Vpišite se z Microsoftovim
Vpišite se ali ustvarite račun.
Pozdravljeni,
Izberite drug račun.
Imate več računov
Izberite račun, s katerim se želite vpisati.

Podatkovna tabela je obseg celic, v katerem lahko spreminjate vrednosti v nekaterih celicah in najdete drugačne odgovore na težavo. V primeru podatkovne tabele je zaposlenih funkcija PMT z različnimi zneski posojila in obrestnimi merami za izračun cenovno dostopnih zneskov za posojilo za hipoteko na domačo uporabo. Eksperimentiranje z različnimi vrednostmi za opazovanje ustrezne variacije rezultatov je pogosto opravilo v analizi podatkov.

V Microsoft Excel so podatkovne tabele del zbirke ukazov, znanih kot orodja za What-If analizo. Ko sestavljate in analizirate podatkovne tabele, delate analizo »kaj-če«.

Analiza »kaj-če« je proces spreminjanja vrednosti v celicah, da vidite, kako te spremembe vplivajo na rezultat formul na delovnem listu. Uporabite lahko na primer podatkovno tabelo za spreminjanje obrestne mere in dolžine obdobja posojila za oceno morebitnih mesečnih zneskov plačil.

Opomba: S podatkovimi tabelami in podatki lahko izvajate hitrejše VBA (VBA). Če želite več informacij, glejte Excel What-If tabel: hitrejše računanje s kodo VBA.

Vrste analize kaj-če    

V zbirki podatkov so na voljo tri vrste orodij za analizo »kaj-Excel«: scenariji,podatkovne tabele in iskanje cilja. Scenariji in podatkovne tabele z nabori vhodnih vrednosti izračunajo možne rezultate. Iskanje cilja se med drugim razlikuje, uporablja en rezultat in izračuna možne vhodne vrednosti, ki bi dosegli ta rezultat.

Podobno kot pri scenarijih lahko s podatkovnimi tabelami raziskujete nabor možnih rezultatov. V nasprotju s scenariji vam podatkovne tabele prikazujejo vse izide v eni tabeli na enem delovnem listu. S podatkovno tabelo lahko preprosto pregledate nabor možnosti že na prvi pogled. Ker se osredotočite le na eno ali dve spremenljivki, lahko rezultate preprosto preberete in jih daste v skupno rabo v obliki tabele.

Podatkovna tabela ne more sprejeti več kot dveh spremenljivk. Če želite analizirati več kot dve spremenljivki, uporabite scenarije. Podatkovna tabela je sicer omejena na le eno ali dve spremenljivki (eno za vhodno celico vrstice in eno za vhodno celico stolpca), vendar lahko podatkovna tabela vsebuje toliko različnih vrednosti spremenljivk, kot želite. V scenariju lahko uporabite največ 32 različnih vrednosti, vendar lahko ustvarite toliko scenarijev, kolikor želite.

Več o tem lahko izveste v članku Uvod What-If analizo.

Ustvarite eno spremenljivko ali podatkovne tabele z dvema spremenljivkami, odvisno od števila spremenljivk in formul, ki jih morate preskusiti.

One-variable data tables    

Uporabite podatkovno tabelo z eno spremenljivko, če želite videti, kako različne vrednosti ene spremenljivke v eni ali več formulah spremenijo rezultate teh formul. Uporabite lahko na primer podatkovno tabelo z eno spremenljivko, da si ogledate, kako različne obrestne mere vplivajo na mesečno plačilo hipoteke s funkcijo PMT. Spremenljive vrednosti vnesete v en stolpec ali vrstico, izid pa je prikazan v priležnem stolpcu ali vrstici.

Na tej sliki je v celici D2 formula plačila =PMT(B3/12,B4,-B5),ki se sklicuje na vhodno celico B3.

Podatkovna tabela z eno spremenljivko

Podatkovne tabele z dvema spremenljivkami    

Uporabite podatkovno tabelo z dvema spremenljivkami, da si ogledate, kako različne vrednosti dveh spremenljivk v eni formuli spremenijo rezultate te formule. Uporabite lahko na primer podatkovno tabelo z dvema spremenljivkami, da si ogledate, kako različne kombinacije obrestnih mer in pogojev posojila vplivajo na mesečno plačilo hipoteke.

Na tej sliki celica C2 vsebuje formulo plačila ,=PMT(B3/12,B4,-B5), ki uporablja dve vhodni celici, B3 in B4.

Data table with two variables
 

Izračuni podatkovne tabele    

Ob vsakem vnovičnem izračunu delovnega lista se bodo preračunale tudi morebitne podatkovne tabele, tudi če podatki niso bili spreminjani. Če želite pospešiti izračunavanje delovnega lista s podatkovno tabelo, lahko spremenite možnosti izračuna tako, da samodejno preračuna delovni list, ne pa tudi podatkovnih tabel. Če želite izvedeti več, glejte razdelek Pospešitev izračuna na delovnem listu, ki vsebuje podatkovne tabele.

Podatkovna tabela z eno spremenljivko vsebuje svoje vhodne vrednosti v enem stolpcu (stolpec je usmerjen) ali v celotni vrstici (v vrstici). Vsaka formula v podatkovni tabeli z eno spremenljivko se mora sklicevati le na eno vhodna celica.

Upoštevajte te korake:

 1. Vnesite seznam vrednosti, ki jih želite zamenjati z vnosno celico – en stolpec navzdol ali prek ene vrstice. Pustite nekaj praznih vrstic in stolpcev na obeh straneh vrednosti.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Če je podatkovna tabela stolpec (vrednosti spremenljivk so v stolpcu), vnesite formulo v celico eno vrstico nad in eno celico desno od stolpca vrednosti. Ta podatkovna tabela z eno spremenljivko je stolpec, formula pa je v celici D2.


   Podatkovna tabela z eno spremenljivko
   Če želite pregledati učinke različnih vrednosti v drugih formulah, vnesite dodatne formule v celice desno od prve formule.

  • Če je podatkovna tabela usmerjena v vrstico (vrednosti spremenljivk so v vrstici), vnesite formulo v celico en stolpec levo od prve vrednosti in eno celico pod vrstico z vrednostmi.

   Če želite pregledati učinke različnih vrednosti v drugih formulah, vnesite dodatne formule v celice pod prvo formulo.

 3. Izberite obseg celic s formulami in vrednostmi, ki jih želite zamenjati. Na zgornji sliki je ta obseg C2:D5.

 4. Na zavihku Podatki kliknite Analiza »kaj-če« >podatkovno tabelo (v skupini Podatkovna orodja ali skupina Napoved) Excel 2016 ). 

 5. Naredite nekaj od tega:

  • Če je podatkovna tabela usmerjena v stolpec, vnesite sklic na celico vnosno celico v polje vnosne celice Stolpec. Na zgornji sliki je vhodna celica B3.

  • Če je podatkovna tabela usmerjena v vrstico, vnesite sklic na celico za vhodno celico v polje vnosne celice Vrstica.

   Opomba: Ko ustvarite podatkovno tabelo, boste morda želeli spremeniti obliko celic z rezultati. Na sliki so celice z rezultati oblikovane kot valuta.

Formule, ki se uporabljajo v podatkovni tabeli z eno spremenljivko, se morajo sklicevati na isto vhodno celico.

Upoštevajte te korake

 1. Naredite nekaj od tega:

  • Če je podatkovna tabela v stolpcu, vnesite novo formulo v prazno celico desno od obstoječe formule v zgornji vrstici podatkovne tabele.

  • Če je podatkovna tabela usmerjena v vrstico, vnesite novo formulo v prazno celico pod obstoječo formulo v prvem stolpcu podatkovne tabele.

 2. Izberite obseg celic s podatkovno tabelo in novo formulo.

 3. Na zavihku Podatki kliknite Analiza »kaj->« v podatkovni tabeli (v skupini Podatkovna orodja ali skupina Napoved na Excel 2016 ).

 4. Naredite nekaj od tega:

  • Če je podatkovna tabela v stolpcu, vnesite sklic na celico za vhodno celico v polje Vnosna celica stolpca.

  • Če je podatkovna tabela usmerjena v vrstico, vnesite sklic na celico za vhodno celico v polje Vnosna celica vrstice.

Podatkovna tabela z dvema spremenljivkami uporablja formulo, ki vsebuje dva seznama vhodnih vrednosti. Formula se mora sklicevati na dve različni vhodni celici.

Upoštevajte te korake:

 1. V celico na delovnem listu vnesite formulo, ki se sklicuje na dve vhodni celici.

  V tem primeru – v katerega so v celice B3, B4 in B5 vnesene začetne vrednosti formule, v celico C2 vnesite formulo =PMT(B3/12,B4,-B5).

 2. Vnesite en seznam vhodnih vrednosti v isti stolpec pod formulo.

  V tem primeru vnesite različne obrestne mere v celice C3, C4 in C5.

 3. Vnesite drugi seznam v isto vrstico kot formula – na desni strani.

  Vnesite pogoje posojila (v mesecih) v celici D2 in E2.

 4. Izberite obseg celic s formulo (C2), vrstico in stolpec vrednosti (C3:C5 in D2:E2) ter celice, v katerih želite izračunane vrednosti (D3:E5).

  V tem primeru izberite obseg C2:E5.

 5. Na zavihku Podatki v skupini Podatkovna orodja ali Napoved (v programu Excel 2016 ) kliknite Analiza »kaj-če« >podatkovna tabela (v skupini Podatkovna orodja ali skupina Napoved Excel 2016 ).  

 6. V polje vnosne celice Vrstica vnesite sklic na vhodno celico za vhodne vrednosti v vrstici.
  V polje Vnosna celica vrstice vnesite celicoB4.

 7. V polje vnosne celice Stolpec vnesite sklic na vhodno celico za vhodne vrednosti v stolpcu.
  V polje Vhodna celica stolpca vnesiteB3.

 8. Kliknite V redu.

Example of a two-variable data table

V podatkovni tabeli z dvema spremenljivkami je mogoče prikazati, kako različne kombinacije obrestnih mer in pogojev posojila vplivajo na mesečno plačilo hipoteke. Na tej sliki celica C2 vsebuje formulo plačila, =PMT(B3/12,B4,-B5), ki uporablja dve vhodni celici, B3 in B4.

Data table with two variables

Ko nastavite to možnost izračuna, se izračuni podatkovnega tabele ne zgodijo, ko je preračunavanje opravljeno v celotnem delovnem zvezku. Če želite ročno preračunati podatkovno tabelo, izberite njene formule in pritisnite F9.

Če želite izboljšati učinkovitost delovanja računanja, upoštevajte ta navodila:

 1. Kliknite Možnosti > za > formule.

 2. V razdelku Možnosti računanja v razdelku Izračunajkliknite Samodejno razen podatkovnih tabel.

  Namig: Če želite, lahko na zavihku Formule kliknete puščico v možnostih izračuna innato kliknete Samodejno razen podatkovnih tabel (v skupini Izračun).

Za analizo »kaj-Excel« imate posebne cilje ali večje nabore spremenljivih podatkov, lahko uporabite še nekaj drugih orodij za analizo »kaj-če«.

Iskanje cilja

Če poznate rezultat, ki ga pričakujete s formulo, vendar ne veste točno, katero vhodno vrednost mora formula dobiti, uporabite funkcijo Goal-Seek vnos. Oglejte si članek Iskanje cilja, da najdete rezultat, ki ga želite, tako da prilagodite vhodno vrednost.

Excel Reševalec

Z dodatkom Excel Reševalec lahko poiščite optimalno vrednost za nabor vhodnih spremenljivk. Reševalec dela s skupino celic (imenovane spremenljivke odločitev ali preprosto spremenljive celice), ki se uporabljajo za računanje formul v ciljnih in omejenih celicah. Reševalec prilagodi vrednosti v spremenljivih celicah odločitve, da doseže omejitve v omejenih celicah in proizvede želeni rezultat za ciljno celico. Več o tem lahko izveste v tem članku: Določanje in reševanje težave z uporabo reševalca.

Če v celico vstavite različne številke, lahko hitro najdete različne odgovore na težavo. Odličen primer je uporaba funkcije PMT z različnimi obrestnimi merami in obdobji posojila (v mesecih), s pomočjo katerih lahko razbrate, koliko posojila si lahko privoščite za dom ali avto. Številke vnesete v obseg celic, ki se imenujejo podatkovna tabela.

Tukaj je podatkovna tabela obseg celic B2:D8. Vrednost v B4, znesek posojila in mesečna plačila v stolpcu D lahko samodejno posodobite. S 3,75-odstotno obrestno mero D2 vrne mesečno odplačilo v višini 1.042,01 $ s to formulo: =PMT(C2/12,$B$3,$B$4).

Ta obseg celic, B2:D8, je podatkovna tabela

Uporabite lahko eno ali dve spremenljivki, odvisno od števila spremenljivk in formul, ki jih želite preskusiti.

Uporabite eno spremenljivko in si oglejte, kako različne vrednosti ene spremenljivke v formuli spremenijo rezultate. Tako lahko na primer spremenite obrestno mero za mesečno plačilo hipoteke s funkcijo PMT. Spremenljive vrednosti (obrestne mere) vnesete v en stolpec ali vrstico, izidi pa so prikazani v bližnjem stolpcu ali vrstici.

V tem delovnem zvezku v živo celica D2 vsebuje formulo plačila =PMT(C2/12,$B$3,$B$4). Celica B3 je spremenljiva celica, v kateri lahko vklopite drugo obdobje (število mesečnih plačilnih obdobij). V celici D2 funkcija PMT vključi obrestno mero 3,75 %/12, 360 mesecev in posojilo v vrednosti 225.000 $ ter izračuna mesečni obrok 1.042,01 $.

Uporabite dvovlakovni preskus, da si ogledate, kako različne vrednosti dveh spremenljivk v formuli spremenijo rezultate. Preskusite lahko na primer različne kombinacije obrestnih mer in število mesečnih plačilnih obdobij za izračun plačila hipoteke.

V tem delovnem zvezku v živo celica C3 vsebuje formulo plačila, =PMT($B$3/12,$B$2,B4), ki uporablja dve spremenljivi celici, B2 in B3. V celici C2 funkcija PMT vključi obrestno mero 3,875 %/12, 360 mesecev in posojilo v vrednosti 225.000 $ ter izračuna mesečni obrok 1.058,03 $.

Potrebujete dodatno pomoč?

Kadar koli lahko zastavite vprašanje strokovnjaku v skupnosti tehničnih strokovnjakov za Excel ali pridobite podporo v skupnosti Answers.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja

Oglejte si izobraževanje >

Prvi dobite nove funkcije

Pridruži se Microsoftu programa Insider >

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×