V tem dodatku so navedene ukazi na tipkovnici in poteze na dotik, ki so na voljo v najnovejši različici sistema Windows. 

Če si želite ogledati seznam vseh drugih bližnjic na tipkovnici v sistemu Windows, glejte Bližnjice na tipkovnici v sistemu Windows. Če si želite ogledati seznam bližnjic na tipkovnici v aplikacijah sistema Windows, glejte Bližnjice na tipkovnici v aplikacijah.

Tipka za Pripovedovalca

Sami lahko izberete, katero modifikacijsko tipko želite uporabiti v ukazih Pripovedovalca. Kot privzeti tipki za Pripovedovalca lahko uporabljate tipki Caps lock in Insert. Eno ali drugo tipko lahko uporabite v katerem koli ukazu, ki uporablja tipko za Pripovedovalca. Tipka za Pripovedovalca je v ukazih imenovana le »Pripovedovalec«. Navedeno tipko lahko spremenite v nastavitvah Pripovedovalca.

Opomba: Če uporabljate japonsko tipkovnico (106), sta vaši privzeti tipki za Pripovedovalca tipki Insert in NonConvert.

Ukazi na tipkovnici za Pripovedovalca

Pripovedovalec ima dve možni razporeditvi tipkovnic: Standardno in Podedovano. Ukazi za vsako so navedeni spodaj. Za ukaze načina pregleda pojdite na 3. poglavje: Uporaba načina pregleda.

Opomba: Ukazi, ki vključujejo znak plus (+) in minus (-), se nanašajo na fizične tipke in ne potrebujejo tipke Shift kot modifikatorja. Razen če ni to izrecno zahtevano, ni treba uporabiti tipke Shift pred tipko za »je enako«, s čimer tipko spremenite v znak plus, enako kot med vnosom znaka plus. Če za primer vzamemo ukaz za glasnost Pripovedovalca zgoraj: Pripovedovalec + Ctrl + je enako (=) je dobesedni ukaz, ne Pripovedovalec + Ctrl + Shift + je enako (=).

Standardna razporeditev tipkovnice

Splošni ukazi

Pritisnite te tipke

Če želite

Tipka Windows  + Ctrl + Enter

Zagon ali zaustavitev Pripovedovalca

Pripovedovalec + Esc

Zapreti Pripovedovalca

Pripovedovalec + 1

Preklopiti učenje vnosa

Pripovedovalec + puščica desno

Pomakniti se na naslednji element

Pripovedovalec + puščica levo

Pomakniti se na prejšnji element

Pripovedovalec + Page Up
Ctrl + Pripovedovalec + puščica gor
Pripovedovalec + Page down
Ctrl + Pripovedovalec + puščica dol

Spremeniti pogled

Pripovedovalec + F1

Prikazati seznam ukazov

Pripovedovalec + F2

Prikazati ukaze za trenutni element

Pripovedovalec + Enter

Izvesti primarno dejanje

Pripovedovalec + Ctrl + Enter

Preklopiti na način iskanja

Pripovedovalec + F12

Prebrati trenutno uro in datum

Pripovedovalec + Ctrl + D

Opišite sliko s spletno storitvijo ali pa dobite vir spletne strani povezave

Pripovedovalec + S

Dobite povzetek spletne strani

Pripovedovalec + dvakrat hitro S

Dobite pogovorno okno s povzetkom spletne strani in priljubljenimi povezavami

Pripovedovalec + Alt + F

Zagotoviti povratne informacije o Pripovedovalcu

Pripovedovalec + Z

Tipka za zaklepanje Pripovedovalca

Pripovedovalec + Ctrl + F12

Preklopiti način za razvijalce

Pripovedovalec + 3

Posredovati tipke aplikaciji

Pripovedovalec + Alt + M

Preklopiti načina miške

Pripovedovalec + H

Vklop/izklop branja glave stolpca v programu Outlook

Prilagajanje govora

Pritisnite te tipke

Če želite

Ctrl + Pripovedovalec + znak plus (+)
Ctrl + Pripovedovalec + Add (številska tipkovnica)

Povečati glasnost glasu

Ctrl + Pripovedovalec + znak minus (-)
Ctrl + Pripovedovalec + Odštevanje (številska tipkovnica)

Zmanjšati glasnost glasu

Pripovedovalec + znak plus (+)

Povečati hitrost glasu

Pripovedovalec + znak minus (–)

Zmanjšati hitrost glasu

Alt + Pripovedovalec + Odštevanje (številska tipkovnica)
Alt + Pripovedovalec + znak minus (-)
Alt + Pripovedovalec + Add (številska tipkovnica)
Alt + Pripovedovalec + znak plus (+)

Spremeniti način branja ločil

Pripovedovalec + V

Povečati gostobesedni način

Shift + Pripovedovalec + V

Zmanjšati gostobesedni način

Pripovedovalec + 2

Preklopiti branje znakov

Pripovedovalec + poševnica (/)

Prebrati kontekst

Alt + Pripovedovalec + poševnica (/)

Nastaviti podrobnosti branja konteksta

Ctrl + Pripovedovalec + poševnica (/)

Spremeniti vrstni red branja konteksta

Branje in delo z besedilom

Pritisnite te tipke

Če želite

Ctrl

Ustaviti branje

Pripovedovalec + Tab
Pripovedovalec + 5 (številska tipkovnica)

Prebrati element

Pripovedovalec + dvakrat hitro tabulatorka
Pripovedovalec + dvakrat hitro 5 (številska tipkovnica)
Pripovedovalec + dvakrat hitro
K Pripovedovalec + Ctrl + dvakrat hitro 5 (številska tipkovnica)

Črkovati element

Pripovedovalec + 0

Napredno prebrati element

Pripovedovalec + T

Prebrati naslov okna

Pripovedovalec + W

Prebrati besedilo v oknu

Pripovedovalec + X

Ponoviti besedno zvezo

Pripovedovalec + R

Brati s kazalca

Ctrl + Pripovedovalec + R
Pripovedovalec + puščica dol

Začeti branje dokumenta

Pripovedovalec + C

Prebrati dokument

Shift + Pripovedovalec + J
Pripovedovalec + Alt + Home

Prebrati besedilo od začetka do kazalca

Ctrl + Pripovedovalec + U

Prebrati prejšnjo stran

Ctrl + Pripovedovalec + I

Prebrati trenutno stran

Ctrl + Pripovedovalec + O

Prebrati naslednjo stran

Ctrl + Pripovedovalec + J

Prebrati prejšnji odstavek

Ctrl + Pripovedovalec + K

Prebrati trenutni odstavek

Ctrl + Pripovedovalec + L

Prebrati naslednji odstavek

Pripovedovalec + Ctrl + M

Prebrati prejšnji stavek

Pripovedovalec + Ctrl + vejica (,)

Prebrati trenutni stavek

Pripovedovalec + Ctrl + pika (.)

Prebrati naslednji stavek

Pripovedovalec + U

Prebrati prejšnjo vrstico

Pripovedovalec + I
Pripovedovalec + puščica gor

Prebrati trenutno vrstico

Pripovedovalec + O

Prebrati naslednjo vrstico

Pripovedovalec + J
Ctrl + Pripovedovalec + puščica levo

Prebrati prejšnjo besedo

Pripovedovalec + K
Ctrl + Pripovedovalec + 5 (številska tipkovnica)

Prebrati trenutno besedo

Pripovedovalec + L
Ctrl + Pripovedovalec + puščica desno

Prebrati naslednjo besedo

Pripovedovalec + M

Prebrati prejšnji znak

Pripovedovalec + vejica (,)
5 (številska tipkovnica)

Prebrati trenutni znak

Pripovedovalec + pika (.)

Prebrati naslednji znak

Pripovedovalec + F

Prebrati naslednjo skupino informacij o oblikovanju

Shift + Pripovedovalec + F

Prebrati prejšnjo skupino informacij o oblikovanju

Pripovedovalec + B
Ctrl + Pripovedovalec + Home

Premakniti se na začetek besedila

Pripovedovalec + E
Ctrl + Pripovedovalec + End

Premakniti se na konec besedila

Pripovedovalec + Shift + puščica dol

Prebrati izbor

Pripovedovalec + Shift + dvakrat hitro puščica dol

Črkovati izbor

Krmarjenje po tabelah

Pritisnite te tipke

Če želite

Ctrl + Alt + Home

Skočiti na prvo celico v tabeli

Ctrl + Alt + End

Skočiti na zadnjo celico v tabeli

Ctrl + Alt + puščica desno

Skočiti na naslednjo celico v vrstici

Ctrl + Alt + puščica levo

Skočiti na prejšnjo celico v vrstici

Ctrl + Alt + puščica dol

Skočiti na naslednjo celico v stolpcu

Ctrl + Alt + puščica gor

Skočiti na prejšnjo celico v stolpcu

Ctrl + Shift + Alt + puščica levo

Prebrati glavo trenutne vrstice

Ctrl + Shift + Alt + puščica gor

Prebrati glavo trenutnega stolpca

Ctrl + Shift + Alt + puščica desno

Prebrati trenutno vrstico

Ctrl + Shift + Alt + puščica dol

Prebrati trenutni stolpec

Ctrl + Shift + Alt + poševnica naprej (/)
Ctrl + Shift + Alt + 5 (številska tipkovnica)

Prebrati, v kateri vrstici in stolpcu je Pripovedovalec

Ctrl + Alt + Page up

Skočiti na celico v tabeli

Ctrl + Alt + Page down

Skočiti na vsebino celice

Ukazi za fokus Pripovedovalca

Pritisnite te tipke

Če želite

Pripovedovalec + Home

Pomakniti se na prvi element v oknu

Pripovedovalec + End

Pomakniti se na zadnji element v oknu

Pripovedovalec + Backspace

Premakniti se za en element nazaj

Pripovedovalec + N

Premakniti se na glavno oznako

Pripovedovalec + oglati oklepaj ([)
Pripovedovalec + odštevanje (številska tipkovnica)

Premakniti kazalec Pripovedovalca na sistemski kazalec

Pripovedovalec + enojni narekovaj (')
Pripovedovalec + Dodajanje (številska tipkovnica)

Nastaviti fokus na element

Pripovedovalec + A

Skočiti na povezan element

Shift + Pripovedovalec + A

Skočiti na vsebino z opombami

Alt + Pripovedovalec + puščica gor

Krmariti do nadrejenega elementa (če je na voljo strukturno krmarjenje)

Alt + Pripovedovalec + puščica desno

Krmariti do naslednjega sorodnega elementa (če je na voljo strukturno krmarjenje)

Alt + Pripovedovalec + puščica levo

Krmariti do prejšnjega sorodnega elementa (če je na voljo strukturno krmarjenje)

Alt + Pripovedovalec + puščica dol

Krmariti do prvega podrejenega elementa (če je na voljo strukturno krmarjenje)

Pripovedovalec + F7

Seznam povezav

Pripovedovalec + F5

Seznam oznak

Pripovedovalec + F6

Seznam naslovov

Pripovedovalec + Ctrl + F

Iskanje v Pripovedovalcu

Pripovedovalec + F3

Nadaljevanje iskanja naprej

Pripovedovalec + Shift + F3

Nadaljevanje iskanja nazaj

Ukazi na številski tipkovnici

Pritisnite te tipke

Če želite

Pripovedovalec + Home

Pomakniti se na prvi element v oknu

Pripovedovalec + End

Pomakniti se na zadnji element v oknu

Pripovedovalec + Alt + Home

Prebrati besedilo od začetka do kazalca

Ctrl + Pripovedovalec + Home

Premakniti se na začetek besedila

Ctrl + Pripovedovalec + End

Premakniti se na konec besedila

Pripovedovalec + puščica levo

Pomakniti se na prejšnji element

Pripovedovalec + puščica desno

Pomakniti se na naslednji element

Pripovedovalec + 5 (na številski tipkovnici)

Prebrati element

Pripovedovalec + dvakrat hitro 5 (številska tipkovnica)
Pripovedovalec + Ctrl + dvakrat hitro 5 (številska tipkovnica)

Črkovati element

Pripovedovalec + puščica gor

Prebrati trenutno vrstico

Pripovedovalec + puščica dol

Začeti branje dokumenta

Ctrl + Pripovedovalec + puščica levo

Prebrati prejšnjo besedo

Ctrl + Pripovedovalec + 5 (na številski tipkovnici)

Prebrati trenutno besedo

Ctrl + Pripovedovalec + puščica desno

Prebrati naslednjo besedo

5 (na številski tipkovnici)

Prebrati trenutni znak

Pripovedovalec + Page Up
Ctrl + Pripovedovalec + puščica gor

Spremeniti pogled

Pripovedovalec + znak za odštevanje (na številski tipkovnici)

Premakniti kazalec Pripovedovalca na sistemski kazalec

Pripovedovalec + znak za seštevanje (na številski tipkovnici)

Nastaviti fokus na element

Ctrl + Pripovedovalec + znak za seštevanje (na številski tipkovnici)

Povečati glasnost glasu

CTRL + Pripovedovalec + znak za odštevanje (na številski tipkovnici)

Zmanjšati glasnost glasu

Alt + Pripovedovalec + Add
Alt + Pripovedovalec + Odštevanje

Spremeniti način branja ločil

Pripovedovalec + Enter

Izvesti primarno dejanje

Pripovedovalec + Shift + Enter

Preklopiti na način iskanja

Razporeditev podedovane tipkovnice

Splošni ukazi

Pritisnite te tipke

Če želite

Tipka Windows + Ctrl + N

Odpreti nastavitve Pripovedovalca

Tipka Windows + Ctrl + Enter

Zagon ali zaustavitev Pripovedovalca

Pripovedovalec + Esc

Zaustaviti Pripovedovalca

Pripovedovalec + 1

Preklopiti učenje vnosa

Pripovedovalec + puščica desno

Pomakniti se na naslednji element

Pripovedovalec + puščica levo

Pomakniti se na prejšnji element

Pripovedovalec + puščica gor ali dol

Spremeniti pogled

Pripovedovalec + F1

Prikazati seznam ukazov

Pripovedovalec + F2

Prikazati ukaze za trenutni element

Pripovedovalec + Enter

Izvesti primarno dejanje

Pripovedovalec + Shift + Enter

Preklopiti na način iskanja

Pripovedovalec + C

Prebrati trenutno uro in datum

Pripovedovalec + Shift + D

Opisati sliko s spletno storitvijo

Pripovedovalec + E
Pripovedovalec + Alt + F

Zagotoviti povratne informacije o Pripovedovalcu

Pripovedovalec + Z

Tipka za zaklepanje Pripovedovalca

Pripovedovalec + Shift + F12

Preklopiti način za razvijalce

Pripovedovalec + X

Posredovati tipke aplikaciji

Pripovedovalec + Num lock

Vklopiti ali izklopiti način miške

Hiter dvojni pritisk tipke Caps Lock

Vklopiti ali izklopiti funkcijo Caps Lock

Prilagajanje govora

Pritisnite te tipke

Če želite

Pripovedovalec + Page up

Povečati glasnost glasu

Pripovedovalec + Page down

Zmanjšati glasnost glasu

Pripovedovalec + znak plus (+)
Pripovedovalec + Dodajanje (številska tipkovnica)

Povečati hitrost glasu

Pripovedovalec + znak minus (-)
Pripovedovalec + odštevanje (številska tipkovnica)

Zmanjšati hitrost glasu

Pripovedovalec + Alt + znak plus (+)
Pripovedovalec + Alt + znak minus (-)
Pripovedovalec + Alt + Add (številska tipkovnica)
Pripovedovalec + Alt + odštevanje (številska tipkovnica)

Spremeniti način branja ločil

Pripovedovalec + A
Pripovedovalec + Ctrl + znak plus (+)
Pripovedovalec + Ctrl + Dodaj (številska tipkovnica)

Povečati gostobesedni način

Pripovedovalec + Ctrl + znak minus (-)
Pripovedovalec + Ctrl + odštevanje (številska tipkovnica)

Zmanjšati gostobesedni način

Pripovedovalec + F12

Preklopiti branje znakov

Pripovedovalec + poševnica (/)

Prebrati kontekst

Alt + Pripovedovalec + poševnica (/)

Spremeniti, koliko konteksta se prebere (gostobesednost)

Ctrl + Pripovedovalec + poševnica (/)

Spremeniti vrstni red branja konteksta

Branje in delo z besedilom

Pritisnite te tipke

Če želite

Ctrl

Ustaviti branje

Pripovedovalec + D

Prebrati element

Pripovedovalec + S

Črkovati element

Pripovedovalec + 0 (nič)

Napredno prebrati element

Pripovedovalec + T

Prebrati naslov okna

Pripovedovalec + W

Prebrati besedilo v oknu

Pripovedovalec + V

Ponoviti besedno zvezo

Pripovedovalec + R

Brati s kazalca

Pripovedovalec + M

Začeti branje dokumenta

Pripovedovalec + H

Prebrati dokument

Pripovedovalec + oglati zaklepaj (])

Prebrati besedilo od začetka do kazalca

Pripovedovalec + Shift + U

Prebrati prejšnjo stran

Pripovedovalec + Ctrl + U

Prebrati trenutno stran

Pripovedovalec + U

Prebrati naslednjo stran

Pripovedovalec + Shift + I

Prebrati prejšnji odstavek

Pripovedovalec + Ctrl + I

Prebrati trenutni odstavek

Pripovedovalec + I

Prebrati naslednji odstavek

Pripovedovalec + Ctrl + M

Prebrati prejšnji stavek

Pripovedovalec + Ctrl + vejica (,)

Prebrati trenutni stavek

Pripovedovalec + Ctrl + pika (.)

Prebrati naslednji stavek

Pripovedovalec + Shift + O

Prebrati prejšnjo vrstico

Pripovedovalec + Ctrl + O

Prebrati trenutno vrstico

Pripovedovalec + O

Prebrati naslednjo vrstico

Pripovedovalec + Shift + P

Prebrati prejšnjo besedo

Pripovedovalec + Ctrl + P

Prebrati trenutno besedo

Pripovedovalec + P

Prebrati naslednjo besedo

Pripovedovalec + Shift + oglati oklepaj ([)

Prebrati prejšnji znak

Pripovedovalec + Ctrl + oglati oklepaj ([)

Prebrati trenutni znak

Pripovedovalec + oglati oklepaj ([)

Prebrati naslednji znak

Pripovedovalec + F

Prebrati naslednjo skupino informacij o oblikovanju

Shift + Pripovedovalec + F

Prebrati prejšnjo skupino informacij o oblikovanju

Pripovedovalec + Y

Premakniti se na začetek besedila

Pripovedovalec + B

Premakniti se na konec besedila

Pripovedovalec + J

Prebrati prejšnjo besedo

H (z načinom pregleda v načinu)

Skočiti na naslednji naslov

Shift + H (z načinom pregleda v načinu)

Skočiti na prejšnji naslov

Pripovedovalec + L

Skočiti na naslednjo povezavo

Pripovedovalec + Shift + L

Skočiti na prejšnjo povezavo

Pripovedovalec + Shift + puščica dol

Prebrati trenutni izbor

Krmarjenje po tabelah

Pritisnite te tipke

Če želite

Pripovedovalec + F3

Skočiti na naslednjo celico v vrstici

Pripovedovalec + Shift + F3

Skočiti na prejšnjo celico v vrstici

Pripovedovalec + F4

Skočiti na naslednjo celico v stolpcu

Pripovedovalec + Shift + F4

Skočiti na prejšnjo celico v stolpcu

Pripovedovalec + F10

Prebrati glavo trenutne vrstice

Pripovedovalec + F9

Prebrati glavo trenutnega stolpca

Pripovedovalec + F8

Prebrati trenutno vrstico

Pripovedovalec + F7

Prebrati trenutni stolpec

Pripovedovalec + F5

Prebrati, v kateri vrstici in stolpcu je Pripovedovalec

Pripovedovalec + F6

Skočiti na celico v tabeli

Pripovedovalec + Shift + F6

Skočiti na vsebino celice

Pripovedovalec + K

Skočiti na naslednjo tabelo

Pripovedovalec + Shift + K

Skočiti na prejšnjo tabelo

Ukazi za fokus Pripovedovalca

Pritisnite te tipke

Če želite

Pripovedovalec + Home

Pomakniti se na prvi element v oknu

Pripovedovalec + End

Pomakniti se na zadnji element v oknu

Pripovedovalec + Backspace

Premakniti se za en element nazaj

Pripovedovalec + N

Premakniti se na glavno oznako

Pripovedovalec + G

Premakniti kazalec Pripovedovalca na sistemski kazalec

Pripovedovalec + tilda (~)

Nastaviti fokus na element

Pripovedovalec + Insert

Skočiti na povezan element

Pripovedovalec + Shift + Insert

Skočiti na vsebino z opombami

Ctrl + Pripovedovalec + puščica gor

Krmariti do nadrejenega elementa (če je na voljo strukturno krmarjenje)

Ctrl + Pripovedovalec + puščica desno

Krmariti do naslednjega sorodnega elementa (če je na voljo strukturno krmarjenje)

Ctrl + Pripovedovalec + puščica levo

Krmariti do prejšnjega sorodnega elementa (če je na voljo strukturno krmarjenje)

Ctrl + Pripovedovalec + puščica dol

Krmariti do prvega podrejenega elementa (če je na voljo strukturno krmarjenje)

Pripovedovalec + Q

Pomakniti se na zadnji element v vsebovalnem območju

Poteze na dotik za Pripovedovalca

Uporabite to potezo

Če želite

Dotaknite se ali povlecite z enim prstom

Prebrati besedilo, ki je pod vašim prstom

Dvotapnite ali pridržite z enim prstom in nato tapnite poljubno mesto na zaslonu z drugim prstom

Aktiviranje primarnega dejanja

Trotapnite ali pridržite z enim prstom in nato dvotapnite poljubno mesto na zaslonu z drugim prstom

Aktiviranje sekundarnega dejanja

Pridržite z enim prstom in nato tapnite poljubno mesto na zaslonu z dvema prstoma

Začeti vleči ali uporabiti dodatne možnosti tipk

Povlecite v levo ali desno z enim prstom

Premik na naslednji ali prejšnji element

Povlecite navzgor ali navzdol z enim prstom

Spremeniti pogled

Enkrat tapnite z dvema prstoma

Ustavite branje Pripovedovalca

Enkrat tapnite s tremi prsti

Spremeniti gostobesedni način

Enkrat tapnite s štirimi prsti

Prikazati ukaze Pripovedovalca za trenutni element

Dvotap z dvema prstoma

Prikaz priročnega menija

Dvotapnite s tremi prsti

Prebrati atribute besedila

Dvotapnite s štirimi prsti

Odpreti način za iskanje

Trikrat tapnite s štirimi prsti

Prikazati vse ukaze Pripovedovalca

Podrsnite v levo,desno, navzgor ali navzdol z dvema prstoma

Drsenje

Podrsnite levo ali desno s tremi prsti

Premakniti se s tabulatorko naprej ali nazaj

Podrs navzgor s tremi prsti

Prebrati trenutno okno

Podrs navzdol s tremi prsti

Začeti branje besedila, ki ga je mogoče raziskovati

Podrsnite navzgor ali navzdol s štirimi prsti

Vklopiti ali izklopiti semantično povečavo, kjer je podprta

Podrsnite levo ali desno s štirimi prsti

Premakniti kazalec Pripovedovalca na začetek ali konec enote

Naslednja tema: Dodatek C: Podprti Braillovi zasloni

Nazaj na kazalo

V tem dodatku so navedene ukazi na tipkovnici in poteze na dotik, ki so na voljo v najnovejši različici sistema Windows. 

Če si želite ogledati seznam vseh drugih bližnjic na tipkovnici v sistemu Windows, glejte Bližnjice na tipkovnici v sistemu Windows. Če si želite ogledati seznam bližnjic na tipkovnici v aplikacijah sistema Windows, glejte Bližnjice na tipkovnici v aplikacijah.

Tipka za Pripovedovalca

Sami lahko izberete, katero modifikacijsko tipko želite uporabiti v ukazih Pripovedovalca. Kot privzeti tipki za Pripovedovalca lahko uporabljate tipki Caps lock in Insert. Eno ali drugo tipko lahko uporabite v katerem koli ukazu, ki uporablja tipko za Pripovedovalca. Tipka za Pripovedovalca je v ukazih imenovana le »Pripovedovalec«. Navedeno tipko lahko spremenite v nastavitvah Pripovedovalca.

Opomba: Če uporabljate japonsko tipkovnico (106), sta vaši privzeti tipki za Pripovedovalca tipki Insert in NonConvert.

Ukazi na tipkovnici za Pripovedovalca

Pripovedovalec ima dve možni razporeditvi tipkovnice: Standardna inStarejša. Ukazi za vsako so navedeni spodaj. Za ukaze načina pregleda pojdite na 3. poglavje: Uporaba načina pregleda.

Opomba: Ukazi, ki vključujejo znak plus (+) in minus (-), se nanašajo na fizične tipke in ne potrebujejo tipke Shift kot modifikatorja. Razen če ni to izrecno zahtevano, ni treba uporabiti tipke Shift pred tipko za »je enako«, s čimer tipko spremenite v znak plus, enako kot med vnosom znaka plus. Če za primer vzamemo ukaz za glasnost Pripovedovalca zgoraj: Pripovedovalec + Ctrl + je enako (=) je dobesedni ukaz, ne Pripovedovalec + Ctrl + Shift + je enako (=).

Standardna razporeditev tipkovnice

Splošni ukazi

Pritisnite te tipke

Če želite

Tipka Windows  + Ctrl + Enter

Zagon ali zaustavitev Pripovedovalca

Pripovedovalec + Esc

Zapreti Pripovedovalca

Pripovedovalec + 1

Preklopiti učenje vnosa

Pripovedovalec + puščica desno

Pomakniti se na naslednji element

Pripovedovalec + puščica levo

Pomakniti se na prejšnji element

Pripovedovalec + Page Up
Ctrl + Pripovedovalec + puščica gor
Pripovedovalec + Page down
Ctrl + Pripovedovalec + puščica dol

Spremeniti pogled

Pripovedovalec + F1

Prikazati seznam ukazov

Pripovedovalec + F2

Prikazati ukaze za trenutni element

Pripovedovalec + Enter

Izvesti primarno dejanje

Pripovedovalec + Ctrl + Enter

Preklopiti na način iskanja

Pripovedovalec + F12

Prebrati trenutno uro in datum

Pripovedovalec + Ctrl + D

Opišite sliko s spletno storitvijo ali pa dobite vir spletne strani povezave

Pripovedovalec + S

Dobite povzetek spletne strani

Pripovedovalec + dvakrat hitro S

Dobite pogovorno okno s povzetkom spletne strani in priljubljenimi povezavami

Pripovedovalec + Alt + F

Zagotoviti povratne informacije o Pripovedovalcu

Pripovedovalec + Z

Tipka za zaklepanje Pripovedovalca

Pripovedovalec + Ctrl + F12

Preklopiti način za razvijalce

Pripovedovalec + 3

Posredovati tipke aplikaciji

Pripovedovalec + Alt + M

Preklopiti načina miške

Pripovedovalec + H

Vklop/izklop branja glave stolpca v programu Outlook

Prilagajanje govora

Pritisnite te tipke

Če želite

Ctrl + Pripovedovalec + znak plus (+)
Ctrl + Pripovedovalec + Add (številska tipkovnica)

Povečati glasnost glasu

Ctrl + Pripovedovalec + znak minus (-)
Ctrl + Pripovedovalec + Odštevanje (številska tipkovnica)

Zmanjšati glasnost glasu

Pripovedovalec + znak plus (+)

Povečati hitrost glasu

Pripovedovalec + znak minus (–)

Zmanjšati hitrost glasu

Alt + Pripovedovalec + Odštevanje (številska tipkovnica)
Alt + Pripovedovalec + znak minus (-)
Alt + Pripovedovalec + Add (številska tipkovnica)
Alt + Pripovedovalec + znak plus (+)

Spremeniti način branja ločil

Pripovedovalec + V

Povečati gostobesedni način

Shift + Pripovedovalec + V

Zmanjšati gostobesedni način

Pripovedovalec + 2

Preklopiti branje znakov

Pripovedovalec + poševnica (/)

Prebrati kontekst

Alt + Pripovedovalec + poševnica (/)

Nastaviti podrobnosti branja konteksta

Ctrl + Pripovedovalec + poševnica (/)

Spremeniti vrstni red branja konteksta

Branje in delo z besedilom

Pritisnite te tipke

Če želite

Ctrl

Ustaviti branje

Pripovedovalec + Tab
Pripovedovalec + 5 (številska tipkovnica)

Prebrati element

Pripovedovalec + dvakrat hitro tabulatorka
Pripovedovalec + dvakrat hitro 5 (številska tipkovnica)
Pripovedovalec + dvakrat hitro
K Pripovedovalec + Ctrl + dvakrat hitro 5 (številska tipkovnica)

Črkovati element

Pripovedovalec + 0

Napredno prebrati element

Pripovedovalec + T

Prebrati naslov okna

Pripovedovalec + W

Prebrati besedilo v oknu

Pripovedovalec + X

Ponoviti besedno zvezo

Pripovedovalec + R

Brati s kazalca

Ctrl + Pripovedovalec + R
Pripovedovalec + puščica dol

Začeti branje dokumenta

Pripovedovalec + C

Prebrati dokument

Shift + Pripovedovalec + J
Pripovedovalec + Alt + Home

Prebrati besedilo od začetka do kazalca

Ctrl + Pripovedovalec + U

Prebrati prejšnjo stran

Ctrl + Pripovedovalec + I

Prebrati trenutno stran

Ctrl + Pripovedovalec + O

Prebrati naslednjo stran

Ctrl + Pripovedovalec + J

Prebrati prejšnji odstavek

Ctrl + Pripovedovalec + K

Prebrati trenutni odstavek

Ctrl + Pripovedovalec + L

Prebrati naslednji odstavek

Pripovedovalec + Ctrl + M

Prebrati prejšnji stavek

Pripovedovalec + Ctrl + vejica (,)

Prebrati trenutni stavek

Pripovedovalec + Ctrl + pika (.)

Prebrati naslednji stavek

Pripovedovalec + U

Prebrati prejšnjo vrstico

Pripovedovalec + I
Pripovedovalec + puščica gor

Prebrati trenutno vrstico

Pripovedovalec + O

Prebrati naslednjo vrstico

Pripovedovalec + J
Ctrl + Pripovedovalec + puščica levo

Prebrati prejšnjo besedo

Pripovedovalec + K
Ctrl + Pripovedovalec + 5 (številska tipkovnica)

Prebrati trenutno besedo

Pripovedovalec + L
Ctrl + Pripovedovalec + puščica desno

Prebrati naslednjo besedo

Pripovedovalec + M

Prebrati prejšnji znak

Pripovedovalec + vejica (,)
5 (številska tipkovnica)

Prebrati trenutni znak

Pripovedovalec + pika (.)

Prebrati naslednji znak

Pripovedovalec + F

Prebrati naslednjo skupino informacij o oblikovanju

Shift + Pripovedovalec + F

Prebrati prejšnjo skupino informacij o oblikovanju

Pripovedovalec + B
Ctrl + Pripovedovalec + Home

Premakniti se na začetek besedila

Pripovedovalec + E
Ctrl + Pripovedovalec + End

Premakniti se na konec besedila

Pripovedovalec + Shift + puščica dol

Prebrati izbor

Pripovedovalec + Shift + dvakrat hitro puščica dol

Črkovati izbor

Krmarjenje po tabelah

Pritisnite te tipke

Če želite

Ctrl + Alt + Home

Skočiti na prvo celico v tabeli

Ctrl + Alt + End

Skočiti na zadnjo celico v tabeli

Ctrl + Alt + puščica desno

Skočiti na naslednjo celico v vrstici

Ctrl + Alt + puščica levo

Skočiti na prejšnjo celico v vrstici

Ctrl + Alt + puščica dol

Skočiti na naslednjo celico v stolpcu

Ctrl + Alt + puščica gor

Skočiti na prejšnjo celico v stolpcu

Ctrl + Shift + Alt + puščica levo

Prebrati glavo trenutne vrstice

Ctrl + Shift + Alt + puščica gor

Prebrati glavo trenutnega stolpca

Ctrl + Shift + Alt + puščica desno

Prebrati trenutno vrstico

Ctrl + Shift + Alt + puščica dol

Prebrati trenutni stolpec

Ctrl + Shift + Alt + poševnica naprej (/)
Ctrl + Shift + Alt + 5 (številska tipkovnica)

Prebrati, v kateri vrstici in stolpcu je Pripovedovalec

Ctrl + Alt + Page up

Skočiti na celico v tabeli

Ctrl + Alt + Page down

Skočiti na vsebino celice

Ukazi za fokus Pripovedovalca

Pritisnite te tipke

Če želite

Pripovedovalec + Home

Pomakniti se na prvi element v oknu

Pripovedovalec + End

Pomakniti se na zadnji element v oknu

Pripovedovalec + Backspace

Premakniti se za en element nazaj

Pripovedovalec + N

Premakniti se na glavno oznako

Pripovedovalec + oglati oklepaj ([)
Pripovedovalec + odštevanje (številska tipkovnica)

Premakniti kazalec Pripovedovalca na sistemski kazalec

Pripovedovalec + enojni narekovaj (')
Pripovedovalec + Dodajanje (številska tipkovnica)

Nastaviti fokus na element

Pripovedovalec + A

Skočiti na povezan element

Shift + Pripovedovalec + A

Skočiti na vsebino z opombami

Alt + Pripovedovalec + puščica gor

Krmariti do nadrejenega elementa (če je na voljo strukturno krmarjenje)

Alt + Pripovedovalec + puščica desno

Krmariti do naslednjega sorodnega elementa (če je na voljo strukturno krmarjenje)

Alt + Pripovedovalec + puščica levo

Krmariti do prejšnjega sorodnega elementa (če je na voljo strukturno krmarjenje)

Alt + Pripovedovalec + puščica dol

Krmariti do prvega podrejenega elementa (če je na voljo strukturno krmarjenje)

Pripovedovalec + F7

Seznam povezav

Pripovedovalec + F5

Seznam oznak

Pripovedovalec + F6

Seznam naslovov

Pripovedovalec + Ctrl + F

Iskanje v Pripovedovalcu

Pripovedovalec + F3

Nadaljevanje iskanja naprej

Pripovedovalec + Shift + F3

Nadaljevanje iskanja nazaj

Ukazi na številski tipkovnici

Pritisnite te tipke

Če želite

Pripovedovalec + Home

Pomakniti se na prvi element v oknu

Pripovedovalec + End

Pomakniti se na zadnji element v oknu

Pripovedovalec + Alt + Home

Prebrati besedilo od začetka do kazalca

Ctrl + Pripovedovalec + Home

Premakniti se na začetek besedila

Ctrl + Pripovedovalec + End

Premakniti se na konec besedila

Pripovedovalec + puščica levo

Pomakniti se na prejšnji element

Pripovedovalec + puščica desno

Pomakniti se na naslednji element

Pripovedovalec + 5 (na številski tipkovnici)

Prebrati element

Pripovedovalec + dvakrat hitro 5 (številska tipkovnica)
Pripovedovalec + Ctrl + dvakrat hitro 5 (številska tipkovnica)

Črkovati element

Pripovedovalec + puščica gor

Prebrati trenutno vrstico

Pripovedovalec + puščica dol

Začeti branje dokumenta

Ctrl + Pripovedovalec + puščica levo

Prebrati prejšnjo besedo

Ctrl + Pripovedovalec + 5 (na številski tipkovnici)

Prebrati trenutno besedo

Ctrl + Pripovedovalec + puščica desno

Prebrati naslednjo besedo

5 (na številski tipkovnici)

Prebrati trenutni znak

Pripovedovalec + Page Up
Ctrl + Pripovedovalec + puščica gor

Spremeniti pogled

Pripovedovalec + znak za odštevanje (na številski tipkovnici)

Premakniti kazalec Pripovedovalca na sistemski kazalec

Pripovedovalec + znak za seštevanje (na številski tipkovnici)

Nastaviti fokus na element

Ctrl + Pripovedovalec + znak za seštevanje (na številski tipkovnici)

Povečati glasnost glasu

CTRL + Pripovedovalec + znak za odštevanje (na številski tipkovnici)

Zmanjšati glasnost glasu

Alt + Pripovedovalec + Add
Alt + Pripovedovalec + Odštevanje

Spremeniti način branja ločil

Pripovedovalec + Enter

Izvesti primarno dejanje

Pripovedovalec + Shift + Enter

Preklopiti na način iskanja

Razporeditev podedovane tipkovnice

Splošni ukazi

Pritisnite te tipke

Če želite

Tipka Windows + Ctrl + N

Odpreti nastavitve Pripovedovalca

Tipka Windows + Ctrl + Enter

Zagon ali zaustavitev Pripovedovalca

Pripovedovalec + Esc

Zaustaviti Pripovedovalca

Pripovedovalec + 1

Preklopiti učenje vnosa

Pripovedovalec + puščica desno

Pomakniti se na naslednji element

Pripovedovalec + puščica levo

Pomakniti se na prejšnji element

Pripovedovalec + puščica gor ali dol

Spremeniti pogled

Pripovedovalec + F1

Prikazati seznam ukazov

Pripovedovalec + F2

Prikazati ukaze za trenutni element

Pripovedovalec + Enter

Izvesti primarno dejanje

Pripovedovalec + Shift + Enter

Preklopiti na način iskanja

Pripovedovalec + C

Prebrati trenutno uro in datum

Pripovedovalec + Shift + D

Opisati sliko s spletno storitvijo

Pripovedovalec + E
Pripovedovalec + Alt + F

Zagotoviti povratne informacije o Pripovedovalcu

Pripovedovalec + Z

Tipka za zaklepanje Pripovedovalca

Pripovedovalec + Shift + F12

Preklopiti način za razvijalce

Pripovedovalec + X

Posredovati tipke aplikaciji

Pripovedovalec + Num lock

Vklopiti ali izklopiti način miške

Hiter dvojni pritisk tipke Caps Lock

Vklopiti ali izklopiti funkcijo Caps Lock

Prilagajanje govora

Pritisnite te tipke

Če želite

Pripovedovalec + Page up

Povečati glasnost glasu

Pripovedovalec + Page down

Zmanjšati glasnost glasu

Pripovedovalec + znak plus (+)
Pripovedovalec + Dodajanje (številska tipkovnica)

Povečati hitrost glasu

Pripovedovalec + znak minus (-)
Pripovedovalec + odštevanje (številska tipkovnica)

Zmanjšati hitrost glasu

Pripovedovalec + Alt + znak plus (+)
Pripovedovalec + Alt + znak minus (-)
Pripovedovalec + Alt + Add (številska tipkovnica)
Pripovedovalec + Alt + odštevanje (številska tipkovnica)

Spremeniti način branja ločil

Pripovedovalec + A
Pripovedovalec + Ctrl + znak plus (+)
Pripovedovalec + Ctrl + Dodaj (številska tipkovnica)

Povečati gostobesedni način

Pripovedovalec + Ctrl + znak minus (-)
Pripovedovalec + Ctrl + odštevanje (številska tipkovnica)

Zmanjšati gostobesedni način

Pripovedovalec + F12

Preklopiti branje znakov

Pripovedovalec + poševnica (/)

Prebrati kontekst

Alt + Pripovedovalec + poševnica (/)

Spremeniti, koliko konteksta se prebere (gostobesednost)

Ctrl + Pripovedovalec + poševnica (/)

Spremeniti vrstni red branja konteksta

Branje in delo z besedilom

Pritisnite te tipke

Če želite

Ctrl

Ustaviti branje

Pripovedovalec + D

Prebrati element

Pripovedovalec + S

Črkovati element

Pripovedovalec + 0 (nič)

Napredno prebrati element

Pripovedovalec + T

Prebrati naslov okna

Pripovedovalec + W

Prebrati besedilo v oknu

Pripovedovalec + V

Ponoviti besedno zvezo

Pripovedovalec + R

Brati s kazalca

Pripovedovalec + M

Začeti branje dokumenta

Pripovedovalec + H

Prebrati dokument

Pripovedovalec + oglati zaklepaj (])

Prebrati besedilo od začetka do kazalca

Pripovedovalec + Shift + U

Prebrati prejšnjo stran

Pripovedovalec + Ctrl + U

Prebrati trenutno stran

Pripovedovalec + U

Prebrati naslednjo stran

Pripovedovalec + Shift + I

Prebrati prejšnji odstavek

Pripovedovalec + Ctrl + I

Prebrati trenutni odstavek

Pripovedovalec + I

Prebrati naslednji odstavek

Pripovedovalec + Ctrl + M

Prebrati prejšnji stavek

Pripovedovalec + Ctrl + vejica (,)

Prebrati trenutni stavek

Pripovedovalec + Ctrl + pika (.)

Prebrati naslednji stavek

Pripovedovalec + Shift + O

Prebrati prejšnjo vrstico

Pripovedovalec + Ctrl + O

Prebrati trenutno vrstico

Pripovedovalec + O

Prebrati naslednjo vrstico

Pripovedovalec + Shift + P

Prebrati prejšnjo besedo

Pripovedovalec + Ctrl + P

Prebrati trenutno besedo

Pripovedovalec + P

Prebrati naslednjo besedo

Pripovedovalec + Shift + oglati oklepaj ([)

Prebrati prejšnji znak

Pripovedovalec + Ctrl + oglati oklepaj ([)

Prebrati trenutni znak

Pripovedovalec + oglati oklepaj ([)

Prebrati naslednji znak

Pripovedovalec + F

Prebrati naslednjo skupino informacij o oblikovanju

Shift + Pripovedovalec + F

Prebrati prejšnjo skupino informacij o oblikovanju

Pripovedovalec + Y

Premakniti se na začetek besedila

Pripovedovalec + B

Premakniti se na konec besedila

Pripovedovalec + J

Prebrati prejšnjo besedo

H (z načinom pregleda v načinu)

Skočiti na naslednji naslov

Shift + H (z načinom pregleda v načinu)

Skočiti na prejšnji naslov

Pripovedovalec + L

Skočiti na naslednjo povezavo

Pripovedovalec + Shift + L

Skočiti na prejšnjo povezavo

Pripovedovalec + Shift + puščica dol

Prebrati trenutni izbor

Krmarjenje po tabelah

Pritisnite te tipke

Če želite

Pripovedovalec + F3

Skočiti na naslednjo celico v vrstici

Pripovedovalec + Shift + F3

Skočiti na prejšnjo celico v vrstici

Pripovedovalec + F4

Skočiti na naslednjo celico v stolpcu

Pripovedovalec + Shift + F4

Skočiti na prejšnjo celico v stolpcu

Pripovedovalec + F10

Prebrati glavo trenutne vrstice

Pripovedovalec + F9

Prebrati glavo trenutnega stolpca

Pripovedovalec + F8

Prebrati trenutno vrstico

Pripovedovalec + F7

Prebrati trenutni stolpec

Pripovedovalec + F5

Prebrati, v kateri vrstici in stolpcu je Pripovedovalec

Pripovedovalec + F6

Skočiti na celico v tabeli

Pripovedovalec + Shift + F6

Skočiti na vsebino celice

Pripovedovalec + K

Skočiti na naslednjo tabelo

Pripovedovalec + Shift + K

Skočiti na prejšnjo tabelo

Ukazi za fokus Pripovedovalca

Pritisnite te tipke

Če želite

Pripovedovalec + Home

Pomakniti se na prvi element v oknu

Pripovedovalec + End

Pomakniti se na zadnji element v oknu

Pripovedovalec + Backspace

Premakniti se za en element nazaj

Pripovedovalec + N

Premakniti se na glavno oznako

Pripovedovalec + G

Premakniti kazalec Pripovedovalca na sistemski kazalec

Pripovedovalec + tilda (~)

Nastaviti fokus na element

Pripovedovalec + Insert

Skočiti na povezan element

Pripovedovalec + Shift + Insert

Skočiti na vsebino z opombami

Ctrl + Pripovedovalec + puščica gor

Krmariti do nadrejenega elementa (če je na voljo strukturno krmarjenje)

Ctrl + Pripovedovalec + puščica desno

Krmariti do naslednjega sorodnega elementa (če je na voljo strukturno krmarjenje)

Ctrl + Pripovedovalec + puščica levo

Krmariti do prejšnjega sorodnega elementa (če je na voljo strukturno krmarjenje)

Ctrl + Pripovedovalec + puščica dol

Krmariti do prvega podrejenega elementa (če je na voljo strukturno krmarjenje)

Pripovedovalec + Q

Pomakniti se na zadnji element v vsebovalnem območju

Poteze na dotik za Pripovedovalca

Uporabite to potezo

Če želite

Dotaknite se ali povlecite z enim prstom

Prebrati besedilo, ki je pod vašim prstom

Dvotapnite ali pridržite z enim prstom in nato tapnite poljubno mesto na zaslonu z drugim prstom

Aktiviranje primarnega dejanja

Trotapnite ali pridržite z enim prstom in nato dvotapnite poljubno mesto na zaslonu z drugim prstom

Aktiviranje sekundarnega dejanja

Pridržite z enim prstom in nato tapnite poljubno mesto na zaslonu z dvema prstoma

Začeti vleči ali uporabiti dodatne možnosti tipk

Povlecite v levo ali desno z enim prstom

Premik na naslednji ali prejšnji element

Povlecite navzgor ali navzdol z enim prstom

Spremeniti pogled

Enkrat tapnite z dvema prstoma

Ustavite branje Pripovedovalca

Enkrat tapnite s tremi prsti

Spremeniti gostobesedni način

Enkrat tapnite s štirimi prsti

Prikazati ukaze Pripovedovalca za trenutni element

Dvotap z dvema prstoma

Prikaz priročnega menija

Dvotapnite s tremi prsti

Prebrati atribute besedila

Dvotapnite s štirimi prsti

Odpreti način za iskanje

Trikrat tapnite s štirimi prsti

Prikazati vse ukaze Pripovedovalca

Podrsnite v levo,desno, navzgor ali navzdol z dvema prstoma

Drsenje

Podrsnite levo ali desno s tremi prsti

Premakniti se s tabulatorko naprej ali nazaj

Podrs navzgor s tremi prsti

Prebrati trenutno okno

Podrs navzdol s tremi prsti

Začeti branje besedila, ki ga je mogoče raziskovati

Podrsnite navzgor ali navzdol s štirimi prsti

Vklopiti ali izklopiti semantično povečavo, kjer je podprta

Podrsnite levo ali desno s štirimi prsti

Premakniti kazalec Pripovedovalca na začetek ali konec enote

Naslednja tema: Dodatek C: Podprti Braillovi zasloni

Nazaj na kazalo

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Pridružite se razpravi
Vprašajte skupnost
Dobite podporo
Stik z nami

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo jezika?
Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×