Outlookovo iskalno polje je zmogljivo orodje za iskanje sporočil, stikov, opravil in vnosov v koledarju. 

Vnesete lahko število izrazov v iskalno polje na vrhu Outlookovega okna. Poleg iskanja različnih besed in besednih z besednih zmnoženj lahko z različnimi operatorji in ključnimi besedami omejite rezultate iskanja.

Če želite začeti iskanje, kliknite iskalno polje na vrhu Outlookovega okna. Takoj se bo prikazalo predlagano iskanje. Ti predlogi temeljijo na vaši zgodovini iskanja in sporočil. S predlaganim iskanjem z ikono ure na levi strani bodo vrnjena vsa sporočila, ki vsebujejo iskalni niz v zadevi, telesu sporočila in celo vseh prilogah microsoft 365.

Opomba: Outlook med iskanjem uporablja tako imenovano ujemanje predpone. Če v iskalno polje vnesete žar, Outlook vrne sporočila, ki vsebujejo besede žar, žara, Žare in žarki, vendar ne prežarčenje ali požar. Iskanje obravnava številke, ki so povezane z besedami (brez presledkov med besedo in številko) kot del besede. Če poiščete »365«, NE boste našli sporočil, ki vsebujejo »Microsoft365«.

Poleg predlaganih besednih z zvezami vam bo Outlook prikazal tudi predloge za lažje iskanje sporočil nekaterih stikov , ki ste jih nedavno poslali po e-pošti. 

Osnove iskanja

 • Ko vnesete besede v iskalno polje, Outlook pregleda tako e-poštna sporočila kot tudi številne vrste prilog za to besedo ali besedno zvezo. Če na primer iščete »projekt« z narekovaji ali brez njih, Outlook vrne vsa sporočila z besedo projekt, projekti, projektor, projiciranje itd. kjer koli v imenu pošiljatelja, zadevi, telesu sporočila ali prilogah.

 • Ko vnesete e-poštni naslov, na primer cheryl.parsons64@yahoo.com, Outlook vrne vsa e-poštna sporočila, ki vsebujejo ta e-poštni naslov kjer koli v zadevi, telesu sporočila ali številnih vrstah prilog ter sporočil s tega e-poštnega naslova. Če želite omejiti rezultate iskanja na e-poštna sporočila z e-poštnega naslova, from:cheryl.parsons64@yahoo.com v iskalno polje.

 • Pri iskanju e-poštnega sporočila po vrstici z zadevo bo iskanje učinkovitejše, če v vrstici z zadevo poiščete le nekaj besed. Če želite na primer poiskati e-poštno sporočilo z zadevo Spring Planning Meeting Agenda 04/05/2021, poiščite Spring Planning ali Meeting Agenda.

 • Ločila so v iskalnem polju prezrta. Vstop v »Spomladansko načrtovanje srečanja«. enako kot vnašanje »Pomladno načrtovanje srečanja«.

 • Nizi številk z manj kot petimi števkami so prezrti. Če želite poiskati 98101, vnos 9810 ne vrne nobenih rezultatov.

 • Če vaš nabiralnik gostuje v strežniku Exchange 2019 ali Exchange Online, lahko iščete nize številk, ki se začenjajo z valuto (tj. USD 123456), pri katerih spletno iskanje uporablja omejitve MAPI (več informacij tukaj), lahko iščete le z navedbo valute in številke (USD123456), pri čemer je NN pred številko (NN123456) ali valuta [Presledek] in število (USD 123456). Če navedete samo število (123456) ne bo vrnilo nobenega rezultata.

 • Če želite ohraniti nemoteno delovanje Outlooka, je vrnjenih le prvih 250 rezultatov iskanja. Če na tem seznamu ni elementov, ki jih iščete, poskusite izvesti natančnejše iskanje.

 • Iskanje izrazov, ki vsebujejo več kot en jezik, lahko vrne nedosledne rezultate.

Uporaba Outlookovih vgrajenih filtrov iskanja

Outlook nudi številne vgrajene filtre iskanja. Če želite uporabiti vgrajene filtre, kliknite iskalno polje. Glede na vaše želje lahko uporabite Napredno iskanje tako, da kliknete gumb za filtriranje na desni strani iskalnega polja. Ali pa se bo Outlookov trak spremenil tako, da bo prikazan zavihek Iskanje, vi pa lahko s katero koli od možnosti v skupini Natančneje določi natančneje določite rezultate iskanja.

Iskalno polje najdete na vrhu zaslona, ne glede na to, ali uporabljate poenostavljen trak ali klasični trak.

Uporaba polja za iskanje na vrhu zaslona s poenostavljenim trakom

Uporaba polja za iskanje na vrhu zaslona s klasičnim trakom

Uporaba naprednega iskanja v Outlooku

Tabele z referencami za iskanje

V tej tabeli si lahko ogledate primere uporabnih iskanj. Poleg teh primerov ne morete uporabiti operatorjev AND, NOT, OR, <, >, = in drugih operatorjev za natančnejše določanje iskanja. Operatorje morate vnesti z velikimi črkami.

Vnesite to

Če želite poiskati

andrej

Elemente, ki vključujejo ime andrej, andrejček, andro, ANDREJ, AnDrej ali druge kombinacije velikih in malih črk. Funkcija takojšnjega iskanja ne razlikuje med velikimi in malimi črkami. Tako NE boste našli elementov, ki vsebujejo abcBOBdef ali 123bob.

andrej kovač

Elemente, ki vsebujejo andrej, skupaj z vsemi različicami, ki so navedene v prejšnji vrstici, ali kovač, skupaj z drugimi besedami, ki vsebujejo besedo kovač, vendar ne nujno v tem vrstnem redu.

andrej AND kovač

Elemente, ki vključujejo ime andrej in priimek kovač, vendar ne nujno v tem vrstnem redu. Logični operatorji AND, NOT in OR morajo biti zapisani z velikimi črkami.

andrej NOT kovač

Elemente, ki vsebujejo andrej, vključno z vsemi različicami, ki so navedene v prvi vrstici tabele, ne pa tudi kovač.

andrej OR kovač

Elemente, ki vsebujejo andrej, vključno z vsemi različicami, ki so navedene v prvi vrstici tabele, pa tudi kovač ali oboje.

"andrej"

Elemente, ki vključujejo točno določeni izraz andrej, ne pa tudi različic, kot sta andrej ali andrejček. Če želite poiskati natančno tak niz, morate uporabiti narekovaje.

from:"andrej kovač"

Elemente, ki jih je poslal andrej kovač. Uporabite dvojne narekovaje, da se bodo rezultati iskanja ujemali s točno določeno zvezo v narekovajih.

Vnesete lahko tudi from: in nato prvih nekaj črk imena stika, Outlook pa bo predlagal seznam stikov, med katerimi lahko nato izbirate.

from:"andrej kovač" about:"poročilo o stanju"

Elemente, ki jih je poslal andrej kovač, kjer se v vrstici zadeve, telesu ali med prilogami pojavi poročilo o stanju. Uporabite dvojne narekovaje, da se bodo rezultati iskanja ujemali s točno določeno zvezo v narekovajih.

hasattachment:da

Elemente s prilogami. Iste rezultate lahko prikažete tudi z ukazom »hasattachment:true«.

attachments:predstavitev.pptx

Elemente, ki imajo priloge z imenom predstavitev.pptx, ali prilogo, ki vsebuje predstavitev.pptx.

subject:"andrej kovač"

Elemente, ki v zadevi vključujejo izraz andrej kovač.

kp:"andrej kovač"

Elemente s prikazanim imenom andrej kovač v vrstici »Kp«.

cc:andrejkovac@contoso.com

Elemente, v katerih je e-poštni naslov andrejkovac@contoso.com v vrstici »Kp«.

bcc:andrej

Elemente, ki imajo v vrstici »Skp« andrejj.

kategorija:rdeč

Elementi, ki vsebujejo ime kategorije, ki vključuje besedo rdeč. Na primer »Rdeč odtenek« ali »Rdečica«.

messagesize:<10 KB

Elemente, katerih velikost ne presega 10 KB. Tu smo uporabili operator za primerjavo »manjše od« (<).

messagesize:>5 MB

Elemente, katerih velikost presega 5 MB. Tu smo uporabili operator za primerjavo »večje od« (>).

due:prejšnji teden

Elemente, ki so označeni za spremljanje roka.

messagesize:zelomajhna

Elemente, katerih velikost ne presega 10 KB.

messagesize:majhna

Elemente, katerih velikost je med 10 in 25 KB.

messagesize:srednja

Elemente, katerih velikost je med 25 in 100 KB.

messagesize:velika

Elemente, katerih velikost je med 100 in 500 KB.

messagesize:zelovelika

Elemente, katerih velikost je med 500 KB in 1 MB.

followupflag:spremljaj

Elemente, ki so označeni z zastavico za nadaljnje delo.

messagesize:ogromna

Elemente, katerih velikost presega 5 MB.

hasflag:true

Elemente, ko so označeni za spremljanje.

from:andrej (prejeto:7. 1. 21 OR prejeto:8. 1. 21)

Elemente od andreja , ki ste jih prispeli 7. 1. 21 ali 8. 1. 21. Datume združite z oklepaji.

prejeto:15. 15. 2021

Elemente, ki ste jih prispeli 15. 1. 2021.

received:"ta teden"

Elemente, ki ste jih prispeli ta teden. Pri iskanju datumov z več besedami je treba uporabiti narekovaje.

 • Relativni datumi  Na primer: danes, včeraj

 • Relativni datumi z več besedami  Na primer: ta teden, prejšnji teden, prejšnji mesec, lani

Opombe: 

 • Od graditve Outlooka za Windows 16.0.14314 naprej funkcija Microsoft Search omogoča natančnejše določanje prejetih podatkov, s tem pa lažje najdete pošto zunaj lokalnega okna za sinhronizacijo. Morda boste opazili manjše razlike v delovanju.

 • Podpora je bila izpuščena za dneve v tednu in mesece, na katere se nanaša ime, torek, marec itd.

to:andrej

Elemente, ki ste jih poslali osebi andrej, ko iščete v mapi Poslano.

read:ne

Elemente, ki jih še niste prebrali. Iste rezultate dobite tudi z ukazom »read:false«.

subject:stanje received:maj

Elemente, ki ste jih v maju (poljubno leto) prejeli od drugih z zadevo stanje.

Iskanje v koledarju

Ta iskanja bodo vrnila ustrezne rezultate le, če jih boste izvedli iz mape koledarja.

Vnesite to

Če želite poiskati to

startdate:naslednji teden subject:stanje

 Elemente koledarja za naslednji teden, pri katerih vrstica zadeve vključuje besedo stanje.

is:ponavljajoče

Elemente koledarja, ki se ponavljajo.

organizer:andrej

Elemente koledarja, za katere je organizator andrej.

Iskanje stikov

Ta iskanja bodo vrnila ustrezne rezultate le, če jih boste izvedli iz mape stikov.

Vnesite to

Če želite poiskati to

firstname:andrej

Stike, ki imajo v polju »Ime« navedeno besedo andrej.

lastname:kovač

Stike, ki imajo v polju »Priimek« navedeno besedo kovač.

nickname:andrej

Stike, ki imajo v polju »Vzdevek« navedeno besedo andrej.

jobtitle:zdravnik

Stike, ki imajo v polju »Delovno mesto« navedeno besedo zdravnik.

businessphone:555-0100

Stike, ki imajo v polju »Telefonska številka (služba)« navedeno številko 555-0100.

homephone:555-0100

Stike, ki imajo v polju »Telefonska številka (doma)« navedeno številko 555-0100.

mobilephone:555-0100

Stike, ki imajo v polju »Telefonska številka (mobitel)« navedeno številko 555-0100.

businessfax:555-0100

Stike, ki imajo v polju »Faks (služba)« navedeno številko 555-0100.

businessaddress:(4567 Main St., Buffalo, NY 98052)

Stike, ki imajo v polju »Službeni naslov« navedeno 4567 Main St., Buffalo, NY 98052. Naslov je obdan z oklepaji.

homeaddress:(4567 Main St., Buffalo, NY 98052)

Stike, ki imajo v polju »Domači naslov« navedeno 4567 Main St., Buffalo, NY 98052. Naslov je obdan z oklepaji.

businesscity:buffalo

Stike, ki imajo v polju »Poslovno mesto« navedeno buffalo.

businesspostalcode:98052

Stike, ki imajo v polju »Poštna številka poslovnega mesta« navedeno 98052.

street:(4567 Main St)

Stike, ki imajo v polju Ulica poslovnega naslova 4567 Main St. Naslov je obdan z oklepaji.

homestreet:(4567 Main St)

Stike, ki imajo v polju Ulica domačega naslova 4567 Main St. Naslov je obdan z oklepaji.

birthday:4. 6. 1960

Stike, ki imajo v polju »Rojstni dan« naveden datum 4. 6. 1960.

webpage:www.contoso.com

Stike, ki imajo v polju »Naslov spletne strani« naveden URL www.contoso.com.

Na vrh strani

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×