Namig: Poskusite uporabiti novo funkcijo XLOOKUP, izboljšano različico funkcije VLOOKUP, ki deluje v poljubni smeri in privzeto vrne točna ujemanja, zaradi česar je uporaba preprostejša in priročnejša od prejšnjega.

Funkcijo VLOOKUP uporabite, če želite poiskati stvari v tabeli ali obsegu po vrsticah. Poiščite na primer ceno avtomobilskega dela po številki dela ali pa poiščite ime zaposlenega na podlagi ID-ja zaposlenega.

V najbolj preprosti obliki pomeni funkcija VLOOKUP:

=VLOOKUP(Kaj želite iskati, kje želite iskati, številko stolpca v obsegu, ki vsebuje vrnjeno vrednost, vrne približen ali natančen zadetek – prikazan je kot 1/TRUE ali 0/FALSE).

Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov.

Namig: Skrivnost funkcijo VLOOKUP je v tem, da morate podatke organizirati tako, da je vrednost, ki jo želite poiskati (sadje), na levi strani vrnjene vrednosti (Znesek), ki jo želite poiskati.

Uporabite funkcijo VLOOKUP za iskanje vrednosti v tabeli.

Sintaksa 

VLOOKUP(iskana_vrednost; matrika_tabele; št_indeksa_stolpca; [obseg_iskanja]

Primer:

 • =VLOOKUP(A2,A10:C20,2,TRUE)

 • =VLOOKUP("Bizjak",B2:E7,2,FALSE)

 • =VLOOKUP(A2,'Podrobnosti odjemalca'! A:F,3,FALSE)

Ime argumenta

Opis

iskana_vrednost    (obvezen)

Vrednost, ki jo želite poiskati. Vrednost, ki jo želite iskati, mora biti v prvem stolpcu obsega celic, ki ga določite v table_array argumentu.

Če se na primer matrika tabele razteza čez celice B2:D7, mora biti lookup_value v stolpcu B.

Lookup_value je lahko vrednost ali sklic na celico.

matrika_tabel    (obvezno)

Obseg celic, v katerih funkcija VLOOKUP išče argument iskana_vrednost, in vrnjena vrednost. Uporabite lahko imenovan obseg ali tabelo in v argumentu uporabite imena namesto sklicev na celice. 

Prvi stolpec v obsegu celic mora vsebovati lookup_value. Obseg celic mora prav tako vključevati vrnjeno vrednost, ki jo želite najti.

Več informacij o izbiranju obsegov delovnega lista.

št_indeksa_stolpca    (obvezen)

Številka stolpca (ki se začne z 1 za najbolj levi stolpec table_array), ki vsebuje vrnjeno vrednost.

obseg_iskanja   (izbirno)

Logična vrednost, ki določa, ali želite, da funkcija VLOOKUP najde približen ali natančen zadetek:

 • Približen rezultat – 1/TRUE predvideva, da je prvi stolpec v tabeli razvrščen po številih ali abecedi, nato pa poišče najbližjo vrednost. To je privzeti način, če ne navedete drugega. Na primer =VLOOKUP(90,A1:B100,2,TRUE).

 • Natančno ujemanje – 0/FALSE poišče točno vrednost v prvem stolpcu. Na primer =VLOOKUP("Smith",A1:B100,2,FALSE).

Kako začeti

Za gradnjo sintakse funkcije VLOOKUP boste potrebovali štiri podatke:

 1. Vrednost, ki jo želite poiskati, imenovana tudi iskana vrednost.

 2. Obseg, znotraj katerega je iskana vrednost. Ne pozabite, da mora biti iskana vrednost vedno v prvem stolpcu v obsegu, da bo funkcija VLOOKUP lahko delovala pravilno. Če je iskana vrednost v celici C2, potem se mora obseg začeti s C.

 3. Številka stolpca v obsegu, ki vsebuje vrnjeno vrednost. Če na primer za obseg določite B2:D11, štejte B kot prvi stolpec, C kot drugi stolpec in tako naprej.

 4. Po želji lahko določite vrednost TRUE, če želite približno ujemanje, ali vrednost FALSE, če želite natančno ujemanje vrnjene vrednosti. Če ne določite ničesar, bo privzeta vrednost vedno TRUE ali približno ujemanje.

Vse zgoraj našteto lahko združite tako:

=VLOOKUP(vrednost za iskanje, obseg z iskalno vrednostjo, številka stolpca v obsegu, ki vsebuje vrnjeno vrednost, približen zadetek (TRUE) ali natančen zadetek (FALSE)).

Primeri

Tukaj je nekaj primerov funkcijo VLOOKUP:

1. primer

=VLOOKUP (B3,B2:E7,2,FALSE)

VLOOKUP poišče Fontana v prvem stolpcu (stolpec B) v table_array B2:E7 in vrne Matej iz drugega stolpca (stolpec C) table_array. False vrne natančno ujemanje.

2. primer

=VLOOKUP (102,A2:C7,2,FALSE)

VLOOKUP poišče natančen zadetek (FALSE) zadnjega imena za 102 (lookup_value) v drugem stolpcu (stolpec B) v obsegu A2:C7 in vrne Fontana.

3. primer

=IF(VLOOKUP(103,A1:E7,2,FALSE)="Souse","Located","Not found")

IF preveri, ali funkcija VLOOKUP vrne Sousa kot zadnje ime zaposlenega correspoinding do 103 (lookup_value) v A1:E7 (table_array). Ker je priimek, ki ustreza 103, leal, pogoj IF ni resničen in je ni mogoče najti.

4. primer

=INT(YEARFRAC(DATE(2014,6,30),VLOOKUP(105,A2:E7,5,FLASE),1))

VLOOKUP poišče datum rojstva zaposlenega, ki ustreza 109 (lookup_value) v obsegu A2:E7 (table_array) in vrne 03.04.1955. Nato funkcija YEARFRAC odšteje ta rojstni datum od datuma 2014/6/30 in vrne vrednost, ki jo inY pretvori v celo število 59.

5. primer

IF(ISNA(VLOOKUP(105,A2:E7,2,FLASE))=TRUE,"Zaposleni ni bil najden",VLOOKUP(105,A2:E7,2,FALSE))

IF preveri, ali VLOOKUP vrne vrednost za priimek iz stolpca B za 105 (lookup_value). Če funkcija VLOOKUP najde priimek, funkcija IF prikaže priimek, sicer funkcija IF vrne »Zaposleni« ni bil najden. Funkcija ISNA poskrbi, da v primeru, ko funkcija VLOOKUP vrne #N/A, napako ne zamenja zaposleni, namesto da #N/A.V tem primeru je vrnjena vrednost Burke, ki je priimek, ki ustreza 105.

S funkcijo VLOOKUP lahko združite več tabel v eno, če ima ena od tabel skupna polja z vsemi drugimi. To je lahko še posebej uporabno, če želite dati delovni zvezek v skupno rabo z ljudmi, ki imajo starejše različice sistema Excel ki ne podpirajo funkcij podatkov z več tabelami kot viri podatkov – tako, da združite vire v eno tabelo in spremenite vir podatkov funkcije v novo tabelo, funkcijo podatkov lahko uporabite v starejših različicah sistema Excel (pod pogojem, da starejša različica podpira tudi sam podatkovni element).

Delovni list s stolpci, ki uporabljajo funkcijo VLOOKUP za prenos podatkov iz drugih tabel

Tukaj imajo stolpca A–F in H vrednosti ali formule, ki uporabljajo le vrednosti na delovnem listu, preostali stolpci pa uporabljajo funkcijo VLOOKUP in vrednosti stolpca A (Odjemalska koda) in stolpec B (Attorney), da pridobite podatke iz drugih tabel.

 1. Kopirajte tabelo s skupnimi polji na nov delovni list in jo poimen vnesite.

 2. Kliknite Podatkovna > Orodja za >relacije, da odprete pogovorno okno Upravljanje relacij.

  Pogovorno okno »Upravljanje relacij«
 3. Pri vsaki navedeni relaciji upoštevajte to:

  • Polje, ki povezuje tabele (navedeno v oklepajih v pogovornem oknu). To je lookup_value formule VLOOKUP.

  • Povezano ime tabele za iskanje. To je table_array v formuli VLOOKUP.

  • Polje (stolpec) v tabeli za iskanje v sorodu s podatki, ki jih želite v novem stolpcu. Te informacije niso prikazane v pogovornem oknu Upravljanje relacij – če si želite ogledati polje, ki ga želite pridobiti, si oglejte tabelo za iskanje v relaciji. Zabeležite si številko stolpca (A=1) – to je col_index_num v formuli.

 4. Če želite dodati polje v novo tabelo, vnesite formulo VLOOKUP v prvi prazen stolpec z informacijami, ki ste jih zbrali v 3. koraku.

  V našem primeru, column G uses Attorney (the lookup_value) to get the Bill Rate data from the fourth column (col_index_num = 4) from the Attorneys worksheet table, tblAttorneys (the table_array), with the formula =VLOOKUP([@Attorney],tbl_Attorneys,4,FALSE).

  Formula lahko uporabi tudi sklic na celico in sklic na obseg. V našem primeru bi bilo to =VLOOKUP(A2,'Attorneys'! A:D,4,FALSE).

 5. Nadaljujte z dodajanjem polj, dokler ne boste imeli vseh polj, ki jih potrebujete. Če želite pripraviti delovni zvezek s funkcijami podatkov, ki uporabljajo več tabel, spremenite vir podatkov funkcije za podatke v novo tabelo.

Težava

Vzrok težave

Vrne napačno vrednost

Če ima obseg_iskanja vrednost TRUE ali pa je bil izpuščen, mora prvi stolpec biti razvrščen številsko oz. po abecedi. Če prvi stolpec ni razvrščen, bo morda vrnjena nepričakovana vrednost. Razvrstite stolpec ali pa uporabite lastnost FALSE, da pridobite točno ujemanje.

Napaka #N/V v celici

 • Če je vrednost argumenta obseg_iskanja TRUE in je vrednost v argumentu iskana_vrednost manjša od najmanjše vrednosti v prvem stolpcu argumenta matrika_tabele, se prikaže vrednost napake #N/V.

 • Če je vrednost argumenta obseg_iskanja FALSE, vrednost napake #N/V pomeni, da točnega števila ni mogoče najti.

Če želite več informacij o odpravljanju težav #N/A v funkciji VLOOKUP, glejte Kako popraviti napako #N/A v funkciji VLOOKUP.

Napaka #SKLIC! v celici

Če col_index_num večje od števila stolpcev v argumentu matrika_tabele,boste dobili #REF! .

Če želite več informacij o odpravljanju težav #REF! v funkcijo VLOOKUP glejte Kako popraviti napako #REF!.

Napaka #VREDN! v celici

Če je table_array manjša od 1, boste dobili #VALUE! .

Če želite več informacij o odpravljanju težav #VALUE! v funkciji VLOOKUP, glejte Kako popraviti napako #VALUE! v funkciji VLOOKUP.

Napaka #IME? v celici

Vrednost napake #IME? po navadi pomeni, da v formuli manjkajo narekovaji. Če želite poiskati ime osebe, morate pred ime in za ime v formuli dodati narekovaje. Ime vnesite na primer kot "Bizjak": =VLOOKUP("Bizjak",B2:E7,2,FALSE).

Če želite več informacij, glejte Kako popraviti napako #NAME!.

Napake #PRELIVANJE! v celici

Ta napaka #SPILL! po navadi pomeni, da se formula zanaša na implicitno presečišče za iskano vrednost in da za sklic uporablja celoten stolpec. Na primer =VLOOKUP( A:A,A:C,2,FALSE). Težavo lahko odpravite tako, da zasidrate sklic za iskanjez operatorjem @ tako: =VLOOKUP( @A:A,A:C,2,FALSE). Namesto tega lahko uporabite tradicionalni način VLOOKUP in se sklicujete na eno celico namesto celotnega stolpca: =VLOOKUP(A2,A:C,2,FALSE).

Naredite to

Razlog

Za argument obseg_iskanja uporabite absolutne sklice

Z absolutnimi sklici lahko izpolnite formulo, tako da vedno poišče točno določen obseg iskanja.

Več informacij o uporabi absolutnih sklicev na celice.

Števil ali datumov ne shranjujte kot besedilo.

Pri iskanju števil ali datumskih vrednosti se prepričajte, da podatki v prvem stolpcu table_array niso shranjeni kot besedilne vrednosti. V nasprotnem primeru lahko funkcija VLOOKUP vrne nepravilno ali nepričakovano vrednost.

Razvrstite prvi stolpec

Če je vrednost argumenta obseg_iskanja TRUE, pred uporabo funkcije VLOOKUP razvrstite prvi stolpec argumenta matrika_tabele.

Uporabljajte nadomestne znake

Če range_lookup FALSE in lookup_value besedilo, lahko v programu uporabite nadomestne znake – vprašaj (?) in lookup_value zvezdico(*). Vprašaj ustreza kateremu koli poljubnemu znaku. Zvezdica ustreza poljubnemu zaporedju znakov. Če želite poiskati dejanski vprašaj ali zvezdico, pred znak vnesite tildo (~).

Funkcija =VLOOKUP("Fontan?",B2:E7,2,FALSE) na primer poišče vse primerke priimek Fontana z različno zadnjo črko.

Zagotovite, da v vaših podatkih ni napačnih znakov.

Ko iščete besedilne vrednosti v prvem stolpcu, se prepričajte, da v podatkih v prvem stolpcu ni začetnih presledkov, končnih presledkov, nedosledno uporabljenih ravnih ( ' ali " ) in zavitih (‘ ali “) narekovajev oz. znakov, ki jih ni mogoče natisniti. V teh primerih lahko funkcija VLOOKUP vrne nepričakovano vrednost.

Za natančne rezultate poskusite uporabiti funkcijo CLEAN ali TRIM, s katero lahko odstranite končne presledke za vrednostmi tabele v celici.

Potrebujete dodatno pomoč?

Kadar koli lahko zastavite vprašanje strokovnjaku v skupnosti tehničnih strokovnjakov za Excel ali pridobite podporo v skupnosti Answers.

Glejte tudi

Kartica s hitrim sklicem: osvežitev VLOOKUP
Kartica s hitrim sklicem: namigi za odpravljanje težav s funkcijo VLOOKUP
Kako odpraviti napako #VALUE! v funkciji VLOOKUP
Kako popraviti napako #N/A v funkciji VLOOKUP
Pregled formul v Excel
Kako se izogniti neskončenim formulam
Zaznavanje napak v formulah
Excel funkcije (po abecedi)
Excel (po kategoriji)
VLOOKUP (brezplačni predogled)

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×