Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

V tem članku sta opisani sintaksa formule in uporaba funkcije RECEIVED v Microsoft Excelu.

Opis

Vrne znesek, ki ga dobite ob zapadlosti docela investiranega zavarovanja.

Sintaksa

RECEIVED(poravnava, zapadlost, naložba, rabat, [osnova])

Pomembno: Datume vnašajte s funkcijo DATE ali kot rezultate drugih formul ali funkcij. Za 23. maj 2008 uporabite DATE(2008;5;23).Če vnašate datume kot besedilo, lahko pride do težav.

V sintaksi funkcije RECEIVED so ti argumenti:

 • poravnava    Obvezen. Datum dodelitve zavarovanja. Datum dodelitve zavarovanja je poznejši datum kot datum izdaje, ko je bilo zavarovanje poslano kupcu.

 • zapadlost    Obvezen. Datum zapadlosti zavarovanja. Datum zapadlosti je datum prenehanja veljave zavarovanja.

 • naložba    Obvezen. Znesek investiran v zavarovanje.

 • rabat    Obvezen. Stopnja popusta pri zavarovanju.

 • osnova    Neobvezen. Je vrsta uporabljene osnove za štetje dni.

Osnova

Osnova za štetja dni

0 ali izpuščeno

Ameriško (NASD) 30/360

1

Dejansko/dejansko

2

Dejansko/360

3

Dejansko/365

4

Evropsko 30/360

Opombe

 • Microsoft Excel shrani datume kot zaporedne serijske številke, tako da jih je mogoče uporabiti pri izračunih. Za 1. januar 1900 je privzeta serijska številka 1, za 1. januar 2008 pa je serijska številka 39448, ker je na vrsti 39.448 dni po 1. januarju 1900.

 • Datum poravnave je datum, ko kupec kupi kupon, kot je obveznica. Datum zapadlosti je datum poteka kupona. Recimo, da je 1. januarja 2008 izdana 30-letna obveznica, ki jo kupi kupec šest mesecev pozneje. Datum izdaje bi bil 1. januar 2008, datum dodelitve bi bil 1. julij 2008, datum zapadlosti pa 1. januar 2038, kar je 30 let po datumu izdaje 1. januarja 2008.

 • Argumenti »poravnava«, »zapadlost« in »osnova« so prirezani na cela števila.

 • Če v argumentu »poravnava« ali »zapadlost« ni veljavnega datuma, RECEIVED vrne #VALUE! .

 • Če je vrednost ≤ 0 ali če je ≤ 0, RECEIVED vrne #NUM! .

 • Če je argument < 0 ali če je argument > 4, received vrne #NUM! .

 • Če je argument ≥ zapadlost, RECEIVED vrne #NUM! .

 • RECEIVED se izračuna takole:

  Enačba

  kjer je:

  • B = število dni v letu, glede na letno osnovo.

  • DIM = število dni od izdaje do zapadlosti.

Primer

Kopirajte vzorčne podatke iz te tabele in jih prilepite v celico A1 v novem Excelovem delovnem listu. Če želite, da formule prikažejo rezultate, jih izberite, pritisnite F2 in nato tipko ENTER. Po potrebi lahko prilagodite širine stolpcev in si ogledate vse podatke.

Podatki

Opis

15.02.2008

Datum poravnave (izdaje)

15.05.2008

Datum zapadlosti

1.000.000,00 €

Naložba

5,75 %

Diskontna stopnja v odstotkih

2

Dejanska osnova/360

Formula

Opis

Rezultat

=RECEIVED(A2,A3,A4,A5,A6)

Celotni znesek, ki naj bi ga prejeli ob zapadlosti za obveznico pri pogojih iz celic A2:A6.

1.014.584,65 €

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×