V Wordu lahko izberete celotno besedilo v dokumentu (Ctrl+A) ali pa določen del besedila ali elemente v tabeli z miško in tipkovnico. Izberete lahko tudi dele besedila ali elemente na različnih mestih. Izberete lahko na primer odstavek na eni strani in stavek na drugi strani.

Izbira celotnega besedila

 1. Kliknite kjer koli v dokumentu.

 2. Na tipkovnici pritisnite Ctrl+A, da izberete celotno besedilo v dokumentu.

Izbira določenega besedila

Izberete lahko tudi določeno besedo, vrstico z besedilom ali enega ali več odstavkov.

 1. Postavite kazalec pred prvo črko besede, stavka ali odstavka, ki ga želite izbrati.

 2. Kliknite in pridržite ter povlecite kazalec, da izberete želeno besedilo.

Drugi načini izbiranja besedila

 • Če želite izbrati le eno besedo, jo hitro dvokliknite.

 • Če želite izbrati vrstico besedila, postavite kazalec na začetek vrstice in pritisnite Shift + puščica dol.

 • Če želite izbrati odstavek, postavite kazalec na začetek odstavka in pritisnite Ctrl + Shift + puščica dol.

Izbiranje besedila z miško

Izbiranje besedila v telesu dokumenta

Opombe: Če želite izbrati celoten dokument, naredite nekaj od tega:

 • Na zavihku Osnovno v skupini Urejanje kliknite Izberi in nato Izberi vse.

 • Premaknite kazalec na levo stran besedila, da se spremeni v puščico desno, in nato trikrat kliknite.

Če želite izbrati

Naredite to

Poljubno količino besedila

Kliknite mesto, kjer želite začeti izbor, držite pritisnjeno levo tipko miške in nato povlecite kazalec miške prek besedila, ki ga želite izbrati.

Besedo

Dvokliknite poljubno mesto v besedi.

Vrstico besedila

Premaknite kazalec na levo stran vrstice, da se spremeni v puščico desno, in nato kliknite.

Stavek

Držite pritisnjeno tipko CTRL in nato kliknite poljubno mesto v stavku.

Odstavek

Trikrat kliknite poljubno mesto v odstavku.

Več odstavkov

Postavite kazalec levo od prvega odstavka, dokler se ne spremeni v puščico desno; nato pritisnite in pridržite levo tipko miške, medtem ko vlečete kazalec miške gor ali dol.

Večji odsek besedila

Kliknite na začetku izbora, pomaknite se na konec izbora in nato držite tipko Shift ter hkrati kliknite mesto, kjer naj se izbira konča.

Celoten dokument

Premaknite kazalec na levo stran besedila, da se spremeni v puščico desno, in nato trikrat kliknite.

Glave in noge

V pogledu postavitve tiskanja dvokliknite zatemnjeno besedilo glave ali noge. Premaknite kazalec na levo stran glave ali noge, da se spremeni v puščico desno, in nato kliknite.

Sprotne in končne opombe

Kliknite besedilo sprotne ali končne opombe, premaknite kazalec na levo stran besedila, da se spremeni v puščico desno, in nato kliknite.

Navpični odsek besedila

Pridržite tipko ALT in povlecite kazalec čez besedilo.

Polje z besedilom ali okvir

Premaknite kazalec nad obrobo okvirja ali polja z besedilom, da se spremeni v štirismerno puščico, in nato kliknite.

Izbiranje elementov v tabeli

Če želite izbrati

Naredite to

Vsebino celice

Kliknite v celico. V razdelku Orodja za tabele kliknite zavihek Postavitev. V skupini Tabela kliknite Izberi in nato Izberi celico.

Vsebino vrstice

Kliknite v vrstico. V razdelku Orodja za tabele kliknite zavihek Postavitev. V skupini Tabela kliknite Izberi in nato Izberi vrstico.

Vsebino stolpca

Kliknite v stolpec. V razdelku Orodja za tabele kliknite zavihek Postavitev. V skupini Tabela kliknite Izberi in nato Izberi stolpec.

Vsebino več celic, vrstic ali stolpcev

Kliknite celico, vrstico ali stolpec in nato pridržite levo tipko miške ter povlecite čez vse celice, vrstice ali stolpce z vsebino, ki jo želite izbrati. Če želite izbrati vsebino celic, vrstic ali stolpcev, ki niso eden ob drugem, kliknite prvo celico, vrstico ali stolpec, pritisnite tipko CTRL in nato kliknite ostale celice, vrstice ali stolpce z vsebino, ki jo želite izbrati.

Vsebina celotne tabele

Kliknite v tabelo. V razdelku Orodja za tabele kliknite zavihek Postavitev. V skupini Tabela kliknite Izberi in nato Izberi tabelo.

Izbiranje besedila na različnih mestih

Izberete lahko besedilo ali elemente v tabeli, ki niso drug ob drugem. Izberete lahko na primer odstavek na eni strani in stavek na drugi strani.

 1. Izberite del besedila ali element v tabeli.

 2. Pritisnite in držite tipko CTRL ter izberite poljubno dodatno besedilo ali element v tabeli.

Izbiranje besedila v orisnem pogledu

Če si želite ogledati dokument v orisnem pogledu, kliknite zavihek Pogled in nato Oris v skupini Pogledi dokumenta.

Če želite izbrati

Premaknite kazalec na

Naslov

Levo stran naslova, da se spremeni v puščico desno, in nato kliknite.

Naslov, njegov podnaslov in telo besedila

Levo stran naslova, da se spremeni v puščico desno, in nato dvokliknite.

Odstavek v telesu besedila

Levo stran odstavka, da se spremeni v puščico desno, in nato kliknite.

Več naslovov ali odstavkov v telesu besedila

Levo stran besedila, da se spremeni v puščico desno, in nato povlecite gor ali dol.

Opombe: 

 • Če v orisnem pogledu enkrat kliknete levo od odstavka, izberete celoten odstavek in ne le ene vrstice.

 • Če izberete naslov, ki vsebuje strnjeno podrejeno besedilo, je izbrano tudi to besedilo (čeprav ni vidno). Vse spremembe, ki jih naredite v naslovu – na primer premikanje, kopiranje ali brisanje, vplivajo tudi na strnjeno besedilo.

Izbiranje besedila s tipkovnico

Izbiranje besedila v telesu dokumenta

Opomba: Če želite izbrati celoten dokument, pritisnite Ctrl+A.

Če želite izbrati

Naredite to

En znak v desno

Pritisnite SHIFT+puščica desno.

En znak v levo

Pritisnite SHIFT+puščica levo.

Besedo od začetka do konca

Postavite točko vstavljanja na začetek besede in pritisnite CTRL + SHIFT + puščica desno.

Besedo od konca do začetka

Premaknite kazalec na konec besede in nato pritisnite CTRL + SHIFT + puščica levo.

Vrstico od začetka do konca

Pritisnite tipko HOME in nato SHIFT + END.

Vrstico od konca do začetka

Pritisnite tipko END in nato SHIFT + HOME.

Eno vrstico navzdol

Pritisnite tipko END in nato SHIFT + puščica dol.

Eno vrstico navzgor

Pritisnite tipko HOME in nato SHIFT + puščica gor.

Odstavek od začetka do konca

Premaknite kazalec na začetek odstavka in pritisnite CTRL + SHIFT + puščica dol.

Odstavek od konca do začetka

Premaknite kazalec na začetek odstavka in pritisnite CTRL + SHIFT + puščica gor.

Dokument od konca do začetka

Premaknite kazalec na konec dokumenta in nato pritisnite CTRL + SHIFT + HOME.

Dokument od začetka do konca

Premaknite kazalec na začetek dokumenta in nato pritisnite CTRL + SHIFT + END.

Od začetka do konca okna

Premaknite kazalec na začetek okna in pritisnite ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN.

Celoten dokument

Pritisnite CTRL+A.

Navpični odsek besedila

Pritisnite CTRL+SHIFT+F8 in uporabite puščične tipke. Način izbiranja izklopite s tipko ESC.

Najbližji znak

S tipko F8 vklopite način izbiranja in nato pritisnite puščično tipko levo ali desno; način izbiranja izklopite s tipko ESC.

Besedo, stavek, odstavek ali dokument

S tipko F8 vklopite način izbiranja in nato enkrat pritisnite F8, da izberete besedo; dvakrat, da izberete stavek; trikrat, da izberete odstavek; ali štirikrat, da izberete dokument. Način izbiranja izklopite s tipko ESC.

Izbiranje elementov v tabeli

Če želite izbrati

Naredite to

Vsebino celice v desno

Pritisnite tabulatorko.

Vsebino celico v levo

Pritisnite SHIFT+tabulatorko.

Vsebino sosednjih celic

Držite tipko SHIFT, medtem ko pritiskate ustrezno puščično tipko, dokler ne izberete vsebine vseh želenih celic.

Vsebino stolpca

Kliknite v zgornjo ali spodnjo celico stolpca. Držite tipko SHIFT, medtem ko pritiskate zaporedoma puščično tipko gor ali dol, dokler ne izberete vsebine stolpca.

Vsebina celotne tabele

Kliknite v tabelo in nato pritisnite ALT+5 na številski tipkovnici (z izklopljeno tipko NUM LOCK).

Ustavitev izbiranja celotne besede

 1. Kliknite zavihek Datoteka in nato Možnosti.

 2. Kliknite Dodatno.

 3. V razdelku Možnosti urejanja počistite potrditveno polje zraven Pri izbiranju samodejno izberi celotno besedo.

Pomembno:  Office 2007 ni več podprt za. Nadgradite na Microsoft 365, če želite delati kjer koli v kateri koli napravi in še naprej biti deležni podpore.

Nadgradi zdaj

Izbiranje besedila z miško

Izbiranje besedila v telesu dokumenta

Opomba: Če želite izbrati celoten dokument, naredite nekaj od tega:

 • Na zavihku Osnovno v skupini Urejanje kliknite Izberi in nato Izberi vse.

  Slika Wordovega traku

 • Premaknite kazalec na levo stran besedila, da se spremeni v puščico desno, in nato trikrat kliknite.

Če želite izbrati

Naredite to

Poljubno količino besedila

Kliknite mesto, kjer želite začeti izbor, držite pritisnjeno levo tipko miške in nato povlecite kazalec miške prek besedila, ki ga želite izbrati.

Besedo

Dvokliknite poljubno mesto v besedi.

Vrstico besedila

Premaknite kazalec na levo stran vrstice, da se spremeni v puščico desno, in nato kliknite.

Stavek

Držite pritisnjeno tipko CTRL in nato kliknite poljubno mesto v stavku.

Odstavek

Trikrat kliknite poljubno mesto v odstavku.

Več odstavkov

Postavite kazalec levo od prvega odstavka, dokler se ne spremeni v puščico desno; nato pritisnite in pridržite levo tipko miške, medtem ko vlečete kazalec miške gor ali dol.

Večji odsek besedila

Kliknite na začetku izbora, pomaknite se na konec izbora in nato držite tipko Shift ter hkrati kliknite mesto, kjer naj se izbira konča.

Celoten dokument

Premaknite kazalec na levo stran besedila, da se spremeni v puščico desno, in nato trikrat kliknite.

Glave in noge

V pogledu postavitve tiskanja dvokliknite zatemnjeno besedilo glave ali noge. Premaknite kazalec na levo stran glave ali noge, da se spremeni v puščico desno, in nato kliknite.

Sprotne in končne opombe

Kliknite besedilo sprotne ali končne opombe, premaknite kazalec na levo stran besedila, da se spremeni v puščico desno, in nato kliknite.

Navpični odsek besedila

Pridržite tipko ALT in povlecite kazalec čez besedilo.

Polje z besedilom ali okvir

Premaknite kazalec nad obrobo okvirja ali polja z besedilom, da se spremeni v štirismerno puščico, in nato kliknite.

Izbiranje elementov v tabeli

Če želite izbrati

Naredite to

Vsebino celice

Kliknite v celico. V razdelku Orodja za tabele kliknite zavihek Postavitev. V skupini Tabela kliknite Izberi in nato Izberi celico.

Vsebino vrstice

Kliknite v vrstico. V razdelku Orodja za tabele kliknite zavihek Postavitev. V skupini Tabela kliknite Izberi in nato Izberi vrstico.

Vsebino stolpca

Kliknite v stolpec. V razdelku Orodja za tabele kliknite zavihek Postavitev. V skupini Tabela kliknite Izberi in nato Izberi stolpec.

Vsebino več celic, vrstic ali stolpcev

Kliknite celico, vrstico ali stolpec in nato pridržite levo tipko miške ter povlecite čez vse celice, vrstice ali stolpce z vsebino, ki jo želite izbrati. Če želite izbrati vsebino celic, vrstic ali stolpcev, ki niso eden ob drugem, kliknite prvo celico, vrstico ali stolpec, pritisnite tipko CTRL in nato kliknite ostale celice, vrstice ali stolpce z vsebino, ki jo želite izbrati.

Vsebina celotne tabele

Kliknite v tabelo. V razdelku Orodja za tabele kliknite zavihek Postavitev. V skupini Tabela kliknite Izberi in nato Izberi tabelo.

Izbiranje besedila na različnih mestih

Izberete lahko besedilo ali elemente v tabeli, ki niso drug ob drugem. Izberete lahko na primer odstavek na eni strani in stavek na drugi strani.

 1. Izberite del besedila ali element v tabeli.

 2. Pritisnite in držite tipko CTRL ter izberite poljubno dodatno besedilo ali element v tabeli.

Izbiranje besedila v orisnem pogledu

Če si želite ogledati dokument v orisnem pogledu, kliknite zavihek Pogled in nato Oris v skupini Pogledi dokumenta.

Če želite izbrati

Premaknite kazalec na

Naslov

Levo stran naslova, da se spremeni v puščico desno, in nato kliknite.

Naslov, njegov podnaslov in telo besedila

Levo stran naslova, da se spremeni v puščico desno, in nato dvokliknite.

Odstavek v telesu besedila

Levo stran odstavka, da se spremeni v puščico desno, in nato kliknite.

Več naslovov ali odstavkov v telesu besedila

Levo stran besedila, da se spremeni v puščico desno, in nato povlecite gor ali dol.

Opombe: 

 • Če v orisnem pogledu enkrat kliknete levo od odstavka, izberete celoten odstavek in ne le ene vrstice.

 • Če izberete naslov, ki vsebuje strnjeno podrejeno besedilo, je izbrano tudi to besedilo (čeprav ni vidno). Vse spremembe, ki jih naredite v naslovu – na primer premikanje, kopiranje ali brisanje, vplivajo tudi na strnjeno besedilo.

Izbiranje besedila s tipkovnico

Izbiranje besedila v telesu dokumenta

Opomba: Če želite izbrati celoten dokument, pritisnite Ctrl+A.

Če želite izbrati

Naredite to

En znak v desno

Pritisnite SHIFT+puščica desno.

En znak v levo

Pritisnite SHIFT+puščica levo.

Besedo od začetka do konca

Postavite točko vstavljanja na začetek besede in pritisnite CTRL + SHIFT + puščica desno.

Besedo od konca do začetka

Premaknite kazalec na konec besede in nato pritisnite CTRL + SHIFT + puščica levo.

Vrstico od začetka do konca

Pritisnite tipko HOME in nato SHIFT + END.

Vrstico od konca do začetka

Pritisnite tipko END in nato SHIFT + HOME.

Eno vrstico navzdol

Pritisnite tipko END in nato SHIFT + puščica dol.

Eno vrstico navzgor

Pritisnite tipko HOME in nato SHIFT + puščica gor.

Odstavek od začetka do konca

Premaknite kazalec na začetek odstavka in pritisnite CTRL + SHIFT + puščica dol.

Odstavek od konca do začetka

Premaknite kazalec na začetek odstavka in pritisnite CTRL + SHIFT + puščica gor.

Dokument od konca do začetka

Premaknite kazalec na konec dokumenta in nato pritisnite CTRL + SHIFT + HOME.

Dokument od začetka do konca

Premaknite kazalec na začetek dokumenta in nato pritisnite CTRL + SHIFT + END.

Od začetka do konca okna

Premaknite kazalec na začetek okna in pritisnite ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN.

Celoten dokument

Pritisnite CTRL+A.

Navpični odsek besedila

Pritisnite CTRL+SHIFT+F8 in uporabite puščične tipke. Način izbiranja izklopite s tipko ESC.

Najbližji znak

S tipko F8 vklopite način izbiranja in nato pritisnite puščično tipko levo ali desno; način izbiranja izklopite s tipko ESC.

Besedo, stavek, odstavek ali dokument

S tipko F8 vklopite način izbiranja in nato enkrat pritisnite F8, da izberete besedo; dvakrat, da izberete stavek; trikrat, da izberete odstavek; ali štirikrat, da izberete dokument. Način izbiranja izklopite s tipko ESC.

Izbiranje elementov v tabeli

Če želite izbrati

Naredite to

Vsebino celice v desno

Pritisnite tabulatorko.

Vsebino celico v levo

Pritisnite SHIFT+tabulatorko.

Vsebino sosednjih celic

Držite tipko SHIFT, medtem ko pritiskate ustrezno puščično tipko, dokler ne izberete vsebine vseh želenih celic.

Vsebino stolpca

Kliknite v zgornjo ali spodnjo celico stolpca. Držite tipko SHIFT, medtem ko pritiskate ustrezno puščično tipko gor ali dol, dokler ne izberete vsebine stolpca.

Vsebina celotne tabele

Kliknite v tabelo in nato pritisnite ALT+5 na številski tipkovnici (z izklopljeno tipko NUM LOCK).

Ustavitev izbiranja celotne besede

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Podoba gumba in nato Wordove možnosti.

 2. Kliknite Dodatno.

 3. V razdelku Možnosti urejanja počistite potrditveno polje zraven Pri izbiranju samodejno izberi celotno besedo.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo prevoda?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×