Če ni drugače navedeno, so v pogodbi o Microsoftovih storitvah (»MSA«) ali Microsoftovih prodajnih pogojih določeni izrazi z veliko začetnino (skupaj z msa, »pogoji«). Ta Pravila vključujejo tista v prvem odseku spodaj, ki se uporabljajo za več digitalnih vsebin (»Splošna pravila«), in tista v spodnji tabeli, ki so značilna za veljavno digitalno vsebino (ali storitev, ki zagotavlja digitalno vsebino) (»Dodatna pravila, značilna za storitev«). Če v Dodatnih pravilih, značilnih za storitev, ni izrecno drugače navedeno, Splošna pravila veljajo za vse digitalne vsebine. Ta Pravila lahko kadarkoli spremenimo.

Splošna pravila

All Digital Goods are licensed, not sold. Vaša pravica do dostopa ali uporabe digitalnega dobroi – v skladu z zahtevami:

 • (a) vse licenčne pogoje, licenčne omejitve, pravila ravnanja in pogoje plačila v pogojih,

 • (b) v celoti odplačilo za veljavno digitalno dobro,

 • (c) ta pravila in

 • (d) morebitne dodatne pogoje, ki so določeni, ko pridobite svojo licenco.

Digitalne vsebine se lahko uporabljajo le kot je izrecno dovoljeno v Pogojih ali teh Pravilih; vsi drugi načini uporabe so prepovedani (razen če ste stopili v stik z lastnikom avtorskih pravic in prejeli predhodno pisno soglasje, ki dovoljuje nasprotno). Pogoji in Pravila veljajo, tudi če je cena ali plačilo za digitalno vsebino nič. Če so ta Pravila v nasprotju s Pogoji (ali katerimi drugimi pogoji), ta Pravila nadzirajo, kaj lahko počnete z digitalnimi vsebinami, z eno izjemo – če spletna stran ali druga stran v Trgovini ali povezani storitvi za določen element digitalnih vsebin določa različno število naprav ali drugače določa posebne pravice ali omejitve, ki se razlikujejo od teh Pravil, ta spletna stran ali druga stran nadzira izrecne izjave v sporu, ampak le za ta posamezen element digitalnih vsebin.

Digital Goods se licencira izključno za vašo osebno in nekomercialno uporabo (ki izključuje uporabo za promocijske namene) na ravni, ki je prilagojena za to uporabo. Microsoft lahko kadarkoli ustavi distribucijo vseh digitalnih vsebin ali poveča oziroma zmanjša zmogljivosti za vse digitalne vsebine. Dostop ali zmogljivosti digitalnega blaga lahko izgubite ali pa ste spremenili naravo dostopa (npr. izgubite družinski dostop, če je na voljo), če:

 • (a) kršite pogoje ali ta pravila,

 • (b) digitalno blago uporabljate ali poskušate uporabljati na način, ki ni v skladu s pogoji, pravili ali omejeno licenco, ki vam je bila dodeljena,

 • (c) obiti ali se poskušati izogniti kateremu koli tehničnem ukrepe, s katerimi omejite dostop ali uveljavite licenčne omejitve,

 • (d) ne plačate ponavljajočega se stroška naročnine,

 • (e) ne vzdržujete trenutnega načina plačila za svoj račun,

 • (f) spremenite svojo državo ali regijo,

 • (g) ne vzdržujete trenutnega e-poštnega naslova, povezanega z vašim računom,

 • (h) se ne prijavite v določeno storitev, saj se morate pogosto prijaviti in osvežiti svoje elektronske licence za digitalno blago, kot je opisano v Service-Specific Dodatnih pravil.

 • (i) prekličemo ali prekinemo veljavno storitev ali podporo za ustrezno napravo ali

 • (j) izgubili bomo svoje pravice, da bi vam še naprej distribuirali digitalno dobroi oz. vam ga porazdelili na enak način. Razen če je to dovoljeno spodaj, ne boste dovolili prenosa ali preprodaje licenc v nobeno digitalno blago. V primeru prodaje katerekoli naprave z digitalnimi vsebinami kupec ne pridobi pravice za uporabo digitalnih vsebin. Lahko uporabimo tehnologije, da preverimo, ali upoštevate Pravila.

Nekatere storitve zahtevajo registracijo naprav, v katerih boste dostopali do digitalnih vsebin, in dostop do Storitve v tej napravi, da ohranite dostop. Registrirane naprave lahko vključujejo osebne računalnike (»računalnik«), prenosne računalnike, tablične računalnike, konzole Xbox in določene prenosne ali prenosne naprave, če je naprava združljiva z danim programom Digital Good. »Konzole Xbox« ali »konzola« pomeni Xbox 360, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X in/ali Xbox Series (Microsoftov sistem igranja in razvedrila naslednje generacije) in vse svoje naslednje različice in različice (vključno z različicami v oblaku, ki se uporabljajo za pretakanje iger, kjer so na voljo). »Xbox Live« ali »Storitev Xbox Online« pomeni povezano spletno storitev konzol Xbox in storitev (»Xbox Live«). Licence za določeno digitalno blago se lahko podaljšajo, če se prijavite nazaj v storitev in takrat še niste presegli omejitev naprave. Morda boste morali biti povezani z računalnikom ali konzolo Xbox, da boste lahko osvežili licence za drugo digitalno blago. Taka izguba je lahko začasna ali trajna, kot določi Microsoft. Če registrirate preveč naprav, lahko Microsoft samodejno prekliče registracijo naprave, da naredi prostor za novo. Microsoft lahko omeji, kako pogosto lahko ročno registrirate in prekličete registracijo določene naprave, da se izogne poskusom preseganja omejitve števila naprav. Svoje registrirane naprave lahko upravljate na strani z nastavitvami za svoj Microsoftov račun ali za določeno storitev. Vse naprave nimajo enakih zmogljivosti in vsa digitalna vsebina ali storitve (ali njihove določene funkcije) niso nujno na voljo v vseh napravah. Posamezna storitev lahko vključuje seznam združljivih vrst naprav, ker pa se potrošniške elektronske naprave nenehno razvijajo, ste v celoti odgovorni, da preverite, ali je dana naprava združljiva z digitalnim dobroibom, ki jo želite kupiti, preden jo kupite. Če storitev vključuje možnost, da pretakate digitalno vsebino, morate biti v storitev prijavljeni iz registrirane naprave, v kateri želite pretakati, poleg omejitev v Pogojih pa je za prenos in pretakanje zahtevana internetna povezava z dovolj pasovne širine, ki jo morate pridobiti sami, na lastne stroške. Nekatere digitalne vsebine so lahko licencirane le za ozemlje, ki je povezano z vašim Microsoftovim računom; digitalne vsebine morda ne boste mogli prenesti ali je pretakati (kot je primerno), ko boste zunaj tega območja.

Nekatere digitalne vsebine lahko prenesete ali pretakate le z napravami, ki so povezane z vašim Microsoftovim računom in z omejitvami, ki so navedene v spodnji tabeli. Vsa pravila v tej tabeli veljajo poleg Splošnih pravil zgoraj.

Dodatna pravila, značilna za storitev, in opisi

Storitve

Največ naprav/uporabnikov

(razen če stran v Trgovini ali druga spletna stran za nakup, izposojo ali naročnino digitalne vsebine določa drugo število)

Prenos/kopiranje/ 

Dodatne omejitve in pogoji

Predstavnost (knjige, glasba, videoposnetki)

 Knjige

Prenesite v največ 6 registriranih naprav Windows 10

Razpoložljivost določene zmogljivosti storitve (na primer kopiraj in prilepi ali tiskanje odlomkov, kot tudi dolžina odlomkov) je odvisna od knjige, glede na nastavitve izdajatelja. Razpoložljive zmogljivosti so navedene v Trgovini. V nekaterih primerih morda ne boste mogli znova prenesti knjige, ki ste jo pred tem kupili. V teh okoliščinah vam lahko ponudimo nadomestek ali posodobitev. Nekaterih ali vseh knjig ne sme zapisati na disk.

Naprave ne smejo biti registrirane in registrirane pogosteje (dvakrat na napravo ali enkrat v vsaki v dveh napravah) vsakih 30 dni.

Glasba MP3

Primerno število naprav

Ni na voljo

Filmi Microsoft & TV (»Storitev za videoposnetke«)

Tudi če kupite videoposnetek v visoki ločljivosti ali izjemno visoki ločljivosti, se lahko prikazana ločljivost videoposnetka razlikuje glede na vsebino, strojno opremo in internetno pasovno širino.

Retained Rights Video
(»Pravila za nakup«)

Prenesite v do 10 združljivih registriranih naprav (Za vsebino iz storitev AMC Networks in Studio Canal lahko prenesete le 5 računalnikov in 2 združljivi konzoli Xbox). Če želite pretakati videoposnetke s ohranjenimi pravicami, morate biti prijavljeni v video storitev in lahko pretakate le v združljive registrirane naprave. Video v okviru pridržanih pravic lahko pretakate v samo eno takšno napravo naenkrat, hkrati pa lahko pretakate največ tri različne elemente v okviru pridržanih pravic Video. Ohranjeni videoposnetek s pravicami, ki ste ga prenesli, si je mogoče ogledati v združljivih registriranih napravah, ne da bi bili prijavljeni v storitev, razen če se ta možnost »Retained Rights Video) prenese v konzolo Xbox, ki omogoča prenos.  Ohranjene pravice videa, ki ste ga prenesli v napravo, najdete na zavihku »Osebni video« storitve, če niste prijavljeni v storitev. Lahko si ga ogledate na prvi taki konzoli brez prijave v storitev Video, vendar pa morate biti prijavljeni v storitev Video na drugi konzoli, če si želite ogledati videoposnetek na tej konzoli.

Videa s pridržanimi pravicami ne smete kopirati ali premakniti s prvotne lokacije.

Naprave ne smejo biti registrirane in registrirane pogosteje kot enkrat vsakih 30 dni na napravo. Do storitve morate dostopati v vsaki napravi vsakih 90 dni, če želite ohraniti ali osvežiti licenčne datoteke v tej napravi.

Videoposnetek na zahtevo
(»Pravila najema«)

Prenesite le v eno združljivo napravo. Z ogledom elementa Videa na zahtevo morate začeti v 14 dneh od vašega naročila, dokončati pa ga v naslednjih 24 urah (razen če je bilo ob nakupu določeno drugo obdobje); po poteku tega obdobja elementa ne morete videti brez nakupa druge licence. Video VOD je lahko pretakan ali prenesen v združljivo napravo, vendar ga je mogoče prenesti le v napravo, v kateri ste si ga izposodili, in ko ste ga prenesli, si ga je mogoče ogledati le v tej napravi in ga ni mogoče prenesti ali pretakati v nobeno drugo napravo. Če prenos ni možen, je video na zahtevo mogoče pretakati na vseh združljivih napravah, ne pa z več kot eno tako napravo naenkrat.

Videa na zahtevo ne smete kopirati ali premakniti s prvotne lokacije.

Igre in storitve Xbox

Digitalni igre za Xbox One in Xbox Series

Uporabniki lahko dostopajo do ali namestijo digitalnih iger Xbox One in Xbox Series v sprejemljivem številu konzol Xbox One ali Xbox Series, vključno s konzolo »Home« ali konzolami za gostovanje, v katere je uporabnik vpisan.
Igre je mogoče igrati le v eni konzoli hkrati.  Pri predvajanju v gostujoči konzoli pa je na voljo konzola »Home«, če je drug uporabnik prijavljen v konzolo »Home«.

Vsaka igra, ki jo prenesete iz Trgovine, ima licenco na podlagi naprave in licenco na podlagi uporabnika. Za konzolo »Home« lahko izberete eno konzolo (razen različice v oblaku, ki se uporablja za pretakanje iger), licenca za napravo pa se samodejno priloži tej konzoli, tudi če kupujete v drugi konzoli. Ta uporabniška licenca je povezana z vašim Microsoftovim računom. Konzola je lahko »Domača« za več ljudi. Konzolo »Home« lahko spremenite največ 5-krat v enem letu; ko to naredite, se vse licence za napravo samodejno premaknejo v novo konzolo »Home« (Domača konzola) in delujejo le v tej konzoli. Vaša igra (ali druga vsebina, licencirana za to napravo) lahko uporablja vsakdo v vaši konzoli »Home« pod licenco naprave. Vse igre, za katere imate uporabniško licenco, lahko uporabljate tako, da se prijavite s svojim Microsoftovim računom, dokler se ne boste hkrati predvajali v drugi konzoli. Ta pravila se imenujejo »Pravila uporabe domače konzole«. Nekateri »dodatki« za igre in druge razpoložljive vsebine, ki jih je mogoče prenesti, so morda omejeni na osebno uporabo.

Da bo jasno, se enoletno obdobje meri s tekočem začetkom pri prvem dodeljevanju ali spremembi svoje domače konzole. Če dosežete omejitev spremembe svoje domače konzole za leto, boste prejeli sporočilo z obvestilom, da lahko naslednji datum, ki je na voljo, znova spremenite svojo domačo konzolo.

Igre za Xbox 360

1 konzola Xbox 360

Vi (in vsi drugi, ki imajo dostop) lahko uporabite igro ali drugo vsebino v prvi konzoli Xbox 360, na jo prenesete. To igro ali drugo vsebino lahko s pomnilniško enoto ali drugim prostorom za shranjevanje prenesete na drugo konzolo Xbox 360, vendar jo lahko predvajate v tej konzoli le takrat, ko ste s to konzolo prijavljeni v svoj Microsoftov račun.

Igre Xbox Play Anywhere

Uporabniki lahko dostopajo do iger Xbox Play Anywhere ali jih namestijo v sprejemljivem številu naprav s sistemom Windows 10 in konzol Xbox One ali Xbox Series. Poleg tega je mogoče posamezno igro igrati le v eni napravi ali konzoli hkrati.

Ne glede na število naprav, v katerih je nameščena igra, ste morda prijavljeni v igro le iz ene naprave hkrati. Ko igrate igro v storitvi Xbox Play Anywhere, se vaš napredek v igri shrani v storitvi Xbox Live, tako da lahko ob prijavi v drugo napravo naprej izvajate, kjer ste ostali.  Zgornja pravila za digitalne igre za Xbox One ali Xbox Series veljajo tudi za igre za Xbox Play Anywhere.

Program Xbox Play Anywhere velja le za določene deležne digitalne igre, vključno s tistimi, ki imajo na konzoli Xbox Play Anywhere ikono www.xbox.com ali v Trgovini (za celoten seznam si oglejte www.xboxplayanywhere.com Xbox Play Anywhere). Igre Xbox Play Anywhere je mogoče kupiti v Trgovini, ali prek digitalne kode pri vključenih prodajalcih. Preden prenesete Xbox Play Anywhere igro na računalnik, preverite minimalne sistemske zahteve založnika igre, da se prepričate, če je vaš računalnik združljiv.

Xbox Live Gold  

Uporabniki so lahko vpisani v Xbox Live Gold na sprejemljivem številu konzol Xbox One ali Xbox Series. Vendar pa je dostop do iger ali storitev omejen, kot je nastavljeno v pravilih za digitalne igre za Xbox One ali Xbox Series, pravila za Xbox Play Anywhere, Xbox Game Pass za konzolna pravila in pravila za Xbox Game Pass Ultimate.

Vaša naročnina na Xbox Live Gold je povezana z vašim računom Xbox. 
Igre s članstvom Gold so povezane z vašim računom Xbox. Če želite upravičenih do iger z naročnino Gold, morate imeti naročnino na Xbox Live Gold ali Xbox Game Pass Ultimate.

Za nekatere funkcije Xbox Live Gold (naprodaj posebej) veljajo dodatne naročnine in zahteve. Glejte Xbox.com/live. Širokopasovna internetna povezava, igre in predstavnostne vsebine, naprodaj ločeno. Ponudba za bonus igre je na voljo le za plačljive člane gold. V konzolah Xbox One in Xbox Series morate aktivno članstvo Gold igrati bonus igre, ki jih unovčite. Zahteve in razpoložljive funkcije se razlikujejo v različnih konzolah. Pogodba o Microsoftovih storitvah velja na www.microsoft.com/msa.

Po promocijskem obdobju se naročnina še naprej zaračunava po trenutni običajni ceni (se lahko spremeni) glede na veljavno dolžino naročnine (npr. mesečno, četrtletno ali letno), razen če je preklicana ob www.microsoft.com/accounts. Plus veljavni davki.

Igre s ponudbami Gold morda niso veljavne za vse člane in so na voljo le za omejen čas. Morda bodo veljale geografske omejitve.

Dodatne informacije o uporabi iger s gold so na voljo na https://beta.support.xbox.com/help/subscriptions-billing/manage-subscriptions/xbox-games-with-gold-faq

Xbox Game Pass za konzolo  

Uporabniki lahko dostopajo do xbox Game Pass za konzolo na sprejemljivem številu konzol Xbox One ali Xbox Series.
Igre je mogoče igrati le v eni konzoli hkrati.  Pri predvajanju v gostujoči konzoli pa je na voljo konzola »Home«, če je drug uporabnik prijavljen v konzolo »Home«.

Naročnina na Xbox Game Pass za konzolo je povezana z vašim računom Xbox.

Z aktivnim Xbox Game Pass za članstvo v konzoli lahko igrate igre v konzolah Xbox One in Xbox Series. Naslovi iger, razpoložljivost, številka in funkcije se sčasoma razlikujejo glede na regijo in platformo. Za ponavljajoča se članstva še naprej bremenijo članstvo po trenutni ceni (ki se lahko spremeni; plus veljavni davki), razen če je preklicano. Prekliči na account.microsoft.com/services. Obvestilo pred nakupom dodatkov, DLC, conslesles, navidezne valute, naročnin ali drugih elementov (naprodaj posebej): Če vaše članstvo preneha veljati ali če je igra odstranjena iz kataloga, morate znova aktivirati članstvo ali kupiti igro ločeno, če želite še naprej uporabljati te elemente. Članstvo Xbox Live Gold (naprodaj posebej) je potrebno za nekatere igre in spletne večigralske način v konzolah Xbox One in Xbox Series. Potrebujete prenose (potrebujete veliko shrambo, širokopasovno povezavo in stroške internetnih storitev) in Microsoftov račun. Morda boste potrebovali dodatno strojno opremo in naročnine. Veljajo omejitve starosti. Popusti za Xbox Game Pass temeljijo na ceni v trgovini Microsoft Store in jih ni mogoče združiti z drugimi ponudbami ter jih ni mogoče unovčiti za gotovino. Ponudbe popusta izključujejo naslove v 30 dneh po začetku in niso na voljo z izbiranjem naslovov. Največ 36 mesecev hkrati je bila unovčena konzola Xbox Game Pass na račun. Storitev, funkcije in zahteve se lahko spremenijo ali pa se ukinjajo. Predmet pogodbe o Microsoftovih storitvah (microsoft.com/msa).

Xbox Game Pass za računalnik

Uporabniki lahko dostopajo do storitve Xbox Game Pass za računalnik v katerem koli primernem številu naprav s sistemom Windows 10. Vendar pa lahko posamezno igro, ki je omogočena za Xbox Live, predvajate le v eni napravi hkrati.

Naročnina na Xbox Game Pass za računalnik je povezana z vašim Microsoftovim računom.

Z aktivnim Xbox Game Pass za članstvo v računalniku lahko igrate igre za računalnike v računalniku s sistemom Windows 10 (izključi Windows 10 v načinu S in napravah ARM). Zahtevan je prenos aplikacij, posodobitve sistema Windows in prostor za shranjevanje. Sistemske zahteve se razlikujejo glede na igro; lestvice učinkovitosti delovanja z višjimi končnimi sistemi. Naslovi iger, razpoložljivost, številka in funkcije se sčasoma razlikujejo glede na regijo in platformo. Za ponavljajoča se članstva še naprej bremenijo članstvo po trenutni ceni (ki se lahko spremeni; plus veljavni davki), razen če je preklicano. Prekliči na account.microsoft.com/services. Obvestilo pred nakupom dodatkov, DLC, conslesles, virtual currency, or subscriptions (naprodaj ločeno): Če vaše članstvo preneha ali če je igra odstranjena iz kataloga, morate znova aktivirati članstvo ali kupiti igro ločeno, če želite še naprej uporabljati te elemente. Potrebujete prenose (potrebujete veliko shrambo, širokopasovno povezavo in stroške internetnih storitev) in Microsoftov račun. Morda boste potrebovali dodatno strojno opremo in naročnine. Veljajo omejitve starosti. Popusti za Xbox Game Pass temeljijo na ceni v trgovini Microsoft Store in jih ni mogoče združiti z drugimi ponudbami ter jih ni mogoče unovčiti za gotovino. Ponudbe popusta izključujejo naslove v 30 dneh po začetku in niso na voljo z izbiranjem naslovov. Za predvajanje eA veljajo pogoji: https://www.ea.com/ea-access/terms. Hkrati lahko izkoristite največ 36 mesecev unovčene storitve Xbox Game Pass na račun. Storitev, funkcije in zahteve se lahko spremenijo ali pa se ukinjajo. Predmet pogodbe o Microsoftovih storitvah (microsoft.com/msa).

Xbox Game Pass Ultimate

Uporabniki lahko dostopajo do storitve Xbox Game Pass Ultimate v vseh primernih napravah s sistemom Windows 10 in konzolah Xbox One ali Xbox Series. Igre je mogoče igrati le v eni konzoli hkrati. Sočasna uporaba drugih iger v računalniku je dovoljena. Vendar pa lahko do posamezne igre, omogočene za Xbox Live, dostopate le v eni napravi ali konzoli naenkrat. Oglejte si tudi pravila za digitalne igre za Xbox One ali Xbox Series, Pravila za igranje kjer koli za Xbox, Xbox Game Pass za pravila konzole in Xbox Game Pass za pravila računalnika.

Naročnina na Xbox Game Pass Ultimate je povezana z vašim računom Xbox.

Uporabite aktivno članstvo Xbox Game Pass Ultimate za igranje iger v konzolah Xbox One in konzolah Xbox Series ter v računalniku s sistemom Windows 10 (izključi Windows 10 v načinu S in v napravah ARM) ter pretočno predvajajte igre (kjer so na voljo) v podprte naprave. Xbox Game Pass Ultimate vključuje Xbox Game Pass za konzolo, Xbox Game Pass za računalnik, Xbox Live Gold in dodatne ugodnosti. Opomba: Z nakupom storitve Xbox Game Pass Ultimate samodejno nadgradite obstoječo naročnino Xbox Live Gold in/ali Xbox Game Pass (za računalnik ali konzolo) in/ali članstvo (ali članstvo za igro EA) na Xbox Game Pass Ultimate z razmerjem pretvorbe, ki temelji na preostalih dneh. Preberite, kako to deluje v www.xbox.com/gamepass. Za prihodnje unovčitve kod velja tudi razmerje pretvorbe. Razmerje pretvorbe se lahko spremeni. Vse pretvorbe v Xbox Game Pass Ultimate so končne: Ko je storitev pretvorjena, svojega članstva Xbox Game Pass Ultimate ni mogoče znova pretvoriti nazaj v prejšnje članstvo. Za predvajanje eA veljajo pogoji: https://www.ea.com/ea-access/terms. Pretvorba lahko velja tudi za druge obstoječe naročnine. Največ 36 mesecev unovčite Xbox Game Pass Ultimate na račun hkrati, vključno s pretvorjenim časom iz storitve Xbox Live Gold in/ali Xbox Game Pass (za računalnik ali konzolo) in/ali igro EA Play. 
Naslovi iger, razpoložljivost, številka in funkcije se sčasoma razlikujejo glede na regijo in platformo. Za ponavljajoča se članstva še naprej bremenijo članstvo po trenutni ceni (ki se lahko spremeni; plus veljavni davki), razen če je preklicano. Prekliči na account.microsoft.com/services. Obvestilo pred nakupom dodatkov, DLC, conslesles, virtual currency, or subscriptions (naprodaj ločeno): Če vaše članstvo preneha ali če je igra odstranjena iz kataloga, morate znova aktivirati članstvo ali kupiti igro ločeno, če želite še naprej uporabljati te elemente. Potrebujete prenose (potrebujete veliko shrambo, širokopasovno povezavo in stroške internetnih storitev) in Microsoftov račun.  Morda boste potrebovali dodatno strojno opremo in naročnine. Veljajo omejitve starosti. V nekaterih igrah ni podprto sodelovanje v večigralskem načinu med konzolo Xbox. Popusti za Xbox Game Pass temeljijo na ceni v trgovini Microsoft Store in jih ni mogoče združiti z drugimi ponudbami ter jih ni mogoče unovčiti za gotovino. Ponudbe popusta izključujejo naslove v 30 dneh po začetku in niso na voljo z izbiranjem naslovov. Število in vsebina ugodnosti se razlikujeta glede na območje, platformo in sčasoma ter morata biti unovčena v navedenem časovnem okvirju. Storitev, funkcije in zahteve se lahko spremenijo ali pa se ukinjajo. Predmet pogodbe o Microsoftovih storitvah (microsoft.com/msa). Za računalnik s sistemom Windows: potreben je prenos aplikacij, posodobitve sistema Windows in prostor za shranjevanje (xbox.com/pcgamesplan). Sistemske zahteve se razlikujejo glede na igro; lestvice učinkovitosti delovanja z višjimi končnimi sistemi. 

Igranje iger v oblaku (beta): veljajo omejitve pretakanja (npr. trajanje pretakanja in časovne omejitve nedejavnih). Na pretakanje učinkovitosti vplivajo internetna povezava, lokacija uporabnika, naprava in drugi dejavniki. Igranje igre v drugih napravah je lahko omejeno. Pretakane igre imajo lahko omejeno funkcionalnost, na primer:

 • Omejena ločljivost videoposnetkov;

 • Omejeni zvočni izhodi;

 • Omejena shramba za igre (samo shranjevanje v oblaku);

 • omejeni nakupi v igri;

 • omejena funkcionalnost vsebine, ki jo je ustvaril uporabnik;

 • Omejena podpora za spremljevalne aplikacije; in/ali

 • Omejena podpora za dodatno opremo in zunanje naprave.

Pretakanje lahko zahteva združljiv krmilnik (naprodaj posebej).

Minecraft

Minecraft Smi najdja

Do 2 predvajalnika na strežnik

Sedme je naročnina za osebni strežnik za več igralcev, ki se uporablja s podprtimi različicami Minecraft (igra naprodaj posebej) na podprtih platformah, na katerih ste lastnik igre (Minecraft Java Edition in Xbox360 ni podprta). Xbox Live Gold za igranje v konzoli Xbox (naprodaj posebej), potrebujete naročnino. Za ponavljajoče se naročnine po katerem koli promocijskem obdobju se naročnina še naprej bremeni po trenutni običajni ceni (lahko se spremeni) in veljavnih davkih, razen če je preklicana. Prekliči v Microsoftovem računu. Če igrate Minecraft po Game Pass, je realms ločena naročnina. Vsako naročnino boste morali kupiti in preklicati posebej. Če je vaša naročnina nedejavna več kot 18 mesecev, bodo podatki s realms izbrisani iz strežnika. Morda boste morali plačati stroške za internetno storitev. Popustov s realnimi znesek ni mogoče združiti z drugimi ponudbami in jih ni mogoče unovčiti za gotovino; Zahteve, funkcije, spletne storitve ali naročnine, ki se lahko spremenijo in/ali upokojijo. Predmet pogodbe o Microsoftovih storitvah (microsoft.com/msa) in pogodbe o licencah za končne uporabnike s realms (https://www.minecraft.net/realms/terms/). 
(Sproti: Java Edition je ločena naročnina, naprodaj posebej in Minecraft: igra Java Edition)

Minecraft Realms Plus

Do 10 igralcev na strežnik

S realms Plus je naročnina za vsebino in osebni strežnik s realmi, ki se uporablja s podprtimi različicami sistema Minecraft (igra se prodaja posebej) na podprtih platformah, na katerih ste lastnik igre (Minecraft Java Edition in Xbox360 ni podprta); za uporabo vsebine s realmi plus potrebujete aktivno naročnino. Vsebina se sčasoma spreminja in morda ni na voljo v vseh državah. Xbox Live Gold za igranje v konzoli Xbox (naprodaj posebej), potrebujete naročnino. Za ponavljajoče se naročnine po katerem koli promocijskem obdobju se naročnina še naprej bremeni po trenutni običajni ceni (lahko se spremeni) in veljavnih davkih, razen če je preklicana. Prekličite v Microsoftovem računu. Če igrate Minecraft po Game Pass, je realms Plus ločena naročnina. Vsako naročnino boste morali kupiti in preklicati posebej. Če naročnina preneha veljati ali če je element vsebine odstranjen iz kataloga, morate znova aktivirati naročnino ali kupiti vsebino ločeno, če jo želite še naprej uporabljati. Če je vaša naročnina nedejavna več kot 18 mesecev, bodo podatki za senčna polja Plus izbrisani iz strežnika. Morda boste morali plačati stroške za internetno storitev. Snov in popustov ni mogoče združiti z drugimi ponudbami in jih ni mogoče unovčiti za gotovino; Zahteve, funkcije, spletne storitve ali naročnine, ki se lahko spremenijo in/ali upokojijo. Predmet pogodbe o Microsoftovih storitvah (microsoft.com/msa) in pogodbe o licencah za končne uporabnike s realms (https://www.minecraft.net/realms/terms/). 

(Sproti: Java Edition je ločena naročnina, naprodaj posebej in Minecraft: igra Java Edition)

Aplikacije

Aplikacije

10 naprav Windows 10

Kljub zgornjim Splošnim pravilom, lahko aplikacije, ki so na voljo brezplačno, prenesete na naprave, ki niso registrirano z vašim Microsoftovim računom.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Pridružite se razpravi
Vprašajte skupnost
Dobite podporo
Stik z nami

Vam je bila informacija v pomoč?

Kako ste zadovoljni s kakovostjo prevoda?

Kaj je vplivalo na vašo izkušnjo?

Ali imate še kakšne povratne informacije? (Izbirno)

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

×