V tem članku je opisana sintaksa formule in uporaba funkcije CUBEKPIMEMBER v Microsoft Excelu.

Opis

Vrne lastnost ključnega indikatorja učinkovitosti (KPI) in v celici prikaže njegovo ime. Ključni indikator učinkovitosti je merljiva enota, kot je na primer mesečni bruto prihodek ali četrtletni prihodek na zaposlenega, ki se uporablja za spremljanje uspešnosti organizacije.

Opomba: Funkcija CUBEKPIMEMBER je podprta le, če je delovni zvezek povezan s storitvami za analizo Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services ali novejšim virom podatkov.

Sintaksa

CUBEKPIMEMBER(povezava; ime_kpi; lastnost_kpi; [napis])

V sintaksi funkcije CUBEKPIMEMBER so ti argumenti:

  • Povezava    Obvezen. Besedilni niz imena povezave s kocko.

  • Ime_kpi    Obvezen. Besedilni niz imena ključnega kazalnika uspešnosti v kocki.

  • Lastnost_kpi    Obvezen. Vrnjena komponenta ključnega kazalnika uspešnosti je lahko nekaj od tega:

Celo število

Oštevilčena konstanta

Opis

1

Vrednost KPI

Dejanska vrednost

2

Namen KPI

Ciljna vrednost

3

Stanje KPI

Stanje ključnega kazalnika uspešnosti v določenem trenutku

4

Trend KPI

Enota vrednosti v času

5

Teža KPI

Relativni pomen, dodeljen ključnemu kazalniku uspešnosti

6

Član trenutnega časa KPI

Časovni kontekst za ključni kazalnik uspešnosti

  • Če za argument »lastnost_kpi« navedete »Vrednost KPI«, se v celici prikaže le »ime_kpi«.

  • Napis    Neobvezen. Nadomestni besedilni niz, ki se prikaže v celici namesto argumentov »ime_kpi« in »lastnost_kpi«.

Opombe

  • Ko funkcija CUBEKPIMEMBER ovrednoti podatke, v celici začasno prikaže sporočilo »#PRIDOBIVANJE_PODATKOV…«, preden so vsi podatki pridobljeni.

  • Če želite v izračunu uporabiti KPI, navedite funkcijo CUBEKPIMEMBER kot argument »član_izraz« v funkciji CUBEVALUE.

  • Če ime povezave ni veljavna povezava delovnega zvezka, ki je shranjena v delovnem zvezku, vrne funkcija CUBEKPIMEMBER #NAME? . Če strežnik OLAP ne deluje, ni na voljo ali vrne sporočilo o napaki, vrne funkcija CUBEKPIMEMBER #NAME? .

  • Funkcija CUBEKPIMEMBER vrne napako z vrednostjo #N/V, če argument »ime_kpi« ali »lastnost_kpi« ni veljaven.

  • CUBEKPIMEMBER lahko vrne napako z vrednostjo #N/V, če v vrtilno tabelo vstavite sklic na predmet, ki temelji na seji, na primer sklic na izračunanega člana ali poimenovani niz, kadar imate povezavo v skupni rabi in je vrtilna tabela izbrisana ali jo pretvorite v formule. (Na zavihku Možnosti v skupini Orodja kliknite Orodja OLAP in nato Pretvori v formule.)

Primeri

=CUBEKPIMEMBER("Prodaja";"KPIMojaProdaja";1)

=CUBEKPIMEMBER("Prodaja";"KPIMojaProdaja"; Namen_KPI;"Namen KPI prodaje")

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×