VLOOKUP (funkcija VLOOKUP)

VLOOKUP (funkcija VLOOKUP)

Namig: Poskusite uporabiti novo funkcijo XLOOKUP , izboljšano RAZLIČICO funkcije VLOOKUP, ki deluje v kateri koli smeri in privzeto vrne natančne zadetke, kar omogoča lažjo in bolj priročno uporabo kot njegov predhodnik.

Uporabite funkcijo VLOOKUP, ko želite poiskati stvari v tabeli ali obsegu po vrsticah. Na primer, poiščite ceno avtomobilskega dela s številko dela ali pa poiščite ime delavca na podlagi svojega ID-ja zaposlenih.

Namig: Če želite več informacij o funkciji VLOOKUP, si oglejte te videoposnetke v storitvi YouTube .

V najbolj preprosti obliki pomeni funkcija VLOOKUP:

= VLOOKUP (kaj želite poiskati, kjer ga želite poiskati, številka stolpca v obsegu, ki vsebuje vrednost, ki jo želite vrniti, vrne približno ali natančno ujemanje – označeno kot 1/TRUE ali 0/FALSE).

Vaš brskalnik ne podpira tega videoposnetka.

Namig: Skrivnost funkcije VLOOKUP je, da organizirate podatke tako, da je vrednost, ki jo poiščete (sadje), levo od vrnjene vrednosti (znesek), ki ga želite poiskati.

Uporabite funkcijo VLOOKUP za iskanje vrednosti v tabeli.

Sintaksa

VLOOKUP(iskana_vrednost; matrika_tabele; št_indeksa_stolpca; [obseg_iskanja]

Primer:

 • = VLOOKUP (A2; A10: C20; 2; TRUE)

 • =VLOOKUP("Bizjak",B2:E7,2,FALSE)

 • = VLOOKUP (a2, "podrobnosti odjemalca"! A:F, 3; FALSE)

Ime argumenta

Opis

iskana_vrednost    (obvezen)

Vrednost, ki jo želite poiskati. Vrednost, ki jo želite poiskati, mora biti v prvem stolpcu obsega celic, ki jih določite v argumentu» table_array «.

Če na primer Tabela s polji» tabele « obsega celice B2: D7, mora biti vaša lookup_value v stolpcu B.

Lookup_value je lahko vrednost ali sklic na celico.

matrika_tabel    (obvezno)

Obseg celic, v katerih funkcija VLOOKUP išče argument iskana_vrednost, in vrnjena vrednost. Uporabite lahko imenovani obseg ali tabelo, namesto sklicev na celice pa lahko uporabite imena v argumentu. 

Prvi stolpec v obsegu celic mora vsebovati lookup_value. Obseg celic mora vključevati tudi vrnjeno vrednost, ki jo želite poiskati.

Več informacij o izbiranju obsegov delovnega lista.

št_indeksa_stolpca    (obvezen)

Številka stolpca (ki se začne z 1 za levi stolpec table_array), ki vsebuje vrnjeno vrednost.

obseg_iskanja   (izbirno)

Logična vrednost, ki določa, ali želite, da funkcija VLOOKUP najde približen ali natančen zadetek:

 • Približna tekma-1/True predpostavlja, da je prvi stolpec v tabeli razvrščen bodisi številsko bodisi po abecedi, nato pa poišče najbližjo vrednost. To je privzeti način, če ne navedete drugega. Na primer = VLOOKUP (90; a1: B100; 2; TRUE).

 • Natančno ujemanje – 0/FALSE išče točno vrednost v prvem stolpcu. Na primer = VLOOKUP ("Smith"; a1: B100; 2; FALSE).

Kako začeti

Za gradnjo sintakse funkcije VLOOKUP boste potrebovali štiri podatke:

 1. Vrednost, ki jo želite poiskati, imenovana tudi iskana vrednost.

 2. Obseg, znotraj katerega je iskana vrednost. Ne pozabite, da mora biti iskana vrednost vedno v prvem stolpcu v obsegu, da bo funkcija VLOOKUP lahko delovala pravilno. Če je iskana vrednost v celici C2, potem se mora obseg začeti s C.

 3. Številka stolpca v obsegu, ki vsebuje vrnjeno vrednost. Če na primer določite B2: D11 kot obseg, bi morali šteti B kot prvi stolpec, C kot drugi in tako dalje.

 4. Po želji lahko določite vrednost TRUE, če želite približno ujemanje, ali vrednost FALSE, če želite natančno ujemanje vrnjene vrednosti. Če ne določite ničesar, bo privzeta vrednost vedno TRUE ali približno ujemanje.

Vse zgoraj našteto lahko združite tako:

= VLOOKUP (Iskana vrednost, obseg, ki vsebuje iskalno vrednost, številko stolpca v obsegu, ki vsebuje vrnjeno vrednost, približne ujemanje (TRUE) ali natančno ujemanje (FALSE)).

Primeri

Tukaj je nekaj primerov funkcije VLOOKUP:

1. primer

VLOOKUP 1. primer

2. primer

VLOOKUP 2. primer

3. primer

VLOOKUP 3. primer

4. primer

VLOOKUP 4. primer

5. primer

VLOOKUP 5. primer

Funkcijo VLOOKUP lahko uporabite za združevanje več tabel v eno, dokler ima ena od tabel skupne polja z vsemi drugimi. To je lahko še posebej uporabno, če morate delovni zvezek dati v skupno rabo z osebami, ki imajo starejše različice Excela, ki ne podpirajo funkcij podatkov z več tabelami kot viri podatkov – tako, da združite vire v eno tabelo in spremenite vir podatkov v podatkovni funkciji v novo tabelo, funkcija Data lahko uporabite v starejših različicah Excela (če je funkcija Data sam podprta s starejšo različico)

Delovni list s stolpci, ki uporabljajo funkcijo VLOOKUP za pridobivanje podatkov iz drugih tabel

Tukaj stolpci A-F in H imajo vrednosti ali formule, ki uporabljajo le vrednosti na delovnem listu, preostali stolpci pa uporabljajo funkcijo VLOOKUP in vrednosti stolpca A (odjemalska koda) in stolpca B (odvetnik) za pridobivanje podatkov iz drugih tabel.

 1. Kopirajte tabelo s pogostimi polji na nov delovni list in ji poimenujte ime.

 2. Če želite odpreti pogovorno okno upravljanje relacij, kliknite podatki > podatkovna orodja > relacije .

  Pogovorno okno» upravljanje relacij «
 3. Za vsako navedeno relacijo si zapomnite to:

  • Polje, ki povezuje tabele (navedene v oklepajih v pogovornem oknu). To je lookup_value za formulo VLOOKUP.

  • Ime povezane iskalne tabele. To je table_array v formuli VLOOKUP.

  • Polje (stolpec) v povezani iskalni tabeli, v kateri so podatki, ki jih želite v novem stolpcu. Te informacije niso prikazane v pogovornem oknu Upravljanje odnosov – morali boste pogledati v sorodno iskalno tabelo, da si ogledate polje, ki ga želite pridobiti. Želite zabeležiti številko stolpca (A = 1) – to je col_index_num v formuli.

 4. Če želite dodati polje v novo tabelo, vnesite formulo VLOOKUP v prvi prazen stolpec s podatki, ki ste jih zbrali v koraku 3.

  V našem primeru stolpec G uporablja odvetnika ( lookup_value), da dobi podatke o stopnji računa iz četrtega stolpca (col_index_num = 4) iz tabele delovnega lista odvetniki, tblAttorneys ( table_array), s formulo = VLOOKUP ([@Attorney], tbl_Attorneys, 4, FALSE).

  Formula lahko uporabi tudi sklic na celico in sklic na obseg. V našem primeru bi bilo to = VLOOKUP (a2, "odvetniki"! A:D, 4, FALSE).

 5. Nadaljujte z dodajanjem polj, dokler ne uporabljate vseh polj, ki jih potrebujete. Če poskušate pripraviti delovni zvezek, ki vsebuje funkcije podatkov, ki uporabljajo več tabel, spremenite vir podatkov funkcije Data v novo tabelo.

Težava

Vzrok težave

Vrne napačno vrednost

Če ima obseg_iskanja vrednost TRUE ali pa je bil izpuščen, mora prvi stolpec biti razvrščen številsko oz. po abecedi. Če prvi stolpec ni razvrščen, bo morda vrnjena nepričakovana vrednost. Razvrstite stolpec ali pa uporabite lastnost FALSE, da pridobite točno ujemanje.

Napaka #N/V v celici

 • Če je vrednost argumenta obseg_iskanja TRUE in je vrednost v argumentu iskana_vrednost manjša od najmanjše vrednosti v prvem stolpcu argumenta matrika_tabele, se prikaže vrednost napake #N/V.

 • Če je vrednost argumenta obseg_iskanja FALSE, vrednost napake #N/V pomeni, da točnega števila ni mogoče najti.

Če želite več informacij o odpravljanju težav #N/A v funkciji VLOOKUP, glejte Kako popraviti napako #N/A v funkciji VLOOKUP.

Napaka #SKLIC! v celici

Če je col_index_num večja od števila stolpcev v tabeli – matrika, boste dobili #REF! .

Če želite več informacij o reševanju #REF! napake v funkciji VLOOKUP, glejte Kako odpraviti napako #REF!.

Napaka #VREDN! v celici

Če je table_array manjša od 1, boste dobili #VALUE! .

Če želite več informacij o odpravljanju težav #VALUE! v funkciji VLOOKUP, glejte Kako popraviti napako #VALUE! v funkciji VLOOKUP.

Napaka #IME? v celici

Vrednost napake #IME? po navadi pomeni, da v formuli manjkajo narekovaji. Če želite poiskati ime osebe, morate pred ime in za ime v formuli dodati narekovaje. Ime vnesite na primer kot "Bizjak": =VLOOKUP("Bizjak",B2:E7,2,FALSE).

Če želite več informacij, glejte Odpravljanje napake #NAME!.

Napake #PRELIVANJE! v celici

To posebno #SPILL! napaka po navadi pomeni, da se formula sklicuje na implicitni presek za iskalno vrednost in uporablja celoten stolpec kot referenco. Na primer = VLOOKUP (A:A, A:C; 2; FALSE). Težavo lahko odpravite tako, da sidranje sklica za iskanje z operatorjem @, kot je ta: = VLOOKUP (@A: A; A:C; 2; FALSE). Lahko pa uporabite tradicionalno metodo VLOOKUP in se sklicujete na eno celico namesto na celoten stolpec: = VLOOKUP (a2; A:C; 2; FALSE).

Naredite to

Razlog

Za argument obseg_iskanja uporabite absolutne sklice

Z absolutnimi sklici lahko izpolnite formulo, tako da vedno poišče točno določen obseg iskanja.

Več informacij o uporabi absolutnih sklicev na celice.

Števil ali datumov ne shranjujte kot besedilo.

Pri iskanju številk ali datumskih vrednosti se prepričajte, da podatki v prvem stolpcu table_array niso shranjeni kot besedilne vrednosti. V nasprotnem primeru bo funkcija VLOOKUP vrnila napačno ali nepričakovano vrednost.

Razvrstite prvi stolpec

Če je vrednost argumenta obseg_iskanja TRUE, pred uporabo funkcije VLOOKUP razvrstite prvi stolpec argumenta matrika_tabele.

Uporabljajte nadomestne znake

Če je RANGE_LOOKUP FALSE in lookup_value besedilo, lahko uporabite nadomestne znake – vprašaj (?) in zvezdico (*) – v lookup_value. Vprašaj ustreza kateremu koli poljubnemu znaku. Zvezdica ustreza poljubnemu zaporedju znakov. Če želite poiskati dejanski vprašaj ali zvezdico, vnesite tildo (~) pred znak.

Na primer = VLOOKUP ("fontan?", B2: E7, 2, FALSE) bo poiskal vse primerke Fontana z lastnim pismom, ki se lahko spreminja.

Zagotovite, da v vaših podatkih ni napačnih znakov.

Ko iščete besedilne vrednosti v prvem stolpcu, se prepričajte, da v podatkih v prvem stolpcu ni začetnih presledkov, končnih presledkov, nedosledno uporabljenih ravnih ( ' ali " ) in zavitih (‘ ali “) narekovajev oz. znakov, ki jih ni mogoče natisniti. V teh primerih lahko funkcija VLOOKUP vrne nepričakovano vrednost.

Za natančne rezultate poskusite uporabiti funkcijo CLEAN ali TRIM, s katero lahko odstranite končne presledke za vrednostmi tabele v celici.

Potrebujete dodatno pomoč?

Kadar koli lahko zastavite vprašanje strokovnjaku v skupnosti tehničnih strokovnjakov za Excel, pridobite podporo skupnosti Answers ali predlagate novo funkcijo oziroma izboljšavo na spletnem mestu Excel User Voice.

Glejte tudi

Kartica s kratkimi nameni: Funkcija VLOOKUP osveževalnik
Kartica s kratkimi potrebami: VLOOKUP Nasveti
za odpravljanje težav YouTube: VLOOKUP videi iz Microsoftovega ustvarjalca
Odpravljanje napake #VALUE! v funkciji VLOOKUP
Kako popravite napako #N/a v funkciji VLOOKUP
Pregled formul v Excelu
Kako se izogniti nedelujočim formulam
Zaznavanje napak v formulah
Excelove funkcije (po abecedi)
Excelove funkcije (po kategorijah)
VLOOKUP (brezplačen predogled)

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×