Vpišite se z Microsoftovim
Vpišite se ali ustvarite račun.
Pozdravljeni,
Izberite drug račun.
Imate več računov
Izberite račun, s katerim se želite vpisati.

Možnosti za urejanje

Po pritisku tipke Enter premakni izbor     Ko pritisnete tipko ENTER v trenutni aktivni celici, postane sosednja celica naslednja aktivna celica. V polju Smer navedite, katera sosednja celica postane aktivna.

Smer     Ko pritisnete tipko ENTER v trenutni aktivni celici, postane sosednja celica naslednja aktivna celica. V polju Smer navedite, katera sosednja celica postane aktivna.

Samodejno vstavi decimalno vejico     Potrdite to polje za privzet prikaz številke z decimalno vejico.

 • Mesta     Vnesite število decimalnih mest v polje Mesta, da določite, kam Microsoft Office Excel samodejno vstavi decimalno vejico v številke, ki jih vnesete kot konstante na delovnem listu. Pozitivno število premakne decimalno vejico levo, negativno število pa premakne decimalno vejico desno. Če polje Mesta pustite prazno ali pa nastavite vrednost 0 (nič), morate vnesti decimalno vejico ročno. Če želite preglasiti to možnost, vnesite decimalno vejico v celico, ko vnesete številko.

Omogoči zapolnitveno ročico in operacijo »povleci in spusti celico«     Potrdite to polje, da premaknete in kopirate celice ter podatke z vlečenjem. Ko je izbrana ta možnost, lahko povlečete tudi zapolnitveno ročico za kopiranje podatkov in zapolnitev sosednjih celic z nizom podatkov.

 • Opozorilo pred prepisovanjem celic     Če spustite celice na druge celice, ki vsebujejo podatke, je prikazano sporočilo.

Omogoči urejanje neposredno v celici     Potrdite to polje, da omogočite urejanje v celici tako, da dvokliknete celico, namesto urejanja vsebine celice v vnosni vrstici.

Razširi oblike obsega podatkov in formule     Izberite samodejno oblikovanje novih elementov, dodanih na konec seznama, tako da ti ustrezajo obliki zapisa preostalega seznama. Kopirane so tudi formule, ki so ponovljene v vseh vrsticah. Če želite razširiti oblike zapisov in formule, morajo biti te prikazane v najmanj treh od petih zadnjih vrsticah pred novo vrstico.

Omogoči samodejno odstotkovni vnos     Izberite, da pomnožite s 100 vsa števila, manjša od 1, ki jih vnesete v celice z obliko zapisa odstotka. Počistite to potrditveno polje, da pomnožite s 100 vsa števila, ki jih vnesete v celice z obliko zapisa odstotka, vključno s številkami, ki so manjše ali enake 1.

Omogoči samodokončanje za vrednosti celic     Ta funkcija dokonča besedilne vnose, ki jih začnete vnašati v stolpcu s podatki. Če se prvih nekaj črk, ki jih vnesete, ujema z obstoječim vnosom v tem stolpcu, Excel zapolni preostalo besedilo.

Spremeni povečavo z miško IntelliMouse     Če imate kazalno napravo Microsoft IntelliMouse, s to funkcijo nastavite gumb kolesca na povečavo delovnega lista ali lista grafikona, namesto na drsenje po njem.

Opozorilo uporabniku, ko pride do morebitne zamudne operacije     Izberite, če želite biti obveščeni, ko postopek vključuje veliko število celic in lahko traja dlje časa.

 • Ko je število celic (v tisočih) spremenjeno     Omogoča določitev največjega števila celic, na katerega vpliva postopek, brez prejema obvestila. Če postopek vključuje več celic od največjega določenega števila, prejmete obvestilo.

 • Uporabi sistemska ločila     Izberite uporabo privzetih decimalnih ločil in ločil tisočic. Počistite za vnos nadomestnih ločil.

  • Decimalno ločilo     Če želite spremeniti privzeto decimalno ločilo, počistite polje Uporabi sistemska ločila, izberite privzeto ločilo v polju Decimalno ločiloin vnesite ločilo, ki ga želite uporabiti.

  • Ločilo tisočic     Če želite spremeniti privzeto ločilo tisočic, počistite polje Uporabi sistemska ločila, izberite privzeto ločilo v polju Ločilo tisočicin vnesite ločilo, ki ga želite uporabiti.

Izrezovanje, kopiranje in lepljenje

Pokaži gumbe »Možnosti lepljenja«     Izberite, če želite, da Excel samodejno prikaže pogovorno okno s posebnimi možnostmi za lepljenje, kot sta Samo oblikovanje inPoveži celice.

Pokaži gumbe možnosti za vstavljanje     Izberite, če želite, da Excel samodejno prikaže pogovorno okno s posebnimi možnostmi za vstavljanje celic, vrstic ali stolpcev, kot sta Enako oblikovanje kot zgoraj in Počisti oblikovanje.

Izreži, kopiraj in razvrsti vstavljene predmete in njihove nadrejene celice     Ohranjeni so grafični predmeti, gumbi, besedilna polja, narisani predmeti in slike s povezanimi celicami ob vsakem izrezovanju, kopiranju, filtriranju ali razvrščanju v delovnem listu.

Grafikon

Pokaži imena elementov grafikonov ko pokažem nanje     Prikazano je ime elementa grafikona, ko nanj postavite kazalec miške.

Pokaži vrednosti podatkovne točke, ko pokažem nanjo     Prikazana je vrednost podatkovne točke, ko nanjo postavite kazalec miške.

Lastnosti sledijo podatkovni točki grafikona za vse nove delovne zvezke    Izberite to možnost, če želite, da oblikovanje in oznake podatkov sledijo podatkovnim točkam v primeru premikanja ali spreminjanja za vse novo ustvarjene delovne zvezke.

Trenutni delovni zvezek    Izberite odprt delovni zvezek, ki ga želite uporabiti z naslednjo nastavitvijo (Lastnosti sledijo podatkovni točki grafikona za trenutni delovni zvezek)

Lastnosti sledijo podatkovni točki grafikona za trenutni delovni zvezek    Izberite to možnost, če želite, da oblikovanje in oznake podatkov sledijo podatkovnim točkam v primeru premikanja ali spreminjanja za delovni zvezek, prikazan v prejšnji nastavitvi Trenutni delovni zvezek.

Prikaz

Pokaži toliko nedavnih delovnih zvezkov     Seznam nedavno uporabljenih delovnih zvezkov je prikazan v razdelku Nedavno v pogledu »Backstage«, tako da lahko hitro znova odprete delovne zvezke. V polje Pokaži toliko nedavnih delovnih zvezkov vnesite število delovnih zvezkov, ki jih želite prikazati. Vnesite ali izberite pozitivno število med 0 in 50.

Hitri dostop do toliko nedavnih delovnih zvezkov    Ko potrdite to polje, je na dnu zavihka »Datoteka« v razdelku »Možnosti« prikazan seznam datotek. Nastavite število datotek, ki jih želite prikazati, tako, da spremenite številko na desni.

Pokaži toliko nedavnih odpetih map    Seznam nedavno dostopanih map je prikazan v razdelku »Nedavno« v pogledu »Backstage«, tako da lahko hitro znova odprete mape. V polje Pokaži toliko nedavnih odpetih map vnesite število delovnih zvezkov, ki jih želite prikazati. Vnesite ali izberite pozitivno število med 0 in 50.

Enote ravnila     Omogoča izbiro enot, ki jih želite prikazati na ravnilu pogleda postavitve.

Pokaži vnosno vrstico     Prikazana je vnosna vrstica. Vnosna vrstica je prikazana na vrhu delovnega lista.

Pokaži namige na zaslonu za funkcije     Prikazani so kratki opisi funkcij, ki jih zberete na seznamu funkcij, prikazanem, ko je vklopljena možnost »Samodokončanje formul«.

Za celice s pripombami pokaži     Izberite eno od teh možnosti, da določite način prikaza pripomb in komentarjev na delovnem listu.

 • Ni pripomb ali indikatorjev     Če imate celice s pripombami ali komentarji, ta nastavitev skrije majhen indikator v zgornjem desnem kotu celic. 

 • Samo indikatorje in pripombe, ko pokažem nanje     Če imate celice s pripombami ali komentarji, ta nastavitev prikaže majhen indikator v zgornjem desnem kotu celic. Ta nastavitev omogoča tudi prikaz pripomb in komentarjev tako, da s kazalcem miške pokažete nanje. 

 • Komentarje in indikatorje     Če imate celice s pripombami ali komentarji, ta nastavitev prikaže majhen indikator v zgornjem desnem kotu celic. Če celica vsebuje pripombo, Excel ohrani prikazano pripombo. Če celica vsebuje komentar, komentar ostane skrit, dokler s kazalcem miške ne pokažete na celico.

Privzeta smer izbere ser toka za platno delovnega zvezka. Če želite uveljaviti to spremembo, morate znova odpreti kateri koli obstoječi delovni zvezek.

 • Od desne proti levi vstavi celico A1 v zgornji desni kot pogleda, kjer so zavihki lista poravnani z desno stranjo okna. Kontrolniki, specifični za celice, so prikazani na levi strani celic.

 • Od leve proti desni vstavi celico A1 v zgornji levi kot pogleda, kjer so zavihki lista poravnani z levo stranjo okna. Kontrolniki, specifični za celice, so prikazani na desni strani celic.

Možnosti prikaza za ta delovni zvezek

Možnosti prikaza za ta delovni zvezek     V tem polju s seznamom izberite delovni zvezek, na katerega vplivajo te možnosti.

Pokaži vodoravni drsni trak     Prikazan je vodoravni drsni trak na dnu delovnega lista.

Pokaži navpični drsni trak     Prikazan je navpični drsni trak na desni strani delovnega lista (ko uporabljate jezikovni način od leve proti desni) ali na levi strani (ko uporabljate jezikovni način od desne proti levi).

Pokaži zavihke listov     Prikazani so zavihki delovnih listov, tako da se lahko pomikate med njimi in izberete posamezne delovne liste. Zavihki delovnih listov so prikazani na dnu okna delovnega lista.

Združi datume v meniju »Samodejni filter«     Hierarhično združeni datumi so spremenjeni v nehierarhičen seznam datumov na dnu menija »Samodejni filter« v filtru datuma. Filtrirate lahko na primer samo dvomestna leta tako, da ročno izberete dvomestna leta na nehierarhičnem seznamu.

Za predmete pokaži     Izberite eno od teh možnosti, da prikažete ali skrijete grafične predmete v delovnem zvezku.

 • Vse     Prikazani so vsi grafični predmeti, gumbi, polja z besedilom, narisani predmeti in slike.

 • Nič (skrij predmete)     Skriti so vsi grafični predmeti, gumbi, polja z besedilom, narisani predmeti in slike. Skriti predmeti niso natisnjeni.

Možnosti prikaza za ta delovni list

Možnosti prikaza za ta delovni list    V tem polju s seznamom izberite delovni list, na katerega vplivajo te možnosti.

Pokaži glave vrstic in stolpcev     Prikazane so številke vrstic na levi strani (ko uporabljate jezikovni način od leve proti desni) ali na desni strani (ko uporabljate jezikovni način od desne proti levi) delovnega lista in črke stolpcev na vrhu delovnega lista.

Pokaži formule v celicah namesto njihovih izračunanih rezultatov     Prikazane so formule v celicah namesto vrednosti, ustvarjenih s formulami.

Pokaži prelome strani     Prikazani so prelomi strani, ki jih je Excel samodejno nastavil.

Pokaži število nič v celicah, ki imajo ničelno vrednost     Prikazano je število 0 (nič) v celicah, ki vsebujejo ničelne vrednosti.

Pokaži orisne simbole, če je oris uporabljen     Prikazani so orisni simboli. Orisni simboli niso prikazani, če delovni list ne vsebuje orisa.

Pokaži mrežne črte     Prikazane so mrežne črte. Če želite natisniti mrežne črte, se prepričajte, da je potrjeno polje Natisni v razdelku Mrežne črte v skupini Možnosti lista na zavihku Postavitev strani.

 • Barva mrežne črte     Nastavljena je barva za mrežne črte. Če kliknete Samodejno, barva mrežne črte temelji na barvi besedila, določeni na nadzorni plošči sistema Windows.

Formule

Omogoči večnitni izračun     Ta možnost je privzeto izbrana in omogoča hiter izračun z uporabo več procesorjev. Upoštevajte, da Excel podpira le uporabo največ 64 jeder procesorjev.

Število niti za izračun     Omogoča določanje števila procesorjev, uporabljenih za izračun.

 • Uporabi vse procesorje v tem računalniku     Ta možnost je privzeto izbrana in uporablja vse razpoložljive procesorje v računalniku.

 • Ročno     Omogoča določanje števila procesorjev, ki jih želite uporabiti. V polje Ročno vnesite pozitivno število med 1 in 1024.

Pri izračunu tega delovnega zvezka

Pri izračunu tega delovnega zvezka    V tem polju s seznamom izberite delovni zvezek, na katerega vplivajo te možnosti.

Posodobi povezave do drugih dokumentov     Izračunane in posodobljene so formule, ki vključujejo sklice na druge aplikacije.

Nastavi natančnost, kot je prikazano     Shranjene vrednosti v celicah so trajno spremenjene iz polne natančnosti (15 števk) v katero koli prikazano obliko zapisa, vključno z decimalnimi mesti.

Uporabi datumski sistem 1904     Spremenjen je začetni datum, kjer so vsi datumi izračunani od 1. januarja 1900 do 2. januarja 1904.

Shrani vrednosti zunanjih povezav     Shranjene so kopije vrednosti, ki jih vključuje zunanji dokument, povezan z Excelovim delovnim listom. Če delovni list s povezavami do velikih obsegov v zunanjih dokumentih zahteva nenavadno veliko količino prostora na disku ali pa njegovo odpiranje traja zelo dolgo, lahko zmanjšate zasedeni prostor na disku in skrajšate čas odpiranja delovnega lista tako, da počistite potrditveno polje Shrani vrednosti zunanjih povezav.

Splošno

Prezri druge programe, ki uporabljajo dinamično izmenjavo podatkov (DDE)     Preprečena je izmenjava podatkov z drugimi aplikacijami, ki uporabljajo dinamično izmenjavo podatkov (DDE).

Vprašaj za posodobitev samodejnih povezav     Prikazano je sporočilo, ki omogoča potrditev pred posodobitvijo povezanih elementov.

Pokaži napake uporabniškega vmesnika dodatka     Prikazane so napake uporabniškega vmesnika dodatkov, ki ga namestite in uporabljate.

Prilagodi vsebino za velikost papirja A4 ali 8,5 x 11 palcev     Za nekatere države in regije je standardna velikost papirja Pismo, za druge pa A4. Potrdite polje, če želite, da Excel samodejno prilagodi dokumente, oblikovane za standardno velikost papirja druge države ali regije (na primer A4), tako da so ti pravilno natisnjeni na standardni velikosti papirja za vašo državo ali regijo (na primer Pismo). Ta možnost vpliva le na izpis. Ne vpliva na oblikovanje v dokumentu.

Ob zagonu odpri vse datoteke v     Ob zagonu Excel samodejno odpre datoteke v mapi, ki jo vnesete v to polje z besedilom. V polje z besedilom vnesite celotno pot do mape, da določite mesto datotek.

Spletne možnosti      Nastavljene so možnosti za način prikaza Excelovih podatkov in njihovega odzivanja ob ogledu v spletnem brskalniku.

Združljivost s programom Lotus

Menijska tipka programa Microsoft Office Excel     Nastavljen je ključ, s katerim lahko dostopate do ukazov na traku, komponenti uporabniški vmesnik Microsoft Office Fluent.

Prehodne krmilne tipke     Aktiviran je nadomestni nabor tipk za krmarjenje po delovnem listu, vnos formule in oznake ter druga dejanja.

Nastavitve združljivosti s programom Lotus za

Nastavitve združljivosti s programom Lotus za     V tem polju s seznamom izberite delovni list, na katerega vplivajo te možnosti.

Prehodno vrednotenje formul     Odprte in ovrednotene so datoteke programa Lotus 1-2-3, brez da bi bile informacije izgubljene ali spremenjene. Ko izberete to možnost, Excel ovrednoti besedilne nize kot 0 (nič), logične izraze kot 0 ali 1, pogoje zbirke podatkov pa glede na pravila, uporabljena v programu Lotus 1-2-3.

Prehoden vnos formul     Formule, vnesene v sintakso programa Lotus 1-2-3, izdaja 2.2, so spremenjene v Excelovo sintakso, imena, ki so določena v Excelu, pa se vedejo kot imena, določena v programu Lotus 1-2-3.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Ali želite več možnosti?

Raziščite ugodnosti naročnine, prebrskajte izobraževalne tečaje, preberite, kako zaščitite svojo napravo in še več.

Skupnosti vam pomagajo postaviti vprašanja in odgovoriti nanje, posredovati povratne informacije in prisluhniti strokovnjakom z bogatim znanjem.

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?
Če pritisnete »Pošlji«, bomo vaše povratne informacije uporabili za izboljšanje Microsoftovih izdelkov in storitev. Vaš skrbnik za IT bo lahko zbiral te podatke. Izjavi o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×