Dodatek k izjavi o zasebnosti za Microsoft Lync 2013 za Windows Phone

Nazadnje posodobljeno: decembra 2013

Vsebina

Dodatek k izjavi o zasebnosti za Microsoft Lync 2013 za Windows Phone

To je dodatek k izjavi o zasebnosti za izdelke Microsoft Lync 2013. Če želite razumeti zbiranje podatkov in njihovo uporabo v zvezi s posameznim izdelkom ali storitvijo Microsoft Lync, preberite izjavo o zasebnosti za Microsoft Lyncove izdelke in ta dodatek.

Ta dodatek k izjavi o zasebnosti obravnava uvedbo in uporabo programa Microsoft Lync 2013 za Windows Phone v mobilnih telefonih podjetja. Če uporabljate komunikacijsko programsko opremo Microsoft Lync Server kot storitev (ali povedano drugače: če tretja oseba [na primer Microsoft] gosti strežnike, v katerih je nameščena programska oprema), bodo podatki preneseni tej tretji stranki. Če želite izvedeti več o uporabi podatkov, ki so preneseni iz vašega podjetja tej tretji osebi, se obrnite na skrbnika za vaše podjetje ali ponudnika storitev.

Na vrh strani

Pooblastilo za klice (preusmeritev dohodnih klicev/hkratno zvonjenje)

Kaj omogoča ta funkcija: S tem pooblastilom lahko uporabniki dodelijo enega ali več delegatov, ki lahko v njihovem imenu opravljajo in sprejemajo klice ter nastavijo Srečanja Lync in se jim pridružijo. Uporabniki lahko nastavijo tudi samodejno posredovanje klicev v telefonski predal, na drugo številko ali k drugemu delegatu, lahko pa pri klicu sočasno zazvoni primarna telefonska številka in druga številka, kot je na primer mobilna naprava, delegat ali skupina za skupinsko klicanje.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Ko dodeljujete pooblaščence, mora uporabnik med konfiguracijo navesti informacije o stiku pooblaščenca. Uporabniki v vlogi pooblaščencev prejmejo obvestilo, da jih je nekdo od zaposlenih dodelil kot pooblaščence. Ko pooblaščenec sprejme klic namesto osebe, ki jih je dodelila za pooblaščenca, bo ta oseba prejela e-poštno obvestilo o tem dogodku. Microsoft ne bo prejel nobenih informacij.

Uporaba informacij: Lync uporabi informacije o stiku pooblaščencev, da jim omogoči klicanje in sprejemanje klicev ter razporejanje in pridruževanju sestankom namesto osebe, ki jo pooblaščajo.

Izbor/nadzor: pooblastilo za klice je privzeto izklopljeno. Omogočite ali onemogočite pa ga tako:

 1. V programu Lync za Windows Phone v pogledu Moje informacije tapnite Preusmeritev klicev.

 2. V spustnem meniju izberite Hkrati pokliči ali Preusmeri klice.

 3. Na seznamu možnosti tapnite Pooblaščenci.

Opomba:  V prenosni napravi so na voljo le prej določeni pooblaščenci. Pooblaščence je treba konfigurirati v namiznem odjemalcu Lynca.

Na vrh strani

Odjemalsko pisanje dnevnikov

Kaj omogoča ta funkcija: z odjemalskim pisanjem dnevnikov lahko v dnevnik zapišete informacije o uporabi programa Lync za Windows Phone. S temi informacijami lahko odpravite težave in morebitne težave, do katerih lahko pride med uporabo programa Lync za Windows Phone.

Zbrane, obdelane ali poslane informacije: ko je omogočeno odjemalsko pisanje dnevnikov, so informacije, kot so ID naprave, vzdevek uporabnika, domena, podatki o prisotnosti, podrobnosti spočila, zgodovina prijav, seznam stikov in podatki o konfiguraciji odjemalca shranjeni lokalno v napravi. Vsebina Lyncovih pogovorov ni shranjena. Microsoft ne bo prejel nobenih informacij.

Uporaba informacij: informacije, zbrane v dnevnikih odjemalcev, lahko uporabi podpora za stranke v vašem podjetju, lahko pa so poslane Microsoftu, ki jih uporabi pri odpravljanju težav (glejte razdelek »Pošiljanje dnevnikov«).

Izbor/nadzor: odjemalsko pisanje dnevnikov je izklopljeno. Omogočite ali onemogočite pa ga tako:

 1. V programu Lync za Windows Phone v pogledu Moje informacije tapnite Nastavitve.

 2. Na seznamu možnosti tapnite Pisanje dnevnikov.

 3. Na strani z možnostmi Pisanje dnevnikov premaknite stikalo Omogoči zapisovanje v dnevnik v položaj Vklopljeno.

Na vrh strani

Kartica stika

Kaj omogoča ta funkcija: na kartici stika so prikazane informacije o stiku, prisotnosti in lokaciji za vas in osebe v vaši organizaciji. Na kartici stika lahko z enim korakom začnete pogovor prek neposrednega sporočanja, pošljete e-pošto ali pa opravite telefonski klic.

Zbrane, obdelane ali poslane informacije: informacije na kartici stika so zbrane na več mestih. Statične informacije, kot so na primer vaše ime, vaša zgradba in številka pisarne, so zbrane iz imenika podjetja (na primer iz domenskih storitev Active Directory). Dinamične informacije, kot so koledar in informacije o zasedenosti/razpoložljivosti, so dobljene iz strežnika Microsoft Exchange Server, informacije o lokaciji pa so pridobljene na več načinov (glejte razdelek »Lokacija«). Telefonske številke je mogoče dobiti iz imenika podjetja, lahko pa jih ročno vnese uporabnik. Lync upravlja informacije o prisotnosti z Outlookovim koledarjem (če ga omogoči uporabnik), lahko pa jih tudi ročno vnese uporabnik. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij : strežnik Lync Server da informacije na kartici stika v skupno rabo z osebami v organizaciji.

Izbira/nadzor: stike je mogoče upravljati iz namiznega odjemalca programa Lync.

Na vrh strani

Zgodovina pogovorov

Kaj omogoča ta funkcija: zgodovina pogovorov shrani pogovore z neposrednimi sporočili v varni shrambi v napravi.

Zbrane, obdelane ali poslane informacije: zgodovina pogovorov lokalno v napravo shrani vsebino pogovorov z neposrednimi sporočili in statistične podatke o glasovnih pogovorih, kot so datum, ura, trajanje in podrobnosti o klicatelju. Zgodovina pogovorov z neposrednimi sporočili, ki jo ustvari Lync za Windows Phone, ni shranjena v Outlookovi mapi »Zgodovina pogovorov«. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Lync prikaže te informacije na zavihku »Klepeti« v glavnem uporabniškem vmesniku, ki omogoča uporabnikom ogled in nadaljevanje starejših pogovorov.

Izbira/nadzor: Skrbnik za podjetje omogoči in onemogoči zgodovino pogovora.

Zgodovino pogovora je mogoče izbrisati tako:

 1. Na seznamu pogovorov tapnite in pridržite pogovor, ki ga želite izbrisati

 2. V priročnem meniju tapnite Izbriši pogovor.

Na vrh strani

Program za izboljšanje uporabniške izkušnje (CEIP)

Kaj omogoča ta funkcija: Če želite sodelovati, program za izboljšanje uporabniške izkušnje (CEIP) zbira osnovne informacije o uporabi programov, vašem računalniku ali napravi in o povezanih napravah. Prav tako zbiramo informacije o tem, kako je računalnik ali naprava nastavljen in kako deluje. Ta poročila pošljemo družbi Microsoft, da lahko izboljša funkcije, ki jih uporabniki najpogosteje uporabljajo in da ponudi rešitve za najpogostejše težave. Program CEIP zbira tudi podatke o vrsti in številu napak, na katere naletite, učinkovitosti delovanja programske in strojne opreme in hitrosti storitev. Microsoft ne zbira podatkov, kot so vaše ime, naslov in druge informacije o stiku.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: : Če imate to funkcijo vklopljeno, Microsoft samodejno dobiva podatke programa CEIP. Če želite več informacij o zbranih, obdelanih ali prenesenih podatkih programa CEIP, glejte razdelek Izjava o zasebnosti za program za izboljšanje uporabniške izkušnje.

Uporaba informacij: Microsoft uporabi te informacije, da lahko izboljša kakovost, zanesljivost in učinkovitost delovanja Microsoftovih storitev in programske opreme.

Izbira/nadzor: Program CEIP je privzeto onemogočen. Skrbnik podjetja ga za svojo organizacijo lahko omogoči ali onemogoči. Če skrbnik podjetja ni konfiguriral programa CEIP za organizacijo, bo uporabnik pri začetni namestitvi imel možnost vpisa. Če skrbnik podjetja ni onemogočil nadzora CEIP, lahko uporabniki kadar koli spremenijo svojo izbiro programa CEIP, in sicer tako:

 1. V programu Lync za Windows Phone, pojdite na Nastavitve.

 2. Izberite možnost Pomagajte nam izboljšati Lync.

 3. Na strani Pomagajte nam izboljšati Lync vklopite ali izklopite nastavitev tako, da premaknete stikalo v položaj Vklopljeno ali Izklopljeno.

Opomba: Če skrbnik spremeni nastavitev in omogoči oz. onemogoči program CEIP, uporabnik pa že uporablja Lync, mora uporabnik zapreti Lync in se znova vpisati, da se uveljavi nova nastavitev.

Na vrh strani

Skupna raba namizja in programov

Kaj omogoča ta funkcija: skupna raba namizja in programov uporabnikom omogoča sodelovanje prek videoklepeta in hkratno skupno rabo svojega namizja ali izbranega programa z drugimi udeleženci srečanja. To jim omogoča skupno rabo in urejanje datotek, kot da bi bili v isti sobi s svojimi sodelavci. Uporabniki lahko tudi zaženejo predstavitve v programu Microsoft PowerPoint (glejte razdelek »Sodelovanje v PowerPointu«) in sodelujejo z drugimi na navidezni tabli, ki je nova stran za opombe in risbe, ki jo lahko souporabljajo vsi udeleženci srečanja. Ko da uporabnik na začetku v skupno rabo svoje namizje ali program, ima le on nadzor nad vsem. Lahko pa drugim uporabnikom omogoči, da prevzamejo nadzor nad namizjem ali programom v skupni rabi, tako da lahko krmarijo in opravljajo spremembe s svojo miško in tipkovnico.

Zbrane, obdelane ali prenesene informacije: če začne skupno rabo drug udeleženec srečanja, lahko uporabniki telefona Windows Phone vidijo namizje ali program v skupni rabi na svojem zaslonu. Microsoftu niso poslane nobene informacije.

Uporaba informacij: udeleženci srečanja uporabljajo informacije v skupni rabi za sodelovanje prek videoklepeta.

Izbira/nadzor: uporabniki programa Lync za Windows Phone si lahko le ogledajo namizje ali program, ki ga je dal drug udeleženec v skupno rabo. Ti uporabniki ne morejo prevzeti nadzora nad namizjem ali programom v skupni rabi ali ga uporabljati, poleg tega ne morejo dati namizja ali programov, ki se izvajajo v telefonu Windows Phone, v skupno rabo z drugimi udeleženci srečanja.

Na vrh strani

Storitve za klice v sili

Pomembno:  Priporočamo, da za klice v sili (na primer 112) NE uporabljate programa Lync za Windows Phone. Lync za Windows Phone NE MORE določiti vaše fizične lokacije. Če torej pokličete službo za klice v sili s programom Lync za Windows Phone, služba ne more določiti vaše lokacije. Če želite z napravo poklicati službo za klice v sili, zaprite Lync za Windows Phone in uporabite številčnico na napravi.

Na vrh strani

Skupna raba lokacije

Kaj omogoča ta funkcija: skupna raba lokacije daje v skupno rabo z drugimi osebami informacije o vašem časovnem pasu tako, da uporabi funkcijo o prisotnosti na kartici stika, ko je omogočen način zasebnosti (glejte razdelek »Način zasebnosti«).

Pomembno: Lync za Windows Phone ne more določiti vaše fizične lokacije. NE kličite službe za klice v sili, kot je 112, s programom Lync za Windows Phone. Uporabite raje številčnico na svoji napravi.

Zbrane, obdelane ali poslane informacije: z operacijskim sistemom naprave so pridobljene informacije o časovnem pasu, dane pa so v skupno rabo s stiki v Lyncu. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: skupna raba informacij na kartici stika prikaže vašo lokacijo vašim stikom in osebam v organizaciji. Informacije o prisotnosti ne dajejo v skupno rabo nobenih drugih informacij, na primer vaše zemljepisne lokacije, oblikovanega naslova ali naslova bivanja.

Izbor/nadzor: skupno rabo lokacije omogoči in onemogoči skrbnik v podjetju, upravljati pa jo je mogoče z Lyncovega namiznega odjemalca.

Na vrh strani

Osebna slika

Kaj omogoča ta funkcija: s funkcijo »Osebna slika« pokažete svojo sliko na kartici stika svojim stikom in drugim v organizaciji.

Zbrane, obdelane ali poslane informacije: osebno sliko lahko prenese skrbnik v organizaciji, lahko pa jo prenesete tudi sami (če je to omogočeno) in jo shranite v imeniku organizacije (na primer v storitvah domene Active Directory). Lync jo nato pokaže vašim stikom in drugim uporabnikom v organizaciji. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba podatkov: osebna slika je uporabljena za prilagajanje vaše izkušnje in za skupno rabo slike z drugimi.

Izbira/nadzor: nastavitve osebne slike se upravljajo v namiznem odjemalcu za Lync.

Na vrh strani

Sodelovanje v PowerPointu

Kaj omogoča ta funkcija: sodelovanje v PowerPointu omogoča uporabnikom, da med spletnim pogovorom ali srečanjem prikažejo in si ogledajo PowerPointove predstavitve ter dodajo opombe vanje.

Zbrane, obdelane ali prenesene informacije: če je PowerPointovo predstavitev dal v skupno rabo drug udeleženec srečanja, si lahko uporabniki programa Lync za Windows Phone ogledajo predstavitev v svoji napravi. Ti uporabniki ne morejo nadzirati spremembe ali je uporabljati. Microsoftu niso poslane nobene informacije.

Uporaba informacij: udeleženci srečanja uporabljajo informacije v skupni rabi za sodelovanje prek videoklepeta.

Izbira/nadzor: uporabniki telefonov Windows Phone si lahko le ogledajo PowerPointovo predstavitev, ki jo je dal v skupno rabo drug udeleženec srečanja. Ti uporabniki ne morejo s svojimi napravami prenesti PowerPointovih predstavitev, dati opomb vanje ali jih dati v skupno rabo.

Na vrh strani

Informacije o prisotnosti in podatki za stik

Kaj omogoča ta funkcija: informacije o prisotnosti in stiku drugim uporabnikom omogočajo ogled informacij o prisotnosti in stiku tako drugih članov organizacije kot tudi osebnih stikov (znotraj in zunaj organizacije). Vaš skrbnik lahko nastavi integracijo z Outlookom in s strežnikom Exchange Server, tako da lahko prikažete sporočila o odsotnosti iz pisarne in druge informacije o stanju (npr. ko je v koledarju programa Outlook načrtovano srečanje).

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: z naslovom za prijavo in geslom vzpostavite povezavo s strežnikom Lync Server. Vi in vaš skrbnik lahko objavite podatke o stanju prisotnosti in podatke za stik, ki so povezani z naslovom za vpis. Microsoft ne prejme nobenih podatkov.

Uporaba podatkov: drugi uporabniki Lynca in programi lahko dostopajo do vaših podatkov o prisotnosti in podatkov za stik, ugotavljajo vaše objavljeno stanje in informacije, da lahko uspešneje komunicirajo z vami.

Izbira/nadzor: podatki o prisotnosti in podatki za stik se upravljajo v namiznem odjemalcu za Lync.

Na vrh strani

Način zasebnosti

Kaj omogoča ta funkcija: Zasebni način predstavlja nastavitev, s katero lahko uporabniki določijo, v kolikšni meri želijo objaviti svoje podatke o prisotnosti (denimo »Dosegljiv«, »Zaseden«, »Ne moti« itn.), tako da te informacije lahko vidijo drugi na seznamu stikov.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: če omogočite zasebni način, Lync preide v način, v katerem uporabnik lahko prilagaja nastavitve uporabnika, tako da so informacije o prisotnosti v skupni rabi le s stiki na vašem seznamu stikov. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij : s to nastavitvijo uporabnik določi način skupne rabe podatkov o prisotnosti.

Izbor/nadzor: način zasebnosti je privzeto izklopljen. Omogoči in onemogoči ga lahko skrbnik v podjetju, upravljati pa ga je mogoče v namiznem odjemalcu za Lync.

Na vrh strani

Potisna obvestila

Kaj omogoča ta funkcija: potisna obvestila so mehanizem, ki vas obvesti, ko v prenosni napravi prejmete novo sporočilo ali nov klic. Obvestilo je lahko podano na različne načine, med drugim s klicem, pojavnim obvestilom, z zvokom ali z ikono druge barve, odvisno od operacijskega sistema naprave. Obvestilo je ustvarjeno lokalno v napravi, ko v napravo prejmete novo sporočilo ali nov klic. Do tega pride le, kot se Lync za Windows Phone ne izvaja v ospredju. Ko se Lync za Windows Phone izvaja v ospredju, je potisno obvestilo preprečeno. Potisna obvestila lahko omogočite ali onemogočite, toda tudi če jih onemogočite, boste prejemali sporočila ali klice. S tem zgolj onemogočite funkcijo za obveščanje. Če ne želite prejemati novih sporočil ali klicev, zaprite Lync za Windows Phone.

Zbrane, obdelane ali poslane informacije: prenosna naprava ne zbira nobenih informacij, jih ne obdeluje in ne pošilja. Microsoft ne prejme nobenih informacij. Vsa sporočila in klici, ki jih v vašo napravo pošljejo drugi uporabniki Lynca, pred dostavo potujejo prek storitve Microsoft Push Notification. Ko je pogovor vzpostavljen, vsa sporočila in klici potujejo neposredno med udeleženci pogovora.

Izbrisa/nadzor: potisna obvestila omogoči in onemogoči skrbnik v podjetju. če so potisna sporočila omogočena, lahko funkcijo vklopite ali jo izklopite tako:

 1. V programu Lync za Windows Phone v pogledu moje informacije tapnite gumb »…« na dnu vrstice programčka in izberite nastavitve.

 2. Premaknite stikalo za potisna obvestila, če želite funkcijo vklopiti ali jo izklopiti.

Na vrh strani

Pošlji kot e-pošto

Kaj omogoča ta funkcija: uporabnik lahko s pošiljanjem v obliki e-pošte zgodovino pogovorov v programu Lync za Windows Phone kot prilogo pošlje na e-poštni naslov, ki ga določi uporabnik.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: 50 najbolj nedavnih dohodnih in odhodnih pogovorov je za nedoločen čas shranjenih v ločeni shrambi lokalno v napravi, razen če 1) uporabnik izbriše pogovor, 2) uporabnik odstrani program ali 3) se v napravo vpiše nov uporabnik. Zgodovina neposrednega sporočanja, poslana s funkcijo »Pošlji kot e-pošto«, je na e-poštni naslov, ki ga določi uporabnik, dostavljena v obliki e-poštnega sporočila. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba podatkov: uporabniki lahko zgodovino pogovorov kot e-poštno prilogo pošljejo na določen e-poštni naslov, s tem pa postanejo pogovori z neposrednim sporočanjem na voljo za uporabo zunaj naprave za arhiviranje ali skupno rabo.

Izbor/nadzor: če želite uporabljati funkcijo »Pošlji kot e-pošto«, morate imeti v napravi omogočeno e-pošto. Navodila o tem, kako omogočite e-pošto in jo konfigurirate, najdete v uporbniškem priročniku naprave.

Zgodovino pogovora z neposrednimi sporočili pošljete tako:

 1. V oknu za pogovor, tapnite gumb »…« na dnu vrstice programa.

 2. V meniju izberite možnost pošlji kot e-pošto.

 3. Če želite zgodovino poslati drugi osebi, vnesite ciljni e-poštni naslov.

 4. Tapnite Pošlji.

Na vrh strani

Shranjevanje dnevnikov

Kaj omogoča ta funkcija: s funkcijo za shranjevanje dnevnikov lahko uporabnik shrani odjemalske dnevnike Microsoftu, ta pa jih nato uporabi pri odpravljanju morebitnih težav z zvokom ali povezljivostjo (glejte razdelek »Odjemalsko pisanje dnevnikov«).

Zbrane, obdelane ali poslane informacije: če je omogočeno odjemalsko pisanje dnevnikov, so poslane le informacije, ki so v dnevnik zapisane na strani odjemalca. Odjemalski dnevniki niso samodejno poslani iz naprave. Dnevniki so poslani le takrat, ko je v napravi omogočeno pisanje dnevnikov (glejte razdelek »Odjemalsko pisanje dnevnikov«).

Uporaba informacij: Z informacijami, zbranimi v vaši napravi, bodo odpravljene težave, s katerimi se boste soočili, in izboljšan program Lync.

Izbor/nadzor: če želite uporabljati funkcijo za pošiljanje dnevnikov, morate imeti v napravi omogočeno e-pošto. Navodila o tem, kako omogočite e-pošto in jo konfigurirate, najdete v uporabniškem priročniku naprave.

Odjemalske dnevnike pošljete tako:

 1. V programu Lync za Windows Phone v pogledu moje informacije tapnite gumb »…« na dnu vrstice programčka in izberite nastavitve.

 2. Na seznamu možnosti izberite Pisanje dnevnikov.

 3. Na strani z možnostmi Pisanje dnevnikov tapnite Shrani dnevnike.

 4. V obrazec e-pošte, ki se odpre s priloženimi dnevniki, vnesite ciljni e-poštni naslov in tapnite Pošlji.

Na vrh strani

Poročanje o napakah pri vpisu

Kaj omogoča ta funkcija: ko pride do napake pri vpisu in se uporabnik ne more vpisati v Lync, funkcija poročanja o napakah pri vpisu samodejno ustvari poročilo o napaki. Uporabnik ima takrat možnost, da poročilo o napaki pošlje Microsoftu.

Zbrane, obdelane in poslane informacije: informacije, zbrane v poročilu o napaki, vsebujejo podatke, kot so kakovost uporabnikove internetne povezave in morebitne kode napake ali podatke o izjemi, ustvarjene pri neuspešnih poskusih vpisa. V poročilu so lahko tudi informacije, na podlagi katerih je mogoče identificirati uporabnika, kot sta uporabnikov naslov IP in identifikator SIP URI (Session Initiation Protocol Uniform Resource Identifier). Te informacije so lahko poslane Microsoftu.

Uporaba informacij podatke, ki so v poročilu o napakah pri vpisu, Microsoft uporabi kot pomoči pri odpravljanju težav pri prijavi. Microsoft z njimi poleg tega določi pogoste težave pri prijavi in trende, s katerimi zagotovi boljšo izkušnjo prijavo v Lync.

Izbor/nadzor: ta funkcija je privzeto izklopljena, upravlja pa jo lahko skrbnik v podjetju. Skrbnik lahko nastavi funkcijo tako, da je poročilo o napakah pri vpisu vedno poslano Microsoftu, da nikoli ni poslano ali pa da o tem lahko odloči uporabnik.

Uporabnik lahko nastavitve spremeni tako:

 1. V zgornjem desnem kotu glavnega Lyncovega okna kliknite Možnosti (ikona mehanizma).

 2. V pogovornem oknu Lync – možnosti kliknite Splošno.

 3. Na zavihku Splošno potrdite polje »Samodejno pošlji Microsoftu informacije o napaki v Lyncu« ali pa odstranite potrditveno oznako iz polja.

 4. Kliknite V redu.

Na vrh strani

Enotna shramba stikov

Kaj omogoča ta funkcija: Enotno shrambo stikov sestavljajo tri glavne funkcije, a le ena – spajanje iskanja – je na voljo v programu Lync za Windows Phone. Spajanje iskanja spoji seznam globalnih naslovov (GAL) z Lyncovimi stiki in ko iščete določen stik, je v rezultatih iskanja zanj tako prikazan le en vnos.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Lync za Windows Phone združi podatke o stikih iz Outlooka, domenskih storitev Active Directory in iz podatkov o prisotnosti. Te podatke uporablja Lync za Windows Phone za interne namene.

Uporaba informacij: podatki o stikih iz Outlooka, domenskih storitev Active Directory in podatkov o prisotnosti so prikazani v uporabniškem vmesniku programa Lync za Windows Phone.

Izbira/nadzor: nastavitve enotne shrambe stikov je mogoče upravljati v namiznem odjemalcu za Lync.

Na vrh strani

Izboljšanje kakovosti zvoka

Kaj omogoča ta funkcija: Lync pošlje informacije oddaljenim uporabnikom, če med klicem zazna težavo z napravo ali omrežjem, s čimer sporoči, da je kakovost zvoka lahko slaba.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: če je vaša naprava nastavljena tako, da v klic posreduje slabo kakovost zvoka (npr. odmev ali šum), bo Lync obvestil druge udeležence, da kakovost klica slabša nastavitev vaše naprave. Drugim udeležencem klica bo prikazano le obvestilo, da uporabljate napravo, ki povzroča slabo kakovost zvoka. Ne bodo pa obveščeni o tem, katero napravo uporabljate. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: informacije, ki so poslane udeležencem, bodo v pomoč pri izboljšanju kakovosti klica. Na primer, če le poslušate klic, lahko predstavitelji izklopijo zvok za vašo zvezo.

Izbira/nadzor: Lync ne dovoli, da izklopite obvestila o kakovosti zvoka.

Na vrh strani

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×