Vpišite se z Microsoftovim
Vpišite se ali ustvarite račun.
Pozdravljeni,
Izberite drug račun.
Imate več računov
Izberite račun, s katerim se želite vpisati.

Preverjevalnik načrta pregleda publikacijo za različne težave z načrtom in postavitvijo. Prepozna morebitne težave in ponudi možnosti za njihovo odpravljanje.

Pomembno: Preden publikacijo objavite z namiznim tiskalnikom, jo pripravite za pošiljanje v komercialno tiskanje, jo objavite v spletu ali ko pretvorite eno vrsto publikacije v drugo, zaženite preverjevalnik načrta.

V pogovornem oknu Možnosti preverjevalnika načrta lahko navedete vrste težav, ki jih poišče preverjevalnik oblikovanja. Če pripravljate na primer publikacijo za tiskanje pri komercialnem ponudniku tiskanja in želite v publikaciji uporabiti več kot dve točkovni barvi, odprite pogovorno okno Možnosti preverjevalnika načrta, kliknite zavihek Preverjanja in počistite možnost Več kot dve standardizirani barvi, tako da preverjevalnik ne bo iskal več kot dve točkovni barvi v publikaciji.

Podokno opravil »Preverjevalnik načrta«

Ko odprete podokno opravil Preverjevalnik načrta, preverjevalnik dinamično posodobi seznam težav, ko se pojavijo ali ko jih odpravite.

Zaženi splošna preverjanja načrta     Izberite to možnost, če želite poiskati težave v oblikovanju, na primer prazna polja z besedilom, ki lahko slabo vplivajo na publikacijo.

Zaženi preverjanja za komercialno tiskanje     Izberite to možnost, če želite poiskati težave, na primer slike v načinu RGB, ki lahko slabo vplivajo na tiskanje publikacije pri komercialnem ponudniku tiskanja.

Zaženi preverjanja za spletna mesta      Izberite to možnost, če želite poiskati težave, na primer slike brez nadomestnega besedila, ki lahko slabo vplivajo na spletno publikacijo.

Zaženi preverjanja za e-pošto (samo na trenutni strani)     Izberite to možnost, če želite poiskati težave, na primer besedilo, v katerem je uporabljena delitev besed, ki lahko v nekaterih pregledovalnikih e-pošte povzroči vrzeli v sporočilu.

Izberite element, ki ga želite popraviti     Podokno opravil preverjevalnika načrta prikaže težave v publikaciji. Vsaka težava vključuje opis in sedež. Večina težav se pojavi na določeni strani. Vendar pa nekateri vplivajo na celotno publikacijo. Kliknite težavo, če želite preklopiti na stran in predmet s težavo. Kliknite puščico na desni strani težave, če si želite ogledati druge možnosti, na primer, kako odpraviti težavo, če je na voljo samodejna rešitev, prezrite težavo ali pa pridobite pomoč.

Zapri preverjevalnik načrta     Ta gumb kliknite, če želite ustaviti preverjevalnik načrta in zapreti podokno opravil. Če preverjevalnik načrta zaprete, se ne bo izvajal v ozadju, dokler ga znova ne zaženete.

Možnosti preverjevalnika načrta     To povezavo kliknite, če želite odpreti pogovorno okno Možnosti preverjevalnika načrta, kjer lahko nastavite možnosti za prikaz težav, ki so navedene v podoknu opravil Preverjevalnik načrta. Izberete lahko tudi obseg strani za preverjanje ali pa samo določena preverjanja.

Pogovorno okno »Možnosti preverjevalnika načrta«

Uporabite nastavitve v pogovornem oknu Možnosti preverjevalnika načrta, če želite v podoknu opravil Preverjevalnik načrta spremeniti način prikaza težav v publikaciji in določanja, katere težave bodo prikazane.

Zavihek Splošno

Izberite možnosti, ki vplivajo na to, kako so v podoknu opravil Preverjevalnik načrta prikazane najdene težave in nastavite katere strani naj preverjevalnik načrta pregleda.

Možnosti prikaza

Razporedi po     Izberite eno od teh možnosti:

 • Številka strani     Težave razvrsti po številkah strani, na katerih se pojavijo.

 • Opis     Izberite to možnost, če želite opise težav razvrstiti po abecednem vrstnem redu glede na opis. Ko so težave razvrščene na podlagi opisa, si lahko ogledate združene težave iste vrste.

 • Stanje     Razvrsti težave po stanju. Preverjevalnik načrta prikaže težave s številko strani, pri čemer se začnejo težave, ki niso bile odpravljene, in nato težave, ki so bile popravljene.

  Opomba: Če želite uporabiti to možnost, najprej počistite potrditveno polje Odstrani nespremenljive elemente.

Odstrani nespremenljive elemente     Izberite, če želite težave odstraniti s seznama elementov, ko so odpravljene. Ko naredite spremembe, preverjevalnik načrta samodejno posodobi seznam.

Obseg strani

Izberite obseg strani, ki naj ga preverjevalnik načrta pregleda.

 • Vse     Preveri vse strani v publikaciji.

 • Preveri strani z matrico     Vključi vse strani z matrico, ko za obseg strani izberete Vse.

 • Trenutne strani     Preveri le trenutne strani.

Zavihek Preverjanja

Potrdite potrditvena polja za preverjanja, ki naj jih zažene preverjevalnik načrta.

Na seznamu Prikaži so na voljo te skupine preverjanj:

 • Vsa preverjanja Vključuje vse kategorije.

 • Splošna preverjanja Vključuje preverjanja, ki so relevantna za ustvarjanje publikacij in niso značilna za oglasne, spletne ali e-poštne publikacije.

 • Preverjanja za komercialno tiskanje Vključuje preverjanja, ki so relevantna za postopek komercialnega tiskanja.

 • Preverjanja za spletna mesta Vključuje preverjanja, ki so relevantna za ustvarjanje spletnih mest.

 • Preverjanja za e-pošto Vključuje preverjanja, ki so relevantna za ustvarjanje e-poštnih sporočil.

Splošna preverjanja

Preverjanje

Izvedeno dejanje

Predmet sega v nenatisljivo območje

Opozarja, ko je predmet na nenatisljivem območju večine namiznih tiskalnikov.

Predmet delno sega čez stran

Opozori vas, ko predmeta ni mogoče v celoti natisniti, ker ni popolnoma na strani. Če ustvarjate živi rob, je to lahko namerno, toda po navadi ni.

Predmet ni viden

Poišče predmete, ki jih ni mogoče videti na strani (to je mogoče, če predmet prekriva drug predmet ali pa se je združil s predmetom z enako barvo).

Predmet nima črte ali polnila/Polje z besedilom je prazno

Poišče predmete, ki nimajo neprosojnih atributov. Predmet je lahko samooblika brez polnila ali črte ali pa polje z besedilom, v katerem ni besedila.

Predmet je prosojen

Poišče predmete, pri katerih je uporabljena prosojna barva. Rezultati tiskanja predmetov s prosojnimi barvami s tiskalniki PostScript in PCL so nepredvidljivi.

Namig:  Ko so uporabljeni prosojni predmeti, je najbolj primerno shranjevanje v PDF ali XPS ali tiskanje z izboljšanim tiskalnikom XPS.

Stran ima prostor pod zgornjim robom

Poišče strani, kjer se noben predmet ne dotika zgornjega roba ali ne sega čezenj.

Slika z nizko ločljivostjo

Poišče slike, kjer je učinkovita ločljivost manjša od 96 dpi. To preverjanje predvideva, da tiskate s tiskalnikom za visoko ločljivost ali osvetljevalnikom, ki za najboljše rezultate pri tiskanju zahteva slike z visoko ločljivostjo. Učinkovita ločljivost vsaj 96 dpi je prav tako priporočljiva za PDF in XPS (ločljivost 96 dpi je najpogostejša ločljivost monitorjev).

Manjkajoča slika

Poišče primerke, ko je slika povezana slika, zunanja povezana datoteka pa manjka ali je bila premaknjena, tako da je povezava prekinjena.

Slika je bila spremenjena

Poišče morebitne povezane slike, ki niso bile posodobljene, ko je bila slika na trdem disku ali v omrežju spremenjena s programom za urejanje slik.

Slika nima sorazmerno prilagojene velikosti

Poišče slike, kjer je bila velikost ene dimenzije bolj spremenjena kot velikost druge.

Zgodba z besedilom na območju prelivanja

Poišče morebitna polja z besedilom ali samooblike, ki vsebujejo del zgodbe, ki ni viden, ker je presežen.

Zgodba v začasnem območju

Poišče primerke povezanih polj z besedilom ali samooblik z delom zgodbe, ki je v začasnem območju.

Besedilo ima prosojne barve

Poišče besedilo, pri katerem so uporabljene prosojne barve. Rezultati tiskanja besedila s prosojnimi barvami s tiskalniki PostScript in PLC so nepredvidljivi.

Namig:  Ko so uporabljeni prosojni predmeti, je najbolj primerno shranjevanje v PDF ali XPS ali tiskanje z izboljšanim tiskalnikom XPS.

Besedilo ima učinke prosojnosti

Poišče besedilo, pri katerem so uporabljeni učinki prosojnosti. Rezultati tiskanja besedila z učinki prosojnosti s tiskalniki PostScript in PLC so nepredvidljivi.

Namig:  Ko so uporabljeni prosojni predmeti, je najbolj primerno shranjevanje v PDF ali XPS ali tiskanje z izboljšanim tiskalnikom XPS.

Preverjanja za komercialno tiskanje

Preverjanje

Izvedeno dejanje

Več kot dve točkovni barvi

Poišče primere, ko sta uporabljeni več kot dve točkovni barvi v publikaciji, ki je nastavljena za tiskanje točkovne barve ali procesne in točkovne barve.

Neuporabljene točkovne barve

Poišče primerke, kjer ste na seznam črnil dodali točkovno barvo, ki v publikaciji ni bila uporabljena. Preverjanje se zažene, če ste nastavili barvni model publikacije na točkovne barve ali na procesno barvo plus točkovno barvo.

Publikacija je v načinu RGB

Poišče primerke, ko je publikacija nastavljena za tiskanje v barvah RGB, iz drugih možnosti pa je razvidno, da nameravate publikacijo tiskati pri komercialnem ponudniku storitev tiskanja.

Predmet je prosojen

Poišče predmete, pri katerih je uporabljena prosojna barva. Rezultati tiskanja predmetov s prosojnimi barvami s tiskalniki PostScript in PCL so nepredvidljivi.

Namig:  Ko so uporabljeni prosojni predmeti, je najbolj primerno shranjevanje v PDF ali XPS ali tiskanje z izboljšanim tiskalnikom XPS.

Slika z nizko ločljivostjo

Poišče slike, ki imajo učinkovito ločljivost manjšo od 96 pik na palec (dpi). V tem preverjanju je privzeto, da boste tiskali s tiskalnikom z visoko ločljivostjo ali z osvetljevalnikom, ki za dobre rezultate tiskanja zahteva slike z visoko ločljivostjo.

Manjkajoča slika

Poišče primerke, ko je slika povezana slika, zunanja povezana datoteka pa manjka ali je bila premaknjena, tako da je povezava prekinjena.

Zgodba z besedilom na območju prelivanja

Poišče morebitna polja z besedilom ali samooblike, ki vsebujejo del zgodbe, ki ni viden, ker je presežen.

Zgodba v začasnem območju

Poišče primerke povezanih polj z besedilom ali samooblik z delom zgodbe, ki je v začasnem območju.

Besedilo ima prosojne barve

Poišče besedilo, pri katerem so uporabljene prosojne barve. Rezultati tiskanja besedila s prosojnimi barvami s tiskalniki PostScript in PLC so nepredvidljivi.

Namig:  Ko so uporabljeni prosojni predmeti, je najbolj primerno shranjevanje v PDF ali XPS ali tiskanje z izboljšanim tiskalnikom XPS.

Besedilo ima učinke prosojnosti

Poišče besedilo, pri katerem so uporabljeni učinki prosojnosti. Rezultati tiskanja besedila z učinki prosojnosti s tiskalniki PostScript in PLC so nepredvidljivi.

Namig:  Ko so uporabljeni prosojni predmeti, je najbolj primerno shranjevanje v PDF ali XPS ali tiskanje z izboljšanim tiskalnikom XPS.

Preverjanje za spletna mesta

Preverjanje

Izvedeno dejanje

Slika nima nadomestnega besedila

Poišče slike brez nadomestnega besedila.

Dostop do strani ni mogoč s prve strani

Poišče strani, do katerih dostop ni mogoč prek nobene kombinacije povezav, ki se začne s povezavo na prvi ali domači strani spletnega mesta.

Stran nima povezav

Poišče strani, ki nimajo nobene povezave, prek katere je mogoče zapustiti stran.

Preverjanja za e-pošto

Preverjanje

Izvedeno dejanje

Predmet z besedilom delno sega čez stran

Poišče vse predmete z besedilom, ki delno sega čez stran publikacije.

Del kode HTML delno sega čez stran

Poišče kateri koli del kode HTML, ki delno sega čez stran.

Predmet prekriva besedilo

Poišče morebitne predmete na vrhu polja z besedilom.

Predmet z besedilom je zasukan

Poišče morebitne predmete z besedilom, ki so bili zasukani.

Oblika z besedilom ima na obliki hiperpovezavo

Poišče vse oblike, na katerih je hiperpovezava.

Besedilo je navpično

Poišče vsa polja z besedilom, ki vsebujejo navpično zasukano besedilo.

Besedilo je preveliko za okvir

Poišče vsa polja z besedilom, ki vsebujejo preveliko besedilo.

Besedilo uporablja pisavo, ki ni pripravljena za splet

Poišče besedilo, ki ni oblikovano v pisavi, varni za splet.

Besedilo je v diagonalni celici tabele

Poišče besedilo, ki je v diagonalni celici tabele.

Obrobe tabele so ožje od 0,75 pike

Poišče primerke tabel z obrobami, katerih debelina je manjša od 0,75 pik.

Besedilo je deljeno

Poišče vse vezaje v besedilu.

Polje z besedilom ima obrobe, a nima robov

Poišče vsa polja z besedilom, katerih rob je nastavljen na nič.

Hiperpovezava kaže na drugo stran v dokumentu

Poišče primerke, ko hiperpovezava na eni spletni strani kaže na drugo stran v isti publikaciji.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Ali želite več možnosti?

Raziščite ugodnosti naročnine, prebrskajte izobraževalne tečaje, preberite, kako zaščitite svojo napravo in še več.

Skupnosti vam pomagajo postaviti vprašanja in odgovoriti nanje, posredovati povratne informacije in prisluhniti strokovnjakom z bogatim znanjem.

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?
Če pritisnete »Pošlji«, bomo vaše povratne informacije uporabili za izboljšanje Microsoftovih izdelkov in storitev. Vaš skrbnik za IT bo lahko zbiral te podatke. Izjavi o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×