Dodatek k izjavi o zasebnosti za Microsoft Lync Server 2010

Podpora za Office 2010 se je končala 13. aprila 2020

Nadgradite na Microsoft 365, če želite delati kjer koli v kateri koli napravi in še naprej biti deležni podpore.

Nadgradi zdaj

Zadnja posodobitev: oktober 2010

Vsebina

Ta stran je dodatek k izjavi o zasebnosti za izdelke Microsoft Lync. Če želite razumeti postopke zbiranja podatkov in uporabe, ki so značilni za določen izdelek ali storitev Microsoft Lync, preberite izjavo o zasebnosti za izdelke Microsoft Lync in ta dodatek.

V tem dodatku k izjavi o zasebnosti sta opisani uvedba in uporaba programske opreme Microsoft Lync Server 2010, uvedene v omrežju podjetja. Če je v vašem podjetju strežnik Lync Server 2010 uporabljen kot storitev (povedano drugače, če strežnike, v katerih se izvaja programska oprema, gostuje tretja oseba (na primer Microsoft)), bodo podatki posredovani tej tretji osebi.

Arhiviranje

Kaj omogoča ta funkcija: Skrbnik v podjetju lahko s funkcijo »Arhiviranje« arhivira pogovore z neposrednimi sporočili, dejavnosti na srečanjih in njihovo vsebino ter značilnosti uporabe, na primer vpise uporabnika ter začetke pogovorov in pridružitve pogovorom.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: S funkcijo »Arhiviranje« je vsebino pogovorov z neposrednimi sporočili, podatke o uporabi neposrednega sporočanja končnega uporabnika ter vsebino in podatke srečanja mogoče shraniti v strežnik, ki ga konfigurira skrbnik v podjetju. Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: Skrbnik v podjetju lahko te podatke uporabi pri upravljanju uporabe strežnika Lync Server 2010 v podjetju.

Izbira/nadzor: Arhiviranje je privzeto izklopljeno, skrbnik podjetja pa ga lahko vklopi na nadzorni plošči strežnika Microsoft Lync Server 2010 na strani »Nastavitve« v razdelku Nadzor in arhiviranje tako, da posodobi nastavitve pravilnika arhiviranja in konfiguracije arhiviranja.

Podatki o dejavnosti

Kaj omogoča ta funkcija: Končni uporabniki si lahko s funkcijo »Podatki o dejavnosti« na seznamu stikov ogledajo posodobitve v družabnem omrežju svojih stikov. Končni uporabniki lahko drugim prikažejo vaša najnovejša osebne zaznamke, spremembe slik in spremembe naslova ali lokacije pisarne.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Končni uporabniki prek prisotnosti v programu Microsoft Lync 2010 objavijo te podatke:

 • uro posodobitve svoje poslovne slike (iz poslovnega imenika podjetja, kot so na primer domenske storitve Active Directory),

 • spletno sliko (ki jo prenese končni uporabnik in za katero želi, da jo drugi vidijo) s posodobljeno uro,

 • uro spremembe poslovnega naziva in samega naziva (iz poslovnega imenika),

 • uro spremembe lokacije pisarne podjetja in le lokacijo pisarne (iz poslovnega imenika),

 • zgodovino zadnjih nekaj objavljenih osebnih zaznamkov in

 • obvestilo o odsotnosti iz pisarne iz strežnika Microsoft Exchange Server.

Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: Ti podatki so v skupni rabi s stiki na seznamu stikov končnega uporabnika, ki si ogledujejo podatke o dejavnosti v zasebnem odnosu »Prijatelji in družinski člani«, »Delovna skupina«, »Sodelavci« ali »Zunanji stiki«.

Izbira/nadzor: Skrbnik v podjetju lahko konfigurira nastavitev pasovne širine PersonalNoteHistoryDepth, s katero nadzira, koliko osebnih zaznamkov bo shranjenih za končnega uporabnika. Če je vrednost nastavljena na 0, ni shranjene zgodovine, shranjen pa je le trenutni zaznamek (kot je bilo v starejših izdajah). Vsak končni uporabnik lahko tudi izbere možnost, da v podatkih o dejavnosti ne objavi ničesar, tako da izbere ustrezno nastavitev med možnostmi programa Lync 2010.

Storitev adresarja

Kaj omogoča ta funkcija: Storitev adresarja omogoča odjemalcem strežnika Lync Server, na primer Lync, Microsoft Lync 2010 Mobile in tako dalje, iskanje stikov.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Končni uporabnik posreduje iskalni niz, ki je nato uporabljen za iskanje rezultatov v zbirki podatkov adresarja ali prenesenih datotekah adresarja. Odjemalcu so vrnjeni morebitni ujemajoči se zapisi, najdeni za navedeni iskalni niz.

Uporaba podatkov: Pri iskanju ujemajočih se zapisov bodo uporabljeni podatki v iskalnem nizu.

Izbira/nadzor: Storitev adresarja je privzeto omogočena. Storitve ni mogoče onemogočiti.

Nadzor dostopa do klica

Kaj omogoča ta funkcija: Skrbniki v podjetju lahko z nadzorom dostopa do klica nadzorujejo količino video- in zvočnega prometa v strežniku Lync Server na povezavi WAN.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Funkcija nadzora dostopa do klica zbira, obdeluje in prejema naslove IP klicatelja in klicanega, podatke o lokaciji končne točke (v omrežju podjetja ali zunaj njega) obeh strani in podatke o tem, ali je klic pridružen. Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: Skrbnik v podjetju lahko s temi podatki upravlja uporabo določene povezave WAN podjetja za video- in zvočne klice strežnika Lync Server.

Izbira/nadzor: Nadzor dostopa do klica je privzeto izklopljen, skrbnik v podjetju pa ga lahko vklopi na nadzorni plošči strežnika Lync Server 2010 na strani z nastavitvami Konfiguracija omrežja, tako da posodobi splošni pravilnik za omogočanje upravljanja pasovne širine.

Opomba:  Pravilniki nadzora dostopa do klica lahko vplivajo na storitve klica v sili (to pomeni, da so lahko storitve klica v sili usmerjene v napačni povezovalni kanal deblo).

Zbiranje podatkov za zapise s podrobnostmi o klicu (CDR) in poročanje o njih

Kaj omogoča ta funkcija: Funkcija zbiranja podatkov za zapise s podrobnostmi o klicu (CDR) in poročanje o njih zbira in poroča o podrobnostih sporočil in srečanj v omrežju enakovrednih v strežniku Lync Server.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če je to omogočeno, so vsi podatki iz sporočil in srečanj v omrežju enakovrednih zabeleženi v zbirki podatkov CDR. (Vsebina ni zabeležena.) Podatki zbirke podatkov CDR so shranjeni v zbirki podatkov strežnika za nadzor, ki je uveden v podjetju, posredovani pa so v nizu standardnih poročil strežnika za nadzor. Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: Podatke zbirke podatkov CDR je mogoče uporabiti za pregled zgodovine sporočil in srečanj v omrežju enakovrednih v podjetju.

Izbira/nadzor: Funkcija CDR je privzeto vklopljena, skrbnik podjetja pa mora namestiti strežnik za nadzor, ki mora za zbiranje podatkov CDR imeti vzpostavljeno povezavo z zbirko podatkov zalednega strežnika za nadzor. Skrbnik v podjetju lahko uvede standardna poročila strežnika za nadzor ali ustvari poročila po meri s poizvedbo v zbirki podatkov strežnika za nadzor.

Pooblastila za klice

Kaj omogoča ta funkcija: S pooblastilom za klice lahko končni uporabniki dodelijo enega ali več pooblaščencev, ki lahko v njihovem imenu sprejemajo in opravljajo klice ter pripravijo spletna srečanja in se jim pridružujejo.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Ko pooblaščenci sprejmejo klice v imenu končnih uporabnikov, končni uporabniki prejmejo e-poštno obvestilo o tem dogodku. Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: Končni uporabniki lahko to funkcijo uporabijo pri delu s svojimi pooblaščenci, tako da lahko pooblaščenci upravljajo svoje urnike in srečanja. Končni uporabniki lahko tudi nadalje obravnavajo klice, ki so jih pooblaščenci sprejeli ali opravili v njihovem imenu.

Izbira/nadzor: Pooblastilo za klice je privzeto izklopljeno, vklopiti pa ga mora skrbnik v podjetju, tako da vrednost možnosti »EnableDelegation« nastavi na »True«.

Opomba:  Skrbniki v podjetju lahko nastavijo sinhronizacijo Exchangeevega koledarja pooblaščenca s strežnikom Lync Server. Ko je sinhronizacija omogočena, so Exchangeevi koledarji pooblaščenca z ustreznimi dovoljenji (enakimi ali višjimi od dovoljenj avtorja brez pravice urejanja) v programu Lync samodejno dodani kot pooblaščenci končnega uporabnika. S tem se ne spremenijo nastavitve posredovanja klicev končnega uporabnika.

Kontrolniki za ID klicatelja

Kaj omogoča ta funkcija: S funkcijo »Kontrolniki za ID klicatelja« je mogoče nadzorovati telefonsko številko, ki je prikazana klicani osebi. Skrbnik v podjetju lahko določi, da ID klicatelja v tej poti ni prikazan, tako da pošlje drugo številko. Za vse klice po tej poti bo kot ID klicatelja prikazana druga številka. Končni uporabnik na primer pokliče iz osebne telefonske številke v službi, klicana oseba pa namesto uporabnikove osebne številke v službi vidi splošno številko podjetja.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Prikazana je telefonska številka klicatelja

Uporaba podatkov: S to funkcijo je mogoče skriti telefonsko številko klicatelja in namesto nje prikazati drugo številko.

Izbira/nadzor: Polje Prepreči prikaz ID-ja klicatelja lahko potrdite ali počistite na nadzorni plošči strežnika Lync Server 2010 na strani Pot. Če polje Prepreči prikaz ID-ja klicatelja ni potrjeno, bo prikazana telefonska številka klicatelja. Če je polje Prepreči prikaz ID-ja klicatelja potrjeno, je treba vnesti nadomestno številko, ki bo prikazana klicani osebi

Prikaz imena klicatelja

Kaj omogoča ta funkcija: V prikazu imena klicatelja je ime končnega uporabnika, kot je shranjeno v lokalnem skladišču strežnika Lync Server (storitev adresarja). Pri odhodnih klicih, ki jih končni uporabniki prek strežnika Lync Server izvedejo v javno telefonsko omrežje (PSTN), ta funkcija pošlje informacije o poljubnem prikaznem imenu izstopnemu prehodu za PSTN/hišni centrali IP/mejnemu krmilniku sej.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Pri odhodnih klicih iz omrežja strežnika Lync Server je prikazno ime poslano v izstopni prehod PSTN/hišno centralo IP/mejni kontrolnik sej, če v strežniku Lync Server ni omejitev zasebnosti pri pošiljanju takih podatkov. Te podatke je nato mogoče prikazati klicani osebi.

Uporaba podatkov: Podatki so uporabljeni tako, da je klicani osebi poleg telefonske številke klicatelja prikazano tudi ime klicatelja. To pa ni dokončno.

Izbira/nadzor: V strežniku Lync Server trenutno ni kontrolnikov, s katerimi bi bilo mogoče nastaviti in omogočiti omejitve zasebnosti za prikaz prikaznega imena. Prikazno ime je vedno poslano s strežnika. Nekateri izstopni prehodi PSTN/hišne centrale IP/mejni kontrolniki sej lahko filtrirajo prikazno ime ali ga zamenjajo glede na smer klica (dohodni ali odhodni).

Pisanje dnevnikov v odjemalcu

Kaj omogoča ta funkcija: Končni uporabniki lahko s funkcijo pisanja dnevnikov v odjemalcu zabeležijo podatke o uporabi programa Lync v uporabniškem profilu v svojem računalniku.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če je funkcija omogočena, bodo v računalniku končnega uporabnika shranjeni ti podatki: zadeva srečanja, lokacija, sporočila protokola SIP, odgovori na njihove pogovore v programu Lync, podatki o pošiljatelju in prejemniku posameznega sporočila v programu Lync, poti tega sporočila, seznam stikov in podatki o prisotnosti. Vsebina pogovorov programa Lync ni shranjena. Nobeni podatki niso samodejno poslani Microsoftu, končni uporabnik ali skrbnik v podjetju pa lahko dnevnike ročno pošilja Microsoftu.

1

Izbira/nadzor: Pisanje dnevnikov v odjemalcu je privzeto izklopljeno. Skrbnik v podjetju ga mora vklopiti tako, da vrednost kontrolnika ucEnableUserLogging nastavi na 1.

Storitve za klice v sili (112)

Kaj omogoča ta funkcija: Ko skrbnik v podjetju omogoči to funkcijo, lahko Lync prek storitve za klice v sili pošlje lokacijo ponudniku storitve usmerjanja drugega proizvajalca, ki ga izbere stranka. Ko je nato klicana številka storitve za klice v sili (na primer 112), neodvisni ponudnik storitve usmerjanja nato posreduje lokacijo osebju, ki ukrepa v nujnih primerih. Skrbnik v podjetju lahko možnost klicanja v sili omeji na delovno mesto končnega uporabnika. Skrbnik bi moral torej vsakemu končnemu uporabniku sporočiti, v kolikšni meri je na voljo funkcija storitve za klice v sili. Ko je funkcija omogočena, so osebju za ukrepanje v sili poslani podatki lokacije, ki jo je skrbnik v podjetju določil kot lokacijo končnega uporabnika (na primer številka v podjetju) in jo vnesel v zbirko podatkov lokacij. Če pa ta lokacija ni na voljo, pa lokacijo, ki so jo končni uporabniki morda ročno vnesli v polje za lokacijo. Če končni uporabniki pokličejo storitev za klice v sili, medtem ko program Lync uporabljajo prek brezžične internetne povezave in ko so še vedno na delovnem mestu, so podatki o lokaciji, poslani osebju za ukrepanje v sili, zgolj približna ocena lokacije, saj bo to lokacija določene brezžične končne točke, s katero komunicira njihov računalnik. Podatke o lokaciji te brezžične končne točke poleg tega ročno vnese skrbnik v podjetju, podatki o lokaciji, poslani osebju za ukrepanje v sili, morda ni dejanska lokacija končnega uporabnika. Funkcija je popolnoma funkcionalna takrat, ko podjetje ohrani storitev preusmerjanja, ki jo posredujejo potrjeni ponudniki rešitve, storitev pa je na voljo le znotraj ZDA.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Podatki o lokaciji, ki jih pridobi Lync, so določeni s samodejnimi podatki o lokaciji, ki jih vnese strežnik s podatki o lokaciji (»LIS«) podjetja ali s podatki o lokaciji, ki jih končni uporabnik ročno vnese v polje za lokacijo. Ti podatki so shranjeni v pomnilniku v računalniku končnega uporabnika. Ko je klicana številka za storitve klica v sili, so s klicem poslani ti podatki, z njimi pa je klic usmerjen ustreznemu ponudniku storitev v sili. S temi podatki je mogoče določiti približno lokacijo klicatelja. Lokacijo končnega uporabnika je prek neposrednega sporočila mogoče poslati tudi lokalni dežurni službi. Pri klicih v sili bo v zapis s podrobnostmi klica vključena lokacija klicatelja. Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: Lokacija je uporabljena pri preusmerjanju klica ustreznemu ponudniku storitev v sili in za razpošiljanje služb za posredovanje v sili. Ti podatki so lahko poslani tudi dežurni službi podjetja kot obvestilo z lokacijo klicatelja in s podatki za povratni klic.

Izbira/nadzor:

Onemogočeno:

Storitev E911 je privzeto onemogočena. Če jo omogoči skrbnik v podjetju, je pravilnik lokacije mogoče spremeniti ali odstraniti iz podomrežij in/ali uporabnikov, storitev usmerjanja pa je mogoče prekiniti v ponudniku storitve.

Omogočeno:

Pravilnik lokacije, ki omogoča storitev E911, je treba določiti in ga dodeliti podomrežju, iz katerega se bodo registrirali odjemalci poenotene komunikacije, uporabnikom ali obojim. Storitev usmerjanja E911 je treba pridobiti od ponudnika storitve in vzpostaviti povezljivost usmerjanja s ponudnikom storitve.

Infrastruktura lokacije

Kaj omogoča ta funkcija: Izračunana sta lokacija in časovni pas končnega uporabnika, ti podatki pa so nato prek funkcije o prisotnosti dani v skupno rabo z drugimi.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Podatki o geografski lokaciji končnega uporabnika so zbrani na enega od dveh načinov: uporabnik ročno vnese podatke ali pa so samodejno vneseni prek strežnika s podatki o lokaciji (»LIS«). Časovni pas končnega uporabnika je pridobljen iz operacijskega sistema Windows v računalniku končnega uporabnika. Zbrani podatki o lokaciji so sestavljeni iz niza z opisom in oblikovanega naslova. Opis je kateri koli niz, s katerim drugi lahko pridobijo lokacijo končnega uporabnika (na primer »Doma« ali »Služba«), oblikovani naslov pa je fizični naslov (na primer »Glavna ulica 56, 4444 Brezje«). Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: Opis lokacije in podatki o časovnem pasu so v skupni rabi z drugimi prek funkcije o prisotnosti v programu Lync glede na to, kako je konfigurirana zasebnost prisotnosti. Podatki so prikazani na kartici stika končnega uporabnika. Oblikovani naslov ali fizični naslov ni v skupni rabi prek kartice stika, lahko pa je poslan osebju za posredovanje v sili, če končni uporabnik pokliče številko za klice v sili (na primer 112). (Glejte razdelek »Storitve za klice v sili«.)

Izbira/nadzor:

Skrbnik v podjetju ima na voljo te kontrolnike:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled Če je vrednost kontrolnika nastavljena na »True«, je v polje za lokacijo mogoče vnesti ime lokacije in prikazati celotno pogovorno okno »Lokacija«, in sicer s klikom gumba »Nastavi lokacijo« v meniju z območjem lokacije. Če je vrednost nastavljena na »False«, je v polje za lokacijo mogoče vnesti le nekatere podatke o lokaciji. Ko je vrednost kontrolnika nastavljena na »True«, so podatki o lokaciji v skupni rabi za vse klice službam za posredovanje v sili. Če je vrednost nastavljena na »False«, ti podatki niso v skupni rabi prek klicev služb za posredovanje v sili. Končni uporabniki tega ne morejo preglasiti. Opis lokacije (pridobljen bodisi s strežnika LIS bodisi prek ročnega vnosa končnega uporabnika) je v skupni rabi prek stanja prisotnosti, in sicer ne glede na nastavitev tega stikala.

 • UseLocationForE911Only Če je vrednost nastavljena na »True«, podatki o lokaciji v strežniku LIS niso samodejno v skupni rabi prek stanja prisotnosti. Če je nastavljena na »False«, so podatki o lokaciji v strežniku LIS samodejno v skupni rabi prek stanja prisotnosti.

 • PublishLocationDataDefault S tem kontrolnikom je mogoče nastaviti privzeto delovanje za vse uporabnike, ki niso izrecno določili, ali želijo opis lokacije imeti v skupni rabi prek stanja prisotnosti. Če je vrednost nastavljena na »True«, je lokacija privzeto v skupni rabi. Če je vrednost nastavljena na »False«, lokacija privzeto ni v skupni rabi z drugimi.

 • LocationRequired S to nastavitvijo je mogoče nadzorovati, ali so končni uporabniki pozvani, da vnesejo svojo lokacijo. Na voljo so tri vrednosti: »Da«, »Zavrnitev odgovornosti« in »Ne«.

  • Da – Če ni podatkov o lokaciji, je v rdeči prikazana možnost »Nastavi lokacijo«.

  • Zavrnitev odgovornosti – Če ni podatkov o lokaciji, je v rdeči prikazana možnost »Nastavi lokacijo«, poleg tega pa še »X«. Končni uporabniki lahko kliknejo »X«, da si ogledajo zavrnitev odgovornosti. Opomba: Če skrbnik v podjetju izbere to vrednost, mora vnesti besedilo zavrnitve odgovornosti.

  • Ne – Če ni podatkov o lokaciji, je v črni prikazana možnost »Nastavi lokacijo«.

Lync Web App Server

Kaj omogoča ta funkcija: Če želite uporabljati Lync Web App, morate uvesti spletno komponento Microsoft Lync Web App. To je vtičnik Microsoft Silverlight za brskalnike, ki omogoča uporabo srečanj.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Naslov za vpis končnega uporabnika, geslo in podatki o srečanju bodo uporabljeni za preverjanje pristnosti uporabnika, preden bo vzpostavil povezavo s srečanjem. Podatki o skupni rabi programov in namizja so v skupni rabi z vsemi uporabniki tega srečanja. Vsi udeleženci srečanja si bodo lahko ogledali prisotnost in podatke za stik končnega uporabnika.

Uporaba podatkov: Naslov za vpis uporabnika, geslo in podatki srečanja bodo uporabljeni za preverjanje pristnosti uporabnika, preden bo vzpostavil povezavo s srečanjem.

Izbira/nadzor: Spletna komponenta Lync Web App je privzeto omogočena.

Lastnosti mesta premostitvenega medija

Kaj omogoča ta funkcija: Premostitveni medij določa mesto privzetih naslovov IP zaključnih premostitvenih medijev uporabnika strežnika Lync Server ter izhoda za PSTN/hišne centrale IP/mejnega krmilnika sej, ki naj bo uporabljen pri klicu prek linije PSTN ali hišne centrale, povezanim s tem uporabnikom. Če sta elementa na takih mestih, da sta dobro povezana in med njima ni ničesar, kar bi oviralo pasovno širino, premostitveni medij pa je omogočen, se predstavnost pretaka neposredno med uporabnikom strežnika Lync Server in izhodom za PSTN/hišno centralo IP/mejni krmilnik sej, pri tem pa bo obšla posredovalni strežnik Lync Server. Signal klica bo še naprej potekal od uporabnika strežnika Lync Server do posredovalnega strežnika Lync Server in do izhoda za PSTN/hišno centralo IP/mejni krmilnik sej.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Mesto privzetih lokalnih naslovov IP zaključnih medijev za končnega uporabnika in izhod za PSTN/hišno centralo IP/mejni krmilnik sej je določen tako, da je za vsak lokalni privzeti naslov IP medija poiskan ujemajoči se z ID premostitve, ki je shranjen v konfiguracijski shrambi strežnika Lync Server. ID premostitve je GUID in ga strežnik proxy za dostop ne filtrira. Tako je na voljo zunanjim in pridruženim uporabnikom ter notranjim uporabnikom. Ta funkcija ne pošilja nobenih podatkov Microsoftu.

Uporaba podatkov: Če sta uporabnik strežnika Lync Server in izhod za PSTN/hišno centralo IP/mejni krmilnik sej na istem mestu, bo ID premostitve, povezan s privzetim lokalnim IP-jem premostitve elementa, enak. Stranka, ki prejema ID premostitve od enakovredne stranke, bo videla, da se ID premostitve ujema. V tem primeru je dovoljeno, da premostitve klica poteka neposredno med uporabnikom strežnika Lync Server in izhodom za PSTN/hišno centralo IP/mejni krmilnik sej, pri tem pa obide posredniški strežnik.

Izbira/nadzor:

Premostitveni medij je privzeto onemogočen tako splošno kot tudi za vsak povezovalni kanal za natančno določen izhod za PSTN/hišno centralo IP/mejni krmilnik sej. Skrbnik v podjetju ga lahko omogoči tako splošno kot tudi za določeni povezovalni kanal na enega od dveh spodnjih načinov.

Uporaba nadzorne plošče strežnika Lync Server

 • Splošno premostitev lahko omogočite tako, da kliknete Konfiguracija omrežja, na seznamu dvokliknete konfiguracijo Splošno, nato pa na strani Urejanje splošnih nastavitev kliknete Vklopi premostitveni medij in izberete granularnost.

 • Premostitev za določeni povezovalni kanal omogočite tako, da kliknete Usmerjanje glasu, zavihek Konfiguracija povezovalnega kanala, dvokliknete obstoječi povezovalni kanal in nato kliknete Omogoči premostitveni medij.

Uporaba ukazne lupine za upravljanje strežnika Microsoft Lync Server 2010

 • Z ukazom »cmdlet« New-CsTrunkConfiguration ali Set-CsTrunkConfiguration omogočite premostitveni medij za povezovalni kanal.

 • Z ukazoma »cmdlet« New-CsNetworkMediaBypassConfiguration in Set-CsNetworkConfiguration omogočite splošni premostitveni medij.

Priloge srečanja

Kaj omogoča ta funkcija: Končni uporabniki lahko omogočijo skupno rabo datotek z udeleženci srečanja tako, da jih prenesejo kot priloge.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Priloge so shranjene v strežniku Lync Server v skladu s pravilniki o poteku vsebine srečanja, ki jih določi skrbnik v podjetju. Končni uporabniki lahko priloge prenesejo v strežnik. Končni uporabniki ali drugi uporabniki srečanja lahko priloge nato prenesejo med srečanjem. Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: Podatki v prenesenih prilogah srečanja so v skupni rabi z drugimi udeleženci med srečanjem v programu Lync.

Izbira/nadzor: Skrbnik v podjetju lahko prek pravilnika »AllowFileTransfer« to funkcijo omogoči ali onemogoči za posameznega uporabnika ali za vse uporabnike. Pravilnik je privzeto omogočen.

Prenos datotek v omrežju enakovrednih

Kaj omogoča ta funkcija: Uporabniki programa Lync lahko datoteke med seboj prenašajo med pogovori z neposrednimi sporočili med dvema strankama (ne med srečanji).

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Datoteka je prenesena neposredno med odjemalci programa Lync. Uporabniki lahko začnejo prenašati datoteke in izberejo datoteko za prenos. Prejemnik datoteke se mora izrecno strinjati, da želi datoteko prejeti. Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: Uporabniki lahko s funkcijo prenosa datotek v omrežju enakovrednih pošljejo datoteke drug drugemu, in sicer sproti med pogovorom z neposrednimi sporočili.

Izbira/nadzor: Skrbnik v podjetju lahko prek pravilnika »EnableP2PFileTransfer« to funkcijo omogoči ali onemogoči za posameznega uporabnika ali za vse uporabnike. Pravilnik je privzeto omogočen.

Osebna slika

Kaj omogoča ta funkcija: S funkcijo »Osebna slika« lahko končni uporabnik prikaže svojo osebno sliko drugim končnim uporabnikom. To konfigurira končni uporabnik, slika pa ni enaka sliki v poslovnem imeniku podjetja (kot je Active Directory).

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Nastavitve skupne rabe osebne slike končnega uporabnika in spletni naslov slike so zbrani prek vnosa končnega uporabnika, objavljeni pa prek stanja prisotnosti v programu Lync. Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: Podatki so uporabljeni za prilagajanje izkušnje končnega uporabnika in za skupno rabo slike z drugimi.

Izbira/nadzor:

Skrbnik v podjetju nadzoruje:

 • ali uporabniki prvotno dajejo slike v skupno rabo ali ne (o je mogoče preglasiti),

 • največjo velikost slike, ki jo lahko prenese uporabnik, in

 • dovoljene vrste slik.

Preverjanje pristnosti s PIN-om

Kaj omogoča ta funkcija: Preverjanje pristnosti PIN-a je mehanizem, s katerim je mogoče preveriti pristnosti uporabnikov, ki se udeležujejo srečanj programa Conference Auto Attendant, in uporabnikov, ki prvič uvedejo Microsoft Lync 2010 Phone Edition. Uporabnik vnese telefonsko številko ali interno številko in PIN, s katerim Lync Server preveri poverilnice uporabnika. PIN lahko nastavi uporabnik ali pa ga pošlje skrbnik v podjetju.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Med preverjanjem pristnosti so zbrani telefonska številka ali interna številka in uporabnikov PIN. Lync Server preveri te podatke v zaledni zbirki podatkov. PIN je zaradi varnostnih razlogov v zaledni zbirki podatkov shranjen kot enosmerno razprševanje. Ko je PIN nastavljen, ga nihče ne vidi. PIN lahko nastavi ali ponastavi uporabnik, skrbnik ali uporabnik centra za pomoč.

Ko skrbnik ali uporabnik centra za pomoč nastavi ali ponastavi PIN, je prikazan novi PIN, ki ga je mogoče po e-pošti poslati uporabniku. Predlogo e-poštnega sporočila je mogoče prilagoditi, v njej pa je besedilo, ki uporabnika obvešča, da je PIN morda videl skrbnik ali uporabnik centra za pomoč, zato je priporočeno, da PIN znova nastavi.

Uporaba podatkov:

Lync Server uporabi PIN za preverjanje pristnosti uporabnika, ki se želi udeležiti srečanja, ali uvedbo telefona, v katerem je nameščen Lync 2010 Phone Edition.

Izbira/nadzor: Ta možnost je privzeto omogočena. Skrbnik v podjetju lahko preverjanje pristnosti s PIN-om onemogoči na nadzorni plošči strežnika Lync Server na strani z varnostnimi nastavitvami, tako da potrdi polje za Preverjanje pristnosti s PIN-om.

Anketiranje

Kaj omogoča ta funkcija: Uporabniki programa Lync lahko med spletnimi srečanji in pogovori izvedejo anketo in zberejo anonimne odgovore.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Posamezni glasovi so anonimni. Združene rezultate ankete si lahko ogledajo vsi predstavitelji, kateri koli predstavitelj pa jih lahko pokaže vsem udeležencem. Ankete so shranjene v strežniku Lync Server v skladu s pravilniki o poteku vsebine srečanja, ki jih določi skrbnik v podjetju. Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: Funkcija anketiranja izboljša sodelovanje, saj lahko predstavitelji hitro ugotovijo mnenja udeležencev.

Izbira/nadzor:

Skrbnik v podjetju ima na voljo te pravilnike:

 • EnableDataCollaboration : Skrbnik v podjetju lahko s tem pravilnikom omeji vse funkcije za združevanje podatkov – sodelovanje prek programa Microsoft PowerPoint, skupna raba datotek, anketiranje, sodelovanje prek table in priloge. Če je za ta pravilnik izbrana vrednost »False«, pravilniki za raven funkcije teh funkcij niso pomembni.

 • AllowPolling: Skrbniki v podjetju lahko s to funkcijo omogočijo ali onemogočijo funkcijo anketiranja. Funkcija je privzeto omogočena.

Prisotnost in podatki za stik

Kaj omogoča ta funkcija: Končni uporabniki lahko s to funkcijo dostopijo do podatkov, objavljenih o drugih uporabnikih (tako znotraj kot tudi zunaj podjetja), drugi uporabniki pa lahko dostopijo do podatkov, objavljenih o njih, na primer stanje, naziv, telefonska številka, lokacija in opombe. Skrbnik v podjetju lahko tudi konfigurira sodelovanje s pošiljanjem sporočil programa Microsoft Outlook in odjemalcem sodelovanja ter Exchangeem, tako da končni uporabniki prikažejo sporočila o odsotnosti iz pisarne in druge podatke o stanju.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Končni uporabniki z naslovom za vpis in geslom vzpostavijo povezavo s strežnikom Lync Server. Končni uporabniki in njihovi skrbniki lahko objavijo stanje prisotnosti in podatke za stik, ki bodo povezani z njihovim vpisom. Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: Drugi uporabniki programa Lync in programi bodo lahko dostopili do podatkov o prisotnosti končnega uporabnika in njegovih podatkov za stik. Na podlagi teh podatkov je mogoče določiti njihovo stanje in z njimi lažje vzpostaviti stik.

Izbor/nadzor: Končni uporabniki lahko izberejo podatke, ki bodo objavljeni. Skrbnik v podjetju lahko v njihovem imenu tudi konfigurira objavljene podatke. Skrbnik v podjetju lahko onemogoči zmožnost končnega uporabnika, da nadzoruje svoje objavljene podatke na nadzorni plošči strežnika Lync Server na straneh Uporabniki in Nastavitve neposrednega sporočanja in prisotnosti.

Sodelovanje prek programa PowerPoint

Kaj omogoča ta funkcija: Uporabniki programa Lync lahko med spletnim pogovorom ali srečanjem pokažejo PowerPointove predstavitve, si jih ogledajo ali jim dodajo opombe.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki:

Delovanje te funkcije je popolnoma odvisno od dejanj končnega uporabnika, ki lahko PowerPointovo predstavitev prenese v strežnik, brska po njej ali dodaja opombe. Vsaka datoteka, predstavljena med pogovorom ali srečanjem, bo poslana vsem udeležencem srečanja, ki jo bodo lahko pridobili neposredno iz mape v svojem računalniku. Lastnik datoteke lahko drugim omeji shranjevanje datoteke v programu Lync, drugi pa datoteko vseeno lahko pridobijo in si jo ogledajo. PowerPointove predstavitve so shranjene v strežniku Lync Server v skladu s pravilniki o poteku vsebine srečanja, ki jih določi skrbnik v podjetju. Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: Sodelovanje prek PowerPointa omogoča udeležencem pogovora, da prikažejo učinkovite predstavitve in prejmejo povratne informacije.

Izbira/nadzor:

Skrbnik v podjetju ima na voljo te pravilnike:

 • EnableDataCollaboration – Skrbnik v podjetju lahko s tem pravilnikom omeji ali dovoli vse funkcije za združevanje podatkov – sodelovanje prek PowerPointa, skupna raba datotek, anketiranje, sodelovanje prek table in priloge. Če je za ta pravilnik izbrana vrednost »False«, pravilniki za raven funkcije teh funkcij niso pomembni.

 • AllowAnnotations: Skrbnik v podjetju lahko s tem pravilnikom za udeležence srečanja omeji zmožnosti dodajanja opomb v PowerPointovo vsebino.

Predstavitelji lahko poleg tega omejijo dodajanje opomb na PowerPointove predstavitve z vlogo udeleženca (»Brez«, »Le predstavitelji«, »Vsi«) v pogovornem oknu Možnosti srečanja. Ta nastavitev je na voljo za posamezno srečanje.

Način zasebnosti

Kaj omogoča ta funkcija: Način zasebnosti je nastavitev, ki končnim uporabnikom omogoča, da podatke o prisotnosti (na primer »Dosegljiv«, »Zaseden«, »Ne moti« in tako dalje) dajo v skupno rabo le za stike na svojem seznamu stikov.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če omogočite način zasebnosti, Lync preklopi v način delovanja, v katerem lahko končni uporabniki preklopijo nastavitve tako, da svoje podatke o prisotnosti dajo v skupno rabo le za stike na svojem seznamu stikov. Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: V programu Lync je nastavitev »Način zasebnosti« uporabljen pri določanju, ali naj program preide v način zasebnosti ali ne.

Izbira/nadzor:

 • Skrbnik v podjetju lahko na ravni pozivanja omogoči način zasebnosti (tako, da v nastavitvi pasovne širine uporabi kontrolnik »EnablePrivacyMode«). Ko je način omogočen, so vsi končni uporabniki programa Lync pri vpisu privzeto preklopljeni v način zasebnosti.

 • Ko je v strežniku omogočen način zasebnosti, lahko končni uporabniki z nastavitvami skrbnika svoje podatke o prisotnosti pokažejo vsem (standardni način) ali pa le svojim stikom (način zasebnosti). Končni uporabniki nastavijo stanje na zavihku Stanje v pogovornem oknu Možnosti.

 • Če je v strežniku omogočen standardni način, končni uporabniki nastavitvami skrbnika ne morejo preklopiti v način zasebnosti. Delajo lahko le v standardnem načinu. Lahko pa vnaprej določijo, da ne želijo načina zasebnosti. Če skrbnik pozneje nato preklopi v način zasebnosti, končni uporabniki pri vpisu v program Lync v tem primeru niso samodejno preklopljeni v način zasebnosti.

Zasebna linija

Kaj omogoča ta funkcija: Zasebna linija je funkcija, ki končnemu uporabniku ponuja neobjavljeno dodatno telefonsko številko. Končni uporabnik lahko dodatno številko da drugim.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Podatki funkcije »Zasebna linija« so zbrani na podoben način kot klici navadne (javne) številke, to pomeni, da so zapisi o podrobnosti klica shranjeni enako kot pri katerem koli drugem klicu.

Obstajajo primerki, ko je zasebna številka nenamerno poslana tretji osebi, na primer ko klicatelj zasebne številke pošlje klic drugi osebi.

Uporaba podatkov: Ti podatki so uporabljeni pri pridobivanju zgodovine primerkov klica. Če želite več informacij, glejte razdelek »Zbiranje podatkov za zapise s podrobnostmi o klicu in poročanje o njih«.

Izbor/nadzor: Za to funkcijo ni na voljo kontrolnikov za končnega uporabnika ali skrbnika.

Zbiranje podatkov za kakovost izkušnje (QoE) in poročanje o njej

Kaj omogoča ta funkcija: Z zbiranjem podatkov za kakovost izkušnje (QoE) in poročanjem o njej so zbrani podatki o kakovosti predstavnosti med komunikacijo in srečanji v omrežju enakovrednih v programu Lync. Med te statistične podatke spadajo naslovi IP, ocena izgube, uporabljene naprave, dogodki slabe kakovosti, do katerih je prišlo med klicem, in tako dalje.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če skrbnik v podjetju omogoči QoE, so v zbirko podatkov QoE zabeleženi kakovost podatkov predstavnosti komunikacije in srečanj v omrežju enakovrednih v programu Lync. Ta funkcija ne zabeleži vsebine programa Lync. Podatki QoE so shranjeni v zaledni zbirki podatkov strežnika za nadzor, ki je uveden v podjetju in posredovan v nizu standardnih poročil strežnika za nadzor. Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: Skrbnik v podjetju ima dostop do teh podatkov in jih lahko uporabi pri zbiranju povratnih informacij o kakovosti predstavnosti, ki se pretaka v sistemu. Med te podatke spadajo tudi naslovi IP uporabnika.

Izbira/nadzor: Funkcija QoE je privzeto vklopljena, skrbnik podjetja pa mora namestiti strežnik za nadzor, ki pa mora biti za zbiranje podatkov QoE povezan z zbirko podatkov zalednega strežnika za nadzor. Skrbnik podjetja lahko uvede standardna poročila strežnika za nadzor ali ustvari poročila po meri s poizvedbo v zbirki podatkov strežnika za nadzor.

Skrbniki v podjetju lahko poročila QoE izklopijo s tem ukazom »cmdlet« sistema Windows PowerShell za strežnik Lync Server.

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Nadzor dostopa, ki temelji na vlogah

Kaj omogoča ta funkcija: Skrbnik v podjetju lahko s funkcijo »Nadzor dostopa, ki temelji na vlogah (RBAC)« dodeli pooblastila skrbnika. Interakcijo skrbnika v podjetju z vmesniki za upravljanje je mogoče omejiti na posebej dovoljene postopke in predmete, ki jih je mogoče spremeniti.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Zmožnosti skrbnika v podjetju so ocenjene med izvajanjem na podlagi uporabnikovega članstva v skupini, še posebej v varnostnih skupinah Active Directory. Zmožnosti vloge v sistemu so konfigurirane in nastavljene v osrednjem strežniku za upravljanje.

Uporaba podatkov: Skrbnik v podjetju lahko konfigurira dodatne vloge skrbnika RBAC za dano uvedbo. Skrbnik v podjetju si lahko ogleda vse vloge, katerih član je drug skrbnik.

Izbor/nadzor: To je varnostni mehanizem/mehanizem za pooblastila za opravila upravljanja IT. Funkcija ne vpliva na končne uporabnike in nima vpliva na njihovo vidljivost.

Snemanje

Kaj omogoča ta funkcija: Organizatorji in/ali predstavitelji lahko s to funkcijo posnamejo vse vidike seje programa Lync, vključno z udeleženci srečanja, zvokom, videom in vsebino, kot so pogovori z neposrednimi sporočili, skupna raba programov, PowerPointove predstavitve, anketiranje, izročki in table. Ko organizator ali drugi predstavitelji začasno ustavijo ali zaustavijo snemanje, to ne vpliva na druge posnetke, ki se izvajajo.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če želijo predstavitelji snemati, bo posnetek shranjen v njihovem računalniku. Dodatne videodatoteke, ustvarjene med snemanjem, so privzeto shranjene v lokalnem računalniku predstavitelja, shranjene pa so lahko tudi v drugem računalniku, če tako določi predstavitelj, ki snema. Ko uporabniki prenesejo vsebino med srečanjem, je dodeljeno dovoljenje za dodajanje vsebine v posnetke, ki jih ustvarijo ti ali drugi uporabniki.

Če pride med objavo posnetka do težav, so lahko podatki, zajeti med stanjem začasne zaustavitve snemanja, nehote dodati v posnetek. Če katera od faz objave posnetka ni uspešna (glejte stanje »Pozor ...« za upravitelja snemanja), posnetka ne dajajte drugim, čeprav je posnetek v neki obliki kljub temu mogoče predvajati.

Uporaba podatkov: Posnetek lahko predvaja vsak, ki ima dostop do mesta, kjer je posnetek shranjen.

Izbira/nadzor:

Skrbnik v podjetju ima na voljo te kontrolnike:

 • AllowConferenceRecording: Privzeta vrednost nastavite pravilnika je »False«.

  • Za uporabnika, ki iz klica v omrežju enakovrednih preide v srečanje, je vrednost pravilnika nastavljena na »True«. Snemajo lahko vsi predstavitelji.

  • Za uporabnika, ki začne začasno srečanje, je vrednost pravilnika nastavljena na »True«. Snemajo lahko vsi predstavitelji.

  • Za uporabnika, ki je načrtoval srečanje, je vrednost pravilnika, ko se ta oseba pridruži srečanju, nastavljena na »True«. Snemajo lahko vsi predstavitelji.

  • Če je pri teh primerih vrednost pravilnika uporabnika, ki je razširil, začel ali načrtoval srečanje, nastavljena na »False«, snemanje ni na voljo za nobenega predstavitelja ali udeleženca.

  • Če je pravilnik spremenjen med srečanjem, ki se izvaja, pravilnik morda ne bo začel veljati, dokler vsi udeleženci ne zapustijo srečanja in se ga nato znova udeležijo.

 • EnableP2PRecording: Privzeta vrednost je »False«, nastavljena pa je takrat, ko se uporabnik vpiše v program Lync.

  • Če je vrednost nastavljena na »True«, uporabnik, ki začne pogovor z nekom, ki ima za pravilnik vrednosti prav tako nastavljeno vrednost »True«, lahko snema.

  • Uporabniki lahko snemajo le, če imajo za snemanje dovoljenje obeh strank v komunikaciji v omrežju enakovrednih.

 • AllowExternalToRecord: Privzeta vrednost je »False«. Med zunanje uporabnike spadajo tako pridruženi kot tudi anonimni uporabniki.

  • Srečanje: Pravilnik AllowExternalToRecord je uporabljen takrat, ko se oseba pridruži srečanju, in le takrat, ko je vrednost AllowConferenceRecording nastavljena na »True«.

   • Če je vrednost pri srečanju, kjer je snemanje dovoljeno, nastavljena na »True«, bodo lahko snemali tudi predstavitelji, ki niso del podjetja. Če je pravilnik spremenjen med srečanjem, ki se izvaja, novi pravilnik morda ne bo začel veljati, dokler vsi udeleženci ne zapustijo srečanja in se ga nato znova udeležijo.

   • Če je vrednost pri srečanju, kjer je snemanje dovoljeno, nastavljena na »False«, predstavitelji, ki niso del podjetja, ne bodo mogli snemati. Če je pravilnik spremenjen med srečanjem, ki se izvaja, novi pravilnik morda ne bo začel veljati, dokler vsi udeleženci ne zapustijo srečanja in se ga nato znova udeležijo.

  • Omrežje enakovrednih (P2P): Pravilnik AllowExternalToRecord je uporabljen pri pogovorih enakovrednih le takrat, ko je vrednost pravilnika EnableP2PRecording nastavljena na »True«.

   • Če je vrednost nastavljena na »True«, predstavitelj, ki ni zaposlen v podjetju, lahko snema.

   • Če je vrednost nastavljena na »False«, predstavitelj, ki ni zaposlen v podjetju, ne bo mogel snemati. Predstavitelj, ki preprečuje snemanje uporabnikom, ki niso zaposleni v podjetju, pa lahko snema.

Anonimnost posrednika skupine za odzive

Kaj omogoča ta funkcija: Skrbniki v podjetju lahko s storitvijo skupine za odzive (RGS) ustvarijo in konfigurirajo eno ali več majhnih skupin za odzive, s katerimi je mogoče usmeriti dohodne telefonske klice za enega ali več določenih posrednikov ali končnih uporabnikov in jih postaviti v čakalno vrsto. Posrednik RGS lahko s to funkcijo obravnava klice, pri tem pa ne razkriva samodejno svoje identitete oddaljeni stranki.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če oddaljena stranka uporablja odjemalca Microsoft Communications ali telefon PSTN, identiteta posrednika ni prikazana v vidni obliki. Identiteta pa je posredovana v paketih SDP (Session Description Protocol), ko je anonimnemu klicu dodana modalnost neposrednega sporočanja. Identiteto je mogoče zato pridobiti iz odjemalčevih sledi. Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: Odjemalec, ki ni Microsoft Communications, lahko prikaže podatke o posredniku v uporabniškem vmesniku in tako razkrije identiteto posrednika. Oddaljena stranka lahko tako pokliče posrednika neposredno brez RGS.

Izbor/nadzor: Za to funkcijo ni na voljo kontrolnikov za končnega uporabnika ali skrbnika.

Pisanje dnevnikov v strežniku

Kaj omogoča ta funkcija: Skrbnik v podjetju lahko s funkcijo »Pisanje dnevnikov v strežniku« zbira podatke o različnih vrstah prometa, ki potuje v katero koli domeno ali naslov URI (Uniform Resource Identifier) oziroma iz domene ali naslova.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če skrbnik v podjetju omogoči pisanje dnevnikov za Lync, je v dnevniške datoteke vključen promet, ki potuje v navedeno domeno ali naslov URI oziroma iz domene ali naslova URI. Glede na konfiguracijo je te zbrane podatke mogoče uporabiti za iskanje in odpravljanje napak. V datoteko, ki jo določi skrbnik, so zabeleženi podatki o končnih uporabnikih, kot so na primer predmet srečanja, lokacija, sporočila protokola SIP, odgovori na povabila programa Lync, podatki o pošiljatelju in prejemniku posameznega sporočila programa Lync, pot tega sporočila, seznam stikov, informacije o prisotnosti in vsebina pogovorov z neposrednimi sporočili, imena vseh programov, prilog, datotek programa Microsoft PowerPoint, tabel, anket in anketnih vprašanj v skupni rabi ter kazalo možnosti ankete, za katere so glasovali uporabniki. Micorosoftu niso samodejno poslani nobeni podatki, vendar lahko skrbnik te podatke pošlje ročno.

Uporaba podatkov: Dnevnike v strežniku je mogoče uporabiti za odpravljanje težav s programom Lync. To pomeni, da je s podatki iz dnevnika mogoče ugotoviti, do kakšnih težav prihaja v določenem strežniku ali domeni.

Izbor/nadzor: Funkcija »Pisanje dnevnikov v strežniku« je privzeto izklopljena, vklopiti pa jo mora skrbnik v podjetju. Strežnik vklopi ali izklopi to funkcijo za posamezno mesto, storitev ali strežnik s temi ukazi »cmdlets« v vmesniku ukazne vrstice orodja Windows PowerShell: »New-CsDiagnosticsFilterConfiguration«, »Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration« in »Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration«. Če želi skrbnik v dnevnik zabeležiti vsebino pogovorov z neposrednimi sporočili, mora na Microsoftovem spletnem mestu s podporo poiskati pomoč za konfiguracijo nekaterih nastavitev.

Iskanje po znanju

Kaj omogoča ta funkcija: Končni uporabniki lahko s to funkcijo iščejo osebe v svojem podjetju po kateri koli lastnosti, navedeni v programu Microsoft SharePoint (na primer ime, e-pošta, znanje, strokovno področje itd.). Ta funkcija je na voljo le, če je skrbnik v podjetju uvedel SharePoint ter omogočil interoperabilnost programov 2010 in SharePoint.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Iskalna poizvedba, vnesena v Lync 2010, bo poslana v SharePoint Server podjetja. SharePointov odgovor obdela Lync 2010, prikazani pa so rezultati iskanja in sorodni podatki. Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: Podatki, ki jih vnese uporabnik, so poslani v SharePoint, na podlagi katerih so pridobljeni rezultati iskanja, ki so nato prikazani v programu Lync 2010.

Izbor/nadzor: Skrbnik v podjetju lahko to funkcijo omogoči ali onemogoči s štirimi nastavitvami pasovne širine.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Enotna shramba stikov

Kaj omogoča ta funkcija: Enotna shramba stikov je sestavljena iz treh glavnih funkcij:

 1. Spajanje iskanja – S to funkcijo je mogoče stike imenika Active Directory spojiti z Outlookovimi stiki, tako da je pri iskanju danega stika v rezultatih iskanja prikazan le en vnos.

 2. Spajanje stika – S to funkcijo je mogoče spojiti podatke stika med Outlookovimi vnosi in vnosi imenika Active Directory z ujemajočim se e-poštnim identifikatorjem in/ali identifikatorjem za vpis. Ko je najden zadetek, Lync 2010 spoji podatke iz treh virov podatkov (Outlook, Active Directory in prisotnost). Ti spojeni podatki so prikazani v različnih komponentah uporabniškega vmesnika, vključno z rezultati iskanja, seznamom stikov in kartico stika.

 3. Ustvarjanje Outlookovih stikov za stike programa Lync 2010 (sinhronizacija stikov) – Lync 2010 ustvari Outlookove stike za vse stike uporabnika, ki so v privzeti mapi s stiki, če ima uporabnik nabiralnik Exchange 2010 ali novejši različico. Z varnostnim kopiranjem vseh stikov programa Lync 2010 z Outlookovim stikom lahko uporabnik dostopi do podatkov o stikih v programu Lync 2010 iz Outlooka, programa Outlook Web Access in mobilnih naprav, ki sinhronizirajo stike z Exchangeem.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Lync 2010 združi podatke o stiku iz podatkov o prisotnosti, imenika Active Directory in Outlooka. Te podatke uporablja Lync 2010 interno. Lync 2010 pri ustvarjanju Outlookovih stikov v Exchange zapiše podatke za stik iz prisotnosti, imenika Active Directory in Outlooka. Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: Podatki za stik na podlagi prisotnosti, imenika Active Directory in Outlooka so prikazani v uporabniškem vmesniku programa Lync 2010 (seznam stikov, kartica stika, rezultati iskanja in tako dalje). Te podatke je s sinhronizacijo stika (kot je opisano zgoraj) mogoče pisati tudi v Exchange.

Izbor/nadzor: Skrbniki strežnika Lync Server 2010 to funkcijo omogočijo ali onemogočajo z nastavitvijo pasovne širine EnableExchangeContactSync.

Izboljšave kakovosti glasu v programu Lync 2010

Kaj omogoča ta funkcija: Ko Lync 2010 med klicem zazna težave z napravo, omrežjem ali računalnikom, prikaže obvestilo.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Podatki o nastavitvi zvočne naprave končnega uporabnika, nastavitvi omrežja in drugih povezavah predstavitev so zbrani v programu Lync 2010. Na podlagi zbranih podatkov pa je nato ugotovljeno, kaj je vzrok za slabo kakovost zvoka med glasovno komunikacijo. Končni uporabnik prejme obvestilo programa Lync 2010, da je prišlo do težave s kakovostjo zvoka, medtem ko je drugim udeležencem klica prikazano le obvestilo, da končni uporabnik uporablja napravo, zaradi katere je kakovost zvoka slaba. Ne vedo, katero napravo uporablja končni uporabnik. Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: Podatki, ki so poslani drugim udeležencem klica, so uporabljeni pri izboljšavi kakovosti klica.

Izbor/nadzor: Skrbnik v podjetju lahko obvestilo o slabi kakovosti zvoka zaradi naprav izklopi z ukazom PowerShella, opisanim spodaj.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Sodelovanje prek table

Kaj omogoča ta funkcija: Končni uporabniki lahko s to funkcijo dajejo v skupno rabo table v programu Lync 2010 ter na njih dodajajo opombe med spletnimi srečanji in pogovori.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Opombe, dodane na table, bodo videli vsi udeleženci. Table so shranjene v strežniku Lync Server 2010 v skladu s pravilniki o poteku vsebine srečanja. Microsoftu niso poslani nobeni podatki.

Uporaba podatkov: S sodelovanjem prek table je mogoče izboljšati sodelovanje, saj udeleženci srečanja lahko razglabljajo o zamisli, razpravljajo, pišejo opombe in tako dalje.

Izbira/nadzor:

Skrbnik v podjetju ima na voljo te pravilnike:

 • Pravilnik skrbnika »EnableDataCollaboration«: Skrbnik v podjetju lahko s tem pravilnikom omeji vse funkcije za združevanje podatkov – sodelovanje prek PowerPointa, skupna raba datotek, anketiranje, sodelovanje prek table in priloge. Če je za ta pravilnik izbrana vrednost »False«, pravilniki za raven funkcije teh funkcij niso pomembni.

 • Pravilnik skrbnika »AllowAnnotations«: Ta pravilnik skrbniku v podjetju dovoljuje, da omeji zmožnosti ustvarjanja opomb za vse udeležence srečanja. Če je ta nastavitev izklopljena, končni uporabniki ne vidijo mesta vstopa za ustvarjanje table v uporabniškem vmesniku programa Lync 2010.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×