Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Nazadnje posodobljeno: avgust 2012

Vsebina

Ta stran je dodatek k izjavi o zasebnosti za izdelke Microsoft Lync. Če želite razumeti zbiranje podatkov in njihovo uporabo v zvezi s posameznim izdelkom ali storitvijo Microsoft Lync, preberite izjavo o zasebnosti za izdelke Microsoft Lync in ta dodatek.

Ta dodatek k izjavi o zasebnosti obravnava uvajanje in uporabo programske opreme za komuniciranje Microsoft Lync Telefon Edition, uvedene v vašem omrežju ali omrežju podjetja. Če uporabljate Microsoft Lync Server kot storitev (torej tretja oseba [na primer Microsoft] gosti strežnike, v katerih je nameščena programska oprema), bodo podatki preneseni tej tretji osebi. Če želite izvedeti več o uporabi podatkov, ki so posredovani tej tretji osebi, se obrnite na skrbnika poslovnega okolja ali ponudnika storitev.

Arhiviranje

Kaj omogoča ta funkcija: Arhiviranje omogoča organizacijam, za katere veljajo določene zahteve hranjenja na osnovi skladnosti s predpisi in standardnimi zahtevami oz. za organizacije z lastnimi zahtevami po hranjenju, da arhivirajo komunikacijo v Lyncu in podatke o uporabi v skladu z zahtevami.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Arhiviranje hrani vsebino neposrednih sporočil v omrežju enakovrednih in sporočil več udeležencev, vsebino konferenc, vključno s preneseno vsebino (na primer izročki) in vsebino, povezano z dogodki (denimo pridruževanje, zapuščanje, prenašanje, skupna raba in spremembe vidljivosti) v strežniku, ki ga konfigurira skrbnik velikega poslovnega okolja. Prenosov datotek v omrežju enakovrednih, video- in zvočnih pogovorov v omrežju enakovrednih, skupne rabe programov med pogovorom v omrežju enakovrednih in konferenčnih opomb ter anket ni mogoče arhivirati. Microsoft tako ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Organizaciji omogoča, da arhivira vsebino ter tako zadosti skladnost s predpisi, standardnim zahtevam in zahtevam hranjenja v organizacijah.

Izbira/nadzor: Arhiviranje je privzeto onemogočeno. Za to funkcijo ni na voljo noben nadzor na ravni uporabnika; funkcijo upravlja skrbnik velikega poslovnega okolja.

Samodejna posodobitev slike

Kaj omogoča ta funkcija: Posodobitev slike prenese programsko opremo Lync Phone Edition iz omrežja podjetja in jo namesti v vaš telefon. Skrbnik podjetja nadzira, katero mesto se uporablja za posodobitev.

Zbrane, obdelane ali prenesene informacije: Če skrbnik omogoči posodobitev slike, se strežniku v podjetju pošljejo informacije o prijavljenih osebah v napravo, različici programske opreme Lync Phone Edition in informacije o napravi. Microsoft ne bo prejel osebnih podatkov.

Uporaba informacij: Če je na voljo druga različica programske opreme Lync Phone Edition, jo posodobitev slike samodejno prenese in namesti v namizni telefon. Ta posodobitev bo prenesena iz omrežja vašega podjetja.

Izbira/nadzor: Uporabnik telefona nima nadzora nad nobenim vidikom posodobitve slike. Le skrbnik podjetja lahko omogoči ali onemogoči posodobitev slike za telefon.

Storitev preskušanja zvoka

Kaj omogoča ta funkcija: Storitev za preskušanje zvoka omogoča uporabniku, da preveri kakovost klicev tako, da v Lyncu opravi preskusni klic, kar uporabniku omogoča, da sliši zvok v resničnem klicu. Ko kliknete gumb Preveri kakovost klica, storitev za preskušanje zvoka vstavi simuliran klic in pozove uporabnika, da posname kratek glasovni vzorec (približno 5 sekund) in ga nato znova predvaja. Če je učinkovitost delovanja omrežja podoptimalna ali če uporabnikova naprava ni pravilno nastavljena ali konfigurirana pravilno, bo to prikazano v kakovosti glasovnega vzorca.

Zbrani, obdelani in preneseni podatki: Pri klicu storitve za preskušanje zvoka se posname kratek vzorec vašega glasu (približno 5 sekund). Ko je klic storitve za preskušanje zvoka končan, se glasovni vzorec izbriše. Microsoft ne prejeme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Glasovni vzorec se uporabi za preverjanje kvalitete zvoka klica Lync na osnovi kvalitete posnetka.

Izbira/nadzor: Če ne želite posneti glasovnega vzorca, se lahko odločite, da ne boste opravili preskusnega klica. Če želite opraviti preskusni klic, kliknite v telefonu, v katerem se izvaja Lync Phone Edition, razdelek »Nastavitve« in v njem možnost »Začni preskusni klic«.

Dnevniki klicev

Kaj omogoča ta funkcija: Dnevniki klicev omogočajo uporabniku, da shranjujejo posnetke svojih glasovnih klicev v Lyncu v Microsoft Outlookovo mapo.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Podatki o glasovnih klicih, denimo začetni in končni čas, trajanje ter udeleženci klica, bodo shranjeni v mapi »Zgodovina pogovorov v Outlooku«. Zadevo in lokacijo srečanja lahko zabeležite v dnevnik tako, da na zavihku »Osebno« v pogovornem oknu »Možnosti« izberete Outlook za upravitelja osebnih podatkov. Dnevniki klicev ne shranjujejo vsebine glasovnih klicev. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: S storitvijo dnevniki klicev lahko uporabniki sledijo in si ogledajo zgodovino klicev.

Izbira/nadzor: Dnevniki klicev so privzeto omogočeni. Skrbnik podjetja lahko omogoči ali onemogoči funkcijo dnevnikov klicev za vaše podjetje. Dnevniki klicev so upravljani z namiznim odjemalcem Lync.

Stanje posnetka klica

Kaj omogoča ta funkcija: Če kateri koli predstavitelj med zvočnim klicem snema, je na traku klica v telefonu, v katerem se izvaja Lync Phone Edition, prikazano sporočilo »Posnet klic«.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če kateri koli predstavitelj v klicu omogoči snemanje, bo ta predstavitelj snemal vaš zvok med klicem. Družbi Microsoft niso posredovani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: S temi informacijami lahko določite, ali želite sodelovati v klicu. Obstajajo pa nekatere izjeme glede tega, kdaj je to stanje morda prikazano pravilno ali pa tudi ne:

  • Če skrbnik izklopi to funkcijo obveščanja in je snemanje klica omogočil kateri koli predstavitelj, tega stanja ne boste videli na traku klica.

  • Če je v klicu kadar koli udeleženih 25 udeležencev ali več, ta funkcija obveščanja ne bo delovala tako, kot je načrtovano. V nekaterih telefonih morda ne boste sploh videli stanja snemanja. V drugih telefonih boste morda ves čas videli sporočilo »Klic se morda snema«, čeprav noben predstavitelj ne snema klica.

Izbira/nadzor: Lync Phone Edition ne omogoča izklopa stanja snemanja klica. To funkcijo lahko nadzira le skrbnik podjetja.

ID klicatelja na seznamu udeležencev srečanja

Kaj omogoča ta funkcija: ID klicatelja na seznamu udeležencev srečanja prikaže ID klicatelja vseh udeležencev na seznamu srečanja.

Zbrani, obdelani in preneseni podatki: Zbran je ID klicatelja udeležencev srečanja. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: ID klicatelja lahko drugi uporabniki vidijo na seznamu udeležencev srečanja, ko se uporabnik pridruži srečanju.

Izbira/nadzor: Za to funkcijo kontrolniki končnega uporabnika niso na voljo; ID klicatelja pošlje ponudnik telefonskih storitev. Pri nekaterih ponudnikih lahko uporabniki izklopijo ID klicatelja. Če želite dodatne informacije, se obrnite na skrbnika poslovnega okolja ali pokličite ponudnika telefonskih storitev.

Odjemalsko pisanje dnevnikov

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: če Client-Side omogočeno pisanje dnevnikov, bodo določene informacije o uporabi zabeležene in shranjene v računalnik uporabnika. Na primer srečanja z osebami in lokacijami; sporočila protokola SIP ( session initiation protocol); odzivi na povabila v Lyncu; podatke o pošiljatelju in prejemniku neposrednih sporočil ter pot, po katerih je sporočilo bilo poslano; podatke o seznamu stikov in prisotnosti uporabnikov; imena programov, prilog, datotek microsoft PowerPoint, tabel ali anket, ki so jih dali v skupno rabo, da vključujejo vsa vprašanja anket, ki so bila v skupni rabi, in kazalo, kako so glasovali, so vsi prijavljeni v dnevnike na strani odjemalca. Vsebina Pogovorov v Lyncu ni shranjena (neposredna sporočila, PowerPoint, vsebina table, opombe, podrobnosti ankete itd.) v odjemalskih dnevnikih. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Informacije, zapisane v dnevnikih odjemalcev, lahko uporabi podpora za uporabnike ali pa so poslane Microsoftu v pomoč pri odpravljanju težav v Lyncu.

Izbira/nadzor: Odjemalsko pisanje dnevnika je privzeto izklopljeno. Skrbnik podjetja lahko za svoje podjetje to funkcijo omogoči ali onemogoči. Odjemalsko pisanje dnevnika je upravljano z namiznim odjemalcem Lync.

Kartica stika

Kaj omogoča ta funkcija: Na kartici stika so prikazani podatki o stiku, prisotnosti in lokaciji za vas in osebe v vaši organizaciji, tako za različico Lynca kot za Outlook. Kartica stika omogoča tudi dostop do komunikacije z določeno osebo z le enim klikom. Pošljete lahko na primer neposredno sporočilo, pokličete ali pošljete e-poštno sporočilo neposredno s kartice stika.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Statične informacije na kartici stika se zbirajo iz poslovnega imenika podjetja (na primer iz imenika Active Directory). Dinamične informacije, denimo informacije o prostem ali zasedenem času v koledarju pa se pridobijo iz strežnika Microsoft Exchange Server; podatke o mestu se pridobi na različne načine (glejte razdelek »Mesto«); telefonske številke lahko pridobite iz poslovnega imenika ali jih vnesete ročno; informacije o prisotnosti pa upravlja Lync s koledarjem za Outlook (če ga je uporabnik omogočil) oz. jih uporabnik ročno vnese. Strežnik Lync Server ima te informacije v skupni rabi z drugimi osebami znotraj organizacije. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: na kartici stika so prikazane informacije o stiku, mestu in prisotnosti ljudi v organizaciji uporabnika. Količino prikazanih podatkov za stike v Lyncu in Outlooku uporabnika upravljate z nastavitvijo »zasebni odnosi« in omogočanjem oz. onemogočanjem možnosti »Zasebni način« (glejte razdelek »Zasebni način«).

Izbira/nadzor: Tega delovanja ne morete nadzirati v telefonu, saj je upravljano z namiznim odjemalcem Lync.

Storitve za klice v sili (112)

Kaj omogoča ta funkcija: Če jo dajo na voljo službe za klice v sili v podjetju, lahko Lync prenese lokacijo neodvisnega ponudnika storitev usmerjanja, ki ga izbere stranka. Ko pokličete številko službe za klice v sili (na primer 911 v Združenih državah), tretji ponudnik storitev usmerjanja nato pošlje lokacijo anketirancem za nujne primere. Če je ta možnost omogočena, so podatki o lokaciji, posredovani osebju službe za klice v sili, lokacija, ki jo je skrbnik podjetja dodelil vsakemu uporabniku (na primer številka stavbe in pisarne) in jo vnesli v zbirko podatkov o lokaciji, če pa ta lokacija ni na voljo, so uporabniki lokacije morda ročno vnesli v polje Lokacija. Če uporabnik pokliče službo za klice v sili med uporabo Lynca prek brezžične internetne povezave, medtem ko so še vedno na delovnem mestu, bodo podatki o lokaciji, posredovani anketirancem v sili, le približna lokacija, ki temelji na lokaciji, ki je dodeljena brezžični končni točki, s katero komunicira njihov računalnik. Informacije o lokaciji te brezžične končne točke poleg tega ročno vneje skrbnik podjetja, zato podatki o lokaciji, posredovani osebju službe za klice v sili, morda niso dejanska fizična lokacija uporabnika. Če želite, da bo ta funkcija v celoti funkcionalna, mora podjetje ohraniti storitev usmerjanja, ki jo zagotavljajo certificirani ponudniki rešitev, storitev pa je na voljo le v Združenih državah.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Informacije o lokaciji, ki jih pridobi Lync, določajo podatki o samodejni lokaciji, ki jih vnese strežnik za informacije o lokaciji ali uporabnik v polje »Lokacija«. Ti podatki so shranjeni v pomnilnik računalnika uporabnika, tako da se pri klicu na številko reševalne službe lokacija prenese za potrebe usmerjanja k ustreznemu ponudniku storitve klicev v sili in omogočanju približne lokacije. Podatki o lokaciji se lahko pošljejo tudi z neposrednim sporočilom lokalni varnostni službi. Za klice v sili zapis s podrobnostmi klica vsebuje informacije o lokaciji. Microsoft ne prejeme nobenih podatkov.

Uporaba informacij: Lokacija se uporabi za usmerjanje klica ustreznemu ponudniku storitev klicev v sili in za telefoniste storitve klicev v sili. Te informacije se lahko pošlje tudi varnostni službi v organizaciji kot obvestilo o lokaciji klicatelja in s podatki povratnega klica.

Izbira/nadzor: Ta funkcija je privzeto izklopljena. Omogoči jo lahko skrbnik podjetja. Obrnite se na nanj in preverite, ali je ta funkcija na voljo. Pri opravljenem klicu v sili ni mogoče nadzirati, ali se lokacija samodejno pridobi ali prenese klicateljem službe za klice v sili.

Opomba:  Skrbnik podjetja lahko omeji zmožnost klicev v sili na vaše delovno mesto. Obrnite se na skrbnika podjetja in se pozanimajte, v kolikšnem obsegu je na voljo funkcija klicev v sili.

Mesto

Kaj omogoča ta funkcija: Mesto drugim Lyncovim uporabnikom prikazuje trenutno geografsko lokacijo in časovni pas uporabnika s funkcijo prisotnosti kartice stika (glejte razdelek »Kartica stika«). Uporabniki nadzirajo, katere informacije so v skupni rabi z drugimi tako, da omogočijo možnost »Zasebni način« v namiznem odjemalcu Lync.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Podatke o vaši geografski lokaciji zbere eden od dveh mehanizmov: podatke vnesete ročno ali pa strežnik z informacijami o lokaciji podjetja podatke o lokaciji posreduje programu Lync Telefon Edition. Poleg tega se časovni pas pridobi iz operacijskega sistema, ki se izvaja v vašem telefonu. Zbrane podatke o lokaciji sestavljajo »opisni« niz in informacije o oblikovanem naslovu. Opis je kateri koli niz, s katerim bi lahko druge osebe obveščali o vaši lokaciji (na primer »Home« ali »Work«), oblikovani podatki o naslovu pa so mestni naslov, s katerim vas lahko poiščejo (na primer »5678 Main St, Buffalo, NY, 98052«). Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Funkcija prisotnosti v programu Lync Phone Edition na podlagi konfiguracije zasebnosti podatkov o prisotnosti posreduje v skupno rabo podatke o časovnem pasu in opisu lokacije. Te informacije so prikazane na kartici stika uporabnika. Oblikovani naslov ali mestni naslov ni v skupni rabi prek podatkov o prisotnosti.

Izbira/nadzor: Če je skrbnik podjetja omogočil skupno rabo podatkov o lokaciji in vam omogočil vpogled v polno lokacijo uporabniškega vmesnika, bo na zaslonu »Lokacija telefona« prikazan kontrolnik »Nastavi lokacijo«. Ta kontrolnik omogoča ročno urejanje besedilnega niza v skupni rabi prek prisotnosti (opis lokacije).

Klicno srečanje

Kaj omogoča ta funkcija: Klicno srečanje omogoča uporabnikom programa Lync Phone Edition, ki so se udeležili srečanja, da obstoječemu video- in zvočnemu pogovoru ali srečanju dodajo številko PSTN (javno komutirano telefonsko omrežje). Uporabnika PSTN je mogoče dodati tako, da z Lyncovo številčnico pokličete številko PSTN. Uporabnik PSTN bo dodan, ko sprejme klic.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Uporabnik PSTN bo lahko videl ID ID-klicatelja organizatorja ali udeleženca srečanja, ko prejme klic s povabilom na srečanje.

Uporaba informacij: ID klicatelja se uporablja za to, da oseba, ki prejme klic, prepozna ID klicatelja.

Izbira/nadzor: Za to funkcijo ni na voljo noben kontrolnik za skrbnika podjetja ali uporabnika.

Osebna slika

Kaj omogoča ta funkcija: Osebna slika omogoča uporabnikom, da drugim v organizaciji prikažejo osebne slike na kartici stika. Če se uporabnik odloči, da želi prikazati osebno sliko na kartici stika, jo drugi uporabniki Lynca na seznamu stikov vidijo tako, da izberejo možnost »Pokaži fotografije stikov«. Če se uporabnik odloči, da želi prikazati osebno sliko drugim, lahko prikaže privzeto sliko, ki jo uporablja v organizaciji (če je ta zmožnost omogočena za podjetje), lahko pa prenese sliko iz svojega računalnika.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Nastavitve skupne rabe osebne slike in poljubne prenesene slike po meri. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Informacije so shranjene v strežniku Lync Server in se uporabljajo za prilagajanje uporabniške izkušnje ter skupno rabo z drugimi.

Izbira/nadzor: Nadzor v programu Lync Phone Edition ni mogoč, treba ga je upravljati z namiznim odjemalcem Lync.

Podatki o prisotnosti in podatki za stik

Kaj omogoča ta funkcija: Podatki o prisotnosti in stiku omogočajo uporabniku, da si ogleda podatke o prisotnosti in stiku za druge uporabnike (zunanji in notranji uporabniki) in da v skupno rabo svoje objavljene informacije, denimo podatke o prisotnosti, stanje, naziv, telefonsko številko, lokacijo in opombe. Skrbnik podjetja prav tako lahko konfigurira integracijo s programom Outlook in strežnikom Exchange Server, tako da bodo prikazana sporočila o odsotnosti uporabnika in druge informacije o stanju (če ima uporabnik v koledarju programa Outlook razporejeno srečanje).

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Uporabnikov naslov za vpis in geslo za prijavo ter preverjanje pristnosti. Dodatne telefonske številke, za katere uporabnik želi, da so na voljo, sporočila o odsotnosti in druge informacije o stanju, če je skrbnik konfiguriral integracijo programa Outlook in strežnika Exchange Server in če je ta funkcija omogočena v programu Outlook; vključno z opombami o razpoložljivosti, ki jih je ročno nastavil uporabnik in so na voljo na kartici stika. Microsoft tako ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Naslov in geslo za vpis se uporabi za prijavo v program Lync in za vzpostavitev povezave s strežnikom Lync Server. Odvisno od konfiguracije nastavitev zasebnosti bodo drugi uporabniki in programi sistema Lync lahko dostopali do podatkov o prisotnosti, stiku in stanju (če so ti podatki objavljeni), da bodo uporabniki lahko med seboj bolje komunicirali.

Izbira/nadzor: Uporabniki odločajo, katere informacije o sebi bodo objavili, lahko pa skrbnik podjetja konfigurira objavljene informacije namesto njih. Če skrbnik ni onemogočil možnosti, da uporabniki nadzirajo svoje objavljene informacije, lahko uporabniki kadar koli spremenijo svoje nastavitve z namiznim odjemalcem Lync.

Enotna shramba stikov

Kaj omogoča ta funkcija: Enotna shramba stikov vključuje te glavne funkcije:

  • Spajanje iskanja – ta funkcija spoji globalni seznam naslovov z osebnimi stiki v Outlooku, tako da, ko uporabnik želi poiskati stik, bo v rezultatih iskanja prikazan le en vnos.

  • Spajanje stikov – ta funkcija z ujemajočim se e-poštnim identifikatorjem in/ali identifikatorjem za vpis združi informacije o stiku iz Outlooka in z globalnega seznama naslovov. Ko je ujemanje določeno, Lync združi podatke iz treh virov podatkov (iz Outlooka, s seznama globalnih naslovov in podatkov o prisotnosti). Združeni podatki so nato prikazani v različnih komponentah uporabniškega vmesnika, vključno z rezultati iskanja, seznamom stikov in kartice stika.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Lync Phone Edition združi podatke o stikih iz prisotnosti, imenika Active Directory in Outlooka. Te informacije notranje uporablja program Lync Phone Edition. Družbi Microsoft niso posredovani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: Podatki o stikih iz prisotnosti, imenika Active Directory in Outlooka so prikazani v uporabniškem vmesniku programa Lync Phone Edition (seznam stikov, kartica stika, rezultati iskanja itn.).

Izbira/nadzor: Spajanje je privzeto vklopljeno in ga ne moreta nadzirati niti skrbnik niti uporabnik.

Izboljšanje kakovosti zvoka

Kaj omogoči ta funkcija: Lync omogoča pošiljanje obvestil uporabnikom za izboljšanje kakovosti klicev, če funkcija med klicem zazna težave z napravo, omrežjem ali računalnikom.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Informacije o nastavitvi zvočne naprave uporabnika, nastavitev omrežja in druge povezave predstavnosti bo zbral Lync, da določi kakovost zvoka. Če Lync določi, da nekaj v veliki meri vpliva na kakovost zvoka med zvočno komunikacijo, bo končni uporabnik prejel obvestilo o težavi s kakovostjo zvoka. Drugim udeležencem klica bo prikazano le obvestilo, da končni uporabnik uporablja napravo, ki povzroča slabo kakovost zvoka. Ne vedo pa, katero napravo uporablja končni uporabnik. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Informacije, ki so poslane udeležencem, bodo v pomoč pri izboljšanju kakovosti klica.

Izbira/nadzor: Lync Phone Edition ne dovoli, da izklopite obvestila o kakovosti klica.

Na vrh strani

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×