Dokument lahko označite samo za branje, hkrati pa uporabnikom dovolite spreminjanje izbranih delov dokumenta.

Neomejene dele lahko omogočite za vse, ki odprejo dokument, lahko pa dodelite dovoljenje določenim posameznikom, tako da lahko le oni spreminjajo neomejene dele dokumenta.

Zaščita dokumenta in označevanje delov, ki jih je mogoče spreminjati

 1. Na zavihku Pregled v skupini Zaščiti kliknite Omeji urejanje.

  Ikona za omejitev urejanja je prikazana na zavihku »Pregled«.

 2. V območju Omejitve urejanja potrdite polje Dovoli samo to vrsto urejanja v dokumentu.

 3. Na seznamu omejitev urejanja kliknite Brez sprememb (samo za branje).

 4. Izberite del dokumenta, kjer želite dovoliti spremembe.

  Izberite npr. nekaj odstavkov, naslov, stavek ali besedo.

  Namig: Če želite hkrati izbrati več delov dokumenta, izberite želeni del, nato pritisnite tipko CTRL in jo pridržite ter izberite več delov.

 5. V razdelku Izjeme naredite nekaj od tega:

  • Če želite vsem, ki odprejo dokument, dovoliti urejanje izbranega dela, potrdite potrditveno polje Vsi na seznamu Skupine.

  • Če želite urejanje izbranega dela omogočiti le določenim posameznikom, kliknite Več uporabnikov in nato vnesite uporabniška imena.

   Če želite sebi omogočiti urejanje tega dela dokumenta, vključite svoje ime. Posamezna imena ločite s podpičjem.

   Pomembno: Če želite zaščititi dokument s preverjanjem pristnosti uporabnika in ne z geslom, se prepričajte, da ste kot uporabniška imena vnesli e-poštne naslove.

  • Kliknite V redu, nato pa potrdite polja ob imenih posameznikov, ki jim želite omogočiti urejanje izbranega dela.

   Opomba: Če izberete več posameznikov, so ti posamezniki dodani kot element v polje Skupine, tako da jih lahko hitro znova izberete.

 6. Nadaljujte z izbiranjem delov dokumenta in dodelite uporabnikom dovoljenja za urejanje delov.

 7. V razdelku Uveljavitev kliknite Da, uveljavi zaščito.

 8. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite dokumentu dodeliti geslo, da bodo lahko uporabniki, ki poznajo geslo, odstranili zaščito in urejali dokument, vnesite geslo v polje Vnesite novo geslo (izbirno) in ga nato potrdite.

   Opomba: To možnost uporabite, če želite hkrati drugim uporabnikom omogočiti delo na dokumentu.

   Uporabljajte zapletena gesla, ki so sestavljena iz velikih in malih črk, številk in simbolov. Šibka gesla niso sestavljena iz teh elementov. Primer zapletenega gesla: Y6dh!et5. Primer šibkega gesla: Hiša27. Gesla naj bodo sestavljena iz 8 ali več znakov. Geslo s 14 ali več znaki je še boljše. .

   Geslo si morate zapomniti. Če ga pozabite, ga Microsoft ne more pridobiti. Gesla, ki si jih zabeležite, shranite na varno mesto, ločeno od informacij, ki so zaščitene s tem geslom.

  • Če želite šifrirati dokument, tako da lahko le pooblaščeni lastniki dokumenta odstranijo zaščito, kliknite Preverjanje pristnosti uporabnika.

   Opomba: Šifriranje dokumenta prepreči drugim uporabnikom, da bi hkrati delali na dokumentu.

Odklepanje zaščitenega dokumenta

Če želite odstraniti vso zaščito iz dokumenta, potrebujete geslo, ki je bilo uporabljeno za dokument. Morda pa morate biti navedeni na seznamu kot pooblaščeni lastnik dokumenta.

Če ste pooblaščeni lastnik dokumenta ali če poznate geslo za odstranjevanje zaščite dokumenta, naredite to:

 1. Na zavihku Pregled v skupini Zaščiti kliknite Omeji urejanje.

  Ikona za omejitev urejanja je prikazana na zavihku »Pregled«.

 2. V podoknu opravil Omeji urejanje kliknite Ustavi zaščito.

 3. Če se prikaže poziv za vnos gesla, vnesite geslo.

Spreminjanje omejenega dokumenta

Ko odprete zaščiten dokument, Word omeji vaše možnosti spreminjanja glede na to, ali vam je lastnik dokumenta dodelil dovoljenje za spreminjanje določenega dela dokumenta.

V podoknu opravil Omeji urejanje so prikazani gumbi za pomikanje na območja dokumenta, za katera imate dovoljenje za spreminjanje.

Možnosti urejanja so prikazane v podoknu »Omeji urejanje«.

Če nimate dovoljenja za urejanje katerega koli dela dokumenta, Word omeji urejanje in ob kliku gumba v podoknu opravil Omeji urejanje prikaže sporočilo »Word je končal iskanje po dokumentu«.

Iskanje delov, ki jih lahko urejate

Če zaprete podokno opravil Omeji urejanje in nato poskusite spremeniti območja, za katera nimate dovoljenja, prikaže Word v vrstici stanja to sporočilo:

Ta sprememba ni dovoljena, ker je izbor zaklenjen.

Če se želite vrniti v podokno opravil in poiskati območje, za katerega imate dovoljenje za urejanje, naredite to:

 1. Na zavihku Pregled v skupini Zaščiti kliknite Omeji urejanje.

  Ikona za omejitev urejanja je prikazana na zavihku »Pregled«.

 2. Kliknite Nadaljuj iskanje regij, ki jih lahko urejam ali Prikaži vse regije, ki jih lahko urejam.

Glejte tudi

Upravljanje pravic do informacij v Officeu

Omejevanje ali dovoljevanje sprememb oblikovanja

Dodajanje ali odstranjevanje zaščite v dokumentu, delovnem zvezku ali predstavitvi

Kaj je podatkovni blok?

Kaj želite narediti?

Dodajanje zaščite in označevanje delov, ki jih je mogoče spreminjati

 1. Na zavihku Pregled v skupini Zaščiti kliknite Omeji urejanje.

  Trak sistema O14

 2. V območju Omejitve urejanja potrdite polje Dovoli samo to vrsto urejanja v dokumentu.

 3. Na seznamu omejitev urejanja kliknite Brez sprememb (samo za branje).

 4. Izberite del dokumenta, kjer želite dovoliti spremembe.

  Izberite npr. nekaj odstavkov, naslov, stavek ali besedo.

  Namig: Če želite hkrati izbrati več delov dokumenta, izberite želeni del, nato pritisnite tipko CTRL in jo pridržite ter izberite več delov.

 5. V razdelku Izjeme naredite nekaj od tega:

  • Če želite vsem, ki odprejo dokument, dovoliti urejanje izbranega dela, potrdite potrditveno polje Vsi na seznamu Skupine.

  • Če želite urejanje izbranega dela omogočiti le določenim posameznikom, kliknite Več uporabnikov in nato vnesite uporabniška imena.

   Če želite sebi omogočiti urejanje tega dela dokumenta, vključite svoje ime. Posamezna imena ločite s podpičjem.

   Pomembno: Če želite dokument zaščititi s preverjanjem pristnosti uporabnika in ne z geslom, se prepričajte, da ste kot uporabniška imena vnesli e-poštne naslove in ne uporabniških računov sistemov Microsoft Windows ali Windows Vista.

  • Kliknite V redu, nato pa potrdite polja ob imenih posameznikov, ki jim želite omogočiti urejanje izbranega dela.

   Opomba: Če izberete več posameznikov, so ti posamezniki dodani kot element v polje Skupine, tako da jih lahko hitro znova izberete.

 6. Nadaljujte z izbiranjem delov dokumenta in dodelite uporabnikom dovoljenja za urejanje delov.

 7. V razdelku Uveljavitev kliknite Da, uveljavi zaščito.

 8. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite v dokument dodati geslo, tako da lahko uporabniki, ki poznajo geslo, odstranijo zaščito, vnesite geslo v polje Vnesite novo geslo (izbirno) in ga nato potrdite.

   Opomba: To možnost je treba uporabiti, če nameravate dokument objaviti, tako da lahko v njem hkrati dela več oseb.

   Uporabljajte zapletena gesla, ki so sestavljena iz velikih in malih črk, številk in simbolov. Šibka gesla niso sestavljena iz teh elementov. Primer zapletenega gesla: Y6dh!et5. Primer šibkega gesla: Hiša27. Gesla naj bodo sestavljena iz 8 ali več znakov. Geslo s 14 ali več znaki je še boljše.

   Geslo si morate obvezno zapomniti. Če ga pozabite, ga Microsoft ne more pridobiti. Gesla, ki si jih zabeležite, shranite na varno mesto, ločeno od informacij, ki so zaščitene z geslom.

  • Če želite šifrirati dokument, tako da lahko le pooblaščeni lastniki dokumenta odstranijo zaščito, kliknite Preverjanje pristnosti uporabnika.

   Opomba: S šifriranjem dokumenta preprečite hkratno avtorstvo več oseb.

   Če želite več informacij o preverjanju pristnosti uporabnika, si oglejte Upravljanje pravic do informacij v sistemu Office 2010.

Odklepanje zaščitenega dokumenta

Če želite odstraniti vso zaščito iz dokumenta, potrebujete geslo, ki je bilo uporabljeno za dokument. Morda pa morate biti navedeni na seznamu kot pooblaščeni lastnik dokumenta.

Če ste pooblaščeni lastnik dokumenta ali če poznate geslo za odstranjevanje zaščite dokumenta, naredite to:

 1. Na zavihku Pregled v skupini Zaščiti kliknite Omeji urejanje.

  Trak sistema O14

 2. V podoknu opravil Omeji oblikovanje in urejanje kliknite Ustavi zaščito.

 3. Če se prikaže poziv za vnos gesla, vnesite geslo.

Spreminjanje omejenega dokumenta

Ko odprete zaščiten dokument, Microsoft Word 2010 omeji vaše možnosti spreminjanja glede na to, ali vam je lastnik dokumenta dodelil dovoljenje za izvajanje sprememb v določenem delu dokumenta.

Podokno opravil Omeji oblikovanje in urejanje prikaže gumbe za pomikanje na območja dokumenta, za katera imate dovoljenje za izvajanje sprememb.

Podokno opravil »Omejeno oblikovanje in urejanje«

Če nimate dovoljenja za urejanje katerega koli dela dokumenta, Word omeji urejanje in prikaže sporočilo »Word je končal iskanje po dokumentu«, ko kliknete gumbe v podoknu opravil Omeji oblikovanje in urejanje.

Odpiranje podokna opravil »Omeji oblikovanje in urejanje«

Če zaprete podokno opravil in nato poskusite izvajati spremembe na območjih, za katera nimate dovoljenja, prikaže Word v vrstici stanja to sporočilo:

Ta sprememba ni dovoljena, ker je izbor zaklenjen.

Če se želite vrniti v podokno opravil in poiskati območje, za katerega imate dovoljenje za urejanje, naredite to:

 1. Na zavihku Pregled v skupini Zaščiti kliknite Omeji urejanje.

  Trak sistema O14

 2. Kliknite Nadaljuj iskanje regij, ki jih lahko urejam ali Prikaži vse regije, ki jih lahko urejam.

Glejte tudi

Upravljanje pravic do informacij v Officeu

Omejevanje ali dovoljevanje sprememb oblikovanja

Dodajanje ali odstranjevanje zaščite v dokumentu, delovnem zvezku ali predstavitvi

Kaj je podatkovni blok?

Pomembno:  Office 2007 ni več podprt za. Nadgradite na Microsoft 365, če želite delati kjer koli v kateri koli napravi in še naprej biti deležni podpore.

Nadgradi zdaj

Kaj želite narediti?

Dodajanje oznake zaščite delom, ki jih je mogoče spreminjati

 1. Na zavihku Pregledovalec v skupini Zaščiti kliknite Zaščiti dokument in nato kliknite Omeji oblikovanje in urejanje.

  Slika Wordovega traku

 2. V območju Omejitve urejanja potrdite polje Dovoli samo to vrsto urejanja v dokumentu.

 3. Na seznamu omejitev urejanja kliknite Brez sprememb (samo za branje).

 4. Izberite del dokumenta, za katerega želite, da je brez omejitev.

  Izberite npr. nekaj odstavkov, naslov, stavek ali besedo.

  Namig: Če želite hkrati izbrati več delov dokumenta, izberite želeni del, nato pritisnite tipko CTRL in jo pridržite ter izberite več delov.

 5. V razdelku Izjeme naredite nekaj od tega:

  • Če želite vsem, ki odprejo dokument, dovoliti urejanje izbranega dela, potrdite potrditveno polje Vsi na seznamu Skupine.

  • Če želite urejanje izbranega dela omogočiti le določenim posameznikom, kliknite Več uporabnikov in nato vnesite uporabniška imena. Ločite posamezno ime s podpičjem. Kliknite V redu, nato pa potrdite polja ob imenih posameznikov, ki jim želite omogočiti urejanje izbranega dela.

   Pomembno: Če želite dokument zaščititi s preverjanjem pristnosti uporabnika in ne z geslom, se prepričajte, da ste kot uporabniška imena vnesli e-poštne naslove in ne uporabniških računov sistemov Microsoft Windows ali Windows Vista.

   Opomba: Če izberete več posameznikov, so ti posamezniki dodani kot element v polje Skupine, tako da jih lahko hitro znova izberete.

 6. Nadaljujte z izbiranjem delov dokumenta in dodelite uporabnikom dovoljenja za urejanje delov.

 7. V razdelku Uveljavitev kliknite Da, uveljavi zaščito.

 8. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite v dokument dodati geslo, tako da lahko uporabniki, ki poznajo geslo, odstranijo zaščito, vnesite geslo v polje Vnesite novo geslo (izbirno) in ga nato potrdite.

   Uporabljajte zapletena gesla, ki so sestavljena iz velikih in malih črk, številk in simbolov. Šibka gesla niso sestavljena iz teh elementov. Primer zapletenega gesla: Y6dh!et5. Primer šibkega gesla: Hiša27. Gesla naj bodo sestavljena iz 8 ali več znakov. Geslo s 14 ali več znaki je še boljše.

   Geslo si morate obvezno zapomniti. Če ga pozabite, ga Microsoft ne more pridobiti. Gesla, ki si jih zabeležite, shranite na varno mesto, ločeno od informacij, ki so zaščitene z geslom.

  • Če želite šifrirati dokument, tako da lahko le pooblaščeni lastniki dokumenta odstranijo zaščito, kliknite Preverjanje pristnosti uporabnika.

Odklepanje zaščitenega dokumenta

Dovoljenje za uveljavljanje sprememb v dokumentu niso enake dovoljenju za odstranjevanje zaščite z dokumenta. Celo v dokumentu, kjer lahko vsi spreminjajo vsebino, lahko zaščito z dokumenta odstranijo le tisti posamezniki, ki so pooblaščeni lastniki ali ki vnesejo pravilno geslo.

Če ste pooblaščeni lastnik dokumenta ali če poznate geslo za odstranjevanje zaščite dokumenta, naredite to:

 • Na zavihku Pregledovalec v skupini Zaščiti kliknite Zaščiti dokument in nato kliknite Omeji oblikovanje in urejanje.

  Slika Wordovega traku

 • V podoknu opravil Omeji oblikovanje in urejanje kliknite Ustavi zaščito.

Spreminjanje omejenega dokumenta

Ko nekdo odpre zaščiten dokument, Microsoft Office Word 2007 omeji možnosti spreminjanja glede na to, ali ima oseba dovoljenje za izvajanje sprememb v določenem delu dokumenta. Ko je dokument odprt, se v podoknu opravil Omeji oblikovanje in urejanje prikažejo gumbi za pomikanje na območja dokumenta, ki jih je mogoče urejati. Če imajo Vsi dovoljenje za spreminjanje delov dokumenta, lahko vsak, ki odpre dokument, premakne dele, ki jih lahko spreminja, tako, da klikne Najdi naslednje območje, ki ga lahko spreminjam.

Podokno opravil »Omejeno oblikovanje in urejanje«

Če je bilo dovoljenje za spreminjanje delov dokumenta dodeljeno le določenim posameznikom, lahko samo ti posamezniki premaknejo dele, ki jih lahko spreminjajo. Za vse druge Office Word 2007 omeji urejanje in prikaže sporočilo »Word je končal iskanje po dokumentu«, ko uporabnik klikne gumbe v podoknu opravil Omeji oblikovanje in urejanje.

Odpiranje podokna opravil »Omeji oblikovanje in urejanje«

Če zaprete podokno opravil in nato poskusite izvajati spremembe na območjih, za katera nimate dovoljenja, Word 2007 v vrstici stanja prikaže to sporočilo:

Ta sprememba ni dovoljena, ker je izbor zaklenjen.

Če se želite vrniti v podokno opravil in poiskati mesto, za katerega imate dovoljenje za urejanje, naredite to:

 1. Na zavihku Pregledovalec v skupini Zaščiti kliknite Zaščiti dokument in nato kliknite Omeji oblikovanje in urejanje.

  Slika Wordovega traku

 2. Kliknite Nadaljuj iskanje regij, ki jih lahko urejam ali Prikaži vse regije, ki jih lahko urejam.

Glejte tudi

Dodajanje ali odstranjevanje zaščite v dokumentu, delovnem zvezku ali predstavitvi

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×