Vpišite se z Microsoftovim
Vpišite se ali ustvarite račun.
Pozdravljeni,
Izberite drug račun.
Imate več računov
Izberite račun, s katerim se želite vpisati.
Z bralnikom zaslona lahko delate z diapozitivi v PowerPointu

Ta članek je za osebe z okvarami vida ali kognitivnimi motnjami, ki uporabljajo bralnik zaslona, kot so WindowsPripovedovalec, JAWS ali NVDA z Microsoft 365 izdelki. Ta članek je del nabora vsebin podpornika bralnika zaslona v storitvi Microsoft 365, kjer lahko poiščete več informacij o pripomočkih za osebe s posebnimi potrebami v naših aplikacijah. Za splošno pomoč obiščite Microsoftovo podporo.

Uporabite PowerPoint s tipkovnico in bralnikom zaslona za dodajanje, brisanje in razporejanje diapozitivov v predstavitvi. Preskusili smo ga s Pripovedovalcem, NVDA in bralnikom JAWS, vendar lahko deluje z drugimi bralniki zaslona, če sledijo pogostim standardom in tehnikam dostopnosti. Naučili se boste tudi spremeniti velikost in usmerjenost diapozitivov.

Opombe: 

V tej temi

Dodajanje novega diapozitiva

V predstavitev lahko preprosto dodate nove diapozitive, bodisi na podlagi postavitve trenutnega diapozitiva bodisi postavitve nove predloge.

Dodajanje novega diapozitiva na podlagi postavitve trenutnega diapozitiva

V novi predstavitvi je naslovni diapozitiv dodan samodejno. Nov diapozitiv lahko dodate glede na postavitev prejšnjega diapozitiva.

 1. Pritisnite Ctrl+M. V Pripovedovalcu in bralniku JAWS boste slišali »Slide« (Diapozitiv), temu pa bo sledilo število diapozitivov in mesto novega diapozitiva na seznamu ter »Selected« (Izbrano). Pri bralniku NVDA zaslišite »Slide« (Diapozitiv), temu pa sledi številka dodanega diapozitiva.

Dodajanje novega diapozitiva glede na postavitev predloge

 1. V navadnem pogledu pritisnite Alt +H, I. S Pripovedovalcem in bralnikom NVDA boste slišali naslov prve postavitve diapozitiva. Če uporabljate bralnik zaslona JAWS, zaslišite »Leaving menu bar, Office theme« (Zapuščanje menijske vrstice, Officeova tema), čemur sledi številka trenutnega diapozitiva.

 2. S puščičnimi tipkami se premikajte po možnostih postavitve diapozitiva, dokler ne najdete želene možnosti, nato pa pritisnite tipko Enter. S Pripovedovalcem in bralnikom NVDA boste slišali številko novega diapozitiva. Če uporabljate bralnik zaslona JAWS, zaslišite: »Enter, no selection« (Vnos, ni izbora).

  Fokus se premakne v podokno diapozitiva.

Brisanje diapozitiva

 1. V podoknu sličic pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite številke diapozitiva, ki ga želite izbrisati.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • V Pripovedovalcu in bralniku JAWS pritisnite tipko Delete. V Pripovedovalcu zaslišite številko trenutnega diapozitiva in njegovo mesto na seznamu, temu pa sledi »Selected« (Izbrano). Če uporabljate bralnik zaslona JAWS, zaslišite: »Enter, leaving menus, no selection« (Vnos, zapuščate menije, ni izbora).

  • V bralniku NVDA pritisnite Shift+F10, da odprete priročni meni. Nato pritiskajte puščično tipko dol, dokler ne zaslišite »Delete slide« (Izbriši diapozitiv), nato pa pritisnite tipko Enter.

Preurejanje diapozitivov

Diapozitive lahko preuredite tako, da izrežete diapozitiv iz starega mesta in ga prilepite na novo mesto.

 1. V podoknu sličic pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite številke diapozitiva, ki ga želite premakniti.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite premakniti diapozitiv po seznamu diapozitivov navzgor, pritisnite Ctrl + puščično tipko gor. V Pripovedovalcu in bralniku JAWS boste slišali novo številko diapozitiva na seznamu. NVDA ne prebere ničesar.

  • Če želite premakniti diapozitiv po seznamu diapozitivov navzdol, pritisnite Ctrl + puščično tipko dol. V Pripovedovalcu in bralniku JAWS boste slišali novo številko diapozitiva na seznamu. NVDA ne prebere ničesar.

  • Če želite premakniti diapozitiv na začetek predstavitve, pritisnite Ctrl + Shift + puščična tipka gor.

  • Če želite premakniti diapozitiv na konec predstavitve, pritisnite Ctrl + Shift + puščična tipka dol.

Organizacija diapozitivov v odseke

Če želite združiti diapozitive v smiselne entitete, jih lahko razvrstite v odseke. Če želite na primer delati z drugimi v predstavitvi, lahko posameznim sodelavcem dodelite odsek, v katerem lahko delajo.

Razdelki so prikazani in napovedani v podoknu sličic v navadnem pogledu in v pogledu razvrstilnika diapozitivov . V pogledu diaprojekcije niso prikazani ali prebrani .

 1. V podoknu sličic pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite diapozitiva, ki naj bo prvi diapozitiv v odseku.

 2. Pritisnite Alt+H, T, 1. Zaslišali boste: »Add section« (Dodaj odsek).

 3. Če želite dodati odsek brez naslova, pritisnite tipko Enter. Zaslišali boste: »Rename section« (Preimenuj odsek).

 4. Vnesite novo ime odseka in pritisnite tipko Enter.

 5. Premaknite diapozitive v ustrezne odseke po navodilih v članku Preurejanje diapozitivov.

  Če želite slišati pripovedovalca, da objavi imena odsekov, v podoknu sličic pritisnite puščično tipko gor ali dol. Bralnika JAWS in NVDA ne objavita imen odsekov.

Spreminjanje usmerjenosti vseh diapozitivov v predstavitvi

Usmerjenost celotnega nabora diapozitivov lahko spremenite iz ležeče v pokončno ali obratno.

 1. V navadnem pogledu pritisnite Alt + G, S, C. Odpre se okno Velikost diapozitiva.

 2. V oknu Velikost diapozitiva pritiskajte tabulatorko, dokler Pripovedovalec ne napove: »Diapozitivi, izbrano«, temu pa sledi trenutna usmerjenost diapozitiva, na primer »Ležeče«.

  Če uporabljate bralnik zaslona JAWS, zaslišite »Orientation, slides« (Usmerjenost, diapozitivi), temu sledi trenutna usmerjenost diapozitiva in »Radio button checked« (Izbirni gumb je potrjen). Če uporabljate NVDA, zaslišite »Orientation grouping, slides grouping« (Združevanje usmerjenosti, združevanje diapozitivov), trenutno usmerjenost diapozitiva in »Radio button checked« (Izbirni gumb je potrjen).

  Namig: S Pripovedovalcem lahko za poslušanje in pomikanje po možnostih v oknu Velikost diapozitiva pritisnete tudi tipko SR+puščično tipko gor ali dol.

 3. Če želite spremeniti usmerjenost, pritisnite puščično tipko gor ali dol. Zaslišali boste izbrano usmerjenost.

 4. Ko končate z izbiranjem, pritisnite tipko Enter. S Pripovedovalcem in bralnikom JAWS boste zaslišali: »Microsoft PowerPoint window, button« (okno Microsoft PowerPoint, gumb). Če uporabljate NVDA, zaslišite: »Microsoft PowerPoint dialog« (Pogovorno okno »Microsoft PowerPoint «). Odpre se okno za potrditev.

 5. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite povečati velikost vsebine, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Maximize« (Maksimiraj). Če imate veliko vsebine na diapozitivu, vso besedilo morda ne bo prikazano na diapozitivu, ko uporabite to možnost.

  • Če želite prilagoditi velikost vsebine diapozitivu tako, da se bo prilegala, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Ensure Fit« (Prilagodi, da ustreza). S to možnostjo lahko spremenite velikost vsebine na manjšo velikost pisave, da se bo prilegala diapozitivu.

 6. Pritisnite tipko Enter. Fokus se premakne v podokno sličic.

Spreminjanje velikosti diapozitivov

Če želite spremeniti velikost diapozitiva, lahko izbirate med dvema privzetima možnostma velikosti, standardna (zaslon 4:3) in širokozaslonska (16:9), lahko pa prilagodite velikost diapozitivov po meri.

Spreminjanje velikosti diapozitiva iz širokozaslonske v standardno in obratno

 1. V navadnem pogledu pritisnite Alt + G, S. S Pripovedovalcem in bralnikom NVDA boste slišali prvi element v meniju Velikost diapozitiva . Če uporabljate bralnik zaslona JAWS, zaslišite: »Lower ribbon, customized group box« (Spodnji trak, polje skupine po meri).

 2. V meniju Velikost diapozitiva naredite nekaj od tega:

  • Če želite izbrati standardno velikost, pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite: »Standardno«.

  • Če želite izbrati širokozaslonsko velikost, pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite: »Widescreen« (Širokozaslonsko).

 3. Pritisnite tipko Enter. S Pripovedovalcem in bralnikom JAWS boste zaslišali: »Microsoft PowerPoint window, button« (okno Microsoft PowerPoint, gumb). Če uporabljate NVDA, zaslišite: »Microsoft PowerPoint dialog« (Pogovorno okno »Microsoft PowerPoint «). Odpre se okno za potrditev.

 4. V oknu Microsoft PowerPoint naredite nekaj od tega:

  • Če želite povečati velikost vsebine, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Maximize« (Maksimiraj). Če imate veliko vsebine na diapozitivu, vso besedilo morda ne bo prikazano na diapozitivu, ko uporabite to možnost.

  • Če želite prilagoditi velikost vsebine diapozitivu tako, da se bo prilegala, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Ensure Fit« (Prilagodi, da ustreza). S to možnostjo lahko spremenite velikost vsebine na manjšo velikost pisave, da se bo prilegala diapozitivu.

 5. Pritisnite tipko Enter. Fokus se premakne v podokno sličic.

Prilagajanje velikosti diapozitivov po meri

Velikosti diapozitivov lahko spremenite tako, da uporabite dimenzije po meri za različne velikosti zaslonov ali papirja.

 1. V navadnem pogledu pritisnite Alt + G, S, C. Odpre se okno Velikost diapozitiva.

 2. Če želite v oknu Velikost diapozitiva spremeniti velikost diapozitivov, izberite ciljno obliko predstavitve ali nastavite višino, širino in usmerjenost predstavitve:

  • Če želite izbrati ciljno obliko predstavitve, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Slides sized for« (Velikost diapozitivov za). Pritisnite puščično tipko dol, da razširite spustni meni. Pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite želene možnosti, nato pa pritisnite tipko Enter.

  • Če želite nastaviti širino in višino:

   • Če želite spremeniti širino diapozitiva, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Width« (Širina). Pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite želene vrednosti ali vnesite vrednost.

   • Če želite spremeniti višino diapozitiva, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Height« (Višina). Pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite želene vrednosti ali vnesite vrednost.

  Namig: S Pripovedovalcem lahko za poslušanje in pomikanje po možnostih v oknu Velikost diapozitiva pritisnete tudi tipko SR+puščično tipko gor ali dol.

 3. Ko končate z izbiranjem, pritisnite tipko Enter. S Pripovedovalcem in bralnikom JAWS boste zaslišali: »Microsoft PowerPoint window, button« (okno Microsoft PowerPoint, gumb). Če uporabljate NVDA, zaslišite: »Microsoft PowerPoint dialog« (Pogovorno okno »Microsoft PowerPoint «). Odpre se okno za potrditev.

 4. V oknu Microsoft PowerPoint naredite nekaj od tega:

  • Če želite povečati velikost vsebine, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Maximize« (Maksimiraj). Če imate veliko vsebine na diapozitivu, vso besedilo morda ne bo prikazano na diapozitivu, ko uporabite to možnost.

  • Če želite prilagoditi velikost vsebine novemu diapozitivu, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Ensure Fit« (Prilagodi, da ustreza). S to možnostjo lahko spremenite velikost vsebine na manjšo velikost pisave, da se bo prilegala diapozitivu.

 5. Pritisnite tipko Enter. Fokus se premakne v podokno sličic.

Glejte tudi

Dodajanje in oblikovanje besedila v PowerPointu z bralnikom zaslona

Vstavljanje in urejanje slik ter tabel v PowerPointu z bralnikom zaslona

Ustvarjanje PowerPointovih predstavitev z bližnjicami na tipkovnici

Osnovna opravila za ustvarjanje predstavitve v PowerPointu z bralnikom zaslona

Nastavite napravo tako, da bo delovala s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v Microsoft 365

Uporaba bralnika zaslona za raziskovanje in krmarjenje po PowerPointu

Uporabljajte PowerPoint za Android z bralnikom zaslona TalkBack, ki je vgrajen v sistem Android, za dodajanje, brisanje in razporejanje diapozitivov v predstavitvah.

Opombe: 

 • Nove funkcije storitve Microsoft 365 se za naročnike na Microsoft 365 izdajajo postopoma, zato vaša aplikacija teh funkcij morda še ne vključuje. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije dobite hitreje, se pridružite programu Office Insider.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona TalkBack, ki je vgrajen v sistem Android. Več informacij o uporabi bralnika zaslona TalkBack najdete v članku Dostopnost v sistemu Android.

V tej temi

Dodajanje, preurejanje in brisanje diapozitivov v PowerPoint

V predstavitev lahko preprosto dodajate nove diapozitive bodisi na podlagi postavitve trenutnega diapozitiva ali postavitve nove predloge ali pa izbrišete tiste, ki jih ne potrebujete več. Diapozitive lahko preuredite tudi tako, da izrežete diapozitiv iz trenutnega mesta in ga prilepite na novo mesto.

Dodajanje novega diapozitiva

 1. Ko odprete predstavitev, podrsnite desno ali levo, da zaslišite »Edit, button« (gumb »Uredi«), in nato dvotapnite zaslon.

 2. Podrsnite desno ali levo, da najdete diapozitiv, za katerim želite dodati diapozitiv. Dvotapnite zaslon, da odprete diapozitiv v podoknu z vsebino.

 3. Podrsnite desno, da zaslišite »Add slide« (Dodaj diapozitiv), in dvotapnite zaslon. V predstavitev je dodan nov diapozitiv z enako postavitvijo kot diapozitiv, ki ste ga izbrali v prejšnjem koraku.

 4. Če želite spremeniti postavitev vstavljenega diapozitiva, podrsnite desno, da zaslišite »Layout menu« (meni »Postavitev«), in nato dvotapnite zaslon. Če želite poiskati možnosti predloge, v meniju Postavitev podrsnite desno. Bralnik TalkBack napove predloge, medtem ko se premikate. Ko se pomaknete na trenutno izbrano postavitev, zaslišite »Selected« (Izbrano) pred imenom postavitve. Če želite izbrati predlogo, dvotapnite zaslon.

Preurejanje diapozitivov

 1. Ko odprete predstavitev, podrsnite desno ali levo, da zaslišite »Edit, button« (gumb »Uredi«), in nato dvotapnite zaslon.

 2. Podrsnite desno ali levo, dokler ne najdete diapozitiva, ki ga želite premakniti. Dvotapnite in pridržite zaslon, da odprete priročni meni. Zaslišali boste: »Gumb 'Izreži'«. Dvotapnite zaslon.

 3. Podrsnite desno ali levo, da najdete diapozitiv, za katerim želite postaviti izrezan diapozitiv, nato pa dvotapnite zaslon.

 4. Če želite prilepiti diapozitiv, dvotapnite in pridržite zaslon, da odprete priročni meni. Zaslišali boste: »Gumb 'Izreži'«. Podrsnite desno, da zaslišite »Gumb 'Prilepi'« in dvotapnite zaslon. Diapozitiv se premakne na novo mesto.

Brisanje diapozitiva

 1. Ko odprete predstavitev, podrsnite desno ali levo, da zaslišite »Edit, button« (gumb »Uredi«), in nato dvotapnite zaslon.

 2. Podrsnite desno ali levo, da najdete diapozitiv, ki ga želite izbrisati. Dvotapnite in pridržite zaslon, da odprete priročni meni. Zaslišali boste: »Gumb 'Izreži'«. Podrsnite desno, da zaslišite »Delete, button« (gumb »Izbriši«), in nato dvotapnite zaslon.

Glejte tudi

Dodajanje in oblikovanje besedila v PowerPointu z bralnikom zaslona

Ustvarjanje PowerPointovih predstavitev z bližnjicami na tipkovnici

Osnovna opravila za ustvarjanje predstavitve v PowerPointu z bralnikom zaslona

Nastavite napravo tako, da bo delovala s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v Microsoft 365

Uporaba bralnika zaslona za raziskovanje in krmarjenje po PowerPointu

Uporabite PowerPoint za splet s tipkovnico in bralnikom zaslona za dodajanje, brisanje in razporejanje diapozitivov v predstaviščih. S Pripovedovalcem smo ga preskusili v aplikacijah Microsoft Edge in NVDA in JAWS v brskalniku Chrome, vendar lahko deluje z drugimi bralniki zaslona in spletnimi brskalniki, če sledijo pogostim standardom in tehnikam dostopnosti.

Opombe: 

 • Če uporabljate Pripovedovalca s posodobitvijo Windows 10 Fall Creators Update, morate izklopiti način optičnega branja, če želite urejati dokumente, preglednice ali predstavitve s storitvijo Microsoft 365 za splet. Če želite več informacij, glejte Izklop navideznega načina ali načina brskanja v bralnikih zaslona v posodobitvi Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove funkcije storitve Microsoft 365 se za naročnike na Microsoft 365 izdajajo postopoma, zato vaša aplikacija teh funkcij morda še ne vključuje. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije dobite hitreje, se pridružite programu Office Insider.

 • Če želite izvedeti več o bralnikih zaslona, preberite članek Delovanje bralnikov zaslona v okolju Microsoft 365.

 • Če uporabljate PowerPoint za splet, priporočamo, da za Microsoft Edge uporabljate te spletne brskalnike. Ker PowerPoint za splet deluje v spletnem brskalniku, se bližnjice na tipkovnici razlikujejo od bližnjic v namiznem programu. Za pomikanje med ukazi na primer uporabite tipki Ctrl+F6 namesto F6. Poleg tega veljajo pogoste bližnjice, kot sta F1 (Pomoč) in Ctrl + O (Odpri), za spletni brskalnik, ne pa PowerPoint za splet.

V tej temi

Dodajanje novega diapozitiva

V predstavitev lahko dodate nove diapozitive, bodisi na podlagi postavitve trenutnega diapozitiva bodisi na drugi postavitvi.

 1. V pogledu za urejanje pritiskajte Ctrl + F6, dokler ne zaslišite: »Thumbnail panel« (Plošča sličic).

 2. Pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite številke diapozitiva, za katerim želite dodati diapozitiv.

 3. Pritisnite Alt+tipko Windows, N, S, I. Odpre se meni Nov diapozitiv.

 4. V meniju je izbrana postavitev diapozitiva, ki temelji na trenutnem diapozitivu. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite vstaviti diapozitiv z enako postavitvijo kot trenutni diapozitiv, pritisnite tipko Enter.

  • Če želite brskati po drugih postavitvah, se s puščičnimi tipkami premikajte, dokler ne najdete želene postavitve, nato pa pritisnite tipko Enter. Nov diapozitiv je dodan v predstavitev.

Preurejanje diapozitivov

Diapozitive lahko premikate in spremenite njihovo zaporedje v predstavitvi.

 1. V pogledu za urejanje pritiskajte Ctrl + F6, dokler ne zaslišite: »Thumbnail panel« (Plošča sličic).

 2. Pritiskajte puščico gor ali dol, dokler ne zaslišite številke diapozitiva, ki ga želite premakniti.

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite premakniti diapozitiv na začetek predstavitve, pritisnite Ctrl in puščično tipko gor. Diapozitiv se premakne za eno mesto navzgor.

  • Če želite premakniti diapozitiv na konec predstavitve, pritisnite Ctrl in puščično tipko dol. Diapozitiv se premakne za eno mesto navzdol.

  • Če želite postaviti diapozitiv na prvo mesto v predstavitvi, pritisnite Ctrl+Shift in puščično tipko gor.

  • Če želite postaviti diapozitiv na zadnje mesto v predstavitvi, pritisnite Ctrl+Shift in puščično tipko dol.

Brisanje diapozitivov

 1. V pogledu za urejanje pritiskajte Ctrl + F6, dokler ne zaslišite: »Thumbnail panel« (Plošča sličic).

 2. Pritiskajte puščico gor ali dol, dokler ne zaslišite številke diapozitiva, ki ga želite odstraniti.

 3. Pritisnite tipko »Delete«.

  Namig: Če želite brisanje razveljaviti, pritisnite Ctrl+Z.

Glejte tudi

Dodajanje in oblikovanje besedila v PowerPointu z bralnikom zaslona

Vstavljanje in urejanje slik ter tabel v PowerPointu z bralnikom zaslona

Ustvarjanje PowerPointovih predstavitev z bližnjicami na tipkovnici

Osnovna opravila za ustvarjanje predstavitve v PowerPointu z bralnikom zaslona

Uporaba bralnika zaslona za raziskovanje in krmarjenje po PowerPointu

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Ali želite več možnosti?

Raziščite ugodnosti naročnine, prebrskajte izobraževalne tečaje, preberite, kako zaščitite svojo napravo in še več.

Skupnosti vam pomagajo postaviti vprašanja in odgovoriti nanje, posredovati povratne informacije in prisluhniti strokovnjakom z bogatim znanjem.

Poiščite rešitve za pogoste težave ali poiščite pomoč pri posredniku za podporo.

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?
Če pritisnete »Pošlji«, bomo vaše povratne informacije uporabili za izboljšanje Microsoftovih izdelkov in storitev. Vaš skrbnik za IT bo lahko zbiral te podatke. Izjavi o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×