Vpišite se z Microsoftovim
Vpišite se ali ustvarite račun.
Pozdravljeni,
Izberite drug račun.
Imate več računov
Izberite račun, s katerim se želite vpisati.

V poljih s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu je prikazan izvirno načrtovan proračun za proračun vir stroška. Predvideni viri so dodeljeni le v opravilo povzetka projekta. V poljih s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu so prikazani skupni stroški, predvideni za projekt. Različice časovno razporejeno teh polj prikazujejo enake stroške, razporejene v določenem časovnem obdobju. Polja s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu lahko uporabite za primerjavo predvidenih stroškov po osnovnem načrtu s trenutnimi predvidenimi stroški in načrtovanimi stroški za projekt.

Polj s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu je več vrst.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje z opravili)

Podatkovni tip    Valuta

Vrsta vnosa    Izračunano ali vneseno

Način izračuna    Ko dodelite vir stroška, ki je predvideni vir za opravilo povzetka projekta, in nato vnesete strošek za vir v pogledu uporabe opravil ali uporabe virov, Microsoft Office Project 2007 združi skupno vsoto v opravilo povzetka projekta. Polje s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu vsebuje vrednost 0,00 €, dokler ne nastavite osnovnega načrta za projekt. Ko nato shranite osnovni načrt projekta, se ta vrednost shrani v polje z opravili s predvidenimi stroški opravil po osnovnem načrtu.

Najboljša raba    Na listu opravil prikažite opravila povzetkov projekta in dodajte polje »Predvideni stroški po osnovnem načrtu« in polje »Predvideni stroški«, če želite primerjati izvirne skupne načrtovane predvidene stroške in trenutne načrtovane ali dejanske predvidene stroške. S pregledom odmikov vidite, kako se predvideni stroški spreminjajo v življenjskem ciklu projekta.

Primer    Delo pri projektu se je začelo pred dvema mesecema, ko ste prvič shranili osnovni načrt projekta. Zdaj želite primerjati polje predvidenih stroškov po osnovnem načrtu s trenutnim poljem predvidenih stroškov. Na listu opravil prikažite povzetek opravil in nato dodajte polje »Predvideni stroški po osnovnem načrtu« in polje «Predvideni stroški«, če želite analizirati odmike stroškov po osnovnem načrtu in ugotoviti, ali delo poteka v skladu z načrtom ali pa so potrebne prilagoditve.

Opombe    Polje s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu prikazuje podatke za vire stroškov, ne pa tudi za delovne ali materialne vire. Če želite prikazati podatke o predvidenem delu po osnovnem načrtu za delovne ali materialne vire, ki so bili dodeljeni opravilu povzetka projekta, dodajte na list opravil polje »Predvideno delo po osnovnem načrtu«.

Če želite prikazati opravila povzetkov projekta, v meniju Orodja kliknite Možnosti. Na zavihku Pogled izberite potrditveno polje Pokaži opravila povzetkov projekta.

Če želite shraniti osnovni načrt, v imeniku Orodja pokažite na Sledenje in nato kliknite Nastavi osnovni načrt. Po potrebi v pogovornem oknu opravite spremembe in kliknite V redu.

Ko shranite osnovni načrt, lahko še vedno urejate predvidene stroške po osnovnem načrtu. Vendar se z ureditvijo vrednosti osnovnega načrta polja predvidenih stroškov po osnovnem načrtu ne preračunajo. Namen shranjevanja osnovnega načrta je zajem »posnetka« načrta projekta v danem trenutku. Z urejanjem vrednosti osnovnega načrta se lahko spremeni integriteta podatkov, kar privede do zavajajočih sklepov iz analiz odmikov.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje z viri)

Podatkovni tip    Valuta

Vrsta vnosa    Izračunano ali vneseno

Način izračuna    Ko dodelite vir stroškov, ki je predvideni vir, v opravilo povzetka projekta, in nato vnesete strošek za vir v pogledu uporabe opravil ali uporabe virov, Microsoft Office Project 2007 kopira to vsoto v polje z viri s predvidenimi stroški. Polje s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu vsebuje vrednost 0,00 €, dokler ne nastavite osnovnega načrta za projekt. Ko nato shranite osnovni načrt projekta, se ta vrednost shrani v polje z viri s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu.

Najboljša raba    Če želite pregledati izvirne načrtovane skupne predvidene stroške, dodajte na list virov polje s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu. Če dodate tudi polje predvidenih stroškov, lahko izvirni načrt primerjate s podatki o trenutno načrtovanih predvidenih stroških. S pregledom odmikov vidite, kako se predvideni stroški spreminjajo v življenjskem ciklu projekta.

Primer    Delo pri projektu se je začelo pred dvema mesecema, ko ste prvič shranili osnovni načrt projekta. Zdaj želite primerjati polje virov predvidenih stroškov po osnovnem načrtu s trenutnim poljem predvidenih stroškov. Na listu virov dodajte polje »Predvideni stroški po osnovnem načrtu« in polje «Predvideni stroški«, če želite analizirati odmike stroškov po osnovnem načrtu in ugotoviti, ali delo poteka v skladu z načrtom ali pa so potrebne prilagoditve.

Opombe    Polje s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu prikazuje podatke za vire stroškov, ne pa tudi za delovne ali materialne vire. Če želite prikazati podatke o predvidenem delu po osnovnem načrtu za delovne ali materialne vire, ki so bili dodeljeni opravilu povzetka projekta, dodajte na list z viri polje »Predvideno delo po osnovnem načrtu«.

Če želite shraniti osnovni načrt, v imeniku Orodja pokažite na Sledenje in nato kliknite Nastavi osnovni načrt. Po potrebi v pogovornem oknu opravite spremembe in kliknite V redu.

Ko shranite osnovni načrt, lahko še vedno urejate predvidene stroške po osnovnem načrtu. Vendar se z ureditvijo vrednosti osnovnega načrta polja predvidenih stroškov po osnovnem načrtu ne preračunajo. Namen shranjevanja osnovnega načrta je zajem »posnetka« načrta projekta v danem trenutku. Z urejanjem vrednosti osnovnega načrta se lahko spremeni integriteta podatkov, kar privede do zavajajočih sklepov iz analiz odmikov.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje z dodelitvami)

Podatkovni tip    Valuta

Vrsta vnosa    Izračunano ali vneseno

Način izračuna    Ko dodelite vir stroškov, ki je predvideni vir za opravilo povzetka projekta, in nato vnesete strošek za dodelitev v pogledu uporabe opravil ali uporabe virov, Microsoft Office Project 2007 kopira to vsoto v polje s predvidenimi stroški dodelitev. Polje s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu vsebuje vrednost 0,00 €, dokler ne nastavite osnovnega načrta za projekt. Ko nato shranite osnovni načrt projekta, se ta vrednost shrani v polje s predvidenimi stroški dodelitev po osnovnem načrtu.

Najboljša raba    Če želite pregledati izvirne načrtovane predvidene stroške, dodajte v pogled uporabe opravil ali uporabe virov stolpec s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu. Če dodate tudi polje predvidenih stroškov, lahko izvirni načrt primerjate s podatki o trenutno načrtovanih predvidenih stroških. S pregledom odmikov vidite, kako se vrednosti predvidenih stroškov spreminjajo v življenjskem ciklu projekta.

Primer    Delo pri projektu se je začelo pred dvema mesecema, ko ste prvič shranili osnovni načrt projekta. Zdaj želite primerjati polje s predvidenimi stroški dodelitev po osnovnem načrtu s trenutnim poljem predvidenih stroškov dodelitev. V pogledu uporabe opravil prikažite stolpca »Predvideni stroški po osnovnem načrtu« in «Predvideni stroški«, če želite analizirati odmike stroškov po osnovnem načrtu in ugotoviti, ali delo poteka v skladu z načrtom ali pa so potrebne prilagoditve.

Opombe    Polje s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu prikazuje podatke za vire stroškov, ne pa tudi za delovne ali materialne vire. Če želite prikazati podatke o dodelitvah predvidenega dela po osnovnem načrtu za delovne ali materialne vire, ki so bili dodeljeni opravilu povzetka projekta, dodajte na list v pogledu opravil ali uporabe virov polje »Predvideno delo po osnovnem načrtu«.

Če želite shraniti osnovni načrt, v imeniku Orodja pokažite na Sledenje in nato kliknite Nastavi osnovni načrt. Po potrebi v pogovornem oknu opravite spremembe in kliknite V redu.

Ko shranite osnovni načrt, lahko še vedno urejate predvidene stroške po osnovnem načrtu. Vendar se z ureditvijo vrednosti osnovnega načrta polja predvidenih stroškov po osnovnem načrtu ne preračunajo. Namen shranjevanja osnovnega načrta je zajem »posnetka« načrta projekta v danem trenutku. Z urejanjem vrednosti osnovnega načrta se lahko spremeni integriteta podatkov, kar privede do zavajajočih sklepov iz analiz odmikov.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi opravili)

Podatkovni tip    Valuta

Vrsta vnosa    Izračunano ali vneseno

Način izračuna    Ko dodelite vir stroškov, ki je predvideni vir za opravilo povzetka projekta, in nato vnesete strošek za dodelitev v pogledu uporabe opravil ali uporabe virov, Microsoft Office Project 2007 združi skupne stroške na raven s časovno razporejenimi opravili. Polje s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu vsebuje vrednost 0,00 €, dokler ne nastavite osnovnega načrta za projekt. Ko nato shranite osnovni načrt projekta, se ta vrednost shrani v polje s časovno razporejenimi opravili glede na predvidene stroške po osnovnem načrtu.

Najboljša raba    V pogledu uporabe opravil kliknite Slogi podrobnosti v meniju Oblika. Če želite prikazati polje Predvideni stroški po osnovnem načrtu 1–10 na časovnem listu v pogledu, premaknite polje Predvideni stroški po osnovnem načrtu v polje Pokaži ta polja. Tako prikažete razčlenitev predvidenih stroškov po osnovnem načrtu skozi čas. Če v pogledu prikažete tudi polje predvidenih stroškov, lahko podatke o izvirno načrtovanih časovno razporejenih predvidenih stroških primerjate s podatki o trenutno načrtovanih predvidenih stroških.

Primer    Delo pri projektu se je začelo pred dvema mesecema, ko ste prvič shranili osnovni načrt projekta. Zdaj želite primerjati polje časovno razporejenih predvidenih stroškov po osnovnem načrtu s trenutnim poljem predvidenih stroškov v dodelitvah povzetkov projekta. V pogledu uporabe opravil dodajte polje s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu na časovni list v pogledu.

Opombe    Polje s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu prikazuje podatke za vire stroškov, ne pa tudi za delovne ali materialne vire. Če želite prikazati podatke o časovno razporejenem predvidenem delu po osnovnem načrtu za delovne ali materialne vire, ki so bili dodeljeni opravilu povzetka projekta, dodajte na časovni list v pogledu opravil ali uporabe virov polje »Predvideno delo po osnovnem načrtu«.

Če želite shraniti osnovni načrt, v imeniku Orodja pokažite na Sledenje in nato kliknite Nastavi osnovni načrt. Po potrebi v pogovornem oknu opravite spremembe in kliknite V redu.

Ko shranite osnovni načrt, lahko še vedno urejate predvidene stroške po osnovnem načrtu. Vendar se z ureditvijo vrednosti osnovnega načrta polja predvidenih stroškov po osnovnem načrtu ne preračunajo. Namen shranjevanja osnovnega načrta je zajem »posnetka« načrta projekta v danem trenutku. Z urejanjem vrednosti osnovnega načrta se lahko spremeni integriteta podatkov, kar privede do zavajajočih sklepov iz analiz odmikov.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi viri)

Podatkovni tip    Valuta

Vrsta vnosa    Izračunano ali vneseno

Način izračuna    Ko dodelite vir stroškov, ki je predvideni vir za opravilo povzetka projekta, in nato vnesete strošek za dodelitev v pogledu uporabe opravil ali uporabe virov, Microsoft Office Project 2007 združi to količino na raven s časovno razporejenimi viri. Polje s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu vsebuje vrednost 0,00 €, dokler ne nastavite osnovnega načrta za projekt. Ko nato shranite osnovni načrt projekta, se ta vrednost shrani v polje s časovno razporejenimi viri glede na predvidene stroške po osnovnem načrtu.

Najboljša raba    V pogledu uporabe virov kliknite Slogi podrobnosti v meniju Oblika. Če si želite ogledati podatke o načrtovanih predvidenih stroških skozi čas, prikažite polje Predvideni stroški po osnovnem načrtu. Če dodate tudi polje s predvidenimi stroški, lahko primerjate izvirni načet s trenutno načrtovanimi predvidenimi stroški.

Primer    Delo pri projektu se je začelo pred dvema mesecema, ko ste prvič shranili osnovni načrt projekta. Zdaj želite primerjati polje časovno razporejenih predvidenih stroškov po osnovnem načrtu s trenutnim poljem predvidenih stroškov glede na vir stroškov pri dodelitvah povzetkov projekta. V pogledu uporabe virov dodajte polje »Predvideni stroški po osnovnem načrtu« in polje «Predvideni stroški«, če želite analizirati odmike stroškov po osnovnem načrtu in ugotoviti, ali delo poteka v skladu z načrtom ali pa so potrebne prilagoditve.

Opombe    Polje s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu prikazuje podatke za vire stroškov, ne pa tudi za delovne ali materialne vire. Če želite prikazati podatke o časovno razporejenem predvidenem delu po osnovnem načrtu za delovne ali materialne vire, ki so bili dodeljeni opravilu povzetka projekta, dodajte na časovni list v pogledu uporabe virov polje »Predvideno delo po osnovnem načrtu«.

Če želite shraniti osnovni načrt, v imeniku Orodja pokažite na Sledenje in nato kliknite Nastavi osnovni načrt. Po potrebi v pogovornem oknu opravite spremembe in kliknite V redu.

Ko shranite osnovni načrt, lahko še vedno urejate predvidene stroške po osnovnem načrtu. Vendar se z ureditvijo vrednosti osnovnega načrta polja predvidenih stroškov po osnovnem načrtu ne preračunajo. Namen shranjevanja osnovnega načrta je zajem »posnetka« načrta projekta v danem trenutku. Z urejanjem vrednosti osnovnega načrta se lahko spremeni integriteta podatkov, kar privede do zavajajočih sklepov iz analiz odmikov.

Predvideni stroški po osnovnem načrtu (polje s časovno razporejenimi dodelitvami)

Podatkovni tip    Valuta

Vrsta vnosa    Izračunano ali vneseno

Način izračuna    Ko dodelite vir stroškov, ki je predvideni vir za opravilo povzetka projekta, in nato vnesete strošek za dodelitev v pogledu uporabe opravil ali uporabe virov, Microsoft Office Project 2007 združi to količino na raven s časovno razporejenimi dodelitvami. Polje s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu vsebuje vrednost 0,00 €, dokler ne nastavite osnovnega načrta za projekt. Ko nato shranite osnovni načrt projekta, se ta vrednost shrani v polje s časovno razporejenimi dodelitvami glede na predvidene stroške po osnovnem načrtu.

Najboljša raba    V pogledu uporabe opravil ali uporabe virov kliknite Slogi podrobnosti v meniju Oblika. Če želite prikazati polje Predvideni stroški po osnovnem načrtu na časovnem listu v pogledu, premaknite polje Predvideni stroški po osnovnem načrtu v polje Pokaži ta polja. Zdaj lahko pregledate načrt za predvidene stroške. Če dodate tudi polje predvidenih stroškov, lahko izvirni načrt primerjate s podatki o trenutno načrtovanih predvidenih stroških.

Primer    Delo pri projektu se je začelo pred dvema mesecema, ko ste prvič shranili osnovni načrt projekta. Zdaj želite primerjati polje s predvidenimi časovno razporejenimi stroški po osnovnem načrtu s trenutnim poljem predvidenih časovno razporejenih stroškov dodelitev. V pogledu uporabe opravil prikažite stolpca »Predvideni stroški po osnovnem načrtu« in «Predvideni stroški«, če želite analizirati odmike predvidenih stroškov po osnovnem načrtu in ugotoviti, ali delo poteka v skladu z načrtom ali pa so potrebne prilagoditve.

Opombe    Polje s predvidenimi stroški po osnovnem načrtu prikazuje podatke za vire stroškov, ne pa tudi za delovne ali materialne vire. Če želite prikazati podatke o časovno razporejenem predvidenem delu po osnovnem načrtu za delovne ali materialne vire, ki so bili dodeljeni opravilu povzetka projekta, dodajte na časovni list v pogledu uporabe opravil ali uporabe virov polje »Predvideno delo po osnovnem načrtu«.

Če želite shraniti osnovni načrt, v imeniku Orodja pokažite na Sledenje in nato kliknite Nastavi osnovni načrt. Po potrebi v pogovornem oknu opravite spremembe in kliknite V redu.

Ko shranite osnovni načrt, lahko še vedno urejate predvidene stroške po osnovnem načrtu. Vendar se z ureditvijo vrednosti osnovnega načrta polja predvidenih stroškov po osnovnem načrtu ne preračunajo. Namen shranjevanja osnovnega načrta je zajem »posnetka« načrta projekta v danem trenutku. Z urejanjem vrednosti osnovnega načrta se lahko spremeni integriteta podatkov, kar privede do zavajajočih sklepov iz analiz odmikov.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Ali želite več možnosti?

Raziščite ugodnosti naročnine, prebrskajte izobraževalne tečaje, preberite, kako zaščitite svojo napravo in še več.

Skupnosti vam pomagajo postaviti vprašanja in odgovoriti nanje, posredovati povratne informacije in prisluhniti strokovnjakom z bogatim znanjem.

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?
Če pritisnete »Pošlji«, bomo vaše povratne informacije uporabili za izboljšanje Microsoftovih izdelkov in storitev. Vaš skrbnik za IT bo lahko zbiral te podatke. Izjavi o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×