Upravljanje dodacima u programu Internet Explorer 11


Dodaci su aplikacije koje Internet Explorer koristi za interakciju sa veb sadržajem kao što su video zapisi i igre. Trake sa alatkama i proširenja su takođe tipovi dodataka. Neki uobičajeni dodaci su Adobe Flash, Quicktime i Silverlight.

Internet Explorer je dizajniran tako da vam obezbedi pun doživljaj bez dodataka i on će reprodukovati HTML5 i mnoge Adobe Flash video zapise bez potrebe da instalirate zasebne dodatke.

Dodatke ćete moći da instalirate i koristite samo u programu Internet Explorer za računare. Ako pokušavate da prikažete stranicu koja zahteva dodatke, prikažite je na radnoj površini: brzo prevucite od dna ekrana (ili kliknite desnim tasterom miša) da biste otvorili komande aplikacije, izaberite dugme Alatke stranice  

Dugme „Alatke stranice“
 , a zatim izaberite stavku Prikaži na radnoj površini.


Instaliranje i korišćenje dodataka

Ako vam nedostaje dodatak koji vam je potreban da biste prikazali stranicu, Internet Explorer će vas obavestiti o tome, a od vas će biti zatraženo da instalirate dodatak. Neki dodaci su unapred instalirani od strane drugih aplikacija ili proizvođača računara.

Prikaz instaliranih dodataka

 1. Otvorite Internet Explorer, izaberite dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Upravljaj dodacima.
 2. U okviru stavke Prikaz izaberite stavku Svi dodaci.

Uključivanje dodataka

 1. Otvorite Internet Explorer, izaberite dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Upravljaj dodacima.
 2. U okviru stavke Prikaz izaberite stavku Svi dodaci.
 3. Izaberite dodatak, zatim izaberite stavku Omogući, a onda stavku Zatvori.

Isključivanje i uklanjanje dodataka

Dodaci nekada mogu da dovedu do toga da pregledači rade sporo ili padaju ili mogu da predstavljaju rizik po bezbednost ili kompatibilnost. Možete da isključite određene dodatke da biste povećali brzinu pregledanja ili ako sumnjate da uzrokuju probleme za Internet Explorer. Takođe možete da uklonite sa računara dodatke koje više ne koristite. Preporučuje se da izbrišete dodatke ako sumnjate da dovode do problema u pogledu performansi, kompatibilnosti ili bezbednosti.

Isključivanje dodataka

 1. Otvorite Internet Explorer, izaberite dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Upravljaj dodacima.
 2. U okviru stavke Prikaz, izaberite stavku Svi dodaci, a zatim izaberite dodatak koji želite da isključite.
 3. Izaberite stavku Onemogući, a zatim stavku Zatvori.

Uklanjanje dodataka sa računara


 1. Otvorite Internet Explorer, izaberite dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Upravljaj dodacima.
 2. U okviru stavke Prikaz, izaberite stavku Svi dodaci, a zatim izaberite dodatak koji želite da izbrišete.
 3. Ako dodatak može da se izbriše, videćete opciju Ukloni. Izaberite stavku Ukloni ,a zatim stavku Zatvori.

Rizici od instaliranja dodataka

Iako dodaci mogu da poboljšaju vaš doživljaj pregledanja tako što vam daju pristup odličnom veb sadržaju, neki dodaci mogu da predstavljaju rizik po pitanju bezbednosti, privatnosti ili performansi. Uverite se da dodaci koje instalirate potiču iz pouzdanih izvora.

Unapređeni zaštićeni režim i dodaci

Unapređeni zaštićeni režim pomaže u zaštiti računara i ličnih podataka od malvera i drugih napada. Kada je uključen, dodaci kao što su trake sa alatkama, proširenja i objekti pomoćnika pregledača mogu da budu pokrenuti samo ako su kompatibilni sa unapređenim zaštićenim režimom. Bićete obavešteni ako dodatak nije kompatibilan. Ako morate da pokrenete nekompatibilan dodatak, možete da isključite unapređeni zaštićeni režim u pregledaču na računaru.


Uključivanje odnosno isključivanje unapređenog zaštićenog režima

 1. Otvorite Internet Explorer, izaberite dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 2. Na kartici Više opcija, u okviru stavke Bezbednost, potvrdite izbor u polju Omogući unapređeni zaštićeni režim, a zatim izaberite stavku U redu. Moraćete da ponovo pokrenete računar da bi ova postavka stupila na snagu.

Svojstva

ID članka: 17447 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije