Äldre licensavtal för Windows Media

Jag vill veta mer om:

Distribuera Windows Media Player 11

Kontakta WMLA@microsoft.com om ditt företag behöver en licens för distribution av Windows Media Player i Windows Vista. Observera att det inte finns något alternativ för att underteckna det här licensavtalet när Microsoft upphör att tillhandahålla utökad support för operativsystemet https://support.microsoft.com/lifecycle/.

Utveckla och distribuera en paket- och licensieringstjänst för WMDRM10-innehåll

WMDRM är en äldre teknik för innehålls- och åtkomstskydd. Eventuella nyheter i Microsofts mediefokuserade DRM-funktion släpps via PlayReady-kodbasen, efterföljaren till WMDRM. Dessutom upphörde den utökade supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Eftersom WMDRM bara körs med Windows Media Rights Manager (WMRM SDK) i en Windows Server 2003-miljö, kommer Microsoft från och med den 14 juli 2015 inte längre att tillhandahålla någon support för Windows Media Rights Manager (WMDRM), inte hantera licensavtal för WMRM SDK eller skapa certifikat för DRM-registrering.

Windows Media Logo Program

Microsofts Windows Media och HDCD – Logotyplicensavtalet och dess tillhörande logotyper (till exempel PlaysForSure och HDCD) är från och med 2009 inte längre tillgängligt.

Läs Microsofts riktlinjer för logotyper och varumärken på Microsoft.com (Legal Resources\General Trademark Guidelines) om du vill ha mer information.

Windows Media Networking Protocols Porting Kit

Även om det här porteringskitet har dragits tillbaka går det att få tekniska specifikationer för Windows Media-nätverksprotokoll utan kostnad i biblioteket MSDN Open Specifications. Rättigheter till patent som omfattar dessa specifikationer är tillgängliga separat. Mer information finns på webbplatsen Open Specifications.

Portable Device DRM (PDDRM)

PDDRM utvecklades från början av Microsoft 1999 som en del av Windows Media Digital Rights Management (DRM) version 1. I och med att Microsoft lanserat mer avancerade och omfattande tekniker för innehållsskydd (till exempel PlayReady), har PDDRM blivit en föråldrad teknik och dess källkod och dokumentation är inte längre tillgängliga.

Aktivera Windows Media DRM 10 på produkter som baseras på Windows CE

Microsoft erbjuder inte längre licensiering för Windows Media DRM 10 för Windows CE- eller Windows Embedded-produkter. Kontakta din Embedded-säljare och få mer information om vilka alternativ som finns för användning av PlayReady på aktuella Microsoft-plattformar.

Licensiera Windows Media DRM för enheter

Sedan den 19 juni 2009 har Microsoft förändrat licensieringen av Windows Media DRM (WMDRM) för enheter. De här förändringarna ger enhetstillverkare kostnadseffektiv teknik för dagens enheter samtidigt som de möjliggör framtida användning av fler DRM-funktioner och andra förbättringar genom användning av PlayReady-kodbasen. Mer information finns på PlayReady-webbplatsen.

Egenskaper

Artikel-id: 11528 – senaste granskning 22 juni 2016 – revision: 1

Feedback