnilnik računalnika, tako da se pri klicu na številko reševalne službe lokacija prenese za potrebe usmerjanja k ustreznemu ponudniku storitve klicev v sili in omogočanju približne lokacije. Podatki o lokaciji se lahko pošljejo tudi z neposrednim sporočilom lokalni varnostni službi. Za klice v sili vsebuje zapis s podrobnostmi klica informacije o lokaciji. Microsoft ne prejme nobenih podatkov.

Uporaba informacij: Lokacija se uporabi za usmerjanje klica ustreznemu ponudniku storitev klicev v sili in za telefoniste storitve klicev v sili. Te informacije se lahko pošlje tudi varnostni službi v organizaciji kot obvestilo o lokaciji klicatelja in s podatki povratnega klica.

Izbira/nadzor:

Ta funkcija je privzeto izklopljena. Omogoči jo lahko skrbnik podjetja. Obrnite se na skrbnika podjetja in preverite, ali je ta funkcija na voljo. Pri opravljenem klicu v sili ni mogoče nadzirati, ali se lokacija samodejno pridobi ali prenese uslužbencem službe za klice v sili.

Če pa lokacija ni pridobljena samodejno, boste imeli morda priložnost, da jo vnesete ročno, in sicer boste prejeli obvestilo, da to storite. Obvestila vam ni treba upoštevati, vendar bo morda pravilnik zahteval vaše potrdilo, da ne želite vnesti lokacije.

Lokacija

Kaj omogoča ta funkcija: Funkcija izračuna informacije o lokaciji in časovnem pasu ter jih da v skupno rabo z drugimi nad funkcionalnost prisotnosti. Poleg tega so lahko informacije o lokaciji uporabljene za klice v sili, kot je opisano v odseku »Klici v sili«. Če omogočite način zasebnosti (kot je omenjeno v odseku »Način zasebnosti«), bodo informacije o lokaciji posredovane v skupno rabo tako, kot je opisano v odseku »Način zasebnosti«.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Podatke o geografski lokaciji zbira eden od dveh mehanizmov: vi ročno vnesete podatke ali pa Lyncu podatke o lokaciji posreduje strežnik podatkov o lokaciji v podjetju. Poleg tega je pridobljen časovni pas iz operacijskega sistema Windows v računalniku. Zbrane podatke o lokaciji sestavljajo »opisni« niz in informacije o oblikovanem naslovu. Opis predstavlja kateri koli niz, ki drugim sporoča vašo lokacijo (npr. »Dom« ali »Služba«), informacije o oblikovanem naslovu pa predstavljajo mestni naslov (na primer »5678 Main St, Buffalo, NY, 98052«), prek katerega vas najdejo. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Funkcija podatkov o prisotnosti v programu Lync na podlagi konfiguracije zasebnosti podatkov o prisotnosti posreduje v skupno rabo informacije o časovnem pasu in opisu lokacije. Te informacije so prikazane na kartici stika uporabnika. Oblikovani naslov ali mestni naslov ni v skupni rabi prek podatkov o prisotnosti.

Izbira/nadzor:

Če je skrbnik v podjetju omogočil skupno rabo lokacije in s konfiguracijo dovolil ogled uporabniškega vmesnika celotne lokacije, boste imeli na razpolago te kontrolnike, če uporabite polje Lokacija in meni na vrhu glavnega okna za Lync:

 1. Nastavi lokacijo: Besedilni niz v skupni rabi prek prisotnosti (opis lokacije) lahko ročno urejate.

 2. Pokaži stikom mojo lokacijo: Preklopni gumb »Vklopi/izklopi«, ki nadzira, ali so nad prisotnostjo v skupni rabi prikazani kakršni koli podatki o lokaciji. To ne vpliva na skupno rabo lokacije za klice v sili.

Priloge srečanja

Kaj omogoča ta funkcija: Z udeleženci srečanja lahko souporabljate datoteke, tako da jih prenesete v strežnik kot priloge.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Priloge so shranjene v strežniku Lync Server glede na pravilnike o poteku vsebine srečanja, ki jih je določil skrbnik v podjetju. Lahko se odločite za prenos prilog v strežnik. Priloge lahko prenesete iz strežnika vi ali drugi udeleženci srečanja. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba podatkov: Podatki v prenesenih prilogah srečanja so v skupni rabi z drugimi udeleženci Lyncovega srečanja.

Izbira/nadzor: Predstavitelji lahko omejijo razpoložljivost prilog glede na vloge udeležencev srečanja (organizator, predstavitelj, vsi). Če priloga ni na voljo, je ni na seznamu prilog.

Klicno srečanje

Kaj omogoča ta funkcija: Klicno srečanje omogoča uporabnikom Lynca, ki so se udeležili srečanja, da obstoječemu video- in zvočnemu srečanju dodajo številko PSTN (javno komutirano telefonsko omrežje).

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki:Če prejme klic uporabnik omrežja PSTN, ki je povabljen v video- in zvočno srečanje, prejme ID klicatelja organizatorja video- in zvočnega srečanja (ne pa nujno ID klicatelja osebe, ki ga doda v srečanje). Takoj, ko uporabnik omrežja PSTN sprejme klic, se nemudoma pridruži srečanju.

Uporaba podatkov ID klicatelja organizatorja je poslan uporabniku omrežja PSTN, ki je povabljen v srečanje.

Izbira/nadzor: Za to funkcijo ni na voljo noben kontrolnik za skrbnika podjetja ali uporabnika. Če je mogoče, pošljite uporabniku omrežja PSTN neposredno sporočilo ali e-pošto, preden ga dodate v srečanje, in ga vprašajte, ali se želi pridružiti video- in zvočnemu srečanju, tako da je obveščen o tem, da ga boste povabili v srečanje. Uporabnik omrežja PSTN se lahko odloči tudi, da ne sprejme klica.

Upravljan API za Lync 2010

Kaj omogoča ta funkcija: Upravljan API za Lync 2010 omogoča programom neodvisnih proizvajalcev, da dostopajo do odjemalca za Lync in z njim komunicirajo na način, ki izboljša uporabniško izkušnjo v programu Lync. Programi tretjih oseb vključujejo programe, ki so jih razvili razvijalci ali Microsoft (na primer Outlook in druge programe v zbirki sistema Microsoft Office).

Zbrani, obdelani in preneseni podatki: Podatki, ki so na voljo prek upravljanega API-ja za Lync za programe neodvisnih proizvajalcev, vključujejo katere koli osebne podatke, ki si jih je mogoče ogledati v uporabniškem vmesniku programa Lync. Informacije lahko vključujejo lokacijo uporabnika, telefonske številke, delovno mesto, seznam stikov (vključno s telefonskimi številkami in drugimi podrobnostmi), osebnim zaznamkom, stanjem dejavnosti in trenutnimi pogovori in njihovo vsebino.

Uporaba informacij: Programi, ki uporabljajo upravljan API za Lync, uporabijo informacije v seji programa Lync, da zagotovijo izboljšano ali dodatno funkcionalnost za končnega uporabnika. Toda uporaba takšnih informacij je odvisna od programa tretje osebe, ki mora navesti lastno izjavo o zasebnosti glede uporabe takšnih informacij.

Izbira/nadzor:

Programi neodvisnih proizvajalcev, ki uporabljajo upravljan API za Lync, lahko razvrstimo v tri kategorije: namizni (t. j. lokalno nameščeni) programi; programi, gostovani v spletu, in programi razširitve za Lync (programi, ki so vgrajeni v uporabniški vmesnik za okno pogovora v Lyncu). Nadzor dostopa programov tretjih oseb do vaših informacij je odvisen od posameznega scenarija:

Namizni (lokalno nameščeni) programi: Namizne programe namestite vi ali skrbnik lokalnega računalnika in vedno imajo dostop do informacij uporabnika prek upravljanega API-ja za Lync. Programov, ki niso zaupanja vredni, ne nameščajte.

Programi, gostovani v spletu: Programi, gostovani v internetu ali intranetu, imajo morda tudi dostop do informacij uporabnika prek gostovanega API-ja za Lync. Če želite neželenim programom preprečiti dostop brez vaše vednosti do osebnih informacij, morate te programe gostovati v domeni ali URL-ju, ki ga je lokalni skrbnik računalnika dodal na seznam zaupanja vrednih mest v programu Internet Explorer.

Programi razširitve za Lync: V Lyncu lahko razvijalci razširijo uporabniško izkušnjo Lynca tako, da v okno pogovorov v Lyncu vgradijo program. Ta program lahko tudi dostopa do informacij o programu Lync prek upravljanega API-ja za Lync. V tem primeru je program razširitve moral registrirati skrbnik lokalnega računalnika z odjemalcem za Lync. Registracija te vrste programu tudi dodeli dostop do upravljanega API-ja za Lync.

Poseben nadzor za ime lokacije: Skrbnik sistema lahko kot dodan varnostni ukrep izbira ali bo dovolil, blokiral ali dovolil končnemu uporabniku (vam), da se odloči, ali naj imajo programi neodvisnih proizvajalcev dostop do imena lokacije v Lyncu. Dostop do lokacije je za programe tretjih oseb privzeto omogočen. To nastavitev nadzirate tako:

 1. V meniju Orodja kliknite Možnosti.

 2. Na zavihku Osebno pojdite na Upravitelj osebnih podatkov.

 3. Spremenite potrditvena polja.

 4. Kliknite V redu.

Dodatek spletnega srečanja za Outlook

Kaj omogoča ta funkcija: To je Outlookov dodatek, ki je nameščen z Lyncom in omogoča uporabnikom, da načrtujejo in prilagajajo spletna srečanja.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Te informacije bodo shranjene v računalniku. Microsoft tako ne prejme nobenih informacij.

 • Ime organizatorja

 • Imena udeležencev

 • Imena predstaviteljev

 • Seznam e-poštnih naslovov

 • Zadeva srečanja in druge informacije o srečanju (na primer začetni in končni čas, ID konference, geslo in informacije o ponudniku zvočnih konferenc/samodejnem odzivnem sistemu za konference za uporabnika)

 • Vsi naslovi proxy v strežniku Microsoft Exchange (naslovi X400-X500, naslovi sistema poenotenega sporočanja v strežniku Exchange, in spletni naslovi glasovne pošte za sistem poenotenega sporočanja v strežniku Exchange ter telefonske številke SIP)

 • Informacije o mestu srečanja

Uporaba podatkov

Prejšnje informacije so uporabljene le za načrtovanje srečanja in povezano pisanje dnevnika v odseku »Odjemalsko pisanje dnevnika«. Pri načrtovanju so informacije obdelane v pomnilniku in shranjene v registru lokalnega računalnika za hiter dostop.

Opomba:  Informacije so v skupni rabi z upravljanim API-jem za Lync in strežnikom Lync Server.

Izbira/nadzor:

Pisanje dnevnika je privzeto izklopljeno. Če podjetje omogoča pisanje dnevnikov, lahko nadzirate »pisanje dnevnika omogočeno/onemogoči« v odseku »Možnosti -> pisanje dnevnika«.

Prenos datotek v omrežju enakovrednih

Kaj omogoča ta funkcija: Lyncovi uporabniki lahko medsebojno prenesejo datoteke v pogovorih neposrednega sporočanja (ne srečanjih) dveh udeležencev.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Datoteke je prenesena neposredno med dvema Lyncovima odjemalcema. Uporabniki začnejo prenos datoteke in izberejo datoteko, ki jo želijo prenesti. Prejemnik datoteke se mora izrecno strinjati s prejemom datoteke. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba podatkov: Funkcija prenosa datotek enakovrednih omogoča uporabnikom, da si pošiljajo datoteke v realnem času med pogovorom neposrednega sporočanja.

Izbira/nadzor:

Skrbnik lahko to funkcijo omogoči ali onemogoči za nekatere ali vse uporabnike. Zahtevo za prenos datoteke, ki jo pošlje drug uporabnik, lahko sprejmete ali zavrnete.

Osebna slika

Kako deluje ta funkcija: Osebna slika je slika vas in drugih oseb v podjetju.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Nastavitve skupne rabe osebne slike se zbirajo tako za prikaz slik kot tudi za skupno rabo vaše slike. Microsoft ne prejme nobenih podatkov.

Uporaba podatkov: Podatki se uporabljajo za prilagajanje vaše izkušnje in za skupno rabo vaše slike z drugimi.

Izbira/nadzor:

Skrbnik v podjetju nadzira to:

 • Nadzira, ali uporabniki privzeto omogočajo skupno rabo slik ali ne. To je mogoče preglasiti.

 • Nadzira največjo velikost slike, ki bi jo prenesel poljubni uporabnik.

 • Nadzira, katere slike so dovoljene.

Na voljo so ti kontrolniki za osebno fotografijo:

 • Pokaži fotografije mojih stikov: Nadzira, ali so v Lyncu prikazane slike.

 • Ne pokaži moje slike: Objavi vrednost v prisotnosti, ki omogoči, da je vaša slika prikazana, ko si osebe ogledajo vašo prisotnost, ali ne. Če vaši stiki ne vidijo te vrednosti v prisotnosti, se povrne privzeta vrednost skrbnika (gl. zgoraj).

 • Privzeta slika podjetja: Če zagotovi podjetje mehanizem za urejanje slike imenika Active Directory, lahko spremenite svojo sliko v imeniku Active Directory, spremembe pa so prikazane v Lyncu v 48-ih urah. Lync ima tudi povezavo do profila na mestu Microsoft SharePoint MySite. Spremembe te slike lahko glede na skrbniško konfiguracijo vplivajo na imenik Active Directory.

Podatki o prisotnosti in stiku

Kako deluje ta funkcija: Podatki o prisotnosti in podatki za stik vam omogočajo dostop do informacij, objavljenih o drugih uporabnikih (znotraj in zunaj vaše organizacije), drugim uporabnikom pa omogočajo dostop do informacij, objavljenih o vas, na primer stanja, naslova, telefonske številke, lokacije in opomb. Vaš skrbnik lahko nastavi integracijo s programoma Outlook in Exchange Server, tako da lahko prikažete sporočila o odsotnosti iz pisarne in druge informacije o stanju (npr. ko je v koledarju programa Outlook načrtovano srečanje).

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Z naslovom za prijavo in geslom vzpostavite povezavo s strežnikom Lync Server. Vi in vaš skrbnik lahko objavite podatke o stanju prisotnosti in podatke za stik, ki so povezani z vpisom. Microsoft ne prejme nobenih podatkov.

Uporaba podatkov: Drugi uporabniki programa Lync in programi lahko dostopajo do vaših podatkov o prisotnosti in podatkov za stik, da ugotovijo vaše objavljeno stanje in informacije za uspešnejšo komunikacijo z vami.

Izbira/nadzor: Izberete lahko, katere informacije so objavljene. Skrbnik lahko v vašem imenu konfigurira objavljene informacije. Če skrbnik ni onemogočil vašega nadzora nad objavljenimi informacijami, lahko kadar koli spremenite nastavitve, in sicer tako:

 1. V meniju Orodja kliknite Možnosti.

 2. Na zavihku Osebno vnesite naslov za vpis pod možnostjo Moj račun. Če želite vnesti ime strežnika za povezovanje, uporabite gumb Dodatno.

 3. Na zavihku Telefoni si oglejte informacije o telefonskih številkah, ki jih je objavil skrbnik. Vnesete lahko dodatne številke ali pa se odločite, kaj boste objavili za druge uporabnike.

 4. Če je skrbnik podjetja omogočil način zasebnosti, lahko spremenite nastavitve in omogočite skupno rabo prisotnosti s svojimi stiki s seznama stikov, tako da na zavihku Stanje izberete ustrezno možnost.

 5. Kliknite V redu.

Če želite določiti, kaj lahko posamezni uporabniki vidijo glede ravni prisotnosti in informacij, lahko nastavite zasebne odnose. Če želite to narediti:

 1. Stik kliknite z desno tipko miške.

 2. Kliknite Spremeni zasebni odnos.

 3. Kliknite ustrezno raven dostopa za uporabnika.

Anketiranje

Kaj omogoča ta funkcija: Lyncovi uporabniki lahko med spletnimi srečanji in pogovori izvedejo anketo in zbirajo anonimne odgovore udeležencev.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Glasovi posameznikov so anonimni. Združeni rezultati anket so prikazani predstaviteljem, ki jih lahko prikažejo vsem udeležencem. Ankete so shranjene v strežniku Lync Server glede na pravilnike o zapadlosti vsebine srečanja kot jih določi skrbnik podjetja. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Funkcija anketiranja izboljša sodelovanje tako, da predstaviteljem omogoči hitro določanje želja udeležencev.

Izbira/nadzor:

 • Predstavitelji lahko omejijo razpoložljivost ankete glede na vlogo udeležencev (organizator, predstavitelji, vsi), ko anketa ni prikazana vsem. Če vam anketa ni na voljo, ni prikazana na seznamu vsebine, če trenutno ni v skupni rabi, prav tako pa je ni mogoče shraniti v lokalni računalnik.

 • Predstavitelji lahko kadar koli odprejo ali zaprejo anketo za glasovanje in izbrišejo rezultate ankete.

Sodelovanje v programu PowerPoint

Kaj omogoča ta funkcija: Lyncovi uporabniki lahko med spletnim pogovorom ali srečanjem prikažejo, si ogledajo in dodajo opombe v predstavitve programa PowerPoint.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki:

Vaša dejanja poganjajo vse uporabe te funkcije – prenos PowerPointove predstavitve v strežnik, krmarjenje po njej ali dodajanje opomb vanjo. Katera koli datoteka, ki je predstavljena v pogovoru ali srečanju, bo prenesena vsem udeležencem srečanja, ki jo bodo lahko poiskali neposredno v mapi v svojih računalnikih. Lastnik datoteke ali predstavitelj lahko drugim uporabnikom prepreči shranjevanje datoteke, toda še vedno lahko uporabniki datoteko pridobijo in si jo ogledajo.

Datoteke programa PowerPoint so shranjene v strežniku Lync Server glede na pravilnike o zapadlosti vsebine srečanja, kot jih določi skrbnik podjetja. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Sodelovanje s programom PowerPoint udeležencem pogovora omogoča, da izvedejo učinkovite predstavitve in prejmejo povratne informacije.

Izbira/nadzor:

 • Predstavitelji lahko omejijo pravice opomb glede na vlogo udeleženca (samo za predstavitelje, vsi in brez) tako, da sledite tem navodilom:

  1. V pogovornem oknu Podatki o pridružitvi in možnosti srečanja v oknu za pogovor kliknite Možnosti srečanja.

  2. Pod možnostjo Pravice v spustnem seznamu Pravice za opombe kliknite želeno možnost.

  3. Kliknite V redu.

 • Predstavitelji lahko omejijo prikaz diapozitivov, ki niso predstavljeni, in sicer tako:

  1. V pogovornem oknu Podatki o pridružitvi in možnosti srečanja kliknite Možnosti srečanja.

  2. Pod možnostjo Pravice v spustnem seznamu Zasebni ogled kliknite želeno možnost.

  3. Kliknite V redu.

Opomba:  Izberite opozorilo in vnesite besedilo sem. Nastavite lahko tudi lastnost »AlertPosition«.

Opomba: Ta pravica je lahko nastavljena glede na vlogo udeleženca (le predstavitelji, vsi ali nihče)

 • Predstavitelji lahko omejijo razpoložljivost PowerPointove predstavitve glede na vlogo udeležencev (organizator, predstavitelji, vsi), ko predstavitev ni v skupni rabi. Če PowerPointova predstavitev ni na voljo, ni prikazana na seznamu vsebine, če trenutno ni v skupni rabi, prav tako pa je ni mogoče shraniti v računalnik.

Zasebni način

Kaj omogoča ta funkcija: Način zasebnosti je nastavitev, ki omogoča skupno rabo vašega informacij o prisotnosti (na primer »Na voljo«, »Zaseden«, »Ne moti« in drugo) le s stiki na vašem seznamu stikov.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če omogočite način zasebnosti, preide Lync v način, v katerem lahko preklopite uporabniške nastavitve, tako da je skupna raba podatkov o prisotnosti omogočena le za stike na vašem seznamu stikov. Nobeni podatki niso poslani Microsoftu.

Uporaba podatkov: Nastavitev tega načina določa, kako poteka skupna raba podatkov o prisotnosti.

Izbira/nadzor:

 • Če je v strežniku s skrbniško nastavitvijo omogočen način zasebnosti, lahko v pogovornem oknu Možnosti na zavihku Stanje določite, ali želite podatke o prisotnosti (standardni način) prikazati vsem ali le svojim stikom (zasebni način).

 • Če je skrbnik v strežniku omogočil standardni način, ne morete preklopiti v zasebni način. Lahko pa vnaprej zavrnete zasebni način, tako da, če skrbnik pozneje preklopi v zasebni način, ob vpisu v Lync ostanete v standardnem načinu.

Snemanje

Kaj omogoča ta funkcija:

S to funkcijo lahko predstavitelji snemajo vse vidike Lyncovega srečanja, vključno s podatki o tem, kdo se je pridružil srečanju, zvokom, videom in vsebino, kot so pogovori neposrednega sporočanja, skupna raba programov, PowerPointove predstavitve, ankete, izročki in table. Ko organizator ali drugi predstavitelji začasno ali dokončno ustavijo snemanje, to ne vpliva na druga snemanja, ki potekajo.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki:

Če se predstavitelji odločijo za snemanje, bodo posnetki shranjeni v njihove računalnike. Dodatne videodatoteke, ki jih ustvari snemanje, so shranjene v lokalni računalnik predstavitelja, vendar jih je mogoče shraniti tudi v drug računalnik, če tako določi predstavitelj, ki izvaja snemanje. Ko uporabniki prenesejo vsebino v srečanje, je dodeljeno dovoljenje za dodajanje te vsebine v snemanja, ki jih ustvarijo ti ali drugi uporabniki.

Če je pri objavi snemanja prišlo do napak, je mogoče, da so v posnetek nenamerno vključeni podatki, zajeti medtem, ko je bilo snemanje prekinjeno. Če katera koli stopnja objave med snemanjem ne uspe (glejte razdelek »Upravitelj snemanja « in poiščite stanje »Opozorilo ...«), posnetkov ne pošljite drugim, tudi če jih je mogoče predvajati.

Uporaba podatkov

Posnetek lahko predvajajo vsi, ki lahko dostopajo do mesta, kjer je posnetek shranjen.

Izbira/nadzor:

Možnost snemanja je privzeto izklopljena in jo mora omogočiti skrbnik podjetja. Če je ta funkcija omogočena za srečanja, lahko začne snemanje kateri koli predstavitelj. Ko začne predstavitelj snemati, je vsem udeležencem z združljivimi odjemalci in napravami prikazano sporočilo o začetku snemanja. Udeleženci v posneti seji, ki uporabljajo nezdružljive odjemalce ali naprave, bodo posneti, vendar ne bodo prejeli obvestila o snemanju.

Nezdružljivi odjemalci so:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdaja 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdaja 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Nezdružljive naprave so:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Udeleženec, ki med srečanjem ali pogovorom predvaja video v celozaslonskem načinu, ne bo prejel sporočila o začetku snemanja, dokler se ne vrne v okno za pogovor. Naprava ali odjemalec, ki ga uporablja, na to nima vpliva.

Iskanje po veščinah

Kaj omogoča ta funkcija: Iskanje po veščinah omogoča uporabnikom, da poiščejo osebe v podjetju z lastnostjo, navedeno v storitvah programa Microsoft SharePoint (denimo ime, e-pošta, veščine, strokovno znanje itd.). Ta funkcija je na voljo le, če je skrbnik podjetja uvedel SharePoint in vklopil integracijo programa Lync in SharePoint.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Poizvedba za iskanje, vnesena v Lync, bo poslana v strežnik SharePoint v podjetju. Odziv strežnika SharePoint obdela Lync, prikazani pa so rezultati iskanja in povezane informacije. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Informacije, ki jih vnese uporabnik, so poslane v strežnik SharePoint, da dobite rezultate iskanja, ki bodo prikazani v programu Lync.

Izbira/nadzor:

To funkcijo omogočijo ali onemogočijo skrbniki strežnika Lync Server.

Enotna shramba stikov

Kaj omogoča ta funkcija: Enotna shramba stikov vključuje tri glavne funkcije:

 • Spajanje iskanja – ta funkcija spoji globalni seznam naslovov z osebnimi stiki v Outlooku, tako da je v rezultatih iskanja prikazan le en vnos, ko želite poiskati stik.

 • Spajanje stikov – ta funkcija z ujemajočim se e-poštnim identifikatorjem in/ali identifikatorjem za vpis združi informacije o stiku za vnose programa Outlook in globalnega seznama naslovov. Ko je ujemanje določeno, Lync združi podatke iz treh virov podatkov (iz Outlooka, s seznama globalnih naslovov in podatkov o prisotnosti). Združeni podatki so nato prikazani v različnih komponentah uporabniškega vmesnika, vključno z rezultati iskanja, seznamom stikov in kartice stika.

 • Ustvarjanje stikov programa Outlook iz stikov programa Lync (sinhronizacija stikov) – če uporabnik uporablja strežnik Microsoft Exchange Server 2010 ali novejše različice nabiralnika, Lync ustvari stike programa Outlook za vse stike uporabnika v privzeti mapi za stike. Ker ima uporabnik za vsak stik v Lyncu ustrezen stik v Outlooku, lahko dostopa do informacij o stiku programa Lync neposredno iz programov Outlook in Outlook Web Access ter iz mobilnih naprav, ki sinhronizirajo stike s strežnikom Exchange.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Lync združi podatke o stikih iz podatkov o prisotnosti, imenika Active Directory in iz Outlooka. Te podatke Lync uporablja za interne namene. Pri ustvarjanju stikov v Outlooku, bo Lync podatke o prisotnosti, imeniku Active Directory in o informacijah o stikih zapisoval v strežnik Exchange. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Informacije o stiku iz podatkov o prisotnosti, imenika Active Directory in programa Outlook so prikazani v uporabniškem vmesniku programa Lync (na seznamu stikov, kartici stika, v rezultatih iskanja itd.). S sinhronizacijo stikov (tretja točka prejšnjega seznama) lahko te podatke zapišete tudi v strežnik Exchange.

Izbira/nadzor:

Sinhronizacijo stikov lahko omogočite ali onemogočite tako:

 1. V meniju Orodja kliknite Možnosti.

 2. Na zavihku Osebno pod možnostjo Upravitelj osebnih podatkov spremenite ustrezna potrditvena polja.

 3. Kliknite V redu.

Možnost uporabnika za Microsoft Exchange ali Microsoft Outlook je v pogovornem oknu Lync – možnosti v razdelku Upravitelj osebnih podatkov.

Izboljšanje kakovosti zvoka

Kaj omogoči ta funkcija: Lync omogoča pošiljanje obvestil uporabnikom za izboljšanje kakovosti klicev, če funkcija med klicem zazna težave z napravo, omrežjem ali računalnikom.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki:Če je vaša naprava nastavljena tako, da v klic posreduje slabo kakovost zvoka (npr. odmev ali šum), bo Lync obvestil vas in druge udeležence, da kakovost klica slabša nastavitev vaše naprave. Drugim udeležencem klica bo prikazano le obvestilo, da uporabljate napravo, ki povzroča slabo kakovost zvoka. Ne bodo pa obveščeni o tem, katero napravo uporabljate. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Informacije, ki so poslane udeležencem, bodo v pomoč pri izboljšanju kakovosti klica. Na primer, če le poslušate klic, lahko predstavitelji izklopijo zvok za vašo zvezo.

Izbira/nadzor: Lync ne dovoli, da izklopite obvestila o kakovosti zvoka.

Sodelovanje s tablo

Kaj omogoča ta funkcija: Ta funkcija omogoča skupno rabo navideznih tabel v Lyncu in dodajanje opomb vanje med spletnimi srečanji in pogovori.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Vsi udeleženci si lahko ogledajo opombe na tablah. Table so shranjene v strežniku Lync Server glede na pravilnike o poteku vsebine srečanja. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Funkcija table izboljša sodelovanje tako, da udeležencem omogoči, da razpravljajo o zamislih, predlagajo nove ideje, ustvarjajo zapiske itn.

Izbira/nadzor:

Predstavitelji lahko omejijo razpoložljivost table glede na vlogo udeležencev (organizator, predstavitelji, vsi), ko tabla ni prikazana vsem. Če tabla ni na voljo, ni prikazana na seznamu vsebine, če trenutno ni v skupni rabi, prav tako pa je ni mogoče shraniti v računalnik.

Na vrh strani

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo prevoda?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×