Ažuriranja sadržaja za podršku


Da biste dobijali vesti o najnovijim sadržajima podrške za određeni proizvod, pretplatite se na način putem kog želite da dobijate ispravke.

Izaberite proizvod o kome želite da saznate informacije, a zatim izaberite da li želite da dobijate informacije putem RSS ili Atom feed-a.
Kopirajte URL u željeni čitač. Na primer, ako koristite funkciju RSS u aplikaciji Outlook 2016, kliknite desnim tasterom miša na RSS pretplate, izaberite Dodaj novi RSS feed, nalepite URL, izaberite Dodaj, a zatim i Da.

 

Proizvod
Pretplatite se koristeći