V tem članku sta opisani sintaksa formule in uporaba funkcije PEARSON v Microsoft Excelu.

Opis

Vrne Pearsonov korelacijski koeficient r, ki je kazalec brez razsežnosti z vrednostmi na zaprtem intervalu -1,0 do 1,0. Odraža mero linearnega razmerja med dvema množicama (naboroma) podatkov.

Sintaksa

PEARSON(matrika1, matrika2)

V sintaksi funkcije PEARSON so ti argumenti:

  • matrika1    Obvezen. Množica neodvisnih vrednosti.

  • matrika2    Obvezen. Množica odvisnih vrednosti.

Opombe

  • Argumenti morajo biti števila ali imena, matrike ali pa sklici, ki vsebujejo števila.

  • Če argument, ki je matrika ali sklic, vsebuje besedilo, logične vrednosti ali prazne celice, program te vrednosti prezre; vendar pa upošteva celice z vrednostmi nič.

  • Če sta argumenta »matrika1« in »matrika2« prazna ali če imata različno število podatkovnih točk, vrne funkcija PEARSON napako z vrednostjo #N/V.

  • Formula za Pearsonov koeficient »r« korelacije momenta zmnožka je:

    Enačba

    kjer sta x in y vzorčni srednji vrednosti AVERAGE(matrika1) in AVERAGE(matrika2).

Primer

Kopirajte vzorčne podatke iz te tabele in jih prilepite v celico A1 v novem Excelovem delovnem listu. Če želite, da formule prikažejo rezultate, jih izberite, pritisnite F2 in nato tipko ENTER. Po potrebi lahko prilagodite širine stolpcev in si ogledate vse podatke.

Podatki

Neodvisne vrednosti

Odvisne vrednosti

9

10

7

6

5

1

3

5

1

3

Formula

Opis (rezultat)

R ezultat

=PEARSON(A3:A7,B3:B7)

Pearsonov koeficient korelacije momenta zmnožka za zgornje nize podatkov (0,699379)

0,699379

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×