Vpišite se z Microsoftovim
Vpišite se ali ustvarite račun.
Pozdravljeni,
Izberite drug račun.
Imate več računov
Izberite račun, s katerim se želite vpisati.
Nadzorovanje oblike vnosa podatkov z vnosnimi maskami

Uporabnikom lahko lažji vnos pravilnih podatkov v Accessovo namizno zbirko podatkov omogočite tako, da jim zagotovite vnosne maske za polja s podatki, ki so vedno oblikovana na določen način. Vnosno masko lahko na primer uporabite, če želite zagotoviti, da bodo uporabniki v polje za telefonsko številko vnesli pravilno obliko telefonske številke.

Vnosna maska vpliva le na to, ali bo Access sprejel podatke – maska ne spremeni načina shranjevanja podatkov, ki ga nadzorujejo podatkovni tip v polju in druge lastnosti. Če želite več informacij o načinu shranjevanja podatkov v Accessu, si oglejte članek Uvod v podatkovne tipe in lastnosti polja.

V temu članku

Opis vnosnih mask

Vnosna maska pomeni niz znakov, ki določajo obliko veljavnih vrednosti vnosa. Vnosne maske lahko uporabite v poljih v tabeli, poljih v poizvedbi in kontrolnikih v obrazcih in poročilih. Vnosna maska se shrani kot lastnost predmeta.

Vnosno masko uporabite, če je pomembno, da je oblika vrednosti vnosa skladna. Vnosno masko lahko na primer uporabite za polje, ki shranjuje telefonske številke, zato da Access zahteva vnos z desetimi števkami. Če bo nekdo vnesel telefonsko številko brez območne kode, Access ne bo zapisal podatkov, dokler območna koda ne bo dodana.

Tri deli vnosne maske

Vnosne maske so sestavljene iz enega obveznega in dveh neobveznih delov. Deli so med seboj ločeni s podpičjem. Vloga posameznih delov je taka:

 • Prvi del je obvezen. Vključuje znake ali niz (skupek znakov) maske ter ograde in dobesedne podatke, kot so oklepaji, pike in vezaji.

 • Drugi del ni obvezen in se nanaša na vdelane znake v maski in kako so shranjeni v polju. Če je drugi del nastavljen na 0, so znaki shranjeni s podatki, če je nastavljen na 1, pa so znaki le prikazani in ne shranjeni. Če drugi del nastavite na 1, prihranite prostor za shranjevanje zbirke podatkov.

 • Tretji del vnosne maske prav tako ni obvezen in določa en sam znak ali presledek, ki je uporabljen kot ograda. Privzeto Access uporablja podčrtaj (_). Če želite uporabiti drug znak, ga vnesite v tretji del maske.

Tukaj je primer vnosna maska za telefonske številke v ameriški obliki zapisa: (999) 000-000;0;-:

 • V maski sta uporabljena dva znaka ograde, 9 in 0. 9 pomeni izbirno številko (kar pomeni, da ni obvezno vnesti omrežne številke) in vsaka 0 pomeni obvezno številko.

 • Številka 0 v drugem delu vnosne maske pomeni, da bodo znaki v maski shranjeni skupaj s podatki.

 • Tretji del vnosne maske določa, da mora biti kot znak ograde uporabljen vezaj (-) namesto podčrtaja (_).

Znaki, ki določajo vnosne maske

V spodnji tabeli so navedeni znaki ograd in dobesedni znaki za vnosno masko, razloženo pa je tudi njihovo delovanje v vnosu podatkov:

Znak

Razlaga

0

Uporabnik mora vnesti števko (0 do 9).

9

Uporabnik lahko vnese števko (0 do 9).

#

Uporabnik lahko vnese števko, presledek ali znak plus ali minus. Če ne vnese ničesar, Access vnese prazen prostor.

L

Uporabnik mora vnesti črko.

?

Uporabnik lahko vnese črko.

A

Uporabnik mora vnesti črko ali števko.

a

Uporabnik lahko vnese črko ali števko.

&

Uporabnik mora vnesti znak ali presledek.

C

Uporabnik lahko vnese znake ali presledke.

. , : ; - /

Ograde za decimalke in tisočice ter ločila za datum in čas. Izbira znaka je odvisna od področnih nastavitev programa Microsoft Windows.

>

Vsi znaki, ki sledijo, so pretvorjeni v velike črke.

<

Vsi znaki, ki sledijo, so pretvorjeni v male črke.

!

Povzroči zapolnjevanje vnosne maske od leve proti desni in ne od desne proti levi.

\

Znaki, ki sledijo temu, bodo prikazani dobesedno.

""

Znaki med dvojnimi narekovaji bodo prikazani dobesedno.

Kdaj se izogniti uporabi vnosnih mask v Accessu

Čeprav so zelo uporabne, vnosne maske niso primerne za vsako situacijo. Vnosne maske ne smete uporabiti v teh primerih:

 • Včasih morajo ljudje vnesti podatke, ki se ne ujemajo z masko. Vnosna maska ne dopušča izjem.

 • Za polje »Datum/Čas« nameravate uporabiti kontrolnik z izbirnikom datuma. Vnosne maske niso združljive s kontrolnikom z izbirnikom datuma.

Dodajanje vnosne maske v polje tabele s čarovnikom za vnosne maske

Vnosne maske je mogoče uporabiti v poljih, ki so nastavljena na podatkovne tipe »Besedilo«, »Število« (razen »ID replikacije«), »Valuta« in »Datum/Čas«.

Opomba: Če uporabite vnosno masko za polje »Datum/Čas«, kontrolnik Izbirnik datuma za to polje ni več na voljo.

 1. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite tabelo in v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

 2. Kliknite polje, kamor želite dodati vnosno masko.

 3. Na kartici Splošno pod možnostjo Lastnosti polja kliknite polje z lastnostmi Vnosna maska.

 4. Kliknite gumb Zgradi, da Gumb »Graditelj« čarovnika za vnosne maske.

 5. Na seznamu »Vnosna maska« izberite vrsto maske, ki jo želite dodati.

  Čarovnik za vnosno masko v Accessovi namizni zbirki podatkov

 6. Kliknite Preskusi in vnesite podatke, da preskusite prikaz maske.

 7. Če želite vnosno masko ohraniti takšno, kot je, kliknite Naprej.

 8. Izberite možnost, kako naj bodo shranjeni podatki.

 9. Kliknite Dokončaj in shranite spremembe.

Dodajanje vnosne maske v poizvedbo

 1. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite poizvedbo, ki jo želite spremeniti, in v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

 2. V mreži načrta poizvedbe postavite kazalec v stolpec polja, ki ga želite spremeniti.

  Kazalec lahko postavite v katero koli vrstico tega polja.

 3. Če želite odpreti list z lastnostmi polja, pritisnite F4.

 4. Na kartici Splošno pod možnostjo Lastnosti polja kliknite polje z lastnostmi Vnosna maska.

 5. Kliknite gumb Zgradi , Gumb »Graditelj« , da zaženete čarovnika za vnosne maske, nato pa sledite navodilom čarovnika.

Dodajanje vnosne maske v kontrolnik obrazca ali poročila

 1. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite obrazec ali poročilo, ki ga želite spremeniti, in v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

 2. Z desno tipko miške kliknite kontrolnik, ki ga želite spremeniti, in v priročnem meniju kliknite Lastnosti.

 3. Na kartici Vse kliknite polje z lastnostjo Vnosna maska.

 4. Kliknite gumb Zgradi , Gumb »Graditelj« , da zaženete čarovnika za vnosne maske, nato pa sledite navodilom čarovnika.

Ustvarjanje vnosnih mask po meri

Čeprav so v čarovniku za vnosne maske na voljo vnosne maske za najpogostejše potrebe oblikovanja, boste morda morali vnosno masko včasih prilagoditi svojim potrebam. Vnosne maske lahko prilagodite tako, da spremenite vnaprej določene maske v čarovniku za vnosne maske ali da ročno spremenite lastnost »Vnosna maska« v polju, kjer želite uporabiti masko.

Prilagajanje vnosnih mask v čarovniku za vnosne maske

 1. Odprite predmet v pogledu načrta in kliknite polje, kamor želite dodati vnosno masko po meri.

 2. Kliknite zavihek Gumb »Graditelj« , da zaženete čarovnika za vnosne maske.

 3. Kliknite Urejanje seznama.

  Odpre se pogovorno okno Čarovnik za vnosne maske po meri.

 4. Premaknite se na nov zapis v pogovornem oknu in vnesite nov opis v polje z besedilom Opis.

 5. V polje z besedilom Vnosna maska vnesite znake in označbe mesta z uporabo dovoljenih znakov na seznamu Tabela.

 6. Kliknite puščico navzdol Vrsta maske in izberite ustrezno vrsto maske.

 7. Kliknite Zapri. Nova vnosna maska se prikaže na seznamu.

Prilagajanje vnosnih mask z nastavitvami lastnosti polja

 1. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite predmet in v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

 2. Kliknite polje, kjer želite ustvariti vnosno masko po meri.

 3. V območju »Lastnosti polja« kliknite besedilno polje Vnosna maska in vnesite masko po meri.

 4. Če želite shraniti spremembe, pritisnite CTRL+S.

Definicijo vnosne maske za polji »Število« in »Valuta« morate vnesti ročno.

Primeri vnosnih mask

Primeri v tabeli prikazujejo nekaj načinov uporabe vnosnih mask.

Vnosna maska

Ponudi to vrsto vrednosti

Opombe

(000) 000-0000

(206) 555-0199

V tem primeru morate vnesti omrežno številko, saj je v tem razdelku maske (000 v oklepajih) uporabljena ograda 0.

(999) 000-0000!

(206) 555-0199
( ) 555-0199

V tem primeru je v razdelku z omrežno številko uporabljena ograda 9, kar pomeni, da je omrežna številka izbirna. Klicaj (!) povzroči zapolnjevanje maske od leve proti desni.

(000) AHA-AAAA

(206) 555-TELE

Omogoča zamenjavo zadnjih štirih števk s črkami (velja za ameriško obliko zapisa). Zaradi ograde 0 v razdelku z omrežno številko je vnos omrežne številke obvezen.

#999

-20
2000

Katero koli pozitivno ali negativno število, ki ni daljše od štirih znakov, brez ločila za tisočice ali decimalnih mest.

>L????L?000L0

ZELENZE339M3
MAJ R 452B7

Kombinacija zahtevanih (L) in izbirnih (?) črk ter zahtevanih številk (0). Znak »večje kot« prisili uporabnike, da vnesejo vse znake z velikimi črkami. Če želite uporabiti to vnosno masko, nastavite podatkovni tip polja tabele na Besedilo ali Zapisek.

00000-9999

98115-
98115-3007

Zahtevana poštna številka in izbirni odsek z dodatnimi štirimi števkami.

>L<??????????????

Jaka
Stele

Ime ali priimek s prvo črko, ki je samodejno pisana z veliko začetnico.

ISBN 0-&&&&&&&&&-0

ISBN 1-55615-507-7

Številka knjige z besedilom, zahtevano prvo in zadnjo števko ter poljubno kombinacijo črk in znakov med tema števkama.

>LL00000-0000

DB51392-0493

Kombinacija obveznih črk in znakov, ki so pisani z veliko začetnico. To masko lahko na primer uporabite, če želite uporabnikom olajšati pravilen vnos številk delov ali drugih elementov inventarja.

Uporaba vnosnih mask za e-poštne naslove

E-poštni naslovi se zelo razlikujejo po številu znakov, zato vnosne maske niso dobro orodje za zagotavljanje njihovega pravilnega vnosa. Namesto mask priporočamo uporabo lastnosti Veljavnostno pravilo in Veljavnostno besedilo.

Veljavnostno pravilo, prikazano v spodnji tabeli, zagotavlja vnos e-poštnega naslova z enim ali več znaki, sledi znak »@«, nato eden ali več znakov, nato pika in spet eden ali več znakov. Primer: tom@example.com je dovoljeno, tom@example,com ali tom@example pa ne. Če vnesete e-poštni naslov, ki se ne ujema z veljavnostnim pravilom, Access ne sprejme vnosa in prikaže sporočilo v lastnosti Veljavnostno besedilo. Če v polju z lastnostjo Veljavnostno besedilo ni besedila, Access prikaže splošno sporočilo.

Lastnost

Nastavitev

Veljavnostno pravilo

Je nič ali ((kot "*?@?*.?*") in (ni kot "*[ ,;]*"))

Veljavnostno besedilo (neobvezno)

Vnesite e-poštni naslov z znakom »@« in polnim imenom domene (na primer »frank@contoso.com«).

Če želite več informacij o uporabi veljavnostnih pravil in opise postopkov po korakih, glejte članek Omejevanje vnosa podatkov z veljavnostnim pravilom.

Na vrh strani

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Ali želite več možnosti?

Raziščite ugodnosti naročnine, prebrskajte izobraževalne tečaje, preberite, kako zaščitite svojo napravo in še več.

Skupnosti vam pomagajo postaviti vprašanja in odgovoriti nanje, posredovati povratne informacije in prisluhniti strokovnjakom z bogatim znanjem.

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?
Če pritisnete »Pošlji«, bomo vaše povratne informacije uporabili za izboljšanje Microsoftovih izdelkov in storitev. Vaš skrbnik za IT bo lahko zbiral te podatke. Izjavi o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×