Sadržaj
×

Datum izdanja:

24.5.2018.

Verzija:

14.0.3026.27

Rezime

Ovaj članak opisuje paket kumulativnih ispravki 7 (CU7) za SQL Server 2017. Ova ispravka sadrži 28 ispravki koje su izdate nakon izdavanja kumulativne ispravke 6 verzije SQL Server 2017 i ažurira komponente u sledećim izdanjima.

 • SQL Server - Verzija proizvoda: 14.0.3026.27, verzija datoteke: 2017.140.3026.27

 • Analysis Services – Verzija proizvoda: 14.0.223.1, verzija datoteke: 2017.140.223.1

Poznati problemi sa ovom ispravkom

Nema poznatih problema sa ovom kumulativnom ispravkom.

Poboljšanja i ispravke uključene u ovu kumulativnu ispravku

Dostupna je radna Excel koja sadrži listu rezimea izdanja, zajedno sa trenutnim životnim ciklusom podrške. Datoteka Excel sadrži i detaljne liste popravki za SQL Server 2019 i SQL Server 2017. Kliknite da biste odmah preuzeli ovu Excel datoteku.

Napomena: Na pojedinačne stavke u sledećoj tabeli može se upućiati direktno putem obeleživača. Ako kliknete na ID reference greške u tabeli, primetićete da se oznaka obeleživača dodaje u URL koristeći ovaj format #bkmk_NNNNNNNN. Zatim možete da delite ovaj URL sa drugima tako da mogu direktno da pređite na željenu ispravku u tabeli.

Referenca greške

Broj članka baze znanja

Opis

Oblast "Popravka"

Platforme

11701171">11701171

2932559

ISPRAVKA: Ukupne vrednosti nisu u redu kada filtrirate stavku izvedene tabele i uklonite filter u SSAS-u

Analysis Services

Windows

11701194">11701194

4090032

ISPRAVKA: Memorija se iscrpljuje kada pokrenete Power BI izveštaj koji izvršava DAX upit u SSAS 2016 i 2017 višedimenzionalnom režimu

Analysis Services

Windows

11751257">11751257

4096258

ISPRAVKA: Dolazi do neočekivanog izuzetka i SSAS pada kada pokrenete određenu DAX funkciju u programu SQL Server 2017

Analysis Services

Windows

11919582">11919582

4090004

Poboljšanje: konfigurisanje SESSION_TIMEOUT za repliku distribuirane grupe dostupnosti u verzijama SQL Server 2016 i 2017

Visoka dostupnost

Windows

11919583">11919583

4099919

Transparent Data Encryption added for Log Shipping in SQL Server 2016 and 2017

Visoka dostupnost

Windows

11708399">11708399

4135045

ISPRAVKA: DROP_ASYMMETRIC_KEY uzrokuje pad instance SQL Server ako se vrati sa okidača

SQL mašinu

Sve

11953218">11953218

4212960

ISPRAVKA: SQL Server neće početi kada pokrenete SQL Server 2017 Linux kontejner na dockeru za Windows

SQL mašinu

Linux

11701193">11701193

4074862

ISPRAVKA: Neočekivana greška prilikom kreiranja podkupa u programima SQL Server 2016 i 2017 Analysis Services (višedimenzionalni model)

Analysis Services

Windows

11701196">11701196

4083949

ISPRAVKA: SSAS može da padne kada pokrenete DAX upit pomoću korisnika koji nije administrator Windows u verzijama SQL Server 2016 i 2017

Analysis Services

Windows

11701201">11701201

4086136

ISPRAVKA: SSAS prestaje da se odaziva kada pokrenete MDX upit u programima SQL Server 2016 i 2017 Analysis Services (višedimenzionalni model)

Analysis Services

Windows

11701140">11701140

4086173

ISPRAVKA: Do kršenja pravila pristupa dolazi prilikom izvršavanja DAX upita na tabelarnom modelu u SQL Server Analysis Services

Analysis Services

Windows

11701208">11701208

4089623

ISPRAVKA: Nema dovoljno memorije, a upit ne uspeva kada pokrenete MDX upit sa opcijom KOJA NIJE PRAZNA u SSAS-u

Analysis Services

Windows

11578523">11578523

4089718

Poboljšanje: Problem sa performansama prilikom nadogradnje MDS-SQL Server 2012 na 2016

Usluge kvaliteta podataka (DQS)

Windows

11701179">11701179

4093226

ISPRAVKA: Greška "DirectQuery se ne može koristiti sa ovim izvorom podataka" prilikom pregledanja modela direktnog upita u SQL Server

Analysis Services

Windows

11814297">11814297

4099472

PFS page round robin algorithm improvement in SQL Server 2016

SQL mašinu

Windows

11870176">11870176

4136912

Višestruka VDI rezervna kopija uređaja može da se drži na Linux-u

SQL mašinu

Linux

11634330">11634330

4092554

ISPRAVKA: Greška "Nije moguće koristiti SAVE TRANSACTION u okviru distribuirane transakcije" kada izvršite uskladištenu proceduru u SQL Server

SQL mašinu

Windows

11922305">11922305

4157948

ISPRAVKA: Do greške prekoračenja plutajuće tačke dolazi kada izvršite ugnežđeni izvorno kompajlirani modul koji koristi funkcije EXP u SQL Server

In-Memory OLTP

Sve

11642085">11642085

4098732

ISPRAVKA: Do greške u izračunavanju dolazi kada se zaštićena mera upita u SSAS 2017

Analysis Services

Windows

11923799">11923799

4230306

ISPRAVKA: Vraćanje TDE komprimovane rezervne kopije u prethodno stanje nije uspelo kada se koristi VDI klijent

SQL mašinu

Sve

11823305">11823305

4101502

ISPRAVKA: Pravljenje rezervne kopije baze podataka sa omogućenom TDE datotekom uz komprimovanje dovodi do oštećenja baze podataka SQL Server 2016

SQL mašinu

Sve

11971856">11971856

4230516

ISPRAVKA: Dolazi do otkazivanja potvrde memorije i server ne može da uspostavi nove veze u SQL Server

SQL mašinu

Windows

11952929">11952929

4163087

ISPRAVKA: Performanse su spore za uvek u usluzi AG kada u programu SQL Server

SQL mašinu

Sve

11951171">11951171

4230465

ISPRAVKA: Do neočekivane greške veze komunikacije dolazi prilikom korišćenja polja datetime2 za pristup bazi podataka SQL Server 2017.

SQL mašinu

Sve

11974640">11974640

4230542

ISPRAVKA: Pejsmejker podiže lokalnu repliku na primarni možda neće uspeti kada koristite AlwaysOn AG u sistemu SQL Server 2017

Visoka dostupnost

Linux

11974802">11974802

4293576

ISPRAVKA: Greška "Neispoštanje" kada pokušate da oporavite In-Memory podataka u programu SQL Server

In-Memory OLTP

Sve

11853504">11853504

4134601

ISPRAVKA: Greška "Nije moguće učitati datoteku ili sklop "Microsoft.AnalysisServices.AdomdClientUI" kada se u programu SQL Server

Analysis Services

Windows

11967438">11967438

4230730

ISPRAVKA: Stanje zakrpa se javlja kada ponovo napravite ili izvršite komandu objedinjavanja u programu SQL Server

SQL mašinu

Windows

Kako da nabavite ili preuzmete ovaj ili najnoviji paket kumulativnih ispravki

Sledeća ispravka je dostupna na lokaciji Microsoft Download Center:

Ikona preuzimanja odmah preuzmite najnoviji paket kumulativnih ispravki za SQL Server 2017.

Ako se stranica za preuzimanje ne pojavi, obratite se Microsoft korisničkoj službi i podršci da biste dobili paket kumulativnih ispravki.

Napomena: Kada buduće kumulativne ispravke budu objavljene za SQL Server 2017, ovaj i svi prethodni kumulativni uslovi mogu da se preuzmu iz Microsoft Update kataloga. Međutim, preporučujemo da uvek instalirate najnoviju kumulativnu ispravku koja je dostupna.

Sledeća ispravka je dostupna iz Microsoft Update kataloga:

Ikona preuzimanja odmah preuzmite paket kumulativnih ispravki za SQL Server 2017 CU 7

Da biste ažurirali Linux na najnoviji CU, prvo morate da imate konfigurisano spremište kumulativne ispravke. Zatim ažurirajte pakete SQL Server koristeći odgovarajuću komandu za ažuriranje specifičnu za platformu.

Uputstva za instalaciju i direktne veze ka preuzimanju CU paketa potražite u napomenama uz izdanje.

Informacije o datoteci

Preuzimanje možete da proverite tako što ćete računati heš datoteke SQLServer2017-KB4229789-x64.exe putem sledeće komande:

certutil -hashfile SQLServer2017-KB4229789-x64.exe SHA256

Ime datoteke

SHA256 heš

SQLServer2017-KB4229789-x64.exe

8D533957A7B7167DB6A4B837556CCB8D1A3CE8DD290F05CA2D1D3C182B5AB12C

Engleska verzija ovog paketa ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji su navedeni u sledećoj tabeli. Datumi i vremena za ove datoteke navedeni su u koordinisanom univerzalnom vremenu (UTC). Kada prikažete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste pronašli razliku između UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u stavci Datum i vreme u Kontrolna tabla.

verzije zasnovane na x64 procesorima

SQL Server 2017 Analysis Services

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforme

Asplatformhost.dll

2017.140.213.1

266400

24-apr-2018

21:54

x64

Microsoft.analysisservices.minterop.dll

14.0.213.1

741536

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.analysisservices.server.core.dll

14.0.213.1

1380512

24-apr-2018

21:54

x86

Microsoft.analysisservices.server.tabular.dll

14.0.213.1

984224

24-apr-2018

21:54

x86

Microsoft.analysisservices.server.tabular.json.dll

14.0.213.1

521376

24-apr-2018

21:54

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.6.0.6787

239328

24-apr-2018

21:15

x86

Microsoft.data.mashup.dll

2.49.4831.201

174816

24-apr-2018

22:09

x86

Microsoft.data.mashup.oledb.dll

2.49.4831.201

36576

24-apr-2018

22:09

x86

Microsoft.data.mashup.preview.dll

2.49.4831.201

48864

24-apr-2018

22:09

x86

Microsoft.data.mashup.providercommon.dll

2.49.4831.201

105184

24-apr-2018

22:09

x86

Microsoft.hostintegration.connectors.dll

2.49.4831.201

5167328

24-apr-2018

22:09

x86

Microsoft.mashup.container.exe

2.49.4831.201

26336

24-apr-2018

22:09

x64

Microsoft.mashup.container.netfx40.exe

2.49.4831.201

26848

24-apr-2018

22:09

x64

Microsoft.mashup.container.netfx45.exe

2.49.4831.201

26848

24-apr-2018

22:09

x64

Microsoft.mashup.eventsource.dll

2.49.4831.201

159456

24-apr-2018

22:09

x86

Microsoft.mashup.oauth.dll

2.49.4831.201

82656

24-apr-2018

22:09

x86

Microsoft.mashup.oledbprovider.dll

2.49.4831.201

67296

24-apr-2018

22:09

x86

Microsoft.mashup.shims.dll

2.49.4831.201

25824

24-apr-2018

22:09

x86

Microsoft.mashup.storage.xmlserializers.dll

1.0.0.0

151264

24-apr-2018

22:09

x86

Microsoft.mashupengine.dll

2.49.4831.201

13032160

24-apr-2018

22:09

x86

Microsoft.powerbi.adomdclient.dll

14.0.1.484

1044672

24-apr-2018

21:54

x86

Msmdctr.dll

2017.140.213.1

40096

24-apr-2018

21:54

x64

Msmdlocal.dll

2017.140.213.1

60711584

24-apr-2018

21:55

x64

Msmdlocal.dll

2017.140.213.1

40382624

24-apr-2018

22:08

x86

Msmdpump.dll

2017.140.213.1

9334432

24-apr-2018

21:55

x64

Msmdredir.dll

2017.140.213.1

7092384

24-apr-2018

22:07

x86

Msmdsrv.exe

2017.140.213.1

60613792

24-apr-2018

21:55

x64

Msmgdsrv.dll

2017.140.213.1

9004704

24-apr-2018

21:55

x64

Msmgdsrv.dll

2017.140.213.1

7310496

24-apr-2018

22:07

x86

Msolap.dll

2017.140.213.1

10258592

24-apr-2018

21:55

x64

Msolap.dll

2017.140.213.1

7777440

24-apr-2018

22:07

x86

Msolui.dll

2017.140.213.1

310944

24-apr-2018

21:54

x64

Msolui.dll

2017.140.213.1

287392

24-apr-2018

22:07

x86

Powerbiextensions.dll

2.49.4831.201

5316832

24-apr-2018

22:09

x64

Sql_as_keyfile.dll

2017.140.3026.27

100520

10-maj 2018.

21:51

x64

Sqlboot.dll

2017.140.3026.27

196256

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlceip.exe

14.0.3026.27

253096

11-maj 2018.

00:06

x86

Sqldumper.exe

2017.140.3026.27

140968

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqldumper.exe

2017.140.3026.27

119464

10-maj 2018.

19:58

x86

Tmapi.dll

2017.140.213.1

5822624

24-apr-2018

21:55

x64

Tmcachemgr.dll

2017.140.213.1

4164768

24-apr-2018

21:54

x64

Tmpersistence.dll

2017.140.213.1

1132192

24-apr-2018

21:54

x64

Tmtransactions.dll

2017.140.213.1

1640096

24-apr-2018

21:55

x64

Xe.dll

2017.140.3026.27

673440

10-maj 2018.

19:57

x64

Xmlrw.dll

2017.140.3026.27

305320

10-maj 2018.

19:57

x64

Xmlrw.dll

2017.140.3026.27

257704

10-maj 2018.

22:27

x86

Xmlrwbin.dll

2017.140.3026.27

224424

10-maj 2018.

19:57

x64

Xmlrwbin.dll

2017.140.3026.27

189608

10-maj 2018.

22:20

x86

Xmsrv.dll

2017.140.213.1

25375392

24-apr-2018

21:55

x64

Xmsrv.dll

2017.140.213.1

33350304

24-apr-2018

22:07

x86

SQL Server 2017 Database Services Common Core

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforme

Batchparser.dll

2017.140.3026.27

180904

10-maj 2018.

19:57

x64

Batchparser.dll

2017.140.3026.27

160424

10-maj 2018.

19:58

x86

Instapi140.dll

2017.140.3026.27

70312

10-maj 2018.

19:57

x64

Instapi140.dll

2017.140.3026.27

61088

10-maj 2018.

19:58

x86

Isacctchange.dll

2017.140.3026.27

30888

10-maj 2018.

20:50

x64

Isacctchange.dll

2017.140.3026.27

29352

10-maj 2018.

23:52

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

14.0.213.1

1088672

24-apr-2018

21:54

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

14.0.213.1

1088672

24-apr-2018

22:07

x86

Microsoft.analysisservices.core.dll

14.0.213.1

1381536

24-apr-2018

22:07

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

14.0.213.1

741536

24-apr-2018

21:54

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

14.0.213.1

741536

24-apr-2018

22:07

x86

Microsoft.sqlserver.edition.dll

14.0.3026.27

37024

10-maj 2018.

19:58

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.v4x.dll

2017.140.3026.27

82080

10-maj 2018.

19:57

x64

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.v4x.dll

2017.140.3026.27

78504

10-maj 2018.

19:58

x86

Msasxpress.dll

2017.140.213.1

36000

24-apr-2018

21:54

x64

Msasxpress.dll

2017.140.213.1

31904

24-apr-2018

22:07

x86

Pbsvcacctsync.dll

2017.140.3026.27

82088

10-maj 2018.

19:57

x64

Pbsvcacctsync.dll

2017.140.3026.27

67752

10-maj 2018.

23:52

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2017.140.3026.27

100520

10-maj 2018.

21:51

x64

Sqldumper.exe

2017.140.3026.27

140968

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqldumper.exe

2017.140.3026.27

119464

10-maj 2018.

19:58

x86

Sqlftacct.dll

2017.140.3026.27

54440

10-maj 2018.

20:10

x86

Sqlftacct.dll

2017.140.3026.27

62112

10-maj 2018.

20:28

x64

Sqlmanager.dll

2017.140.17218.0

602848

24-apr-2018

22:07

x86

Sqlmanager.dll

2017.140.17218.0

734952

24-apr-2018

22:12

x64

Sqlmgmprovider.dll

2017.140.3026.27

372392

10-maj 2018.

20:20

x86

Sqlmgmprovider.dll

2017.140.3026.27

415912

10-maj 2018.

20:28

x64

Sqlsecacctchg.dll

2017.140.3026.27

37544

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlsecacctchg.dll

2017.140.3026.27

34976

10-maj 2018.

20:20

x86

Sqlsvcsync.dll

2017.140.3026.27

356000

10-maj 2018.

20:43

x64

Sqlsvcsync.dll

2017.140.3026.27

273064

10-maj 2018.

23:43

x86

Sqltdiagn.dll

2017.140.3026.27

67752

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqltdiagn.dll

2017.140.3026.27

60584

10-maj 2018.

19:58

x86

Svrenumapi140.dll

2017.140.3026.27

1173152

10-maj 2018.

19:57

x64

Svrenumapi140.dll

2017.140.3026.27

893600

10-maj 2018.

19:58

x86

SQL Server 2017 sql_dreplay_client

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforme

Dreplayclient.exe

2017.140.3026.27

120992

10-maj 2018.

20:43

x86

Dreplaycommon.dll

2017.140.3026.27

698024

10-maj 2018.

19:58

x86

Dreplayserverps.dll

2017.140.3026.27

32936

10-maj 2018.

19:58

x86

Dreplayutil.dll

2017.140.3026.27

309920

10-maj 2018.

20:10

x86

Instapi140.dll

2017.140.3026.27

70312

10-maj 2018.

19:57

x64

Sql_dreplay_client_keyfile.dll

2017.140.3026.27

100520

10-maj 2018.

21:51

x64

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3026.27

29344

10-maj 2018.

19:58

x86

SQL Server 2017 sql_dreplay_controller

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforme

Dreplaycommon.dll

2017.140.3026.27

698024

10-maj 2018.

19:58

x86

Dreplaycontroller.exe

2017.140.3026.27

350376

10-maj 2018.

20:50

x86

Dreplayprocess.dll

2017.140.3026.27

171680

10-maj 2018.

20:10

x86

Dreplayserverps.dll

2017.140.3026.27

32936

10-maj 2018.

19:58

x86

Instapi140.dll

2017.140.3026.27

70312

10-maj 2018.

19:57

x64

Sql_dreplay_controller_keyfile.dll

2017.140.3026.27

100520

10-maj 2018.

21:51

x64

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3026.27

29344

10-maj 2018.

19:58

x86

SQL Server osnovna instanca usluga baze podataka sistema 2017

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforme

Batchparser.dll

2017.140.3026.27

180904

10-maj 2018.

19:57

x64

C1.dll

18.10.40116.18

909312

24-apr-2018

20:35

x64

C2.dll

18.10.40116.18

5325312

24-apr-2018

20:35

x64

Cl.exe

18.10.40116.18

176128

24-apr-2018

20:35

x64

Databasemailprotocols.dll

14.0.17178.0

48352

24-apr-2018

22:11

x86

Datacollectorcontroller.dll

2017.140.3026.27

225952

10-maj 2018.

20:19

x64

Dcexec.exe

2017.140.3026.27

74408

10-maj 2018.

20:19

x64

Fssres.dll

2017.140.3026.27

89256

10-maj 2018.

20:28

x64

Hadrres.dll

2017.140.3026.27

187560

10-maj 2018.

20:43

x64

Hkcompile.dll

2017.140.3026.27

1423008

10-maj 2018.

19:57

x64

Hkengine.dll

2017.140.3026.27

5858984

10-maj 2018.

20:04

x64

Hkruntime.dll

2017.140.3026.27

161960

10-maj 2018.

20:19

x64

Link.exe

12.10.40116.18

1001472

24-apr-2018

20:35

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.xmla.dll

14.0.213.1

741024

24-apr-2018

21:54

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.6.0.6787

239328

24-apr-2018

21:15

x86

Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll

14.0.3026.27

237224

11-maj 2018.

00:22

x86

Microsoft.sqlautoadmin.sqlautoadmin.dll

14.0.3026.27

79520

11-maj 2018.

00:15

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2017.140.3026.27

71336

10-maj 2018.

19:57

x64

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2017.140.3026.27

65192

10-maj 2018.

23:43

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3026.27

152232

11-maj 2018.

00:06

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3026.27

159400

10-maj 2018.

23:51

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2017.140.3026.27

304296

10-maj 2018.

23:59

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll

2017.140.3026.27

74920

11-maj 2018.

00:15

x64

Msobj120.dll

12.10.40116.18

113664

24-apr-2018

20:35

x64

Mspdb120.dll

12.10.40116.18

543232

24-apr-2018

20:35

x64

Mspdbcore.dll

12.10.40116.18

543232

24-apr-2018

20:35

x64

Msvcp120.dll

12.10.40116.18

645120

24-apr-2018

20:35

x64

Msvcr120.dll

12.10.40116.18

948736

24-apr-2018

20:35

x64

Odsole70.dll

2017.140.3026.27

92832

10-maj 2018.

20:19

x64

Opends60.dll

2017.140.3026.27

32928

10-maj 2018.

19:57

x64

Qds.dll

2017.140.3026.27

1168040

11-maj 2018.

01:43

x64

Rsfxft.dll

2017.140.3026.27

34464

10-maj 2018.

20:27

x64

Secforwarder.dll

2017.140.3026.27

37536

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqagtres.dll

2017.140.3026.27

74408

10-maj 2018.

20:04

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2017.140.3026.27

100520

10-maj 2018.

21:51

x64

Sqlaamss.dll

2017.140.3026.27

90280

11-maj 2018.

00:22

x64

Sqlaccess.dll

2017.140.3026.27

474784

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlagent.exe

2017.140.3026.27

581288

10-maj 2018.

23:51

x64

Sqlagentctr140.dll

2017.140.3026.27

61096

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlagentctr140.dll

2017.140.3026.27

52904

10-maj 2018.

20:10

x86

Sqlagentlog.dll

2017.140.3026.27

32928

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlagentmail.dll

2017.140.3026.27

53928

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlboot.dll

2017.140.3026.27

196256

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlceip.exe

14.0.3026.27

253096

11-maj 2018.

00:06

x86

Sqlcmdss.dll

2017.140.3026.27

72360

10-maj 2018.

20:43

x64

Sqlctr140.dll

2017.140.3026.27

129192

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlctr140.dll

2017.140.3026.27

111776

10-maj 2018.

20:20

x86

Sqldk.dll

2017.140.3026.27

2793128

11-maj 2018.

01:17

x64

Sqldtsss.dll

2017.140.3026.27

107168

10-maj 2018.

23:25

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

3781792

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

2034856

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

3817640

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

1496744

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

3210920

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

3288224

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

3363488

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

3911328

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

3477664

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

3293352

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

3335328

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

3398824

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

3774632

10-maj 2018.

19:58

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

3914408

10-maj 2018.

19:58

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

2088096

10-maj 2018.

19:58

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

1444008

10-maj 2018.

19:58

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

3630760

10-maj 2018.

19:58

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

4020384

10-maj 2018.

19:58

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

3593888

10-maj 2018.

19:58

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

3671712

10-maj 2018.

19:58

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

3781280

10-maj 2018.

19:58

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

3585192

10-maj 2018.

19:58

x64

Sqliosim.com

2017.140.3026.27

313504

10-maj 2018.

20:10

x64

Sqliosim.exe

2017.140.3026.27

3019936

10-maj 2018.

22:13

x64

Sqllang.dll

2017.140.3026.27

41226920

11-maj 2018.

01:53

x64

Sqlmin.dll

2017.140.3026.27

40276136

11-maj 2018.

01:44

x64

Sqlolapss.dll

2017.140.3026.27

107688

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlos.dll

2017.140.3026.27

26272

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlpowershellss.dll

2017.140.3026.27

67744

10-maj 2018.

20:19

x64

Sqlrepss.dll

2017.140.3026.27

64160

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlresld.dll

2017.140.3026.27

30888

10-maj 2018.

20:10

x64

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3026.27

32416

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlscm.dll

2017.140.3026.27

70816

10-maj 2018.

23:43

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2017.140.3026.27

27808

10-maj 2018.

21:10

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2017.140.3026.27

5872808

10-maj 2018.

19:22

x64

Sqlserverspatial140.dll

2017.140.3026.27

732832

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlservr.exe

2017.140.3026.27

487080

11-maj 2018.

01:24

x64

Sqlsvc.dll

2017.140.3026.27

161448

10-maj 2018.

23:51

x64

Sqltses.dll

2017.140.3026.27

9537192

11-maj 2018.

01:24

x64

Sqsrvres.dll

2017.140.3026.27

260264

10-maj 2018.

20:56

x64

Svl.dll

2017.140.3026.27

154280

10-maj 2018.

20:10

x64

Xe.dll

2017.140.3026.27

673440

10-maj 2018.

19:57

x64

Xmlrw.dll

2017.140.3026.27

305320

10-maj 2018.

19:57

x64

Xmlrwbin.dll

2017.140.3026.27

224424

10-maj 2018.

19:57

x64

Xpadsi.exe

2017.140.3026.27

89760

10-maj 2018.

19:57

x64

Xplog70.dll

2017.140.3026.27

75944

10-maj 2018.

20:19

x64

Xpqueue.dll

2017.140.3026.27

74912

10-maj 2018.

19:57

x64

Xprepl.dll

2017.140.3026.27

101536

10-maj 2018.

20:19

x64

Xpsqlbot.dll

2017.140.3026.27

32416

10-maj 2018.

19:57

x64

Xpstar.dll

2017.140.3026.27

438440

10-maj 2018.

23:51

x64

SQL Server 2017 baze podataka – osnovno deljeno

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforme

Batchparser.dll

2017.140.3026.27

180904

10-maj 2018.

19:57

x64

Batchparser.dll

2017.140.3026.27

160424

10-maj 2018.

19:58

x86

Bcp.exe

2017.140.3026.27

119968

10-maj 2018.

19:57

x64

Commanddest.dll

2017.140.3026.27

245928

10-maj 2018.

20:04

x64

Datacollectorenumerators.dll

2017.140.3026.27

116384

10-maj 2018.

19:57

x64

Datacollectortasks.dll

2017.140.3026.27

187560

10-maj 2018.

19:57

x64

Distrib.exe

2017.140.3026.27

202408

10-maj 2018.

19:57

x64

Dteparse.dll

2017.140.3026.27

111272

10-maj 2018.

20:04

x64

Dteparsemgd.dll

2017.140.3026.27

89256

10-maj 2018.

19:57

x64

Dtepkg.dll

2017.140.3026.27

137896

10-maj 2018.

20:19

x64

Dtexec.exe

2017.140.3026.27

73888

10-maj 2018.

20:56

x64

Dts.dll

2017.140.3026.27

2998952

10-maj 2018.

20:04

x64

Dtscomexpreval.dll

2017.140.3026.27

475304

10-maj 2018.

20:04

x64

Dtsconn.dll

2017.140.3026.27

497312

10-maj 2018.

20:04

x64

Dtshost.exe

2017.140.3026.27

104104

10-maj 2018.

20:04

x64

Dtslog.dll

2017.140.3026.27

120480

10-maj 2018.

20:04

x64

Dtsmsg140.dll

2017.140.3026.27

545448

10-maj 2018.

19:57

x64

Dtspipeline.dll

2017.140.3026.27

1266336

10-maj 2018.

20:04

x64

Dtspipelineperf140.dll

2017.140.3026.27

48288

10-maj 2018.

20:27

x64

Dtuparse.dll

2017.140.3026.27

89248

10-maj 2018.

19:57

x64

Dtutil.exe

2017.140.3026.27

147104

10-maj 2018.

20:04

x64

Exceldest.dll

2017.140.3026.27

260768

10-maj 2018.

20:10

x64

Excelsrc.dll

2017.140.3026.27

282784

10-maj 2018.

20:04

x64

Execpackagetask.dll

2017.140.3026.27

168104

10-maj 2018.

19:57

x64

Flatfiledest.dll

2017.140.3026.27

384168

10-maj 2018.

19:57

x64

Flatfilesrc.dll

2017.140.3026.27

396448

10-maj 2018.

20:04

x64

Foreachfileenumerator.dll

2017.140.3026.27

96416

10-maj 2018.

19:57

x64

Hkengperfctrs.dll

2017.140.3026.27

59560

10-maj 2018.

20:10

x64

Logread.exe

2017.140.3026.27

635048

10-maj 2018.

20:10

x64

Mergetxt.dll

2017.140.3026.27

63136

10-maj 2018.

19:57

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

14.0.213.1

1381536

24-apr-2018

21:54

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

13.1.1.0

171208

24-apr-2018

22:08

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll

14.0.3026.27

89768

10-maj 2018.

21:58

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2017.140.3026.27

1662632

10-maj 2018.

20:10

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3026.27

152232

11-maj 2018.

00:06

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3026.27

159400

10-maj 2018.

23:51

x64

Msdtssrvrutil.dll

2017.140.3026.27

103080

10-maj 2018.

20:04

x64

Msgprox.dll

2017.140.3026.27

270504

10-maj 2018.

20:28

x64

Msxmlsql.dll

2017.140.3026.27

1448096

10-maj 2018.

19:57

x64

Oledbdest.dll

2017.140.3026.27

261288

10-maj 2018.

20:10

x64

Oledbsrc.dll

2017.140.3026.27

288936

10-maj 2018.

19:57

x64

Osql.exe

2017.140.3026.27

75424

10-maj 2018.

19:57

x64

Qrdrsvc.exe

2017.140.3026.27

473768

10-maj 2018.

19:57

x64

Rawdest.dll

2017.140.3026.27

206504

10-maj 2018.

20:19

x64

Rawsource.dll

2017.140.3026.27

194216

10-maj 2018.

20:04

x64

Rdistcom.dll

2017.140.3026.27

856224

10-maj 2018.

19:57

x64

Recordsetdest.dll

2017.140.3026.27

184480

10-maj 2018.

20:04

x64

Replagnt.dll

2017.140.3026.27

30888

10-maj 2018.

20:10

x64

Repldp.dll

2017.140.3026.27

290464

10-maj 2018.

19:57

x64

Replerrx.dll

2017.140.3026.27

154272

10-maj 2018.

19:57

x64

Replisapi.dll

2017.140.3026.27

361632

10-maj 2018.

20:10

x64

Replmerg.exe

2017.140.3026.27

524968

10-maj 2018.

19:57

x64

Replprov.dll

2017.140.3026.27

801440

10-maj 2018.

20:04

x64

Replrec.dll

2017.140.3026.27

975008

10-maj 2018.

19:57

x64

Replsub.dll

2017.140.3026.27

445600

10-maj 2018.

19:57

x64

Replsync.dll

2017.140.3026.27

153768

10-maj 2018.

20:10

x64

Spresolv.dll

2017.140.3026.27

252072

10-maj 2018.

19:57

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2017.140.3026.27

100520

10-maj 2018.

21:51

x64

Sqlcmd.exe

2017.140.3026.27

249000

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqldiag.exe

2017.140.3026.27

1257640

10-maj 2018.

20:19

x64

Sqldistx.dll

2017.140.3026.27

224936

10-maj 2018.

20:10

x64

Sqllogship.exe

14.0.3026.27

105640

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlmergx.dll

2017.140.3026.27

360608

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlresld.dll

2017.140.3026.27

28832

10-maj 2018.

19:58

x86

Sqlresld.dll

2017.140.3026.27

30888

10-maj 2018.

20:10

x64

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3026.27

32416

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3026.27

29344

10-maj 2018.

19:58

x86

Sqlscm.dll

2017.140.3026.27

60072

10-maj 2018.

19:58

x86

Sqlscm.dll

2017.140.3026.27

70816

10-maj 2018.

23:43

x64

Sqlsvc.dll

2017.140.3026.27

134816

10-maj 2018.

20:05

x86

Sqlsvc.dll

2017.140.3026.27

161448

10-maj 2018.

23:51

x64

Sqltaskconnections.dll

2017.140.3026.27

183976

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlwep140.dll

2017.140.3026.27

105640

10-maj 2018.

19:57

x64

Ssdebugps.dll

2017.140.3026.27

33448

10-maj 2018.

20:19

x64

Ssisoledb.dll

2017.140.3026.27

216224

10-maj 2018.

20:04

x64

Ssradd.dll

2017.140.3026.27

74920

10-maj 2018.

19:57

x64

Ssravg.dll

2017.140.3026.27

74912

10-maj 2018.

20:28

x64

Ssrdown.dll

2017.140.3026.27

60064

10-maj 2018.

20:19

x64

Ssrmax.dll

2017.140.3026.27

72864

10-maj 2018.

20:19

x64

Ssrmin.dll

2017.140.3026.27

73384

10-maj 2018.

19:57

x64

Ssrpub.dll

2017.140.3026.27

60576

10-maj 2018.

20:04

x64

Ssrup.dll

2017.140.3026.27

60072

10-maj 2018.

20:19

x64

Txagg.dll

2017.140.3026.27

362144

10-maj 2018.

20:04

x64

Txbdd.dll

2017.140.3026.27

170152

10-maj 2018.

20:04

x64

Txdatacollector.dll

2017.140.3026.27

360608

10-maj 2018.

19:57

x64

Txdataconvert.dll

2017.140.3026.27

293032

10-maj 2018.

20:10

x64

Txderived.dll

2017.140.3026.27

604328

10-maj 2018.

20:04

x64

Txlookup.dll

2017.140.3026.27

528040

10-maj 2018.

20:10

x64

Txmerge.dll

2017.140.3026.27

230048

10-maj 2018.

20:04

x64

Txmergejoin.dll

2017.140.3026.27

275616

10-maj 2018.

19:57

x64

Txmulticast.dll

2017.140.3026.27

127656

10-maj 2018.

19:57

x64

Txrowcount.dll

2017.140.3026.27

125600

10-maj 2018.

20:04

x64

Txsort.dll

2017.140.3026.27

256672

10-maj 2018.

19:57

x64

Txsplit.dll

2017.140.3026.27

596648

10-maj 2018.

20:10

x64

Txunionall.dll

2017.140.3026.27

181928

10-maj 2018.

19:57

x64

Xe.dll

2017.140.3026.27

673440

10-maj 2018.

19:57

x64

Xmlrw.dll

2017.140.3026.27

305320

10-maj 2018.

19:57

x64

Xmlsub.dll

2017.140.3026.27

260776

10-maj 2018.

20:36

x64

SQL Server 2017 sql_extensibility

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforme

Launchpad.exe

2017.140.3026.27

1124008

10-maj 2018.

20:50

x64

Sql_extensibility_keyfile.dll

2017.140.3026.27

100520

10-maj 2018.

21:51

x64

Sqlsatellite.dll

2017.140.3026.27

922280

10-maj 2018.

20:19

x64

SQL Server 2017Full-Text Mašina

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforme

Fd.dll

2017.140.3026.27

667296

10-maj 2018.

19:57

x64

Fdhost.exe

2017.140.3026.27

114336

10-maj 2018.

20:19

x64

Fdlauncher.exe

2017.140.3026.27

62112

10-maj 2018.

19:57

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2017.140.3026.27

100520

10-maj 2018.

21:51

x64

Sqlft140ph.dll

2017.140.3026.27

67752

10-maj 2018.

19:57

x64

SQL Server 2017 sql_inst_mr

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforme

Imrdll.dll

14.0.3026.27

23720

10-maj 2018.

19:57

x86

Sql_inst_mr_keyfile.dll

2017.140.3026.27

100520

10-maj 2018.

21:51

x64

SQL Server 2017 usluge integracije

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforme

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

5.0.0.70

75248

24-apr-2018

22:07

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

5.0.0.70

36336

24-apr-2018

22:07

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

5.0.0.70

76272

24-apr-2018

22:07

x86

Commanddest.dll

2017.140.3026.27

245928

10-maj 2018.

20:04

x64

Commanddest.dll

2017.140.3026.27

200872

10-maj 2018.

23:59

x86

Dteparse.dll

2017.140.3026.27

111272

10-maj 2018.

20:04

x64

Dteparse.dll

2017.140.3026.27

101032

10-maj 2018.

23:52

x86

Dteparsemgd.dll

2017.140.3026.27

89256

10-maj 2018.

19:57

x64

Dteparsemgd.dll

2017.140.3026.27

83616

10-maj 2018.

23:52

x86

Dtepkg.dll

2017.140.3026.27

137896

10-maj 2018.

20:19

x64

Dtepkg.dll

2017.140.3026.27

116904

10-maj 2018.

23:59

x86

Dtexec.exe

2017.140.3026.27

73888

10-maj 2018.

20:56

x64

Dtexec.exe

2017.140.3026.27

67744

11-maj 2018.

00:06

x86

Dts.dll

2017.140.3026.27

2998952

10-maj 2018.

20:04

x64

Dts.dll

2017.140.3026.27

2549416

10-maj 2018.

23:59

x86

Dtscomexpreval.dll

2017.140.3026.27

475304

10-maj 2018.

20:04

x64

Dtscomexpreval.dll

2017.140.3026.27

417960

10-maj 2018.

23:52

x86

Dtsconn.dll

2017.140.3026.27

497312

10-maj 2018.

20:04

x64

Dtsconn.dll

2017.140.3026.27

399520

10-maj 2018.

23:43

x86

Dtsdebughost.exe

2017.140.3026.27

111272

10-maj 2018.

20:04

x64

Dtsdebughost.exe

2017.140.3026.27

95392

10-maj 2018.

23:52

x86

Dtshost.exe

2017.140.3026.27

104104

10-maj 2018.

20:04

x64

Dtshost.exe

2017.140.3026.27

89768

10-maj 2018.

23:59

x86

Dtslog.dll

2017.140.3026.27

120480

10-maj 2018.

20:04

x64

Dtslog.dll

2017.140.3026.27

103072

10-maj 2018.

23:43

x86

Dtsmsg140.dll

2017.140.3026.27

545448

10-maj 2018.

19:57

x64

Dtsmsg140.dll

2017.140.3026.27

541352

10-maj 2018.

23:43

x86

Dtspipeline.dll

2017.140.3026.27

1266336

10-maj 2018.

20:04

x64

Dtspipeline.dll

2017.140.3026.27

1059488

10-maj 2018.

23:59

x86

Dtspipelineperf140.dll

2017.140.3026.27

48288

10-maj 2018.

20:27

x64

Dtspipelineperf140.dll

2017.140.3026.27

42664

10-maj 2018.

23:52

x86

Dtuparse.dll

2017.140.3026.27

89248

10-maj 2018.

19:57

x64

Dtuparse.dll

2017.140.3026.27

80040

10-maj 2018.

23:43

x86

Dtutil.exe

2017.140.3026.27

147104

10-maj 2018.

20:04

x64

Dtutil.exe

2017.140.3026.27

126120

10-maj 2018.

23:52

x86

Exceldest.dll

2017.140.3026.27

260768

10-maj 2018.

20:10

x64

Exceldest.dll

2017.140.3026.27

214688

10-maj 2018.

23:59

x86

Excelsrc.dll

2017.140.3026.27

282784

10-maj 2018.

20:04

x64

Excelsrc.dll

2017.140.3026.27

230568

10-maj 2018.

23:59

x86

Execpackagetask.dll

2017.140.3026.27

168104

10-maj 2018.

19:57

x64

Execpackagetask.dll

2017.140.3026.27

135328

10-maj 2018.

23:52

x86

Flatfiledest.dll

2017.140.3026.27

384168

10-maj 2018.

19:57

x64

Flatfiledest.dll

2017.140.3026.27

330920

10-maj 2018.

23:59

x86

Flatfilesrc.dll

2017.140.3026.27

396448

10-maj 2018.

20:04

x64

Flatfilesrc.dll

2017.140.3026.27

342184

10-maj 2018.

23:59

x86

Foreachfileenumerator.dll

2017.140.3026.27

96416

10-maj 2018.

19:57

x64

Foreachfileenumerator.dll

2017.140.3026.27

80552

10-maj 2018.

23:52

x86

Isdeploymentwizard.exe

14.0.3026.27

467112

11-maj 2018.

00:56

x86

Isdeploymentwizard.exe

14.0.3026.27

466600

11-maj 2018.

00:06

x64

Isserverexec.exe

14.0.3026.27

148640

10-maj 2018.

21:58

x64

Isserverexec.exe

14.0.3026.27

149152

11-maj 2018.

00:22

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

14.0.213.1

1381536

24-apr-2018

21:54

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

14.0.213.1

1381536

24-apr-2018

22:07

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.6.0.6787

239328

24-apr-2018

21:15

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

13.1.1.0

171208

24-apr-2018

22:08

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

14.0.3026.27

71328

10-maj 2018.

21:31

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2017.140.3026.27

112296

10-maj 2018.

20:10

x64

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2017.140.3026.27

107176

10-maj 2018.

23:52

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll

14.0.3026.27

89768

10-maj 2018.

21:58

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll

14.0.3026.27

89760

11-maj 2018.

00:32

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll

14.0.3026.27

494752

10-maj 2018.

19:57

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll

14.0.3026.27

494760

10-maj 2018.

19:58

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

14.0.3026.27

83624

10-maj 2018.

20:50

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

14.0.3026.27

83624

10-maj 2018.

23:59

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

14.0.3026.27

415912

10-maj 2018.

23:59

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

14.0.3026.27

415904

11-maj 2018.

00:56

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

14.0.3026.27

252584

10-maj 2018.

20:05

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

14.0.3026.27

252584

10-maj 2018.

20:10

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3026.27

141992

10-maj 2018.

20:19

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3026.27

152232

11-maj 2018.

00:06

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3026.27

145568

10-maj 2018.

20:04

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3026.27

159400

10-maj 2018.

23:51

x64

Msdtssrvr.exe

14.0.3026.27

219808

10-maj 2018.

21:31

x64

Msdtssrvrutil.dll

2017.140.3026.27

103080

10-maj 2018.

20:04

x64

Msdtssrvrutil.dll

2017.140.3026.27

90272

10-maj 2018.

23:52

x86

Msmdpp.dll

2017.140.213.1

9194144

24-apr-2018

21:54

x64

Oledbdest.dll

2017.140.3026.27

261288

10-maj 2018.

20:10

x64

Oledbdest.dll

2017.140.3026.27

214696

10-maj 2018.

23:59

x86

Oledbsrc.dll

2017.140.3026.27

288936

10-maj 2018.

19:57

x64

Oledbsrc.dll

2017.140.3026.27

233128

10-maj 2018.

23:59

x86

Rawdest.dll

2017.140.3026.27

206504

10-maj 2018.

20:19

x64

Rawdest.dll

2017.140.3026.27

166560

10-maj 2018.

23:59

x86

Rawsource.dll

2017.140.3026.27

194216

10-maj 2018.

20:04

x64

Rawsource.dll

2017.140.3026.27

153256

10-maj 2018.

23:59

x86

Recordsetdest.dll

2017.140.3026.27

184480

10-maj 2018.

20:04

x64

Recordsetdest.dll

2017.140.3026.27

149152

10-maj 2018.

23:59

x86

Sql_is_keyfile.dll

2017.140.3026.27

100520

10-maj 2018.

21:51

x64

Sqlceip.exe

14.0.3026.27

253096

11-maj 2018.

00:06

x86

Sqldest.dll

2017.140.3026.27

260776

10-maj 2018.

20:10

x64

Sqldest.dll

2017.140.3026.27

213664

10-maj 2018.

23:59

x86

Sqltaskconnections.dll

2017.140.3026.27

183976

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqltaskconnections.dll

2017.140.3026.27

155304

10-maj 2018.

23:52

x86

Ssisoledb.dll

2017.140.3026.27

216224

10-maj 2018.

20:04

x64

Ssisoledb.dll

2017.140.3026.27

176800

10-maj 2018.

23:52

x86

Txagg.dll

2017.140.3026.27

362144

10-maj 2018.

20:04

x64

Txagg.dll

2017.140.3026.27

302240

10-maj 2018.

23:59

x86

Txbdd.dll

2017.140.3026.27

170152

10-maj 2018.

20:04

x64

Txbdd.dll

2017.140.3026.27

136360

10-maj 2018.

23:59

x86

Txbestmatch.dll

2017.140.3026.27

605344

10-maj 2018.

20:04

x64

Txbestmatch.dll

2017.140.3026.27

493216

10-maj 2018.

23:59

x86

Txcache.dll

2017.140.3026.27

180384

10-maj 2018.

20:04

x64

Txcache.dll

2017.140.3026.27

146088

10-maj 2018.

23:59

x86

Txcharmap.dll

2017.140.3026.27

286880

10-maj 2018.

19:57

x64

Txcharmap.dll

2017.140.3026.27

248992

10-maj 2018.

23:59

x86

Txcopymap.dll

2017.140.3026.27

180384

10-maj 2018.

20:04

x64

Txcopymap.dll

2017.140.3026.27

145576

10-maj 2018.

23:59

x86

Txdataconvert.dll

2017.140.3026.27

293032

10-maj 2018.

20:10

x64

Txdataconvert.dll

2017.140.3026.27

253096

10-maj 2018.

23:59

x86

Txderived.dll

2017.140.3026.27

604328

10-maj 2018.

20:04

x64

Txderived.dll

2017.140.3026.27

515744

10-maj 2018.

23:59

x86

Txfileextractor.dll

2017.140.3026.27

198824

10-maj 2018.

20:10

x64

Txfileextractor.dll

2017.140.3026.27

160936

10-maj 2018.

23:59

x86

Txfileinserter.dll

2017.140.3026.27

196768

10-maj 2018.

19:57

x64

Txfileinserter.dll

2017.140.3026.27

159400

10-maj 2018.

23:59

x86

Txgroupdups.dll

2017.140.3026.27

290472

10-maj 2018.

20:28

x64

Txgroupdups.dll

2017.140.3026.27

231080

10-maj 2018.

23:59

x86

Txlineage.dll

2017.140.3026.27

136872

10-maj 2018.

20:10

x64

Txlineage.dll

2017.140.3026.27

110248

10-maj 2018.

23:59

x86

Txlookup.dll

2017.140.3026.27

528040

10-maj 2018.

20:10

x64

Txlookup.dll

2017.140.3026.27

446632

10-maj 2018.

23:59

x86

Txmerge.dll

2017.140.3026.27

230048

10-maj 2018.

20:04

x64

Txmerge.dll

2017.140.3026.27

176800

10-maj 2018.

23:43

x86

Txmergejoin.dll

2017.140.3026.27

275616

10-maj 2018.

19:57

x64

Txmergejoin.dll

2017.140.3026.27

221856

10-maj 2018.

23:59

x86

Txmulticast.dll

2017.140.3026.27

127656

10-maj 2018.

19:57

x64

Txmulticast.dll

2017.140.3026.27

103080

10-maj 2018.

23:59

x86

Txpivot.dll

2017.140.3026.27

224936

10-maj 2018.

19:57

x64

Txpivot.dll

2017.140.3026.27

180392

10-maj 2018.

23:59

x86

Txrowcount.dll

2017.140.3026.27

125600

10-maj 2018.

20:04

x64

Txrowcount.dll

2017.140.3026.27

101544

10-maj 2018.

23:59

x86

Txsampling.dll

2017.140.3026.27

172704

10-maj 2018.

20:04

x64

Txsampling.dll

2017.140.3026.27

135848

10-maj 2018.

23:52

x86

Txscd.dll

2017.140.3026.27

220832

10-maj 2018.

20:04

x64

Txscd.dll

2017.140.3026.27

170152

10-maj 2018.

23:43

x86

Txsort.dll

2017.140.3026.27

256672

10-maj 2018.

19:57

x64

Txsort.dll

2017.140.3026.27

208032

10-maj 2018.

23:59

x86

Txsplit.dll

2017.140.3026.27

596648

10-maj 2018.

20:10

x64

Txsplit.dll

2017.140.3026.27

510632

10-maj 2018.

23:59

x86

Txtermextraction.dll

2017.140.3026.27

8676520

10-maj 2018.

20:19

x64

Txtermextraction.dll

2017.140.3026.27

8615072

10-maj 2018.

23:52

x86

Txtermlookup.dll

2017.140.3026.27

4157096

10-maj 2018.

20:04

x64

Txtermlookup.dll

2017.140.3026.27

4106912

10-maj 2018.

23:59

x86

Txunionall.dll

2017.140.3026.27

181928

10-maj 2018.

19:57

x64

Txunionall.dll

2017.140.3026.27

139432

10-maj 2018.

23:59

x86

Txunpivot.dll

2017.140.3026.27

199848

10-maj 2018.

19:57

x64

Txunpivot.dll

2017.140.3026.27

160424

10-maj 2018.

23:59

x86

Xe.dll

2017.140.3026.27

673440

10-maj 2018.

19:57

x64

Xe.dll

2017.140.3026.27

595624

10-maj 2018.

19:57

x86

SQL Server 2017 sql_polybase_core_inst

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforme

Dms.dll

13.0.9124.18

523944

24-apr-2018

21:53

x86

Dmsnative.dll

2016.130.9124.18

78504

24-apr-2018

21:53

x64

Dwengineservice.dll

13.0.9124.18

45736

24-apr-2018

21:53

x86

Instapi140.dll

2017.140.3026.27

70312

10-maj 2018.

19:57

x64

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.backup.backupmetadata.dll

13.0.9124.18

74928

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.catalog.dll

13.0.9124.18

213672

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.common.dll

13.0.9124.18

1799336

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.configuration.dll

13.0.9124.18

116904

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.common.dll

13.0.9124.18

390312

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.manager.dll

13.0.9124.18

196272

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagetypes.dll

13.0.9124.18

131248

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagingprotocol.dll

13.0.9124.18

63144

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.diagnostics.dll

13.0.9124.18

55464

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.distributor.dll

13.0.9124.18

93872

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.dll

13.0.9124.18

792752

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.statsstream.dll

13.0.9124.18

87720

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.eventing.dll

13.0.9124.18

78000

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.appliance.dll

13.0.9124.18

42152

24-apr-2018

22:09

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.interface.dll

13.0.9124.18

37032

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.polybase.dll

13.0.9124.18

47792

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.xdbinterface.dll

13.0.9124.18

27304

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.failover.dll

13.0.9124.18

32424

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.hadoop.hadoopbridge.dll

13.0.9124.18

129704

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadercommon.dll

13.0.9124.18

95400

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadmanager.dll

13.0.9124.18

109232

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.dll

13.0.9124.18

264360

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

105128

24-apr-2018

22:07

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

119464

24-apr-2018

22:10

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

122536

24-apr-2018

22:09

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

118952

24-apr-2018

22:07

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

129192

24-apr-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

121512

24-apr-2018

22:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

116392

24-apr-2018

22:09

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

149680

24-apr-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

103080

24-apr-2018

22:07

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

13.0.9124.18

118440

24-apr-2018

22:14

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nodes.dll

13.0.9124.18

70312

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nulltransaction.dll

13.0.9124.18

28840

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.parallelizer.dll

13.0.9124.18

43688

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.resourcemanagement.dll

13.0.9124.18

83624

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.setup.componentupgradelibrary.dll

13.0.9124.18

136872

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.dll

13.0.9124.18

2341040

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.dll

13.0.9124.18

3860136

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

110760

24-apr-2018

22:07

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

123560

24-apr-2018

22:10

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

128176

24-apr-2018

22:09

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

124080

24-apr-2018

22:07

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

136872

24-apr-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

124584

24-apr-2018

22:13

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

121512

24-apr-2018

22:09

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

156328

24-apr-2018

22:11

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

108712

24-apr-2018

22:07

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

13.0.9124.18

123048

24-apr-2018

22:14

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sqldistributor.dll

13.0.9124.18

70312

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.transactsql.scriptdom.dll

13.0.9124.18

2756264

24-apr-2018

21:53

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.utilities.dll

13.0.9124.18

751784

24-apr-2018

21:53

x86

Mpdwinterop.dll

2017.140.3026.27

407208

10-maj 2018.

20:04

x64

Mpdwsvc.exe

2017.140.3026.27

7324328

10-maj 2018.

20:36

x64

Pdwodbcsql11.dll

2017.140.3026.27

2263208

10-maj 2018.

20:19

x64

Secforwarder.dll

2017.140.3026.27

37536

10-maj 2018.

19:57

x64

Sharedmemory.dll

2016.130.9124.18

64688

24-apr-2018

21:51

x64

Sqldk.dll

2017.140.3026.27

2710528

10-maj 2018.

20:04

x64

Sqldumper.exe

2017.140.3026.27

140968

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

1496744

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

3911328

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

3210920

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

3914408

10-maj 2018.

19:58

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

3817640

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

2088096

10-maj 2018.

19:58

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

2034856

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

3585192

10-maj 2018.

19:58

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

3593888

10-maj 2018.

19:58

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

1444008

10-maj 2018.

19:58

x64

Sqlevn70.rll

2017.140.3026.27

3781792

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlos.dll

2017.140.3026.27

26272

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlsortpdw.dll

2016.130.9124.18

4348072

24-apr-2018

21:53

x64

Sqltses.dll

2017.140.3026.27

9690624

10-maj 2018.

20:04

x64

SQL Server 2017 sql_shared_mr

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforme

Smrdll.dll

14.0.3026.27

23712

10-maj 2018.

20:19

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2017.140.3026.27

100520

10-maj 2018.

21:51

x64

SQL Server 2017 sql_tools_extensions

Ime datoteke

Verzija datoteke

Veličina datoteke

Datum

Vreme

Platforme

Autoadmin.dll

2017.140.3026.27

1448616

10-maj 2018.

20:05

x86

Dtaengine.exe

2017.140.3026.27

204456

10-maj 2018.

20:27

x86

Dteparse.dll

2017.140.3026.27

111272

10-maj 2018.

20:04

x64

Dteparse.dll

2017.140.3026.27

101032

10-maj 2018.

23:52

x86

Dteparsemgd.dll

2017.140.3026.27

89256

10-maj 2018.

19:57

x64

Dteparsemgd.dll

2017.140.3026.27

83616

10-maj 2018.

23:52

x86

Dtepkg.dll

2017.140.3026.27

137896

10-maj 2018.

20:19

x64

Dtepkg.dll

2017.140.3026.27

116904

10-maj 2018.

23:59

x86

Dtexec.exe

2017.140.3026.27

73888

10-maj 2018.

20:56

x64

Dtexec.exe

2017.140.3026.27

67744

11-maj 2018.

00:06

x86

Dts.dll

2017.140.3026.27

2998952

10-maj 2018.

20:04

x64

Dts.dll

2017.140.3026.27

2549416

10-maj 2018.

23:59

x86

Dtscomexpreval.dll

2017.140.3026.27

475304

10-maj 2018.

20:04

x64

Dtscomexpreval.dll

2017.140.3026.27

417960

10-maj 2018.

23:52

x86

Dtsconn.dll

2017.140.3026.27

497312

10-maj 2018.

20:04

x64

Dtsconn.dll

2017.140.3026.27

399520

10-maj 2018.

23:43

x86

Dtshost.exe

2017.140.3026.27

104104

10-maj 2018.

20:04

x64

Dtshost.exe

2017.140.3026.27

89768

10-maj 2018.

23:59

x86

Dtslog.dll

2017.140.3026.27

120480

10-maj 2018.

20:04

x64

Dtslog.dll

2017.140.3026.27

103072

10-maj 2018.

23:43

x86

Dtsmsg140.dll

2017.140.3026.27

545448

10-maj 2018.

19:57

x64

Dtsmsg140.dll

2017.140.3026.27

541352

10-maj 2018.

23:43

x86

Dtspipeline.dll

2017.140.3026.27

1266336

10-maj 2018.

20:04

x64

Dtspipeline.dll

2017.140.3026.27

1059488

10-maj 2018.

23:59

x86

Dtspipelineperf140.dll

2017.140.3026.27

48288

10-maj 2018.

20:27

x64

Dtspipelineperf140.dll

2017.140.3026.27

42664

10-maj 2018.

23:52

x86

Dtuparse.dll

2017.140.3026.27

89248

10-maj 2018.

19:57

x64

Dtuparse.dll

2017.140.3026.27

80040

10-maj 2018.

23:43

x86

Dtutil.exe

2017.140.3026.27

147104

10-maj 2018.

20:04

x64

Dtutil.exe

2017.140.3026.27

126120

10-maj 2018.

23:52

x86

Exceldest.dll

2017.140.3026.27

260768

10-maj 2018.

20:10

x64

Exceldest.dll

2017.140.3026.27

214688

10-maj 2018.

23:59

x86

Excelsrc.dll

2017.140.3026.27

282784

10-maj 2018.

20:04

x64

Excelsrc.dll

2017.140.3026.27

230568

10-maj 2018.

23:59

x86

Flatfiledest.dll

2017.140.3026.27

384168

10-maj 2018.

19:57

x64

Flatfiledest.dll

2017.140.3026.27

330920

10-maj 2018.

23:59

x86

Flatfilesrc.dll

2017.140.3026.27

396448

10-maj 2018.

20:04

x64

Flatfilesrc.dll

2017.140.3026.27

342184

10-maj 2018.

23:59

x86

Foreachfileenumerator.dll

2017.140.3026.27

96416

10-maj 2018.

19:57

x64

Foreachfileenumerator.dll

2017.140.3026.27

80552

10-maj 2018.

23:52

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

14.0.3026.27

71336

11-maj 2018.

00:22

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

14.0.3026.27

184480

11-maj 2018.

01:06

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

14.0.3026.27

406696

10-maj 2018.

19:57

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

14.0.3026.27

406696

10-maj 2018.

19:58

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

14.0.3026.27

2093224

10-maj 2018.

20:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

14.0.3026.27

2093224

10-maj 2018.

20:10

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

14.0.3026.27

252584

10-maj 2018.

20:05

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3026.27

141992

10-maj 2018.

20:19

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2017.140.3026.27

152232

11-maj 2018.

00:06

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3026.27

145568

10-maj 2018.

20:04

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2017.140.3026.27

159400

10-maj 2018.

23:51

x64

Msdtssrvrutil.dll

2017.140.3026.27

103080

10-maj 2018.

20:04

x64

Msdtssrvrutil.dll

2017.140.3026.27

90272

10-maj 2018.

23:52

x86

Msmgdsrv.dll

2017.140.213.1

7310496

24-apr-2018

22:07

x86

Oledbdest.dll

2017.140.3026.27

261288

10-maj 2018.

20:10

x64

Oledbdest.dll

2017.140.3026.27

214696

10-maj 2018.

23:59

x86

Oledbsrc.dll

2017.140.3026.27

288936

10-maj 2018.

19:57

x64

Oledbsrc.dll

2017.140.3026.27

233128

10-maj 2018.

23:59

x86

Sql_tools_extensions_keyfile.dll

2017.140.3026.27

100520

10-maj 2018.

21:51

x64

Sqlresld.dll

2017.140.3026.27

28832

10-maj 2018.

19:58

x86

Sqlresld.dll

2017.140.3026.27

30888

10-maj 2018.

20:10

x64

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3026.27

32416

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqlresourceloader.dll

2017.140.3026.27

29344

10-maj 2018.

19:58

x86

Sqlscm.dll

2017.140.3026.27

60072

10-maj 2018.

19:58

x86

Sqlscm.dll

2017.140.3026.27

70816

10-maj 2018.

23:43

x64

Sqlsvc.dll

2017.140.3026.27

134816

10-maj 2018.

20:05

x86

Sqlsvc.dll

2017.140.3026.27

161448

10-maj 2018.

23:51

x64

Sqltaskconnections.dll

2017.140.3026.27

183976

10-maj 2018.

19:57

x64

Sqltaskconnections.dll

2017.140.3026.27

155304

10-maj 2018.

23:52

x86

Txdataconvert.dll

2017.140.3026.27

293032

10-maj 2018.

20:10

x64

Txdataconvert.dll

2017.140.3026.27

253096

10-maj 2018.

23:59

x86

Xe.dll

2017.140.3026.27

673440

10-maj 2018.

19:57

x64

Xe.dll

2017.140.3026.27

595624

10-maj 2018.

19:57

x86

Xmlrw.dll

2017.140.3026.27

305320

10-maj 2018.

19:57

x64

Xmlrw.dll

2017.140.3026.27

257704

10-maj 2018.

22:27

x86

Xmlrwbin.dll

2017.140.3026.27

224424

10-maj 2018.

19:57

x64

Xmlrwbin.dll

2017.140.3026.27

189608

10-maj 2018.

22:20

x86

Napomene za ovu ispravku

Da biste primenili ovaj paket kumulativnih ispravki, morate da SQL Server 2017.

Možda ćete morati ponovo da pokrenete računar kada primenite ovaj paket kumulativnih ispravki.

Da biste koristili neku od hitnih ispravki u ovom paketu, ne morate da menjate registrator.

Ovaj članak pruža i važne informacije o sledećim situacijama:

 • Pejsmejker : U raspodelama se unosi promena u ponašanju koja koristi najnoviju dostupnu verziju pejsmejkera. Obezbeđeni su metodi umanjivanja.

 • Skladište upita : Morate da pokrenete ovu skriptu ako koristite skladište upita i prethodno ste instalirali Microsoft SQL Server 2017 kumulativnu ispravku 2 (CU2).

Analysis Services CU verzija verzije

Počevši SQL Server 2017. godine, broj verzije verzije sistema Analysis Services i verzija SQL Server Database Engine ne podudaraju se. Više informacija potražite u članku Verifikacija verzije kumulativne ispravke usluge Analysis Services.

Kumulativne ispravke (CU)

Kumulativne ispravke (CU) sada su dostupne na lokaciji Microsoft Download Center.

Samo najnoviji CU koji je objavljen za SQL Server 2017 dostupan je na lokaciji Download Center.

CU paketi za Linux dostupni su na https://packages.microsoft.com/.

Beleške

 • Svaki novi CU sadrži sve ispravke koje su uključene u prethodnu cu za instaliranu verziju programa SQL Server.

 • SQL Server su certifikovani na iste nivoe kao servisni paketi i treba ih instalirati na istom nivou pouzdanosti.

 • U skladu sa ovim uputstvima preporučujemo tekuću, proaktivnu instalaciju CU-a kada postanu dostupne:

  • Istorijski podaci pokazuju da značajan broj slučajeva podrške uključuje problem koji je već rešen u objavljenom cu.

  • Mogu da sadrže dodatu vrednost preko hitnih ispravki i iznad. To uključuje ispravke mogućnosti podrške, upravljanja i pouzdanosti.

 • Preporučujemo da testirate korisničke naloge pre nego što ih primenite u okruženja proizvodnje.

VAЋNO

Sve raspodele (uključujući RHEL 7.3 i 7.4) koje koriste najnoviji dostupni Pacemaker paket 1.1.18-11.el7 uvode promenu ponašanja za postavku klastera start-failure ako je njegova vrednost netačna. Ova promena utiče na tok posla preuzimanja posla koji padne. Ako primarna replika iskusi prekid, očekuje se da klaster ne uspe u jednoj od dostupnih sekundarnih replika. Umesto toga, korisnici će primetiti da klaster nastavlja da pokušava da pokrene neuspelu primarnu repliku. Ako se taj primarni nikada ne pojavi na mreži (zbog trajnog prekid rada), klaster nikada ne uspeva da pređi na drugu dostupnu sekundarnu repliku.

Ovaj problem utiče na SQL Server verzijama, bez obzira na verziju kumulativne ispravke na kojima se nalaze.

Da biste umanjili problem, koristite neki od sledećih metoda.

Metod 1

Pratite ove korake:

 1. Uklonite zamena greške pri pokretanju iz postojećeg klastera.

  # RHEL, Ubuntu pcs property unset start-failure-is-fatal # or pcs property set start-failure-is-fatal=true # SLES crm configure property start-failure-is-fatal=true

 2. Smanjite vrednost intervala za ponovno proveru klastera .

  # RHEL, Ubuntu pcs property set cluster-recheck-interval=<Xmin> # SLES crm configure property cluster-recheck-interval=<Xmin>

 3. Dodajte meta svojstvo vremenskog ograničenja za neuspeh svakom AG resursu.

  # RHEL, Ubuntu pcs resource update ag1 meta failure-timeout=60s # SLES crm configure edit ag1 # In the text editor, add 'meta failure-timeout=60s' after any 'param' and before any 'op'

  Beleške U ovom kodu zamenite vrednost za <Xmin> na odgovarajući način. Ako se replika spusti, klaster pokušava da ponovo pokrene repliku u intervalu koji je povezan vrednošću vremenskog ograničenja neuspeha i vrednošću klaster-ponovna provera intervala. Na primer, ako je vremensko ograničenje za neuspeh podešeno na 60 sekundi, a interval ponovnog provere klastera podešen je na 120 sekundi, ponovno pokretanje se isprobava u intervalu koji je veći od 60 sekundi, ali manje od 120 sekundi. Preporučujemo da vremensko ograničenje za neuspeh postavite na 60s i interval ponovnog provere klastera na vrednost koja je veća od 60 sekundi. Preporučujemo da interval ponovnog provere klastera ne postavite na malu vrednost. Više informacija potražite u dokumentaciji usluge Pacemaker ili se obratite dobavljaču sistema.

Metod 2

Vratite se na Pacemaker verziju 1.1.16.

VAЋNO

Morate da pokrenete ovu skriptu ako koristite skladište upita i ažurirate iz SQL Server 2017 kumulativne ispravke 2 (CU2) direktno u SQL Server 2017 kumulativnu ispravku 3 (CU3) ili bilo koju kasniju kumulativnu ispravku. Ne morate da pokrećete ovu skriptu ako ste prethodno instalirali kumulativnu ispravku za SQL Server 2017 3 (CU3) ili bilo koju noviju SQL Server 2017.

SET NOCOUNT ON;
DROP TABLE IF EXISTS #tmpUserDBs;

SELECT [database_id], 0 AS [IsDone]
INTO #tmpUserDBs
FROM master.sys.databases
WHERE [database_id] > 4
 AND [state] = 0 -- must be ONLINE
 AND is_read_only = 0 -- cannot be READ_ONLY
 AND [database_id] NOT IN (SELECT dr.database_id FROM sys.dm_hadr_database_replica_states dr -- Except all local Always On secondary replicas
 INNER JOIN sys.dm_hadr_availability_replica_states rs ON dr.group_id = rs.group_id
 INNER JOIN sys.databases d ON dr.database_id = d.database_id
 WHERE rs.role = 2 -- Is Secondary
  AND dr.is_local = 1
  AND rs.is_local = 1)

DECLARE @userDB sysname;

WHILE (SELECT COUNT([database_id]) FROM #tmpUserDBs WHERE [IsDone] = 0) > 0
BEGIN
 SELECT TOP 1 @userDB = DB_NAME([database_id]) FROM #tmpUserDBs WHERE [IsDone] = 0

 -- PRINT 'Working on database ' + @userDB

 EXEC ('USE [' + @userDB + '];
DECLARE @clearPlan bigint, @clearQry bigint;
IF EXISTS (SELECT [actual_state] FROM sys.database_query_store_options WHERE [actual_state] IN (1,2))
BEGIN
 IF EXISTS (SELECT plan_id FROM sys.query_store_plan WHERE engine_version = ''14.0.3008.27'')
 BEGIN
 DROP TABLE IF EXISTS #tmpclearPlans;

 SELECT plan_id, query_id, 0 AS [IsDone]
 INTO #tmpclearPlans
 FROM sys.query_store_plan WHERE engine_version = ''14.0.3008.27''

 WHILE (SELECT COUNT(plan_id) FROM #tmpclearPlans WHERE [IsDone] = 0) > 0
 BEGIN
  SELECT TOP 1 @clearPlan = plan_id, @clearQry = query_id FROM #tmpclearPlans WHERE [IsDone] = 0
  EXECUTE sys.sp_query_store_unforce_plan @clearQry, @clearPlan;
  EXECUTE sys.sp_query_store_remove_plan @clearPlan;

  UPDATE #tmpclearPlans
  SET [IsDone] = 1
  WHERE plan_id = @clearPlan AND query_id = @clearQry
 END;

 PRINT ''- Cleared possibly affected plans in database [' + @userDB + ']''
 END
 ELSE
 BEGIN
 PRINT ''- No affected plans in database [' + @userDB + ']''
 END
END
ELSE
BEGIN
 PRINT ''- Query Store not enabled in database [' + @userDB + ']''
END')
 UPDATE #tmpUserDBs
 SET [IsDone] = 1
 WHERE [database_id] = DB_ID(@userDB)
END

Kada primenite ispravku na hibridno okruženje (kao što su AlwaysOn, replikacija, klaster i preslikavanje), preporučujemo da pogledate sledeće članke pre nego što primenite ispravku:

SQL Server ispravke su trenutno višejezički. Stoga ovaj paket kumulativnih ispravki nije specifičan za jedan jezik. Odnosi se na sve podržane jezike.

Jedan paket kumulativnih ispravki uključuje sve dostupne ispravke za SVE SQL Server 2017 (funkcije). Međutim, paket kumulativnih ispravki ažurira samo one komponente koje su trenutno instalirane na SQL Server koju izaberete za servisiranje. Ako se SQL Server funkcija (na primer, Analysis Services) dodata instanci kada se ovaj CU primeni, morate ponovo primeniti ovaj CU da biste ažurirali novu funkciju u ovom CU.

Ako dođe do dodatnih problema ili ako je potrebno rešavanje problema, možda ćete morati da kreirate zahtev za uslugom. Uobičajeni troškovi podrške primenjuju se na dodatna pitanja o podršci i na probleme koji se ne kvalifikuju za ovaj određeni paket kumulativnih ispravki. Kompletnu listu brojeva telefona Microsoft korisničke usluge i podrške ili da biste kreirali poseban zahtev za uslugom potražite na veb lokaciji Microsoft podrške.

Kako da deinstalirate ovu ispravku

 1. U Kontrolna tabla, otvorite stavku Programi i funkcije, a zatim izaberite stavku Prikaži instalirane ispravke.

 2. Pronađite unos koji odgovara ovom paketu kumulativnih ispravki u okviru SQL Server 2017.

 3. Pritisnite i držite stavku (ili kliknite desnim tasterom miša na nju), a zatim izaberite stavku Deinstaliraj.

Da biste deinstalirali ovaj CU za Linux, morate da vratite paket na prethodnu verziju.

Dodatne informacije o tome kako da vratite instalaciju potražite u članku Vraćanje SQL Server.


Odricanje odgovornosti za informacije nezavisnih proizvođača

Proizvode nezavisnih proizvođača o kom se govori u ovom članku proizvedu preduzeća nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne pruža nikakvu garanciju, podrazumevanu ni bilo koju drugi, u vezi sa performansama ili pouzdanošću ovih proizvoda.

Reference

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×