ODDFYIELD (funkcija ODDFYIELD)

V tem članku sta opisani sintaksa formule in uporaba funkcije ODDFYIELD v Microsoft Excelu.

Opis

Vrne donos zavarovanja, ki ima prekoračitev (kratko ali dolgo) prvega obdobja.

Sintaksa

ODDFYIELD(poravnava, zapadlost, izdaja, prve_obresti, mera, cena, odkup, pogostost, [osnova])

Pomembno: Datume vnašajte s funkcijo DATE ali kot rezultate drugih formul ali funkcij. Za 23. maj 2008 uporabite DATE(2008;5;23).Če vnašate datume kot besedilo, lahko pride do težav.

V sintaksi funkcije ODDFYIELD so ti argumenti:

 • poravnava    Obvezen. Datum dodelitve zavarovanja. Datum dodelitve zavarovanja je poznejši datum kot datum izdaje, ko je bilo zavarovanje poslano kupcu.

 • zapadlost    Obvezen. Datum zapadlosti zavarovanja. Datum zapadlosti je datum prenehanja veljave zavarovanja.

 • izdaja    Obvezen. Datum izdaje zavarovanja.

 • prve_obresti    Obvezen. Datum prvih obresti zavarovanja.

 • mera    Obvezen. Obrestna mera zavarovanja.

 • cena    Obvezen. Cena zavarovanja.

 • odkup    Obvezen. Vrednost vnovičnega odkupa zavarovanja na 100 USD določene vrednosti.

 • pogostost    Obvezen. Letno število plačil s kuponi. Za letna plačila je vrednost argumenta »pogostost« 1, za polletna 2, za četrtletna pa 4.

 • osnova    Neobvezen. Je vrsta uporabljene osnove za štetje dni.

Osnova

Osnova za štetja dni

0 ali izpuščeno

Ameriško (NASD) 30/360

1

Dejansko/dejansko

2

Dejansko/360

3

Dejansko/365

4

Evropsko 30/360

Opombe

 • Microsoft Excel shrani datume kot zaporedne serijske številke, tako da jih je mogoče uporabiti pri izračunih. Za 1. januar 1900 je privzeta serijska številka 1, za 1. januar 2008 pa je serijska številka 39448, ker je na vrsti 39.448 dni po 1. januarju 1900.

 • Datum poravnave je datum, ko kupec kupi kupon, kot je na primer obveznica. Datum zapadlosti je datum, ko poteče veljavnost kupona. Recimo, da je 30-letna obveznica izdana januarja 1, 2008 in jo kupec kupi šest mesecev pozneje. Datum izdaje bi bil januar 1, 2008, datum poravnave bi bil 1, 2008 in datum zapadlosti bi bil januar 1, 2038, ki je 30 let po januarju 1, 2008, datum izdaje.

 • Argumenti »poravnava«, »zapadlost«, »izdaja«, »prve_obresti« in »osnova so prirezani na cela števila.

 • Če argument» poravnava «,» zapadlost «,» težava «ali» first_coupon «ni veljaven datum, vrne ODDFYIELD #VALUE! .

 • Če je mera < 0 ali če je PR ≤ 0, vrne ODDFYIELD #NUM! .

 • Če je osnova < 0 ali če je osnova > 4, vrne ODDFYIELD #NUM! .

 • Datum mora ustrezati spodaj navedenim pogojem, sicer ODDFYIELD vrne napako z vrednostjo #ŠTEV! :

  zapadlost > prve_obresti > poravnava > izdaja

 • Excel uporablja za izračun ODDFYIELD iterativno tehniko. Ta funkcija uporablja Newtonovo metodo, ki temelji na formuli uporabljeni za funkcijo ODDFPRICE. Donos se spreminja s 100 ponovitvami, dokler ni ocenjena vrednost z danim donosom zelo blizu ceni. Oglejte si ODDFPRICE, da boste spoznali formulo, ki jo ODDFYIELD uporablja.

Primer

Kopirajte vzorčne podatke iz te tabele in jih prilepite v celico A1 v novem Excelovem delovnem listu. Če želite, da formule prikažejo rezultate, jih izberite, pritisnite F2 in nato tipko ENTER. Po potrebi lahko prilagodite širine stolpcev in si ogledate vse podatke.

Podatki

Opis argumenta

11. november 2008

Datum poravnave

1. marec 2021

Datum zapadlosti

15. oktober 2008

Datum izdaje

1. marec 2009

Datum prvih obresti

5,75 %

Odstotek obresti

84,50

Cena

100

Odkupna vrednost

2

Pogostost je polletna

0

Osnova 30/360

Formula

Opis

R ezultat

=ODDFYIELD(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10)

Donos vrednostnega papirja z lihim (dolgim ali kratkim) prvim obdobjem, in sicer za obveznico, ki uporablja pogoje v celicah A2:A10 kot argumente za funkcijo. Rezultat (0,0772 ali 7,72 %).

7,72 %

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

×