Skript za pomoč pri nadzorovanju ID-jev dogodkov, ki se nanašajo na spremembe v varnih povezavah storitve Netlogon, ki so povezane z CVE-2020-1472

Povzetek

Skript, ki je na voljo v tem članku, je spremljevalec informacij v zvezi z upravljanjem sprememb povezav varnih kanalov v storitvi Netlogon, ki so povezane z CVE-2020-1472. Na voljo je, kot je.

Skript bo obdelal EVTX datoteke, izvožene iz pregledovalnika dogodkov, in ustvaril Microsoft Excelovo preglednico, ki vsebuje vrtilne tabele za različne težave in naprave v vašem okolju, ki so sprožile dogodke. Skript zahteva PowerShell in Microsoft Excel 2013 ali novejšo različico (64bit je priporočeno za večje nabore podatkov).

Uporaba

Če želite več težav, ki so opisane v KB4557222, boste morali izvoziti EVTX datoteke iz krmilnikov domene ( KB4557222DCS). Če želite to narediti, zaženite pregledovalnik dogodkov tako, da izberete Start, vnesete Pregledovalnik dogodkov in ga izberete. Ko se odpre pregledovalnik dogodkov, razširite dnevnike sistema Windows, z desno tipko miške kliknite ali dolgo pritisnite sistem , nato pa izberite Shrani vse dogodke kot... in shranite datoteko nekje, da omogočite obdelavo datoteke.

Če želite, lahko skript obdela več kot eno EVTX datoteko hkrati. Skript lahko traja dolgo časa, da dokončate velike nabore podatkov. Priporočamo vam tudi, da imate EVTX datoteke lokalno v isti napravi, v kateri se izvaja skript, s katerim boste lažje pospešili obdelavo datotek.

Skript morate zagnati v ukaznem pozivniku lupine PowerShell. Ni ga treba zagnati kot skrbnik. Skript bo zagnan v pogovorih, do katerih lahko odgovorite po potrebi, razen če ste jih nastavili $mcScriptPrompts na $false . Če EVTX so datoteke v isti mapi kot skript, vam ni treba posredovati poti do datotek.

Prilagajanje skripta

Spremenljivko

Opis

$mcScriptPrompts

Vrednosti $true,$false

Opis Privzeta vrednost je $true in zahteva, da uporabnik uporablja vhod/interakcijo. Lahko nastavite tako, da so $falseEVTX datoteke v isti mapi kot skript in vse druge nastavitve se bodo zagnale kot privzete.

$mcMaxExport

Privzeta vrednost: 50000

Opis S privzetimi nastavitvami skripta ne bo več obdelovala posamezne EVTX datoteke, ko izvozite 50000 dogodkov v CSV datoteke. Če prejemate napake, povezane s pomnilnikom v Microsoft Excelu, morate znižati to številko ali pa spremeniti, kateri podatki so proces, kot je spreminjanje $mcStartTime .

$mcMaxImport

Privzeta vrednost: 50000

Opis S privzetimi nastavitvami skripta ne bo več obdelovala dogodkov po trenutni datoteki CSV, ki jo obdeluje, ko zadene največje število dogodkov 50000. To pomeni, da bo ob zadetku največje število dogodkov dokončala trenutno datoteko, ki CSV jo je zagnala, vendar ne bo začela obdelati nove CSV datoteke.

$mcStartTime

Privzeta vrednost: '2020/05/26 11:06'

Opis Ta spremenljivka vam omogoča, da nastavite začetni čas, skript pa bo obdeloval le dogodke po tem datumu in času. Če ste naprave že odpravili do določene mere, lahko to naredite tako, da ciljate le na dogodke, ki jih še niste obravnavali.

$mcMaxThreads

Privzeta vrednost: 4

Opis Ta spremenljivka vam omogoča, da povečate ali pomanjšate število niti, ki ste jih uporabili pri uvozu dogodkov iz EVXT datotek v CSV datoteke.

 

Scenarij

V nadaljevanju boste našli skript lupine PowerShell, ki ga lahko uporabite, ko prilagodite okolje. Ta skript boste morali kopirati in prilepiti v datoteko v CVE-2020-1472EventReader.ps1 napravi, ki jo uporabljate za obdelavo dogodkov.

# ---------------------------------
# CVE-2020-1472 Event Reader v1.0 8/4/2020
# This script will:
#    1. Scan system evtx in input file folder for event 5827, 5828,5829,5830 and 5831, exact data fields, export to 582#-*.CSV.
#    2. Calls Excel to import resulting 582#-*.CSV, create pivot tables for common secure RPC analysis scenarios. Delete 582#-*.CSV afterward. 
#   Feel free to modify to fit your need.
# ---------------------------------
# Script requires Excel 2013 or later.
#   64 bits Excel will allow creation of larger data import to XLS. 
# ---------------------------------
# To use the script:
#  1. Save system log as system.evtx to file.
#  2. Follow on screen prompt to enter Path containing *.evtx and final xlsx.
#
# More info https://support.microsoft.com/kb/4557222


#---------------------------------------
#Script Globals/ Tuning variables.
#---------------------------------------
#   - $mcScriptPrompts > when set to $false, script will process all evtx in the script file folder without prompting. Good for dropping evtx,  right-click script to "Run with powershell"
#   - $mcMaxExport > max events to export per EVTX, set to low number for quick sample/spot checks.
#   - $mcMaxImport > max events to import into excel, script will finish current file and stop importing next file(s). Set to lower number if Excel is returning memory error during import. 
#   - $mcStartTime > Earliest event to export, in the form of 'yyyy/MM/dd HH:mm', where HH 13 is 1pm, example: '2017/05/26 13:01'. Use this to filter progress.  
#   - $mcMaxThreads > max number of evtx files to export at the same time. 4 default, set to 8 and experiment if you have fast SSD HDD. 
#
# Script variables block, modify to fit your need ---------------------------------------------------------------------
  $mcScriptPrompts = $True            #Script default, $false for non-interactive input & output.
  $mcMaxExport = 50000                #50000 Max events to export per each EVTX, modify this if we are getting Excel memory error (or we just need first few evt for samples)
  $mcMaxImport = 50000                #50000 max events to import into excel, ##NOTE##: Once maxed out, script will finish current import file and stop future import(s).
  $mcStartTime = '2020/05/26 11:06'   #Earliest 582* event to export, in the form of 'yyyy/MM/dd HH:mm', where HH 13 is 1pm, example: '2020/05/26 11:06' will list events starting 05/26 11:06, use this to filter new events.
  $mcMaxThreads = 4                   #Max concurrent Evt to CSV export threads (jobs)

# Internal values init, do not modify  -------------------------------------------------------------------------------------
  $mcCSVImport = $true
  $mcEvtPath = $null
  $mcStartTime=[datetime]::ParseExact($mcStartTime,'yyyy/MM/dd HH:mm',$null)  #Convert string to timestamp
  $mcProgressBarDelay = 0             #Delay in seconds after each ProgressBar update

#----Functions--------------------------
Function mcSetPivotField($mcPivotFieldSetting) { #Set pivot field attributes per MSDN https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff820762.aspx
  if ($mcPivotFieldSetting[1] -ne $null) { $mcPivotFieldSetting[0].Orientation  = $mcPivotFieldSetting[1]} # 1 Orientation { $xlRowField | $xlDataField |$xlColumnField }, in XlPivotFieldOrientation
  if ($mcPivotFieldSetting[2] -ne $null) { $mcPivotFieldSetting[0].NumberFormat = $mcPivotFieldSetting[2]} # 2 NumberFormat { $mcNumberF | $mcPercentF } 
  if ($mcPivotFieldSetting[3] -ne $null) { $mcPivotFieldSetting[0].Function     = $mcPivotFieldSetting[3]} # 3 Function { $xlAverage | $xlSum | $xlCount }, in XlConsolidationFunction
  if ($mcPivotFieldSetting[4] -ne $null) { $mcPivotFieldSetting[0].Calculation  = $mcPivotFieldSetting[4]} # 4 Calculation { $xlPercentOfTotal | $xlPercentRunningTotal }, in XlPivotFieldCalculation
  if ($mcPivotFieldSetting[5] -ne $null) { $mcPivotFieldSetting[0].BaseField    = $mcPivotFieldSetting[5]} # 5 BaseField  <String>
  if ($mcPivotFieldSetting[6] -ne $null) { $mcPivotFieldSetting[0].Name         = $mcPivotFieldSetting[6]} # 6 Name <String>
  if ($mcPivotFieldSetting[7] -ne $null) { $mcPivotFieldSetting[0].Position     = $mcPivotFieldSetting[7]} # 7 Position
}

Function mcSetPivotTableFormat($mcPivotTable) { # Set pivotTable cosmetics and sheet name     
  $mcPT=$mcPivotTable[0].PivotTables($mcPivotTable[1])
    $mcPT.HasAutoFormat = $False #2.turn of AutoColumnWidth
  for ($i=2; $i -lt 9; $i++) { #3. SetColumnWidth for Sheet($mcPivotTable[0]),PivotTable($mcPivotTable[1]),Column($mcPivotTable[2-8])
    if ($mcPivotTable[$i] -ne $null) { $mcPivotTable[0].columns.item(($i-1)).columnWidth = $mcPivotTable[$i]}
  }
  $mcPivotTable[0].Application.ActiveWindow.SplitRow = 3
  $mcPivotTable[0].Application.ActiveWindow.SplitColumn = 2
  $mcPivotTable[0].Application.ActiveWindow.FreezePanes = $true #1.Freeze R1C1
  $mcPivotTable[0].Cells.Item(1,1)="Filter"
  $mcPivotTable[0].Cells.Item(3,1)=$mcPivotTable[9] #4 set TXT at R3C1 with PivotTableName$mcPivotTable[9]
  $mcPivotTable[0].Name=$mcPivotTable[10] #5 Set Sheet Name to $mcPivotTable[10]
    $mcRC = ($mcPivotTable[0].UsedRange.Cells).Rows.Count-1
  if ($mcPivotTable[11] -ne $null) { # $mcPivotTable[11] Set ColorScale
    $mColorScaleRange='$'+$mcPivotTable[11]+'$4:$'+$mcPivotTable[11]+'$'+$mcRC        
    [Void]$mcPivotTable[0].Range($mColorScaleRange).FormatConditions.AddColorScale(3) #$mcPivotTable[11]=ColorScale
    $mcPivotTable[0].Range($mColorScaleRange).FormatConditions.item(1).ColorScaleCriteria.item(1).type = 1 #xlConditionValueLowestValue
    $mcPivotTable[0].Range($mColorScaleRange).FormatConditions.item(1).ColorScaleCriteria.item(1).FormatColor.Color = 8109667
    $mcPivotTable[0].Range($mColorScaleRange).FormatConditions.item(1).ColorScaleCriteria.item(2).FormatColor.Color = 8711167
    $mcPivotTable[0].Range($mColorScaleRange).FormatConditions.item(1).ColorScaleCriteria.item(3).type = 2 #xlConditionValueHighestValue
    $mcPivotTable[0].Range($mColorScaleRange).FormatConditions.item(1).ColorScaleCriteria.item(3).FormatColor.Color = 7039480
  }
  if ($mcPivotTable[12] -ne $null) { # $mcPivotTable[12] Set DataBar
    $mcDataBarRange='$'+$mcPivotTable[12]+'$4:$'+$mcPivotTable[12]+'$'+$mcRC  
    [void]$mcPivotTable[0].Range($mcDataBarRange).FormatConditions.AddDatabar() #$mcPivotTable[12]:Set DataBar
  }
}

Function mcSortPivotFields($mcPF) { #Sort on $mcPF and collapse later pivot fields
  for ($i=2; $i -lt 5; $i++) { #collapse later pivot fields
    if ($mcPF[$i] -ne $null) { 
      $mcPF[$i].showDetail = $false 
    }
  }
  [void]($mcPF[0].Cells.Item(4, 2)).sort(($mcPF[0].Cells.Item(4, 2)), 2) 
    [void]($mcPF[0].Cells.Item(4, 1)).sort(($mcPF[0].Cells.Item(4, 1)), 1)
}

Function mcSetPivotTableHeaderColor($mcSheet) { #Set PiviotTable Header Color for easier reading
  for ($i=1; $i -lt 5; $i++) { #Set header(s) color
    if ($mcSheet[$i] -ne $null) { $mcSheet[0].Range(($mcSheet[$i]+"3")).interior.Colorindex = 37 }          
  }
}

#----Main---------
#----   script info-------
$mcScriptPath = Split-Path ((Get-Variable MyInvocation -Scope 0).Value).MyCommand.Path
  if ($mcScriptPrompts) {  #Interactive mcScriptPrompts
    $mcEvtPath = Read-Host "Enter local, mapped or UNC path to saved system evtx or previously generated 582-*.csv. Be sure to remove trailing blank. For Example (c:\EventData)`n Or press [Enter] if script is in the same file folder as evtx or csv.`n" 
    if ($mcEvtPath -eq '') { #If there is no Path entered, we will use the same file folder as script path.
      $mcEvtPath= $mcScriptPath
      Write-Output "No path entered, default to " $mcEvtPath
    }
  } else {
    $mcEvtPath= $mcScriptPath #Non-interactive script uses script path for Event path    
  }
#----   Export evtx to CSV---------------------------------------------------
Write-Output 'Convert evtx to csv.'
  $mcFiles = Get-ChildItem -Path $mcEvtPath |  Where {$_.name -clike '*.evtx'}
  ForEach ($mcFile in $mcFiles) { #Loop through *.evtx
    $mcFile | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MaxEvents -force -Value $mcMaxExport
    $mcFile | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name StartTime -force -Value $mcStartTime
#Job [ #Job start code 1
    Start-Job -ArgumentList (,$mcFile) -ScriptBlock { #Start-Job for reading each files
      param ($mcFile)
#Job ]         
      Write-Output "Reading $mcFile"
      $mc582s = Get-WinEvent -FilterHashtable @{Path=$mcfile.FullName; LogName="System"; Level=3,4; StartTime=$mcFile.StartTime; id=5827,5828,5829,5830,5831} -MaxEvents $mcFile.MaxEvents -ErrorAction SilentlyContinue
      If ($mc582s -ne $null) {
        $mcOutFile = $mcFile.DirectoryName+'\582-'+$mcFile.Name+'.csv'
        Write-Output " Event 5826-28 found, generating $mcOutFile" 
        $mc582sOut = @() #Array for exporting CSV items
        ForEach ($mc582 in $mc582s) {
            $mcObject = New-Object System.Object
                $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name EventSource -force -value $mc582.MachineName
                $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name EventTime -force -value $mc582.TimeCreated
                $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name EventID -force -value $mc582.ID
                switch ($mc582.ID) {
                    5827 { #Denided Unsecure RPC machine client
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name NRPCType -force -value '2 - Denied Unsecure NRPC Evt:5827,5828'
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name Name -force -value $mc582.Properties[0].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name DomainName -force -value $mc582.Properties[1].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name AccountType -force -value $mc582.Properties[2].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOS -force -value $mc582.Properties[3].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsBuild -force -value $mc582.Properties[4].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsServicePack -force -value $mc582.Properties[5].value
                        }
                    5829 { #Temp Allowed Unsecure RPC machine client
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name NRPCType -force -value '1 - TempAllowed Unsecure NRPC Evt:5829'
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name Name -force -value $mc582.Properties[0].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name DomainName -force -value $mc582.Properties[1].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name AccountType -force -value $mc582.Properties[2].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOS -force -value $mc582.Properties[3].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsBuild -force -value $mc582.Properties[4].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsServicePack -force -value $mc582.Properties[5].value
                        }
                    5830 { #Allowed Unsecure RPC machine client
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name NRPCType -force -value '3 - Allowed Unsecure NRPC Evt:5830,5831'
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name Name -force -value $mc582.Properties[0].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name DomainName -force -value $mc582.Properties[1].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name AccountType -force -value $mc582.Properties[2].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOS -force -value $mc582.Properties[3].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsBuild -force -value $mc582.Properties[4].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsServicePack -force -value $mc582.Properties[5].value
                        }                        
                    5828 { #Temp Allowed Unsecure RPC trust
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name NRPCType -force -value '2 - Denied Unsecure NRPC Evt:5827,5828'
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name Name -force -value $mc582.Properties[1].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name DomainName -force -value $mc582.Properties[2].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name AccountType -force -value $mc582.Properties[0].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOS -force -value 'Domain Trust'
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsBuild -force -value 'N/A'
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsServicePack -force -value 'N/A'
                        }
                    5831 { #Allowed Unsecure RPC trust
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name NRPCType -force -value '3 - Allowed Unsecure NRPC Evt:5830,5831'
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name Name -force -value $mc582.Properties[1].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name DomainName -force -value $mc582.Properties[2].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name AccountType -force -value $mc582.Properties[0].value
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOS -force -value 'Domain Trust'
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsBuild -force -value 'N/A'
                        $mcObject | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name MachineOsServicePack -force -value 'N/A'
                        }
                }
                $mcObject.Name = $mcObject.Name.Trim()
                $mcObject.DomainName = $mcObject.DomainName.Trim()
                $mcObject.AccountType = $mcObject.AccountType.Trim()
                $mcObject.MachineOS = $mcObject.MachineOS.Trim()
                $mcObject.MachineOsBuild = $mcObject.MachineOsBuild.Trim()
                $mcObject.MachineOsServicePack = $mcObject.MachineOsServicePack.Trim()
                  $mc582sOut += $mcObject
        }
        $mc582sout | ConvertTo-Csv -NoTypeInformation | Out-File $mcOutFile
      } 
#Job [ # Maxthread code 2/3      
    } | Out-Null #Job output
      Write-Output "   Processing: $mcFile" 
      While((Get-Job -State 'Running').Count -ge $mcMaxThreads) { Start-Sleep -Milliseconds 10 } # Pause, only run $mcMaxThreads number of jobs.
#Job ]
  }
#Job [ # Job clean out code 3/3
    While((Get-Job -State 'Running').Count -gt 0) { 
        Write-Progress -Activity "Exporting evtx" -PercentComplete ((($mcfiles.Count-(Get-Job -State 'Running').Count)/$mcfiles.Count)*100)
        Start-Sleep -Milliseconds 10 
    } # wait for last job to complete
    #Get-Job | Receive-Job
    Get-Job -State Completed | Remove-Job 
#Job ]
#----   Import csv to excel-----------------------------------------------------
  if ($mcCSVImport -eq $true) { #Debug only, perforem CSV to Excel import
    $mcFiles = Get-ChildItem -Path $mcEvtPath | Where {$_.name -clike '582-*.csv'}
    If ($mcFiles -ne $null) { #Create a new Excel workbook if there are CSV in directory. 
      cd $mcEvtPath #for Import-Csv to read all files.
      $mcObject = Import-Csv $mcfiles -Delimiter ','
      cd $mcScriptPath #Back to script path
      #Write-Output 'Import csv to excel.'
        $mcExcel = New-Object -ComObject excel.application 
        $mcWorkbooks = $mcExcel.Workbooks.Add()
        $Sheet1 = $mcWorkbooks.worksheets.Item(1)
          $mcCurrentRow = $mcFileProcessed = 1
      ForEach ($mcFile in $mcFiles) { #Define Excel TXT connector and import/append
        Write-Progress -Activity "Importing $mcFile" -PercentComplete (($mcFileProcessed/$mcfiles.Count)*100)
           Sleep $mcProgressBarDelay
           $mcFileProcessed=$mcFileProcessed+1
        if ($mcCurrentRow -le $mcMaxImport){ #Import only up to $mcMaxImport number of records.
          $mcConnector = $Sheet1.QueryTables.add(("TEXT;" + $mcEvtPath+'\'+$mcFile),$Sheet1.Range(('a'+($mcCurrentRow))))
          $Sheet1.QueryTables.item($mcConnector.name).TextFileCommaDelimiter = $True
          $Sheet1.QueryTables.item($mcConnector.name).TextFileParseType  = 1
          [void]$Sheet1.QueryTables.item($mcConnector.name).Refresh() 
            if ($mcCurrentRow -ne 1) { [void]($Sheet1.Cells.Item($mcCurrentRow,1).entireRow).delete()} # Delete header on 2nd and later CSV.
            $mcCurrentRow = $Sheet1.UsedRange.EntireRow.Count+1
        } else {
          Write-Output "    *** Max [ $mcMaxImport ] import events reached, skipping: $mcfile"
        }
      }
#----   Customize XLS, Excel Globals--------------------------------------------------------   
    #Write-Output 'Customizing XLS.' #https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb241425(v=office.12).aspx, https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff838592.aspx   
      $xlRowField = 1 #XlPivotFieldOrientation 
      $xlPageField = 3 #XlPivotFieldOrientation 
      $xlDataField = 4 #XlPivotFieldOrientation 
      $xlColumnField = 2 #XlPivotFieldOrientation
      $xlAverage = -4106 #XlConsolidationFunction
      $xlSum = -4157 #XlConsolidationFunction 
      $xlCount = -4112 #XlConsolidationFunction 
      $xlPercentOfTotal = 8 #XlPivotFieldCalculation 
      $xlPercentRunningTotal = 13 #XlPivotFieldCalculation 
      $mcNumberF = "###,###,###,###,###"
      $mcPercentF = "#0.00%"
      $mcDateF = "yyyy/m/d h:mm"
      $mcDateGroupFlags=($false, $false, $true, $true, $true, $false, $false) # Months, Days, Hours, https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff839808.aspx
  #-------#Sheet1 - RawData---------------------------------------------------------------
        $Sheet1.Range("A1").Autofilter() | Out-Null
        $Sheet1.Application.ActiveWindow.SplitRow = 1
        $Sheet1.Application.ActiveWindow.FreezePanes = $true
          #Write-Output 'Tab 0.5826, 5827, 5828 events imported'
          Write-Progress -Activity "Created 0.Raw RPC events Tab" -PercentComplete 30  
            Sleep $mcProgressBarDelay  
  #-------#Sheet2 - PivotTable1---------------------------------------------------------------
        $Sheet2 = $mcWorkbooks.Worksheets.add()
        $PivotTable1 = $mcWorkbooks.PivotCaches().Create(1,"Sheet1!R1C1:R$($Sheet1.UsedRange.Rows.count)C$($Sheet1.UsedRange.Columns.count)",5) # xlDatabase=1 xlPivotTableVersion15=5 Excel2013
        $PivotTable1.CreatePivotTable("Sheet2!R1C1") | Out-Null
          $mcPF00 = $Sheet2.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("EventSource")
          mcSetPivotField($mcPF00, $xlPageField, $null, $null, $null, $null, $null)
          $mcPF0 = $Sheet2.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("NRPCType")
            mcSetPivotField($mcPF0, $xlRowField, $null, $null, $null, $null, $null)
          $mcPF1 = $Sheet2.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("MachineOS")
            mcSetPivotField($mcPF1, $xlRowField, $null, $null, $null, $null, $null)
          $mcPF2 = $Sheet2.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("DomainName")
            mcSetPivotField($mcPF2, $xlRowField, $null, $null, $null, $null, $null)
          $mcPF3 = $Sheet2.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("Name")
            mcSetPivotField($mcPF3, $xlRowField, $null, $null, $null, $null, $null)
          $mcPF = $Sheet2.PivotTables("PivotTable1").PivotFields("EventTime")
            mcSetPivotField($mcPF, $xlDataField, $mcNumberF, $null, $null, $null, "Event Count",1)
        mcSetPivotTableFormat($Sheet2, "PivotTable1", 60, 15, $null, $null, $null, $null, $null,"NRPC Type", "1.OS,Domain,Client", $null, $null)
        mcSortPivotFields($sheet2,$mcPF,$mcPF0)
        mcSetPivotTableHeaderColor($Sheet2, "A")
        $Sheet2.Cells.Item(1,1).Formula='Source DC'
        #Write-Output '  Tab 1.NRPCType-OS,Domain,Client Done'
        Write-Progress -Activity "Created Tab 1.NRPCType-OS,Domain,Client pivot table" -PercentComplete 60 
          Sleep $mcProgressBarDelay
  #-------#Sheet3 - PivotTable2---------------------------------------------------------------
        $Sheet3 = $mcWorkbooks.Worksheets.add()
        $PivotTable2 = $mcWorkbooks.PivotCaches().Create(1,"Sheet1!R1C1:R$($Sheet1.UsedRange.Rows.count)C$($Sheet1.UsedRange.Columns.count)",5) # xlDatabase=1 xlPivotTableVersion15=5 Excel2013
        $PivotTable2.CreatePivotTable("Sheet3!R1C1") | Out-Null
          $mcPF00 = $Sheet3.PivotTables("PivotTable2").PivotFields("EventSource")
          mcSetPivotField($mcPF00, $xlPageField, $null, $null, $null, $null, $null)
          $mcPF0 = $Sheet3.PivotTables("PivotTable2").PivotFields("NRPCType")
            mcSetPivotField($mcPF0, $xlRowField, $null, $null, $null, $null, $null)
          $mcPF1 = $Sheet3.PivotTables("PivotTable2").PivotFields("DomainName")
            mcSetPivotField($mcPF1, $xlRowField, $null, $null, $null, $null, $null)
          $mcPF2 = $Sheet3.PivotTables("PivotTable2").PivotFields("Name")
            mcSetPivotField($mcPF2, $xlRowField, $null, $null, $null, $null, $null)
          $mcPF = $Sheet3.PivotTables("PivotTable2").PivotFields("EventTime")
            mcSetPivotField($mcPF, $xlDataField, $mcNumberF, $null, $null, $null, "Event Count",1)
        mcSetPivotTableFormat($Sheet3, "PivotTable2", 60, 15, $null, $null, $null, $null, $null,"NRPC Type", "2.Domain,Client", $null, $null)
        mcSortPivotFields($Sheet3,$mcPF,$mcPF0)
        mcSetPivotTableHeaderColor($Sheet3, "A")
        $Sheet3.Cells.Item(1,1).Formula='Source DC'
        #Write-Output '  Tab 2.NRPCType-Domain,Client Done'
        Write-Progress -Activity "Created Tab 2.NRPCType-Domain,Client pivot table" -PercentComplete 90 
          Sleep $mcProgressBarDelay
  #-------#$Sheet4 - $PivotTable3---------------------------------------------------------------
        $Sheet4 = $mcWorkbooks.Worksheets.add()
        $PivotTable3 = $mcWorkbooks.PivotCaches().Create(1,"Sheet1!R1C1:R$($Sheet1.UsedRange.Rows.count)C$($Sheet1.UsedRange.Columns.count)",5) # xlDatabase=1 xlPivotTableVersion15=5 Excel2013
        $PivotTable3.CreatePivotTable("Sheet4!R1C1") | Out-Null
        $Sheet4.name = "3.CustomPivot"       
      #Set Sort sheet names in reverse 
      $Sheet1.Name = "0.Raw RPC events"
      $Sheet2.Tab.ColorIndex = $Sheet3.Tab.ColorIndex =35
      $mcWorkSheetNames = New-Object System.Collections.ArrayList
        foreach ($mcWorkSheet in $mcWorkbooks.Worksheets) { $mcWorkSheetNames.add($mcWorkSheet.Name) | Out-null }
        $mctmp = $mcWorkSheetNames.Sort() | Out-Null
        For ($i=0; $i -lt $mcWorkSheetNames.Count-1; $i++){ #Sort name. 
          $mcTmp = $mcWorkSheetNames[$i]
          $mcBefore = $mcWorkbooks.Worksheets.Item($mcTmp)
          $mcAfter = $mcWorkbooks.Worksheets.Item($i+1)
          $mcBefore.Move($mcAfter)
        }
        $Sheet1.Activate()
        Write-Progress -Activity "Creating Excel sheets" -PercentComplete 100
          Sleep $mcProgressBarDelay
        if ($mcScriptPrompts) { #SaveAsFile
          $mcFileName = Read-Host "Enter a FileName to save extracted event 582 xlsx.`n"
          if ($mcFileName) {
            Write-Output "Saving file to $mcEvtPath\$mcFileName.xlsx"
            $mcWorkbooks.SaveAs($mcEvtPath+'\'+$mcFileName)
          }
          $mcCleanup = Read-Host "Delete 582-*.CSV? ([Enter]/[Y] to delete, [N] to keep csv)`n"
          if ($mcCleanup -ne 'N') {
            Get-ChildItem -Path $mcEvtPath | Where {$_.name -clike '582-*.csv'} | foreach ($_) {
              Remove-Item $mcEvtPath'\'$_
              Write-Output "    $_ deleted."
            }
          }
        }
        $mcExcel.visible = $true 
    } else { #end of mcFiles
      Write-Output "    No 582-*.csv found in specified $mcEvtPath."
    }
  }
Write-Output 'Script completed.'

 

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridruži se Microsoftu programa Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×