Vpišite se z Microsoftovim
Vpišite se ali ustvarite račun.
Pozdravljeni,
Izberite drug račun.
Imate več računov
Izberite račun, s katerim se želite vpisati.

Opomba: Bližnjice na tipkovnici, ki so opisane v tem članku, se nanašajo na ameriško razporeditev tipkovnice. Tipke na drugih tipkovnicah morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški.

Pri bližnjicah na tipkovnici, kjer je dve ali več tipk treba pritisniti hkrati, so tipke, ki jih je treba pritisniti, ločene z znakom plus (+). Pri bližnjicah na tipkovnici, kjer je treba pritiskati eno tipko za drugo, so tipke ločene z vejico (,).

Informacije o bližnjicah na tipkovnici za delo z grafiko SmartArt najdete v članku Bližnjice na tipkovnici za grafiko SmartArt.

Dejanje

Tipke

Izbira predmeta (z besedilom, izbranim v predmetu)

Esc

Izbira predmeta (z izbranim predmetom)

Tab ali Shift+Tab, dokler želeni predmet ni izbran

Izbira besedila v predmetu (z izbranim predmetom).

Enter

Izbira vseh predmetov (z izbranim predmetom).

Ctrl+A

Izbira predmeta, ki je pod drugimi predmeti, in pomikanje naprej po skladu predmetov

Tab, ko je izbran zgornji predmet

Izbira predmeta, ki je pod drugimi predmeti, in pomikanje nazaj po skladu predmetov

Shift+Tab, ko je izbran zgornji predmet

Izbira več oblik.

Pritisnite in pridržite tipko Ctrl, medtem ko klikate oblike

Izbira več oblik z besedilom.

Pritisnite in pridržite tipko Shift, medtem ko klikate oblike

Odpiranje ali zapiranje podokna izbora

Alt+F10

Izrez izbranega predmeta.

Ctrl+X

Kopiranje izbranega predmeta

Ctrl+C

Lepljenje izrezanega ali kopiranega predmeta

Ctrl+V

Kopiranje le oblikovanja.

Ctrl+Shift+C

Lepljenje le oblikovanja

Ctrl+Shift+V

Posebno lepljenje

Ctrl+Alt+V

Združevanje oblik, slik ali WordArta.

Ctrl+G, ko ste izbrali predmete, ki jih želite združiti

Razdruževanje oblik, slik ali WordArta.

Ctrl+Shift+G, ko ste izbrali skupino, ki jo želite razdružiti

Prikazovanje ali skrivanje mreže

Shift+F9

Prikazovanje ali skrivanje vodil

Alt+F9

Razveljavitev zadnjega dejanja

Ctrl+Z

Uveljavitev zadnjega dejanja

Ctrl + Y

Bližnjice na tipkovnici za uporabo v podoknu izbora

Dejanje

Tipke

Odpiranje podokna izbora

Alt+F10

Kroženje fokusa med različnimi podokni.

F6

Premik fokusa na en element ali skupino

Puščica gor ali puščica dol

Premik fokusa iz elementa v skupini na nadrejeno skupino

Puščica levo

Premik fokusa iz skupine na prvi element v skupini

Puščica desno

Razširitev skupine v fokusu in vseh podrejenih skupin.

* (samo na številski tipkovnici)

Razširitev skupine v fokusu.

+ (samo na številski tipkovnici)

Strnitev skupine v fokusu.

- (samo na številski tipkovnici)

Premik fokusa na element in izbira tega elementa.

Shift+puščica gor ali Shift+puščica dol

Izbira elementa v fokusu

Preslednica ali Enter

Dodajanje drugega predmeta v izbor

Shift+preslednica

Preklic izbora elementa v fokusu

Shift+Enter

Premik izbranega elementa naprej

Ctrl+Shift+F

Premik izbranega elementa nazaj.

Ctrl+Shift+B

Prikaz ali skrivanje elementa v fokusu

Ctrl+Shift+S

Preimenovanje elementa v fokusu.

F2

Preklop fokusa tipkovnice v podoknu izbora med drevesnim pogledom in gumboma Pokaži vse in Skrij vse.

Tab ali Shift+Tab

Strnitev vseh skupin

Alt+Shift+1

Razširitev vseh skupin

Alt+Shift+9

Dejanje

Tipke

Izbira predmeta (z besedilom, izbranim v predmetu)

Esc

Izbira predmeta (z izbranim predmetom)

Tab ali Shift+Tab, dokler želeni predmet ni izbran

Izbira besedila v predmetu (z izbranim predmetom).

Shift+Right Arrow

Izbira več oblik.

Pritisnite in pridržite tipko Ctrl, medtem ko klikate oblike

Izbira več oblik z besedilom.

Pritisnite in pridržite tipko Shift, medtem ko klikate oblike

Izrez izbranega predmeta.

Ctrl+X

Kopiranje izbranega predmeta

Ctrl+C

Lepljenje izrezanega ali kopiranega predmeta

Ctrl+V

Razveljavitev zadnjega dejanja.

Ctrl+Z

Uveljavitev zadnjega dejanja

Ctrl + Y

Dejanje

Tipke

Izbira predmeta (z besedilom, izbranim v predmetu)

ESC

Izbira predmeta (z izbranim predmetom)

TAB ali SHIFT+TAB, dokler želeni predmet ni izbran

Izbira besedila v predmetu (z izbranim predmetom).

ENTER

Izbira vseh predmetov (z izbranim predmetom).

CTRL+A

Izbira predmeta, ki je pod drugimi predmeti, in pomikanje naprej po skladu predmetov

TAB, ko je izbran zgornji predmet

Izbira predmeta, ki je pod drugimi predmeti, in pomikanje nazaj po skladu predmetov

SHIFT+TAB, ko je izbran zgornji predmet

Izbira več oblik

Pritisnite in pridržite tipko CONTROL, medtem ko klikate oblike

Izbira več oblik z besedilom

Pritisnite in pridržite tipko SHIFT, medtem ko klikate oblike

Odpiranje ali zapiranje podokna izbora

ALT+F10

Izrezovanje izbranega predmeta

CTRL+X

Kopiranje izbranega predmeta.

CTRL+C

Lepljenje izrezanega ali kopiranega predmeta

CTRL+V

Kopiranje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Posebno lepljenje.

CTRL+ALT+V

Združevanje oblik, slik ali WordArta

CTRL+G, ko izberete elemente, ki jih želite združiti

Razdruževanje oblik, slik ali WordArta

CTRL+SHIFT+G, ko izberete skupino, ki jo želite razdružiti

Prikazovanje ali skrivanje mreže

SHIFT+F9

Prikazovanje ali skrivanje vodil

ALT+F9

Razveljavitev zadnjega dejanja

CTRL+Z

Vnovična uveljavitev zadnjega dejanja

CTRL+Y

Kopiranje atributov oblike

 1. Izberite oblike z atributi, ki jih želite kopirati.

  Če izberete obliko s priloženim besedilom, kopirate videz in slog besedila ter atribute oblike.

 2. Pritisnite tipke CTRL+SHIFT+C, da kopirate atribute oblike.

 3. Pritisnite tipko TAB ali tipki SHIFT+TAB, da izberete obliko ali predmet, v katerega želite kopirati atribute.

 4. Pritisnite tipke CTRL+SHIFT+V.

Urejanje povezanega ali vdelanega predmeta

 1. Pritisnite TAB ali SHIFT+TAB, če želite izbrati želeni predmet.

 2. Pritisnite SHIFT+F10 za priročni meni.

 3. Pritisnite PUŠČICO DOL, da izberete <spremenljivka> Predmet, nato pritisnite tipko PUŠČIČNO TIPKO DESNO, da prikažete sekundarni meni, in izberite možnost Uredi.

Vstavljanje grafike SmartArt

 1. Pritisnite in spustite tipke ALT, Q in nato M, da izberete SmartArt.

 2. S puščičnimi tipkami izberite vrsto želene grafike SmartArt.

 3. Pritisnite tipko TAB in nato puščične tipke, da izberete postavitev grafike SmartArt, ki jo želite vstaviti.

 4. Pritisnite tipko ENTER.

Vstavljanje polja z besedilom

 1. Pritisnite in sprostite tipko ALT, N, da prikažete zavihek Vstavi.

 2. S PUŠČIČNIMI TIPKAMI se pomaknite do možnosti Polje z besedilom, v skupini Besedilo.

  Če ste v računalniku vklopili podporo za vzhodno azijske jezike, s puščično tipko izberite Vodoravno polje z besedilom ali Navpično polje z besedilom.

 3. Pritisnite tipki CTRL+ENTER.

 4. Vnesite želeno besedilo.

Vstavljanje sloga WordArt

 1. Pritisnite in sprostite ALT, N in nato W in izberite WordArt.

 2. Uporabite puščične tipke in izberite želeni slog WordArta in nato pritisnite ENTER.

 3. Vnesite želeno besedilo.

Izbiranje oblike

Opomba: Če je kazalec v besedilu, pritisnite ESC.

 • S tipko TAB se pomikajte naprej (s tipkama SHIFT+TAB se pomikajte nazaj) po oblikah in predmetih, dokler se na predmetu, ki ga želite izbrati, ne prikažejo ročice za spreminjanje velikosti.

 • Če želite izbrati več elementov, uporabite podokno izbora. Podokno izbora odprete tako, da pritisnete in spustite tipke ALT, N, SR in nato P.

Bližnjice na tipkovnici za uporabo v podoknu izbora

Dejanje

Tipke

Odpiranje podokna izbora

ALT+F10

Kroženje fokusa med različnimi podokni.

F6

Prikaz kontekstnega menija.

SHIFT+F10

Premik fokusa na en element ali skupino.

PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL

Premik fokusa iz elementa v skupini na nadrejeno skupino.

PUŠČICA LEVO

Premik fokusa s skupine na prvi element v skupini.

PUŠČICA DESNO

Razširitev skupine v fokusu in vseh podrejenih skupin.

* (samo na številski tipkovnici)

Razširitev skupine v fokusu.

+ (samo na številski tipkovnici)

Strnitev skupine v fokusu.

- (samo na številski tipkovnici)

Premik fokusa na element in izbira tega elementa.

SHIFT+PUŠČICA GOR ali SHIFT+PUŠČICA DOL

Izbira elementa v fokusu.

PRESLEDNICA ali ENTER

Dodajanje drugega predmeta v izbor

SHIFT+PRESLEDNICA

Preklic izbora elementa v fokusu

SHIFT+ENTER

Premik izbranega elementa naprej.

CTRL+SHIFT+F

Premik izbranega elementa nazaj.

CTRL+SHIFT+B

Prikaz ali skritje elementa v fokusu

CTRL+SHIFT+S

Preimenovanje elementa v fokusu.

F2

Preklop fokusa tipkovnice v podoknu izbora med drevesnim pogledom in gumboma Pokaži vse in Skrij vse.

TAB ali SHIFT+TAB

Strnitev vseh skupin.

ALT+SHIFT+1

Razširitev vseh skupin.

ALT+SHIFT+9

Urejanje točk v obliki

Opomba: Kliknite obliko in pritisnite tipke ALT+JD+E+U.

 • Če želite dodati točko, pridržite tipko CTRL in kliknite oris oblike.

 • Če želite izbrisati točko, pridržite tipko CTRL in kliknite točko.

 • Če želite, da bo točka obravnavana kot gladka točka, pritisnite tipko SHIFT in povlecite eno od ročic, ki je pripeta točki. Ko prenehate vleči, se točka spremeni v gladko točko. Gladka točka poveže dva črtna odseka enake dolžine.

 • Če želite, da bo točka obravnavana kot ravna točka, pritisnite tipko CTRL in povlecite eno od ročic, ki je pripeta točki. Ko prenehate vleči, se točka spremeni v ravno točko. Ravna točka poveže dva črtna odseka različne dolžine.

 • Če želite, da bo točka obravnavana kot kotna točka, pritisnite tipko ALT in povlecite eno od ročic, ki je pripeta točki. Ko prenehate vleči, se točka spremeni v kotno točko. Kotna točka poveže dva črtna odseka, kjer en segment kaže v drugo smer.

 • Če želite preklicati spremembo v točki in črtnih odsekih, pritisnite tipko ESC, preden izpustite tipko miške.

Dejanje

Pritisnite

Premakniti se na konec polja z besedilom.

CTRL+END

Premakniti se na začetek polja z besedilom.

CTRL+HOME

Preklapljajte med skrivanjem in prikazovanjem predmetov ter prikazovanjem označb mest za predmete.

CTRL+6

Izbira predmeta (z besedilom, izbranim v predmetu)

ESC

Izbira predmeta (z izbranim predmetom)

TAB ali SHIFT+TAB, dokler želeni predmet ni izbran

Izbira predmeta, ki je pod drugimi predmeti, in pomikanje naprej po skladu predmetov

TAB, ko je izbran zgornji predmet

Izbira predmeta, ki je pod drugimi predmeti, in pomikanje nazaj po skladu predmetov

SHIFT+TAB, ko je izbran zgornji predmet

Odpiranje podokna izbora

ALT, H, FD in nato P

Izrezovanje izbranega predmeta.

CTRL+X

Kopiranje izbranega predmeta.

CTRL+C

Lepljenje izrezanega ali kopiranega predmeta

CTRL+V

Kopiranje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Posebno lepljenje.

CTRL+ALT+V

Razveljavitev zadnjega dejanja

CTRL+Z

Vnovična uveljavitev zadnjega dejanja

CTRL+Y

Kopiranje atributov oblike

 1. Izberite oblike z atributi, ki jih želite kopirati.

  Če izberete obliko s priloženim besedilom, kopirate videz in slog besedila ter atribute oblike.

 2. Pritisnite tipke CTRL+SHIFT+C, da kopirate atribute oblike.

 3. Pritisnite tipko TAB ali tipki SHIFT+TAB, da izberete obliko ali predmet, v katerega želite kopirati atribute.

 4. Pritisnite tipke CTRL+SHIFT+V.

Urejanje povezanega ali vdelanega predmeta

 1. Pritisnite SHIFT+TAB, če želite izbrati želeni predmet.

 2. Pritisnite tipki SHIFT+F10, da prikažete priročni meni.

 3. Pritisnite tipko PUŠČICA DOL, da izberete <spremenljivka> predmet in nato izberite Uredi.

Vstavljanje grafike SmartArt

 1. Pritisnite in spustite tipke ALT, Q in nato M, da izberete SmartArt.

 2. S puščičnimi tipkami izberite vrsto želene grafike SmartArt.

 3. Pritisnite tipko TAB in nato puščične tipke, da izberete postavitev grafike SmartArt, ki jo želite vstaviti.

 4. Pritisnite tipko ENTER.

Vstavljanje polja z besedilom

 1. Pritisnite in sprostite tipko ALT, nato pritisnite tipko N in še x.

 2. Pritisnite CTRL+ENTER, če želite vstaviti polje z besedilom.

 3. Vnesite želeno besedilo.

Vstavljanje sloga WordArt

 1. Pritisnite in sprostite ALT, N in nato W in izberite WordArt.

 2. Uporabite puščične tipke in izberite želeni slog WordArta in nato pritisnite ENTER.

 3. Vnesite želeno besedilo.

Izbiranje oblike

Opomba: Če je kazalec v besedilu, pritisnite ESC.

 • S tipko TAB se pomikajte naprej (s tipkama SHIFT+TAB se pomikajte nazaj) po oblikah in predmetih, dokler se na predmetu, ki ga želite izbrati, ne prikažejo ročice za spreminjanje velikosti.

 • Če želite izbrati več elementov, uporabite podokno izbora. Podokno izbora odprete tako, da pritisnete in spustite tipke ALT, N, FD in nato P.

Bližnjice na tipkovnici za uporabo v podoknu izbora

Dejanje

Tipke

Odpiranje podokna izbora

ALT, H, FD in nato P

Kroženje fokusa med različnimi podokni.

F6

Prikaz kontekstnega menija.

SHIFT+F10

Premik fokusa na en element ali skupino.

PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL

Premik fokusa iz elementa v skupini na nadrejeno skupino.

PUŠČICA LEVO

Premik fokusa s skupine na prvi element v skupini.

PUŠČICA DESNO

Razširitev skupine v fokusu in vseh podrejenih skupin.

* (samo na številski tipkovnici)

Razširitev skupine v fokusu.

+ (samo na številski tipkovnici)

Strnitev skupine v fokusu.

- (samo na številski tipkovnici)

Premik fokusa na element in izbira tega elementa.

SHIFT+PUŠČICA GOR ali SHIFT+PUŠČICA DOL

Izbira elementa v fokusu.

PRESLEDNICA ali ENTER

Preklic izbora elementa v fokusu.

SHIFT+PRESLEDNICA ali SHIFT+ENTER

Prikaz ali skritje elementa v fokusu

CTRL+SHIFT+S

Dejanje

Tipke

Izbira predmeta (z besedilom, izbranim v predmetu)

ESC

Izbira predmeta (z izbranim predmetom)

TAB ali SHIFT+TAB, dokler želeni predmet ni izbran

Izrezovanje izbranega predmeta.

CTRL+X

Kopiranje izbranega predmeta.

CTRL+C

Lepljenje izrezanega ali kopiranega predmeta

CTRL+V

Kopiranje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Posebno lepljenje.

CTRL+ALT+V

Razveljavitev zadnjega dejanja

CTRL+Z

Vnovična uveljavitev zadnjega dejanja

CTRL+Y

Kopiranje atributov oblike

 1. Izberite oblike z atributi, ki jih želite kopirati.

  Če izberete obliko s priloženim besedilom, kopirate videz in slog besedila ter atribute oblike.

 2. Pritisnite tipke CTRL+SHIFT+C, da kopirate atribute oblike.

 3. Pritisnite tipko TAB ali tipki SHIFT+TAB, da izberete obliko ali predmet, v katerega želite kopirati atribute.

 4. Pritisnite tipke CTRL+SHIFT+V.

Urejanje povezanega ali vdelanega predmeta

 1. Pritisnite SHIFT+TAB, če želite izbrati želeni predmet.

 2. Pritisnite SHIFT+F10 za priročni meni.

 3. Pritisnite tipko PUŠČICA DOL, da izberete <spremenljivka> Predmet, nato pa izberite Uredi.

Vstavljanje predmeta

 1. Pritisnite tipke ALT, Q in nato P.

 2. Naredite nekaj od tega.

  • Pritisnite puščico dol, da izberete vrsto predmeta, in nato pritisnite ENTER, da ustvarite predmet.

  • Pritisnite CTRL+TAB in preklopite na kartico Ustvari iz datoteke in nato vnesite ime datoteke predmeta, ki ga želite vstaviti, ali se pomaknite do datoteke.

Vstavljanje grafike SmartArt

 1. Pritisnite in spustite tipke ALT, Q in nato M, da izberete SmartArt.

 2. S puščičnimi tipkami izberite vrsto želene grafike SmartArt.

 3. Pritisnite tipko TAB in nato puščične tipke, da izberete postavitev grafike SmartArt, ki jo želite vstaviti.

 4. Pritisnite tipko ENTER.

Vstavljanje polja z besedilom

 1. Pritisnite in spustite tipke ALT, Q in J.

 2. S puščičnimi tipkami izberite želeno polje z besedilom in nato pritisnite tipko ENTER.

 3. Vnesite želeno besedilo.

 4. Ko končate vnašanje besedila in želite preklopiti nazaj na urejanje besedila v dokumentu, pritisnite tipki SHIFT+F10, v Priročni meni izberite Izhod iz urejanja besedila in pritisnite tipko ESC.

Vstavljanje sloga WordArt

 1. Pritisnite in spustite ALT, N in nato W, da izberete WordArt.

 2. S puščičnimi tipkami izberite želeni slog WordArta in pritisnite ENTER.

 3. Vnesite želeno besedilo.

 4. Pritisnite TAB in nato ENTER.

Izbiranje oblike

Opomba: Če je kazalec v besedilu, pritisnite ESC.

 • S tipko TAB se pomikajte naprej (s tipkama SHIFT+TAB se pomikajte nazaj) po oblikah in predmetih, dokler se na predmetu, ki ga želite izbrati, ne prikažejo ročice za spreminjanje velikosti.

Dejanje

Tipke

Izbira predmeta (z besedilom, izbranim v predmetu)

ESC

Izbira predmeta (z izbranim predmetom)

TAB ali SHIFT+TAB, dokler želeni predmet ni izbran

Izbira besedila v predmetu (z izbranim predmetom).

ENTER

Izbira vseh predmetov.

CTRL+A (na zavihku Diapozitivi)

Izbira predmeta, ki je pod drugimi predmeti, in pomikanje naprej po skladu predmetov

TAB, ko je izbran zgornji predmet

Izbira predmeta, ki je pod drugimi predmeti, in pomikanje nazaj po skladu predmetov

SHIFT+TAB, ko je izbran zgornji predmet

Odpiranje podokna izbora

ALT, H, SL in nato P

Izrezovanje izbranega predmeta.

CTRL+X

Kopiranje izbranega predmeta.

CTRL+C

Lepljenje izrezanega ali kopiranega predmeta

CTRL+V

Kopiranje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Posebno lepljenje.

CTRL+ALT+V

Združevanje oblik, slik ali WordArta

CTRL+G, ko izberete elemente, ki jih želite združiti

Razdruževanje oblik, slik ali WordArta

CTRL+SHIFT+G, ko izberete skupino, ki jo želite razdružiti

Prikazovanje ali skrivanje mreže

SHIFT+F9

Prikazovanje ali skrivanje vodil

ALT+F9

Razveljavitev zadnjega dejanja

CTRL+Z

Vnovična uveljavitev zadnjega dejanja

CTRL+Y

Kopiranje atributov oblike

 1. Izberite oblike z atributi, ki jih želite kopirati.

  Če izberete obliko s priloženim besedilom, kopirate videz in slog besedila ter atribute oblike.

 2. Pritisnite tipke CTRL+SHIFT+C, da kopirate atribute oblike.

 3. Pritisnite tipko TAB ali tipki SHIFT+TAB, da izberete obliko ali predmet, v katerega želite kopirati atribute.

 4. Pritisnite tipke CTRL+SHIFT+V.

Urejanje povezanega ali vdelanega predmeta

 1. Pritisnite SHIFT+TAB, če želite izbrati želeni predmet.

 2. Pritisnite tipki SHIFT+F10, da prikažete priročni meni.

 3. Pritisnite tipko PUŠČICA DOL, da izberete <spremenljivka> predmet in nato izberite Uredi.

Vstavljanje grafike SmartArt

 1. Pritisnite in spustite tipke ALT, Q in nato M, da izberete SmartArt.

 2. S puščičnimi tipkami izberite vrsto želene grafike SmartArt.

 3. Pritisnite tipko TAB in nato puščične tipke, da izberete postavitev grafike SmartArt, ki jo želite vstaviti.

 4. Pritisnite tipko ENTER.

Vstavljanje polja z besedilom

 1. Pritisnite in spustite tipke ALT, Q in P.

 2. Pritisnite tipko TAB, da se premaknete do možnosti Polje z besedilom, ki je na zavihku Vstavljanje v skupini Besedilo.

  Če ste v računalniku vklopili podporo za vzhodno azijske jezike, s puščično tipko izberite Vodoravno polje z besedilom ali Navpično polje z besedilom.

 3. Pritisnite tipki CTRL+ENTER.

 4. Vnesite želeno besedilo.

Vstavljanje sloga WordArt

 1. Pritisnite in sprostite ALT, N in nato W in izberite WordArt.

 2. Uporabite puščične tipke in izberite želeni slog WordArta in nato pritisnite ENTER.

 3. Vnesite želeno besedilo.

Izbiranje oblike

Opomba: Če je kazalec v besedilu, pritisnite ESC.

 • S tipko TAB se pomikajte naprej (s tipkama SHIFT+TAB se pomikajte nazaj) po oblikah in predmetih, dokler se na predmetu, ki ga želite izbrati, ne prikažejo ročice za spreminjanje velikosti.

 • Če želite izbrati več elementov, uporabite podokno izbora. Podokno izbora odprete tako, da pritisnete in spustite tipke ALT, N, SR in nato P.

Bližnjice na tipkovnici za uporabo v podoknu izbora

Dejanje

Tipke

Odpiranje podokna izbora

ALT, H, SL in nato P

Kroženje fokusa med različnimi podokni.

F6

Prikaz kontekstnega menija.

SHIFT+F10

Premik fokusa na en element ali skupino.

PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL

Premik fokusa iz elementa v skupini na nadrejeno skupino.

PUŠČICA LEVO

Premik fokusa s skupine na prvi element v skupini.

PUŠČICA DESNO

Razširitev skupine v fokusu in vseh podrejenih skupin.

* (samo na številski tipkovnici)

Razširitev skupine v fokusu.

+ (samo na številski tipkovnici)

Strnitev skupine v fokusu.

- (samo na številski tipkovnici)

Premik fokusa na element in izbira tega elementa.

SHIFT+PUŠČICA GOR ali SHIFT+PUŠČICA DOL

Izbira elementa v fokusu.

PRESLEDNICA ali ENTER

Preklic izbora elementa v fokusu.

SHIFT+PRESLEDNICA ali SHIFT+ENTER

Premik izbranega elementa naprej.

CTRL+SHIFT+F

Premik izbranega elementa nazaj.

CTRL+SHIFT+B

Prikaz ali skritje elementa v fokusu

CTRL+SHIFT+S

Preimenovanje elementa v fokusu.

F2

Preklop fokusa tipkovnice v podoknu izbora med drevesnim pogledom in gumboma Pokaži vse in Skrij vse.

TAB ali SHIFT+TAB

Strnitev vseh skupin.

ALT+SHIFT+1

Razširitev vseh skupin.

ALT+SHIFT+9

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Ali želite več možnosti?

Raziščite ugodnosti naročnine, prebrskajte izobraževalne tečaje, preberite, kako zaščitite svojo napravo in še več.

Skupnosti vam pomagajo postaviti vprašanja in odgovoriti nanje, posredovati povratne informacije in prisluhniti strokovnjakom z bogatim znanjem.

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?
Če pritisnete »Pošlji«, bomo vaše povratne informacije uporabili za izboljšanje Microsoftovih izdelkov in storitev. Vaš skrbnik za IT bo lahko zbiral te podatke. Izjavi o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×