Descriptions of SmartArt graphics

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

V tem članku

Seznam

Proces

Krožni

Hierarhija

Relacija

Matrika

Piramidni

slika

Office.com

Seznam

Ime postavitve

Opis

Slika

Seznam izmeničnih šestkotnikov

Uporablja se za prikaz vrste medsebojno povezanih zamisli. Besedilo na prvi ravni se prikaže znotraj šestkotnikov. Besedilo na drugi ravni se prikaže zunaj oblik.

Alternating Hexagons SmartArt graphic layout

Seznam osnovnih blokov

Uporablja se za prikaz nezaporednih ali združenih blokov informacij. Maksimira prostor vodoravnega in navpičnega prikaza za oblike.

Slika postavitve »Seznam osnovnih blokov«

Seznam poudarkov upogibanja slike

Uporablja se za prikaz nezaporednih ali združenih blokov informacij. Male krožne oblike so zasnovane tako, da so v njih lahko slike. Dobra izbira za prikaz besedila na prvi in drugi ravni. Maksimira prostor vodoravnega in navpičnega prikaza za oblike.

Slika postavitve »Seznam poudarkov upogibanja slike«

Neprekinjen seznam slik

Uporablja se za prikaz skupin medsebojno povezanih informacij. Krožne oblike so zasnovane tako, da so v njih lahko slike.

Slika postavitve »Neprekinjen seznam slik«

Seznam padajočih blokov

Uporablja se za prikaz povezanih zamisli ali seznamov informacij. Oblike besedila se po višini zaporedno zmanjšujejo, besedilo na prvi ravni pa je prikazano navpično.

Block Descending List SmartArt graphic layout

Podroben proces

Uporablja se za prikaz napredka po stopnjah ob uporabi velike količine besedila na drugi ravni.

Slika postavitve »Podroben proces«

Seznam skupin

Uporablja se za prikaz skupin in podskupin informacij ali korakov in podkorakov opravila, procesa ali poteka dela. Besedilo na prvi ravni ustreza vodoravnim oblikam najvišje ravni, besedilo na drugi ravni pa navpičnim podkorakom pod vsako povezano obliko najvišje ravni. Dobra izbira za poudarjanje podskupin ali podkorakov in hierarhičnih informacij ali več seznamov informacij.

Slika postavitve »Seznam skupin«

Seznam hierarhije

Uporablja se za prikaz hierarhičnih relacij, ki se razvijajo po skupinah. Uporablja se tudi za združevanje ali izpis informacij.

Slika postavitve »Seznam hierarhije«

Vodoravni seznam oznak

Uporablja se za prikaz nezaporednih ali združenih seznamov informacij. Dobra izbira za velike količine besedila. Vse besedilo je enako poudarjeno, smer pa ni nakazana.

Slika postavitve »Vodoravni seznam oznak«

Vodoravni seznam slik

Uporablja se za prikaz nezaporednih ali združenih informacij s poudarkom na povezanih slikah. Vrhnje oblike so zasnovane tako, da so v njih lahko slike.

Slika postavitve »Vodoravni seznam slik«

Proces s povečevanjem kroga

Uporablja se za prikaz vrste korakov, pri čemer se notranjost kroga z vsakim korakom poveča. Omejen je sedem korakov prve ravni, elementi druge ravni pa niso omejeni. Dobra izbira za dolga besedila na drugi ravni.

Increasing Circle Process SmartArt graphic layout

Črtni seznam

Uporablja se za prikaz velike količine besedila, razdeljenega na kategorije in podkategorije. Dobra izbira za več ravni besedila. Besedilo na isti ravni je ločeno s črtami.

Postavitev grafike SmartArt »Črti seznam«

Seznam poudarkov slike

Uporablja se za prikaz združenih ali povezanih informacij. Majhne oblike v zgornjih kotih so zasnovane tako, da so v njih lahko slike. Bolj poudari besedilo na drugi ravni kot besedilo na prvi ravni in je dobra izbira za velike količine besedila na drugi ravni.

Slika postavitve »Seznam poudarkov slike«

Seznam napisov slik

Uporablja se za prikaz nezaporednih ali združenih blokov informacij. Vrhnje oblike so zasnovane tako, da so v njih lahko slike, slike pa so poudarjene bolj kot besedilo. Dobra izbira za slike s kratkimi napisi.

Slika postavitve »Seznam napisov slik«

Tortni proces

Uporablja se za prikaz stopenj v procesu, kjer se vsaka rezina torte poveča do sedmih oblik. Besedilo prve ravni je prikazano navpično.

Pie Process SmartArt graphic layout

Plus in minus

Uporablja se za prikaz plusov in minusov dveh zamisli. Vsebuje lahko en ali dva elementa prve ravni. Vsako besedilo prve ravni lahko vsebuje več podravni. Dobra izbira za dolga besedila. Prikaz je omejen na dva elementa prve ravni.

Plusand Minus SmartArt graphic layout

Seznam piramid

Uporablja se za prikaz proporcionalnih, povezanih ali hierarhičnih relacij. Besedilo se pojavi v pravokotnih oblikah na vrhu ozadja piramide.

Postavitev »Seznam piramid«

Obratni seznam

Uporablja se za prehajanje med dvema elementoma. Prikazana sta samo prva dva besedilna elementa, vsak pa lahko vsebuje veliko besedila. Dobra izbira za prikaz spreminjanja med dvema elementoma ali spreminjanja vrstnega reda.

Reverse List SmartArt graphic layout

Segmentiran proces

Uporablja se za prikaz napredka ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela. Poudari besedilo na drugi ravni, saj se vsaka vrstica pojavi v ločeni obliki.

Slika postavitve »Segmentiran proces«

Naložen seznam

Uporablja se za prikaz skupin informacij ali korakov opravila, procesa ali poteka dela. V krožnih oblikah je besedilo prve ravni, v ustreznih pravokotnikih pa besedilo druge ravni. Dobra izbira za številne podrobnosti in najkrajša besedila prve ravni.

Slika postavitve »Naložen seznam«

Seznam kvadratnih poudarkov

Uporablja se za prikaz seznamov, razdeljenih v kategorije. Besedilo na drugi ravni se prikaže ob mali kvadratni obliki. Dobra izbira za dolga besedila na drugi ravni.

Square Accent List SmartArt graphic layout

Seznam zavihkov

Uporablja se za prikaz nezaporednih ali združenih blokov informacij. Primerna je za sezname s kratkim besedilom na prvi ravni. Prvo besedilo na drugi ravni je prikazano ob besedilu na prvi ravni, preostalo besedilo na drugi ravni pa je prikazano pod besedilom na prvi ravni.

Tab List SmartArt graphic layout

Hierarhija tabele

Uporablja se za prikaz skupin informacij od zgoraj navzdol in hierarhij znotraj vsake skupine. V postavitvi ni povezujočih črt.

Slika postavitve »Hierarhija tabele«

Seznam tabel

Uporablja se za združene ali povezane enakovredne informacije. Prva vrstica besedila na prvi ravni ustreza obliki na najvišji ravni, besedilo na drugi ravni pa je uporabljeno za sezname, ki sledijo.

Slika postavitve »Seznam tabel«

Ciljni seznam

Uporablja se za prikaz medsebojno povezanih ali prekrivajočih se informacij. Vsaka od prvih sedmih vrstic besedila na prvi ravni se pojavi v pravokotni obliki. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve. Dobra izbira za besedilo na prvi in drugi ravni.

Slika podstavitve »Ciljni seznam«

Seznam trapezoidov

Uporablja se za prikaz združenih ali sorodnih informacij enake vrednosti. Dobra izbira za velike količine besedila.

Slika postavitve »Seznam trapezoidov«

Seznam s spremenljivo širino

Uporabite za poudarjanje elementov različnih črt. Dobro za velike količine besedila ravni 1. Širina vsako obliko neodvisno je določen glede na svoje besedilo.

Navpični seznam polj

Uporablja se za prikaz več skupin informacij, posebej skupin z veliko količino besedila druge ravni. Dobra izbira za označene sezname z informacijami.

Slika postavitve »Navpični seznam polj«

Navpični seznam blokov

Uporablja se za prikaz skupin informacij ali korakov opravila, procesa ali poteka dela. Ustreza velikim količinam besedila na drugi ravni. Dobra izbira za besedilo z glavno točko in več podtočkami.

Slika postavitve »Navpični seznam blokov«

Seznam z navpičnimi oklepaji

Uporablja se za prikaz v skupine povezanih blokov informacij. Dobra izbira za dolga besedila na drugi ravni.

Navpični seznam oznak

Uporablja se za prikaz nezaporednih ali združenih blokov informacij. Dobra izbira za sezname z dolgimi naslovi ali informacije najvišje ravni.

Slika postavitve »Navpični seznam oznak«

Navpični seznam škarnic

Uporablja se za prikaz napredovanja ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela in za poudarjanje gibanja in smeri. Bolj kot besedilo na prvi ravni poudari besedilo na drugi ravni in je dobra izbira za velike količine besedila na drugi ravni.

Slika postavitve »Navpični seznam škarnic«

Navpični seznam poudarkov slike

Uporablja se za prikaz nezaporednih ali združenih blokov informacij. Mali krogi so zasnovani tako, da so v njih lahko slike.

Postavitev »Navpični seznam poudarkov slike«

Navpični seznam slik

Uporablja se za prikaz nezaporednih ali združenih blokov informacij. Male oblike na levi so zasnovane tako, da so v njih lahko slike.

Slika postavitve »Navpični seznam slik«

Navpični seznam poudarkov

Uporablja se za prikaz seznamov s podatki. Besedilo na drugi ravni se prikaže v pravokotnih oblikah čez navpične škarnice. Bolj poudari besedilo na drugi ravni kot besedilo na prvi ravni in je dobra izbira za srednje velike količine besedila na drugi ravni.

Vertical Accent List SmartArt graphic layout

Navpični seznam puščic

Uporablja se za prikaz napredka ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela, ki so usmerjeni proti skupnemu cilju. Dobra izbira za označene sezname informacij.

Slika postavitve »Navpični seznam puščic«

Navpični seznam krogov

Uporablja se za prikaz zaporednih ali združenih informacij. Najboljša izbira za besedilo na prvi ravni, ki je prikazano zraven velike okrogle oblike. Nižje ravni besedila so ločene z manjšimi okroglimi oblikami.

Vertical Circle List SmartArt graphic layout

Navpični seznam krivulj

Uporablja se za prikaz krivuljnega seznama s podatki. Če želite oblikam okroglih poudarkov dodati slike, uporabite polnilo slike.

Vertical Curved List SmartArt graphic layout

Na vrh strani

Proces

Ime postavitve

Opis

Slika

Proces poudarka

Uporablja se za prikaz napredka, časovne premice ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela. Dobra izbira za prikaz besedila na prvi in drugi ravni.

Slika postavitve »Proces poudarka»

Izmenični potek

Uporablja se za prikaz skupin informacij ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela. Poudari sodelovanje ali relacije med skupinami informacij.

Slika postavitve »Izmenični potek«

Trak puščice

Uporablja se za prikaz sorodnih ali nasprotujočih si konceptov, ki so povezani, na primer nasprotujoče si sile. Prvi dve vrstici besedila na prvi ravni sta uporabljeni za besedilo v puščicah. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Trak puščice«

Naraščajoči proces s poudarkom slik

Uporablja se za prikaz naraščajoče vrste slik z opisnim besedilom. Dobra izbira za kratka besedila.

Postavitev grafike SmartArt »Naraščajoči proces s poudarkom slik«

Proces osnovnega upogibanja

Uporablja se za prikaz napredovanja ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela. Maksimira prostor vodoravnega in navpičnega prikaza za oblike.

Slika postavitve »Proces osnovnega upogibanja«

Osnovni proces škarnic

Uporablja se za prikaz napredovanja, časovne premice, zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela ali za poudarjanje gibanja ali smeri. Besedilo na prvi ravni se pojavi znotraj oblike puščice, medtem ko se besedilo na drugi ravni pojavi pod oblikami puščic.

Slika postavitve »Osnovni proces škarnic«

Osnovni proces

Uporablja se za prikaz napredovanja ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela.

Postavitev »Osnovni proces«

Osnovna časovna premica

Uporabite za prikaz zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela ali za prikaz informacij o časovni premici. Deluje tudi z ravni 1 in 2 raven besedila. Če želite več informacij o uporabi to orodje, glejte Ustvarjanje časovne premice.

Postavitev »Osnovna časovnica«

Proces s poudarkom škarnic

Uporablja se za prikaz zaporednih korakov opravila, poteka dela ali za poudarjanje gibanja ali smeri. Dobra izbira za kratka besedila na prvi in drugi ravni.

Seznam škarnic

Uporablja se za prikaz napredka skozi več procesov, ki sestavljajo skupni potek dela. Uporablja se tudi za prikaz kontrastnih procesov. Besedilo na prvi ravni ustreza prvi obliki puščice na levi, besedilo na drugi ravni pa ustreza vodoravnim podkorakom za vsako obliko, v kateri je besedilo na prvi ravni.

Slika podstavitve »Seznam škarnic«

Proces krožnega upogibanja

Uporablja se za prikaz dolgega ali nelinearnega zaporedja ali korakov opravila, procesa ali poteka dela. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni. Maksimira prostor vodoravnega in navpičnega prikaza za oblike.

Slika postavitve »Proces krožnega upogibanja«

Proces zaprtih škarnic

Uporablja se za prikaz napredka, časovne premice ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela ali za poudarjanje informacij v začetni obliki. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Proces zaprtih škarnic«

Časovna premica z okroglimi poudarki

Uporablja se za prikaz vrste dogodkov ali informacij na časovni premici. Besedilo na prvi ravni se prikaže zraven večjih okroglih oblik. Besedilo na drugi ravni se prikaže zraven manjših okroglih oblik.

Circle Accent Timeline SmartArt graphic layout

Proces z okroglimi puščicami

Uporablja se za prikaz zaporednih elementov s spremnim besedilom za vsakega. Diagram je dobra izbira za kratka besedila na prvi ravni.

Circle Arrow Process SmartArt graphic layout

Proces z neprekinjenimi puščicami

Uporablja se za prikaz časovne premice ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela. Dobra izbira za besedilo na prvi ravni, ker se vsaka vrstica besedila na prvi ravni pojavi znotraj oblike puščice, besedilo na drugi ravni pa se pojavi zunaj oblike puščice.

Slika postavitve »Proces z neprekinjenimi puščicami«

Proces z neprekinjenimi bloki

Uporablja se za prikaz napredka ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela. Dobra izbira za kratka besedila na prvi in drugi ravni.

Slika postavitve »Proces z neprekinjenimi bloki«

Neprekinjen seznam slik

Uporablja se za prikaz skupin medsebojno povezanih informacij. Krožne oblike so zasnovane tako, da so v njih lahko slike.

Slika postavitve »Neprekinjen seznam slik«

Enako usmerjeni puščici

Uporablja se za prikaz zamisli ali konceptov, ki se stekajo v osrednjo točko. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Enako usmerjeni puščici«

Stikajoče se besedilo

Uporablja se za prikaz več korakov ali delov, ki se povežejo v celoto. Postavitev je omejena na eno obliko na prvi ravni, ki vsebuje besedilo, in na največ 5 oblik na drugi ravni. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, a ostane na voljo, če preklopite postavitve.

Padajoči proces

Uporablja se za prikaz padajoče vrste dogodkov. Besedilo na prvi ravni je na vrhu puščice, zadnje besedilo na prvi ravni se prikaže na dnu puščice. Prikaže se samo prvih sedem elementov na prvi ravni. Dobra izbira za kratka do srednje dolga besedila.

Descending Process SmartArt graphic layout

Podroben proces

Uporablja se za prikaz napredka po stopnjah ob uporabi velike količine besedila na drugi ravni.

Slika postavitve »Podroben proces«

Nasprotno usmerjeni puščici

Uporablja se za prikaz zamisli ali konceptov, ki napredujejo iz osrednjega vira. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Nasprotno usmerjeni puščici«

Enačba

Uporablja se za prikaz zaporednih korakov ali opravil, ki prikazujejo načrt ali rezultat. Zadnja vrstica besedila na prvi ravni je prikazana po enačaju (=). Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Enačba«

Lijak

Uporablja se za prikaz filtriranja informacij ali prikaz združevanja delov v celoto. Poudari končni rezultat. V njem so lahko do štiri vrstice besedila na prvi ravni, zadnja vrstica besedila na prvi ravni se pojavi pod lijakom, druge vrstice pa ustrezajo okrogli obliki. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Lijak«

Mehanizem

Uporablja se za prikaz povezanih zamisli. Vsaka od prvih treh vrstic besedila na prvi ravni ustreza obliki zobnika, besedilo na drugi ravni pa se pojavi v pravokotnikih poleg oblike zobnika. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Mehanizem«

Proces s povečevanjem puščic

Uporablja se za prikaz zaporednih in prekrivajočih se korakov v procesu. Omejen je na pet elementov prve ravni. Druga raven lahko vsebuje dolga besedila.

Increasing Arrows Process SmartArt graphic layout

Proces s povezanimi bloki

Uporablja se za prikaz zaporednih korakov v procesu. Dobra izbira za kratka besedila na prvi ravni in srednje dolga besedila na drugi ravni.

Nasprotujoči si puščici

Uporablja se za prikaz dveh nasprotujočih si zamisli ali zamisli, ki se razhajajo iz osrednje točke. Vsaka od prvih dveh vrstic besedila na prvi ravni ustreza puščici. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Nasprotujoči si puščici«

Fazni proces

Uporablja se za prikaz treh faz procesa. Omejen je na tri elemente prve ravni. Prvi dve ravni lahko vsebujeta po štiri elemente druge ravni, tretji element prve ravni pa lahko vsebuje neomejeno število elementov druge ravni. Dobra izbira za kratka besedila.

Phased Process SmartArt graphic layout

Proces s poudarkom slik

Uporablja se za prikaz zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela. Pravokotne oblike v ozadju so zasnovane tako, da so v njih lahko slike.

Slika postavitve »Proces s poudarkom slik»

Tortni proces

Uporablja se za prikaz stopenj v procesu, kjer se vsaka rezina torte poveča do sedmih oblik. Besedilo prve ravni je prikazano navpično.

Puščice procesa

Uporablja se za prikaz informacij, ki označujejo proces ali potek dela. Besedilo na prvi ravni se pojavi v okroglih oblikah, besedilo na drugi ravni pa se pojavi v oblikah puščic. Dobra izbira za kratka besedila in za poudarjanje gibanja ali smeri.

Postavitev »Puščice procesa«

Seznam procesov

Uporablja se za prikaz več skupin informacij ali korakov in podkorakov opravila, procesa ali poteka dela. Besedilo na prvi ravni ustreza zgornjim vodoravnim oblikam, besedilo na drugi ravni pa navpičnim podkorakom pod vsako povezano obliko najvišje ravni.

Slika postavitve »Seznam procesov«

Naključni rezultati procesa

Uporablja se za prikaz po korakih, kako lahko več neurejenih idej porodi skupen cilj ali zamisel. Podpira več elementov besedila na prvi ravni, prve in zadnje ustrezne oblike prve ravni pa so nespremenljive. Dobra izbira za kratka besedila na prvi ravni in srednje dolga besedila na drugi ravni.

Random to Result Process SmartArt graphic layout

Proces ponavljajočega se upogibanja

Uporablja se za prikaz napredovanja ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela. Maksimira prostor vodoravnega in navpičnega prikaza za oblike.

Slika postavitve »Proces ponavljajočega se upogibanja«

Segmentiran proces

Uporablja se za prikaz napredka ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela. Poudari besedilo na drugi ravni, saj se vsaka vrstica pojavi v ločeni obliki.

Slika postavitve »Segmentiran proces«

Porazdeljen proces

Uporablja se za prikaz upadanja po korakih. Vsaka od prvih petih vrstic besedila na prvi ravni ustreza pravokotniku. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Porazdeljen proces«

Padajoči proces

Uporablja se za prikaz padajočega procesa z več koraki in podkoraki. Dobra izbira za kratka besedila.

Step Down Process SmartArt graphic layout

Naraščajoči proces

Uporablja se za prikaz vrste naraščajočih korakov ali seznamov informacij.

Step Up Process SmartArt graphic layout

Proces s podkoraki

Uporablja se za prikaz koračnega procesa s podkoraki med vsakim primerkom besedila na prvi ravni. Dobra izbira za kratka besedila, omejen pa je na sedem korakov na prvi ravni. Vsak korak na prvi ravni ima lahko neomejeno število podkorakov.

Sub Step Process SmartArt graphic layout

Cev s časovno premico

Uporablja se za prikaz zaporednih korakov opravila, procesa, poteka dela ali za prikaz informacij časovne premice. Besedilo na prvi ravni je prikazano večje kot besedilo na drugi ravni.

Timeline Pipe SmartArt graphic layout

Puščica navzgor

Uporablja se za prikaz napredovanja ali korakov, ki se raztezajo navzgor v opravilu, procesu ali poteku dela. Vsaka od prvih petih vrstic besedila na prvi ravni ustreza točki na puščici. Dobra izbira za kratko besedilo. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Puščica navzgor«

Navpični seznam puščic

Uporablja se za prikaz napredka ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela, ki so usmerjeni proti skupnemu cilju. Dobra izbira za označene sezname informacij.

Slika postavitve »Navpični seznam puščic«

Proces navpičnega upogibanja

Uporablja se za prikaz napredovanja ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela. Maksimira prostor vodoravnega in navpičnega prikaza za oblike. Bolj poudari relacije med samimi oblikami, kot pa smer in gibanje.

Postavitev »Proces navpičnega upogibanja«

Navpični seznam škarnic

Uporablja se za prikaz napredovanja ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela in za poudarjanje gibanja in smeri. Bolj kot besedilo na prvi ravni poudari besedilo na drugi ravni in je dobra izbira za velike količine besedila na drugi ravni.

Slika postavitve »Navpični seznam škarnic«

Navpična enačba

Uporablja se za prikaz zaporednih korakov ali opravil, ki prikazujejo načrt ali rezultat. Zadnja vrstica besedila na prvi ravni je prikazana za puščico. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Navpična enačba«

Navpični proces

Uporablja se za prikaz napredka ali zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela od zgoraj navzdol. Najbolj primeren je za besedilo na prvi ravni, ker je navpični prostor omejen.

Postavitev »Navpični proces«

Na vrh strani

Krožni

Ime postavitve

Opis

Slika

Osnovni krog

Uporablja se za predstavitev neprekinjenega zaporedja stopenj, opravil ali dogodkov v krožnem poteku. Bolj poudari stopnje ali korake kot pa puščice za povezovanje ali potek. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Postavitev »Osnovni krog«

Osnoven tortni grafikon

Uporablja se za prikaz, kako posamezni deli tvorijo celoto. Prvih sedem vrstic besedila na prvi ravni ustreza enakomerno razporejenim klinastim ali tortnim oblikam. Oblika besedila na prvi ravni se pojavi zunaj preostalega tortnega grafikona zaradi poudarka. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Osnoven tortni grafikon«

Osnovni radialni grafikon

Uporablja se za prikaz relacije do osrednje zamisli v krogu. Prva vrstica besedila na prvi ravni ustreza osrednji obliki, besedilo na drugi ravni pa ustreza krožnim oblikam, ki ga obkrožajo. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Postavitev »Osnovni radialni grafikon«

Krog bloka

Uporablja se za predstavitev neprekinjenega zaporedja stopenj, opravil ali dogodkov v krožnem poteku. Bolj poudari stopnje ali korake kot pa puščice za povezovanje in potek.

Slika postavitve »Krog bloka«

Proces z okroglimi puščicami

Uporablja se za prikaz zaporednih elementov s spremnim besedilom za vsakega. Diagram je dobra izbira za kratka besedila na prvi ravni.

Circle Arrow Process SmartArt graphic layout

Neprekinjen krog

Uporablja se za predstavitev neprekinjenega zaporedja stopenj, opravil ali dogodkov v krožnem poteku. Poudari povezavo med vsemi komponentami. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Neprekinjen krog«

Matrika kroga

Uporablja se za prikaz relacije z osrednjo zamislijo v krožnem napredovanju. Vsaka od prvih štirih vrstic besedila na prvi ravni ustreza klinasti ali tortni obliki, besedilo na drugi ravni se pojavi v pravokotni obliki na strani klinaste ali tortne oblike. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Matrika kroga«

Razmičen radialni grafikon

Uporablja se za prikaz relacij do osrednje zamisli v krogu. Prva vrstica besedila na prvi ravni ustreza osrednji krožni obliki. Kroge okoli besedila poudari bolj od osrednje zamisli. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Razmičen radialni grafikon«

Mehanizem

Uporablja se za prikaz povezanih zamisli. Vsaka od prvih treh vrstic besedila na prvi ravni ustreza obliki zobnika, besedilo na drugi ravni pa se pojavi v pravokotnikih poleg oblike zobnika. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Mehanizem«

Krog z več smermi

Uporablja se za predstavitev neprekinjenega zaporedja stopenj, opravil ali dogodkov, ki se lahko zgodijo v kateri koli smeri.

Slika postavitve »Krog z več smermi«

Neusmerjen krog

Uporablja se za predstavitev neprekinjenega zaporedja stopenj, opravil ali dogodkov v krožnem poteku. Vsaka oblika je na enaki ravni pomembnosti. Dobra izbira, ko smeri ni treba nakazati.

Slika postavitve »Neusmerjen krog«

Radialna gruča

Uporablja se za prikaz podatkov, ki so povezani z osrednjo zamislijo ali temo. Zgornje besedilo na prvi ravni je prikazano na sredini. Besedilo na drugi ravni je prikazano v obdajajočih oblikah. Vsebuje lahko do sedem oblik druge ravni. Neuporabljeno besedilo ni prikazano, a ostane na voljo, če preklopite med postavitvami. Dobra izbira za kratka besedila.

Radial Cluster SmartArt graphic layout

Radialni krog

Uporablja se za prikaz relacij do osrednje zamisli. Poudari informacije v osrednjem krogu in način, kako informacije v zunanjih krogih prispevajo k osrednji zamisli. Prva vrstica besedila na prvi ravni ustreza osrednjemu krogu, besedilo na drugi ravni pa ustreza zunanjim krogom. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Radialni krog«

Radialni Vennov grafikon

Uporablja se za prikaz prekrivajočih se relacij in relacije do osrednje zamisli v krogu. Prva vrstica besedila na prvi ravni ustreza osrednji obliki, vrstice besedila na drugi ravni pa ustrezajo krožnim oblikam v okolici. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Radialni Vennov grafikon«

Krog s segmenti

Uporablja se za predstavitev neprekinjenega zaporedja stopenj, opravil ali dogodkov v krožnem poteku. Poudari medsebojno povezane dele. Vsaka od prvih sedmih vrstic besedila na prvi ravni ustreza klinasti ali tortni obliki. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Krog s segmenti«

Krog besedila

Uporablja se za predstavitev neprekinjenega zaporedja stopenj, opravil ali dogodkov v krožnem poteku. Bolj poudari puščice in potek, kot pa stopnje ali korake. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Krog besedila«

Na vrh strani

Hierarhija

Ime postavitve

Opis

Slika

Postavitev »Arhitektura«

Uporablja se za prikaz hierarhičnih odnosov od spodaj navzgor. Ta postavitev je dobra izbira za prikaz arhitekturnih komponent ali predmetov, ki temeljijo na drugih predmetih.

Architecture SmartArt graphic layout

Krožna slikovna hierarhija

Uporablja se za prikaz hierarhičnih informacij ali relacij poročanja v organizaciji. Slike so prikazane v krogih, ustrezno besedilo pa je prikazano zraven slik.

Postavitev slike SmartArt krožne slike organigrama

Polkrožni organigram

Uporablja se za prikaz hierarhičnih informacij ali relacij poročanja v organizaciji. Oblike pomočnika in viseče postavitve organigrama so na voljo s to postavitvijo.

Half Circle Organization Chart SmartArt graphic layout

Hierarhija

Uporablja se za prikaz hierarhičnih odnosov od zgoraj navzdol.

Slika postavitve »Hierarhija«

Seznam hierarhije

Uporablja se za prikaz hierarhičnih relacij, ki se razvijajo po skupinah. Uporablja se tudi za združevanje ali izpis informacij.

Slika postavitve »Seznam hierarhije«

Vodoravna hierarhija

Uporablja se za vodoravni prikaz hierarhičnih relacij. Dobra izbira za drevesa odločitev.

Slika postavitve »Vodoravna hierarhija«

Vodoravna označena hierarhija

Uporablja se za prikaz hierarhičnih relacij, ki se nadaljujejo vodoravno in združujejo hierarhično. Poudari naslov ali besedilo na prvi ravni. Prva vrstica besedila na prvi ravni se pojavi v obliki na začetku hierarhije, druga in naslednje vrstice pa se pojavijo na vrhu pokončnih pravokotnikov.

Postavitev »Vodoravna označena hierarhija«

Vodoravna večravenska hierarhija

Uporablja se za vodoravni prikaz velikih količin hierarhičnih informacij. Vrh hierarhije je prikazan navpično. Ta postavitev podpira veliko ravni v hierarhiji.

Horizontal Multi Level Hierarchy SmartArt graphic layout

Vodoravni organigram

Uporablja se za vodoravni prikaz hierarhičnih informacij ali relacij poročanja v organizaciji. Oblika pomočnika in viseče postavitve organigrama so na voljo s to postavitvijo.

Horizontal Organization Chart SmartArt graphic layout

Označena hierarhija

Uporablja se za prikaz napredovanja hierarhičnih relacij od zgoraj navzdol in hierarhičnega združevanja. Poudari naslov ali besedilo na prvi ravni. Prva vrstica besedila na prvi ravni se pojavi v obliki na začetku hierarhije, vse naslednje vrstice besedila na prvi ravni pa se pojavijo na levi strani pokončnih pravokotnikov.

Slika postavitve »Označena hierarhija«

Črtni seznam

Uporablja se za prikaz velike količine besedila, razdeljenega na kategorije in podkategorije. Dobra izbira za več ravni besedila. Besedilo na isti ravni je ločeno s črtami.

Postavitev grafike SmartArt »Črti seznam«

Organigram z imeni in naslovi

Uporablja se za prikaz hierarhičnih informacij ali relacij poročanja v organizaciji. Če želite vnesti besedilo v naslovno polje, tipkajte neposredno v manjšo pravokotno obliko. Oblika pomočnika in viseče postavitve organigrama so na voljo s to postavitvijo.

Nameand Title Organizational Chart SmartArt graphic layout

Organigram

Uporablja se za prikaz hierarhičnih informacij ali relacij poročanja v organizaciji. Oblika pomočnika in viseče postavitve organigrama so na voljo s to postavitvijo.

Postavitev »Organigram«

Slikovni organigram

Uporablja se za prikaz hierarhičnih informacij ali relacij poročanja v organizaciji z ustreznimi slikami. V tej postavitvi so na voljo oblika pomočnika in viseče postavitve organigrama.

Postavitev »Slikovni organigram«

Hierarhija tabele

Uporablja se za prikaz skupin informacij od zgoraj navzdol in hierarhij znotraj vsake skupine. V postavitvi ni povezujočih črt.

Slika postavitve »Hierarhija tabele«

Na vrh strani

Relacija

Ime postavitve

Opis

Slika

Trak puščice

Uporablja se za prikaz sorodnih ali nasprotujočih si konceptov, ki so povezani, na primer nasprotujoče si sile. Prvi dve vrstici besedila na prvi ravni sta uporabljeni za besedilo v puščicah. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Trak puščice«

Ravnovesje

Uporablja se za primerjavo ali prikaz relacij med dvema zamislima. Vsaka od prvih dveh vrstic besedila na prvi ravni ustreza besedilu na vrhu ene strani središčne točke. To poudari besedilo na drugi ravni, ki je omejeno na štiri oblike na vsaki strani središčne točke. Ravnovesje se nagiba na stran, saj je v večini oblik besedilo na drugi ravni. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Ravnovesje«

Osnoven tortni grafikon

Uporablja se za prikaz, kako posamezni deli tvorijo celoto. Prvih sedem vrstic besedila na prvi ravni ustreza enakomerno razporejenim klinastim ali tortnim oblikam. Oblika besedila na prvi ravni se pojavi zunaj preostalega tortnega grafikona zaradi poudarka. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Osnoven tortni grafikon«

Osnovni radialni grafikon

Uporablja se za prikaz relacije do osrednje zamisli v krogu. Prva vrstica besedila na prvi ravni ustreza osrednji obliki, besedilo na drugi ravni pa ustreza krožnim oblikam, ki ga obkrožajo. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Postavitev »Osnovni radialni grafikon«

Osnovni cilj

Uporablja se za prikaz vsebine, razmerij ali hierarhičnih relacij. Prvih pet vrstic besedila na prvi ravni je povezanih s krogom. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Postavitev »Osnovni cilj«

Osnovni Vennov diagram

Uporablja se za prikaz prekrivajočih se ali medsebojno povezanih relacij. Prvih pet vrstic besedila na prvi ravni je povezanih s krogom. Če so na prvi ravni štiri vrstice besedila ali manj, je besedilo v krogih. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Postavitev »Osnovni Vennov diagram«

Krožno razmerje

Uporablja se za prikaz relacij do ali od osrednje zamisli. Besedilo na drugi ravni je dodano brez zaporedja in je omejeno na pet elementov. Uporabiti je mogoče le en element prve ravni.

Circle Relationship SmartArt graphic layout

Neprekinjen seznam slik

Uporablja se za prikaz skupin medsebojno povezanih informacij. Krožne oblike so zasnovane tako, da so v njih lahko slike.

Slika postavitve »Neprekinjen seznam slik«

Enako usmerjeni puščici

Uporablja se za prikaz zamisli ali konceptov, ki se stekajo v osrednjo točko. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Enako usmerjeni puščici«

Stikajoč se radialni grafikon

Uporablja se za prikaz relacij ali konceptov do osrednje zamisli v krogu. Prva vrstica besedila na prvi ravni ustreza osrednji krožni obliki, vrstice besedila na drugi ravni pa ustrezajo pravokotnim oblikam v okolici. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Postavitev »Stikajoč se radialni grafikon«

Puščici nasprotnega ravnotežja

Uporablja se za prikaz dveh nasprotujočih si zamisli ali konceptov. Vsaka od prvih dveh vrstic besedila na prvi ravni ustreza puščici in je dobra izbira za besedilo na drugi ravni. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Puščici nasprotnega ravnotežja«

Matrika kroga

Uporablja se za prikaz relacije z osrednjo zamislijo v krožnem napredovanju. Vsaka od prvih štirih vrstic besedila na prvi ravni ustreza klinasti ali tortni obliki, besedilo na drugi ravni se pojavi v pravokotni obliki na strani klinaste ali tortne oblike. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Matrika kroga«

Nasprotno usmerjeni puščici

Uporablja se za prikaz zamisli ali konceptov, ki napredujejo iz osrednjega vira. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Nasprotno usmerjeni puščici«

Razmičen radialni grafikon

Uporablja se za prikaz relacij do osrednje zamisli v krogu. Prva vrstica besedila na prvi ravni ustreza osrednji krožni obliki. Kroge okoli besedila poudari bolj od osrednje zamisli. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Razmičen radialni grafikon«

Enačba

Uporablja se za prikaz zaporednih korakov ali opravil, ki prikazujejo načrt ali rezultat. Zadnja vrstica besedila na prvi ravni je prikazana po enačaju (=). Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Enačba«

Lijak

Uporablja se za prikaz filtriranja informacij ali prikaz združevanja delov v celoto. Poudari končni rezultat. V njem so lahko do štiri vrstice besedila na prvi ravni, zadnja vrstica besedila na prvi ravni se pojavi pod lijakom, druge vrstice pa ustrezajo okrogli obliki. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Lijak«

Mehanizem

Uporablja se za prikaz povezanih zamisli. Vsaka od prvih treh vrstic besedila na prvi ravni ustreza obliki zobnika, besedilo na drugi ravni pa se pojavi v pravokotnikih poleg oblike zobnika. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Mehanizem«

Seznam skupin

Uporablja se za prikaz skupin in podskupin informacij ali korakov in podkorakov opravila, procesa ali poteka dela. Besedilo na prvi ravni ustreza vodoravnim oblikam najvišje ravni, besedilo na drugi ravni pa navpičnim podkorakom pod vsako povezano obliko najvišje ravni. Dobra izbira za poudarjanje podskupin ali podkorakov in hierarhičnih informacij ali več seznamov informacij.

Slika postavitve »Seznam skupin«

Seznam hierarhije

Uporablja se za prikaz hierarhičnih relacij, ki se razvijajo po skupinah. Uporablja se tudi za združevanje ali izpis informacij.

Slika postavitve »Seznam hierarhije«

Linearni Vennov diagram

Uporablja se za prikaz prekrivajočih se relacij v zaporedju. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Linearni Vennov diagram«

Ugnezdeni cilj

Uporablja se za prikaz relacij vsebine. Vsaka od prvih treh vrstic besedila na prvi ravni ustreza zgornjemu levemu besedilu v oblikah, besedilo na drugi ravni pa ustreza manjšim oblikam. Dobra izbira za majhne količine besedila na drugi ravni. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Ugnezdeni cilj«

Neusmerjen krog

Uporablja se za predstavitev neprekinjenega zaporedja stopenj, opravil ali dogodkov v krožnem poteku. Vsaka oblika je na enaki ravni pomembnosti. Dobra izbira, ko smeri ni treba nakazati.

Slika postavitve »Neusmerjen krog«

Nasprotujoči si puščici

Uporablja se za prikaz dveh nasprotujočih si zamisli ali zamisli, ki se razhajajo iz osrednje točke. Vsaka od prvih dveh vrstic besedila na prvi ravni ustreza puščici. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Nasprotujoči si puščici«

Nasprotujoče si zamisli

Uporablja se za prikaz dveh kontrastnih ali nasprotujočih si zamisli. Vsebuje lahko en ali dva elementa prve ravni. Vsako besedilo prve ravni lahko vsebuje več podravni. Dobra izbira za dolga besedila.

Opposing Ideas SmartArt graphic layout

Seznam poudarkov slike

Uporablja se za prikaz združenih ali povezanih informacij. Majhne oblike v zgornjih kotih so zasnovane tako, da so v njih lahko slike. Bolj poudari besedilo na drugi ravni kot besedilo na prvi ravni in je dobra izbira za velike količine besedila na drugi ravni.

Slika postavitve »Seznam poudarkov slike«

Radialna gruča

Uporablja se za prikaz podatkov, ki so povezani z osrednjo zamislijo ali temo. Zgornje besedilo na prvi ravni je prikazano na sredini. Besedilo na drugi ravni je prikazano v obdajajočih oblikah. Vsebuje lahko do sedem oblik druge ravni. Neuporabljeno besedilo ni prikazano, a ostane na voljo, če preklopite med postavitvami. Dobra izbira za kratka besedila.

Radial Cluster SmartArt graphic layout

Radialni krog

Uporablja se za prikaz relacij do osrednje zamisli. Poudari informacije v osrednjem krogu in način, kako informacije v zunanjih krogih prispevajo k osrednji zamisli. Prva vrstica besedila na prvi ravni ustreza osrednjemu krogu, besedilo na drugi ravni pa ustreza zunanjim krogom. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Radialni krog«

Seznam radialnih grafikonov

Uporablja se za prikaz relacij do osrednje zamisli v krogu. Osrednja oblika ima lahko sliko. Besedilo na prvi ravni se pojavi v manjših krogih, sorodno besedilo na drugi ravni pa se pojavi ob manjših krogih.

Slika postavitve »Seznam radialnih grafikonov«

Radialni Vennov grafikon

Uporablja se za prikaz prekrivajočih se relacij in relacije do osrednje zamisli v krogu. Prva vrstica besedila na prvi ravni ustreza osrednji obliki, vrstice besedila na drugi ravni pa ustrezajo krožnim oblikam v okolici. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Radialni Vennov grafikon«

Segmentirana piramida

Uporablja se za prikaz vsebovalnih, proporcionalnih ali povezanih relacij. Prvih devet vrstic besedila na prvi ravni se pojavi v trikotnih oblikah. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Segmentirana piramida«

Naložen Vennov diagram

Uporablja se za prikaz prekrivajočih se relacij. Dobra izbira za poudarjanje rasti ali postopnih sprememb. Najbolj primeren je za besedilo samo na prvi ravni. Prvih sedem vrstic besedila na prvi ravni ustreza krožni obliki. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Naložen Vennov diagram«

Hierarhija tabele

Uporablja se za prikaz skupin informacij od zgoraj navzdol in hierarhij znotraj vsake skupine. V postavitvi ni povezujočih črt.

Slika postavitve »Hierarhija tabele«

Ciljni seznam

Uporablja se za prikaz medsebojno povezanih ali prekrivajočih se informacij. Vsaka od prvih sedmih vrstic besedila na prvi ravni se pojavi v pravokotni obliki. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve. Dobra izbira za besedilo na prvi in drugi ravni.

Slika podstavitve »Ciljni seznam«

Navpična enačba

Uporablja se za prikaz zaporednih korakov ali opravil, ki prikazujejo načrt ali rezultat. Zadnja vrstica besedila na prvi ravni je prikazana za puščico. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Navpična enačba«

Na vrh strani

Matrika

Ime postavitve

Opis

Slika

Osnovna matrika

Uporablja se za prikaz odnosa komponent do celote v kvadrantih. Prve štiri vrstice besedila na prvi ravni se pojavijo v kvadrantih. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Postavitev »Osnovna matrika«

Matrika kroga

Uporablja se za prikaz relacije z osrednjo zamislijo v krožnem napredovanju. Vsaka od prvih štirih vrstic besedila na prvi ravni ustreza klinasti ali tortni obliki, besedilo na drugi ravni se pojavi v pravokotni obliki na strani klinaste ali tortne oblike. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Matrika kroga«

Matrika mreže

Uporablja se za prikaz postavitev konceptov vzdolž dveh osi. Poudari posamezne komponente in ne celote. Prve štiri vrstice besedila na prvi ravni se pojavijo v kvadrantih. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Matrika mreže«

Imenovana matrika

Uporablja se za prikaz odnosa štirih kvadrantov do celote. Prva vrstica besedila na prvi ravni ustreza osrednji obliki, prve štiri vrstice besedila na drugi ravni pa se pojavijo v kvadrantih. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve.

Slika postavitve »Imenovana matrika«

Na vrh strani

Piramidni

Ime postavitve

Opis

Slika

Osnovna piramida

Uporablja se za prikaz proporcionalnih, medsebojno povezanih ali hierarhičnih relacij z največjo komponento na dnu, ki se oži navzgor. Besedilo na prvi ravni se pojavi v segmentih piramide, besedilo na drugi ravni pa se pojavi v oblikah vzdolž vsakega segmenta.

Postavitev »Osnovna piramida«

Preobrnjena piramida

Uporablja se za prikaz proporcionalnih ali medsebojno povezanih ali hierarhičnih relacij z največjo komponento na vrhu, ki se oži navzdol. Besedilo na prvi ravni se pojavi v segmentih piramide, besedilo na drugi ravni pa se pojavi v oblikah vzdolž vsakega segmenta.

Slika postavitve »Preobrnjena piramida«

Seznam piramid

Uporablja se za prikaz proporcionalnih, povezanih ali hierarhičnih relacij. Besedilo se pojavi v pravokotnih oblikah na vrhu ozadja piramide.

Postavitev »Seznam piramid«

Segmentirana piramida

Uporablja se za prikaz vsebovalnih, proporcionalnih ali povezanih relacij. Prvih devet vrstic besedila na prvi ravni se pojavi v trikotnih oblikah. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, ostane pa na voljo, če preklopite postavitve. Dobra izbira za besedilo samo na prvi ravni.

Slika postavitve »Segmentirana piramida«

Na vrh strani

Slika

Ime postavitve

Opis

Slika

Poudarjena slika

Uporablja se za prikaz osrednje, fotografske zamisli s povezanimi zamislimi na strani. Besedilo na prvi ravni je prikazano čez osrednjo sliko. Ustrezno besedilo za druge oblike prve ravni je prikazano zraven malih okroglih slik. Ta postavitev je uporabna tudi brez besedila.

Accented Picture SmartArt graphic layout

Izmenični bloki slik

Uporablja se za prikaz vrste slik od zgoraj navzdol. Besedilo se je prikazano izmenično na desni ali levi strani slike.

Alternating Picture Blocks SmartArt graphic layout

Izmenični krogi slik

Uporablja se za prikaz vrste slik z besedilom. Ustrezno besedilo je prikazano v osrednjih krogih z slikami, ki se izmenjujejo z leve na desno.

Alternating Picture Circles SmartArt graphic layout

Naraščajoči proces s poudarkom slik

Uporablja se za prikaz naraščajoče vrste slik z opisnim besedilom. Dobra izbira za kratka besedila.

Postavitev grafike SmartArt »Naraščajoči proces s poudarkom slik«

Seznam poudarkov upogibanja slike

Uporablja se za prikaz nezaporednih ali združenih blokov informacij. Male krožne oblike so zasnovane tako, da so v njih lahko slike. Dobra izbira za prikaz besedila na prvi in drugi ravni. Maksimira prostor vodoravnega in navpičnega prikaza za oblike.

Slika postavitve »Seznam poudarkov upogibanja slike«

Upognjeni bloki slik

Uporablja se za prikaz vrste slik. Polje, ki prekriva spodnji kot, lahko vsebuje kratka besedila.

Bending Picture Blocks SmartArt graphic layout

Upognjen napis slik

Uporablja se za prikaz zaporedne vrste slik. Polje, ki prekriva spodnji kot, lahko vsebuje kratka besedila.

Bending Picture Caption SmartArt graphic layout

Seznam upognjenih napisov slik

Uporablja se za prikaz vrste slik. Naslov in opis sta prikazana v oblačku pod vsako sliko.

Bending Picture Caption List SmartArt graphic layout

Upognjeno polprosojno besedilo slik

Uporablja se za prikaz vrste slik. Polprosojno polje prekriva spodnji del slike in vsebuje vse ravni besedila.

Bending Picture Semi Transparent Text SmartArt graphic layout

Mehurčni seznam slik

Uporablja se za prikaz vrste slik. Vsebuje lahko do osem slik prve ravni. Neuporabljeno besedilo in slike niso prikazani, a ostanejo na voljo, če preklopite med postavitvami. Dobra izbira za kratka besedila.

Bubble Picture List SmartArt graphic layout

Slike z napisi

Uporablja se za prikaz slik z besedilom na več ravneh. Dobra izbira za kratko besedilo na prvi ravni in srednje dolgo besedilo na drugi ravni.

Captioned Pictures SmartArt graphic layout

Krožna slikovna hierarhija

Uporablja se za prikaz hierarhičnih informacij ali relacij poročanja v organizaciji. Slike so prikazane v krogih, ustrezno besedilo pa je prikazano zraven slik.

Postavitev slike SmartArt krožne slike organigrama

Oblaček z okroglo sliko

Uporablja se za prikaz osrednje zamisli in podrejenih zamisli ali povezanih elementov. Besedilo za prvo sliko prekriva spodnji del slike. Ustrezno besedilo za druge oblike prve ravni je prikazano zraven malih okroglih slik. Ta diagram je uporaben tudi brez besedila.

Circular Picture Callout SmartArt graphic layout

Neprekinjen seznam slik

Uporablja se za prikaz skupin medsebojno povezanih informacij. Krožne oblike so zasnovane tako, da so v njih lahko slike.

Slika postavitve »Neprekinjen seznam slik«

Slika z besedilom v okvirju

Uporablja se za prikaz slik z ustreznim besedilom na prvi ravni, prikazanim v okvirju.

Postavitev grafike SmartArt »Slika z besedilom v okvirju«

Šestkotna gruča

Uporablja se za prikaz s povezanim opisnim besedilom. Mali šestkotniki kažejo pare slik in besedila. Dobra izbira za kratka besedila.

Hexagon Cluster SmartArt graphic layout

Vodoravni seznam slik

Uporablja se za prikaz nezaporednih ali združenih informacij s poudarkom na povezanih slikah. Vrhnje oblike so zasnovane tako, da so v njih lahko slike.

Slika postavitve »Vodoravni seznam slik«

Bloki s poudarkom slik

Uporablja se za prikaz skupine slik v blokih, ki se začne v kotu. Ustrezno besedilo je prikazano navpično. Dobra izbira za poudarke na diapozitivih z naslovi ali podnaslovi ali za prelome odsekov dokumenta.

Picture Accent Blocks SmartArt graphic layout

Seznam poudarkov slike

Uporablja se za prikaz združenih ali povezanih informacij. Majhne oblike v zgornjih kotih so zasnovane tako, da so v njih lahko slike. Bolj poudari besedilo na drugi ravni kot besedilo na prvi ravni in je dobra izbira za velike količine besedila na drugi ravni.

Slika postavitve »Seznam poudarkov slike«

Proces s poudarkom slik

Uporablja se za prikaz zaporednih korakov opravila, procesa ali poteka dela. Pravokotne oblike v ozadju so zasnovane tako, da so v njih lahko slike.

Slika postavitve »Proces s poudarkom slik»

Seznam napisov slik

Uporablja se za prikaz nezaporednih ali združenih blokov informacij. Vrhnje oblike so zasnovane tako, da so v njih lahko slike, slike pa so poudarjene bolj kot besedilo. Dobra izbira za slike s kratkimi napisi.

Slika postavitve »Seznam napisov slik«

Mreža slik

Uporablja se za prikaz slik, postavljenih na kvadratno mrežo. Dobra izbira za kratko besedilo na prvi ravni, prikazano nad sliko.

Picture Grid SmartArt graphic layout

Razvrstitev slik

Uporablja se za prikaz vrste slik ena ob drugi. Besedilo na prvi stopnji prekriva vrh slike. Besedilo na drugi ravni se prikaže pod sliko.

Picture Lineup SmartArt graphic layout

Pasovi slik

Uporablja se za prikaz vrste slik od zgoraj navzdol z besedilom na prvi stopnji zraven vsake slike.

Picture Strips SmartArt graphic layout

Seznam posnetkov slik

Uporablja se za prikaz slik z razlagalnim besedilom. Besedilo na drugi ravni lahko prikaže sezname z informacijami. Dobra izbira za dolgo besedilo.

Snapshot Picture List SmartArt graphic layout

Spiralna slika

Uporablja se za prikaz vrste do petih slik z ustreznimi napisi na ravni ena, ki spiralno vodijo v središče.

Spiral Picture SmartArt graphic layout

Seznam poudarkov z naslovljenimi slikami

Uporablja se za prikaz seznamov informacij s sliko poudarka za vsako besedilo na drugi ravni. Besedilo na prvi ravni je prikazano v ločenem polju na vrhu seznama.

Picture Accent List SmartArt graphic layout

Razvrstitev slik z naslovi

Uporablja se za prikaz vrste slik, od katerih ima vsaka naslov in opis. Besedilo na prvi ravni se prikaže v polju nad sliko.

Title Picture Lineup SmartArt graphic layout

Bloki naslovljenih slik

Uporabljajo se za prikaz vrste slik. Besedilo na prvi ravni se nad vsako sliko. Besedilo na drugi ravni se prikaže na strani in nekoliko prekriva vsako sliko.

Titled Picture Blocks SmartArt graphic layout

Navpični seznam poudarkov slike

Uporablja se za prikaz nezaporednih ali združenih blokov informacij. Mali krogi so zasnovani tako, da so v njih lahko slike.

Postavitev »Navpični seznam poudarkov slike«

Navpični seznam slik

Uporablja se za prikaz nezaporednih ali združenih blokov informacij. Male oblike na levi so zasnovane tako, da so v njih lahko slike.

Slika postavitve »Navpični seznam slik«

Na vrh strani

Office.com

Ime postavitve

Opis

Slika

Krožni proces

Uporablja se za prikaz zaporednih korakov v procesu. Postavitev je omejena na največ enajst oblik na prvi ravni, medtem ko število oblik na drugi ravni ni omejeno. Odlična izbira za krajše besedilo. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, a ostane na voljo, če preklopite postavitve.

Circle Process SmartArt graphic layout

Stikajoče se besedilo

Uporablja se za prikaz več korakov ali delov, ki se povežejo v celoto. Postavitev je omejena na eno obliko na prvi ravni, ki vsebuje besedilo, in na največ 5 oblik na drugi ravni. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, a ostane na voljo, če preklopite postavitve.

Converging Text SmartArt graphic layout

Šestkotni radialni grafikon

Uporablja se za prikaz zaporednega procesa, ki se nanaša na osrednjo zamisel ali temo. Postavitev je omejena na šest oblik na drugi ravni. Najboljša izbira za krajše besedilo. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, a ostane na voljo, če preklopite postavitve.

Hexagon Radial SmartArt graphic layout

Proces s povezanimi bloki

Uporablja se za prikaz zaporednih korakov v procesu. Dobra izbira za kratka besedila na prvi ravni in srednje dolga besedila na drugi ravni.

Interconnected Block Process SmartArt graphic layout

Okvir slike

Uporablja se za prikaz slik in ustreznega besedila na prvi ravni. Oboje je prikazano v dodatnem okvirju. Dobra izbira za besedilo le na prvi ravni.

Postavitev grafike SmartArt »Okvir slike«

Radialni slikovni seznam

Uporablja se za prikaz relacij do osrednje zamisli. Raven 1 oblike z besedilom, vse oblike ravni 2 vsebujejo slik z ustreznim besedilom. Omejeno na štiri ravni 2 slike. Neuporabljene slike niso prikazane, vendar še vedno na voljo, če preklopite postavitve. Dobra izbira za majhne količine besedila ravni 2.

Radial Picture List SmartArt layoug

Seznam zavihkov

Uporablja se za prikaz nezaporednih ali združenih blokov informacij. Primerna je za sezname s kratkim besedilom na prvi ravni. Prvo besedilo na drugi ravni je prikazano ob besedilu na prvi ravni, preostalo besedilo na drugi ravni pa je prikazano pod besedilom na prvi ravni.

Tab List SmartArt graphic layout

Tema s poudarki slike

Uporablja se za prikaz skupine slik s prvo sliko, ki je na sredini in največje. Lahko vsebuje do šest ravni 1 slike. Neuporabljene slike niso prikazane, vendar še vedno na voljo, če preklopite postavitve. Dobra izbira za majhne količine besedila.

Postavitev grafike SmartArt »Tema s poudarki slike«

Tema slike z izmeničnim poudarkom

Uporablja se za prikaz skupine slik, pri čemer je prva slika največja in je na vrhu. Dodatne slike na prvi ravni se izmenjujejo med kvadrati in pravokotniki, na prvi ravni pa je lahko največ devet slik. Dobra izbira za kratka besedila. Neuporabljeno besedilo se ne prikaže, a ostane na voljo, če preklopite postavitve.

Postavitev grafike SmartArt »Tema slike z izmeničnim poudarkom«

Tema mreže slik

Uporablja se za prikaz skupino slik s prvo sliko, ki je največji. Lahko vsebuje največ pet ravni 1 slike. Neuporabljene slike niso prikazane, vendar še vedno na voljo, če preklopite postavitve. Dobra izbira za majhne količine pripadajoče besedilo.

Postavitev grafike SmartArt »Tema mreže slik«

Na vrh strani

Glejte tudi

Ustvarjanje grafike SmartArt

Preklapljanje postavitve ali vrste grafike SmartArt

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridruži se Microsoftu programa Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×