Upravljajte sestanke, načrte, proračune – preprosto s storitvijo Microsoft 365.

Nastavljanje in urejanje podatkovnih tipov v diagramih modela zbirke podatkov

Podatkovne tipe si lahko predstavljate kot pravila, ki omejijo vrsto informacij, ki jih lahko vnesete v posamezne stolpce v tabeli v zbirki podatkov. Če želite na primer zagotoviti, da nihče ne vnese imena v polje, ki je podprto le za datume, nastavite podatkovni tip tega polja na podatkovni tip datuma. Podatkovne tipe nastavite za posamezne stolpce v oknu Lastnosti zbirke podatkov, ko prvič ustvarite tabelo.

Opomba: Diagram modela zbirke podatkov je na voljo le v določenih različicah Visia. Če želite več informacij, si oglejte Ne najdete funkcij za modeliranje zbirke podatkov?

Nastavljanje podatkovnih tipov za stolpce v tabeli modela zbirke podatkov

 1. Dvokliknite obliko za tabelo s stolpci, za katere želite nastaviti podatkovne tipe.

 2. V oknu Lastnosti zbirke podatkov v razdelku Kategorije kliknite Stolpci.

 3. Kliknite celico v stolpcu Podatkovni tip, ki ga želite spremeniti.

 4. Kliknite puščico dol ob trenutnem podatkovnem tipu in na seznamu izberite drug podatkovni tip.

Izbiranje prenosljivih in fizičnih podatkovnih tipov

Prenosljivi podatkovni tipi so generično določeni tipi, ki se preslikajo v podobne, združljive fizične podatkovne tipe v različnih sistemih zbirk podatkov. Fizični podatkovni tipi so podatkovni tipi, ki jih podpira ciljna zbirka podatkov. Če je gonilnik na primer nastavljen na Access, so vsi razpoložljivi podatkovni tipi v Microsoft Office Accessu na voljo kot fizični podatkovni tipi v vašem modelu.

 1. Dvokliknite obliko za tabelo s stolpci, za katere želite nastaviti podatkovne tipe.

 2. V oknu Lastnosti zbirke podatkov v razdelku Kategorije kliknite Stolpci.

 3. Pot seznamom stolpcev kliknite Prenosljivi podatkovni tipi ali Fizični podatkovni tipi.

  • Prenosljivi podatkovni tipi so generično določeni tipi, ki se preslikajo v podobne, združljive fizične podatkovne tipe v različnih sistemih zbirk podatkov.

  • Fizične podatkovne tipe določa gonilnik zbirke podatkov, ki je nastavljen za določen model. Če si želite ogledati podrobnosti o podatkovnih tipih svojega gonilnika, preberite dokumentacijo sistema upravljanja ciljne zbirke podatkov (DBMS) za gonilnik.

Spreminjanje vrste nabora razpoložljivih fizičnih podatkovnih tipov

Različni sistemi upravljanja zbirke podatkov podpirajo različne fizične podatkovne tipe. Če je gonilnik na primer nastavljen na Access, so vsi razpoložljivi podatkovni tipi v Accessu na voljo kot fizični podatkovni tipi v vašem modelu. Če ne vidite želenih podatkovnih tipov, boste morda morali spremeniti gonilnik, ki ste ga nastavili v pogovornem oknu Možnosti gonilnika.

Če želite uporabiti nabor podatkovnih tipov za sistem DBMS v svojem modelu, nastavite gonilnike za ta sistem v pogovornem oknu Možnosti gonilnika.

 1. Določite, kateri gonilnik zbirke podatkov je nastavljen za diagram.

  • Dvokliknite tabelo in v oknu Lastnosti zbirke podatkov v razdelku Kategorije kliknite Stolpci.

  • Oglejte si razdelek pod seznamom stolpcev, ob možnostih prenosljivih in fizičnih podatkovnih tipih.

  • Oglejte si sistem upravljanja ciljne zbirke podatkov, ki je prikazan v oklepaju.

 2. Spremenite gonilnik ciljne zbirke podatkov.

  • V meniju Zbirka podatkov pokažite na Možnosti in nato kliknite Gonilniki.

  • Na zavihku Gonilniki izberite gonilnik za Visio za svoj sistem upravljanja ciljne zbirke podatkov.

  • Kliknite Nastavitev in potrdite polje za ustrezni gonilnik ODBC.

Ustvarjanje uporabniško določenega podatkovnega tipa

Uporabniško določene podatkovne tipe po meri lahko ustvarite in znova uporabite v modelu zbirke podatkov, kjer so ustvarjeni. To se lahko zgodi, na primer, če ima tabela stolpec s številskim podatkovnim tipom za evidentiranje osnovnih sredstev. A veste, da utegnete številski podatkovni tip za evidentiranje osnovnih sredstev zamenjati za znakovni. Če uporabljate uporabniško določene podatkovne tipe, lahko spremenite njihove lastnosti iz števila v znak, kadar želite. S tem spremenite vse stolpce tega tipa, sprememba pa ne vpliva na katere koli druge stolpce s številskim podatkovnim tipom.

 1. V meniju Zbirka podatkov kliknite Uporabniško določeni tipi.

 2. V pogovornem oknu Uporabniško določeni tipi kliknite Dodaj.

 3. V pogovorno okno Dodaj nov uporabniško določen tip vnesite ime.

 4. Če želite, da novi podatkovni tip temelji na obstoječem podatkovnem tipu, potrdite polje Kopiraj iz, nato pa izberite ime obstoječega uporabniško določenega podatkovnega tipa.

 5. Kliknite V redu. Določite značilnosti prenosljivega podatkovnega tipa za ta podatkovni tip.

 6. Kliknite V redu.

Nastavljanje vrste zbirke za stolpec

Vrste zbirk omogočajo shranjevanje več vrednosti v polju. Če imate na primer tabelo z informacijami o glasbi, boste morda želeli ustvariti vrsto zbirke za žanr, kot so »Klasična«, »Popularna« in »Ljudska«. Vrste zbirk lahko optimizirajo učinkovitost delovanja zbirke podatkov tako, da shranijo podatke v eno entiteto, namesto da uporabijo tuje ključe in sekundarne tabele.

 1. Dvokliknite tabelo s stolpcem, ki ga želite določiti kot vrsto zbirke.

 2. V oknu Lastnosti zbirke podatkov v razdelku Kategorije kliknite Stolpci.

 3. Kliknite stolpec, ki ga želite nastaviti kot vrsto zbirke, nato pa kliknite Uredi.

 4. V pogovornem oknu Lastnosti stolpca kliknite zavihek Zbirka, nato pa izberite eno od teh vrst zbirk:

  • Neurejena skupina vrednosti, ki se ne ponavlja (nabor) Omogoča, da imajo primerki populacije polja v stolpcu več vrednosti, vendar mora biti vsaka vrednost enolična. Vrednosti nimajo nobenih povezanih meril razvrščanja; zato so neurejene.

  • Urejena skupina vrednosti (seznam) Ustvarjena je urejena zbirka elementov, ki omogoča podvojene elemente. Vsi elementi zbirke so razvrščeni. Mesto v vrstnem redu je mesto, določeno z vrednostjo, po kateri je mogoče dostopati do tega mesta. Ker sta dve vrednosti lahko enaki, sta ločeni z mesti v vrstnem redu.

  • Neurejena, ponavljajoča se skupina vrednosti (več naborov) Ustvarjena je zbirka elementov, ki ima lahko podvojene vrednosti. Ti elementi niso razvrščeni po vrstnem redu.

 5. Kliknite V redu, da zaprete pogovorno okno z lastnostmi stolpca.

Ustvarjanje sestavljenega podatkovnega tipa z obliko »Vrsta«

Predloga diagrama modela zbirke podatkov podpira relacijske modele zbirke podatkov in zbirke podatkov relacijskih predmetov, tako da lahko delate s preprostimi in sestavljenimi podatkovnimi tipi. Preprosti podatkovni tipi, ki jih uporabljajo tako relacijske podatkovne zbirke kot tudi podatkovne zbirke relacijskih predmetov, podpirajo eno podatkovno vrednost na stolpec. Podatkovne zbirke relacijskih predmetov podpirajo tudi sestavljene podatkovne tipe, kjer lahko stolpec vsebuje več vrednosti ali polj; vsako polje ima lahko drugačen podatkovni tip. Naslov lahko na primer določite kot sestavljeni podatkovni tip, ki vključuje stolpce za ulico, mesto, državo in poštno številko.

 1. Povlecite obliko Vrsta s šablone Relacijski predmet v diagram modela zbirke podatkov.

 2. Dvokliknite obliko Vrsta, da odprete okno Lastnosti zbirke podatkov, in v razdelku Kategorije kliknite Polja.

 3. Kliknite prazno vrstico in začnite vnašati novo fizično ime, da dodate polje.

 4. Določite vrsto podatkov, tako, da vnesete ali tako, da izberete na seznamu za to polje.

 5. Če želite preprečiti ničelne vrednosti, potrdite polje v stolpcu Req'd.

 6. Če želite določiti Vrsto kot Poimenovano, Razlikovalno ali Domena, v razdelku Kategorije kliknite Definicija.

 7. Izberite želene možnosti:

  • Vrsta vrstice z imenom S to možnostjo določite, da vrsta ni vzdevek katere koli druge vrste.

  • Razlikovalna vrsta S to možnostjo določite, da vrsta temelji na drugi vrsti in določa isto stvar, kot vrsta, na kateri temelji, vendar je sama po sebi povsem samostojna razlikovalna vrsta.

   Če izberete to možnost, ne morete izbrati možnosti v kategoriji »Polja«.

  • Domena S to možnostjo določite, da je vrsta vzdevek druge vrste; je posredna predstavitev iste vrste.

   Če izberete to možnost, je na voljo možnost »Vrsta zbirke z vzdevki« in ne morete izbrati možnosti v kategoriji »Polja«.

  • Vrsta zbirke z vzdevki (prikazan le, če je izbrana možnost »Domena«) S to možnostjo določite, ali je vrednost atributa zbirka ene vrednosti, nabora, seznama ali več naborov. V relacijskih zbirkah podatkov so vse vrste zbirk z atributi določene z eno vrednostjo. V zbirkah podatkov relacijskih predmetov lahko določite dodatne vrste zbirk.

Dodeljevanje sestavljenega podatkovnega tipa stolpcu

Če ustvarite sestavljen podatkovni tip z obliko Vrsta, ga lahko dodelite stolpcu in s tem določite stolpec tako, da vključuje več stolpcev s tem podatkovnim tipom. Ustvarite lahko na primer tabelo s stolpci »ID«, »Ime« in »Naslov«, kjer je »Naslov« podatkovni tip, ki je sestavljen iz stolpcev »Ulica«, »Mesto«, »Država« in »Poštna številka«.

 1. Dvokliknite tabelo, v kateri želite uporabiti sestavljeni podatkovni tip.

 2. V oknu Lastnosti zbirke podatkov v razdelku Kategorije kliknite Stolpci.

 3. Kliknite puščico dol ob trenutnem podatkovnem tipu in na seznamu izberite drugega.

Ustvarjanje tipizirane tabele

Če ustvarite sestavljen podatkovni tip z obliko Vrsta, ga lahko dodelite tabeli in s tem določite vse stolpce v tabeli tako, da temeljijo na tem podatkovnem tipu. Če imate na primer podatkovni tip s stolpci »Ena«, »Dve« in »Tri«, lahko ta tip dodelite tabeli in tabela bo samodejno vključevala te stolpce.

Opomba: To lahko storite le v prazni tabeli.

 1. Povlecite obliko Entiteta v diagram modela.

 2. Dvokliknite tabelo in v oknu Lastnosti zbirke podatkov v razdelku Kategorije kliknite Definicija.

 3. Kliknite puščico dol ob trenutnem podatkovnem tipu in na seznamu izberite drugega.

Ne najdete funkcij za modeliranje zbirke podatkov?

Vaša izdaja Visia najverjetneje ne vključuje funkcij, ki jih iščete. Če želite izvedeti, katero izdajo Visia imate, kliknite Microsoft Office Visio – vizitka v meniju Pomoč. Ime izdaje je v zgornji vrstici besedila v pogovornem oknu.

Visio Standard ne vključuje predloge »Diagram modela zbirke podatkov«.

Izdaji Visio Professional in Premium podpirata funkcije obratnega inženirstva za predlogo »Diagram modela zbirke podatkov« (tj. uporabo obstoječe zbirke podatkov za ustvarjanje modela v Visiu), vendar ne podpira vnaprejšnjega inženirstva (tj. uporabe Visiovega modela zbirke podatkov za ustvarjanje kode SQL).

Opomba: Polno zbirko funkcij za modeliranje zbirke podatkov, vključno z obratnim in vnaprejšnjim inženirstvom, lahko najdete v aplikaciji Visio for Enterprise Architects. Aplikacija Visio for Enterprise Architects je vključena v naročnino na MSDN Premium, ki je na voljo v izdajah, temelječih na vlogah, Visual Studio Professional in Visual Studio Team System.

Če uporabljate Visio (paket 2) in želite izvedeti, kako lahko preoblikujete obstoječo zbirko podatkov v model zbirke podatkov, si oglejte temo Izvajanje obratnega inženirstva za obstoječo zbirko podatkov.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×