Če želite spremeniti oris fotografije tako, da bo oblika (kot je krog ali okrogli pravokotnik), uporabite orodje za obrezovanje na traku Orodje za obrezovanje..

Obrežete jo lahko v obliko v Word, PowerPoint, Outlook ali Excel.

Obrezovanje slike v obliko, na primer krog

Obliko slike lahko hitro spremenite tako, da jo obrezate do določene oblike. Slika je samodejno obrezana tako, da zapolni geometrijo izbrane oblike, pri čemer se ohranijo razmerja.

(Če želite obrezati isto sliko v več kot eno obliko, naredite kopije slike in vsako posebej obrežete do želene oblike.)

Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov.
 1. Če želite > datoteko Office (na primer dokument Word, predstavitev ali Outlook-poštno sporočilo), uporabite funkcijo Vstavi PowerPoint sliko).

 2. Kliknite sliko.

  Hkrati lahko obrežete več slik, vendar jih morate obrezati do enake oblike. (V Word pa je to težko, ker ne morete izbrati več slik s privzeto možnostjo postavitve V vrstici z besedilom.)

 3. Kliknite Orodja za slike > Oblika in v skupini Velikost kliknite puščico pod možnostjo Obreži.

  Gumb »Obreži« na zavihku »Orodja za slike – Oblika«

 4. V prikazanem meniju izberite Obreži do oblike, nato pa kliknite obliko, ki jo želite z obrezovanjem pridobiti.

  Oblika je takoj uporabljena za sliko.

 5. Nato z ročico >prilagodi ali Obreži polnilo >, če želite spremeniti, koliko slike ustreza obliki, ki ste jo uporabili:  

  • Polnilo    Zapolni celotno obliko s sliko. Nekateri zunanji robovi slike so lahko odrezani. Na robovih oblike ne bo praznega prostora.

  • Prilagoditev    Omogoča, da se celotna slika prilega obliki, hkrati pa ohrani izvirno razmerje višina/širina slike. Ob robovih oblike je morda prazen prostor.

   (Ko izberete možnost Prilagodi ali Zapolni, se na robovih in kotih slike prikažejo črne ročice za obrezovanje.)

 6. Položaj slike v okviru lahko prilagodite tako, da izberete sliko in jo povlečete na mesto, kjer želite. Tako lahko na primer center najbolj pomemben del slike znotraj oblike, ki ste jo uporabili za sliko.

 7. Obrečjte robove slike tako, da povlečete črno ročico za obrezovanje tako:

  Opis

  Dejanje

  Obrežite eno stran

  Povlecite navznoter stransko ročico za obrezovanje

  Hkrati obrežite dve priležni strani

  Povlecite navznoter kotno ročico za obrezovanje

  Hkrati enako obrežite dve vzporedni strani

  Pritisnite in pridržite tipko Ctrl, medtem pa navznoter vlecite stransko ročico za obrezovanje

 8. Ko končate, znova kliknite gumb Obreži.

Začnite z obliko in dodajte sliki

Sliko lahko dodate kot polnilo za obliko ter nato uredite ali obrežete obliko.

Dodajanje slike v obliko

 1. V dokument dodajte obliko (navodila najdete v članku Dodajanje oblik), nato pa kliknite obliko, da jo izberete.

 2. Kliknite Orodja za risanje > Oblika, nato pa v skupini Slogi oblik kliknite Polnilo oblike > Slika.

  Dodajanje slike kot polnila oblike

 3. Izberite vrsto želene slike (na primer Iz datoteke ali Spletne slike), nato pa se premaknite do želene slike in jo vstavite.

Spreminjanje velikosti oblike

Če želite spremeniti dimenzije zapolnjene oblike in pri tem ohraniti osnovno obliko, jo izberite in povlecite ročice za spreminjanje velikosti.

Izberite način prileganja slike obliki

Če je slika poševno postavljena, odrezana ali se obliki ne prilega tako, kot ste želeli, za natančnejše določanje uporabite orodji Prilagodi in Polnilo v meniju Obreži:

 1. Kliknite obliko, ustvarjeno z Polnilo oblike > Slika.

 2. Kliknite Orodja za slike > Oblika in v skupini Velikost kliknite puščico pod možnostjo Obreži. Prikaže se meni z možnostmi obrezovanja.

  Gumb »Obreži« na zavihku »Orodja za slike – Oblika«

  • Izberite možnost Prilagodi, če želite, da bo celotna slika v obliki. Ohranjeno bo izvirno razmerje med višino in širino slike, vendar pa bo v obliki morda prazen prostor.

  • Izberite možnost Zapolni, če želite, da se bo slika prilegala robovom oblike. Pri tem bo obrezano vse, kar je zunaj oblike.

 3. Kliknite Zapolni ali Prilagodi.

  • Polnilo nastavi velikost slike tako, da se ujema z obliko glede na višino ali širino, katera koli velikost je večja. Tako zapolnite obliko s sliko in odstranite vse, kar je zunaj oblike.

   Slika z uporabljeno možnostjo »Obreži za polnilo«

  • Prilagodi nastavi velikost slike tako, da se po višini in širini ujema z mejami oblike. Na ta način vstavite v obliko kar največ slike, čeprav nekatera območja oblike lahko ostanejo prazna.

   Slika z možnostjo »Obreži za prilagajanje«

   Sliko lahko povlečete in tako spremenite del, ki bo prikazan v obliki.

 4. Če želite, z ročicami za obrezovanje prilagodite območje obrezovanja, kot je opisano v razdelku Obrezovanje slike.

 5. Ko končate, pritisnite Esc ali kliknite kjer koli zunaj slike v dokumentu.

Uporaba točk za urejanje ali obrezovanje oblike

Čeprav orodja za obrezovanje niso na voljo za oblike, lahko uporabite orodje Urejanje točk za ročno urejanje oblike.

 1. Izberite obliko, ki jo želite urediti.

 2. Kliknite Orodja za risanje > Oblika in nato v skupini Vstavi oblike kliknite gumb Uredi obliko Slika gumba »Urejanje oblike«, nato kliknite Uredi točke.

 3. Povlecite točke presečišča oblike (ki so prikazane kot črne točke ob robu oblike), dokler ne dobite želene oblike.

 4. Če želite izbrisati točko presečišča, pridržite tipko Ctrl in jo kliknite. Če želite dodati točko presečišča, pridržite tipko Ctrl, med tem ko kliknete kjer koli na robu oblike, kje še ni nobene točke presečišča.

Glejte tudi

Obrezovanje slike v Officeu

Izrez ali naslovnica dela slike

Če želite spremeniti oris fotografije tako, da bo oblika (kot je krog ali okrogli pravokotnik), uporabite orodje za obrezovanje na traku Orodje za obrezovanje..

Sliko lahko obrežete v obliko v Word, PowerPoint ali Excel.

Obrezovanje v določeno obliko

Hitro spremenite obliko slike tako, da jo obrežete do določene oblike. Slika je samodejno obrezana tako, da zapolni geometrijo izbrane oblike, pri čemer se ohranijo razmerja.

Če želite obrezati isto sliko tako, da dobite več oblik, naredite kopije slike in vsako posebej obrežite do želene oblike.

 1. Izberite Vstavi > Slika, da dodate sliko v Officeovo datoteko (npr. v Wordov dokument, PowerPointovo predstavitev ali Excelov delovni zvezek).

 2. V datoteki izberite sliko, ki jo želite obrezati.

 3. Na zavihku Oblikovanje slike kliknite puščico ob možnosti Obreži.

  Gumb »Crop« (Obreži) na zavihku »Picture Format« (Oblika slike)

  (Če zavihek Oblikovanje slike ni prikazan, preverite, ali ste izbrali sliko (in ne obliko).)

 4. Pokažite na možnost Obreži do oblike, nato pa kliknite obliko, ki jo želite z obrezovanjem pridobiti.

  PPT for Mac Crop Menu

  Oblika je takoj uporabljena za sliko.

 5. Če želite prilagoditi obliko, znova kliknite gumb Obreži na traku.

  Črne ročice za obrezovanje so prikazane na robovih in vogalih slike.

  Ročice za obrezovanje so prikazane ob straneh in na vogalih slike
 6. Obrezovanje slike z vlečenjem poljubne ročice za obrezovanje navznoter. Če povlečete eno od vogalnih ročic, hkrati obseči dve priležni strani.

Obrezovanje za prilagoditev obliki ali njeno zapolnitev

Ko dodate sliko v obliko, lahko z orodjem Prilagodi in Polnilo natančno določite, kako se bo slika prilegala obliki.

 1. V datoteki izberite sliko, ki jo želite imeti v obliki.

 2. Na zavihku Oblikovanje slike kliknite puščico ob možnosti Obreži.

  Gumb »Crop« (Obreži) na zavihku »Picture Format« (Oblika slike)

  Če zavihek Oblikovanje slike ni prikazan, preverite, ali ste izbrali sliko (in ne obliko).

 3. Kliknite Zapolni ali Prilagodi, nato pa kliknite zunaj slike.

  PPT for Mac Crop Menu

  Možnost

  Opis

  Polnilo

  Odstrani (ali »obreči«) del slike, a še vedno zapolni celotno obliko.

  Prilagoditev

  Omogoča, da se celotna slika prilega obliki. Ohranjeno je izvirno razmerje med višino in širino za sliko, vendar imate v obliki morda prazen prostor.

Obrezovanje v določeno obliko

Obliko slike lahko hitro spremenite tako, da jo obrežete v določeno obliko. Ko sliko obrežete v določeno obliko, je samodejno prirezana tako, da zapolni obliko. Razmerja slike se pri tem ne spremenijo.

 1. V datoteki izberite sliko, ki jo želite obrezati na določeno obliko.

 2. Kliknite zavihek Oblikovanje slike.

  (Če zavihek Oblikovanje slike ni prikazan, preverite, ali ste izbrali sliko (in ne obliko).)

 3. V razdelku Prilagodi kliknite puščico ob možnosti Obreži, pokažite na možnost Maska na obliko, pokažite na vrsto oblike, nato pa kliknite obliko, po kateri želite obrezati sliko.

  Oblika je takoj uporabljena za sliko.

 4. Če želite prilagoditi obliko, znova kliknite gumb Obreži na traku.

  Črne ročice za obrezovanje so prikazane na robovih in vogalih slike.

 5. Po potrebi povlecite ročice za obrezovanje, da obrežete robove slike, nato pa kliknite zunaj slike.

 6. Ko končate, kliknite zunaj slike.

Obrezovanje za prilagoditev obliki ali njeno zapolnitev

Ko dodate sliko v obliko, lahko z orodji Obreži, da ustreza in Obreži za polnilo natančno določite, kako se bo slika prilegala obliki.

 1. Kliknite sliko, ki jo želite vstaviti v obliko.

 2. Kliknite zavihek Oblikovanje slike.

  (Če zavihek Oblikovanje slike ni prikazan, preverite, ali ste izbrali sliko.)

 3. V razdelku Prilagodikliknite puščico ob možnosti Obreži, kliknite Obreži, da zapolni ali Obreži, da se bo prilegal innato kliknite zunaj slike:

  Možnost

  Opis

  Obreži za polnilo

  Odstrani (ali »obreči«) del slike, a še vedno zapolni celotno obliko.

  Obreži, da se bo prilegal

  Omogoča, da se celotna slika prilega obliki. Ohranjeno je izvirno razmerje med višino in širino za sliko, vendar imate v obliki morda prazen prostor.

 4. Ko končate, pritisnite tipko ESC.

Fit a picture inside a shape

Word za splet in PowerPoint za splet možnosti sloga slike, ki vam omogoča, da uporabite vnaprej določeno obliko za sliko. Razpoložljive oblike vključujejo tri različne ovale in več pravokotnikov.

Čeprav v teh aplikacijah ni funkcije »obrezovanje v obliko«, ki jo imajo namizni programi, lahko te osnovne oblike še vedno uporabite za sliko, kot je opisano spodaj:

 1. Vstavite sliko v dokument. (Izberite Vstavi>, nato pa se premaknite do slike, ki jo želite uporabiti.)

 2. Ko je slika izbrana na platnu, na traku izberite zavihek Slika in odprite galerijo Slogi slike:

  V galeriji slogov slik so na voljo tri oblike oval in številni pravokotniki.

 3. Izberite obliko, da jo uporabite za sliko. 

 4. Ko je oblika uporabljena, lahko po potrebi spremenite velikost. 

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridruži se Microsoftu programa Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo prevoda?

Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Ali imate še kakšne povratne informacije? (Izbirno)

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×