Preskoči na glavno vsebino

Filtriraj z naprednimi pogoji

Če podatki, ki jih želite filtrirati, zahtevajo zapletene pogoje (na primer vrsta = "pridelek" ali prodajalec = "Zajc"), lahko uporabite pogovorno okno napredni filter .

Če želite odpreti pogovorno okno napredni filter , kliknite podatki > Napredno.

Skupina »Razvrsti in filtriraj« na zavihku »Podatki«

Primer

Overview

Več pogojev, en stolpec, kateri koli pogoj z vrednostjo TRUE

Prodajalec = »Zajc« OR Prodajalec = »Potokar«

Več pogojev, več stolpcev, vsi pogoji z vrednostjo TRUE

Vrsta = »Pridelek« AND Prodaja > 1000

Več pogojev, več stolpcev, kateri koli pogoj z vrednostjo TRUE

Vrsta = »Pridelek« OR Prodajalec = »Potokar«

Več naborov pogojev, en stolpec v vseh naborih

Prodaja > 6000 AND Prodaja < 6500 ) OR (Prodaja < 500) )

Več naborov pogojev, več stolpcev v vsakem naboru

(Prodajalec = "Zajc" in prodaja >3000) ALI
(Prodajalec = "Buchanan" in prodaja > 1500)

Nadomestni pogoji

Prodajalec = ime s črko »u« kot drugi črko

Pregled

Ukaz Dodatno deluje drugače kot ukaz Filter na več načinov.

 • Namesto menija za samodejni filter se prikaže pogovorno okno Napredni filter.

 • Napredne pogoje vnesete v ločen obseg pogojev na delovnem listu in nad obseg celic ali tabele, ki jih želite filtrirati. Microsoft Office Excel uporablja ločen nabor pogojev v pogovornem oknu Napredni filter kot vir za napredne pogoje.

Vzorčni podatki

Naslednji Vzorčni podatki so uporabljeni za vse postopke v tem članku.

Podatki vključujejo štiri prazne vrstice nad obsegom seznama, ki bo uporabljen kot obseg pogojev (a1: C4) in obseg seznama (A6: C10). Obseg pogojev ima oznake stolpcev in vključuje vsaj eno prazno vrstico med vrednostmi pogojev in obsegom seznama.

Če želite delati s temi podatki, jo izberite v tej tabeli, kopirajte jo in jo prilepite v celico a1 novega Excelovega delovnega lista.

Vrsta

Prodajalec

Prodaja

Vrsta

Prodajalec

Prodaja

Pijače

Stražar

5.122 EUR

Meso

Palčič

450 EUR

pridelek

Potokar

6.328 EUR

Pridelek

Zajc

6.544 EUR

Operatorji primerjave

S temi operatorji lahko primerjate dve vrednosti. Ko ti dve vrednosti primerjate s temi operatorji, je rezultat logična vrednost – TRUE ali FALSE.

Operator primerjave

Pomen

Primer

= (enačaj)

Enak kot

A1=B1

> (znak večji od)

Večji kot

A1>B1

< (znak manjši od)

Manjši kot

A1<B1

>= (znak večji ali enak)

Večje od ali enako

A1>=B1

<= (znak manjši od ali enak)

Manjše od ali enako

A1<=B1

<> (znak ni enako)

Ni enako

A1<>B1

Uporaba enačaja za vnos besedila ali vrednosti

Ker se enačaj (=) uporablja za označevanje formule, ko vnesete besedilo ali vrednost v celico, Excel oceni vnos; vendar pa lahko to povzroči nepričakovane rezultate filtriranja. Če želite prikazati primerjalni operator enakosti bodisi za besedilo ali vrednost, vnesite pogoje kot niz izraza v ustrezno celico v obsegu pogojev:

=''= vnos ''

Kjer je vnos besedilo ali vrednost, ki jo želite najti. Na primer:

Kar vnesete v celico

Kar Excel izračuna in prikaže

="=Zajc"

=Zajc

="=3000"

=3000

Razlikovanje med velikimi in malimi črkami

Med filtriranjem besedilnih podatkov Excel ne loči znakov velikih in malih črk. Če pa želite izvesti iskanje z razlikovanjem velikih in malih črk, lahko uporabite formulo. Za primer glejte razdelek Nadomestni pogoji.

Uporaba vnaprej določenih imen

Pogojeobsega lahko poimenujete in sklic na obseg bo prikazan samodejno v polju» obseg pogojev «. Določite lahko tudi podatkovno zbirko imen za obseg seznama, ki ga želite filtrirati, in določite izvleček imena za območje, kamor želite prilepiti vrstice, ti obsegi pa bodo prikazani samodejno v obsegu seznama in Kopiraj v polja.

Ustvarjanje pogojev s formulo

Kot pogoj lahko uporabite izračunano vrednost, ki je rezultat formule. Ne pozabite na te pomembne točke:

 • Formula mora biti ovrednotena s TRUE ali FALSE.

 • Ker uporabljate formulo, jo vnesite kot po navadi in izraza ne vnesite tako:

  =''= vnos ''

 • Za oznake pogojev ne uporabljajte oznak stolpcev. Oznake pogojev pustite prazne ali pa uporabite oznako, ki ni oznaka stolpca v obsegu seznama (v spodnjem primeru »Izračunano povprečje« in »Popolno ujemanje«).

  Če uporabite oznako stolpca v formuli namesto relativnega sklica na celico ali imena obsega, Excel prikaže vrednost napake, kot je #NAME? ali #VALUE! v celici, v kateri je merilo. To napako lahko prezrete, ker ne vpliva na način filtriranja obsega seznama.

 • Formula, ki jo uporabite za pogoj, mora uporabiti relativni sklic, ki se sklicuje na ustrezno celico v prvi vrstici podatkov.

 • Vsi drugi sklici v formuli morajo biti absolutni sklici.

Več pogojev, en stolpec, kateri koli pogoj z vrednostjo TRUE

Logična vrednost:    (Prodajalec = »Zajc« OR Prodajalec = »Potokar«)

 1. Vstavite vsaj tri prazne vrstice nad obseg seznama, ki ga je mogoče uporabiti kot obseg pogojev. Obseg pogojev mora imeti oznake stolpcev. Prepričajte se, da je med vrednostmi pogojev in obsegom seznama na voljo najmanj ena prazna vrstica.

 2. Če želite poiskati vrstice, ki izpolnjujejo več pogojev za en stolpec, vnesite vsak pogoj v obsegu pogojev v svojo vrstico neposredno enega pod drugim. V našem primeru smo vnesli:

  Vrsta

  Prodajalec

  Prodaja

  ="=Zajc"

  ="=Potokar"

 3. Kliknite celico v obsegu seznama. V našem primeru kliknite katero koli celico v obsegu A6: C10.

 4. Na zavihku Podatki v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite Dodatno.

  Skupina »Razvrsti in filtriraj« na zavihku »Podatki«

 5. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite filtrirati obseg tako, da skrijete vrstice, ki ne ustrezajo vašim pogojem, kliknite možnost za filtriranje seznama na mestu uporabe.

  • Če želite filtrirati obseg seznama tako, da kopirate vrstice, ki ustrezajo pogojem, na drugo območje delovnega lista, kliknite Prekopiraj na drugo mesto, kliknite v polju Kopiraj v in nato kliknite v zgornjem levem kotu območja, kamor želite prilepiti vrstice.

   Namig    Ko kopirate filtrirane vrstice na drugo mesto, lahko določite, katere stolpce želite vključiti v kopiranje. Pred filtriranjem kopirajte oznake stolpcev za stolpce, ki jih želite kopirati v prvo vrstico območja, kamor želite prilepiti filtrirane vrstice. Ko filtrirate, vnesite sklic na kopirane oznake stolpcev v polje Kopiraj v. Kopirane vrstice bodo nato vsebovale le stolpce, za katere ste kopirali oznake.

 6. V polje Obseg pogojev vnesite sklic za obseg pogojev, vključno z oznakami pogojev. V našem primeru smo vnesli $A$1:$C$3.

  Če želite, da se pogovorno okno napredni filter premika začasno, medtem ko izberete obseg pogojev, kliknite skrči pogovorno okno Slika gumba .

 7. V našem primeru je filtriran rezultat za obseg seznama takšen:

  Vrsta

  Prodajalec

  Prodaja

  Meso

  Palčič

  450 EUR

  pridelek

  Potokar

  6.328 EUR

  Pridelki

  Zajc

  6.544 EUR

Več pogojev, več stolpcev, vsi pogoji z vrednostjo TRUE

Logična vrednost:    (Vrsta = »Pridelek« AND Prodaja > 1000)

 1. Vstavite vsaj tri prazne vrstice nad obseg seznama, ki ga je mogoče uporabiti kot obseg pogojev. Obseg pogojev mora imeti oznake stolpcev. Prepričajte se, da je med vrednostmi pogojev in obsegom seznama na voljo najmanj ena prazna vrstica.

 2. Če želite poiskati vrstice, ki ustrezajo več pogojem v več stolpcih, vnesite vse pogoje v isti vrstici obsega pogojev. V našem primeru smo vnesli:

  Vrsta

  Prodajalec

  Prodaja

  ="=Pridelek"

  >1000

 3. Kliknite celico v obsegu seznama. V našem primeru kliknite katero koli celico v obsegu A6: C10.

 4. Na zavihku Podatki v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite Dodatno.

  Skupina »Razvrsti in filtriraj« na zavihku »Podatki«

 5. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite filtrirati obseg tako, da skrijete vrstice, ki ne ustrezajo vašim pogojem, kliknite možnost za filtriranje seznama na mestu uporabe.

  • Če želite filtrirati obseg seznama tako, da kopirate vrstice, ki ustrezajo pogojem, na drugo območje delovnega lista, kliknite Prekopiraj na drugo mesto, kliknite v polju Kopiraj v in nato kliknite v zgornjem levem kotu območja, kamor želite prilepiti vrstice.

   Namig    Ko kopirate filtrirane vrstice na drugo mesto, lahko določite, katere stolpce želite vključiti v kopiranje. Pred filtriranjem kopirajte oznake stolpcev za stolpce, ki jih želite kopirati v prvo vrstico območja, kamor želite prilepiti filtrirane vrstice. Ko filtrirate, vnesite sklic na kopirane oznake stolpcev v polje Kopiraj v. Kopirane vrstice bodo nato vsebovale le stolpce, za katere ste kopirali oznake.

 6. V polje Obseg pogojev vnesite sklic za obseg pogojev, vključno z oznakami pogojev. V našem primeru vnesite $A$1:$C$2.

  Če želite, da se pogovorno okno napredni filter premika začasno, medtem ko izberete obseg pogojev, kliknite skrči pogovorno okno Slika gumba .

 7. V našem primeru je filtriran rezultat za obseg seznama takšen:

  Vrsta

  Prodajalec

  Prodaja

  pridelek

  Potokar

  6.328 EUR

  Pridelki

  Zajc

  6.544 EUR

Več pogojev, več stolpcev, kateri koli pogoj z vrednostjo TRUE

Logična logika:    (Type = "pridelek" OR Prodajalec = "Buchanan")

 1. Vstavite vsaj tri prazne vrstice nad obseg seznama, ki ga je mogoče uporabiti kot obseg pogojev. Obseg pogojev mora imeti oznake stolpcev. Prepričajte se, da je med vrednostmi pogojev in obsegom seznama na voljo najmanj ena prazna vrstica.

 2. Če želite poiskati vrstice, ki ustrezajo več pogojem v več stolpcih, pri čemer ima lahko kateri koli pogoj vrednost TRUE, vnesite pogoje v različne stolpce in vrstice obsega pogojev. V našem primeru smo vnesli:

  Vrsta

  Prodajalec

  Prodaja

  ="=Pridelek"

  ="=Potokar"

 3. Kliknite celico v obsegu seznama. V našem primeru kliknite katero koli celico v obsegu A6:C10.

 4. Na zavihku Podatki v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite Dodatno.

  Skupina »Razvrsti in filtriraj« na zavihku »Podatki«

 5. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite filtrirati obseg tako, da skrijete vrstice, ki ne ustrezajo vašim pogojem, kliknite možnost za filtriranje seznama na mestu uporabe.

  • Če želite filtrirati obseg seznama tako, da kopirate vrstice, ki ustrezajo pogojem, na drugo območje delovnega lista, kliknite Prekopiraj na drugo mesto, kliknite v polju Kopiraj v in nato kliknite v zgornjem levem kotu območja, kamor želite prilepiti vrstice.

  Namig: Ko kopirate filtrirane vrstice na drugo mesto, lahko določite, katere stolpce želite vključiti v kopiranje. Pred filtriranjem kopirajte oznake stolpcev za stolpce, ki jih želite kopirati v prvo vrstico območja, kamor želite prilepiti filtrirane vrstice. Ko filtrirate, vnesite sklic na kopirane oznake stolpcev v polje Kopiraj v. Kopirane vrstice bodo nato vsebovale le stolpce, za katere ste kopirali oznake.

 6. V polje Obseg pogojev vnesite sklic za obseg pogojev, vključno z oznakami pogojev. V našem primeru smo vnesli $A$1:$B$3.

  Če želite, da se pogovorno okno napredni filter premika začasno, medtem ko izberete obseg pogojev, kliknite skrči pogovorno okno Slika gumba .

 7. V našem primeru je filtriran rezultat za obseg seznama takšen:

  Vrsta

  Prodajalec

  Prodaja

  pridelek

  Potokar

  6.328 EUR

  Pridelki

  Zajc

  6.544 EUR

Več naborov pogojev, en stolpec v vseh naborih

Logična vrednost:     ( (Prodaja > 6000 AND Prodaja < 6500 ) OR (Prodaja < 500) )

 1. Vstavite vsaj tri prazne vrstice nad obseg seznama, ki ga je mogoče uporabiti kot obseg pogojev. Obseg pogojev mora imeti oznake stolpcev. Prepričajte se, da je med vrednostmi pogojev in obsegom seznama na voljo najmanj ena prazna vrstica.

 2. Če želite poiskati vrstice, ki izpolnjujejo več naborov pogojev, pri čemer so v posamezen nabor vključeni pogoji za en stolpec, vključite več stolpcev z enako glavo stolpca. V našem primeru smo vnesli:

  Vrsta

  Prodajalec

  Prodaja

  Prodaja

  >6000

  <6500

  <500

 3. Kliknite celico v obsegu seznama. V našem primeru kliknite katero koli celico v obsegu A6:C10.

 4. Na zavihku Podatki v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite Dodatno.

  Skupina »Razvrsti in filtriraj« na zavihku »Podatki«

 5. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite filtrirati obseg tako, da skrijete vrstice, ki ne ustrezajo vašim pogojem, kliknite možnost za filtriranje seznama na mestu uporabe.

  • Če želite filtrirati obseg seznama tako, da kopirate vrstice, ki ustrezajo pogojem, na drugo območje delovnega lista, kliknite Prekopiraj na drugo mesto, kliknite v polju Kopiraj v in nato kliknite v zgornjem levem kotu območja, kamor želite prilepiti vrstice.

   Namig: Ko kopirate filtrirane vrstice na drugo mesto, lahko določite, katere stolpce želite vključiti v kopiranje. Pred filtriranjem kopirajte oznake stolpcev za stolpce, ki jih želite kopirati v prvo vrstico območja, kamor želite prilepiti filtrirane vrstice. Ko filtrirate, vnesite sklic na kopirane oznake stolpcev v polje Kopiraj v. Kopirane vrstice bodo nato vsebovale le stolpce, za katere ste kopirali oznake.

 6. V polje Obseg pogojev vnesite sklic za obseg pogojev, vključno z oznakami pogojev. V našem primeru smo vnesli $A$1:$D$3.

  Če želite, da se pogovorno okno napredni filter premika začasno, medtem ko izberete obseg pogojev, kliknite skrči pogovorno okno Slika gumba .

 7. V našem primeru je filtriran rezultat za obseg seznama takšen:

  Vrsta

  Prodajalec

  Prodaja

  Meso

  Palčič

  450 EUR

  pridelek

  Potokar

  6.328 EUR

Več naborov pogojev, več stolpcev v vsakem naboru

Logična vrednost:    ( (Prodajalec = »Zajc« AND Prodaja >3000) OR (Prodajalec = »Potokar« AND Prodaja > 1500) )

 1. Vstavite vsaj tri prazne vrstice nad obseg seznama, ki ga je mogoče uporabiti kot obseg pogojev. Obseg pogojev mora imeti oznake stolpcev. Prepričajte se, da je med vrednostmi pogojev in obsegom seznama na voljo najmanj ena prazna vrstica.

 2. Če želite poiskati vrstice, ki ustrezajo več naborom pogojev, pri čemer vsak nabor vključuje pogoje za več stolpcev, vnesite vsak nabor pogojev v ločene stolpce in vrstice. V našem primeru smo vnesli:

  Vrsta

  Prodajalec

  Prodaja

  ="=Zajc"

  >3000

  ="=Potokar"

  >1500

 3. Kliknite celico v obsegu seznama. V našem primeru kliknite katero koli celico v obsegu A6:C10.

 4. Na zavihku Podatki v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite Dodatno.

  Skupina »Razvrsti in filtriraj« na zavihku »Podatki«

 5. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite filtrirati obseg tako, da skrijete vrstice, ki ne ustrezajo vašim pogojem, kliknite možnost za filtriranje seznama na mestu uporabe.

  • Če želite filtrirati obseg seznama tako, da kopirate vrstice, ki ustrezajo pogojem, na drugo območje delovnega lista, kliknite Prekopiraj na drugo mesto, kliknite v polju Kopiraj v in nato kliknite v zgornjem levem kotu območja, kamor želite prilepiti vrstice.

   Namig    Ko kopirate filtrirane vrstice na drugo mesto, lahko določite, katere stolpce želite vključiti v kopiranje. Pred filtriranjem kopirajte oznake stolpcev za stolpce, ki jih želite kopirati v prvo vrstico območja, kamor želite prilepiti filtrirane vrstice. Ko filtrirate, vnesite sklic na kopirane oznake stolpcev v polje Kopiraj v. Kopirane vrstice bodo nato vsebovale le stolpce, za katere ste kopirali oznake.

 6. V polje Obseg pogojev vnesite sklic za obseg pogojev, vključno z oznakami pogojev. Če uporabite primer, vnesite $A $1: $C $3.To če želite začasno premakniti pogovorno okno napredni filter , med izbiranjem obsega pogojev kliknite skrči pogovorno okno Slika gumba .

 7. V našem primeru bi bil filtriran rezultat za obseg seznama takšen:

  Vrsta

  Prodajalec

  Prodaja

  pridelek

  Potokar

  6.328 EUR

  Pridelki

  Zajc

  6.544 EUR

Nadomestni pogoji

Logična vrednost:    Prodajalec = ime s črko »u« kot drugi črko

 1. Če želite poiskati besedilne vrednosti, ki imajo skupnih le nekaj znakov, naredite nekaj od tega:

  • Če želite poiskati vrstice z besedilno vrednostjo v stolpcu, ki se začne z znaki brez enačaja (=), vnesite nekaj teh znakov. Če na primer kot pogoj vnesete besedilo Zaj, Excel poišče »Zajc«, »Zajec« in »Zajnik«.

  • Uporabite nadomestni znak.

   Uporaba

   Če želite najti

   ? (vprašaj)

   Kateri koli posamezni
   znak Na primer, SM? th najde» Smith «in» Smyth «

   * (zvezdica)

   Poljubno število znakov
   Na primer * vzhod najde» severovzhod «in» jugovzhodno «

   ~ (tilda), ki ji sledi ?, *, ali ~

   Vprašaj, zvezdica ali tilda
   Na primer fy91 ~? najde »fy91?«

 2. Vstavite vsaj tri prazne vrstice nad obseg seznama, ki ga je mogoče uporabiti kot obseg pogojev. Obseg pogojev mora imeti oznake stolpcev. Prepričajte se, da je med vrednostmi pogojev in obsegom seznama na voljo najmanj ena prazna vrstica.

 3. V vrstice pod oznake stolpcev vnesite pogoje, ki se morajo ujemati. V našem primeru smo vnesli:

  Vrsta

  Prodajalec

  Prodaja

  ="=Me*"

  ="=?u*"

 4. Kliknite celico v obsegu seznama. V našem primeru kliknite katero koli celico v obsegu A6:C10.

 5. Na zavihku Podatki v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite Dodatno.

  Skupina »Razvrsti in filtriraj« na zavihku »Podatki«

 6. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite filtrirati obseg seznama tako, da skrijete vrstice, ki ne ustrezajo vašim pogojem, kliknite možnost za filtriranje seznama na mestu uporabe

  • Če želite filtrirati obseg seznama tako, da kopirate vrstice, ki ustrezajo pogojem, na drugo območje delovnega lista, kliknite Prekopiraj na drugo mesto, kliknite v polju Kopiraj v in nato kliknite v zgornjem levem kotu območja, kamor želite prilepiti vrstice.

   Namig: Ko kopirate filtrirane vrstice na drugo mesto, lahko določite, katere stolpce želite vključiti v kopiranje. Pred filtriranjem kopirajte oznake stolpcev za stolpce, ki jih želite kopirati v prvo vrstico območja, kamor želite prilepiti filtrirane vrstice. Ko filtrirate, vnesite sklic na kopirane oznake stolpcev v polje Kopiraj v. Kopirane vrstice bodo nato vsebovale le stolpce, za katere ste kopirali oznake.

 7. V polje Obseg pogojev vnesite sklic za obseg pogojev, vključno z oznakami pogojev. V našem primeru smo vnesli $A$1:$B$3.

  Če želite, da se pogovorno okno napredni filter premika začasno, medtem ko izberete obseg pogojev, kliknite skrči pogovorno okno Slika gumba .

 8. V našem primeru je filtriran rezultat za obseg seznama takšen:

  Vrsta

  Prodajalec

  Prodaja

  Pijače

  Stražar

  5.122 EUR

  Meso

  Zajc

  450 EUR

  pridelek

  Potokar

  6.328 EUR

Potrebujete dodatno pomoč?

Kadar koli lahko zastavite vprašanje strokovnjaku v skupnosti tehničnih strokovnjakov za Excel, pridobite podporo skupnosti Answers ali predlagate novo funkcijo oziroma izboljšavo na spletnem mestu Excel User Voice.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×