Dodatek k izjavi o zasebnosti za Microsoft Lync Server 2013

Nazadnje posodobljeno: februar 2013

Vsebina

Ta stran je dodatek k izjavi o zasebnosti za izdelke Microsoft Lync. Če želite razumeti zbiranje podatkov in njihovo uporabo v zvezi s posameznim izdelkom ali storitvijo Microsoft Lync, priporočamo, da preberete izjavo o zasebnosti za izdelke Microsoft Lync in ta dodatek.

Ta dodatek k izjavi o zasebnosti obravnava uvajanje in uporabo programske opreme za komuniciranje Microsoft Lync 2013 v podjetju. Če podjetje uporablja strežnik Lync Server kot del spletne rešitve ali storitve (povedano drugače: če tretja oseba [na primer Microsoft] gosti strežnike, v katerih je nameščena programska oprema), bodo podatki preneseni tej tretji osebi. Če želite izvedeti več o uporabi podatkov, ki jih prejme tretja oseba, se obrnite na skrbnika poslovnega okolja ali ponudnika storitev.

Arhiviranje

Kaj omogoča ta funkcija: Arhiviranje omogoča organizacijam, za katere veljajo določene zahteve hranjenja na osnovi skladnosti s predpisi in standardnimi zahtevami oz. za organizacije z lastnimi zahtevami po hranjenju, da arhivirajo komunikacijo v Lyncu in podatke o uporabi v skladu z zahtevami.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Arhiviranje hrani vsebino neposrednih sporočil v omrežju enakovrednih in sporočil več udeležencev, vsebino konferenc, vključno s preneseno vsebino (na primer izročki) in vsebino, povezano z dogodki (denimo pridruževanje, zapuščanje, prenašanje, skupna raba in spremembe vidljivosti) v strežniku, ki ga konfigurira skrbnik velikega poslovnega okolja. Prenosov datotek v omrežju enakovrednih, video- in zvočnih pogovorov v omrežju enakovrednih, skupne rabe programov med pogovorom v omrežju enakovrednih in konferenčnih opomb ter anket ni mogoče arhivirati. Microsoft tako ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Organizaciji omogoča, da arhivira vsebino ter tako zadosti skladnost s predpisi, standardnim zahtevam in zahtevam hranjenja v organizacijah.

Izbira/nadzor: Arhiviranje je privzeto onemogočeno. Za to funkcijo ni na voljo noben nadzor na ravni uporabnika; funkcijo upravlja skrbnik velikega poslovnega okolja.

 • Na strani Nastavitve nadziranja in arhiviranja posodobite možnost Pravilnik arhiviranja in Konfiguracija arhiviranja.

Če želite omogočiti integracijo strežnika Exchange:

 • Na strani Nastavitve nadziranja in arhiviranja posodobite možnost Konfiguracija arhiviranja.

Opomba: Ko je integracija strežnika Exchange omogočena, morate uporabnike, ki imajo strežnik Microsoft Exchange Server 2010 ali novejši, upravljati na nadzorni plošči strežnika Exchange.

Podatki o dejavnosti

Kaj omogoča ta funkcija: Vir dejavnosti končnemu uporabniku omogoča, da si na seznamu stikov ogleda »družbene posodobitve« stikov. Drugim lahko prikažete nedavne osebne zaznamke, spremembe slike, naslova ali lokacije pisarne.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: V programu Microsoft Lync 2013 bo končni uporabnik s podatki o prisotnosti lahko objavil te informacije:

 • Čas posodobitve poslovne slike (iz poslovnega imenika organizacije, kot so domenske storitve imenika Active Directory)

 • Spletno sliko (ki jo končni uporabnik prenese in želi dati v skupno rabo) s časom posodobitve

 • Čas spremembe naziva v podjetju in nov naziv (iz poslovnega imenika)

 • Čas spremembe lokacije pisarne v podjetju in novo lokacijo pisarne (iz poslovnega imenika)

 • Zgodovino nazadnje objavljenih osebnih opomb

 • Sporočilo o odsotnosti iz strežnika Microsoft Exchange Server

Microsoft tako ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Te informacije bodo v skupni rabi s stiki na seznamu stikov končnega uporabnika, ki imajo prikazane podatke o dejavnosti in so v zasebnih odnosih »Družina in prijatelji«, »Delovna skupina«, »Sodelavci« ali »Zunanji stiki«.

Izbira/nadzor: Skrbnik podjetja lahko konfigurira nastavitev inband GlobinaOsebneZgodovineOpomb, s katero lahko nadzira število osebnih opomb, ki jih sistem hrani za uporabnika. Če je nastavitev nastavljena na vrednost 0, se zgodovina opomb ne arhivira, shrani se le trenutna opomba (tako kot v preteklih različicah). Vsak končni uporabnik ima tudi možnost, da v pogovornem oknu z možnostmi odjemalca za Lync izbere ustrezno nastavitev in v podatkih o dejavnosti ne objavi ničesar.

Storitev adresarja

Kaj omogoča ta funkcija: S storitvijo adresarja lahko odjemalci strežnika Lync Server, na primer Lync 2010 in novejši namizni odjemalci, Lync za mobilne naprave itn., poiščejo stike.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Končni uporabnik navede iskalni niz, ki ga sistem uporabi za iskanje ujemanja v zbirki podatkov adresarja ali v datotekah za prenos v adresarju. Vse ujemajoče se zapise, ki jih storitev najde za iskalni niz, bodo poslani odjemalcu.

Uporaba informacij: Informacije v iskalnem nizu se uporabijo za iskanje ujemajočih se zapisov.

Izbira/nadzor: Storitev adresarja je omogočena privzeto in je ni mogoče onemogočiti.

Nadzor sprejema klicev

Kaj omogoča ta funkcija: Z nadzorom dostopa do klicev lahko skrbniki podjetja nadzirajo količino video- in zvočnega prometa v strežniku Lync Server prek povezave WAN.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Nadzor dostopa do klicev zbira, obdela in sprejema naslove IP klicatelja in klicanega, informacije o mestu končne točke na obeh straneh (v ali zunaj omrežja organizacije) in ali je klic združen. Microsoft tako ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Skrbnik podjetja lahko uporabi te informacije za izvajanje uporabe podjetja za določeno povezavo WAN za video- in zvočne klice strežnika Lync Server.

Izbira/nadzor: Nadzor dostopa do klicev je privzeto izklopljen. Skrbnik podjetja ga lahko vklopi tako, da na nadzorni plošči strežnika Lync Server poišče stran za nastavitev povezave Konfiguracija omrežja in posodobi možnost Globalni pravilnik za omogočanje upravljanja pasovne širine.

Opomba: Pravilniki nadzora dostopa do klicev morda vplivajo na storitev klicev v sili (ki bodo morda usmerjeni na napačen prenosnik).

Zbiranje podatkov in poročanje – zapisi s podrobnostmi klicev

Kaj omogoča ta funkcija: Zbiranje podatkov in poročanje – zapisi s podrobnostmi klicev – zbira in poroča podrobnosti registracij, komunikacij in srečanj v omrežju enakovrednih, do katerih je prišlo v strežniku Lync Server.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če je ta funkcija omogočena, se podatki registracij, komunikacij in srečanj v omrežju enakovrednih zapisujejo v zbirko podatkov CDR (vsebina se ne shrani). Podatki CDR so shranjeni v zbirki podatkov strežnika za nadzorovanje in uvedeni v podjetje ter zapisani v standardnih poročilih strežnika za nadzorovanje. Microsoft tako ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Podatke CDR lahko uporabite za pregled zgodovine registracij, komunikacij in srečanj v omrežju enakovrednih, do katerih je prišlo v organizaciji.

Izbira/nadzor: Podatki CDR so privzeto vklopljeni, toda če jih skrbnik podjetja želi zbirati, mora namestiti strežnik za nadzorovanje in vzpostaviti povezavo s fizično zbirko podatkov v strežniku za nadzorovanje. Skrbnik podjetja lahko uvede standardna poročila strežnika za nadzorovanje ali ustvari poročila po meri tako, da izvede poizvedbo v zbirki podatkov strežnika za nadzorovanje.

Posredovanje klicev

Kaj omogoča ta funkcija: S funkcijo posredovanja klicev lahko uporabniki dodelijo enega ali več posameznikov (pooblaščencev), da opravljajo ali sprejemajo klice in nastavijo oz. se pridružijo spletnim srečanjem namesto njih.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Ko dodeljujete pooblaščence, mora uporabnik med konfiguracijo navesti informacije o stiku pooblaščenca. Uporabniki v vlogi pooblaščencev prejmejo obvestilo, da jih je nekdo od zaposlenih dodelil kot pooblaščence. Ko pooblaščenec sprejme klic namesto osebe, ki jih je dodelila za pooblaščenca, bo ta oseba prejela e-poštno obvestilo o tem dogodku. Microsoft ne bo prejel nobenih informacij.

Uporaba informacij: Lync uporabi informacije o stiku pooblaščencev, da jim omogoči klicanje in sprejemanje klicev ter razporejanje in pridruževanju sestankom namesto osebe, ki jo pooblaščajo.

Izbira/nadzor: Posredovanje klicev je privzeto onemogočeno. Skrbnik podjetja posredovanje klicev omogoči tako, da vrednost »Omogoči posredovanje« nastavi na »Resnično«.

Opomba: Skrbniki poslovnih okolij lahko konfigurirajo pooblaščence koledarja v programu Exchange, da se sinhronizirajo s strežnikom Lync Server 2010 ali novejšim. Če je ta možnost omogočena, bodo pooblaščenci koledarja v programu Exchange z ustreznimi dovoljenji (ki so enaka ali večja od dovoljenj avtorjev brez pravice urejanja) samodejno dodani kot pooblaščenci v Lync. Toda s tem ne spremenite nastavitev posredovanja klicev.

ID klicatelja

Kaj omogoča ta funkcija: ID klicatelja nadzira telefonsko številko, ki je prikazana klicani osebi. Skrbnik podjetja lahko preglasi ID klicatelja tako, da navede nadomestno številko, ki bo prikazana kot ID klicatelja za vse odhodne klice organizacije ali za določen nabor številk. Skrbnik tako lahko konfigurira ID klicatelja, tako da je namesto osebne službene številke uporabnika prikazana splošna številka podjetja.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Telefonska številka uporabnika ali nadomestno konfigurirana telefonska številka. Microsoft tako ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Ko uporabnik pokliče prejemnika klica, se tej osebi prikaže telefonska številka uporabnika ali nadomestna številka (če je ta konfigurirana).

Izbira/nadzor: Prepreči ID klicatelja lahko potrdite ali počistite na nadzorni plošči strežnika Lync Server na strani Usmeritev. Če možnost Prepreči ID klicatelja počistite, bo prikazana telefonska številka klicatelja. Če možnost Prepreči ID klica potrdite, morate navesti alternativno številko, ki bo prikazana prejemniku klica.

Prikaz imena klicatelja

Kaj omogoča ta funkcija: Prikazano ime vključuje ime končnega uporabnika, kot je shranjeno v lokalnem skladišču strežnika Lync Server (v storitvi adresarja). Ta funkcija odhodnim klicem končnih uporabnikov v strežniku Lync Server v omrežje PSTN (javno komutirano telefonsko omrežje) pošlje informacije o prikazanem imenu v vrata PSTN, hišne centrale IP in mejne krmilnike sej izhoda.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Za odhodne klice iz omrežja strežnika Lync Server, je prikazano ime poslano vratom PSTN, hišnim centralam IP in mejnim krmilnikom sej izhoda, če za omogočanje teh informacij v strežniku Lync Server ni nobenih omejitev zasebnosti. Te informacije je nato mogoče prikazati prejemniku klica.

Uporaba informacij: Informacije se uporabijo, da ima klicana oseba poleg telefonske številke klicatelja prikazano še njegovo ime. Toda ti podatki se lahko spremenijo.

Izbira/nadzor: Trenutno ni na voljo noben nadzor v strežniku Lync Server, kjer lahko nastavite omejitve zasebnosti za omogočanje podatkov o prikazanem imenu. Prikazano ime se vedno prenese iz strežnika. Določeni prehodi PSTN, hišne centrale IP in mejni krmilniki sej ponujajo možnost filtriranja ali zamenjave podatkov prikazanega imena glede na vrsto klica (dohodni ali odhodni).

Odjemalsko pisanje dnevnikov

Kaj omogoča ta funkcija: Odjemalsko pisanje dnevnika zbira informacije, ki jih ekipa podpore druge ravni lahko uporabi pri določanju vzroka težave. Odjemalsko pisanje dnevnika se shranjuje lokalno v računalnik uporabnika.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če je odjemalsko pisanje dnevnika omogočeno, se določene informacije o uporabi zapišejo v dnevnik in shranijo v računalnik uporabnika. Na primer zadeve in lokacije srečanja; sporočila protokola SIP; odgovori na Lyncovo povabilo; informacije o pošiljatelju in prejemniku neposrednih sporočil ter poti sporočil; seznam stikov uporabnika in informacije o prisotnosti; imena programov, prilog, Microsoft PowerPointovih datotek, table ali ankete z vprašanji v skupni rabi in nenazadnje indeks glasovanja so zapisani v dnevnike odjemalcev. Vsebina pogovorov v Lyncu (neposredna sporočila, skupine diapozitivov v PowerPointu, vsebina tabel, opombe, podrobnosti anket itn.) ni shranjena v dnevnikih odjemalcev. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Informacije, zapisane v dnevnikih odjemalcev, lahko uporabi podpora za uporabnike ali pa so poslane Microsoftu v pomoč pri odpravljanju težav v Lyncu.

Izbira/nadzor: Odjemalsko pisanje dnevnika je privzeto izklopljeno. Skrbnik podjetja lahko za podjetje to funkcijo omogoči ali onemogoči tako, da nastavi vrednost ucEnableUserLogging na 1.

Storitve za klice v sili (112)

Kaj omogoča ta funkcija: Če skrbnik podjetja omogoči klice v sili, Lync lahko prenese lokacijo ponudniku storitev usmerjanja neodvisnega proizvajalca, ki ga izbere uporabnik. Neodvisen ponudnik storitev usmerjanja nato prenese lokacijo službi za klice v sili, ko nekdo pokliče številko za nujne primere (v ZDA je to na primer 911). Če so informacije o lokaciji omogočene, osebje storitve klicev v sili dobi informacije o lokaciji, ki jo je skrbnik podjetja dodelil vsakemu uporabniku (na primer številka stavbe ali pisarne), in vnesel v zbirko podatkov lokacije. Če takšna lokacija ni na voljo, so to po navadi lokacije, ki jih uporabniki ročno vnesejo v polje »Lokacija«. Če uporabnik pokliče na številko klica v sili z Lyncom prek brezžične internetne povezave, medtem ko je še na svojem delovnem mestu, bodo podatki o informacijah, ki jih dobi služba za klice v sili, zgolj približni; podatki na osnovi lokacije, dodeljene brezžični končni točki, s katero komunicira njihov računalnik. Informacije o lokaciji te brezžične končne točke je vnesel skrbnik podjetja ročno. Zato podatki o lokaciji, preneseni storitvam klicev v sili morda ne bodo izražali dejansko fizično lokacijo uporabnika. Če želite polno funkcionalnost, mora podjetje ohraniti storitve usmerjanja, ki jih ponujajo določeni certificirani ponudniki rešitev. Ta storitev je na voljo le v ZDA.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Informacije o lokaciji, ki jih pridobi Lync, določajo podatki o samodejni lokaciji, ki jih vnese strežnik za informacije o lokaciji ali uporabnik v polje »Lokacija«. Ti podatki so shranjeni v pomnilnik računalnika uporabnika, tako da se pri klicu na številko reševalne službe lokacija prenese za potrebe usmerjanja k ustreznemu ponudniku storitve klicev v sili in omogočanju približne lokacije. Podatki o lokaciji se lahko pošljejo tudi z neposrednim sporočilom lokalni varnostni službi. Za klice v sili zapis s podrobnostmi klica vsebuje informacije o lokaciji. Microsoft ne prejeme nobenih podatkov.

Uporaba informacij: Lokacija se uporabi za usmerjanje klica ustreznemu ponudniku storitev klicev v sili in za telefoniste storitve klicev v sili. Te informacije se lahko pošlje tudi varnostni službi v organizaciji kot obvestilo o lokaciji klicatelja in s podatki povratnega klica.

Izbira/nadzor: Ta funkcija je privzeto izklopljena. Omogoči jo lahko skrbnik podjetja.

Onemogočeno:

Klici v sili so privzeto onemogočeni. Če to storitev omogoči skrbnik podjetja, je pravilnik lokacije mogoče spremeniti ali odstraniti iz podomrežij in/ali uporabnikov; tako lahko ponudnik storitev opusti storitev usmerjanja.

Omogočeno:

Pravilnik lokacije, ki omogoča klice v sili, je potreben za določitev in dodelitev v podomrežje, v katerem se bodo odjemalci sistema poenotenega sporočanja registrirali, ali uporabnikom oz. oboje. Storitev usmerjanja klicev v sili zagotavlja ponudnik storitev in treba je omogočiti povezljivost za usmerjanje k ponudniku storitev.

Opomba: Skrbnik podjetja lahko omeji zmožnost klicev v sili na delovno mesto uporabnika, tako da naj uporabniki pri skrbniki preverijo, v kolikšni meri je na voljo funkcionalnost klicev v sili.

Infrastruktura lokacije

Kaj omogoča ta funkcija: Funkcija podatkov o prisotnosti izračuna informacije o lokaciji končnega uporabnika in časovnem pasu ter jih da v skupno rabo z drugimi.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Podatke o geografski lokaciji končnega uporabnika zbere eden od dveh mehanizmov: uporabnik po navadi vnese podatke ali pa jih samodejno izračuna strežnik s podatki o mestu. Časovni pas končnega uporabnika pa se pridobi iz operacijskega sistema Windows, naloženega v računalniku končnega uporabnika. Zbrane podatke o lokaciji sestavljajo »opisni« niz in informacije o oblikovanem naslovu. Opis predstavlja kateri koli niz, ki drugim sporoča lokacijo končnega uporabnika (denimo »Doma« ali »Služba«), informacije o oblikovanem naslovu pa predstavljajo mestni naslov (na primer »5678 Main St, Buffalo, NY, 98052«). Microsoft tako ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Funkcija podatkov o prisotnosti v Lyncu na osnovi konfiguracije zasebnosti podatkov o prisotnosti da v skupno rabo informacije o časovnem pasu in opisu lokacije. Te informacije so prikazane na kartici stika uporabnika. Ne pozabite, da oblikovani in mestni naslov nista v skupni rabi (na kartici stika), toda lahko jih prenesete k osebju klicev v sili, če končni uporabnik pokliče na številko klicev v sili (npr. 911). Glejte opis »Klici v sili«.

Izbira/nadzor: Skrbnik podjetja lahko nadzira te možnosti:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled: Če je ta lastnost nastavljena na »True« sta vnos imena lokacije v polju lokacije in pogovorno okno »Lokacija« na voljo tako, da v meniju območja uporabite element »Nastavi lokacijo«. Če je lastnost nastavljena na »False«, je v polju lokacije na voljo omejen vnos lokacije za ime lokacije. Če je nadzor nastavljen na »True«, bodo podatki o lokaciji v skupni rabi za klice v sili. Če pa je nastavljen na »False«, podatki ne bodo v skupni rabi za klice v sili. Te lastnosti končni uporabniki ne morejo preklicati. Ne pozabite, da bo opis lokacije (pridobljen iz strežnika za podatke o mestu ali pa je podatke vnesel končni uporabnik) v skupni rabi prek storitve podatkov o prisotnosti ne glede na to, kako je nastavljen preklopni gumb.

 • UseLocationForE911Only: Če je ta lastnost nastavljena na »True«, skupna raba podatkov v strežniku s podatki o mestu ne bo samodejno omogočena. Če pa je lastnost nastavljena na »False«, bo skupna raba informacij v strežniku s podatki o mestu samodejno omogočena prek podatkov o prisotnosti.

 • PublishLocationDataDefault: S to nastavitvijo konfigurirate privzeto vedenje uporabnikov, ki s funkcijo podatkov o prisotnosti niso izrecno določili, ali želijo imeti opis o njihovi lokaciji v skupni rabi ali ne. Če je lastnost nastavljena na »True«, bo skupna raba lokacije privzeto omogočena. Če je nastavljena na »False«, skupna raba lokacija ne bo prevzeto omogočena.

 • LocationRequired: S to nastavitvijo nadzirate, ali so končni uporabniki pozvani, naj vnesejo svojo lokacijo. Na voljo so tri različne vrednosti: »Da«, »Zavrnitev odgovornosti« in »Ne«.

  • Da – prikaže obvestilo »Nastavi svojo lokacijo« v rdeči, če podatki o lokaciji niso na voljo.

  • Zavrnitev odgovornosti – prikaže obvestilo »Nastavi svojo lokacijo« v rdeči s črko »X«, če podatki o lokaciji niso na voljo. Končni uporabniki lahko kliknejo »X« in si ogledajo zavrnitev odgovornosti. Opomba: Če skrbnik podjetja nastavi to vrednost, mora vnesti tudi besedilo zavrnitve odgovornosti.

  • Ne – prikaže obvestilo »Nastavi svojo lokacijo« v črni, če podatki o lokaciji niso na voljo.

Strežnik programa Lync Web App

Kaj omogoča ta funkcija: Če želite uporabljati Lync Web App, program na osnovi vtičnika za brskalnik s tehnologijo Microsoft Silverlight, ki omogoča izkušnjo srečanja, morate uvesti spletno komponento programa Microsoft Lync Web App.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Naslov za vpis končnega uporabnika, geslo in informacije o srečanju se uporabijo za preverjanje pristnosti uporabnika, preden se ta priključi srečanju. Informacije o skupni rabi namizja in programov bodo v skupni rabi z vsemi udeleženci tega srečanja, ki si lahko ogledajo informacije o stiku in podatke o prisotnosti končnega uporabnika.

Uporaba informacij: Vpis za naslov uporabnika, geslo in informacije o srečanju se uporabijo za preverjanje pristnosti uporabnika, preden se ta pridruži srečanju.

Izbira/nadzor: Spletna komponenta za Lync Web App je omogočena privzeto.

Vidik lokacije za obhod predstavnosti

Kaj omogoča ta funkcija: Obhod predstavnosti določa kraj privzetih lokalnih naslovov IP za prekinitev predstavnosti uporabnika v strežniku Lync Server in prehoda PSTN, hišne centrale IP in mejnega krmilnika seje za klic PSTN ali v hišno centralo, ki je povezan z uporabnikom. Če je povezava teh dveh elementov dobra, brez širokopasovnih omejitev in je omogočen obhod predstavnosti, se bo predstavnost pretakala neposredno med uporabnikom strežnika Lync Server in prehodom PSTN, hišno centralo IP in mejnim krmilnikom seje ter tako obšla strežnik za posredovanje v strežniku Lync Server. Signal klica bo še naprej prihajal k strežniku za posredovanje za Lync Server in prehodu PSTN, hišni centrali IP in mejnemu krmilniku seje iz uporabnika strežnika Lync Server.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Kraj lokalnega privzetega naslova IP za prekinitev predstavnosti za končnega uporabnika in prehoda PSTN, hišne centrale IP ter mejnega krmilnika seje je določen z ujemanjem vseh lokalnih privzetih naslovov IP za predstavnost za vsak ID obhoda, ki je shranjen v shrambi konfiguracije za strežnik Lync Server. ID prehoda je UUID in ga Accessov proxy ne filtrira, tako da je na voljo zunanjim in pridruženim uporabnikom kot tudi notranjim. Ta funkcija Microsoftu ne pošlje nobenih informacij.

Uporaba informacij: Če so uporabnik strežnika Lync Server in prehod PSTN, hišna centrala IP in mejni kontrolnik seje v istem območju, bo enak tudi ID obhoda, ki je povezan z elementom lokalnega privzetega naslova IP za predstavnost. Stran, ki prejme ID obhoda od enakovrednega elementa, bo videla, da se njen ID obhoda ujema. V tem primeru se predstavnosti klica omogoči, da se pošlje neposredno med uporabnikom strežnika Lync Server in prehodom PSTN, hišno centralo IP in mejnim krmilnikom seje ter tako obide strežnik za posredovanje.

Izbira/nadzor: Obhod predstavnosti je privzeto onemogočen tako globalno kot tudi za vsak prenosnik določenega prehoda PSTN, hišne centrale IP in mejnega krmilnika seje. Skrbnik podjetja ga lahko omogoči globalno in za posamezen prenosnik tako, da uporabi spodaj opisana načina.

Uporaba nadzorne plošče v strežniku Lync Server

 • Globalni obhod omogočite tako, da kliknete Konfiguracija omrežja, na seznamu dvokliknete konfiguracijo Globalno in nato na strani Urejanje globalne nastavitve kliknite Vklopi obhod predstavnosti in izberite razdrobljenost.

 • Obhod za določenega prenosnika vklopite tako, da kliknete Glasovno usmerjanje, zavihek Konfiguracija prenosnika, dvokliknete obstoječ prenosnik in nato kliknete Omogoči obhod predstavnosti.

Uporaba lupine za upravljanje strežnika Microsoft Lync Server 2013

 • Če želite omogočiti obhod predstavnosti za prenosnik, lahko uporabite ukaz »cmdlet« New-CsTrunkConfiguration ali Set-CsTrunkConfiguration.

 • Če želite omogočiti globalni obhod predstavnosti, lahko uporabite ukaza »cmdlet« New-CsNetworkMediaBypassConfiguration in Set-CsNetworkConfiguration.

Priloge srečanja

Kaj omogoča ta funkcija: Priloga srečanja omogoča organizatorjem , da prenesejo datoteke in jih dajo v skupno rabo z drugimi udeleženci srečanja tako, da jih prikažejo v srečanju ali pa so na voljo za prenos.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Priloge srečanja prenese organizator srečanja in so shranjene v strežniku Lync Server. Skrbnik podjetja določi, koliko časa bodo priloge shranjene v strežniku. Organizator srečanja in udeleženci so omogočili, da so priloge na voljo za prenos, dokler jih organizator srečanja ne izbriše oz. skrbnik ne konfigurira konec obdobja hranjenja. Takrat bo priloga srečanja izbrisana. Microsoft ne prejeme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Prenesene priloge srečanja so v skupni rabi z udeleženci srečanja, ki jih lahko prenesejo. Razpoložljivost prilog je mogoče omejiti na določene vloge udeležencev (organizator, predstavitelj, vsi). Če določena vloga ne more dostopati do predloge, ne bo vidna na seznamu prilog te vloge udeležencev.

Izbira/nadzor: Priloge srečanja so omogočene privzeto. Skrbnik podjetja lahko s pravilnikom za omogočanje prenosa datotek omogoči ali onemogoči to funkcijo za določene ali vse uporabnike.

Prenos datotek v omrežju enakovrednih

Kaj omogoča ta funkcija: Prenos datotek v omrežju enakovrednih omogoča uporabnikom Lynca, da prenašajo datoteke med pogovori neposrednega sporočanja v omrežju enakovrednih (z dvema uporabnikoma).

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Datoteka je prenesena neposredno med lastnikom datoteke in drugim udeležencem pogovora. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Uporabniki začnejo prenos datoteke in izberejo datoteko, ki jo želijo prenesti. Prejemnik datoteke se mora izrecno strinjati s prejemom datoteke. Datoteke v skupni rabi s prenosom datotek v omrežju enakovrednih se ne shranijo v strežnik Lync Server.

Izbira/nadzor: Prenos datotek v omrežju enakovrednih je omogočen privzeto. Skrbnik podjetja lahko s pravilnikom za omogočanje prenosa datotek v omrežju enakovrednih omogoči ali onemogoči to funkcijo za določene ali vse uporabnike.

Trajni skupinski klepet

Kaj omogoča ta funkcija: Trajni klepet skupine uporabnikom omogoča, da objavljajo sporočila v stalnih klepetalnicah. Podatki se ohranijo v strežniku, člani klepetalnice pa imajo dostop do podatkov, tudi zgodovinskih. Trajni klepet skupine omogoča uporabnikom klepete skupine, iskanje, priključitev in udeležbo v klepetih skupine, iskanje vsebine v klepetalnicah in ustvarjanje filtrov za sledenje pogovorom v določenih temah.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Stalni klepet skupine hrani vsebino klepetov skupine v strežniku, ki ga konfigurira skrbnik podjetja. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Stalni klepet skupine je stalen klepet, podoben »klepetalnici«, kjer se pogovor nikoli ne preneha, saj se klepetu pridružujejo novi člani oz. odhajajo. Za to pa je seveda potreben stalen klepet.

Izbira/nadzor: Trajni klepet skupine mora omogočiti skrbnik podjetja. Če je funkcija omogočena, skrbnik lahko nadzira obdobje hranjenja, strežnik, v katerem so shranjene informacije, če je zgodovina klepeta skupine arhivirana za potrebe skladnosti s predpisi ali zaradi drugih vzrokov, in upravlja ali spreminja lastnosti klepeta. Uporabniki z različnimi vlogami imajo različen dostop do obstoječih podatkov, kot je razloženo spodaj.

 • Skrbniki lahko izbrišejo starejšo vsebino (vsebino, ki je bila na primer objavljena pred določenim datumom) iz poljubne klepetalnice in tako preprečijo, da bi zbirka podatkov postala prevelika. Lahko pa odstranijo ali zamenjajo neustrezna (oz. neprimerna) sporočila za določeno klepetalnico.

 • Končni uporabniki, vključno z avtorji sporočil, ne morejo izbrisati vsebine iz katere koli klepetalnice.

 • Upravitelji klepetalnic lahko onemogočijo klepetalnice, a jih ne morejo izbrisati. Le skrbniki lahko izbrišejo ustvarjeno klepetalnico.

Osebna slika

Kaj omogoča ta funkcija: Osebna slika omogoča uporabnikom, da drugim v organizaciji prikažejo osebne slike na kartici stika. Če se uporabnik odloči, da želi prikazati osebno sliko na kartici stika, jo drugi uporabniki Lynca na seznamu stikov vidijo tako, da izberejo možnost »Pokaži fotografije stikov«. Če se uporabnik odloči, da želi prikazati osebno sliko drugim, lahko prikaže privzeto sliko, ki jo uporablja v organizaciji (če je ta zmožnost omogočena za podjetje), lahko pa prenese sliko iz svojega računalnika.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Nastavitve skupne rabe osebne slike in poljubne prenesene slike po meri. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Informacije so shranjene v strežniku Lync Server in se uporabljajo za prilagajanje uporabniške izkušnje ter skupno rabo z drugimi.

Izbira/nadzor: Skrbnik podjetja nadzira:

•Ali uporabniki privzeto omogočajo skupno rabo slik. To možnost je mogoče preglasiti.

•Največjo dovoljeno velikost slike, ki jo lahko uporabnik prenese.

•Katere slike so dovoljene.

Preverjanje pristnosti številke PIN

Kaj omogoča ta funkcija: Preverjanje pristnosti številke PIN predstavlja mehanizem, ki preveri pristnost uporabnika, ko se želi priključiti srečanjem samodejnega odzivnega sistema za konference, in pristnost uporabnikov, ki prvič uvajajo Microsoft Lync Phone Edition. Uporabnik vnese telefonsko številko ali pripono in kodo PIN, ki jo Lync Server uporabi pri preverjanju poverilnic uporabnika. Kodo PIN lahko nastavi uporabnik ali jo omogoči skrbnik podjetja.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Pri preverjanju pristnosti sistem zbere telefonsko številko ali pripono ter kodo PIN uporabnika. Lync Server preveri te informacijami s podatki fizične zbirke podatkov.

Ko skrbnik ali uporabnik središča za pomoč nastavi ali znova nastavi kodo PIN, se prikaže nova koda PIN, ki jo lahko po potrebi pošlje uporabniku. Navedeno e-poštno predlogo lahko prilagajate in vključuje besedilo, ki uporabnika obvešča, da si je kodo PIN morda ogledal skrbnik ali uporabnik središča za pomoč. Zato je priporočljivo, da uporabnik znova nastavi kodo PIN.

Uporaba informacij: Kodo PIN uporabi strežnik Lync Server, da preveri pristnost uporabnika za srečanje ali uvede telefon v programu Lync Phone Edition.

Izbira/nadzor: Ta nastavitev je privzeto omogočena. Skrbnik podjetja lahko onemogoči preverjanje pristnosti kode PIN tako, da na nadzorni plošči strežnika Lync Server na strani z varnostnimi nastavitvami potrdi polje Preverjanje pristnosti kode PIN.

Anketiranje

Kaj omogoča ta funkcija: Z anketiranjem lahko organizator srečanja hitro zbere informacije ali združi želje udeležencev srečanja ali pogovora. Informacije lahko tudi shranite in jih analizirate po srečanju.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Glasovi posameznikov so anonimni. Združeni rezultati anket so prikazani predstaviteljem, ki jih lahko prikažejo vsem udeležencem. Ankete so shranjene v strežniku Lync Server glede na pravilnike o zapadlosti vsebine srečanja kot jih določi skrbnik podjetja. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Funkcija anketiranja izboljša sodelovanje tako, da predstaviteljem omogoči hitro določanje želja udeležencev.

Izbira/nadzor: Skrbnik podjetja ima na voljo te pravilnike:

 • EnableDataCollaboration: S tem pravilnikom lahko skrbnik podjetja omeji vse funkcije sodelovanja podatkov – sodelovanje v Microsoft PowerPointu, skupno rabo datotek, anketiranje, sodelovanje s tablo in priloge. Če je ta pravilnik nastavljen na »False« pravilniki ravni funkcije za te funkcije niso pomembni.

 • AllowPolling: S tem pravilnikom lahko skrbnik podjetja omogoči ali onemogoči funkcijo anketiranja. Ta funkcija je omogočena privzeto.

Sodelovanje v PowerPointu

Kaj omogoča ta funkcija: Sodelovanje v PowerPointu omogoča uporabnikom, da med spletnim pogovorom ali srečanjem prikažejo, si ogledajo in dodajo opombe v PowerPointove predstavitve.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Končni uporabnik s svojimi dejanji (prenašanje, krmarjenje po ali dodajanje opomb v PowerPointovih predstavitev) v celoti izkorišča to funkcijo. Katera koli datoteka, ki je predstavljena v pogovoru ali srečanju, bo prenesena vsem udeležencem srečanja, ki jo bodo lahko poiskali neposredno v mapi v svojih računalnikih. Lastnik datoteke ali predstavitelj lahko drugim uporabnikom prepreči shranjevanje datoteke, toda še vedno lahko uporabniki datoteko pridobijo in si jo ogledajo. PowerPointove datoteke so shranjene v strežniku Lync Server glede na pravilnike o zapadlosti vsebine srečanja kot jih določi skrbnik podjetja. Microsoft ne prejeme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Sodelovanje v PowerPointu udeležencem pogovora omogoča, da izvedejo učinkovite predstavitve in prejmejo povratne informacije.

Izbira/nadzor: Skrbnik podjetja ima na voljo te pravilnike:

 • EnableDataCollaboration: S tem pravilnikom lahko skrbnik podjetja omeji ali dovoli vse funkcije sodelovanja podatkov – sodelovanje v PowerPointu, skupno rabo datotek, anketiranje, sodelovanje s tablo in priloge. Če je ta pravilnik nastavljen na »False« pravilniki ravni funkcije za te funkcije niso pomembni.

 • AllowAnnotations: S tem pravilnikom skrbnik podjetja lahko udeležencem srečanja omeji zmožnosti dodajanja pripomb v PowerPointovo vsebino.

Predstavitelji lahko v pogovornem oknu Možnosti srečanja omejijo tudi pripombe za PowerPointove predstavitve glede na vlogo udeleženca (»Brez«, »Samo predstavitelji« in »Vsi«).

Podatki o prisotnosti in podatki za stik

Kaj omogoča ta funkcija: Podatki o prisotnosti in stiku omogočajo uporabniku, da si ogleda podatke o prisotnosti in stiku za druge uporabnike (zunanje in notranje uporabnike) in omogoči skupno rabo svojih objavljenih informacij, denimo prisotnost, stanje, naziv, telefonsko številko, lokacijo in opombe. Skrbnik podjetja lahko prav tako konfigurira integracijo z Microsoft Outlookom in Exchange Serverjem, da bodo prikazana sporočila o odsotnosti uporabnika in druge informacije o stanju (če ima uporabnik v Outlookovem koledarju načrtovano srečanje).

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Uporabnikov naslov za vpis in geslo za prijavo ter preverjanje pristnosti. Dodatne telefonske številke, za katere uporabnik želi, da so na voljo, sporočila o odsotnosti in druge informacije o stanju, če je skrbnik konfiguriral integracijo Microsoft Outlooka in Exchange Serverja in če je ta funkcija omogočena v Outlooku; vključno z opombami o razpoložljivosti, ki jih je ročno nastavil uporabnik in so na voljo na kartici stika. Microsoft tako ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Naslov in geslo za vpis se uporabi za prijavo v Lync in za vzpostavitev povezave s strežnikom Lync Server. Odvisno od konfiguracije nastavitev zasebnosti bodo drugi uporabniki in programi sistema Lync lahko dostopali do podatkov o prisotnosti, stiku in stanju (če so ti podatki objavljeni), da bodo uporabniki lahko med seboj bolje komunicirali.

Izbira/nadzor: Uporabniki odločajo, katere informacije o sebi bodo objavili, lahko pa skrbnik podjetja konfigurira objavljene informacije namesto njih. Skrbnik podjetja lahko na nadzorni plošči strežnika Lync Server na strani Uporabniki in Nastavitve neposrednega sporočanja in prisotnost onemogoči zmogljivost uporabnika, da nadzira objavljene informacije.

Način zasebnosti

Kaj omogoča ta funkcija: Zasebni način predstavlja nastavitev, s katero lahko uporabniki določijo, v kolikšni meri želijo objaviti svoje podatke o prisotnosti (denimo »Dosegljiv«, »Zaseden«, »Ne moti« itn.), tako da te informacije lahko vidijo drugi na seznamu stikov.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če omogočite zasebni način, Lync preide v način, v katerem uporabnik lahko prilagaja nastavitve uporabnika, tako da so informacije o prisotnosti v skupni rabi le s stiki na seznamu stikov. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: S to nastavitvijo uporabnik določi način skupne rabe podatkov o prisotnosti.

Izbira/nadzor:

 • Skrbnik podjetja lahko na ravni skupine omogoči zasebni način (tako da uporabi nastavitev inband »EnablePrivacyMode«). Ko je nastavitev omočena, bodo privzeto vsi uporabniki pri vpisu v Lync preklopili v varnostni način.

 • Če je v skrbnik v strežniku omogočil varnostni način, lahko končni uporabniki določijo, ali želijo podatke o prisotnosti (standardni način) prikazati vsem ali le svojim stikom (zasebni način).

 • Če je skrbnik v strežniku omogočil standardni način, končni uporabniki ne morejo preklopiti v zasebni način. Delajo lahko le v standardnem načinu. Lahko pa vnaprej zavrnejo zasebni način, tako da če skrbnik pozneje preklopi v zasebni način, uporabniki ostanejo v standardnem načinu.

Zasebna linija

Kaj omogoča ta funkcija: Zasebna linija končnemu uporabniku omogoča neobjavljeno dodatno telefonsko številko. Končni uporabnik lahko to številko nato sporoči drugim uporabnikom.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Klici na zasebno linijo so obravnavani podobno kot klici na javno številko – zapisi s podrobnostmi klicev so shranjeni na način, ki je enak načinu za običajne klice.

V določenih primerih bo zasebna številka nehote poslana tretji osebi – če klicatelj na zasebno številko preveže klic drugi osebi.

Uporaba informacij: Informacije uporabi sistem za ustvarjanje zgodovine klicev. Če želite več informacij, glejte razdelek »Zbiranje podatkov in poročanje – zapisi s podrobnostmi klicev«

Izbira/nadzor: Za to funkcijo ni na voljo noben kontrolnik za skrbnika ali končnega uporabnika.

Zbiranje podatkov in poročanje – kakovost izkušnje

Kaj omogoča ta funkcija: Zbiranje podatkov in poročanje – kakovost izkušnje – zbira in posreduje kakovost predstavnosti za komunikacije v omrežju enakovrednih in srečanja v programu Lync. V statistiko so vključeni podatki o naslovih IP, številu izgub, uporabljenih napravah, dogodkih slabe kakovosti med klicem itd.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če skrbnik podjetja omogoči kakovost izkušnje, se podatki o kakovosti predstavnosti za komunikacije v omrežju enakovrednih in srečanja v programu Lync zapisujejo v zbirko podatkov kakovosti izkušnje. Ta zmožnost ne zapisuje vsebine programa Lync. Podatki kakovosti izkušnje so shranjeni v fizični zbirki podatkov strežnika za nadzorovanje in uvedeni v podjetje ter zapisani v standardnih poročilih strežnika za nadzorovanje. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Skrbnik podjetja ima dostop do teh informacij in jih lahko uporabi za zbiranje povratnih informacij o kakovosti predstavnosti v sistemu. V te podatke so vključeni naslovi IP.

Izbira/nadzor: Kakovost izkušnje je vklopljena privzeto, toda če želi skrbnik podjetja zbirati podatke o kakovosti izkušnje, mora namestiti strežnik za nadzorovanje in vzpostaviti povezavo s fizično zbirko podatkov strežnika za nadzorovanje. Skrbnik podjetja lahko uvede standardna poročila strežnika za nadzorovanje ali ustvari poročila po meri, ki izvajajo poizvedbe v zbirki podatkov strežnika za nadzorovanje.

Skrbnik podjetja lahko poročila o kakovosti izkušnje izklopi tako, da uporabi ta ukaz »cmdlet« za Windows PowerShell za strežnik Lync Server:

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Nadzor dostopa na osnovi vloge

Kaj omogoča ta funkcija: Funkcija nadzora dostopa na osnovi vloge omogoča pooblastitev skrbniških pravic za scenarije skrbnika podjetja. Sodelovanje skrbnika podjetja in vmesnikov za upravljanje lahko omejite na posebej dovoljene postopke, po katerih lahko spremenite predmete.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Zmogljivosti skrbnika podjetja se ovrednotijo med izvajanjem glede na članstvo v skupini uporabnika, zlasti varnostne skupine imenika Active Directory. Zmožnosti vloge v sistemu so določene in nastavljene v osrednjem strežniku za upravljanje.

Uporaba informacij: Skrbnik podjetja lahko konfigurira dodatne vloge skrbnika za RBAC za dano uvajanje. Skrbnik podjetja si lahko ogleda vse vloge, katerih član je drug skrbnik.

Izbira/nadzor: To je mehanizem za preverjanje pristnosti in varnostni mehanizem za vloge upravljanja IT. Ta funkcija ne vpliva na vidljivost končnih uporabnikov.

Snemanje

Kaj omogoča ta funkcija: Snemanje udeležencem srečanja omogoča, da med srečanjem zajamejo zvok, video, neposredno sporočanje, skupno rabo programa, predstavitve programa Microsoft PowerPoint, tablo in anketiranje ter vsebino arhivirajo ali predvajajo.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če se udeleženci srečanja odločijo, da bodo posneli sejo, bodo posnetki shranjeni lokalno v njihovih računalnikih. Če udeleženci omogočajo skupno rabo vsebine srečanja med snemanjem, bo ta vsebina vključena v posnetek srečanja. Ko udeleženec začne snemati, bo vsem udeležencem z združljivimi odjemalci in napravami prikazano sporočilo o začetku snemanja. Udeleženci v posneti seji, ki uporabljajo nezdružljive odjemalce ali naprave, bodo posneti, vendar ne bodo prejeli obvestila o snemanju. Seznam nezdružljivih odjemalcev in naprav si lahko ogledate spodaj. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Nezdružljivi odjemalci so:

 • Microsoft Office Communicator (izdaja 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator (izdaja 2007)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdaja 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdaja 2007)

 • Microsoft Office Communications Server (izdaja 2007 R2 Attendant)

Nezdružljive naprave so:

 • Microsoft Lync 2010 (izdaja Phone Edition)

 • Microsoft Office Communicator (izdaja 2007 R2 Phone Edition)

 • Microsoft Office Communicator (izdaja 2007 Phone Edition)

Opomba: Udeleženec, ki med srečanjem ali pogovorom predvaja video v celozaslonskem načinu, ne bo prejel sporočila o začetku snemanja, dokler se ne vrne v okno za pogovor. Naprava, ki jo uporablja, na to nima vpliva.

Uporaba informacij: Posnetek je shranjen lokalno v računalnik uporabnika in ga lahko uporabi lastnik ali da v skupno rabo. Če je pri objavi snemanja prišlo do napak, je mogoče, da so v posnetek nenamerno vključeni podatki, zajeti medtem, ko je bilo snemanje prekinjeno. Če katera koli stopnja objave med snemanjem ne uspe (glejte razdelek »Upravitelj snemanja « in poiščite stanje »Opozorilo ...«), posnetkov ne pošljite drugim, tudi če jih je mogoče predvajati.

Izbira/nadzor: Skrbnik podjetja lahko nadzira te možnosti:

 • AllowConferenceRecording: Privzeta nastavitev pravilnika je »False«.

  • Za uporabnika, ki iz klica v omrežju enakovrednih preide v srečanje. Če je pravilnik predstaviteljev nastavljen na »True«, bodo vsi predstavitelji lahko snemali srečanje.

  • Za uporabnika, ki ustvari priložnostno srečanje. Če je pravilnik predstaviteljev nastavljen na »True«, bodo vsi predstavitelji lahko snemali srečanje.

  • Za uporabnika, ki je načrtoval srečanje. Če je pravilnik predstaviteljev nastavljen na »True«, ko se prva oseba pridruži srečanju, bodo vsi predstavitelji lahko snemali srečanje.

  • Če je lastnost pravilnika srečanja, ki ga je stopnjeval, začel ali načrtoval uporabnik, za te tri scenarije nastavljena na »False«, snemanje ni na voljo tako za predstavitelje kot udeležence.

  • Če se pravilnik spremeni med sejo srečanja, bo sprememba uveljavljena šele, ko vsi udeleženci zapustijo in se znova pridružijo srečanju.

 • EnableP2PRecording: Privzeta vrednost je »False«, nastavi jo uporabnik, ko se vpiše v Lync.

  • Če je pravilnik nastavljen na »True«, lahko uporabnik, ki začne pogovor z določeno osebo, za katero velja, da ima ta pravilnik nastavljen na »True«, začne snemati srečanje.

  • Uporabniki lahko snemajo le, če imata obe strani komunikacije v omrežju enakovrednih dovoljenje za snemanje.

 • AllowExternalToRecord: Privzeta nastavitev je »False«. Med zunanje uporabnike uvrščamo pridružene in anonimne uporabnike.

  • Srečanje: Pravilnik AllowExternalToRecord se uporabi, ko se prva oseba priključi srečanju in le, če je možnost AllowConferenceRecording nastavljena na »True«.

   • Če je pravilnik nastavljen na »True«, bodo v srečanju, kjer je snemanje dovoljeno, zunanji predstavitelji lahko snemali. Če se pravilnik spremeni med sejo srečanja, bo sprememba uveljavljena šele, ko vsi udeleženci zapustijo in se znova pridružijo srečanju.

   • Če je pravilnik nastavljen na »False«, v srečanju, kjer je snemanje dovoljeno, zunanji predstavitelji ne bodo mogli snemati. Če se pravilnik spremeni med sejo srečanja, bo sprememba uveljavljena šele, ko vsi udeleženci zapustijo in se znova pridružijo srečanju.

  • Omrežje enakovrednih (P2P): Pravilnik AllowExternalToRecord se uporabi za pogovore v omrežju enakovrednih le, če je pravilnik EnableP2PRecording nastavljen na »True«.

   • Če je pravilnik nastavljen na »True«, bodo zunanji uporabniki lahko snemali.

   • Če je nastavljen na »False«, zunanji uporabniki ne bodo mogli snemati, uporabnik, ki je preprečil snemanje zunanjim uporabnikom, pa bo lahko snemal.

Storitev skupine za odzive – anonimizacija posrednika

Kaj omogoča ta funkcija: Storitev skupine za odzive omogoča skrbnikom podjetja, da ustvarjajo in konfigurirajo več majhnih skupin za odzive, ki usmerjajo in uvrščajo dohodne klice v čakalno vrsto za enega ali več določenih posrednikov ali končnih uporabnikov. Ta funkcija omogoča posredniku storitve skupine za odzive, da obravnava klice, ne da bi pri tem razkril svojo identiteto oddaljeni stranki.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če oddaljena stranka uporablja odjemalca za Microsoft Communications ali telefon PSTN, ta ne vidi identitete posrednika. Toda identiteta se prenese v paketih SDP, ko se anonimnemu glasovnemu klicu doda modalnost neposrednega sporočanja. Zato lahko identiteto pridobite iz sledov odjemalcev. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Odjemalec, ki ni Microsoft Communications, lahko v uporabniškem vmesniku prikaže informacije o posredniku in tako razkrije identiteto posrednika. Oddaljena stranka lahko na ta način neposredno pokliče posrednika (brez skupine za odzive).

Izbira/nadzor: Za to funkcijo ni na voljo noben kontrolnik za skrbnika ali končnega uporabnika.

Strežniško pisanje dnevnika

Kaj omogoča ta funkcija: Strežniško pisanje dnevnika omogoča skrbniku podjetja, da zbere različne vrste prometa, ki potuje v ali iz domene oz. URI-ja (Uniform Resource Identifier).

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Če skrbnik podjetja omogoči pisanje dnevnika za Lync, se v dnevniške datoteke vključi promet v in iz določene domene ali spletnega naslova. Te zbrane podatke lahko uporabite pri odpravljanju težav (odvisno od konfiguracije). Informacije o končnih uporabnikih, kot so zadeva srečanja, lokacija, sporočila SIP, odzivi na Lyncova povabila, informacije o pošiljatelju in prejemniku Lyncovih sporočil, pot sporočila, seznam stikov, neposredno sporočanje, vsebina pogovora, imena programov v skupni rabi, priloge, Microsoft PowerPointove datoteke, table, ankete in vprašanja anket ter kazalo izbranih možnosti ankete, so navedene v datoteki, ki jo določi skrbnik. Microsoft samodejno ne prejme nobenih informacij, toda skrbnik lahko izbere možnost, da informacije pošlje ročno.

Uporaba informacij: Strežniško pisanje dnevnika se lahko uporabi pri odpravljanju težav v Lyncu – torej za določanje napak, do katerih pride v določenem strežniku ali domeni.

Izbira/nadzor: Strežniško pisanje dnevnika je privzeto onemogočeno in ga lahko vklopi skrbnik podjetja. Skrbnik lahko uporabi naslednje ukaze »cmdlet« uporabniškega vmesnika ukazne vrstice za Windows PowerShell, da vklopi ali izklopi to funkcijo za mesto, storitev ali strežnik: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration in Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Če želite zapisati vsebino pogovorov neposrednega sporočanja, morate skupaj z Microsoftovo podporo nastaviti določene nastavitve.

Poročanje o napakah pri vpisu

Kaj omogoča ta funkcija: ko pride do napake pri vpisu in se uporabnik ne more vpisati v Lync, funkcija poročanja o napakah pri vpisu samodejno ustvari poročilo o napaki. Uporabnik ima takrat možnost, da poročilo o napaki pošlje Microsoftu.

Zbrane, obdelane in poslane informacije: informacije, zbrane v poročilu o napaki, vsebujejo podatke, kot so kakovost uporabnikove internetne povezave in morebitne kode napake ali podatke o izjemi, ustvarjene pri neuspešnih poskusih vpisa. V poročilu so lahko tudi informacije, na podlagi katerih je mogoče identificirati uporabnika, kot sta uporabnikov naslov IP in identifikator SIP URI (Session Initiation Protocol Uniform Resource Identifier). Te informacije so lahko poslane Microsoftu.

Uporaba informacij podatke, ki so v poročilu o napakah pri vpisu, Microsoft uporabi kot pomoči pri odpravljanju težav pri prijavi. Microsoft z njimi poleg tega določi pogoste težave pri prijavi in trende, s katerimi zagotovi boljšo izkušnjo prijavo v Lync.

Izbor/nadzor: ta funkcija je privzeto izklopljena, upravlja pa jo lahko skrbnik v podjetju. Skrbnik lahko nastavi funkcijo tako, da je poročilo o napakah pri vpisu vedno poslano Microsoftu, da nikoli ni poslano ali pa da o tem lahko odloči uporabnik.

Iskanje po znanju

Kaj omogoča ta funkcija: Iskanje po znanju omogoča uporabnikom, da poiščejo osebe v podjetju z lastnostjo, navedeno v storitvah programa Microsoft SharePoint (denimo ime, e-pošta, znanje, strokovno znanje itd.). Ta funkcija je na voljo le, če je skrbnik podjetja uvedel SharePoint in vklopil integracijo programa Lync in SharePoint.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Poizvedba za iskanje, vnesena v program Lync, bo poslana v strežnik SharePoint v podjetju. Odziv strežnika SharePoint obdela Lync, prikazani pa so rezultati iskanja in povezane informacije. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Informacije, ki jih vnese uporabnik, so poslane v strežnik SharePoint, da dobite rezultate iskanja, ki bodo prikazani v Lyncu.

Izbira/nadzor: To funkcijo lahko omogoči ali onemogoči skrbnik skupine s temi štirimi nastavitvami in-band.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Pametno obrezovanje

Kaj omogoča ta funkcija: Ko uporabnik med videokonferenco doda video v skupno rabo, pametno obrezovanje v videnem polju spletne kamere določi položaj glave uporabnika z zaznavanjem obraza. Ko je položaj glave določen, odjemalec za Lync 2013 položaj pretvori v koordinate in jih doda v bitni tok videa, ki se oddaja. Odjemalec za Lync 2013, ki sprejema video, uporabi te informacije za obrezovanje dohodnega bitnega toka videa iz izvornega razmerja višina/širina (ležeče) glede na koordinate štirikotnika, tako da je glava uporabnika na sredini obrezanega videa. Pametno obrezovanje je sprotna funkcija, ki stalno nadzira gibanje uporabnika in prilagaja koordinate v bitnem toku videa, tako da lahko odjemalec za Lync 2013, ki sprejema video, prilagodi obrezovanje videa; glava uporabnika ja tako vedno na sredini vidnega polja videa.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Koordinate glave uporabnika v vidnem polju kamere se dodajo bitnemu toku videa. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Koordinate se uporabijo za obrezovanje pravilnega dela dohodnega videa.

Izbira/nadzor: Te funkcije ni mogoče onemogočiti.

Opomba: Uporabniki podedovanih odjemalcev za Lync in Lynca za prenosne naprave bodo lahko videli celotno razmerje višina/širina poslanega videa.

Enotna shramba stikov

Kaj omogoča ta funkcija: Enotna shramba stikov vključuje tri glavne funkcije:

 • Spajanje iskanja – ta funkcija spoji globalni seznam naslovov z osebnimi stiki v Outlooku, tako da, ko uporabnik želi poiskati stik, bo v rezultatih iskanja prikazan le en vnos.

 • Spajanje stikov – ta funkcija z ujemajočim se e-poštnim identifikatorjem in/ali identifikatorjem za vpis združi informacije o stiku iz Outlooka in z globalnega seznama naslovov. Ko je ujemanje določeno, Lync združi podatke iz treh virov podatkov (iz Outlooka, s seznama globalnih naslovov in podatkov o prisotnosti). Združeni podatki so nato prikazani v različnih komponentah uporabniškega vmesnika, vključno z rezultati iskanja, seznamom stikov in kartice stika.

 • Ustvarjanje Outlookovih stikov iz Lyncovih stikov (sinhronizacija stikov) – če uporabnik uporablja nabiralnik strežnika Microsoft Exchange Server 2010 ali novejše različice, Lync ustvari Outlookove stike za vse stike uporabnika v privzeti mapi za stike. Ker ima uporabnik za vsak stik v Lyncu ustrezen stik v Outlooku, lahko dostopa do informacij o Lyncovem stiku iz Outlooka in iz programa Outlook Web Access ter iz mobilnih naprav, ki sinhronizirajo stike s strežnikom Exchange.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Lync združi podatke o stikih iz podatkov o prisotnosti, imenika Active Directory in iz Outlooka. Te podatke Lync uporablja za interne namene. Pri ustvarjanju stikov v Outlooku, bo Lync podatke o prisotnosti, imeniku Active Directory in o informacijah o stikih zapisoval v strežnik Exchange. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Informacije o stiku iz podatkov o prisotnosti, imenika Active Directory in Outlooka so prikazani v Lyncovem uporabniškem vmesniku (na seznamu stikov, kartici stika, v rezultatih iskanja itd.). S sinhronizacijo stikov (tretja točka prejšnjega seznama) lahko te podatke zapišete tudi v strežnik Exchange.

Izbira/nadzor: To funkcijo omogoči ali onemogoči skrbnik podjetja z nastavitvijo in-band EnableExchangeContactSync.

Izboljšanje kakovosti zvoka

Kaj omogoči ta funkcija: Lync omogoča pošiljanje obvestil uporabnikom za izboljšanje kakovosti klicev, če funkcija med klicem zazna težave z napravo, omrežjem ali računalnikom.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Informacije o nastavitvi zvočne naprave uporabnika, nastavitev omrežja in druge povezave predstavnosti bo zbral Lync, da določi kakovost zvoka. Če Lync določi, da nekaj v veliki meri vpliva na kakovost zvoka med zvočno komunikacijo, bo končni uporabnik prejel obvestilo o težavi s kakovostjo zvoka. Drugim udeležencem klica bo prikazano le obvestilo, da končni uporabnik uporablja napravo, ki povzroča slabo kakovost zvoka. Ne vedo pa, katero napravo uporablja končni uporabnik. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Informacije, ki so poslane udeležencem, so v pomoč pri izboljšanju kakovosti klica.

Izbira/nadzor: Skrbnik podjetja lahko izklopi obvestilo o kakovosti zvoka o napravah tako, da sledite ukazu PowerShell, kot je opisano spodaj.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Sodelovanje ob uporabi table

Kaj omogoča ta funkcija: Sodelovanje s tablo omogoča uporabnikom, da ustvarijo in dajo v skupno rabo navidezno tablo, kjer udeleženci seje lahko ustvarijo opombe, risbe in uvozijo slike, na katerih bodo delali, skupaj s srečanji in pogovori.

Zbrani, obdelani ali preneseni podatki: Opombe, ki jih ustvarite na tablah, bodo prikazane vsem udeležencem. Ko shranite tablo, bo ta skupaj z opombami shranjena v strežnik Lync Server. Hranjene table v strežniku je odvisno od pravilnikov poteka za vsebino srečanja, ki jih je nastavil skrbnik. Microsoft ne prejme nobenih informacij.

Uporaba informacij: Funkcija table izboljša sodelovanje tako, da udeležencem omogoči, da razpravljajo o zamislih, predlagajo nove ideje, ustvarjajo zapiske in še mnogo več.

Izbira/nadzor: Skrbnik podjetja ima na voljo te pravilnike:

 • Pravilnik skrbnika EnableDataCollaboration – S tem pravilnikom lahko skrbnik podjetja omeji vse funkcije sodelovanja podatkov – sodelovanje v PowerPointu, skupno rabo datotek, anketiranje, sodelovanje s tablo in priloge. Če je ta pravilnik nastavljen na »False« pravilniki ravni funkcije za te funkcije niso pomembni.

 • Pravilnik skrbnika AllowAnnotations – S tem pravilnikom lahko skrbnik podjetja omeji zmožnosti dodajanja pripomb za vse udeležence srečanja. Če je ta nastavitev izklopljena, končni uporabniki ne bodo videli vstopne točke za ustvarjanje table v Lyncovem uporabniškem vmesniku.

Na vrh strani

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×