Vpišite se z Microsoftovim
Vpišite se ali ustvarite račun.
Pozdravljeni,
Izberite drug račun.
Imate več računov
Izberite račun, s katerim se želite vpisati.

Zadnja posodobitev: junij 2012

Vsebina

Dodatek k izjavi o zasebnosti za Microsoft Lync 2010 za iPad

Ta stran je dodatek k izjavi o zasebnosti za izdelke Microsoft Lync. Če želite razumeti zbiranje podatkov in njihovo uporabo v zvezi s posameznim izdelkom ali storitvijo Microsoft Lync, preberite izjavo o zasebnosti za Microsoft Lyncove izdelke in ta dodatek.

Ta dodatek k izjavi o zasebnosti obravnava uvajanje in uporabo programa Microsoft Lync 2010 za iPad v mobilnih napravah podjetja. Če uporabljate komunikacijsko programsko opremo Microsoft Lync Server 2010 kot storitev (z drugimi besedami, če tretja oseba [na primer Microsoft] gosti strežnike, v katerih je nameščena programska oprema), bodo podatki preneseni tej tretji osebi. Če želite izvedeti več o uporabi podatkov, ki so preneseni iz vašega podjetja tej tretji osebi, se obrnite na skrbnika v podjetju ali ponudnika storitev.

Na vrh strani

Pooblastilo za klice (preusmeritev klicev)

Kaj omogoča ta funkcija: S funkcijo posredovanja klicev lahko uporabniki dodelijo enega ali več posameznikov (pooblaščencev), da opravljajo ali sprejemajo klice in nastavijo oz. se pridružijo spletnim srečanjem namesto njih.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Ko dodeljujete pooblaščence, mora uporabnik med konfiguracijo navesti informacije o stiku pooblaščenca. Uporabniki v vlogi pooblaščencev prejmejo obvestilo, da jih je nekdo od zaposlenih dodelil kot pooblaščence. Ko pooblaščenec sprejme klic namesto osebe, ki jih je dodelila za pooblaščenca, bo ta oseba prejela e-poštno obvestilo o tem dogodku. Microsoft ne bo prejel nobenih informacij.

Uporaba informacij: Lync uporabi informacije o stiku pooblaščencev, da jim omogoči klicanje in sprejemanje klicev ter razporejanje in pridruževanju sestankom namesto osebe, ki jo pooblaščajo.

Izbira/nadzor: Posredovanje klicev je privzeto izklopljeno. Omogočite ali onemogočite ga lahko tako:

 1. V programu Lync 2010 za iPad na zavihku Moje informacije tapnite Preusmeritev klicev.

 2. Tapnite trenutno nastavitev preusmeritve klicev, nato pa na seznamu možnosti, ki se prikaže, izberite Pooblaščenci.

Opomba:  Pooblaščencev ni mogoče konfigurirati iz prenosne naprave, ampak jih je treba konfigurirati v namiznem odjemalcu Lync.

Na vrh strani

Kartica stika

Kaj omogoča ta funkcija: Na kartici stika so prikazani podatki o stiku, prisotnosti in lokaciji za vas in osebe v vaši organizaciji, tako za različico Lynca kot za Outlook. Kartica stika omogoča tudi dostop do komunikacije z določeno osebo z le enim klikom. Pošljete lahko na primer neposredno sporočilo, pokličete ali pošljete e-poštno sporočilo neposredno s kartice stika.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Statične informacije na kartici stika se zbirajo iz poslovnega imenika podjetja (na primer iz imenika Active Directory). Dinamične informacije, denimo informacije o prostem ali zasedenem času v koledarju pa se pridobijo iz strežnika Microsoft Exchange Server; podatke o mestu se pridobi na različne načine (glejte razdelek »Mesto«); telefonske številke lahko pridobite iz poslovnega imenika ali jih vnesete ročno; informacije o prisotnosti pa upravlja Lync s koledarjem za Outlook (če ga je uporabnik omogočil) oz. jih uporabnik ročno vnese. Strežnik Lync Server ima te informacije v skupni rabi z drugimi osebami znotraj organizacije. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: na kartici stika so prikazane informacije o stiku, mestu in prisotnosti ljudi v organizaciji uporabnika. Količino prikazanih podatkov za stike v Lyncu in Outlooku uporabnika upravljate z nastavitvijo »zasebni odnosi« in omogočanjem oz. onemogočanjem možnosti »Zasebni način« (glejte razdelek »Zasebni način«).

Izbira/nadzor: stike je mogoče upravljati iz namiznega odjemalca programa Lync.

Na vrh strani

Pisanje dnevnikov

Kaj omogoča ta funkcija: Z pisanjem dnevnikov lahko v iPad vpišete informacije o uporabi programa Lync for iPad napravi v svoj uporabniški profil. S temi informacijami lahko odpravite morebitne težave, do katere lahko pride s programom Lync za iPad programsko opremo.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: ko je omogočeno pisanje dnevnikov, so v vaši napravi shranjene informacije, kot so te: ID naprave, vzdevek uporabnika in domena, podatki o prisotnosti, podrobnosti sporočila, zgodovina prijav, seznam stikov in podatki o konfiguraciji odjemalca, kot so pravila za preusmeritev klicev, stanje in opombe. Vsebina Lyncovih pogovorov ni shranjena. Microsoft ne prejme nobenih informacij samodejno, lahko pa jih microsoftu ročno pošljete za namene odpravljanja težav (glejte razdelek »Pošiljanje dnevnikov« v nadaljevanju tega dodatka).

Uporaba informacij: S funkcijo pisanja dnevnika lahko odpravite morebitne težave, do katere lahko pride med uporabo Lynca za iPad.

Izbira/nadzor: Pisanje dnevnikov je privzeto izklopljeno. Omogočite ali onemogočite ga lahko tako:

 1. V programu Lync iPad na zavihku Moje informacije tapnite Nastavitve.

 2. Na seznamu možnosti izberite Pisanje dnevnikov.

 3. Na strani z možnostmi Pisanje dnevnikov premaknite stikalo Pisanje dnevnikov v položaj Vklopljeno.

Na vrh strani

Storitve za klice v sili (112)

Pomembno:  Priporočamo, da ne uporabljate Lynca za iPad za klice v sili, na primer 9-1-1 v Združenih državah. Lync za iPad NE more določiti vaše fizične lokacije; če torej za klice v sili uporabljate Lync za iPad, ponudniki ne bodo mogli določiti vaše lokacije. Če želite iz naprave poklicati službe za klice v sili, zaprite Lync za iPad in uporabite številčnico na napravi.

Na vrh strani

Skupna raba lokacije

Kaj omogoča ta funkcija: Skupna raba lokacije omogoča skupno rabo časovnega pasu z drugimi s funkcijo prisotnosti. Če omogočite zasebni način, so informacije o lokaciji v skupni rabi. Če želite več informacij o tem, kako omogočite zasebni način in kako so informacije o lokaciji v skupni rabi, glejte razdelek »Zasebni način« v nadaljevanju tega dodatka.

Pomembno:  Lync for iPad ne more določiti vaše fizične iPad. NE uporabljajte Lynca za iPad za klice v sili, kot je 9-1-1. Uporabite raje številčnico na svoji napravi.

Zbrane, obdelane ali poslane informacije: z operacijskim sistemom naprave so pridobljene informacije o časovnem pasu, dane pa so v skupno rabo s stiki v Lyncu. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Časovni pas je v skupni rabi prek prisotnosti v Lyncu glede na to, kako ste konfigurirali nastavitve prisotnosti v namiznem odjemalcu Lynca. Te informacije so prikazane na karticah stikov. Informacije o prisotnosti ne delijo nobenih drugih informacij, na primer vaše zemljepisne lokacije, oblikovanega naslova ali naslova bivanja.

Izbira/nadzor: skupno rabo lokacije omogoči in onemogoči skrbnik podjetja. Če je omogočena skupna raba lokacije, jo lahko upravljate v namiznem odjemalcu za Lync.

Na vrh strani

Osebna slika

Kaj omogoča ta funkcija: Osebna slika prikaže vašo sliko in slike drugih oseb v vašem podjetju.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Nastavitve skupne rabe osebne slike se zbirajo tako za prikaz slik kot tudi za skupno rabo vaše slike. V programu Lync for iPad je mogoče prikazati le fotografije, shranjene v imeniku Active Directory. Nobeni podatki niso poslani Microsoftu.

Uporaba podatkov: podatki se uporabljajo za prilagajanje vaše izkušnje in za skupno rabo vaše slike z drugimi.

Izbira/nadzor: Nastavitve osebne slike se upravljajo v namiznem odjemalcu za Lync.

Na vrh strani

Sodelovanje v PowerPointu

Kaj omogoča ta funkcija: Sodelovanje v PowerPointu omogoča uporabnikom, da med spletnim pogovorom ali srečanjem prikažejo, si ogledajo in dodajo opombe v PowerPointove predstavitve.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Končni uporabnik s svojimi dejanji (prenašanje, krmarjenje po ali dodajanje opomb v PowerPointovih predstavitev) v celoti izkorišča to funkcijo. Katera koli datoteka, ki je predstavljena v pogovoru ali srečanju, bo prenesena vsem udeležencem srečanja, ki jo bodo lahko poiskali neposredno v mapi v svojih računalnikih. Lastnik datoteke ali predstavitelj lahko drugim uporabnikom prepreči shranjevanje datoteke, toda še vedno lahko uporabniki datoteko pridobijo in si jo ogledajo. PowerPointove datoteke so shranjene v strežniku Lync Server glede na pravilnike o zapadlosti vsebine srečanja kot jih določi skrbnik podjetja. Microsoft ne prejeme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Sodelovanje s PowerPointom udeležencem pogovora omogoča, da izvedejo učinkovite predstavitve in prejmejo povratne informacije.

Izbira/nadzor: iPad uporabniki si lahko le ogledajo predstavitev, PowerPoint je dal v skupno rabo drug udeleženec srečanja. Ti ne morejo prenesti predstavitev iz PowerPoint dati opomb v skupno rabo ali jih iPad.

Na vrh strani

Podatki o prisotnosti in podatki za stik

Kaj omogoča ta funkcija: Podatki o prisotnosti in stiku omogočajo uporabniku, da si ogleda podatke o prisotnosti in stiku za druge uporabnike (zunanji in notranji uporabniki) in da v skupno rabo svoje objavljene informacije, denimo podatke o prisotnosti, stanje, naziv, telefonsko številko, lokacijo in opombe. Skrbnik podjetja prav tako lahko konfigurira integracijo s programom Outlook in strežnikom Exchange Server, tako da bodo prikazana sporočila o odsotnosti uporabnika in druge informacije o stanju (če ima uporabnik v koledarju programa Outlook razporejeno srečanje).

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Uporabnikov naslov za vpis in geslo za prijavo ter preverjanje pristnosti. Dodatne telefonske številke, za katere uporabnik želi, da so na voljo, sporočila o odsotnosti in druge informacije o stanju, če je skrbnik konfiguriral integracijo programa Outlook in strežnika Exchange Server in če je ta funkcija omogočena v programu Outlook; vključno z opombami o razpoložljivosti, ki jih je ročno nastavil uporabnik in so na voljo na kartici stika. Microsoft tako ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Naslov in geslo za vpis se uporabi za prijavo v program Lync in za vzpostavitev povezave s strežnikom Lync Server. Odvisno od konfiguracije nastavitev zasebnosti bodo drugi uporabniki in programi sistema Lync lahko dostopali do podatkov o prisotnosti, stiku in stanju (če so ti podatki objavljeni), da bodo uporabniki lahko med seboj bolje komunicirali.

Izbira/nadzor: Podatki o prisotnosti in podatki za stik se upravljajo v namiznem odjemalcu za Lync.

Na vrh strani

Način zasebnosti

Kaj omogoča ta funkcija: Zasebni način predstavlja nastavitev, s katero lahko uporabniki določijo, v kolikšni meri želijo objaviti svoje podatke o prisotnosti (denimo »Dosegljiv«, »Zaseden«, »Ne moti« itn.), tako da te informacije lahko vidijo drugi na seznamu stikov.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če omogočite zasebni način, Lync preide v način, v katerem uporabnik lahko prilagaja nastavitve uporabnika, tako da so informacije o prisotnosti v skupni rabi le s stiki na seznamu stikov. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: S to nastavitvijo uporabnik določi način skupne rabe podatkov o prisotnosti.

Izbira/nadzor: način zasebnosti omogoči in onemogoči skrbnik v podjetju. Če je zasebni način omogočen, ga lahko upravljate v namiznem odjemalcu za Lync.

Na vrh strani

Potisna obvestila

Kaj omogoča ta funkcija: Potisna obvestila so mehanizem, ki vas obvesti, ko v prenosno napravo prejmete novo sporočilo. Obvestilo lahko na več načinov – vključno s pojavnim obvestilom, zvokom ali številsko značko na ikoni začetnega zaslona – odvisno od operacijskega sistema naprave. Obvestilo se ustvari lokalno v napravi, ko naprava prejme novo sporočilo. To se zgodi le, iPad se Lync for iPad ne izvaja v ospredju. Ko se iPad Lync za iPad v ospredju, so potisna obvestila onemogočita. Potisna obvestila lahko omogočite ali onemogočite, vendar z onemogočanjem potisnih obvestil ne ustavite prejema sporočil; preprosto onemogoči funkcijo obveščanja. Če ne želite več prejemati novih sporočil, se morate izpisati iz Lynca za iPad.

Zbrane, obdelane ali poslane informacije: prenosna naprava ne zbira nobenih informacij, jih ne obdeluje in ne pošilja. Vsa sporočila, ki jih v napravo pošljejo drugi uporabniki Lynca, so poslana prek storitve potisnih obvestil za Microsoft Lync Server, nato pa so preusmerjena v storitev potisnih obvestil za iPad za dostavo v vašo napravo. Ko je pogovor vzpostavljen, vsa sporočila potujejo neposredno med udeleženci pogovora. Če želite več informacij iPad o zasebnosti uporabnikov, glejte pravilnik o zasebnosti za stranke družbe Apple.

Uporaba informacij: Nastavitev potisnih obvestil določa, ali boste obveščeni o novih sporočilih, ki jih bo prejel Lync za iPad, ko se Lync za iPad ne izvaja v ospredju.

Izbrisa/nadzor: potisna obvestila omogoči in onemogoči skrbnik v podjetju. če so potisna sporočila omogočena, lahko funkcijo vklopite ali jo izklopite tako:

 1. Na začetnem zaslonu tapnite ikono Nastavitve ikono.

 2. Na seznamu možnosti izberite Obvestila.

 3. Prepričajte se , da je preklopni gumb Obvestila v položaju Vklopljeno.

 4. Na seznamu programov izberite Lync.

 5. Premaknite preklopni gumbi Opozorila, Zvoki in Značke v položaj Vklopljeno.

Na vrh strani

Pošlji kot e-pošto

Kaj omogoča ta funkcija: s funkcijo »Pošlji kot e-pošto« lahko pošljete zgodovino pogovorov z neposrednimi sporočili v programu Lync 2010 za iPad, ki je shranjena lokalno v vaši napravi, kot prilogo e-poštnemu naslovu uporabnika.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Vsa dohodna in odhodna vsebina v pogovorih z neposrednimi sporočili je za nedoločen čas shranjena lokalno v napravo v ločeni shrambi, razen če 1) uporabnik izbriše pogovor, 2) uporabnik odstrani program ali 3) se v napravo vpiše nov uporabnik. Zgodovina neposrednega sporočanja, poslana s funkcijo »Pošlji kot e-pošto«, je na uporabnikov e-poštni naslov dostavljena v obliki e-poštnega sporočila. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Uporabniki lahko zgodovino pogovorov z neposrednimi sporočili kot e-poštno prilogo pošljejo na določen e-poštni naslov, tako da so pogovori z neposrednimi sporočili na voljo zunaj naprave za arhiviranje ali skupno rabo.

Izbira/nadzor: Zgodovina pogovorov z neposrednimi sporočili je samodejno shranjena v napravi. Te funkcije ni mogoče onemogočiti. Zgodovino pogovorov z neposrednimi sporočili lahko izbrišete tako:

 1. Na zavihku Klepeti tapnite Uredi.

 2. Izberite pogovor, ki ga želite izbrisati.

 3. Tapnite Izbriši.

Zgodovina pogovorov z neposrednimi sporočili je poslana po teh korakih:

 1. V oknu za pogovor tapnite gumb Dejanja v vrstici za krmarjenje.

 2. V meniju izberite možnost Pošlji kot e-pošto.

 3. Vnesite ciljni e-poštni naslov, če želite zgodovino poslati komu razen sebi.

 4. Tapnite Pošlji.

Na vrh strani

Pošlji dnevnike

Kaj omogoča ta funkcija: s funkcijo za pošiljanje dnevnikov lahko pošljete dnevnike programa Lync za iPad (glejte razdelek »Pisanje dnevnikov« v tem dodatku), tako da lahko skupina za podporo razišče morebitne težave z zvokom ali povezljivostjo, do katere lahko pride.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Poslane so le informacije, ki jih zbira pisanje dnevnikov (če je omogočeno pisanje dnevnikov). Če si želite ogledati, katere informacije so zabeležene, glejte razdelek »Pisanje dnevnikov« v tem dodatku.

Uporaba informacij: Z informacijami, zbranimi v vaši napravi, bodo odpravljene težave, s katerimi se boste soočili, in izboljšan program Lync.

Izbira/nadzor: Lync za iPad ne pošilja dnevnikov iz vaše naprave samodejno. Dnevnike pošlje le takrat, ko je v napravi omogočeno pisanje dnevnikov (glejte razdelek »Pisanje dnevnikov«, ki je bil na začetku tega dodatka), in uporabite ta navodila za ročno pošiljanje Lyncovih dnevnikov:

 1. V programu Lync iPad na zavihku Moje informacije tapnite Možnosti.

 2. Na seznamu možnosti izberite Pisanje dnevnikov.

 3. Na strani z možnostmi Pisanje dnevnikov tapnite možnost Pošlji dnevniške datoteke.

 4. V obrazec e-pošte, ki se odpre s pripetimi dnevniki, vnesite ciljni e-poštni naslov in tapnite Pošlji.

Na vrh strani

Enotna shramba stikov

Kaj omogoča ta funkcija: Enotno shrambo stikov sestavljajo tri glavne funkcije; Ti dve sta na voljo v Lyncu za iPad:

 • Spajanje iskanja – spajanje iskanja spoji globalni seznam naslovov z Lyncovimi stiki, tako da je pri iskanju stika v rezultatih iskanja prikazan le en vnos.

 • Spajanje stikov – spajanje stikov združi podatke o stiku med GAL, Lync Server in seznamom stikov programa iPad tako, da uporabi ujemajoče se e-poštne identifikatorje, identifikatorje za vpis ali oboje. Ko je ujemanje določeno, Lync za iPad združi podatke iz teh virov in prikaže združene podatke v različnih komponentah uporabniškega vmesnika, vključno z rezultati iskanja, seznamom stikov in karticami stikov.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Lync for iPad združi podatke o stikih iz Outlook, imenika Active Directory, podatkov o prisotnosti in iPad. Te informacije Lync za iPad.

Uporaba informacij: Podatki o stikih iz Outlook, imenika Active Directory, podatkov o prisotnosti in podatkov iPad so prikazani v lyncu za iPad vmesniku.

Izbira/nadzor: nastavitve enotne shrambe stikov je mogoče upravljati v namiznem odjemalcu za Lync.

Na vrh strani

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Ali želite več možnosti?

Raziščite ugodnosti naročnine, prebrskajte izobraževalne tečaje, preberite, kako zaščitite svojo napravo in še več.

Skupnosti vam pomagajo postaviti vprašanja in odgovoriti nanje, posredovati povratne informacije in prisluhniti strokovnjakom z bogatim znanjem.

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?
Če pritisnete »Pošlji«, bomo vaše povratne informacije uporabili za izboljšanje Microsoftovih izdelkov in storitev. Vaš skrbnik za IT bo lahko zbiral te podatke. Izjavi o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×