Z bralnikom zaslona lahko delate z diapozitivi v PowerPointu

Glasno branje simbola z oznako vsebine bralnika zaslona. Ta tema opisuje uporabo bralnika zaslona z Officeom

Ta članek je del kompleta vsebine Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v sistemu Office in je namenjen osebam s težavami z vidom, ki z izdelki sistema Office uporabljajo bralnik zaslona. Bolj splošno pomoč najdete na domači strani podpore za Office.

Uporabite PowerPoint bralnikom zaslona za dodajanje, brisanje in razporejanje diapozitivov v predstavitvi. Preskusili smo ga s Pripovedovalcem in bralnikom JAWS, vendar bo morda deloval z drugimi bralniki zaslona, če uporabljajo pogoste standarde in tehnike dostopnosti. Naučili se boste tudi spremeniti velikost in usmerjenost diapozitivov.

Opombe: 

V tej temi

Dodajanje novega diapozitiva

V predstavitev lahko preprosto dodate nove diapozitive bodisi na podlagi postavitve trenutnega diapozitiva ali postavitve nove predloge.

Dodajanje novega diapozitiva na podlagi postavitve trenutnega diapozitiva

V novi predstavitvi je naslovni diapozitiv dodan samodejno. Nov diapozitiv lahko dodate glede na postavitev prejšnjega diapozitiva.

 1. Pritisnite Ctrl+M. Zaslišite »Diapozitiv«, nato število diapozitivov in mesto novega diapozitiva na seznamu ter »Izbrano«.

Dodajanje novega diapozitiva glede na postavitev predloge

 1. V navadnem pogledu pritisnite Alt+H, I. Slišali boste naslov prve postavitve diapozitiva. Če imate bralnik zaslona JAWS, zaslišite: »Leaving menu bar, Office theme« (Zapuščanje menijske vrstice, Officeova tema), čemur sledi številka trenutnega diapozitiva.

 2. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite želeno postavitev diapozitiva, nato pa pritisnite tipko Enter. Slišali boste številko novega diapozitiva. Če imate bralnik zaslona JAWS, zaslišite: »Enter, no selection« (Vnos, ni izbora).

  Fokus se premakne v podokno diapozitiva.

Brisanje diapozitiva

 1. V podoknu sličic pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite številke diapozitiva, ki ga želite izbrisati.

 2. Pritisnite tipko Delete. Zaslišite številko trenutnega diapozitiva in njegovo mesto na seznamu, temu pa sledi »Selected« (Izbrano). Če imate bralnik zaslona JAWS, zaslišite: »Enter, leaving menus, no selection« (Vnos, zapuščate menije, brez izbora).

Preurejanje diapozitivov

Diapozitive lahko preuredite tako, da izrežete diapozitiv iz starega mesta in ga prilepite na novo mesto.

 1. V podoknu sličic pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite številke diapozitiva, ki ga želite premakniti.

 2. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite premakniti diapozitiv navzgor po seznamu diapozitivov, pritisnite Ctrl in puščično tipko gor. Slišali boste novo številko diapozitiva na seznamu.

  • Če želite premakniti diapozitiv po seznamu diapozitivov navzdol, pritisnite Ctrl+ puščično tipko dol. Slišali boste novo številko diapozitiva na seznamu.

  • Če želite premakniti diapozitiv na začetek predstavitve, pritisnite Ctrl + Shift + puščična tipka gor.

  • Če želite premakniti diapozitiv na konec predstavitve, pritisnite Ctrl + Shift + puščična tipka dol.

Organizacija diapozitivov v odseke

Če želite združiti diapozitive v smiselne entitete, jih lahko razvrstite v odseke. Če želite na primer delati z drugimi v predstavitvi, lahko posameznim sodelavcem dodelite odsek, v katerem lahko delajo.

Razdelki so prikazani in objavljeni v podoknu sličic v navadnem pogledu in v pogledu razvrstilnika diapozitivov. V pogledu diaprojekcije niso prikazani ali objavljeni.

 1. V podoknu sličic pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite diapozitiva, ki naj bo prvi diapozitiv v odseku.

 2. Pritisnite Alt+H, T1. Zaslišite: »Add section« (Dodaj odsek).

 3. Če želite dodati odsek brez naslova, pritisnite Tipko Enter. Zaslišite: »Rename section« (Preimenuj odsek).

 4. Vnesite novo ime odseka in pritisnite tipko Enter.

 5. Premaknite diapozitive v ustrezne odseke, kot je opisano v odseku Preurejanje diapozitivov.

  Če želite slišati pripovedovalca, da objavi imena odsekov, v podoknu sličic pritisnite puščično tipko gor ali dol. Bralnik JAWS ne objavi imen odsekov.

Spreminjanje usmerjenosti vseh diapozitivov v predstavitvi

Spremenite lahko usmerjenost celotnega nabora diapozitivov iz ležeče v pokončno ali obratno.

 1. V navadnem pogledu pritisnite Alt+G, S, C. Odpre se okno Velikost diapozitiva.

 2. V oknu Velikost diapozitiva pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Diapozitivi, izbrano«, temu pa sledi trenutna usmerjenost diapozitiva, na primer »Landscape« (Ležeče).

  Če uporabljate bralnik zaslona JAWS, zaslišite: »Orientation, slides, <currently selected option>, radio button checked« (Usmerjenost, diapozitivi, trenutno> izbrana možnost, izbirni gumb je potrjen).

  Namig: Če želite v Pripovedovalcu poslušati in se pomikati po možnostih v oknu Velikost diapozitiva, lahko pritisnete tudi tipko SR+ puščično tipko gor ali dol.

 3. Če želite spremeniti usmerjenost, pritisnite puščično tipko gor ali dol. Zaslišite izbrano usmerjenost.

 4. Ko dostopite do izbora, pritisnite Enter. Zaslišali boste: »Microsoft PowerPoint window, button« (Okno Microsoft PowerPoint, gumb). Odpre se okno za potrditev.

 5. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite povečati velikost vsebine, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Maximize« (Maksimiraj). Če imate veliko vsebine na diapozitivu, vso besedilo morda ne bo ustrezalo diapozitivu, ko uporabite to možnost.

  • Če želite pomanjšniti velikost vsebine, da se bo prilegala diapozitivu, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Ensure Fit« (Prilagodi, da ustreza). S to možnostjo lahko spremenite velikost vsebine in uporabite manjšo pisavo, da se bo prilegala diapozitivu.

 6. Pritisnite tipko Enter. Fokus se premakne v podokno sličic.

Spreminjanje velikosti diapozitivov

Če želite spremeniti velikost diapozitiva, lahko izbirate med dvema privzetima možnostma velikosti, standardna (zaslon 4:3) in širokozaslonska (16:9), lahko pa prilagodite velikost diapozitivov po meri.

Spreminjanje velikosti diapozitiva iz širokozaslonske v standardno in obratno

 1. V navadnem pogledu pritisnite Alt +G, S. Slišali boste prvi element v meniju Velikost diapozitiva. Če imate bralnik zaslona JAWS, zaslišite: »Lower ribbon, customized group box« (spodnji trak, okvir za skupino po meri).

 2. V meniju Velikost diapozitiva naredite nekaj od tega:

  • Če želite izbrati standardno velikost, pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite: »Standardno«.

  • Če želite izbrati širokozaslonsko velikost, pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite: »Widescreen« (Širokozaslonsko).

 3. Pritisnite tipko Enter. Zaslišali boste: »Microsoft PowerPoint window, button« (Okno Microsoft PowerPoint, gumb). Odpre se okno za potrditev.

 4. V oknu Microsoft PowerPoint naredite nekaj od tega:

  • Če želite povečati velikost vsebine, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Maximize« (Maksimiraj). Če imate veliko vsebine na diapozitivu, vso besedilo morda ne bo ustrezalo diapozitivu, ko uporabite to možnost.

  • Če želite pomanjšniti velikost vsebine, da se bo prilegala diapozitivu, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Ensure Fit« (Prilagodi, da ustreza). S to možnostjo lahko spremenite velikost vsebine in uporabite manjšo pisavo, da se bo prilegala diapozitivu.

 5. Pritisnite tipko Enter. Fokus se premakne v podokno sličic.

Prilagajanje velikosti diapozitivov po meri

Velikosti diapozitivov lahko spremenite tako, da uporabite dimenzije po meri za različne velikosti zaslonov ali papirja.

 1. V navadnem pogledu pritisnite Alt+G, S, C. Odpre se okno Velikost diapozitiva.

 2. Če želite spremeniti velikost diapozitivov, v oknu Velikost diapozitiva izberite ciljno obliko predstavitve ali nastavite višino, širino in usmerjenost predstavitve:

  • Če želite izbrati ciljno obliko predstavitve, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Slides sized for« (Velikost diapozitivov za). Pritisnite puščično tipko dol, da razširite spustni meni. Pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite možnosti, ki jo želite, nato pritisnite tipko Enter.

  • Če želite nastaviti širino in višino:

   • Če želite spremeniti širino diapozitiva, pritiskajte tabulatorko, dokler ne slišite: »Width« (Širina). Pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite vrednosti, ki jo želite, ali pa vnesite vrednost.

   • Če želite spremeniti višino diapozitiva, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Height« (Višina). Pritiskajte puščično tipko gor ali dol, dokler ne zaslišite vrednosti, ki jo želite, ali pa vnesite vrednost.

  Namig: Če želite v Pripovedovalcu poslušati in se pomikati po možnostih v oknu Velikost diapozitiva, lahko pritisnete tudi tipko SR+ puščično tipko gor ali dol.

 3. Ko dostopite do izbora, pritisnite Enter. Zaslišali boste: »Microsoft PowerPoint window, button« (Okno Microsoft PowerPoint, gumb). Odpre se okno za potrditev.

 4. V oknu Microsoft PowerPoint naredite nekaj od tega:

  • Če želite povečati velikost vsebine, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Maximize« (Maksimiraj). Če imate veliko vsebine na diapozitivu, vso besedilo morda ne bo ustrezalo diapozitivu, ko uporabite to možnost.

  • Če želite pomanjšniti velikost vsebine, da se bo prilegala novemu diapozitivu, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite: »Ensure Fit« (Prilagodi, da ustreza). S to možnostjo lahko spremenite velikost vsebine in uporabite manjšo pisavo, da se bo prilegala diapozitivu.

 5. Pritisnite tipko Enter. Fokus se premakne v podokno sličic.

Glejte tudi

Dodajanje in oblikovanje besedila v PowerPointu z bralnikom zaslona

Vstavljanje in urejanje slik ter tabel v PowerPointu z bralnikom zaslona

Ustvarjanje PowerPointovih predstavitev z bližnjicami na tipkovnici

Osnovna opravila za ustvarjanje predstavitve v PowerPointu z bralnikom zaslona

Nastavitev naprave za delo s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v storitvi Microsoft 365

Uporaba bralnika zaslona za raziskovanje in pomikanje po PowerPointu

Uporabljajte PowerPoint za Android z bralnikom zaslona TalkBack, ki je vgrajen v sistem Android, za dodajanje, brisanje in razporejanje diapozitivov v predstavitvah.

Opombe: 

V tej temi

Dodajanje, preurejanje in brisanje diapozitivov v PowerPointu

V predstavitev lahko preprosto dodajate nove diapozitive bodisi na podlagi postavitve trenutnega diapozitiva ali postavitve nove predloge ali pa izbrišete tiste, ki jih ne potrebujete več. Diapozitive lahko preuredite tudi tako, da izrežete diapozitiv iz trenutnega mesta in ga prilepite na novo mesto.

Dodajanje novega diapozitiva

 1. V podoknu sličic v predstavitvi podrsnite desno ali levo, da zaslišite bralnik, ki navede diapozitiv, pred katerega želite dodati diapozitiv. Med pomikanjem bralnik prebere diapozitive: »Diapozitiv <številka diapozitiva>.«

 2. Z dvema prstoma dvotapnite zaslon. Diapozitiv je izbran in odpre se okno za urejanje.

 3. Podrsnite desno, da zaslišite »Stikalo 'Nazaj', ni potrjeno« in dvotapnite zaslon. Fokus se premakne v podokno sličic.

 4. Podrsnite levo, da zaslišite »Gumb 'Nov diapozitiv'« in dvotapnite zaslon.

  Diapozitiv je dodan v komplet diapozitivov.

 5. Če želite spremeniti postavitev vstavljenega diapozitiva, v pogledu urejanja diapozitivov podrsnite desno, da zaslišite »Meni za postavitev«, nato dvotapnite zaslon. Če želite poiskati možnosti predloge, v meniju Postavitev podrsnite desno. Bralnik TalkBack napove predloge, medtem ko se premikate. Za trenutno izbrano postavite zaslišite ime postavitve in »Izbrano«. Če želite izbrati predlogo, dvotapnite zaslon.

Preurejanje diapozitivov

 1. V podoknu sličic v predstavitvi podrsnite desno ali levo, da zaslišite bralnik, ki navede diapozitiv, ki ga želite premakniti. Med pomikanjem bralnik prebere diapozitive.

 2. Dvotapnite zaslon. Odpre se priročni meni in zaslišite: »Gumb 'Uredi'.«

 3. V priročnem meniju podrsnite desno, da zaslišite: »Gumb 'Izreži'«. Nato dvotapnite zaslon.

 4. Podrsnite desno ali levo, da zaslišite bralnik, ki navede diapozotiv, za katerega želite premakniti izrezan diapozitiv, nato pa dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Gumb 'Uredi'.«

 5. Če želite prilepiti diapozitiv, podrsnite desno, da zaslišite »Gumb 'Prilepi'«, nato dvotapnite zaslon. Diapozitiv se premakne na novo mesto.

Brisanje diapozitiva

 1. V podoknu sličic v predstavitvi podrsnite desno ali levo, da zaslišite bralnik, ki navede diapozitiv, ki ga želite izbrisati. Med pomikanjem bralnik prebere diapozitive.

 2. Če želite odpreti priročni meni, dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Gumb 'Uredi'.«

 3. V priročnem meniju podrsnite desno, da zaslišite: »Gumb 'Izbriši'.«

 4. Če želite izbrisati diapozitiv, dvotapnite zaslon.

Glejte tudi

Dodajanje in oblikovanje besedila v PowerPointu z bralnikom zaslona

Ustvarjanje PowerPointovih predstavitev z bližnjicami na tipkovnici

Osnovna opravila za ustvarjanje predstavitve v PowerPointu z bralnikom zaslona

Nastavitev naprave za delo s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v storitvi Microsoft 365

Uporaba bralnika zaslona za raziskovanje in pomikanje po PowerPointu

Uporabite PowerPoint za splet tipkovnico in bralnikom zaslona za dodajanje, brisanje in razporejanje diapozitivov v predstavitvah. Preskusili smo ga s Pripovedovalcem in bralnikom JAWS, vendar bo morda deloval z drugimi bralniki zaslona, če uporabljajo pogoste standarde in tehnike dostopnosti.

Opombe: 

 • Če uporabljate Pripovedovalca s posodobitvijo Windows 10 Fall Creators Update, morate izklopiti način optičnega branja, če želite urejati dokumente, preglednice ali predstavitve s storitvijo Office za splet. Če želite več informacij, glejte Izklop navideznega načina ali načina brskanja v bralnikih zaslona v posodobitvi Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove funkcije storitve Microsoft 365 se za naročnike na Microsoft 365 izdajajo postopoma, zato vaša aplikacija teh funkcij morda še ne vključuje. Če želite izvedeti, kako lahko nove funkcije dobite hitreje, se pridružite programu Office Insider.

 • Če želite izvedeti več o bralnikih zaslona, preberite članek Delovanje bralnikov zaslona v Microsoft Officeu.

 • Če uporabljate PowerPoint za splet, priporočamo, da za Microsoft Edge brskalnik uporabite te spletne brskalnike. Ker PowerPoint za splet v spletnem brskalniku, so bližnjice na tipkovnici drugačne od bližnjic v namiznem programu. Za pomikanje med ukazi na primer uporabite tipki Ctrl+F6 namesto F6. Poleg tega veljajo pogoste bližnjice, kot sta F1 (Pomoč) in Ctrl + O (Odpri), za spletni brskalnik, ne pa PowerPoint za splet.

V tej temi

Dodajanje novega diapozitiva

V predstavitev lahko dodate nove diapozitive bodisi na podlagi postavitve trenutnega diapozitiva ali druge postavitve.

 1. V pogledu zaurejanje pritisnite Alt + tipko z logotipom sistema Windows, N, S, I. Odpre se meni Nov diapozitiv.

 2. V meniju je izbrana postavitev diapozitiva, ki temelji na trenutnem diapozitivu. Če se želite premikati po drugih postavitvah, pritiskajte puščične tipke, dokler ne zaslišite postavitve, ki jo želite, nato pa pritisnite tipko Enter. Nov diapozitiv je dodan v predstavitev.

Preurejanje diapozitivov

Diapozitive lahko premikate in tako spremenite njihovo zaporedje v predstavitvi.

 1. V pogledu za urejanjepritiskajte tipki Ctrl + F6, dokler ne zaslišite številke trenutnega diapozitiva. Bralnik JAWS napove: »Plošča diapozitivov.«

 2. Pritiskajte puščico gor ali dol, dokler ne zaslišite številke diapozitiva, ki ga želite premakniti.

 3. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite premakniti diapozitiv na začetek predstavitve, pritisnite Ctrl in puščično tipko gor. Diapozitiv se premakne za eno mesto navzgor.

  • Če želite premakniti diapozitiv na konec predstavitve, pritisnite Ctrl in puščično tipko dol. Diapozitiv se premakne za eno mesto navzdol.

  • Če želite postaviti diapozitiv na prvo mesto v predstavitvi, pritisnite Ctrl+Shift in puščično tipko gor.

  • Če želite postaviti diapozitiv na zadnje mesto v predstavitvi, pritisnite Ctrl+Shift in puščično tipko dol.

Brisanje diapozitivov

 1. V pogledu za urejanjepritiskajte tipki Ctrl + F6, dokler ne zaslišite številke trenutnega diapozitiva. Bralnik JAWS napove: »Plošča diapozitivov.«

 2. Pritiskajte puščico gor ali dol, dokler ne zaslišite številke diapozitiva, ki ga želite odstraniti.

 3. Pritisnite tipko »Delete«.

  Namig: Če želite brisanje razveljaviti, pritisnite Ctrl+Z.

Glejte tudi

Dodajanje in oblikovanje besedila v PowerPointu z bralnikom zaslona

Vstavljanje in urejanje slik ter tabel v PowerPointu z bralnikom zaslona

Ustvarjanje PowerPointovih predstavitev z bližnjicami na tipkovnici

Osnovna opravila za ustvarjanje predstavitve v PowerPointu z bralnikom zaslona

Uporaba bralnika zaslona za raziskovanje in pomikanje po PowerPointu

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridruži se Microsoftu programa Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×