Kazalo vsebine
×

Z grafikoni lahko upodobite podatke na način, ki bo navdušil občinstvo. Oglejte si, kako lahko ustvarite grafikon in dodate trendno črto. Dokument lahko začnete s priporočenim grafikonom ali pa ga izberete iz naše zbirke vnaprej vgrajenih predlog grafikonov.

Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov.

Ustvarjanje grafikona

 1. Izberite podatke za grafikon.

 2. Kliknite Vstavi > Priporočeni grafikoni.

 3. Izberite grafikon na zavihku Priporočeni grafikoni za predogled grafikona.

  Opomba: Izberete lahko želene podatke v grafikonu in pritisnete tipki ALT + F1, da takoj ustvarite grafikon, vendar ni nujno, da bo to najboljši grafikon za vaše podatke. Če ne vidite želenega grafikona, izberite zavihek Vsi grafikoni, da si ogledate vse vrste grafikonov.

 4. Izberite grafikon.

 5. Izberite V redu.

Dodajanje trendne črte

 1. Izberite grafikon.

 2. Izberite Načrt > Dodaj element grafikona.

 3. Izberite Trendna črta, nato pa izberite želeno vrsto trendne črte, kot je linearna, eksponentna, linearna napoved ali drseče povprečje.

Opomba: Nekaj vsebine v tej temi morda ne velja za nekatere jezike.

Grafikoni prikazujejo podatke v grafični obliki zapisa, s pomočjo katere vi in vaše občinstvo lahko ponazorite relacije med podatki. Ko ustvarite grafikon, lahko izbirate med številnimi vrstami grafikonov (na primer naložen stolpčni grafikon ali 3D-razkosani tortni grafikon). Ko ustvarite grafikon, ga lahko prilagodite tako, da uporabite hitre postavitve ali sloge grafikona.

Grafikoni vključujejo več elementov, kot so naslov, oznake osi, legenda in mrežne črte. Te elemente lahko prikažete ali jih skrijete, prav tako pa lahko spremenite njihovo lokacijo in oblikovanje.

An Office chart with callouts

Oblaček 1 Naslov grafikona

Callout 2 Risalna površina

Callout 3 Legenda

4. korak Naslovi osi

Callout 5 Oznake osi

Oblaček 6 Kljukice

Oblaček 7 Mrežne črte

Grafikon lahko ustvarite v Excelu, Wordu in PowerPointu. Podatke grafikona morate vnesti in jih shraniti v Excelov delovni list. Če vstavite grafikon v Word ali PowerPoint, se v Excelu odpre nov list. Ko shranite Wordov dokument ali PowerPointovo predstavitev, ki vsebuje grafikon, so temeljni Excelovi podatki grafikona samodejno shranjeni znotraj Wordovega dokumenta ali PowerPointove predstavitve.

Opomba: Nekdanjega čarovnika za grafikone je zamenjala galerija Excelovih delovnih zvezkov. Galerija Excelovih delovnih zvezkov se privzeto odpre, ko odprete Excel. V galeriji lahko prebrskate predloga in ustvarite nov delovni zvezek na osnovi ene od predlog. Če se galerija Excelovih delovnih zvezkov ne prikaže, v meniju File (Datoteka) kliknite New from Template (Novo iz predloge).

 1. V meniju View (Ogled) kliknite Print Layout (Postavitev tiskanja).

 2. Kliknite zavihek Insert (Vstavi), nato pa kliknite puščico ob možnosti Chart (Grafikon).

  Kliknite zavihek »Vstavljanje« in nato še »Grafikon«

 3. Kliknite vrsto grafikona, nato pa dvokliknite grafikon, ki ga želite dodati.

  Ko vstavite grafikon v Word ali PowerPoint, se odpre Excelov delovni list s tabelo vzorčnih podatkov.

 4. V Excelu zamenjajte vzorčne podatke s podatki, ki jih želite narisati v grafikonu. Če so vaši podatki že na voljo v drugi tabeli, lahko kopirate podatke iz te tabele in jih prilepite čez vzorčne podatke. Oglejte si navodila v spodnji tabeli za razporejanje podatkov tako, da se prilegajo določeni vrsti grafikona.

  Za to vrsto grafikona

  Razporedite podatke

  Ploščinski, palični, stolpčni, kolobarni, črtni, polarni ali površinski grafikon

  V stolpce ali vrstice, na primer:

  Niz 1

  Niz 2

  Kategorija A

  10

  12

  Kategorija B

  11

  14

  Kategorija C

  9

  15

  ali

  Kategorija A

  Kategorija B

  Niz 1

  10

  11

  Niz 2

  12

  14

  Mehurčni grafikon

  V stolpce vnesite vrednosti x v prvi stolpec in ustrezne vrednosti y ter vrednosti velikosti mehurčkov v sosednje stolpce, na primer:

  Vrednosti X

  Vrednost Y 1

  Velikost 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Tortni grafikon

  V enem stolpcu ali vrstici s podatki in enem stolpcu ali vrstici z oznakami podatkov, na primer:

  Prodaja

  1. čet

  25

  2. čet

  30

  3. čet

  45

  ali

  1. čet

  2. čet

  3. čet

  Prodaja

  25

  30

  45

  Borzni grafikon

  V stolpcih ali vrsticah v tem vrstnem redu z imeni ali datumi kot oznakami, na primer:

  Odprtje

  Najvišje

  Najnižje

  Zaprtje

  5. 1. 02

  44

  55

  11

  25

  6. 1. 02

  25

  57

  12

  38

  ali

  5. 1. 02

  6. 1. 02

  Odprtje

  44

  25

  Najvišje

  55

  57

  Najnižje

  11

  12

  Zaprtje

  25

  38

  Grafikon XY (raztreseni)

  V stolpce vnesite vrednosti x v prvi stolpec in ustrezne vrednosti y v sosednje stolpce, na primer:

  Vrednosti X

  Vrednost Y 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  ali

  Vrednosti X

  0,7

  1,8

  2,6

  Vrednost Y 1

  2,7

  3,2

  0,08

 5. Če želite spremeniti število vrstic ali stolpcev v grafikonu, postavite kazalec v spodnji desni kot izbranih podatkov in povlecite, da izberete dodatne podatke. V spodnjem primeru smo tabelo razširili tako, da vključuje dodatne kategorije in nize podatkov.

  Selecting more data for an Office chart

 6. Če si želite ogledati rezultate sprememb, preklopite nazaj na Word ali PowerPoint.

  Opomba: Ko zaprete Wordov dokument ali PowerPointovo prestavitev z grafikonom, se Excelova podatkovna tabela grafikona samodejno zapre.

Ko ustvarite grafikon, boste morda želeli spremeniti način risanja vrstic in stolpcev tabele. V prvi različici grafikona bodo na primer vrstice s podatki iz tabele narisane na navpični osi (vrednost), stolpci s podatki pa na vodoravni osi (zvrst). V spodnjem primeru je prikazan prodaja glede na vrsto glasbil.

Chart showing sales by category

Če pa želite, da je na grafikonu prikazana prodaja po mesecih, lahko spremenite način risanja grafikona.

Chart showing sales by month

 1. V meniju View (Ogled) kliknite Print Layout (Postavitev tiskanja).

 2. Kliknite grafikon.

 3. Kliknite zavihek Chart Design (Načrt grafikona), nato pa še Switch Row/Column (Preklopi vrstico/stolpec).

  Kliknite zavihek »Načrt grafikona«, nato pa še »Preklopi vrstico/stolpec«

  Če funkcija za preklop vrstice/stolpca ni na voljo

  Funkcija za preklop vrstice/stolpca je na voljo le, če je Excelova podatkovna tabela odprta in le za nekatere vrste grafikonov. Podatke lahko uredite tudi tako, da kliknete grafikon in nato uredite delovni list v Excelu.

 1. V meniju View (Ogled) kliknite Print Layout (Postavitev tiskanja).

 2. Kliknite grafikon.

 3. Kliknite zavihek Chart Design (Načrt grafikona) in nato še Quick Layout (Hitra postavitev).

  Kliknite zavihek »Načrt grafikona« in nato še »Hitra postavitev«

 4. Kliknite želeno postavitev.

  Če želite takoj razveljaviti hitro postavitev, ki ste jo uporabili, pritisnite UKAZ+ Z .

Slogi grafikona so nabor dodatnih barv in učinkov, ki jih lahko uporabite v grafikonu. Ko izberete slog grafikona, spremembe vplivajo na celoten grafikon.

 1. V meniju View (Ogled) kliknite Print Layout (Postavitev tiskanja).

 2. Kliknite grafikon.

 3. Kliknite zavihek Chart Design (Načrt grafikona), nato pa kliknite želeni slog.

  Kliknite zavihek »Oblikovanje grafikona« in nato še slog grafikona

  Če si želite ogledati več slogov, pokažite na slog, nato pa kliknite Puščica navzdol »Več«.

  Če želite takoj razveljaviti slog, ki ste ga uporabili, pritisnite UKAZ+ Z .

 1. V meniju View (Ogled) kliknite Print Layout (Postavitev tiskanja).

 2. Kliknite grafikon in nato še zavihek Chart Design (Načrt grafikona).

 3. Kliknite Add Chart Element (Dodaj element grafikona).

  Kliknite zavihek »Načrt grafikona«, nato pa kliknite »Dodaj element grafikona«

 4. Kliknite Chart Title (Naslov grafikona), da izberete možnosti oblike zapisa grafikona, nato pa se vrnite v grafikon in vnesite naslov v polje Chart Title (Naslov grafikona).

Glejte tudi

Posodabljanje podatkov v obstoječem grafikonu

Vrste grafikonov

Grafikon lahko ustvarite v Excelu, Wordu in PowerPointu. Podatke grafikona morate vnesti in jih shraniti v Excelov delovni list. Če vstavite grafikon v Word ali PowerPoint, se v Excelu odpre nov list. Ko shranite Wordov dokument ali PowerPointovo predstavitev, ki vsebuje grafikon, so temeljni Excelovi podatki grafikona samodejno shranjeni znotraj Wordovega dokumenta ali PowerPointove predstavitve.

Opomba: Nekdanjega čarovnika za grafikone je zamenjala galerija Excelovih delovnih zvezkov. Galerija Excelovih delovnih zvezkov se privzeto odpre, ko odprete Excel. V galeriji lahko prebrskate predloga in ustvarite nov delovni zvezek na osnovi ene od predlog. Če se galerija Excelovih delovnih zvezkov ne prikaže, v meniju File (Datoteka) kliknite New from Template (Novo iz predloge).

 1. V meniju View (Ogled) kliknite Print Layout (Postavitev tiskanja).

 2. Na zavihku Charts (Grafikoni) v razdelku Insert Chart (Vstavi grafikon) kliknite vrsto grafikona, nato pa kliknite grafikon, ki ga želite dodati.

  Charts tab, Insert Chart group

  Ko vstavite grafikon v Word ali PowerPoint, se odpre Excelov list s tabelo vzorčnih podatkov.

 3. V Excelu zamenjajte vzorčne podatke s podatki, ki jih želite narisati v grafikonu. Če so vaši podatki že na voljo v drugi tabeli, lahko kopirate podatke iz te tabele in jih prilepite čez vzorčne podatke. Oglejte si navodila v spodnji tabeli za razporejanje podatkov tako, da se prilegajo določeni vrsti grafikona.

  Za to vrsto grafikona

  Razporedite podatke

  Ploščinski, palični, stolpčni, kolobarni, črtni, polarni ali površinski grafikon

  V stolpce ali vrstice, na primer:

  Niz 1

  Niz 2

  Kategorija A

  10

  12

  Kategorija B

  11

  14

  Kategorija C

  9

  15

  ali

  Kategorija A

  Kategorija B

  Niz 1

  10

  11

  Niz 2

  12

  14

  Mehurčni grafikon

  V stolpce vnesite vrednosti x v prvi stolpec in ustrezne vrednosti y ter vrednosti velikosti mehurčkov v sosednje stolpce, na primer:

  Vrednosti X

  Vrednost Y 1

  Velikost 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Tortni grafikon

  V enem stolpcu ali vrstici s podatki in enem stolpcu ali vrstici z oznakami podatkov, na primer:

  Prodaja

  1. čet

  25

  2. čet

  30

  3. čet

  45

  ali

  1. čet

  2. čet

  3. čet

  Prodaja

  25

  30

  45

  Borzni grafikon

  V stolpcih ali vrsticah v tem vrstnem redu z imeni ali datumi kot oznakami, na primer:

  Odprtje

  Najvišje

  Najnižje

  Zaprtje

  5. 1. 02

  44

  55

  11

  25

  6. 1. 02

  25

  57

  12

  38

  ali

  5. 1. 02

  6. 1. 02

  Odprtje

  44

  25

  Najvišje

  55

  57

  Najnižje

  11

  12

  Zaprtje

  25

  38

  Grafikon XY (raztreseni)

  V stolpce vnesite vrednosti x v prvi stolpec in ustrezne vrednosti y v sosednje stolpce, na primer:

  Vrednosti X

  Vrednost Y 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  ali

  Vrednosti X

  0,7

  1,8

  2,6

  Vrednost Y 1

  2,7

  3,2

  0,08

 4. Če želite spremeniti število vrstic ali stolpcev v grafikonu, postavite kazalec v spodnji desni kot izbranih podatkov in povlecite, da izberete dodatne podatke. V spodnjem primeru smo tabelo razširili tako, da vključuje dodatne kategorije in nize podatkov.

  Selecting more data for an Office chart

 5. Če si želite ogledati rezultate sprememb, preklopite nazaj na Word ali PowerPoint.

  Opomba: Ko zaprete Wordov dokument ali PowerPointovo prestavitev z grafikonom, se Excelova podatkovna tabela grafikona samodejno zapre.

Ko ustvarite grafikon, boste morda želeli spremeniti način risanja vrstic in stolpcev tabele.  V prvi različici grafikona bodo na primer vrstice s podatki iz tabele narisane na navpični osi (vrednost), stolpci s podatki pa na vodoravni osi (zvrst). V spodnjem primeru je prikazan prodaja glede na vrsto glasbil.

Chart showing sales by category

Če pa želite, da je na grafikonu prikazana prodaja po mesecih, lahko spremenite način risanja grafikona.

Chart showing sales by month

 1. V meniju View (Ogled) kliknite Print Layout (Postavitev tiskanja).

 2. Kliknite grafikon.

 3. Na zavihku Charts (Grafikoni) v razdelku Data (Podatki) kliknite Plot series by row (Risanje nizov, urejeno po vrsticah)  Plot series by row ali Plot series by column (Risanje nizov, urejeno po stolpcih) Plot series by column.

  Charts tab, Data group

  Če zamenjava risanja ni na voljo

  Funkcija zamenjave risanja je na voljo le, če je Excelova podatkovna tabela odprta in le za nekatere vrste grafikonov.

  1. Kliknite grafikon.

  2. Na zavihku Charts (Grafikoni) v razdelku Data (Podatki) kliknite puščico ob možnosti Edit (Uredi), nato pa kliknite Edit Data in Excel (Uredi podatke v Excelu).Charts tab, Data group

 1. V meniju View (Ogled) kliknite Print Layout (Postavitev tiskanja).

 2. Kliknite grafikon.

 3. Na zavihku Charts (Grafikoni) v razdelku Chart Quick Layouts (Hitre postavitve grafikona) kliknite želeno postavitev.

  Charts tab, Chart Quick Layouts group

  Če si želite ogledati več postavitev, pokažite na postavitev, nato pa kliknite Puščica navzdol »Več«.

  Če želite takoj razveljaviti hitro postavitev, ki ste jo uporabili, pritisnite UKAZ+ Z .

Slogi grafikona so nabor dodatnih barv in učinkov, ki jih lahko uporabite v grafikonu. Ko izberete slog grafikona, spremembe vplivajo na celoten grafikon.

 1. V meniju View (Ogled) kliknite Print Layout (Postavitev tiskanja).

 2. Kliknite grafikon.

 3. Na zavihku Charts (Grafikoni) v razdelku Chart Styles (Slogi grafikona) kliknite želeni grafikon.

  Charts tab, Chart Styles group

  Če si želite ogledati več slogov, pokažite na slog, nato pa kliknite Puščica navzdol »Več«.

  Če želite takoj razveljaviti slog, ki ste ga uporabili, pritisnite UKAZ+ Z .

 1. V meniju Ogled kliknite Postavitev tiskanja.

 2. Kliknite grafikon, nato pa kliknite zavihek Postavitev grafikona.

 3. V razdelku Labels (Oznake) kliknite Chart Title (Naslov grafikona), nato pa kliknite želeni grafikon.

  Chart Layout tab, Labels group

 4. Izberite besedilo v polju Chart Title (Naslov grafikona), nato pa vnesite naslov grafikona.

Glejte tudi

Posodabljanje podatkov v obstoječem grafikonu

Razpoložljive vrste grafikonov v Officeu

Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov.

Ustvarjanje grafikona

Grafikon za podatke lahko ustvarite v Excel za splet. Glede na vaše podatke lahko ustvarite stolpčni, črtni, tortni, palični, raztreseni ali polarni grafikon. 

 1. Kliknite kjer koli v podatkih, za katere želite ustvariti grafikon.

  Če želite narisati določene podatke v grafikon, lahko izberete tudi podatke.

 2. Izberite Vstavi > Grafikoni > in vrsto grafikona, ki jo želite.

  Excel za splet Vrste grafikonov

 3. V meniju, ki se odpre, izberite želeno možnost. Premaknite kazalec na grafikon, če želite izvedeti več o njem.

  Vrste podvrst grafikonov

  Namig: Vaša izbira bo uporabljena šele, ko izberete možnost v ukaznem meniju Grafikoni. Oglejte si več vrst grafikonov: ko kažete na elemente menija, se poleg njih prikažejo povzetki, da se boste lahko sami odločili. 

 4. Če želite urediti grafikon (naslovi, legende, oznake podatkov), izberite zavihek Grafikon in natooblika .

  Excel za splet Oblika grafikona

 5. V podoknu Grafikon po potrebi prilagodite nastavitev.  Prilagodite lahko nastavitve za naslov grafikona, legendo, naslove osi, naslove nizov in še veliko več.

  Excel za splet Chart pane

Vrste grafikonov, ki so na voljo

Preglejte podatke in se odločite, katera vrsta grafikona bi najbolj delovala. Spodaj so navedene vrste, ki so na voljo.

Podatke, ki so urejeni v stolpcih ali vrsticah v delovnem listu, je mogoče izrisati v stolpčnem grafikonu. Stolpčni grafikon običajno prikaže zvrsti vzdolž vodoravne osi in vrednosti vzdolž navpične osi, kot je prikazano v tem grafikonu:

Razvrstilni stolpčni grafikon

Vrste stolpčnih grafikonov

 • Gručni stolpčni grafikonGručni stolpčni grafikon pokaže vrednosti v stolpcih 2-D. Ta grafikon uporabite, ko imate zvrsti, ki predstavljajo:

  • Obsege vrednosti (na primer število elementov).

  • Določene lestvice (na primer Likertovo lestvico z vnosi, kot so »popolnoma soglašam«, »soglašam«, »nevtralno«, »nasprotujem«, »popolnoma nasprotujem«).

  • Imena, ki niso zapisana v določenem vrstnem redu (na primer imena elementov, geografska imena ali imena ljudi).

 • Naložen stolpčni grafikon Naložen stolpčni grafikon kaže vrednosti v naloženih stolpcih oblike 2-D. Ta graf uporabite, ko imate več niz podatkov in želite poudariti celoto.

 • 100-odstotno naložen stolpčni grafikon100-odstotno naložen stolpčni grafikon kaže vrednosti v stolpcih oblike 2-D, ki so naloženi tako, da prestavljajo 100 %. Ta grafikon uporabite, ko imate dva niza podatkov ali več in želite poudariti, kolikšen del celote predstavlja posamezen element, še posebej, če je skupna vrednost v vseh zvrsteh enaka.

Podatke iz stolpcev ali vrstic na delovnem listu je mogoče izrisati v črtnem grafikonu. V črtnem grafikonu so podatki o zvrsteh enakomerno razporejeni vzdolž vodoravne osi, vsi podatki o vrednostih pa so enakomerno razporejeni vzdolž navpične osi. Črtni grafikoni lahko pokažejo neprekinjene podatke v nekem časovnem obdobju na osi z enakomerno porazdeljenimi velikostmi in so zato idealni za prikazovanje trendov v podatkih na enakih intervalih, kot so meseci, četrtletja ali finančna leta.

Črtni grafikon z oznakami

Vrste črtnih grafikonov

 • Črtni grafikon in črtni grafikon z oznakamiČrtni grafikoni z oznakami za označevanje posameznih podatkovnih vrednosti ali brez njih lahko pokažejo trende v časovnem obdobju ali enakomerno porazdeljene zvrsti, še posebej ko imate veliko podatkovnih točk in je vrstni red, v katerem so predstavljene, pomemben. Če imate veliko zvrsti ali so vrednosti približne, uporabite črtni grafikon brez oznak.

 • Naložen črtni grafikon in naložen črtni grafikon z oznakamiNaložene črtne grafikone z oznakami za označevanje posameznih podatkovnih vrednosti ali brez njih lahko pokažejo trend prispevka posamezne vrednosti v časovnem obdobju ali po enakomerno razporejenih zvrsteh.

 • 100-odstotno naložen črtni grafikon in 100-odstotno naložen črtni grafikon z oznakami100-odstotno naložen črtni grafikoni z oznakami za označevanje posameznih podatkovnih vrednosti ali brez njih pokažejo trend odstotka, ki ga vsaka vrednost prispeva v časovnem obdobju ali enakomerno razporejenih zvrsteh. Če imate veliko zvrsti ali so vrednosti približne, uporabite 100-odstotno naložen črtni grafikon brez oznak.

  Opombe: 

  • Črtni grafikoni delujejo najboljše, ko imate več nizov podatkov v svojem grafikonu – če imate le en niz podatkov, raje premislite o uporabi raztresenega grafikona.

  • Naloženi črtni grafikoni dodajajo podatke, kar pa morda ni rezultat, ki ga želite. Morda tudi ni lahko videti, da so črte naložene, zato razmislite o uporabi druge vrste črtnega grafikona ali naloženega ploščinskega grafikona.

Podatke, ki so urejeni v enem stolpcu ali vrstici na delovnem listu, je mogoče izrisati v tortnem grafikonu. Tortni grafikoni kažejo velikost elementov v eni niz podatkov, sorazmerno z vsoto elementov. podatkovne točke v tortnem grafikonu se kažejo kot odstotek celotnega tortnega grafikona.

Tortni grafikon

Uporabo tortnega grafikona priporočamo, kadar:

 • Imate le en niz podatkov.

 • Nobena od vrednosti v vaših podatkih ni negativna.

 • Skoraj nobena od vrednosti v vaših podatkih ni nič.

 • Nimate več kot sedem zvrsti, ki vse predstavljajo dele celotnega tortnega grafikona.

Podatke iz stolpcev ali vrstic, ki so le na delovnih listih, lahko izrišete še v kolobarnem grafikonu. Tako kot tortni grafikon tudi kolobarni prikazuje odnose med deli in celoto, vendar pa je v slednjem lahko več kot en niz podatkov.

Kolobarni grafikon

Namig: Kolobarnih grafikonov ni lahko brati. Morda bi raje uporabili naložen stolpčni ali naložen palični grafikon.

Podatke iz stolpcev ali vrstic na delovnem listu je mogoče izrisati v paličnem grafikonu. Palični grafikoni kažejo primerjave med posameznimi elementi. V paličnem grafikonu so zvrsti običajno razporejene preko vodoravne osi, vrednosti pa preko navpične.

Palični grafikon

Palični grafikon lahko uporabite v teh primerih:

 • Oznake osi so dolge.

 • Prikazane vrednosti so trajanja.

Vrste paličnih grafikonov

 • GručniGručni palični grafikon kaže vrstice v 2D-obliki.

 • Naložen palični grafikonV naloženih paličnih grafikonih se kaže razmerje med posameznimi elementi in celoto v vrsticah 2-D-oblike.

 • 100-odstotno naložen grafikon100-odstotno naložen palični grafikon kaže vrstice 2D-oblike, ki primerjajo odstotek, ki ga vsaka vrednost prispeva k skupni vrednosti zvrsti.

Podatke iz stolpcev ali vrstic na delovnem listu je mogoče izrisati v ploščinskem grafikonu. Ploščinske grafikone se lahko uporabi za izris sprememb v časovnem obdobju in usmerjanje pozornosti na skupno vrednost v celotnem trendu. S tem ko pokažete vsoto zrisanih vrednostih, ploščinski grafikon pokaže tudi razmerje med deli in celoto.

Ploščinski grafikoni

Vrste ploščinskih grafikonov

 • ObmočjePloščinski grafikoni, prikazani v obliki 2-D, kažejo trend vrednosti v časovnem obdobju ali drugi kategoriji podatkov. Praviloma namesto nenaloženega ploščinskega grafikona priporočamo uporabo črtnega grafikona, saj podatke iz enega niza lahko zakrijejo podatki iz drugega niza.

 • Naloženi po površiniNaloženi ploščinski grafikoni kažejo trend prispevka vsake vrednosti v časovnem obdobju ali drugi kategoriji podatkov v 2D-obliki.

 • 100-odstotno naloženi 100-odstotno naloženi palični grafikoni kažejo trend odstotka, ki ga vsaka vrednost prispeva v časovnem obdobju ali drugi kategoriji podatkov.

Podatke iz stolpcev in vrstic na delovnem listu je mogoče izrisati v raztresenem grafikonu. Postavite vrednosti x v eno vrstico ali stolpec in nato vnesite ustrezne vrednosti y v sosednje vrstice ali stolpce.

Raztreseni grafikon ima dve osi vrednosti: vodoravno os (x) in navpično os (y) vrednosti. Vrednosti x in y združi v enotne podatkovne točke in jih kaže v neenakomernih razmakih ali gručah. Raztreseni grafikoni se običajno uporabljajo za prikaz in primerjavo številskih vrednosti, na primer znanstvenih, statističnih in inženirskih podatkov.

Raztreseni grafikon

Raztreseni grafikon lahko uporabite v teh primerih:

 • Če želite spremeniti merilo vodoravne osi.

 • Če želite spremeniti to os v logaritmično merilo.

 • Vrednosti na vodoravni osi niso v enakih razmakih.

 • Obstaja veliko podatkovnih točk na vodoravni osi.

 • Prilagoditi želite neodvisna merila osi raztresenega grafikona, da bi razkrili več informacij o podatkih, ki vključujejo pare ali združene nabore vrednostih.

 • Prikazati želite podobnosti velikih nizov podatkov in ne razlike med podatkovnimi točkami.

 • Primerjati želite številne podatkovne točke neodvisno od časa – več ko v raztreseni grafikon vključite podatkov, boljše primerjave lahko naredite.

Vrste raztresenih grafikonov

 • Raztreseni grafikonTa grafikon kaže podatkovne točke, ne da bi za primerjavo parov vrednosti povezal vrstice.

 • Raztreseni grafikon z zglajenimi črtami in oznakami ter raztreseni grafikon z zglajenimi črtamiTa grafikon kaže zglajeno krivuljo, s katero so povezane podatkovne točke. Zglajene črte so prikazane z oznakami ali brez njih. Če imate veliko podatkovnih točk, uporabite zglajeno črto brez oznak.

 • Raztreseni grafikon z ravnimi črtami in oznakami ter raztreseni grafikon z ravnimi črtamiTa grafikon prikazuje ravne povezovalne črte med podatkovnimi točkami. Ravne črte so lahko prikazane z oznakami ali brez njih.

Podatke iz stolpcev ali vrstic na delovnem listu je mogoče izrisati v polarnem grafikonu. Polarni grafikoni primerjajo združene vrednosti več niz podatkov.

Polarni grafikon

Vrste polarnih grafikonov

 • Polarni grafikon in polarni grafikon z oznakami Polarni grafikoni z oznakami ali brez njih za posamezne podatkovne točke kažejo spremembe vrednosti glede na središčno točko.

 • Zapolnjen polarni grafikonV zapolnjenem polarnem grafikonu je območje podatkovne serije zapolnjeno z barvo.

Dodajanje ali urejanje naslova grafikona

Dodate ali uredite lahko naslov grafikona, prilagodite njegov videz in ga vključite v grafikon.

 1. Kliknite kjer koli v grafikonu, da se na traku prikaže zavihek Grafikon.

 2. Kliknite Oblika, da odprete možnosti oblikovanja grafikona.

  Excel za splet Oblika grafikona

 3. V podoknu Grafikon razširite razdelek Naslov grafikona.
  Možnosti naslova grafikona za Excel v spletu

 4. Dodajte ali uredite Naslov grafikona, da ustreza vašim potrebam.

 5. S stikalom skrijte naslov, če ne želite, da grafikon prikaže naslov.

Dodajanje naslovov osi za boljšo berljivost grafikona

Če dodate naslove na vodoravne in navpične osi v grafikonih z osmi, jih lahko lažje preberete. Naslovov osi ne morete dodati grafikonom, ki ne imajo osi, na primer tortnem in kolobarnem grafikonu.

Podobno kot naslovi grafikona, tudi naslovi osi pomagajo ljudem, ki si ogledajo grafikon, razumeti podatke.

Gručni stolpčni grafikon z nalovi osi

 1. Kliknite kjer koli v grafikonu, da se na traku prikaže zavihek Grafikon.

 2. Kliknite Oblika, da odprete možnosti oblikovanja grafikona.

  Excel za splet Oblika grafikona

 3. V podoknu Grafikon razširite razdelek Vodoravna os ali Navpična os.
  Možnosti osi grafikona za Excel za splet

 4. Dodajte ali uredite možnosti Vodoravna os ali Navpična os, da ustreza vašim potrebam.

 5. Razširite naslov osi.
  Možnosti osi grafikona za Excel za splet

 6. Spremenite naslov osi in spremenite oblikovanje.

 7. S stikalom pokažete ali skrijete naslov.

Spreminjanje oznak osi

Oznake osi so prikazane pod vodoravno osjo in ob navpični osi. Vaš grafikon uporablja besedilo v izvornih podatkih za te oznake osi.

Gručni stolpčni grafikon z oznakami osi

Če želite spremeniti besedilo oznak kategorij na vodoravni ali navpični osi:

 1. Kliknite celico z besedilom oznake, ki ga želite spremeniti.

 2. Vnesite besedilo, ki ga želite vnesti, in pritisnite tipko Enter.

  Oznake osi v grafikonu so samodejno posodobljene z novim besedilom.

Namig: Oznake osi se razlikujejo od naslovov osi, ki jih lahko dodate, če želite opisati, kaj je prikazano na oseh. Naslovi osi niso samodejno prikazani v grafikonu.

Odstranjevanje oznak osi

Če želite odstraniti oznake na vodoravni ali navpični osi:

 1. Kliknite kjer koli v grafikonu, da se na traku prikaže zavihek Grafikon.

 2. Kliknite Oblika, da odprete možnosti oblikovanja grafikona.

  Excel za splet Oblika grafikona

 3. V podoknu Grafikon razširite razdelek Vodoravna os ali Navpična os.
  Možnosti osi grafikona za Excel za splet

 4. V spustnem polju za možnost Položaj oznakeizberite Brez, da preprečite prikaz oznak v grafikonu.
  Možnosti oznak osi grafikona za Excel za splet

Potrebujete dodatno pomoč?

Kadar koli lahko zastavite vprašanje strokovnjaku v skupnosti tehničnih strokovnjakov za Excel ali pridobite podporo v skupnosti Answers.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridruži se Microsoftu programa Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo prevoda?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×