Primeri pogojev poizvedb

S pogoji poizvedbe lahko prikažete določene elemente v Accessovi zbirki podatkov. Če se element ujema z vsemi pogoji, ki ste jih vnesli, se pojavi v rezultatih poizvedbe.

Če želite v Accessovo poizvedbo dodati pogoj, odprite poizvedbo v pogledu načrta in določite polja (stolpce), za katere želite določiti pogoj. Če polja ni v mreži načrta, dvokliknite polje, da ga dodate v mrežo načrta, nato pa v vrstico Pogoji za to polje vnesite pogoj. Če niste prepričani, kako to naredite, preberite Uvod v poizvedbe.

Pogoj poizvedbe je izraz, ki ga Access primerja z vrednostjo polja poizvedbe, da nato določi, ali naj vključi zapis, ki vsebuje posamezno vrednost. Na primer = "Chicago" je izraz, ki ga Access lahko primerja z vrednostmi v besedilnem polju v poizvedbi. Če je vrednost za to polje v določenem zapisu "Chicago", Access vključi zapis v rezultate poizvedbe.

V tem članku je navedenih nekaj najpogosteje uporabljenih pogojev, ki jih lahko uporabite kot izhodišče za ustvarjanje lastnih pogojev. Primeri so združeni po podatkovnih tipih.

V tej temi

Uvod v pogoje poizvedbe

Pogoj je podoben formuli – gre za niz, ki je lahko sestavljen iz sklicev na polja, operatorjev in konstant. Pogoji poizvedbe se v programu Access imenujejo tudi izrazi.

V teh tabelah je prikazanih nekaj primerov pogojev in razloženo, kako delujejo.

Pogoji

Opis

> 25 in < 50

Ta pogoj velja za polje »Število«, na primer »Cena« ali »EnotNaZalogi«. Vključuje samo tiste zapise, kjer polje »Cena« ali »EnotNaZalogi« vsebuje vrednost, večjo od 25 in manjšo od 50.

DateDiff ("yyyy", [RojstniDatum], Date()) > 30

Ta pogoj velja za polje »Datum/čas«, na primer za »RojstniDatum«. V rezultat poizvedbe so vključeni le zapisi, pri katerih je število let med rojstnim datumom in današnjim datumom večje od 30.

Is Null

Ta pogoj lahko uporabite za vse vrste polj, da se pokažejo zapisi, pri katerih je vrednost polja ničelna.

Kot lahko vidite, se lahko pogoji med seboj zelo razlikujejo, odvisno od podatkovnega tipa polja, za katerega veljajo, in vaših posebnih zahtev. Nekateri pogoji so preprosti in uporabljajo osnovne operatorje in konstante. Drugi so zapletenejši in uporabljajo funkcije, posebne operatorje, vključujejo pa tudi sklice na polja.

V tej temi je seznam najpogosteje uporabljenih pogojev glede na vrsto podatkov. Če primeri v tej temi ne izpolnjujejo vaših posebnih zahtev, boste morda morali napisati svoje pogoje. Preden pa to storite, morate najprej spoznati celoten seznam funkcij, operatorjev, posebnih znakov in sintaks za izraze, ki se nanašajo na polja in nize.

Tukaj boste videli, kje in kako dodate pogoje. Če želite dodati pogoj v poizvedbo, morate odpreti poizvedbo v pogledu načrta. Nato določite polja, za katera želite določiti pogoj. Če polje ni v mreži načrta, ga lahko dodate tako, da ga povlečete iz okna za načrt poizvedbe v mrežo polj, ali tako, da dvokliknete polje (po dvokliku je polje samodejno dodano v naslednji prazen stolpec v mreži polja). Na koncu vnesite pogoj v vrstico Pogoji.

Pogoje, ki jih določite za različna polja v vrstici Pogoji, lahko združite z operatorjem AND. Povedano drugače, pogoji, določeni v poljih »Mesto« in »Rojstni datum« so interpretirani tako:

Mesto = "Chicago" AND RojstniDatum < DateAdd (" yyyy ", -40, Date())

Pogoja za »Mesto« in »RojstniDatum«

1. Polji »Mesto« in »RojstniDatum« vključujeta pogoj.

2. Ta pogoj bodo izpolnjevali le zapisi, pri katerih je vrednost za polje »Mesto« enaka Chicago.

3. Ta pogoj bodo izpolnjevali le zapisi, ki so stari najmanj 40 let.

4. Rezultat bo prikazal le zapise, ki izpolnjujejo oba pogoja.

Kaj če želite zagotoviti, da bo izpolnjen le eden od pogojev? Povedano drugače, kako lahko vnesete nadometne pogoje?

Če imate nadomestni pogoji ali dva nabora neodvisnih pogojev, kjer je dovolj, da ustrezajo enemu naboru, uporabite vrstici Pogoji in OR v mreži načrta.

Nadomestni pogoji

1. Pogoj »Mesto« je določen v vrstici »Pogoji«.

2. Pogoj »RojstniDatum« je določen v vrstici OR.

Pogoja, ki sta navedena v vrstici Pogoji in OR, sta združena z operatorjem OR, kot je prikazano spodaj:

Mesto = "Chicago" OR RojstniDatum < DateAdd("yyyy", -40, Datum())

Če želite določiti več nadomestnih pogojev, uporabite vrstice pod vrstico OR.

Preden nadaljujete s primeri, upoštevajte to:

 • Če je pogoj začasen ali pa se pogosto spreminja, lahko filtrirate rezultat poizvedbe, namesto da bi pogosto spreminjali pogoje poizvedbe. Filter je začasen pogoj, ki spremeni rezultat poizvedbe, ne da bi spremenil načrt poizvedbe. Če želite več informacij o filtrih, glejte članek Uporaba filtra za prikaz izbranih zapisov v Accessovi zbirki podatkov.

 • Če se polja s pogoji ne spreminjajo, pogosto pa se spreminjajo vrednosti, ki vas zanimajo, lahko ustvarite poizvedbo s parametri. Poizvedba s parametri pozove uporabnika, da vnese vrednosti polj in nato uporabi te vrednosti za ustvarjanje pogojev poizvedbe. Če želite več informacij o poizvedbah s parametri, glejte članek Uporaba parametrov v poizvedbah in poročilih.

Pogoji za polja »Besedilo«, »Zapiski« in »Hiperpovezava«

Opomba: Od programa Access 2013 naprej se polja z besedilom imenujejo Kratko besedilo, polja Memo pa se imenujejo Dolgo besedilo.

Ti primeri so za polje »DržavaObmočje« v poizvedbi, ki temelji na tabeli, v kateri so shranjeni podatki o stikih. Pogoj je določen v vrstici Pogoji polja v mreži načrta.

Pogoj »DržavaObmočje«

Pogoj, ki ga določite za polje »Hiperpovezava«, je privzeto uporabljen za prikaz besedilnega dela vrednosti polja. Če želite določiti pogoje za ciljni del enotnega lokatorja virov (URL) vrednosti, uporabite izraz DelHiperpovezave. Sintaksa tega izraza je videti tako: HyperlinkPart([Tabela1].[Polje1],1) = "http://www.microsoft.com/", pri čemer je »Tabela1« ime tabele, ki vsebuje polje s hiperpovezavo, »Polje1« je polje s hiperpovezavo, http://www.microsoft.com pa je želeni spletni naslov, ki naj se ujema.

Če želite vključiti zapise, ki ...

Uporabite ta pogoj

Rezultat poizvedbe

Se točno ujemajo z vrednostjo, na primer »Kitajska«.

"Kitajska"

Vrne zapise, v katerih je polje »DržavaObmočje« nastavljeno na »Kitajska«.

Se ne ujemajo z vrednostjo, na primer »Mehika«.

Not "Mehika"

Vrne zapise, v katerih je polje »DržavaObmočje« nastavljeno na državo/območje, ki ni »Mehika«.

Se začnejo z navedenim nizom, na primer »U«.

Like U*

Vrne zapise za vse države/območja, katerih imena se začnejo z »U«, na primer »Urugvaj« ali »Ukrajina«.

Opomba: Zvezdica (*), ki jo uporabite v izrazu, nadomesti kateri koli niz znakov – imenuje se tudi nadomestni znak. Če si želite ogledati seznam takih znakov, preberite članek Sklic na Accessov nadomestni znak.

Se ne ujemajo z navedenim nizom, na primer »U«.

Not like U*

Vrne zapise za vse države/območja, katerih imena se začnejo z znakom, ki ni »U«.

Imajo naveden niz, na primer »Koreja«.

Like "*Koreja*"

Vrne zapise za vse države/območja, v katerih je niz »Koreja«.

Ne vsebujejo navedenega niza, na primer »Koreja«.

Not Like "*Koreja*"

Vrne zapise za vse države/območja, v katerih ni niza »Koreja«.

Se končajo z navedenim nizom, na primer »ija«.

Like "*ija"

Vrne zapise za vse države/območja, katerih imena se končajo z »ija«, na primer »Brazilija« in »Avstrija«.

Se ne končajo z navedenim nizom, na primer »ija«.

Not Like "*ija"

Vrne zapise za vse države/območja, katerih imena se ne končajo z »ija«, na primer »Brazilija« in »Avstrija«.

Vsebujejo ničelne (ali manjkajoče) vrednosti.

Is Null

Vrne zapise, ki v polju nimajo vrednosti.

Nimajo ničelnih vrednosti.

Is Not Null

Vrne zapise, ki imajo v polju vrednost.

Imajo nize ničelne dolžine.

"" (dva narekovaja)

Vrne zapise, v katerih je polje nastavljeno na prazno (vendar ne na ničelno) vrednost. Zapisi prodaje v drug oddelek imajo lahko na primer prazno vrednost v polju »DržavaObmočje«.

Nimajo nizov ničelne dolžine.

Not ""

Vrne zapise, v katerih ima polje »DržavaObmočje« vrednost, ki ni prazna.

Imajo ničelne vrednosti ali nize ničelne dolžine.

"" Or Is Null

Vrne zapise, ki v polju nimajo vrednosti ali pa je polje nastavljeno na prazno vrednost.

Niso prazni.

Is Not Null And Not ""

Vrne zapise, v katerih polje »DržavaObmočje« nima prazne vrednosti niti ničelne vrednosti.

Sledijo vrednosti, na primer »Mehika«, ko jih razvrstite po abecednem vrstnem redu.

>= "Mehika"

Vrne zapise vseh držav/območij od Mehike in vse do konca abecede.

So v določenem obsegu, na primer od A do D.

Like "[A-D]*"

Vrne zapise za države/območja, katerih imena se začnejo s črkami od A do D.

Ujemajo z eno od obeh vrednosti, na primer »ZDA« ali »VB«.

"ZDA" Or "VB"

Vrne zapise za ZDA in veliko Britanijo.

Imajo eno od vrednosti na seznamu vrednosti.

In("Francija"; "Kitajska"; "Nemčija"; "Japonska")

Vrne zapise za vse države/območja, navedena na seznamu.

Imajo določene znake na določenem mestu v vrednosti polja.

Right([DržavaObmočje]; 1) = "n"

Vrne zapise za vse države/območja, ki se končajo s črko »y«.

Imajo zahtevano dolžino.

Len([DržavaObmočje]) > 10

Za vse države/območja, katerih ime je daljše od 10 znakov.

Se ujemajo z določenim vzorcem.

Like "Ira?"

Vrne zapise za vse države/območja, na primer Iran in Irak, ki imajo 4 črke in se prvi trije znaki začenjajo na »Ira«.

Opomba: Ko sta znaka ? in _ uporabljena v izrazu, predstavljata en sam znak – ti se imenujejo tudi nadomestni znaki. Znaka _ ni mogoče uporabiti v istem izrazu kot znak ?, niti ga ne morete uporabiti v izrazu z nadomestnim znakom *. Nadomestni znak _ lahko uporabite v izrazu, ki vsebuje tudi nadomestni znak %.

Pogoji za polja »Število«, »Valuta« in »Samoštevilo«

Ti primeri so za polje »CenaEnote« v poizvedbi, ki temelji na tabeli, v kateri so shranjeni podatki o izdelkih. Pogoj je določen v vrstici Pogoji polja v mreži načrta poizvedbe.

Pogoj »CenaEnote«

Če želite vključiti zapise, ki ...

Uporabite ta pogoj

Rezultat poizvedbe

Se točno ujemajo z vrednostjo, na primer 100.

100

Vrne zapise, v katerih je cena enote izdelka 100 €.

Se ne ujemajo z vrednostjo, na primer 1000.

Not 1000

Vrne zapise, v katerih cena enote izdelka ni 1000 €.

Imajo vrednost, ki je manjša od določene vrednosti, na primer 100.

< 100
<= 100

Vrne zapise, pri katerih je cena enote manjša od 100 € (< 100). Drugi izraz (<=100) prikaže zapise, pri katerih je cena enote manjša ali enaka 100 €.

Imajo vrednost, ki je večja od določene vrednosti, na primer 99,99.

>99,99
>=99,99

Vrne zapise, pri katerih je cena enote večja od 99,99 € (>99,99). Drugi izraz prikaže zapise, pri katerih je cena enote večja ali enaka 99,99 €.

Imajo eno od dveh vrednosti, na primer 20 ali 25.

20 or 25

Vrne zapise, v katerih je cena enote 20 € ali 25 €.

Imajo vrednost, ki je v obsegu vrednosti.

>49,99 and <99,99
–ali–
Between 50 and 100

Vrne zapise, v katerih je cena enote med (vendar ne vključno z) 49,99 € in 99,99 €.

Imajo vrednost, ki je zunaj obsega.

<50 or >100

Rezultat vrne zapise, v katerih cena enote ni med 50 € ali 100 €.

Imajo eno od več določenih vrednosti.

In(20; 25; 30)

Rezultat vrne zapise, v katerih je cena enote 20 €, 25 € ali 30 €.

Imajo vrednost, ki se konča z navedenimi števkami.

Like "*4,99"

Rezultat vrne zapise, v katerih se cena enote konča z »4,99«, na primer 4,99 €, 14,99 €, 24,99 € itd.

Opomba: Ko sta znaka * and % uporabljena v izrazu, predstavljata katero koli število znakov – ti se imenujejo tudi nadomestni znaki. Znaka % ni mogoče uporabiti v istem izrazu kot znak * , niti ga ne morete uporabiti v izrazu z nadomestnim znakom ?. Nadomestni znak % lahko uporabite v izrazu, ki vsebuje tudi nadomestni znak _.

Vsebujejo ničelne (ali manjkajoče) vrednosti.

Is Null

Vrne zapise, pri katerih v polje »CenaEnote« ni vnesena nobena vrednost.

Imajo vrednosti, ki niso ničelne.

Is Not Null

Vrne zapise, pri katerih je v polje »CenaEnote« vnesena vrednost.

Pogoji za polja »Datum/čas«

Ti primeri so za polje »DatumNaročila« v poizvedbi, ki temelji na tabeli, v kateri so shranjeni podatki o naročilih. Pogoj je določen v vrstici Pogoji polja v mreži načrta poizvedbe.

Pogoj »DatumNaročila«

Če želite vključiti zapise, ki ...

Uporabite ta pogoj

Rezultat poizvedbe

Se popolnoma ujemajo z vrednostjo, na primer 2/2/2006.

#2/2/2006#

Vrne zapise transakcij, ki so bile opravljene 2. februarja 2006. Pred in za datumsko vrednost ne pozabite vnesti znaka #, da bo Access lahko razlikoval med datumskimi vrednostmi in besedilnimi nizi.

Se ne ujemajo z vrednostjo, na primer 2/2/2006.

Not #2/2/2006#

Vrne zapise transakcij, ki niso bile opravljene 2. februarja 2006.

Vsebuje vrednosti pred določenim datumom, npr. 2/2/2006.

< #2/2/2006#

Rezultat vrne zapise transakcij, ki so bile opravljene pred 2. februarjem 2006.

Če si želite ogledati transakcije, ki so bile opravljene na ta datum ali pred njim, uporabite operator <= namesto operatorja <.

Vsebuje vrednosti po določenem datumu, npr. 2/2/2006.

> #2/2/2006#

Vrne zapise transakcij, ki so bile opravljene po 2. februarju 2006.

Če si želite ogledati transakcije, ki so bile opravljene na ta datum ali po njem, uporabite operator >= namesto operatorja >.

Vsebuje vrednosti znotraj datumskega obsega.

>#2/2/2006# and <#2/4/2006#

Vrne zapise, pri katerih se je transakcija zgodila med 2. februarjem 2006 in 4. februarjem 2006.

Obseg vrednosti, vključno s končnima točkama, lahko filtrirate tudi z operatorjem Between. Na primer: »Between #2/2/2006# and #2/4/2006#« je enako kot »>=#2/2/2006# and <=#2/4/2006#«.

Vsebujejo vrednosti zunaj obsega

<#2/2/2006# or >#2/4/2006#

Vrne zapise, pri katerih je transakcij potekala pred 2. februarjem 2006 ali po 4. februarju 2006.

Vsebujejo eno od dveh vrednosti, npr. 2/2/2006 ali 2/3/2006.

#2/2/2006# or #2/3/2006#

Vrne zapise transakcij, ki so bile opravljene 2. februarja 2006 ali 3. februarja 2006.

vsebujejo eno od vrednosti

In (#2/1/2006#, #3/1/2006#, #4/1/2006#)

Vrne zapise, pri katerih se je transakcija zgodila 1. februarja 2006, 1. marca 2006 ali 1. aprila 2006.

Vsebujejo datum, ki je v določenem mesecu (ne glede na leto), npr. decembra.

DatePart("m", [DatumProdaje]) = 12

Vrne zapise, pri katerih se je transakcija zgodila decembra katerega koli leta.

Vsebujejo datum, ki je v določenem četrtletju (ne glede na leto), na primer v prvem četrtletju

DatePart("q", [DatumProdaje]) = 1

Vrne zapise, pri katerih se je transakcija zgodila v prvem četrtletju katerega koli leta.

vsebujejo današnji datum

Date()

Vrne zapise transakcij, ki so bile opravljene na trenutni dan. Če je današnji datum 2/2/2006, boste videli zapise, pri katerih je polje »DatumNaročila« nastavljeno na 2. februar 2006.

vsebujejo včerajšnji datum

Date()-1

Vrne zapise transakcij, ki so bile opravljene en dan pred trenutnim dnem. Če je današnji datum 2/2/2006, boste videli zapise za 1. februar 2006.

vsebujejo jutrišnji datum

Date() + 1

Vrne zapise transakcij, ki so se zgodile en dan po trenutnem dnevu. Če je današnji datum 2/2/2006, boste videli zapise za 3. februar 2006.

Vsebujejo datume, ki sodijo v trenutni teden

DatePart("ww", [DatumProdaje]) = DatePart("ww", Date()) and Year( [DatumProdaje]) = Year(Date())

Rezultat vrne zapise transakcij, ki so bile opravljene v trenutnem tednu. Teden se začne v nedeljo in se konča v soboto.

Vsebujejo datume, ki sodijo v prejšnji teden.

Year([DatumProdaje])* 53 + DatePart("ww", [DatumProdaje]) = Year(Date())* 53 + DatePart("ww", Date()) - 1

Vrne zapise transakcij, ki so bile opravljene v prejšnjem tednu. Teden se začne v nedeljo in se konča v soboto.

Vsebujejo datume, ki sodijo v prihodnji teden.

Year([DatumProdaje])* 53+DatePart("ww", [DatumProdaje]) = Year(Date())* 53+DatePart("ww", Date()) + 1

Vrne zapise transakcij, ki se bodo zgodile naslednji teden. Teden se začne v nedeljo in se konča v soboto.

Vsebujejo datum, ki sodi med zadnjih sedem dni.

Between Date() and Date()-6

Vrne zapise transakcij, ki so bile opravljene v zadnjih 7 dneh. Če je današnji datum 2/2/2006, boste videli zapise za obdobje od 24. januarja 2006 do 2. februarja 2006.

Vsebujejo datume, ki pripadajo tekočemu mesecu.

Year([DatumProdaje]) = Year(Now()) And Month([DatumProdaje]) = Month(Now())

Vrne zapise za tekoči mesec. Če je današnji datum 2/2/2006, boste videli zapise za februar 2006.

Vsebujejo datume, ki pripadajo prejšnjemu mesecu.

Year([DatumProdaje])* 12 + DatePart("m", [DatumProdaje]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) - 1

Vrne zapise za prejšnji mesec. Če je današnji datum 2/2/2006, boste videli zapise za januar 2006.

Vsebujejo datum, ki pripada naslednjemu mesecu.

Year([DatumProdaje])* 12 + DatePart("m", [DatumProdaje]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) + 1

Vrne zapise za naslednji mesec. Če je današnji datum 2/2/2006, boste videli zapise za marec 2006.

Vsebujejo datum, ki sodi med zadnjih 30 ali 31 dni.

Between Date( ) And DateAdd("M", -1, Date( ))

Zapisi o prodaji v enem mesecu. Če je današnji datum 2. 2. 2006, boste videli zapise za obdobje od 2. januarja 2006 do 2. februarja 2006

Vsebujejo datum, ki pripada tekočemu četrtletju.

Year([DatumProdaje]) = Year(Now()) And DatePart("q", Date()) = DatePart("q", Now())

Rezultat vrne zapise za trenutno četrtletje. Če je današnji datum 2/2/2006, bodo prikazani zapisi za prvo četrtletje leta 2006.

Vsebujejo datum, ki sodi v prejšnje četrtletje

Year([DatumProdaje])*4+DatePart("q",[DatumProdaje]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())- 1

Vrne zapise za prejšnje četrtletje. Če je današnji datum 2/2/2006, boste videli zapise za zadnje četrtletje leta 2005.

Vsebujejo datum, ki pripada naslednjemu četrtletju

Year([DatumProdaje])*4+DatePart("q",[DatumProdaje]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())+1

Vrne zapise za naslednje četrtletje. Če je današnji datum 2/2/2006, boste videli zapise za drugo četrtletje četa 2006.

Vsebujejo datum, ki pripada trenutnemu letu.

Year([DatumProdaje]) = Year(Date())

Vrne zapise za tekoče leto. Če je današnji datum 2/2/2006, boste videli zapise za leto 2006.

Vsebujejo datum, ki pripada prejšnjemu letu.

Year([DatumProdaje]) = Year(Date()) - 1

Vrne zapise transakcij, ki so bile opravljene v prejšnjem letu. Če je današnji datum 2/2/2006, boste videli zapise za leto 2005.

Vsebujejo datum, ki pripada naslednjemu letu.

Year([DatumProdaje]) = Year(Date()) + 1

Vrne zapise transakcij z datumom v naslednjem letu. Če je današnji datum 2/2/2006, boste videli zapise za leto 2007.

Vsebujejo datum med 1. januarjem in današnjim dnem (zapisi za leto do današnjega datuma).

Year([DatumProdaje]) = Year(Date()) and Month([DatumProdaje]) <= Month(Date()) and Day([DatumProdaje]) <= Day (Date())

Vrne zapise transakcij z datumi med 1. januarjem tekočega leta in današnjim datumom. Če je današnji datum 2/2/2006, boste videli zapise za obdobje od 1. januarja 2006 do 2. februarja 2006.

vsebujejo datum, ki se je pojavil v preteklosti

< Date()

Vrne zapise transakcij, ki so bile opravljene pred današnjim dnem.

Vsebujejo datum, ki se bo pojavil v prihodnosti

> Date()

Vrne zapise transakcij, ki bodo opravljene po današnjem dnevu.

filtrirajo ničelne (ali manjkajoče) vrednosti

Is Null

Vrne zapise, v katerih manjka datum transakcije.

filtrirajo vrednosti, ki niso ničelne

Is Not Null

Vrne zapise z neznanim datumom transakcije.

Kriteriji za polja »Da/Ne«

Tabela »Stranke« ima na primer polje »Da/ne« z imenom »Aktivno«, kjer lahko izveste, ali je račun stranke trenutno aktiven. V spodnji tabeli je prikazan način vrednotenja vrednosti, vnesenih v vrstico pogoja za polje »Da/ne«.

Vrednost polja

Rezultat

Da, True, 1, ali -1

Preskušeno za vrednost »Da«. Vrednost 1 ali -1 se v vrstici s pogoji pretvori v »True« (potem, ko jo vnesete).

Ne, False ali 0

Preskušeno za vrednost »Ne«. Vrednost 0 se v vrstici s pogoji pretvori v »False« (potem, ko jo vnesete).

Brez vrednosti (null)

Ni preskušeno

Poljubno število, ki ni 1, -1 ali 0

Brez rezultatov, če gre za edino vrednost pogoja v polju

Poljuben niz znakov, ki ni »Da«, »Ne«, »True« ali »False«

Poizvedbe ni mogoče zagnati zaradi napake v neujemanju vrste podatkov

Pogoji za preostala polja

Priloge    V vrsticoPogoji vnesite Is Null, če želite vključiti zapise, ki ne vsebujejo nobenih prilog. Vnesite Is Not Null, če želite vključiti zapise, ki vsebujejo priloge.

Polja za iskanje    Obstajata dve vrsti polj za iskanje: tista, ki iščejo vrednosti v obstoječem viru podatkov (z uporabo tujega ključa), in tista, ki temeljijo na seznamu vrednosti, določenih ob ustvarjanju polja za iskanje.

Polja za iskanje, ki temeljijo na seznamu določenih vrednosti, so vrste podatkov »Besedilo«, veljavni pogoji pa so enaki kot pri drugih besedilnih poljih.

Pogoji, ki jih lahko uporabite v polju za iskanje glede na vrednosti iz obstoječih virov podatkov, so odvisni od vrste podatkov za polje s tujim ključem in ne od vrste podatkov, ki jih iščete. Recimo, da imate polje za iskanje, ki prikazuje ime zaposlenega, vendar uporablja tuji ključ, ki je podatkovnega tipa »Število«. Ker polje shranjuje število namesto besedila, uporabite pogoje, ki delujejo za števila; to je >2.

Če ne poznate podatkovnega tipa za polje s tujim ključem, lahko v izvorni tabeli v pogledu načrta določite podatkovne tipe polja. To naredite tako:

 1. Poiščite izvorno tabelo v podoknu za krmarjenje.

 2. Odprite tabelo v pogledu načrta na enega od teh načinov:

  • Kliknite tabelo in nato pritisnete CTRL+ENTER.

  • Z desno tipko miške kliknite tabelo in nato kliknete Pogled načrta.

 3. Podatkovni tip za vsako polje je naveden v stolpcu Podatkovni tip v mreži načrta tabele.

Polja z več vrednostmi    Podatki v polju z več vrednostmi so shranjeni kot vrstice v skriti tabeli, ki jo Access ustvari in izpolni, da predstavlja polje. V pogledu načrta poizvedbe je to predstavljeno v seznamu polj tako, da uporabite polje za razširitev. Če želite uporabiti pogoje za polje z več vrednostmi, posredujte pogoje za eno vrstico skrite tabele. To naredite tako:

 1. Ustvarite poizvedbo, ki vsebuje polje z več vrednostmi, in jo odprite v pogledu načrta.

 2. Razširite polje z več vrednostmi tako, da kliknete znak plus (+) ob polju – če je polje že razširjeno, bo prikazan znak minus (-). Pod imenom polja boste videli polje, ki predstavlja eno vrednost polja z več vrednostmi. To polje bo imelo enako ime kot polje z več vrednostmi, dodan pa bo niz .Vrednost.

 3. Povlecite polje z več vrednostmi in njegovo polje z eno vrednostjo, da ločite stolpce v mreži načrta. Če želite v rezultatih videti le izpolnjeno polje z več vrednostmi, počistite potrditveno polje Prikaži za polje z eno vrednostjo.

 4. Vnesite pogoje v vrstico Pogoji za polje z eno vrednostjo, pri tem pa uporabite pogoj, ki je primeren za katero koli vrsto podatkov, ki jih predstavljajo vrednosti.

 5. Vsaka vrednost v polju z več vrednostmi bo posebej ovrednotena s pogoji, ki jih boste vnesli. Imate lahko na primer polje z več vrednostmi, ki shranjuje seznam števil. Če vnesete pogoje > 5 AND < 3, se bodo ujemali vsi zapisi, v katerih bo vsaj ena vrednost večja od 5 in ena vrednost manjša od 3.

Glejte tudi

Uvod v poizvedbe

Ustvarjanje preproste poizvedbe za izbiranje

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×