Navodila za poimenovanje polj, kontrolnikov in predmetov

Opomba: Funkcije, razložene v tem članku, ne veljajo za »Accessove spletne programe« in »Accessove spletne zbirke podatkov«. Če želite več informacij o delu z Accessovimi spletnimi programi, si oglejte Ustvarjanje Accesovega programa.

Imena polj, kontrolnikov in predmetov v Microsoft Accessovih namiznih zbirkah podatkov:

  • Lahko so dolga do največ 64 znakov.

  • Lahko so sestavljena iz kakršnih koli kombinacij črk, številk, presledkov in posebnih znakov, razen pike (.), klicaja (!), krativca (`) in oglatih oklepajev ([ ]).

  • Ne morejo se začeti z vodilnim presledkom.

  • Ne morejo vsebovati kontrolnih znakov (vrednost od 0 do 31 ASCII).

  • Ne morejo vsebovati dvojnih narekovajev (") v tabeli in pogledu ali imen Shranjena procedura v Microsoft Accessov projekt.

Čeprav lahko imena polj, kontrolnikov in predmetov vsebujejo presledke, prikazuje večina primerov v Microsoft Accessovi dokumentaciji imena polj in kontrolnikov brez presledkov, saj lahko v določenih okoliščinah presledki v imenih povzročijo v okolju Microsoft Visual Basic for Applications spore z imeni.

Kadar poimenujete polje, kontrolnik ali predmet, se prepričajte, da ime ni enako imenu lastnost ali kakšnega drugega elementa, ki ga uporablja Microsoft Access; v nasprotnem primeru lahko vaša zbirka podatkov v določenih okoliščinah izzove nepričakovano vedenje. Na primer, če se sklicujete na vrednost polja, ki se imenuje »Ime« v tabeli »ImeInInformacije« s sintakso ImeInInformacije.Ime, prikaže Microsoft Access vrednost lastnosti Ime tabele prej, kot pa vrednost polja »Ime«.

Če se želite sklicevati na vrednost polja, kontrolnika ali predmeta, se lahko nepričakovanim rezultatom izognete tudi tako, da uporabite operator ! namesto operatorja . (pika). Na primer, ta identifikator se sklicuje predvsem na vrednost polja »Ime« in ne na lastnost Ime:

[ImeInInformacije]![Ime]

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×