Funkcija TREND vrne vrednosti vzdolž linearnega trenda. Prišteje ravno črto (z metodo najmanj kvadratov) naborom known_y in known_x kvadratov. TREND vrne vrednosti y vzdolž te črte za matriko new_x vrednosti, ki jih določite.

Trend uporabite za predvidevanje učinkovitosti prihodka za mesece od 13 do 17, ko imate dejanske stroške za mesece od 1 do 12.

Opomba: Če imate trenutno različico programa Microsoft 365, lahko formulo vnesete v zgornjo levo celico izhodnega obsega (celica E16 v tem primeru), nato pa pritisnite ENTER, da potrdite formulo kot dinamično formulo s poljem. V nasprotnem primeru morate formulo vnesti kot podedovano formulo polja, tako da najprej izberete izhodni obseg (E16:E20), vnesete formulo v zgornjo levo celico izhodnega obsega (E16), nato pa pritisnete CTRL+SHIFT+ENTER, da jo potrdite. Excel vstavi zavite oklepaje na začetek in konec formule. Če želite več informacij o formulah s polji, glejte Navodila in primeri formul s polji.

=TREND(known_y, [known_x], [new_x], [konst])

V sintaksi funkcije TREND so ti argumenti:

Argument

Opis

znani_y-i   

Obvezno

Nabor vrednosti y, ki jih že poznate v razmerju y = mx + b

 • Če je matrika »znani_y-si« v enojnem stolpcu, obravnava funkcija vsak stolpec argumenta »znani_x-i« kot ločeno spremenljivko.

 • Če je matrika »znani_y-i« v eni vrstici, obravnava funkcija vsako vrstico argumenta »znani_x-i« kot ločeno spremenljivko.

znani_x-i   

Izbirno

Izbirni nabor vrednosti x, ki jih morda že poznate v razmerju y = mx + b

 • Argument »znani_x-i« matrike lahko vsebuje enega ali več naborov spremenljivk. Če uporabljate samo eno spremenljivko, sta lahko argumenta »znani_y-i« in »znani_x-i« obsega katere koli oblike, samo da imata enake razsežnosti. Če pa uporabljate več kot eno spremenljivko, mora biti argument »znani_y-i« vektor (torej obseg z višino ene vrstice in širino enega stolpca).

 • Če izpustite argument »znani_x-i«, privzame program zanj vrednost matrike {1\2\3\...}, ki je iste velikosti kot matrika »znani_y-i«.

new_x-ti   

Izbirno

Nove vrednosti x, za katere želite, da TREND vrne ustrezne vrednosti y

 • Matrika »novi_x-i« mora imeti stolpec (ali vrstico) za vsako neodvisno spremenljivko, podobno kot velja za matriko »novi_x-i«. Če je torej argument »novi_y-i« v enem stolpcu, morata imeti argumenta »znani_x-i« in »novi_x-i« enako število stolpcev. Če je argument »znani_y-i« v eni vrstici, morata imeti argumenta »znani_x-i« in »novi_x-i« enako število vrstic.

 • Če izpustite argument »novi_x-i«, privzame program zanj enako vrednost kot za argument »znani_x-i«.

 • Če izpustite oba argumenta, »znani_x-i« in »novi_x-i«, privzame program zanju vrednost matrike {1\2\3\...}, ki je iste velikosti kot matrika »znani_y-i«.

konstanta   

Izbirno

Logična vrednost, ki navaja, ali naj bo konstanta b enaka 0

 • Če je argument »konstanta« enak TRUE ali če ga izpustite, funkcija izračuna b na normalen način.

 • Če je argument »konstanta« enak FALSE, nastavi funkcija b = 0 in prilagodi vrednosti m tako, da velja y = mx.

 • Če želite več informacij Microsoft Excel, kako črta ustreza podatkovom, glejte linest.

 • TREND lahko uporabite za polinomsko prileganje krivulj z regresijo iste spremenljivke, ki jo daste na različne možnosti. Na primer, da stolpec A vsebuje vrednosti y, stolpec B pa vrednosti x. Vnesete lahko x^2 v stolpec C, x^3 v stolpec D in tako naprej, nato pa regresijo stolpcev od B do D proti stolpcu A.

 • Formule, ki vrnejo matrike, morate vnesti kot matrične formule s tipkami Ctrl+Shift+Enter,razen če imate trenutno različico programa Microsoft 365,nato pa preprosto pritisnite tipko Enter.

 • Ko vnašate matrično konstanto za argument, kot je »znani_x-i«, uporabljajte podpičja, da bi ločili vrednosti v isti vrstici, in podpičja s presledkom, da bi ločili med seboj vrstice.

Potrebujete dodatno pomoč?

Kadar koli lahko zastavite vprašanje strokovnjaku v skupnosti tehničnih strokovnjakov za Excel ali pridobite podporo v skupnosti Answers.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×