Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

MICROSOFT TEAMS (BESPLATAN) INSIDER PROGRAM

Objavljeno: 5. april 2022.

AKO ŽIVITE U SJEDINJENIM DRŽAVAMA, ODELJAK 15 SADRŽI OBAVEZUJUĆA ARBITRAŽNA ODREDBA I ODUZIMANJE KLASE. TO UTIČE NA VAŠA PRAVA O TOME KAKO DA REŠITE BILO KOJI SPOR SA KORPORACIJOM MICROSOFT. MOLIM TE, PROИITAJ JE.

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Hvala što ste učestvovali u programu Microsoft Teams (besplatan) Insider program ("Program"). Program omogućava Microsoft Teams korisnicima da pristupe određenim preliminarnim tehnologijama i koriste ih u svrhu pružanja povratnih informacija Microsoft. Neke preliminarne tehnologije možda neće biti dostupne na vašoj teritoriji ili na svim platformama.

Pre nego što se prijavite, pažljivo pregledajte sve uslove programa koji kreiraju pravni ugovor između vas i korporacije Microsoft.

Prihvatanje uslova. Ako se prijavite za učešće u programu, vi predstavljate zakonsku starost "većine" u kojoj živite i pristajete na to da vas obavezaju uslovi ovog Ugovora koji su potrebni da biste učestvovali u programu Program.

 1. Učešće u programu. Prijavljujete se da učestvujete u programu sa znanjem da je svrha ovog programa pristupanje, korišćenje i pružanje povratnih informacija u vezi sa eksperimentalnim, preglednim, beta verzijama ili drugim preliminarnim preliminarnim softverom ("softver") koji vam je dostupan, uključujući srodnu dokumentaciju, materijale, ispravke, dodatke i nadogradnje ("Usluge"), u cilju obezbeđivanja Microsoft sa korisnim informacijama o vašem iskustvu sa Program uslugama.

  • Razumete da korišćenje eksperimentalnog i ranog preliminarnog softvera znači da može doći do povremenih padovi i gubitka podataka. Učestvovanjem prijavljujete da je vaša odgovornost da često pravite rezervne kopije podataka i vraćate ih u prethodno stanje u događaju gubitka podataka.

  • Vaše učešće u programu je dobrovoljno i besplatno, ne postoji kompezacija za vaše učešće. Vaše učešće ne kreira pravno partnerstvo, agenciju ili odnos zaposlenja između vas i Microsoft.

  • Vaše učešće u programu ne obavezuje vas Microsoft da vam pruži usluge programa.

  • Pristajete da ne dekompilirate, reverzni inženjer, rastavljate, dešifrujete ili na neki drugi način ne pokušavate da izvedene izvorne kodove bilo kog preliminarnog softvera osim i samo u meri u kojoj je ograničenje na čekanju (a) dozvoljeno primenljivim zakonom; (b) dopušteno uslovima licenciranja koji upravljaju korišćenjem komponenti otvorenog izvora koje mogu biti uključene u softver; ili (c) koji su potrebni za otklanjanje grešaka u bilo kojoj biblioteki licenciranoj u okviru opšte javne licence GNU Lesser koje su uključene u preliminarnu verziju softvera i povezane sa njima.

 2. Program. Program može znatno da se razlikuje od komercijalno objavljenih verzija. Pošto preliminarni softver može da sadrži više grešaka ili netačnosti, trebalo bi da napravite rezervnu kopiju uređaja pre instaliranja softvera.

  • Prerelease i eksperimentalni softver i usluge. Program možda nije uključivao, smanjio ili različitu bezbednost, privatnost, pristupačnost, dostupnost i standarde pouzdanosti u odnosu na komercijalno obezbeđene usluge i softver. Program možemo da promenimo ili prekinemo u bilo kom trenutku bez obaveštenja.

  • Oporavak. Da biste se oporavili, možda ćete morati ponovo da instalirate aplikacije, operativni sistem ili da ponovo osvetlite uređaj. U nekim slučajevima možda nećete moći da se vratite na prethodnu verziju softvera.

  • Automatsko ažuriranje. Slažete se da možemo automatski da preuzmemo ispravke za preliminarne tehnologije i da ćete možda biti obavezni da ažurirate preliminarne tehnologije da biste nastavili sa radom u programu. Pristajete da prihvatite takve ispravke podleže ovim uslovima osim ako drugi uslovi ne prate ispravke. Ako se ne slažete, obustavite upotrebu i deinstalirajte preliminarne tehnologije.

  • Podršku. Ograničeno ili ne može biti obezbeđena podrška za program.

  • Podaci i troškovi interneta. Neki od programa će možda zahtevati vaš uređaj za pristup internetu. Vaš pristup i korišćenje (uključujući troškove) mogu biti podložni uslovima vašeg ugovora o mobilnoj mreži ili dobavljaču internet usluga. Uvek ste odgovorni za (i) razumevanje i usaglašavanje sa uslovima svojih planova i ugovora, kao i (ii) bilo kojih problema na koje protiče korišćenje mreža ili pristupanje mrežama, uključujući javne/otvorene mreže.

 3. Povratne informacije. Program vam pružamo kako biste mogli da nam kažete više o tome šta vam se sviđa, šta vam se ne dopada i koje promene želite da vidite u programu Program. Kada nam pružite komentare, predloge ili druge povratne informacije o programu ("Povratne informacije"), programu Microsoft i njenim partnerima dodeljujete pravo da povratne informacije koriste na bilo koji način i u bilo koju svrhu.

  • Priznajete da Microsoft prikuplja, koristi, skladišti, obrađuje i analizira dijagnostiku, tehničke, izveštaje o greškama, bacanja padova, upotrebu i druge srodne podatke sa uređaja koji koriste softver kao deo ovog programa kako bi Microsoft poboljšali proizvode i usluge. Ako su usluge lokacije omogućene, može se prikupiti i geografska lokacija uređaja i upita za pretragu lokacije u realnom vremenu.

  • Takođe priznajete da druge učesnike programa mogu prikazati povratne informacije.

 4. Prikupljanje podataka. Program može automatski prikupiti i obezbediti podatke za Microsoft što može da sadrži vaše lične informacije. Možemo da delimo i određene podatke prikupljene u vezi sa programom sa trećim licima. Izjava Microsoft privatnosti i ovaj pasus odnose se na podatke prikupljene, korišćene i deljene u vezi sa programom.

 5. Komunikacija sa vama. Microsoft možete koristiti vaše kontakt informacije (i) da biste komunicirali o vašem korišćenju programa i (ii) kako bi vam pružili dodatne informacije o programu i drugim Microsoft proizvodima ili uslugama. Ovaj kontakt može biti putem e-pošte, SMS-a, trenutnih poruka, veb ćaskanja, telefona, korisničkog interfejsa ili na drugi način i može da obuhvata ponude. Uvek možete da odaberete da li želite da primate promotivnu e-poštu, SMS poruke, telefonske pozive i poštansku poštu od Microsoft.

 6. Nije moguće preneti. Softver ili povezanu dokumentaciju ili materijale koje dobijete od programa Microsoft ne smete da prenosite ili delite u sklopu svog učešća u Programu, osim ako Microsoft na drugi način ne pristane ili ne dozvoli zakone u kojima živite (ili ako je preduzeće, gde se nalazi glavno mesto poslovanja) to dozvoljava, čak i ako naš Ugovor to ne dozvoljava.

 7. Odjavljivanje saglasno. Ako se predomislite u vezi sa učešćem u programu, možete u bilo kom trenutku dobrovoljno da se odjavite putem postavki aplikacije Microsoft Teams.

 8. Ukidanje. Microsoft zadržava pravo da ukine pristup bilo kom programu ili bilo kom trenutku, bez obaveštenja, iz bilo kog razloga. Prekid korišćenja programa ili pristupa programu; ili raskidanjem ovog Ugovora ukidate vaše pravo na posedovanje ili korišćenje bilo kog programa i morate izbrisati sve kopije softvera, sadržaja i drugih materijala pruženih u sklopu programa. Odeljci 8, 9, 10, 11, 12 i 14 preživljavaju raskidanje ovog Ugovora.

 9. Dodatni uslovi. Preliminarna upotreba tehnologija podleže i ugovoru o pružanju usluga Microsoft koji obuhvata izjavu o privatnosti. U meri u kojoj postoji neusaglašenost između ugovora Microsoft o pružanju usluga (uključujući izjavu o privatnosti) i ovih uslova, ovi uslovi kontrolišu tokom perioda programa. Upotreba konačne, opšte dostupne usluge Microsoft teams (besplatna) podleže ugovoru Microsoft usluga.

 10. Zadržavanje prava. Microsoft mogu da imaju patente, aplikacije za patente, žigove, autorska prava ili druga prava intelektualne svojine koja pokrivaju temu u programu. Osim ako nije izričito naveden u pisanim ugovorima o licenciranju iz programa Microsoft, nameštanje Programa vam ne daje nikakvu licencu za ove patente, žigove, autorska prava ili druga intelektualna svojine. Microsoft zadržava sva prava koja nisu izričito dodeljena u okviru ovog Ugovora i nijedno drugo pravo se ne dodeljuje u okviru ovog Ugovora implikacijama, iskazom ili na neki drugi način.

 11. Garancije. Microsoft, i našim filijalama, prodavcima, distributerima, prodavcima i partnerima, ne dajete nikakve garancije, izričite ili podrazumevane, garancije ili uslove u pogledu softvera ili vašeg učešća u programu. Razumete da je korišćenje programa na sopstveni rizik i da program obezbeđujemo na osnovu "kakav jeste" "sa svim greškama" i "koliko god je dostupno". Snosite ceo rizik od korišćenja programa. U meri dopuštenoj lokalnom zakonu, izuzimamo sve podrazumevane garancije, uključujući za trgovanje, zadovoljavajući kvalitet, podobnost za određenu namenu, trud rada i neodređenje. Možda imate određena prava prema lokalnom zakonu. Ništa u ovom Ugovoru nije predviđeno da utiče na ta prava, ako se primenjuju.

 12. Љteta. Ako imate bilo kakvu osnovu za oporavak šteta u vezi sa programom, slažete se da je vaš ekskluzivni oporavak od Microsoft ili bilo koje filijale, lokalnih prodavaca, distributera, nezavisnih proizvođača aplikacija i dobavljača usluga, partnera i prodavaca, direktna oštećenja do iznosa koji ste platili za Program (ili do 10,00 USD ako ste Program nabavili bez naplate). Ne možete da oporavite nijednu drugu štetu ili gubitke, uključujući direktne, posledičnu, izgubljenu profit, specijalnu, indirektnu, incidentnu ili kaznenu štetu. Ova ograničenja i izustavljanja primenjuju se čak i ako vam ovaj lek ne nadoknadi u potpunosti gubitke ili neuspehe od suštinske svrhe ili ako smo znali ili je trebalo da znamo da postoji mogućnost štete. U najvećoj meri dopuštenoj zakonom, ova ograničenja i isključenja se odnose na sve ili sve zahteve koji se odnose na Program ili na vaše učešće u Programu.

 13. Novosti sporazumu. S vremena na vreme možemo da promenimo ovaj Ugovor. Objavićemo obaveštenje o promeni na veb lokaciji podrške za program. Korišćenje programa nakon stupanja na snagu promene će biti vaš pristanak na promenjene uslove. Ako se ne slažete sa izmenama, morate prestati da koristite Program. Preporučujemo da posetite veb lokaciju programa bar jednom na svakih 30 dana da biste proverili da li postoje moguće obaveštenje o promenama.

 14. Primenjivi zakon. Zakoni države ili zemlje u kojoj živite (ili ako je preduzeće, gde se nalazi glavno mesto poslovanja) regulišu sve tužbe i sporove u vezi sa Programom, uključujući softver, učešće u ovom Programu i ovaj Ugovor, uključujući kršenje tužbi za ugovor i tužbe prema zakonima o zaštiti potrošača, zakonima o nepravljenoj konkurenciji, podrazumevanim zakonima o garanciji, za nepravedno obogaćivanje i u deliktu, bez obzira na sukob zakonodavnih principa. U Sjedinjenim Državama Savezni arbitražni zakon reguliše sve odredbe koje se tiče arbitraže.

 15. Nesuglasice. Obavezujući odbitak arbitraže i klasne radnje ako živite u (ili ste preduzeće sa glavnim mestom poslovanja u) Sjedinjenim Američkim Državama. Nadamo se da nikada nećemo imati spor, ali ako to uradimo, vi i mi ćemo se složiti da 60 dana pokušamo da ga neformalno rešimo. Ako ne možemo, vi i mi pristajemo na obavezu pojedinačne arbitraže pred Američkom arbitražnom asocijacijom ("AAA") po Saveznom arbitražnom zakonu ("FAA") i ne da tužimo na sudu pred sudijom ili porotom. Umesto toga, neutralni arbitar će odlučiti i odluka arbitratora će biti konačna, osim ograničenog prava pregleda u FAA. Tužbe na nivou razreda, arbitraže na nivou klase, privatne tužbe- državne tužbe i bilo koji drugi postupak gde neko postupa u reprezentativnom kapacitetu nije dozvoljeno. Niti kombinuje pojedinačni postupak bez pristanka svih strana. "Mi", "naše" i "nas" uključuju Microsoft i njene podstake.

  1. Pokriveni sporovi – sve osim IP adrese. Termin "spor" je љirok koliko moћe biti. On uključuje sve tužbe ili kontroverze između vas i nas u vezi sa ovim Ugovorom, softverom, oglašavanju, marketingom ili komunikacijom, bilo kojim ponuđenim ili prodatim uslugama ili učešćem u Programu, pod bilo kojim pravnom teorijom uključujući ugovor, garanciju, delikates, statut ili propis, osim sporova koji se odnose na sprovođenje ili valjanost vašeg, vasih licencatora, nasih ili naših licencerskih prava intelektualne svojine.

   1. Prvo slanje obaveštenja o sporu. Ako imate spor, a naši predstavnici korisničke službe ne mogu da ga reše, pošaljite obaveštenje o sporu od strane sad-akata korporaciji Microsoft, ATTN: CELA Arbitration, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, U.S.A. Recite nam svoje ime, adresu, kako da vas kontaktiramo, u čemu je problem i šta želite. Obrazac je dostupan ovde. Uradićemo isto ako imamo spor sa vama. Nakon 60 dana, vi ili mi možemo da pokrenemo arbitražu ako spor ne bude razrešen.

   2. Opcija suda za mala potražinja. Umesto slanja Obaveštenja o sporu, možete da nas tužite na sudu za niska potraživanja ako ispunjavate zahteve suda u okrugu prebivališta (ili ako preduzeće, glavno mesto za poslovanje) ili okrug King, Vašington, SAD.

  2. Postupak arbitraže. AAA će sprovedi bilo koju arbitražu prema pravilima komercijalne arbitraže (ili ako ste pojedinac i koristiti Programske usluge (uključujući softver) za ličnu ili kućnu upotrebu, odnosno ako je vrednost spora 75.000 USD ili manje bez obzira da li ste pojedinac ili na koji način koristite usluge ili softver, pravila potrošačke arbitraže). Više informacija potražite u članku adr.org ili pozovite 1-800-778-7879. Da biste pokrenuli arbitražu, prosledite obrazac dostupan ovde AAA i pošaljite nam kopiju. U sporu koji uključuje 25.000 USD ili manje, svako saslušanje će biti telefonski, osim ako arbitrator ne pronađe dobar razlog da umesto toga sasluša ličnog lica. Svako saslušanje koje se lično pojaviće se u vašem okrugu prebivališta (ili, ako je to preduzeće, glavno mesto preduzeća) ili okrugu King, Vašington. Vi birate. Arbitar može da vam nadeli istu štetu pojedinačno kao i sud. Arbitrator može da dodeli deklaraciju ili povrede samo vama pojedinačno kako bi zadovoljio vaše pojedinačne zahteve. Prema AAA pravilima, arbitar pravi nad njegovom ili sopstvenom nadležnošću, uključujući arbitražu bilo kog zahteva. Međutim, sud ima isključivo ovlašćenje da zabranu nametne na osnovu arbitraže na nivou klase ili reprezentativni kapacitet.

  3. Arbitražne takse i Plaćanja.

   1. Sporovi koji uključuju 75.000 USD ili manje. Odmah ćemo vam nadoknadio troškove podnošenje prijava i platiti naknade i troškove AAA i arbitratora. Ako odbijete našu poslednju pisanu ponudu poravnanja koja je napravljena pre nego što je arbitar postavljen, vaš spor ide sve do odluke arbitratora (koja se zove "nagrada"), a arbitar vam dodeljuje više od ove poslednje pismene ponude, mi ćemo: (1) platiti veću nagradu ili 1000 USD; (2) platite razumne advokate takse, ako ih ima; i (3) nadoknade sve troškove (uključujući naknade za svedoke i troškove stručnjaka) koje vaš advokat razumno naplati za ispitivanje, pripremanje i podnošenje zahteva u arbitraži.

   2. Sporovi koji uključuju više od 75.000 USD. AAA pravila regulišu plaćanje naknada za arhiviranje i naknade i troškove AAA i arbitratora.

  4. Datoteka se mora izvršiti u roku od godinu dana. Vi i mi moramo da pokrenemo tužbu na sudu za niska potraživanja ili arbitražu bilo kojih zahteva ili sporova (osim sporova sa intelektualnom svojinom – pogledajte odeljak 14.1) u roku od godinu dana od kada se prvi put može prijaviti. U suprotnom, trajno je zamućeno.

  5. Odbacuje buduće promene arbitraže. Možete da odbijete sve promene koje napravimo u odeljku 14 (osim promena adrese) tako što ćete nam poslati obaveštenje u roku od 30 dana od promene od strane pošte SAD na adresu u odeljku 14.1. Ako to uradite, primeniće se najnovija verzija odeljka 14 pre odbijene promene.

  6. Ozbiljnost. Ako je bilo koji deo odeljka 15 (Sporovi. Povezivanje arbitraže i oduzimanje radnje klase) je nevažeće ili nesprovodivo, ostatak će ostati na snazi (uz nagradu za arbitražu izdatu pre početka bilo kog sudskog postupka), osim što ako bi pronalaženje delimične nezakonitosti ili nesprovodljivosti omogućilo celu arbitražu ili reprezentativni odeljak, odeljak 15 neće biti nametnut u potpunosti.

  7. Neusaglašenost sa AAA pravilima. Ovaj Ugovor reguliše u meri u kojoj je neusaglašen sa Pravilima o komercijalnoj arbitražnoj arbitražnoj primeni AAA ili Pravilima arbitraže potrošača.

Obratite nam se

Za dodatnu pomoć, obratite se podršci ili postavite pitanje u Microsoft Teams zajednici.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×