Vstavljanje številk strani na delovne liste

Če želite prikazati številke na straneh, ko natisnete Microsoft Excelov delovni list, lahko vstavite številke strani v glave ali noge strani delovnega lista. Številke strani, ki jih vstavite, niso prikazane na delovnem listu v navadnem pogledu – prikazane so le v pogledu postavitve strani in na natisnjenih straneh.

Opomba: Posnetki zaslona v tem članku so bili ustvarjeni v aplikaciji Excel 2016. Če uporabljate drugo različico, je vaš pogled morda nekoliko drugačen, vendar če ni drugače navedeno, so funkcije enake.

Dodajanje številk strani na enem delovnem listu

 1. Kliknite delovni list, za katerega želite vstaviti številke strani.

 2. Na zavihku Vstavljanje v skupini Besedilo kliknite Glava in noga.

  Možnost »Glava in noga« na zavihku »Vstavljanje«

  Excel delovni list prikaže v pogledu postavitve strani. Ta pogled lahko prikažete tudi tako Slika gumba da v vrstici stanja kliknete Postavitev strani.

 3. Na delovnem listu kliknite Kliknite, če želite dodati glavo ali Kliknite, če želite dodati nogo.

  Prikažejo se Orodja glave in noge, dodan je zavihek Načrt.

 4. Če želite določiti, kje v glavi ali nogi želite, da je številka strani prikazana, kliknite v polje Levi odsek, Odsek na sredini ali Desni odsek glave ali noge.

 5. Na zavihku Načrt v skupini Elementi glave in noge kliknite Številka strani.

  V skupini »Elementi glave in noge« kliknite »Številka strani«

  V izbranem odseku je prikazana označba mesta &[Stran].

  Če želite dodati skupno število strani, za &[Stran] vnesite presledek in besedo od, ki ji sledi presledek, nato pa v skupini Elementi glave in noge kliknite Število strani.

  V izbranem odseku je prikazana ograda &[Stran] od &[Strani]

 6. Kliknite kjer koli zunaj območja glave ali noge, tako da so v pogledu postavitve strani prikazane dejanske številke strani.

 7. Ko zaključite delo v pogledu postavitve strani, na zavihku Pogled v skupini Pogledi delovnega zvezka kliknite Navaden.

  Na zavihku »Pogled« kliknite »Navadno«.

  Kliknete lahko tudi navaden Slika gumba v vrstici stanja.

  Številke strani za delovni list vstavljate v pogledu postavitve strani, kjer jih lahko vidite, ali pa uporabite pogovorno okno Priprava strani, če želite številke strani vstaviti za več kot en delovni list hkrati. Za druge vrste listov, kot so na primer listi grafikona, lahko številke strani vstavite le v pogovornem oknu Priprava strani.

Dodajanje številk strani na več delovnih listih

Številke strani lahko vstavite na več delovnih listov v delovnem zvezku, in sicer s pogovornim oknom Priprava strani. Na primer, če sta v delovnem zvezku dva delovna lista, ki imata vsak po dve strani, bosta na prvem delovnem listu dve strani, oštevilčeni z 1 in 2. Tudi na drugem delovnem listu bosta dve strani, oštevilčeni z 1 in 2.

Namig: Če želite vsem delovnim listom v delovnem zvezku dodati zaporedne številke strani, morate spremeniti številko, s katero se začne posamezni delovni list. Če želite več informacij, si oglejte Nastavitev drugačne številke za začetno stran.

 1. Kliknite delovne liste ali liste z grafikonom, katerim želite dodati številke strani.

Če želite izbrati

Naredite to

En list

Kliknite zavihek lista.

Kliknite zavihek lista

Če želeni zavihek ni prikazan, kliknite gumbe za pomikanje po zavihkih. Ko se zavihek prikaže, ga kliknite.

Kliknite puščice za drsenje po zavihku

Dva ali več sosednjih listov

Kliknite zavihek za prvi list. Nato pridržite tipko Shift in kliknite zavihek zadnjega lista, ki ga želite izbrati.

Dva ali več nesosednjih listov

Kliknite zavihek za prvi list. Nato pridržite tipko Ctrl in kliknite zavihke drugih listov, ki jih želite izbrati.

Vse liste v delovnem zvezku

Z desno tipko miške kliknite zavihek lista in nato kliknite Izberi vse liste v meniju Priročni meni.

Namig: Če izberete več delovnih listov, se v naslovni vrstici na vrhu delovnega lista prikaže [Skupina]. Če želite preklicati izbor več delovnih listov v delovnem zvezku, kliknite kateri koli neizbrani delovni list. Če ni prikazan noben neizbrani delovni list, z desno tipko miške kliknite zavihek izbranega lista in nato kliknite Razdruži liste.

 1. Na zavihku Postavitev strani v skupini Priprava strani kliknite zaganjalnik pogovornega okna in Slika gumba ob možnosti Priprava strani.

  Kliknite puščico v spodnjem desnem kotu skupine »Priprava strani«

 2. V pogovornem oknu Priprava strani na zavihku Glava/noga kliknite Glava po meri ali Noga po meri.

 3. Če želite določiti, kje v glavi ali nogi želite, da je številka strani prikazana, kliknite v polje Levi odsek, Odsek na sredini ali Desni odsek.

 4. Če želite vstaviti številke, kliknite gumb Vstavi številko strani Slika gumba .

  V izbranem odseku je prikazana označba mesta &[Stran].

  Opombe: 

  • Če želite dodati skupno število strani, za tipko&[Stran]vnesite presledek, besedo od, ki ji sledi presledek, nato pa kliknite gumb Vstavi število strani Slika gumba .

  • V izbranem odseku je prikazana označba mesta &[Stran] od &[Strani].

Nastavitev drugačne številke za začetno stran

Če želite vse strani delovnega lista v delovnem zvezku oštevilčiti zaporedno, vsem delovnim listom v delovnem zvezku najprej dodajte številke strani, nato pa s tem postopkom začnite številčiti posamezne delovne liste z ustreznimi številkami. Na primer, če sta v delovnem zvezku dva delovna lista, ki bi se oba natisnila na dveh straneh, boste s tem postopkom številčenje drugega delovnega lista začeli s številko 3.

 1. Na zavihku Postavitev strani v skupini Priprava strani kliknite zaganjalnik pogovornega okna in Slika gumba ob možnosti Priprava strani.

  Kliknite puščico v spodnjem desnem kotu skupine »Priprava strani«

 2. Na zavihku Stran tab v polju Številka prve strani vnesite številko, ki jo želite uporabiti za prvo stran.

  Če želite uporabiti privzeti sistem številčenja, vnesite Samodejno v polje Številka prve strani.

Spreminjanje vrstnega reda številčenja strani

Privzeto Excel številči in tiska strani od zgoraj navzdol in nato od leve proti desni na delovnem listu, a smer številčenja in tiskanja strani lahko spremenite na od leve proti desni in nato od zgoraj navzdol.

 1. Kliknite delovni list, za katerega želite spremeniti vrstni red številčenja.

 2. Na zavihku Postavitev strani v skupini Priprava strani kliknite zaganjalnik pogovornega okna in Slika gumba ob možnosti Priprava strani.

  Kliknite puščico v spodnjem desnem kotu skupine »Priprava strani«

 3. Na zavihku List v razdelku Vrstni red strani kliknite Navzdol, nato vstran ali Vstran, nato nazdol.

  Smer posamezne možnosti je prikazana v polju predogled.

Brisanje številk strani

 1. Kliknite delovne liste ali liste z grafikonom, za katere želite odstraniti številke strani.

Če želite izbrati

Naredite to

En list

Kliknite zavihek lista.

Kliknite zavihek lista

Če želeni zavihek ni prikazan, kliknite gumbe za pomikanje po zavihkih. Ko se zavihek prikaže, ga kliknite.

Kliknite puščice za drsenje po zavihku

Dva ali več sosednjih listov

Kliknite zavihek za prvi list. Nato pridržite tipko Shift in kliknite zavihek zadnjega lista, ki ga želite izbrati.

Dva ali več nesosednjih listov

Kliknite zavihek za prvi list. Nato pridržite tipko Ctrl in kliknite zavihke drugih listov, ki jih želite izbrati.

Vse liste v delovnem zvezku

Z desno tipko miške kliknite zavihek lista in nato kliknite Izberi vse liste v meniju Priročni meni.

Namig: Če izberete več delovnih listov, se v naslovni vrstici na vrhu delovnega lista prikaže [Skupina]. Če želite preklicati izbor več delovnih listov v delovnem zvezku, kliknite kateri koli neizbrani delovni list. Če ni prikazan noben neizbrani delovni list, z desno tipko miške kliknite zavihek izbranega lista in nato v priročnem meniju klikniteRazdruži liste.

 1. Na zavihku Postavitev strani v skupini Priprava strani kliknite zaganjalnik pogovornega okna in Slika gumba ob možnosti Priprava strani.

  Kliknite puščico v spodnjem desnem kotu skupine »Priprava strani«

 2. Na zavihku Glava/Noga v spustnem polju Glava ali Noga kliknite (brez).

  Opomba: Morda se boste morali premakniti na vrh seznama, če želite klikniti (brez).

 • Katero različico uporabljate?
 • Novejše različice
 • Excel for Mac 2011

Dodajanje številk strani

 1. Na zavihku Vstavljanje kliknite Glava in noga.

  Excel samodejno spremeni v pogled postavitve strani.

 2. Na & Glava in noga kliknite glavo ali Nogo in izberite obliko zapisa številke strani.

  Številke strani z glavo so prikazane na vrhu natisnjene strani, številke strani noge pa so prikazane na dnu.

 3. Ko končate, lahko ostanete v pogledu postavitve strani ali pa preklopite v navadni pogled tako, da kliknete Navadno nazavihku Pogled.

Nastavitev drugačne številke za začetno stran

Lahko naredite, da se prvi natisnjen list začne s številko strani, ki ni 1. To pride prav, če so pred listom še druge natisnjene strani. Natisnete lahko na primer 2-stran wordov dokument, ki bo upošteval 1. in 2. stran, nato pa se bo Excel na 3. strani.

 1. Na zavihku Postavitev strani kliknite Priprava strani.

 2. Na zavihku Stran v polje Številka prve strani vnesite številko, ki jo želite za številko prve strani. Če na primer želite, da je številka prve strani 3,vnesite številko 3.

 3. Kliknite V redu.

Če uporabljate obliko zapisa številk strani, ki šteje skupno število strani, na primer: Stran 3 od 7,boste morali prilagoditi drugo številko. S to prilagoditvijo zagotovite, da ne boste videti tako: Stran 10 od 7.

 1. V možnosti Pripravastrani kliknite zavihek Glava/noga in nato glava po meri ali Noga po meri.

 2. Za poljem &[Stran] od &[Strani]vnesite znak plus (+) in nato vnesite število strani pred številko prve strani.

  Če je številka 3 vaša številka prve strani, morate na primer vključiti 2 strani v skupno število strani. Na konec vnesite +2: Stran &[Stran] od &[Strani]+2 in nato kliknite V redu.

 3. Še enkrat kliknite V redu.

Spreminjanje zaporedja oštevilčenja strani

 1. Na zavihku Postavitev strani kliknite Priprava straniin nato List.

 2. V razdelku Vrstni redstrani izberite že želite vrstni red oštevilčk strani.

Odstranjevanje strani številk

 1. Na zavihku Postavitev strani kliknite Priprava straniin nato glava/noga.

 2. V razdelku Glava ali Nogaizberite (brez).

  Morda se boste morali pomakniti navzdol, da boste na vrhu seznama našli (brez).

Dodajanje številk strani

 1. Na zavihku Postavitev v razdelku Pripravastrani kliknite Glava & nogo.

 2. V pojavnem meniju v razdelku GlavaaliNoga izberite obliko zapisa številke strani, ki jo želite dodati.

  Oblike glave so prikazane pri vrhu natisnjene strani, oblike nog pa na dnu.

  Namigi: 

  • Prikaz številk strani si lahko ogledate tako, da si list ogledate v načinu predogleda. Na zavihku Postavitev v razdelku Natisnikliknite Predogled.

  • Če želite dodati številke strani na več listov v delovnem zvezku hkrati, izberite liste, ki jih želite dodati, preden kliknete Glava & noga. Izbrana oblika zapisa številk strani bo uporabljena za vse izbrane liste.

  • Ustvarite lahko v celoti glavo ali nogo po meri s številkami strani, tako da kliknete Prilagodi glavo ali Prilagodi nogo insledite danih navodilom.

Nastavitev drugačne številke za začetno stran

 1. Na zavihku Postavitev v razdelku Pripravastrani kliknite Glava & nogo.

 2. Dodajte številke strani v obliki, ki jo želite.

 3. Kliknite Prilagodi glavo ali Prilagodi nogo, odvisno od tega, kje so številke prikazane.

 4. Poiščite številko številke strani &[Stran]in jo kliknite takoj za tem, da premaknete točko vstavljanja na to mesto.

 5. Vnesite znak plus (+), nato pa vnesite število strani, po katerih želite začeti stran. Če želite na primer začeti na 4. strani, povečate številko začetne strani za tri strani, zato vnesite +3. Koda je zdaj prikazana kot &[Stran]+3.

 6. Kliknite V redu.

  V polju Glavaali Noga je prikazana nova glava ali noga na prvi strani.

  Opomba: Če želite uporabiti obliko zapisa številke strani, ki vključuje skupno število strani, na primer Stran 4 od 7,se prepričajte, da ste dodali tudi znak plus (+) in številko strani do skupne kode strani, &[Pages].

Spreminjanje zaporedja oštevilčenja strani

 1. Na zavihku Postavitev v razdelku Pripravastrani kliknite Glava & nogo.

 2. Na zavihku List v razdelku Vrstni redstrani izberite že želite vrstni red oštevilčega strani.

Odstranjevanje strani številk

 1. Na zavihku Postavitev v razdelku Pripravastrani kliknite Glava & nogo.

 2. V pojavnem meniju v razdelku Glavaali Nogaizberite (brez).

Potrebujete dodatno pomoč?

Kadar koli lahko zastavite vprašanje strokovnjaku v skupnosti tehničnih strokovnjakov za Excel, pridobite podporo skupnosti Answers ali predlagate novo funkcijo oziroma izboljšavo na spletnem mestu Excel User Voice.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×